Gennemsigtighedsrapport

1. juli 2017 – 31. december 2017

Udgivet: 15. maj 2018
Senest opdateret: 15. maj 2018

Snapchats gennemsigtighedsrapporter udgives to gange om året. Disse rapporter giver et vigtigt indblik i antallet og arten af anmodninger, vi modtager fra statslige myndigheder om Snapchatteres kontooplysninger og andre juridiske meddelelser.

Siden den 15. november 2015 har det været vores politik at informere Snapchatters, når vi modtager retslige skridt om disses kontooplysninger, undtagen i sager hvor vi ifølge loven ikke må gøre dette, eller når vi mener, at der er ekstraordinære omstændigheder (som misbrug af børn eller umiddelbar risiko for død eller personskade).

Du kan få flere oplysninger om, hvordan vi håndterer anmodninger om data i forbindelse med retshåndhævelse ved at læse vores Politik om retshåndhævelse, Privatlivspolitik og Servicevilkår.

Strafferetslige anmodninger fra USA

Anmodninger om brugeroplysninger i henhold til amerikanske retslige procedurer.

Rapporteringsperiode Anmodninger Kontoidentifikatorer Procent af anmodninger, hvor data blev fremlagt
1. juli 2017 – 31. december 2017 5094 8528 88 %
Stævning 1401 2573 89 %
PRTT 23 26 91 %
Retskendelse 151 236 82 %
Ransagningskendelse 3151 5221 88 %
EDR 356 436 83 %
Aflytningskendelse 12 36 100 %
Stævning 76 151 99 %

Anmodninger om oplysninger fra udenlandske myndigheder

Anmodninger om brugeroplysninger, der stammer fra statsmyndigheder uden for USA.

Rapporteringsperiode Nødanmodninger Konto-id'er for nødanmodninger Procentdel af nødanmodninger, hvor nogle data blev fremlagt Andre anmodninger om oplysninger Konto-id'er for andre anmodninger Procentdel af andre anmodninger om oplysninger, hvor nogle data blev fremlagt
7/1/2017 – 12/31/2017 193 206 81 % 304 374 0 %
Argentina 0 Ikke relevant 5 6 0 %
Australien 6 6 33 % 14 12 0 %
Østrig 0 Ikke relevant 0 Ikke relevant
Brasilien 0 Ikke relevant 0 Ikke relevant
Canada 74 79 81 % 3 2 0 %
Danmark 2 2 50 % 13 15 0 %
Frankrig 6 5 50 % 61 74 0 %
Tyskland 1 1 100 % 23 26 0 %
Indien 0 Ikke relevant 12 15 0 %
Irland 0 Ikke relevant Ikke relevant 1 1 0 %
Israel 1 1 0 % 1 0 0 %
Holland 2 3 100 % 2 2 0 %
Norge 3 3 100 % 14 20 0 %
Polen 2 2 100 % 3 1 0 %
Spanien 0 Ikke relevant Ikke relevant 1 1 0 %
Sverige 1 1 100 % 13 11 0 %
Schweiz 4 4 75 % 4 8 0 %
Forenede Arabiske Emirater 0 Ikke relevant 0 Ikke relevant
Storbritannien 91 99 77 % 134 180 1 %

Nationale sikkerhedsanmodninger fra USA

Anmodninger om brugeroplysninger i henhold til retslig procedure angående national sikkerhed.

National sikkerhed Anmodninger Konto-id'er*
1. juli 2017 – 31. december 2017
NSL'er og FISA-ordrer/-direktiver 0-249 0-249

Anmodninger om fjernelse af indhold fra statslige myndigheder

Denne kategori identificerer krav fra en statslig myndighed om at fjerne indhold, der ellers er tilladt i henhold til vores Servicevilkår eller Retningslinjer for brugerne.

Rapporteringsperiode Anmodninger om fjernelse Procent af anmodninger, hvor indhold blev fjernet
1. juli 2017 – 31. december 2017 3 100 %
Saudi-Arabien 1 100 %
De Forenede Arabiske Emirater 1 100 %
Bahrain 1 100 %

Bemærk: Selv om vi ikke formelt registrerer, at vi har fjernet indhold, som overtræder vores politikker, når vi får anmodninger fra en regeringsmyndighed, mener vi, at dette forekommer yderst sjældent. Når vi mener, at det er nødvendigt at begrænse indhold, der anses for at være ulovligt i et bestemt land, men som i øvrigt ikke overtræder vores politikker, søger vi at begrænse adgang til dette geografisk, når det er muligt, frem for at fjerne det globalt.

Meddelelser om fjernelse af indhold pga. ophavsret (DMCA)

Denne kategori afspejler eventuelle meddelelser om gyldig fjernelse, vi har modtaget, i henhold til den amerikanske lovgivning Digital Millennium Copyright Act.

Rapporteringsperiode DMCA-meddelelser om fjernelse Procent af anmodninger, hvor indhold blev fjernet
1. juli 2017 – 31. december 2017 48 37,5 %
Rapporteringsperiode DMCA-kontrameddelelser Procent af anmodninger, hvor indhold blev lagt op igen
1. juli 2017 – 31. december 2017 0 Ikke relevant

* "Kontoidentifikatorer" afspejler antallet af datanavne (f.eks. brugernavn, e-mailadresse, telefonnummer osv.), som er angivet af politimyndighederne i de retslige processer ved anmodning om brugeroplysninger. Visse retslige processer kan omfatte mere end én identifikator. I visse tilfælde kan flere identifikatorer identificere en enkelt konto. I tilfælde hvor en enkelt identifikator er specificeret i flere anmodninger, er hvert tilfælde medregnet.