Gennemsigtighedsrapport

1. januar 2018 – 30. juni 2018

Udgivet: 28. november 2018
Sidst opdateret: 28. november 2018

Snapchats gennemsigtighedsrapporter udgives to gange om året. Disse rapporter giver et vigtigt indblik i mængden af og årsagen til de anmodninger, vi modtager fra regeringer vedrørende Snapchatteres kontooplysninger og andre juridiske meddelelser.

Siden den 15. november 2015 har det været vores politik at informere Snapchatters, når vi modtager retslige skridt om disses kontooplysninger, undtagen i sager hvor vi ifølge loven ikke må gøre dette, eller når vi mener, at der er ekstraordinære omstændigheder (som misbrug af børn eller umiddelbar risiko for død eller personskade).

Du kan få flere oplysninger om, hvordan vi håndterer anmodninger om data fra politimyndigheder ved at læse vores Vejledning til politimyndigheder, Privatlivspolitik og Servicevilkår.

Strafferetslige anmodninger fra USA

Anmodninger om brugeroplysninger i henhold til amerikanske retslige procedurer.

Kategori Anmodninger Kontoidentifikatorer Procentdel af anmodninger, hvor nogle data blev udleveret
I alt 7235 12308 85 %
Stævning 1944 4103 82 %
PRTT 68 97 96 %
Retskendelse 219 441 85 %
Ransagningskendelse 4241 6766 88 %
EDR 755 885 77 %
Aflytningskendelse 8 16 100 %
Stævning 73 337 89 %

Anmodninger om oplysninger fra internationale regeringer

Anmodninger om brugeroplysninger, der stammer fra regeringsmyndigheder uden for USA.

Land Anmodninger i nødsituationer Konto-id'er for nødanmodninger Procentdel af nødanmodninger, hvor nogle data blev fremlagt Andre anmodninger om oplysninger Konto-id'er for andre anmodninger Procentdel af andre anmodninger om oplysninger, hvor nogle data blev fremlagt
I alt 211 247 67 % 424 669 1 %
Argentina 0 0 Ikke relevant 3 5 0 %
Australien 1 1 100 % 8 10 0 %
Østrig 0 0 Ikke relevant 3 6 0 %
Brasilien 0 0 Ikke relevant 2 5 0 %
Canada 65 72 75 % 5 5 0 %
Danmark 2 2 50 % 16 23 0 %
Frankrig 23 30 65 % 89 108 0 %
Tyskland 0 0 Ikke relevant 48 69 0 %
Island 0 0 Ikke relevant 2 2 0 %
Indien 0 0 Ikke relevant 15 21 0 %
Irland 3 3 100 % 0 0 Ikke relevant
Israel 1 1 0% 0 0 Ikke relevant
Litauen 0 0 Ikke relevant 1 1 0 %
Luxembourg 0 0 Ikke relevant 1 1 0 %
Holland 1 5 0 % 0 0 Ikke relevant
New Zealand 0 0 Ikke relevant 1 1 0%
Norge 2 1 0 % 13 71 0 %
Oman 0 0 Ikke relevant 1 1 0 %
Pakistan 0 0 Ikke relevant 1 1 0 %
Paraguay 0 0 Ikke relevant 1 4 0 %
Polen 1 1 100 % 7 12 0 %
Singapore 1 1 0 % 4 4 0 %
Spanien 0 0 Ikke relevant 3 3 0%
Sverige 1 2 0 % 20 38 0 %
Schweiz 4 6 100 % 4 5 25 %
Storbritannien 106 122 63 % 175 244 2%
Ukraine 0 0 Ikke relevant 1 29 0 %

Anmodninger angående USA's nationale sikkerhed

Anmodninger om brugeroplysninger i henhold til retslig procedure angående national sikkerhed.

National sikkerhed Anmodninger Kontoidentifikatorer*
NSL'er og FISA-ordrer/-direktiver 0-249 0-249

Anmodninger om fjernelse af indhold fra statslige myndigheder

Denne kategori identificerer krav fra en statslig myndighed om at fjerne indhold, der ellers er tilladt i henhold til vores Servicevilkår eller Retningslinjer for brugerne.

Rapporteringsperiode Anmodninger om fjernelse Procentdel af anmodninger, hvor indhold blev fjernet
1. januar 2018 – 30. juni 2018 0 Ikke relevant

Bemærk: Selv om vi ikke formelt registrerer, hvornår vi har fjernet indhold, som overtræder vores politikker, når vi får anmodninger fra en regeringsmyndighed, mener vi, at dette forekommer yderst sjældent. Når vi mener, at det er nødvendigt at begrænse indhold, der anses for at være ulovligt i et bestemt land, men som i øvrigt ikke overtræder vores politikker, søger vi at begrænse adgangen til dette geografisk, når det er muligt, frem for at fjerne det globalt.

Meddelelser om fjernelse af indhold pga. ophavsret (DMCA)

Denne kategori afspejler eventuelle gyldige meddelelser om fjernelse, vi har modtaget, i henhold til den amerikanske lovgivning Digital Millennium Copyright Act.

DMCA-meddelelser om fjernelse Procentdel af anmodninger, hvor indhold blev fjernet
43 70 %
DMCA-kontrameddelelser Procentdel af anmodninger, hvor indhold blev gendannet
0 Ikke relevant

* "Kontoidentifikatorer" afspejler antallet af datanavne (f.eks. brugernavn, e-mailadresse, telefonnummer osv.), som er angivet af politimyndighederne i de retslige processer ved anmodning om brugeroplysninger. Visse retslige processer kan omfatte mere end én identifikator. I visse tilfælde kan flere identifikatorer identificere en enkelt konto. I tilfælde hvor en enkelt identifikator er specificeret i flere anmodninger, er hvert tilfælde medregnet.