Hvis du bor i USA, accepterer du vilkårene for Snap Inc. Linsestudie, der findes her.

Hvis du ikke bor i USA, accepterer du vilkårene for Snap Group Limited Linsestudie, der findes her.

Vilkår for Snap Inc. Linsestudie

(Hvis du bor i USA)

Gældende fra: d. 26. oktober 2018

BEMÆRK: DISSE VILKÅR INDEHOLDER NEDENFOR EN BESTEMMELSE OM VOLDGIFT. MED UNDTAGELSE AF VISSE TYPER TVISTER NÆVNT I VOLDGIFTSBESTEMMELSEN I SNAP INC.S SERVICEVILKÅR ACCEPTERER DU OG SNAP. INC., AT TVISTER MELLEM OS LØSES VED OBLIGATORISK BINDENDE VOLDGIFT, OG AT DU OG SNAP INC. FRASKRIVER JER ALLE RETTIGHEDER TIL AT DELTAGE I GRUPPESØGSMÅL ELLER GRUPPEVOLDGIFT.

Introduktion

Du bedes læse disse vilkår for Snap Inc.s Linsestudie ("Vilkår") grundigt. Disse Vilkår udgør en juridisk bindende kontrakt mellem dig (eller din organisation) og Snap Inc. ("Snap"), og regulerer din indsendelse af en Linse ("Linse"), Linse-ikoner og relaterede elementer (samlet kaldes de materialer, du indsender, "Aktiverne") via Linsestudiet. De produkter og tjenester, der beskrives i disse Vilkår, er "Tjenester" som defineret i Snap Inc.s Servicevilkår. Hvis du bor i USA, eller hvis du bruger Tjenesterne på vegne af en virksomhed med hovedsæde i USA, regulerer disse Vilkår din indsendelse. Hvis du ikke bor i USA, eller du bruger Tjenesterne på vegne af en virksomhed med hovedsæde uden for USA, gælder Vilkårene for Snap Group Limiteds Linsestudie.

Du bedes udskrive en kopi af disse Vilkår og gemme dem til senere brug. For at indsende Aktiver skal du acceptere Licensaftalen for Snap Inc. Linsestudie, og som fremlægges for dig, når du henter eller på anden måde tilgår softwaren til Linsestudiet ("Linse-software"). Hvis du ikke accepterer disse Vilkår, så må du ikke hente eller tilgå Linse-software, og ikke indsende Aktiver. For at sende Aktiver skal du muligvis logge på med din Snapchat-konto.

Disse Vilkår inkorporerer ved henvisning Snap Inc.s Servicevilkår, Retningslinjer for brugerne, Retningslinjer for Snapchats brand, Retningslinjer for brug af Snapkoder og Retningslinjer for indsendelser til Linsestudiet, så du bedes læse dem alle grundigt. Det betyder blandt andet, at din indsendelse af Aktiver er underlagt ansvarsfraskrivelserne og ansvarsbegrænsningerne i Snap Inc.s Servicevilkår. Du bedes også gennemgå vores Privatlivspolitik for at få mere at vide om, hvordan vi håndterer dine oplysninger, når du bruger Tjenesterne. Du accepterer, at vi kan indsamle, bruge og dele dine oplysninger som beskrevet i denne politik og eventuelle opdateringer til politikken. I det omfang disse Vilkår strider mod Snap Inc.s Servicevilkår, Retningslinjer for brugerne, Retningslinjer for Snapchats brand, Retningslinjer for brug af Snapkoder eller Retningslinjer for indsendelser til Linsestudiet, gælder disse Vilkår.

Du bekræfter, at du mindst er 18 år gammel (eller myndighedsalderen, hvor du bor) og er myndig og bemyndiget til at acceptere og overholde disse Vilkår. Hvis du ønsker at indsende Aktiver og ikke er myndig, skal du have dine forældres udtrykkelige tilladelse.

Du accepterer, at begreberne "du/dig" og "din," som de anvendes i disse Vilkår, gælder for både dig og virksomheden, afhængig af forholdene.

1. Din licens til os

Du giver Snap og vores tilknyttede virksomheder en ikke-eksklusiv, ubegrænset, ubetinget, overdragelig, uigenkaldelig, royaltyfri, verdensomspændende licens, som kan gives i underlicens, til at arkivere, kopiere, opbevare, kryptere, lagre, reproducere, registrere, sælge, give i underlicens, distribuere, overføre, udsende, synkronisere, tilpasse, redigere, ændre, vise offentligt, udføre offentligt, offentliggøre, genoffentliggøre, fremme, vise, skabe afledt arbejde på baggrund af, og i øvrigt anvende Aktiverne til eller i forbindelse med Tjenesterne og annoncering, markedsføring og reklame deraf, i alle formater, på eller via alle midler, der kendes nu eller udvikles fremover, og med en teknologi og enheder kendt nu eller udviklet fremover. Denne licens omfatter retten for Snap og de tilknyttede virksomheder til at gøre Aktiverne tilgængelige for brugere af Snapchat og tredjepartsydelser, til deling af de brugere og til at gemme på deres enheder. Licensen til at gøre Aktiverne tilgængelige inden for Tjenesterne løber til 90 dage efter den dato, hvor Linsens driftstid på Tjenesterne ophører, for at gøre os i stand til at levere Snaps, der omfatter Linsen. Licensen varer for bestandigt til begrænsede formål i form af annoncering, markedsføring og reklame for Tjenesterne og for Minder på Snapchat.

Hvis du medtager dit eller en tredjeparts navn, varemærke, ansigt, billede, visuelle arbejde, musiske komposition, lyrik, lydeffekt, lydoptagelse, koreografisk arbejde eller andre materialer (samlet "Yderligere Elementer") i Aktiverne, accepterer du, at denne licens gælder for alle Yderligere Elementer.

Du anerkender, at tredjeparter kan bruge Aktiverne til andre formål eller på andre måder, end du har forudset. Du accepterer, at sådan brug udgør brugerskabt indhold, som hverken Snap eller vores tilknyttede selskaber har noget ansvar for. Du accepterer, at hverken Snap eller vores tilknyttede selskaber er ansvarlige for krav eller tab på baggrund af eller som udspringer af noget brugerskabt indhold, herunder indhold, der gør brug af Aktiverne, enten inden for eller udenfor Tjenesterne.

Du anerkender og accepterer, at Snap og vores tilknyttede selskaber ejer alle rettigheder til Linse-produktet, herunder Linsestudiet og Linse-software og andre kreative værktøjer, vi måtte stille til din rådighed for at skabe Aktiverne (såsom skabeloner eller Bitmoji).

Du accepterer, at hverken Snap eller vores tilknyttede selskaber har nogen pligt til at betale dig eller en tredjepart modydelse eller kompensation for Aktiverne eller brug af Aktiverne. I det af loven tilladte omfang giver du uigenkaldeligt afkald på — eller accepterer ikke over for Snap eller vores tilknyttede selskaber i det omfang, at afkald ikke er tilladt — at gøre moralske eller tilsvarende rettigheder gældende, du måtte have til Aktiverne i hele verden.

Du anerkender og accepterer, at Snap har ret til (men ikke pligt til) offentligt at henføre Aktiverne til dig på hjemmesiden, herunder ved at lægge dit navn, eventuelle forretningsadresser, navnet på Linsen, brugernavn eller Snapchat-konto eller -chatnavn, by, stat og land, som indsendt af dig eller som knyttet til din Snapchat-konto.

2. Begrænsninger i Aktivets indhold

Aktiverne skal overholde vores Retningslinjer for indsendelse af Linsestudiet og Retningslinjer for brugerne og skal være egnede til personer på 13 år og derover.

3. Kommunikation fra os

Vi kan sende dig elektroniske notifikationer om din indsendelse, om Linse-produktet, eller om vores andre produkter eller tjenester ved at bruge de kontaktoplysninger du har indsendt, eller som er knyttet til din Snapchat-konto. Ved at indsende Aktiver samtykker du i at modtage elektronisk kommunikation som beskrevet i disse Vilkår fra Snap og vores tilknyttede selskaber.

Du accepterer, at alle aftaler, meddelelser, videregivelse af oplysninger og anden kommunikation, som vi leverer til dig elektronisk, opfylder alle juridiske krav om at være skriftlig.

4. Levering af Linsen

Aktiver skal overholde de tekniske krav, der stilles til rådighed af Snap. Vi garanterer ikke levering af Linsen, og vi garanterer ikke, at nogen vælger at anvende Linsen.

Når du indsender Aktiver, kan Snap give dig en kode, der kan scannes ("Snapkode"). Din brug af denne Snapkode skal være i overensstemmelse med Retningslinjerne for Snapchats brand og Retningslinjerne for brug af Snapkoder.

Snapchat-brugere får muligheden for at få adgang til Linsen ved at scanne Snapkoden eller via en anden metode leveret af Snap (hver især en "åbning"). Alle Snapchat-brugere kan åbne Linsen.

Snap forbeholder sig retten til at deaktivere åbningen og omdirigere åbningen alt efter Snaps eget skøn. Snap forbeholder sig til enhver tid retten til at afvise eller annullere en Linse, herunder efter udstedelse af en Snapkode, fordi du eller Linsen overtræder vores vilkår eller retningslinjer eller af anden årsag efter eget skøn.

Snap kan efter eget skøn give dig mulighed for at vedhæfte en opfordring til at tage interagere med Linsen, der omfatter et link til en side på internettet, der kan tilgås ved at swipe op, dit lager på Snap Merchant Services eller andet indhold. Enhver opfordring til at interagere med Linsen er en del af Aktiverne.

Snap kan efter eget skøn vælge at dele oplysninger med dig om brugen af Linsen. Medmindre vi giver dig udtrykkelig, skriftlig tilladelse, må du ikke anvende disse oplysninger til kommercielle formål.

5. Reklamer

Hvis du bruger Linsen eller en del af Tjenesterne som led i sweepstakes, konkurrencer, tilbud eller anden reklame (hver især en "Reklame"), er du alene ansvarlig for at overholde alle love, regler og forskrifter, uanset hvor din Reklame tilbydes, samt vores Reklameregler. Medmindre vi udtrykkeligt, skriftligt accepterer andet, er hverken Snap eller vores tilknyttede selskaber sponsor eller administrator for din Reklame.

6. Dine indeståender og garantier

Udover dine oplysninger og garantierklæringer i henhold til Snap Inc.'s Servicevilkår erklærer og garanterer du, at (a) du har alle rettigheder og eventuelle nødvendige samtykker til at give Aktiverne og Yderligere Elementer indbygget i Aktiverne licens og til at meddele afkald i forbindelse med Aktiverne og Yderligere Elementer indbygget i Aktiverne til Snap, og vores tilknyttede selskaber, (b) Aktiverne ikke overtræder disse Vilkår, vores Retningslinjer for brugerne eller Retningslinjer for indsendelse til Linsestudiet, (c) Aktiverne og deres anvendelse i forbindelse med Tjenesterne ikke overtræder, misbruger eller krænker et patent, en ophavsret (herunder en ophavsret til musik, såsom master, synkronisering eller rettigheder til offentlig opførelse), et varemærke, privatlivet eller retten til eget billede, eller enhver anden person eller enheds rettigheder, (d) du har ikke overdraget, givet i licens eller i øvrigt behæftet Aktiverne til en anden person eller enhed, (e) for musik, som du indarbejder som et Yderligere Element, har du betalt og vil betale alle eventuelle beløb, som er forfaldne elle forfalder til alle pladeselskaber, musikforlæggere, organisationer med offentlig opførelse (f.eks. ASCAP, BMI, SESAC, SACEM), musikere, komponister og øvrige rettighedshavere som følge af, at musikken udnyttes i henhold til disse Vilkår, (f) Aktiverne overholder alle love, regler og forordninger og er egnede til et publikum på 13 år og derover, (g) Aktiverne ikke krænker, og ikke vil krænke, mobbe, forårsage personskade eller skade på, eller påføre følelsesmæssig gene for en tredjepart, (h) alle oplysninger, du har givet til Snap i forbindelse med Aktiverne og din indsendelse, er nøjagtige og korrekte. Hvis Snap gør Aktiverne tilgængelige på Tjenesterne, vil dette ikke mindske eller give afkald på dine oplysninger og garantierklæringer indeholdt i disse Vilkår.

Du erklærer og garanterer endvidere, at (a) hverken du eller, hvis du er en virksomhed eller en tilknyttet virksomhed, optræder på lister, der vedligeholdes af den amerikanske regering, herunder listen over specielt udpegede statsborgere og Foreign Sanctions Evaders-listen, der administreres af det amerikanske finansministeriums kontrol af udenlandske aktiver, Office of Foreign Asset Control ("OFAC"), og Denied Parties-, Unverified-, og Entity-listen, der bliver vedligeholdt af det amerikanske handelsministeriums præsidium for industri og sikkerhed — eller af en statslig myndighed i de lande, hvor du driver virksomhed, (b) at (hvis du er en virksomhed), du ikke ejes eller kontrolleres af en sådan begrænset part, og (c), du ikke er bosat, placeret eller etableret i henhold til loven i et land, hvor handel af forbudt af OFAC eller ved andre gældende sanktioner.

Hvis du indsender Aktiver på vegne af en virksomhed, erklærer og garanterer du yderligere, at du er bemyndiget repræsentant for virksomheden med bemyndigelse til at binde virksomheden til disse Vilkår og acceptere at være bundet af disse Vilkår på vegne af virksomheden.

7. Din skadesløsholdelse af os

Ud over dine pligter til skadesløsholdelse i henhold til Snap Inc.s Servicevilkår accepterer du, i det omfang loven tillader det, at friholde, skadesløsholde og forsvare Snap, vores tilknyttede selskaber, bestyrelsesmedlemmer, ledende medarbejdere, aktionærer, medarbejdere, licensgivere og agenter for alle klager, påstande, krav, skadeserstatninger, tab, udgifter, ansvar og omkostninger (herunder advokathonorar), på grund af eller stammende fra eller i forbindelse med (a) Snaps brug og tredjeparts brug af Aktiverne, herunder de eventuelle Yderligere Elementer, i forbindelse med Tjenesterne, (b) din brug af Tjenesterne og dine aktiviteter i forbindelse med Tjenesterne, (c) din overtrædelse eller påståede overtrædelse af love, regler og forordninger i forbindelse med din brug af Tjenesterne eller dine aktiviteter i forbindelse med Tjenesterne, (d) et krav om at Aktiverne krænker, overtræder eller misbruger en ophavsret, et varemærke, en forretningshemmelighed, mønsterret, handelskarakteristika, et patent, offentlig omtale eller andre rettigheder tilhørende en person eller enhed, (e) din brug af produkter eller tjenester leveret af en tredjepart i forbindelse med Tjenesterne, selv hvor dette er anbefalet eller godkendt af Snap, (f) eventuel svig eller urigtige eller vildledende oplysninger fra din side eller (g) din krænkelse eller påståede krænkelse af disse Vilkår, herunder faktisk eller påstået brud på dine oplysninger, garantierklæringer eller pligter.

8. Intet agenturforhold

Du anerkender, at intet i disse Vilkår fortolkes som at indebære et joint venture, forhold mellem principal og agent eller ansættelsesforhold mellem dig og Snap og vores tilknyttede virksomheder.

9. Lovvalg og tvister mellem dig og Snap

Disse Vilkår er underlagt Lovvalgs-bestemmelsen og bestemmelsen om Eksklusivt værneting i Snap Inc.'s Servicevilkår.

MEDDELELSE OM VOLDGIFT: UNDTAGEN I FORBINDELSE MED VISSE TYPER TVISTER, DER ER NÆVNT I BESTEMMELSEN OM VOLDGIFT I SNAP INC.S Servicevilkår, ACCEPTERER DU OG SNAP, AT KRAV OG TVISTER, HERUNDER LOVFÆSTEDE KRAV OG TVISTER DER MÅTTE OPSTÅ MELLEM OS, BLIVER LØST VIA OBLIGATORISK BINDENDE VOLDGIFT I HENHOLD TIL DE VOLDGIFTSPROCEDURER ANFØRT I VOLDGIFTSBESTEMMELSEN I SNAP INC.S Servicevilkår, OG DU ACCEPTERER AT FRAFALDE ENHVER RET TIL AT DELTAGE I ET KOLLEKTIVT SØGSMÅL ELLER KOLLEKTIV VOLDGIFT.

Hvis du har indsendt Aktiver på vegne af en virksomhed, gælder Voldgiftsbestemmelsen i Snap Inc.s Servicevilkår, med undtagelse af at de amerikanske AAA Commercial Arbitration Rules regulerer voldgiften i stedet for AAA Consumer Arbitration Rules. 10. Ændringer af disse Vilkår.

Vi kan til enhver tid revidere disse Vilkår. Du kan se, hvornår disse Vilkår sidst blev revideret ved at se datoen for "Ikrafttræden" øverst på siden. Eventuelle ændringer af Vilkårene træder i kraft, når vi lægger vores opdaterede Vilkår på vores webside, og gælder for alle Aktiver, du indsender efter det tidspunkt. Ved at indsende Aktiver efter at disse Vilkår er opdateret, anses du for at have accepteret de opdaterede Vilkår. Hvis du på noget tidspunkt ikke accepterer en del af disse Vilkår, så indsend ikke Aktiver.

11. Endelige vilkår

Disse Vilkår skaber eller giver ikke en tredjepart nogen begunstigede rettigheder. Hvis vi ikke håndhæver en bestemmelse i Vilkårene, anses dette ikke for et afkald på at gøre bestemmelserne gældende. Vi forbeholder os alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet til dig. Hvis en bestemmelse i Vilkårene af nogen årsag anses for ugyldig, ulovlig, uden retsvirkning eller som ikke kan håndhæves af en kompetent domstol eller voldgiftsret, anses den bestemmelse for at kunne udskilles fra Vilkårene, og bestemmelsens ugyldighed påvirker ikke resten af Vilkårenes gyldighed eller retskraft, (som forbliver med fuld gyldighed). Som det er anvendt i Vilkårene, har "herunder" betydningen "herunder uden begrænsning". Snap kan til enhver tid overdrage sine rettigheder og pligter i henhold til Vilkårene, helt eller delvist, til en anden part uden varsel. Vilkårene må ikke overdrages af dig, og du må ikke delegere dine pligter i henhold til dem uden Snaps forudgående, skriftlige samtykke. Vilkårene er skrevet på engelsk, og i det omfang en oversat version af Vilkårene er i strid med den engelske version, er den engelske udgave gældende.

12. Kontakt os

Snap hilser kommentarer, spørgsmål, overvejelser og forslag velkommen. Du bedes sende feedback til os ved at gå til support.snapchat.com. Du kan også kontakte os med eventuelle klager eller feedback på følgende kontaktpunkter:

Postadresse: 3000 31st Street, Santa Monica, Californien 90405, USA.

Vi er altid glade for at høre fra vores brugere. Men hvis du af egen fri vilje sender os feedback eller forslag, skal du vide, at vi godt må bruge dine idéer uden at kompensere dig for det.

Vilkår for Snap Group Limited Linsestudie

(Hvis du bor uden for USA)

Gældende fra: d. 26. oktober 2018

Meddelelse om voldgift: Hvis du benytter tjenesterne på vegne af en virksomhed, er din virksomhed forpligtet af bestemmelsen om Voldgift, der kan ses nedenfor i disse Vilkår.

Introduktion

Du bedes læse disse vilkår for Snap Group Limiteds Linsestudie ("Vilkår") grundigt. Disse Vilkår udgør en juridisk bindende kontrakt mellem dig (eller din organisation) og Snap Group Limited ("Snap") og regulerer din indsendelse af en Linse ("Linse"), Linse-ikoner og relaterede elementer (samlet kaldes de materialer, du indsender, "Aktiverne") via Linsestudiet. De produkter og tjenester, der beskrives i disse Vilkår, er "Tjenester" som defineret i Snap Group Limiteds Servicevilkår. Hvis du bor uden for USA, eller hvis du bruger Tjenesterne på vegne af en virksomhed med hovedsæde udenfor USA, regulerer disse Vilkår din indsendelse. Hvis du ikke bor i USA, eller du bruger Tjenesterne på vegne af en virksomhed med hovedsæde udenfor USA, gælder Vilkårene for Snap Inc.s Linsestudie.

Du bedes udskrive en kopi af disse Vilkår og gemme dem til senere brug. For at indsende Aktiver skal du acceptere Licensaftalen for Snap Group Limiteds Linsestudie, som fremlægges for dig, når du henter eller på anden måde tilgår Linsestudiet ("Linse-softwaren"). Hvis du ikke accepterer disse Vilkår, så må du ikke hente eller tilgå Linse-softwaren, og ikke indsende Aktiver til denne. For at sende Aktiver skal du muligvis logge på med din Snapchat-konto.

Disse Vilkår inkorporerer ved henvisning Snap Group Limiteds Servicevilkår, Retningslinjer for brugerne, Retningslinjer for Snapchats brand, Retningslinjer for brug af Snapkoder og Retningslinjer for indsendelser til Linsestudiet, så du bedes læse dem alle grundigt. Det betyder blandt andet, at din indsendelse af Aktiver er underlagt ansvarsfraskrivelserne og ansvarsbegrænsningerne i Snap Group Limiteds Servicevilkår. Du bedes også gennemgå vores Privatlivspolitik for at få mere at vide om, hvordan vi håndterer oplysninger, når du bruger Tjenesterne. Du accepterer, at vi kan indsamle, bruge og dele dine oplysninger som beskrevet i politikken og eventuelle opdateringer til politikken. I det omfang disse Vilkår strider mod Snap Group Limiteds Servicevilkår, Retningslinjer for brugerne, Retningslinjer for Snapchats brand, Retningslinjer for brug af Snapkoder eller Retningslinjer for indsendelser til Linsestudiet, gælder disse Vilkår.

Du bekræfter, at du mindst er 18 år gammel, (eller myndighedsalderen, hvor du bor), og er myndig og bemyndiget til at acceptere og overholde disse Vilkår. Hvis du ønsker at indsende Aktiver og ikke er myndig, skal du have dine forældres udtrykkelige tilladelse.

Du accepterer, at begreberne "du/dig" og "din," som de anvendes i disse Vilkår, gælder for både dig og virksomheden, afhængig af forholdene.

1. Din licens til os

Du giver Snap og vores tilknyttede virksomheder en ikke-eksklusiv, ubegrænset, ubetinget, overdragelig, uigenkaldelig, royaltyfri, verdensomspændende licens, som kan gives i underlicens, til at kommunikere med offentligheden, at arkivere, kopiere, opbevare, kryptere, lagre, reproducere, registrere, sælge, give i underlicens, distribuere, overføre, udsende, synkronisere, tilpasse, redigere, ændre, vise offentligt, udføre offentligt, offentliggøre, genoffentliggøre, fremme, vise, skabe afledt arbejde på baggrund af, og i øvrigt anvende Aktiverne til eller i forbindelse med Tjenesterne og annoncering, markedsføring og reklame deraf, i alle formater, på eller via alle midler, der kendes nu eller udvikles fremover, og med en teknologi og enheder kendt nu eller udviklet fremover. Denne licens omfatter retten for Snap, Snap Inc. og de tilknyttede virksomheder til at gøre Aktiverne tilgængelige for brugere af Snapchat og tredjepartsydelser, til deling af de brugere og til at gemme på deres enheder. Licensen til at gøre Aktiverne tilgængelige inden for Tjenesterne løber til 90 dage efter den dato, hvor Linsens driftstid på Tjenesterne ophører, for at gøre os i stand til at levere Snaps, der omfatter Linsen. Licensen fortsætter til begrænsede formål i form af annoncering, markedsføring og reklame for Tjenesterne og for Minder på Snapchat.

Hvis du medtager dit eller en tredjeparts navn, varemærke, ansigt, billede, visuelle arbejde, musisk komposition, lyrik, lydeffekt, lydoptagelse, koreografisk arbejde eller andre materialer (samlet "Yderligere Elementer") i Aktiverne, accepterer du, at denne licens gælder for alle Yderligere Elementer.

Du anerkender, at tredjeparter kan bruge Aktiverne til andre formål eller på andre måder, end du har forudset. Du accepterer, at sådan brug udgør brugerskabt indhold, som hverken Snap, Snap Inc. eller vores tilknyttede selskaber har noget ansvar for. Du accepterer, at hverken Snap, Snap Inc. eller vores tilknyttede selskaber er ansvarlige for krav eller tab på baggrund af eller som udspringer af noget brugerskabt indhold, herunder indhold, der gør brug af Aktiverne, enten inden for eller uden for Tjenesterne.

Du anerkender og accepterer, at Snap, Snap Inc. og vores tilknyttede selskaber ejer alle rettigheder til Linse-produktet, herunder Linsestudiet og Linse-softwaren og andre kreative værktøjer, vi måtte stille til din rådighed for at skabe Aktiverne (såsom skabeloner eller Bitmoji).

Du accepterer, at hverken Snap, Snap Inc. eller vores tilknyttede selskaber har nogen pligt til at betale dig eller en tredjepart modydelse eller kompensation for Aktiverne eller brug af Aktiverne. I det af loven tilladte omfang giver du uigenkaldeligt afkald på — eller accepterer over for Snap, Snap Inc. eller vores tilknyttede selskaber i det omfang, at afkald ikke er tilladt — ikke at gøre moralske eller tilsvarende rettigheder gældende, du måtte have til Aktiverne i hele verden.

Du anerkender og accepterer, at Snap har ret til (men ikke pligt til) offentligt at henføre Aktiverne til dig på hjemmesiden, herunder ved at lægge dit navn, eventuelle forretningsadresser, navnet på Linsen, brugernavn eller Snapchat-konto eller -chatnavn, by, stat og land, som indsendt af dig eller som knyttet til din Snapchat-konto.

2. Begrænsninger i Aktivets indhold

Aktiverne skal overholde vores Retningslinjer for indsendelse af Linsestudiet og Retningslinjer for brugerne og skal være egnede til personer på 13 år og derover.

3. Kommunikation fra os

Vi kan sende dig elektroniske meddelelser om din indsendelse, om Linse-produktet eller om vores andre produkter eller tjenester ved at bruge de kontaktoplysninger, du har indsendt, eller som er knyttet til din Snapchat-konto. Ved at indsende Aktiver samtykker du i at modtage elektronisk kommunikation som beskrevet i disse Vilkår fra Snap, Snap Inc. og vores tilknyttede selskaber.

Du accepterer, at alle aftaler, meddelelser, videregivelse af oplysninger og anden kommunikation, som vi leverer til dig elektronisk, opfylder alle juridiske krav om at være skriftlig.

4. Levering af Linsen

Aktiver skal overholde de tekniske krav, der stilles til rådighed af Snap. Vi garanterer ikke levering af Linsen, og vi garanterer ikke, at nogen vælger at anvende Linsen.

Når du indsender Aktiver, kan Snap give dig en kode, der kan scannes ("Snapkode"). Din brug af denne Snapkode skal være i overensstemmelse med Retningslinjerne for Snapchats brand og Retningslinjerne for brug af Snapkoder.

Snapchat-brugere får muligheden for at få adgang til Linsen ved at scanne Snapkoden eller via en anden metode leveret af Snap (hver især en "åbning"). Alle Snapchat-brugere kan åbne Linsen.

Snap forbeholder sig retten til at deaktivere åbningen og omdirigere åbningen alt efter Snaps eget skøn. Snap forbeholder sig til enhver tid retten til at afvise eller annullere en Linse, herunder efter udstedelse af en Snapkode, fordi du eller Linsen overtræder vores vilkår eller retningslinjer eller af anden årsag efter eget skøn.

Snap kan efter eget skøn give dig mulighed for at vedhæfte en opfordring til at tage interagere med Linsen, der omfatter et link til en side på internettet, der kan tilgås ved at swipe op, dit lager på Snap Merchant Services eller andet indhold. Enhver opfordring til at interagere med Linsen er en del af Aktiverne.

Snap kan efter eget skøn vælge at dele oplysninger med dig om brugen af Linsen. Medmindre vi giver dig udtrykkelig, skriftlig tilladelse, må du ikke anvende disse oplysninger til kommercielle formål.

5. Reklamer

Hvis du bruger Linsen eller en del af Tjenesterne som led i sweepstakes, konkurrencer, tilbud eller anden reklame (hver især en "Reklame"), er du alene ansvarlig for at overholde alle love, regler og forskrifter, uanset hvor din Reklame tilbydes, samt vores Reklameregler. Medmindre vi udtrykkeligt, skriftligt accepterer andet, er hverken Snap, Snap Inc. eller vores tilknyttede selskaber sponsor eller administrator for din Reklame.

6. Dine indeståelser og garantier

Ud over dine oplysninger og garantierklæringer i henhold til Snap Group Limiteds Servicevilkår erklærer og garanterer du, at (a) du har alle rettigheder og eventuelle nødvendige samtykker til at give Aktiverne og Yderligere Elementer indbygget i Aktiverne licens, og til at meddele afkald i forbindelse med Aktiverne og Yderligere Elementer indbygget i Aktiverne, til Snap, Snap Inc. og vores tilknyttede selskaber, (b) Aktiverne ikke overtræder disse Vilkår, vores Retningslinjer for brugerne eller Retningslinjer for indsendelse til Linsestudiet, (c) Aktiverne og deres anvendelse i forbindelse med Tjenesterne ikke overtræder, misbruger eller krænker et patent, en ophavsret (herunder en ophavsret til musik, såsom master, synkronisering eller rettigheder til offentlig opførelse), varemærke, privatliv eller retten til eget billede, eller enhver anden person eller enheds rettigheder, (d) du har ikke overdraget, givet i licens eller i øvrigt behæftet Aktiverne til en anden person eller enhed, (e) for musik, som du indarbejder som et Yderligere Element, har du betalt og vil betale alle eventuelle beløb, som er forfaldne elle forfalder til alle pladeselskaber, musikforlæggere, organisationer med offentlig opførelse (f.eks. ASCAP, BMI, SESAC, SACEM), musikere, komponister og øvrige rettighedshavere som følge af, at musikken udnyttes i henhold til disse Vilkår, (f) Aktiverne overholder alle love, regler og forordninger og er egnede til et publikum på 13 år og derover, (g) Aktiverne ikke krænker, og ikke vil krænke, mobbe, forårsage personskade eller skade på, eller påføre følelsesmæssig gene for en tredjepart, (h) alle oplysninger, du har givet til Snap i forbindelse med Aktiverne og din indsendelse, er nøjagtige og korrekte. Hvis Snap gør Aktiverne tilgængelige på Tjenesterne, vil dette ikke mindske eller give afkald på dine oplysninger og garantierklæringer indeholdt i disse Vilkår.

Du erklærer og garanterer endvidere, at hverken du eller, hvis du er en virksomhed, et associeret selskab, optræder på lister, der vedligeholdes af USA, den Europæiske Union, Storbritannien eller anden relevant statslig myndighed — for eksempel den amerikanske liste over specielt udpegede statsborgere, Foreign Sanction Evaders List, Denied Parties List, Unverified List, og Entity List, og Storbritanniens og EUs konsoliderede lister over personer og enheder, der er underlagt økonomiske sanktioner, at du, (hvis du er en virksomhed), ikke ejes eller kontrolleres af en sådan part, der er underlagt restriktioner, og at du ikke er bosat i, placeret i eller etableret i henhold til loven i et land, hvor handel er forbudt af de ovenfor beskrevne sanktioner.

Hvis du indsender Aktiver på vegne af en virksomhed, erklærer og garanterer du yderligere, at du er bemyndiget repræsentant for virksomheden med bemyndigelse til at binde virksomheden til disse Vilkår og acceptere at være bundet af disse Vilkår på vegne af virksomheden.

7. Din skadesløsholdelse af os

Ud over dine pligter til skadesløsholdelse i henhold til Snap Group Limiteds Servicevilkår accepterer du, i det omfang loven tillader det, at friholde, skadesløsholde og forsvare Snap, Snap Inc., vores tilknyttede selskaber, bestyrelsesmedlemmer, ledende medarbejdere, aktionærer, medarbejdere, licensgivere og agenter for alle klager, påstande, krav, skadeserstatninger, tab, udgifter, ansvar og omkostninger (herunder advokathonorar), på grund af eller stammende fra eller på nogen måde i forbindelse med (a) Snaps brug og tredjeparts brug af Aktiverne, herunder de eventuelle Yderligere Elementer, i forbindelse med Tjenesterne, (b) din brug af Tjenesterne og dine aktiviteter i forbindelse med Tjenesterne, (c) din overtrædelse eller påståede overtrædelse af love, regler og forordninger i forbindelse med din brug af Tjenesterne eller dine aktiviteter i forbindelse med Tjenesterne, (d) et krav om at Aktiverne krænker, overtræder eller misbruger ophavsret, varemærke, forretningshemmelighed, mønsterret, handelskarakteristika, patent, offentlig omtale eller andre rettigheder tilhørende en person eller enhed, (e) din brug af produkter eller tjenester leveret af en tredjepart i forbindelse med Tjenesterne, selv hvor dette er anbefalet eller godkendt af Snap, (f) eventuel svig eller urigtige eller vildledende oplysninger fra din side eller (g) din krænkelse eller påståede krænkelse af disse Vilkår, herunder faktisk eller påstået brud på dine oplysninger, garantierklæringer eller pligter.

8. Intet agenturforhold

Du anerkender, at intet i disse Vilkår fortolkes som at indebære et joint venture, forhold mellem principal og agent eller ansættelsesforhold mellem dig og Snap, Snap Inc. og vores tilknyttede virksomheder.

9. Lovvalg og tvister mellem dig og Snap

Disse Vilkår er underlagt Lovvalgsbestemmelsen i Snap Group Limited Servicevilkår og bestemmelsen om Tvistløsning i Snap Group Limiteds Servicevilkår.

Hvis du er individuel forbruger (ikke en virksomhed), der bor i Den Europæiske Union: For nærmere oplysninger om tvistløsning følg dette link til EU-Kommissionens online-platform om tvistbilæggelse.

Voldgiftsbestemmelsen i Snap Group Limiteds Servicevilkår gælder, hvis du anvender Tjenesterne på vegne af en virksomhed.

10. Ændringer i disse Vilkår

Vi kan til enhver tid revidere disse Vilkår. Du kan se, hvornår disse Vilkår sidst blev revideret ved at se datoen for "Ikrafttræden" øverst på siden. Eventuelle ændringer af Vilkårene træder i kraft, når vi lægger vores opdaterede Vilkår på vores hjemmeside, og gælder for alle Aktiver, du indsender efter det tidspunkt. Ved at indsende Aktiver, efter at disse Vilkår er opdateret, anses du for at have accepteret de opdaterede Vilkår. Hvis du på noget tidspunkt ikke accepterer en del af disse Vilkår, så indsend ikke Aktiver.

11. Endelige vilkår

Hvis du er individuel forbruger (ikke en virksomhed), påvirker intet i disse Vilkår dine juridiske rettigheder og afhjælpende foranstaltninger i henhold til de obligatoriske forbrugerlove i dit land. Disse Vilkår skaber eller giver ikke en tredjepart nogen begunstigede rettigheder. Hvis vi ikke håndhæver en bestemmelse i Vilkårene, anses dette ikke for afkald. Vi forbeholder os alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet til dig. Hvis en bestemmelse i Vilkårene af nogen årsag anses for ugyldig, ulovlig, uden retsvirkning eller som ikke kan håndhæves af en kompetent domstol eller voldgiftsret, anses den bestemmelse for at kunne udskilles fra Vilkårene, og bestemmelsens ugyldighed påvirker ikke resten af Vilkårenes gyldighed eller retskraft, (som forbliver med fuld gyldighed). Som det er anvendt i Vilkårene, har "herunder" betydningen "herunder uden begrænsning". Snap kan til enhver tid overdrage sine rettigheder og pligter i henhold til Vilkårene, helt eller delvist, til en anden part uden varsel. Vilkårene må ikke overdrages af dig, og du må ikke delegere dine pligter i henhold til dem uden Snaps forudgående, skriftlige samtykke. Vilkårene er skrevet på engelsk, og i det omfang en oversat version af Vilkårene er i strid med den engelske version, er den engelske udgave gældende.

12. Kontakt os

Snap hilser kommentarer, spørgsmål, overvejelser eller forslag velkommen. Send din feedback til os på support.snapchat.com. Det ansvarlige selskab for Tjenesterne uden for USA hedder Snap Group Limited, et selskab registreret i England og beliggende 7-11 Lexington Street, London W1F 9AF, Storbritannien, og med selskabsnummer 09763672.

Vi er altid glade for at høre fra vores brugere. Men hvis du af egen fri vilje sender os feedback eller forslag, skal du vide, at vi kan bruge dine idéer uden at kompensere dig for det.