Αναφορά Διαφάνειας

1 Ιανουαρίου 2018 – 30 Ιουνίου 2018

Κυκλοφόρησε: 28 Νοεμβρίου 2018
Τελευταία ενημέρωση: 28 Νοεμβρίου 2018

Οι Αναφορές Διαφάνειας της Snapchat δημοσιεύονται δύο φορές το χρόνο. Οι αναφορές αυτές παρέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον όγκο και το είδος των κυβερνητικών αιτημάτων για πληροφορίες λογαριασμού των Snapchatter και άλλες νομικές ειδοποιήσεις.

Από τις 15 Νοεμβρίου 2015, η πολιτική μας προβλέπει την ενημέρωση των Snapchatter όταν ξεκινά οποιαδήποτε νομική διαδικασία για την κοινοποίηση των πληροφοριών λογαριασμού τους, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ύπαρξης νομικής απαγόρευσης που μας αποτρέπει να το πράξουμε, ή στην περίπτωση εξαιρετικών περιστάσεων (όπως είναι η παιδική εκμετάλλευση ή επικείμενος κίνδυνος θανάτου ή σωματικής βλάβης).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χειριζόμαστε τα αιτήματα δεδομένων από τις αρχές επιβολής του νόμου, ανατρέξτε στον Οδηγό Επιβολής του Νόμου, την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Υπηρεσίας μας.

Ποινικά Αιτήματα των ΗΠΑ

Αιτήματα για Πληροφορίες Χρήστη δυνάμει της νομικής διαδικασίας των ΗΠΑ.

Κατηγορία Αιτήματα Αναγνωριστικά Λογαριασμού Ποσοστό αιτημάτων όπου παρασχέθηκαν ορισμένα δεδομένα
Σύνολο 7235 12308 85%
Κλήση Προσέλευσης σε Δικαστήριο 1944 4103 82%
Εντολή Καταγραφής Στοιχείων Κλήσεων 68 97 96%
Δικαστική Απόφαση 219 441 85%
Ένταλμα Έρευνας 4241 6766 88%
Εντολή Καταγραφής Δεδομένων Σχετικών με Περιστατικά (EDR) 755 885 77%
Εντολή για Υποκλοπή Γραμμής 8 16 100%
Κλήτευση 73 337 89%

Αιτήματα για Πληροφορίες από Διεθνείς Κυβερνήσεις

Αιτήματα για Πληροφορίες Χρήστη από κυβερνητικές αρχές εκτός των ΗΠΑ.

Χώρα Επείγοντα αιτήματα Αναγνωριστικά Λογαριασμού για Επείγοντα Αιτήματα Ποσοστό επειγόντων αιτημάτων όπου παρασχέθηκαν ορισμένα δεδομένα Λοιπά Αιτήματα για Πληροφορίες Αναγνωριστικά Λογαριασμού για Λοιπά Αιτήματα Ποσοστό λοιπών αιτημάτων για πληροφορίες όπου παρασχέθηκαν ορισμένα δεδομένα
Σύνολο 211 247 67% 424 669 1%
Αργεντινή 0 0 Δ/Ι 3 5 0%
Αυστραλία 1 1 100% 8 10 0%
Αυστρία 0 0 Δ/Ι 3 6 0%
Βραζιλία 0 0 Δ/Ι 2 5 0%
Καναδάς 65 72 75% 5 5 0%
Δανία 2 2 50% 16 23 0%
Γαλλία 23 30 65% 89 108 0%
Γερμανία 0 0 Δ/Ι 48 69 0%
Ισλανδία 0 0 Δ/Ι 2 2 0%
Ινδία 0 0 Δ/Ι 15 21 0%
Ιρλανδία 3 3 100% 0 0 Δ/Ι
Ισραήλ 1 1 0% 0 0 Δ/Ι
Λιθουανία 0 0 Δ/Ι 1 1 0%
Λουξεμβούργο 0 0 Δ/Ι 1 1 0%
Ολλανδία 1 5 0% 0 0 Δ/Ι
Νέα Ζηλανδία 0 0 Δ/Ι 1 1 0%
Νορβηγία 2 1 0% 13 71 0%
Ομάν 0 0 Δ/Ι 1 1 0%
Πακιστάν 0 0 Δ/Ι 1 1 0%
Παραγουάη 0 0 Δ/Ι 1 4 0%
Πολωνία 1 1 100% 7 12 0%
Σιγκαπούρη 1 1 0% 4 4 0%
Ισπανία 0 0 Δ/Ι 3 3 0%
Σουηδία 1 2 0% 20 38 0%
Ελβετία 4 6 100% 4 5 25%
Ηνωμένο Βασίλειο 106 122 63% 175 244 2%
Ουκρανία 0 0 Δ/Ι 1 29 0%

Αιτήματα Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ

Αιτήματα για Πληροφορίες Χρήστη δυνάμει της νομικής διαδικασίας για την εθνική ασφάλεια.

Εθνική Ασφάλεια Αιτήματα Αναγνωριστικά Λογαριασμού*
Εντολές/Οδηγίες Επιστολών Εθνικής Ασφαλείας και Νόμου Περί Παρακολούθησης Ξένων Πληροφοριών 0-249 0-249

Κυβερνητικά Αιτήματα για Αφαίρεση Περιεχομένου

Η κατηγορία αυτή αναφέρεται σε αιτήματα από κυβερνητικές αρχές για την αφαίρεση περιεχομένου το οποίο διαφορετικά θα επιτρεπόταν δυνάμει των Όρων Υπηρεσίας ή των Οδηγιών Κοινότητάς μας.

Περίοδος Αναφοράς Αιτήματα Αφαίρεσης Ποσοστό αιτημάτων όπου διαγράφηκε ορισμένο περιεχόμενο
1 Ιανουαρίου 2018 – 30 Ιουνίου 2018 0 Δ/Ι

Σημείωση: παρόλο που δεν καταγράφουμε επίσημα πότε αφαιρούμε περιεχόμενο το οποίο παραβιάζει τις πολιτικές μας όταν έχει υποβληθεί αίτημα από κυβερνητικό φορέα, θεωρούμε ότι πρόκειται για εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο. Όταν πιστεύουμε ότι είναι αναγκαίο να περιορίσουμε περιεχόμενο που θεωρείται παράνομο σε μία συγκεκριμένη χώρα, και που ωστόσο δεν παραβιάζει τις πολιτικές μας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, προσπαθούμε να περιορίσουμε γεωγραφικά την πρόσβαση σε αυτό, όταν είναι εφικτό, αντί να το αφαιρέσουμε εντελώς.

Ειδοποιήσεις Αφαίρεσης Κατοχυρωμένου Περιεχομένου (Νόμος περί Πνευματικών Δικαιωμάτων της Ψηφιακής Χιλιετίας – Digital Millennium Copyright Act [DMCA])

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει όλες τις έγκυρες ειδοποιήσεις για διακοπή δημοσίευσης περιεχομένου που λάβαμε στο πλαίσιο του Νόμου περί Πνευματικών Δικαιωμάτων της Ψηφιακής Χιλιετίας (Digital Millenium Copyright Act ή εν συντομία DMCA).

Ειδοποιήσεις για διακοπή δημοσίευσης στο πλαίσιο του νόμου DMCA Ποσοστό αιτημάτων όπου διαγράφηκε ορισμένο περιεχόμενο
43 70%
Απαντητικές Ειδοποιήσεις DMCA Ποσοστό αιτημάτων όπου αποκαταστάθηκε ορισμένο περιεχόμενο
0 Δ/Ι

* Ο όρος «Αναγνωριστικά Λογαριασμού» αναφέρεται στον αριθμό αναγνωριστικών (π.χ. όνομα χρήστη, διεύθυνση email, τηλεφωνικό αριθμό, κ.λπ.) που προσδιορίζεται από το όργανο επιβολής του νόμου κατά τη νομική διαδικασία όταν υποβάλλεται αίτημα για πληροφορίες χρήστη. Ορισμένες νομικές διαδικασίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν πάνω από ένα αναγνωριστικό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένας λογαριασμός ενδέχεται να εξακριβώνεται από πολλαπλά αναγνωριστικά. Για τις περιπτώσεις όπου ένα μόνο αναγνωριστικό προσδιορίζεται σε πολλαπλά αιτήματα, περιλαμβάνουμε την κάθε περίπτωση.