Αναφορά Διαφάνειας

1 Ιουλίου 2017 – 31 Δεκεμβρίου 2017

Δημοσιεύτηκε: 15 Μαΐου 2018
Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαΐου 2018

Οι Αναφορές Διαφάνειας της Snapchat δημοσιεύονται δύο φορές το χρόνο. Οι αναφορές αυτές παρέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον όγκο και το είδος των κυβερνητικών αιτημάτων για πληροφορίες λογαριασμού των Snapchatter και άλλες νομικές ειδοποιήσεις.

Από τις 15 Νοεμβρίου 2015, η πολιτική μας προβλέπει την ενημέρωση των Snachatter όταν ξεκινά οποιαδήποτε νομική διαδικασία για την κοινοποίηση των πληροφοριών λογαριασμού τους, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ύπαρξης νομικής απαγόρευσης που μας αποτρέπει να το πράξουμε, ή στην περίπτωση εξαιρετικών περιστάσεων (όπως είναι η παιδική εκμετάλλευση ή επικείμενος κίνδυνος θανάτου ή σωματικής βλάβης).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χειριζόμαστε τα αιτήματα δεδομένων από τις αρχές επιβολής του νόμου, ανατρέξτε στον Οδηγό Επιβολής του Νόμου, την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Υπηρεσίας μας.

Ποινικά Αιτήματα των ΗΠΑ

Αιτήματα για Πληροφορίες Χρήστη δυνάμει της νομικής διαδικασίας των ΗΠΑ.

Περίοδος Αναφοράς Αιτήματα Αναγνωριστικά Λογαριασμού Ποσοστό αιτημάτων όπου παρασχέθηκαν ορισμένα δεδομένα
1 Ιουλίου 2017 – 31 Δεκεμβρίου 2017 5094 8528 88%
Κλήση Προσέλευσης σε Δικαστήριο 1401 2573 89%
Εντολή Καταγραφής Στοιχείων Κλήσεων 23 26 91%
Δικαστική Απόφαση 151 236 82%
Ένταλμα Έρευνας 3151 5221 88%
Εντολή Καταγραφής Δεδομένων Σχετικών με Περιστατικά (EDR) 356 436 83%
Εντολή για Υποκλοπή Γραμμής 12 36 100%
Κλήτευση 76 151 99%

Αιτήματα για Πληροφορίες από Διεθνείς Κυβερνήσεις

Αιτήματα για Πληροφορίες Χρήστη από κυβερνητικές αρχές εκτός των ΗΠΑ.

Περίοδος Αναφοράς Επείγοντα Αιτήματα Αναγνωριστικά Λογαριασμού για Επείγοντα Αιτήματα Ποσοστό επειγόντων αιτημάτων όπου παρασχέθηκαν ορισμένα δεδομένα Λοιπά Αιτήματα για Πληροφορίες Αναγνωριστικά Λογαριασμού για Λοιπά Αιτήματα Ποσοστό λοιπών αιτημάτων για πληροφορίες όπου παρασχέθηκαν ορισμένα δεδομένα
1/7/2017 - 31/12/2017 193 206 81% 304 374 0%
Αργεντινή 0 Δ/Ι Δ/Ι 5 6 0%
Αυστραλία 6 6 33% 14 12 0%
Αυστρία 0 Δ/Ι Δ/Ι 0 Δ/Ι Δ/Ι
Βραζιλία 0 Δ/Ι Δ/Ι 0 Δ/Ι Δ/Ι
Καναδάς 74 79 81% 3 2 0%
Δανία 2 2 50% 13 15 0%
Γαλλία 6 5 50% 61 74 0%
Γερμανία 1 1 100% 23 26 0%
Ινδία 0 Δ/Ι Δ/Ι 12 15 0%
Ιρλανδία 0 Δ/Ι Δ/Ι 1 1 0%
Ισραήλ 1 1 0% 1 0 0%
Ολλανδία 2 3 100% 2 2 0%
Νορβηγία 3 3 100% 14 20 0%
Πολωνία 2 2 100% 3 1 0%
Ισπανία 0 Δ/Ι Δ/Ι 1 1 0%
Σουηδία 1 1 100% 13 11 0%
Ελβετία 4 4 75% 4 8 0%
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 0 Δ/Ι Δ/Ι 0 Δ/Ι Δ/Ι
Ηνωμένο Βασίλειο 91 99 77% 134 180 1%

Αιτήματα Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ

Αιτήματα για Πληροφορίες Χρήστη δυνάμει της νομικής διαδικασίας για την εθνική ασφάλεια.

Εθνική Ασφάλεια Αιτήματα Αναγνωριστικά Λογαριασμού*
1 Ιουλίου 2017 – 31 Δεκεμβρίου 2017
Εντολές/Οδηγίες Επιστολών Εθνικής Ασφαλείας και Νόμου Περί Παρακολούθησης Ξένων Πληροφοριών 0-249 0-249

Κυβερνητικά Αιτήματα για Αφαίρεση Περιεχομένου

Η κατηγορία αυτή αναφέρεται σε αιτήματα από κυβερνητικές αρχές για την αφαίρεση περιεχομένου το οποίο διαφορετικά θα επιτρεπόταν δυνάμει των Όρων Υπηρεσίας ή των Οδηγιών Κοινότητάς μας.

Περίοδος Αναφοράς Αιτήματα Αφαίρεσης Ποσοστό αιτημάτων όπου διαγράφηκε ορισμένο περιεχόμενο
1 Ιουλίου 2017 – 31 Δεκεμβρίου 2017 3 100%
Σαουδική Αραβία 1 100%
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 1 100%
Μπαχρέιν 1 100%

Σημείωση: παρόλο που δεν καταγράφουμε επίσημα πότε αφαιρούμε περιεχόμενο το οποίο παραβιάζει τις πολιτικές μας όταν έχει υποβληθεί αίτημα από κυβερνητικό φορέα, θεωρούμε ότι πρόκειται για εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο. Όταν πιστεύουμε ότι είναι αναγκαίο να περιορίσουμε περιεχόμενο που θεωρείται παράνομο σε μία συγκεκριμένη χώρα, και που ωστόσο δεν παραβιάζει τις πολιτικές μας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, προσπαθούμε να περιορίσουμε γεωγραφικά την πρόσβαση σε αυτό, όταν είναι εφικτό, αντί να το αφαιρέσουμε εντελώς.

Ειδοποιήσεις Αφαίρεσης Κατοχυρωμένου Περιεχομένου (Νόμος περί Πνευματικών Δικαιωμάτων της Ψηφιακής Χιλιετίας – Digital Millennium Copyright Act [DMCA])

Η κατηγορία αυτή αναφέρεται σε οποιεσδήποτε έγκυρες ειδοποιήσεις αφαίρεσης τις οποίες λάβαμε δυνάμει του Νόμου περί Πνευματικών Δικαιωμάτων της Ψηφιακής Χιλιετίας.

Περίοδος Αναφοράς Ειδοποιήσεις Αφαίρεσης DMCA Ποσοστό αιτημάτων όπου διαγράφηκε ορισμένο περιεχόμενο
1 Ιουλίου 2017 – 31 Δεκεμβρίου 2017 48 37,5%
Περίοδος Αναφοράς Απαντητικές Ειδοποιήσεις DMCA Ποσοστό αιτημάτων όπου αποκαταστάθηκε ορισμένο περιεχόμενο
1 Ιουλίου 2017 – 31 Δεκεμβρίου 2017 0 Δ/Ι

* Ο όρος «Αναγνωριστικά Λογαριασμού» αναφέρεται στον αριθμό αναγνωριστικών (π.χ. όνομα χρήστη, διεύθυνση email, τηλεφωνικό αριθμό, κ.λπ.) που προσδιορίζεται από το όργανο επιβολής του νόμου κατά τη νομική διαδικασία όταν υποβάλλεται αίτημα για πληροφορίες χρήστη. Ορισμένες νομικές διαδικασίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν πάνω από ένα αναγνωριστικό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένας λογαριασμός ενδέχεται να εξακριβώνεται από πολλαπλά αναγνωριστικά. Για τις περιπτώσεις όπου ένα μόνο αναγνωριστικό προσδιορίζεται σε πολλαπλά αιτήματα, περιλαμβάνουμε την κάθε περίπτωση.