Εάν ζείτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, συμφωνείτε με τους Όρους Υπηρεσίας της Snap Inc.

Εάν ζείτε εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, συμφωνείτε με τους Όρους Υπηρεσίας της Snap Group Limited.

Όροι Υπηρεσίας της Snap Inc.

(Εάν ζείτε στις Ηνωμένες Πολιτείες)

Ισχύει από: 26 Σεπτεμβρίου 2017

Καλώς ήρθατε!

Έχουμε συντάξει αυτούς τους Όρους Υπηρεσίας (εφεξής οι «Όροι») έτσι ώστε να γνωρίζετε τους κανόνες που διέπουν τη σχέση μας μαζί σας. Παρόλο που προσπαθήσαμε να αφαιρέσουμε την καθαρά νομική ορολογία από τους Όρους, υπάρχουν μέρη όπου αυτοί οι Όροι μπορεί να θυμίζουν παραδοσιακές συμβάσεις. Υπάρχει σημαντικός λόγος γι’ αυτό: Οι παρόντες Όροι συνιστούν πράγματι μια νομικά δεσμευτική σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και τη Snap Inc. Συνεπώς, παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά.

Όταν χρησιμοποιείτε το Snapchat ή κάποιο άλλο προϊόν ή υπηρεσία μας που συνδέεται με αυτούς τους Όρους (εφεξής οι «Υπηρεσίες»), συμφωνείτε με τους Όρους. Φυσικά, αν δεν συμφωνείτε με αυτούς, τότε δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες.

ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ: ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ, ΠΙΟ ΚΑΤΩ, ΟΡΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ, ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η SNAP INC. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΑΣ ΘΑ ΕΠΙΛΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ, ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η SNAP INC. ΠΑΡΑΙΤΕΙΣΤΕ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ Ή ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ.

1. Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες

Κανένας κάτω των 13 δεν επιτρέπεται να δημιουργήσει λογαριασμό ή να χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες. Μπορεί να προσφέρουμε επιπλέον Υπηρεσίες με πρόσθετους όρους που ενδέχεται να απαιτούν να είστε ακόμη και σε μεγαλύτερη ηλικία για να τις χρησιμοποιήσετε. Συνεπώς, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά όλους τους όρους.

Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, δηλώνετε ότι:

 • Μπορείτε να συνάψετε μια δεσμευτική σύμβαση με τη Snap Inc.
 • Δεν είστε κάποιος που έχει αποκλειστεί από τη λήψη των Υπηρεσιών σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών ή οποιασδήποτε άλλης ισχύουσας δικαιοδοσίας, δηλαδή δεν εμφανίζεστε στον κατάλογο των Ειδικώς Σεσημασμένων Πολιτών του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ και δεν τελείτε υπό άλλη παρόμοια απαγόρευση.
 • Οφείλετε να συμμορφώνεστε με αυτούς τους Όρους και όλους τους ισχύοντες τοπικούς, κρατικούς, εθνικούς και διεθνείς νόμους, κανόνες και κανονισμούς.

Εάν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες εκ μέρους μιας επιχείρησης ή κάποιου άλλου φορέα, δηλώνετε ότι είστε εξουσιοδοτημένος να χορηγείτε όλες τις άδειες χρήσης που ορίζονται στους παρόντες Όρους και να συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους εκ μέρους της επιχείρησης ή του φορέα. Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες εκ μέρους ενός φορέα της κυβέρνησης των ΗΠΑ, συμφωνείτε με την Τροποποίηση Όρων Υπηρεσίας της Snap Inc. για χρήστες της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

2. Δικαιώματα που σας παραχωρούμε

Η Snap Inc. σάς παρέχει μια προσωπική, παγκόσμια, ελεύθερη εισφορών, μη μεταβιβάσιμη, μη αποκλειστική, ανακλητή και μη υποκείμενη σε παραχώρηση άδεια πρόσβασης και χρήσης των Υπηρεσιών. Αποκλειστικός σκοπός αυτής της άδειας είναι να σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε και να απολαμβάνετε τα οφέλη των Υπηρεσιών με τρόπο που επιτρέπουν αυτοί οι Όροι και οι πολιτικές χρήσης μας, όπως οι Οδηγίες Κοινότητας.

Όποιο λογισμικό σάς παρέχουμε μπορείτε να το κατεβάσετε αυτόματα και να εγκαταστήσετε αναβαθμίσεις, ενημερώσεις ή άλλες νέες δυνατότητες. Μπορείτε να προσαρμόσετε αυτές τις αυτόματες λήψεις μέσω των ρυθμίσεων της συσκευής σας.

Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, τροποποίηση, διανομή, πώληση ή εκμίσθωση οποιουδήποτε μέρους των Υπηρεσιών μας, ούτε η αποσυμπίληση ή η απόπειρα εξαγωγής του πηγαίου κώδικα του εν λόγω λογισμικού, εκτός εάν οι νόμοι απαγορεύουν τέτοιους περιορισμούς ή έχετε έγγραφη άδειά μας να το πράξετε.

3. Δικαιώματα που μας παραχωρείτε

Πολλές από τις Υπηρεσίες μας σας επιτρέπουν τη δημιουργία, μεταφόρτωση, δημοσίευση, αποστολή, λήψη και αποθήκευση περιεχομένου. Όταν το κάνετε αυτό, διατηρείτε όποια δικαιώματα ιδιοκτησίας επί του περιεχόμενου είχατε αρχικά. Όμως, μας εκχωρείτε άδεια χρήσης αυτού του περιεχομένου. Το εύρος κάλυψης της άδειας αυτής εξαρτάται από τις Υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε και τις Ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει.

Ονομάζουμε «Δημόσιο περιεχόμενο» τις Ιστορίες που υποβάλλετε κι έχουν ρυθμιστεί να είναι ορατές σε όλους, καθώς και το περιεχόμενο που υποβάλλετε στις Υπηρεσίες πληθοπορισμού (crowd-sourced), όπως η «Ιστορία μας». Για όλο το περιεχόμενο που υποβάλλετε στις Υπηρεσίες εκτός από το Δημόσιο Περιεχόμενο, παραχωρείτε στη Snap Inc. και τις συνδεδεμένες εταιρείες μας, μία παγκόσμια, ελεύθερη εισφορών, υποκείμενη σε παραχώρηση και μεταβιβάσιμη άδεια να φιλοξενούμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε, προβάλλουμε, αναπαράγουμε, τροποποιούμε, προσαρμόζουμε, επεξεργαζόμαστε, δημοσιεύουμε και διανέμουμε το περιεχόμενο αυτό. Αυτή η άδεια προορίζεται για τον περιορισμένο σκοπό της λειτουργίας, ανάπτυξης, παροχής, προώθησης και βελτίωσης των Υπηρεσιών και για την έρευνα και ανάπτυξη νέων.

Επειδή το Δημόσιο Περιεχόμενο είναι εγγενώς δημόσιο και καταγράφει θέματα δημοσίου συμφέροντος, η άδεια που μας παραχωρείτε γι' αυτό το περιεχόμενο είναι ευρύτερη. Εκτός από την παραχώρηση σε εμάς των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, μας παραχωρείτε επίσης μία διαρκή άδεια για τη δημιουργία παράγωγων έργων, την προώθηση, έκθεση, μετάδοση, ταυτόχρονη δημοσίευση, μεταβίβαση αδείας, δημόσια εκτέλεση και δημόσια προβολή Δημόσιου Περιεχομένου σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε ή και όλα τα μέσα ή μεθόδους διανομής (που είναι τώρα γνωστά ή που θα αναπτυχθούν αργότερα). Στο βαθμό που είναι απαραίτητο, όταν εμφανίζεστε μέσα στο Δημόσιο Περιεχόμενο, ή όταν δημιουργείτε, ανεβάζετε, δημοσιεύετε ή αποστέλλετε Δημόσιο Περιεχόμενο, παραχωρείτε και στη Snap Inc., στις συνδεδεμένες εταιρείες μας και στους επιχειρηματικούς εταίρους μας, απεριόριστο, παγκόσμιο, διαρκές δικαίωμα και άδεια να χρησιμοποιήσουμε το όνομα, ομοιότητα και φωνή, ακόμα και σε σχέση με εμπορικό ή χορηγούμενο περιεχόμενο. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι δεν δικαιούστε αποζημίωση από τη Snap Inc., τις συνδεδεμένες εταιρείες μας ή τους επιχειρηματικούς εταίρους μας, αν μεταφέρεται το όνομα, η ομοιότητα ή η φωνή σας μέσω των Υπηρεσιών, είτε στην εφαρμογή Snapchat ή σε μία από τις πλατφόρμες επιχειρηματικού μας εταίρου.

Για πληροφορίες ρύθμισης αυτών που μπορούν να παρακολουθήσουν το περιεχόμενό σας, ρίξτε μια ματιά στην Πολιτική Απορρήτου μας και στην Τοποθεσία Υποστήριξης.

Παρόλο που δεν απαιτείται αυτό, μπορεί να αποκτήσουμε πρόσβαση, να ανασκοπήσουμε, να ελέγξουμε και να διαγράψουμε το περιεχόμενό σας ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, για λόγους όπως η παροχή και ανάπτυξη των Υπηρεσιών μας ή αν πιστεύουμε ότι το περιεχόμενό σας παραβιάζει τους παρόντες Όρους. Εσείς οι ίδιοι, όμως, παραμένετε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που δημιουργείτε, μεταφορτώνετε, δημοσιεύετε, αποστέλλετε ή αποθηκεύετε μέσω της Υπηρεσίας.

Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να περιέχουν διαφημίσεις. Ως αντάλλαγμα που η Snap Inc. σάς επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες, συμφωνείτε ότι εμείς, οι συνδεδεμένες εταιρείες μας και οι άλλοι τρίτοι συνεργάτες μας μπορεί να τοποθετήσουν διαφημίσεις στις Υπηρεσίες. Επειδή οι Υπηρεσίες ενέχουν περιεχόμενο το οποίο μας το παρέχετε εσείς και άλλοι χρήστες, μπορεί να εμφανίζονται μερικές φορές διαφημίσεις κοντά στο περιεχόμενό σας.

Μας αρέσει πάντα να ακούμε τους χρήστες μας. Αλλά αν προσφέρετε παρατηρήσεις ή προτάσεις, θα πρέπει απλώς να ξέρετε ότι θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις ιδέες σας χωρίς πληρωμή.

4. Το περιεχόμενο άλλων

Μεγάλο μέρος του περιεχομένου στις Υπηρεσίες μας παράγεται από χρήστες, εκδότες και άλλους τρίτους. Είτε το περιεχόμενο αυτό δημοσιεύεται δημοσίως είτε αποστέλλεται ιδιωτικά, το περιεχόμενο είναι αποκλειστική ευθύνη του ατόμου ή του οργανισμού που το υπέβαλε. Αν και η Snap Inc. διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει ή να αφαιρέσει όλο το περιεχόμενο που εμφανίζεται στις Υπηρεσίες, δεν το εξετάζουμε απαραίτητα εξ ολοκλήρου. Έτσι, δεν μπορούμε και ούτε αναλαμβάνουμε την ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο παρέχουν άλλοι μέσω των Υπηρεσιών.

Με τους παρόντες Όρους και τις Οδηγίες Κοινότητας, καθιστούμε σαφές ότι δεν θέλουμε οι Υπηρεσίες να τυγχάνουν κακής χρήσης. Αλλά επειδή δεν εξετάζουμε το περιεχόμενο εξ ολοκλήρου, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι αυτό το περιεχόμενο στις Υπηρεσίες θα συνάδει πάντα με τους Όρους ή τις Οδηγίες μας.

5. Ιδιωτικό Απόρρητο

Η προστασία του ιδιωτικού σας απορρήτου έχει σημασία για εμάς. Μπορείτε να μάθετε πώς χειριζόμαστε τις πληροφορίες σας όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, διαβάζοντας την Πολιτική Απορρήτου μας. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου, γιατί, χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας, συμφωνείτε ότι η Snap Inc. μπορεί να συλλέξει, να χρησιμοποιήσει και να μοιραστεί τις πληροφορίες σας, με βάση αυτή την πολιτική.

6. Σεβασμός των δικαιωμάτων άλλων ανθρώπων

Η Snap Inc. σέβεται τα δικαιώματα των άλλων. Έτσι πρέπει κι εσείς. Επομένως, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες ή να επιτρέψετε σε κανέναν άλλον να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες, κατά τρόπο που:

 • να παραβιάζει ή να φαλκιδεύει τα δικαιώματα δημοσιότητας κάποιου άλλου, την πολιτική απορρήτου, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος ή άλλο δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας.
 • να φοβερίζει, παρενοχλεί ή εκφοβίζει.
 • να συκοφαντεί.
 • να στέλνει ανεπιθύμητη αλληλογραφία στους χρήστες μας ή προσεγγίζει τους χρήστες μας με φορτικό τρόπο.

Επίσης, οφείλετε να σέβεστε τα δικαιώματα της Snap Inc. Αυτοί οι Όροι δεν σας παραχωρούν κάποιο δικαίωμα να κάνετε (ή να επιτρέψετε σε κάποιον άλλο να κάνει) οποιοδήποτε από τα παρακάτω:

 • να χρησιμοποιείτε σήματα, λογότυπα, σχέδια, φωτογραφίες, βίντεο ή άλλα υλικά που χρησιμοποιούνται στις Υπηρεσίες μας.
 • να αντιγράψετε, αρχειοθετήσετε, κατεβάσετε, αποστείλετε, διανείμετε, δημοσιεύσετε ταυτόχρονα, μεταδώσετε, εκτελέσετε, εμφανίσετε, διαθέσετε ή με άλλον τρόπο να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε τμήμα των Υπηρεσιών ή του περιεχομένου των Υπηρεσιών εκτός όπως ορίζεται στους παρόντες Όρους.
 • να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες, οποιαδήποτε εργαλεία παρέχονται από τις Υπηρεσίες ή οποιοδήποτε περιεχόμενο των Υπηρεσιών για εμπορικούς σκοπούς χωρίς τη συγκατάθεσή μας.

Εν ολίγοις: δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες ή το περιεχόμενο των Υπηρεσιών με τρόπους που δεν έχουν εγκριθεί από τους παρόντες Όρους. Ούτε μπορείτε να βοηθήσετε κάποιον άλλο να το κάνει αυτό.

7. Σεβασμός στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η Snap Inc. τιμά τις απαιτήσεις που ορίζει ο Νόμος Ψηφιακής Χιλιετίας περί Πνευματικών Δικαιωμάτων (Digital Millennium Copyright Act). Συνεπώς, λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να αφαιρέσουμε γρήγορα από τις Υπηρεσίες μας οποιοδήποτε παράνομο υλικό πέφτει στην αντίληψή μας. Και αν η Snap Inc. αντιληφθεί ότι κάποιος από τους χρήστες της επανειλημμένα παραβίασε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, θα λάβουμε εύλογα μέτρα, στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας, να τερματίσουμε τον λογαριασμό του χρήστη.

Το καθιστούμε εύκολο για εσάς να αναφέρετε κάποια πιθανή παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Εάν πιστεύετε ότι οτιδήποτε στις Υπηρεσίες παραβιάζει κάποιο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει σε εσάς ή το ελέγχετε εσείς, συμπληρώστε αυτήν τη φόρμα. Ή, μπορείτε να υποβάλετε ειδοποίηση στον αρμόδιο αντιπρόσωπό μας:

Snap Inc.
Attn: Copyright Agent
63 Market Street
Venice, CA 90291
email: copyright@snap.com

Εάν υποβάλετε ειδοποίηση στον εκπρόσωπο προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων της εταιρείας μας, πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τον Νόμο 17 των ΗΠΑ, § 512(c)(3). Αυτό σημαίνει ότι η ειδοποίηση πρέπει:

 • να περιέχει τη φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή του εξουσιοδοτημένου προσώπου που ενεργεί για λογαριασμό του κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων.
 • να προσδιορίζει το προστατευόμενο έργο που φέρεται να έχει παραβιαστεί.
 • να προσδιορίζει το υλικό που φέρεται να έχει παραβιαστεί ή να αποτελεί αντικείμενο παραβιαστικής δραστηριότητας, και πρέπει να αφαιρεθεί ή να ακυρωθεί η πρόσβαση σε αυτό, και πληροφορίες εύλογα επαρκείς για να εντοπίσουμε το υλικό.
 • να παρέχει τα στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση email.
 • να παρέχει μια προσωπική δήλωση ότι θεωρείτε καλόπιστα ότι η χρήση του υλικού με τον τρόπο που καταγγέλλεται δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από τον κάτοχο πνευματικών δικαιωμάτων, τον εκπρόσωπό του ή τον νόμο.
 • να παρέχετε μια δήλωση ότι οι πληροφορίες στην ειδοποίηση είναι ακριβείς και, επί ποινή ψευδορκίας, ότι είστε εξουσιοδοτημένοι να ενεργείτε εκ μέρους του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

8. Ασφάλεια

Καταβάλλουμε μεγάλη προσπάθεια να παραμείνουν οι Υπηρεσίες μας ένα ασφαλές μέρος για όλους τους χρήστες. Αλλά δεν μπορούμε να το εγγυηθούμε. Εδώ υπεισέρχεστε εσείς. Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες, συμφωνείτε ότι:

 • Δεν θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες για οποιονδήποτε σκοπό που να είναι παράνομος ή να απαγορεύεται σε αυτούς τους Όρους.
 • Δεν θα χρησιμοποιήσετε ρομπότ, αράχνες, προγράμματα ανίχνευσης, scraper ή άλλα αυτοματοποιημένα μέσα ή διεπαφή για πρόσβαση στις Υπηρεσίες ή για να εξάγετε τις πληροφορίες άλλου χρήστη.
 • Δεν θα χρησιμοποιήσετε ούτε θα αναπτύξετε εφαρμογές τρίτων που αλληλεπιδρούν με τις Υπηρεσίες ή με το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες άλλων χρηστών χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή μας.
 • Δεν θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες με τρόπο που θα μπορούσε να παρέμβει, να διαταράξει, να επηρεάσει αρνητικά ή να εμποδίσει άλλους χρήστες να απολαμβάνουν πλήρως τις Υπηρεσίες ή που θα μπορούσε να βλάψει, απενεργοποιήσει, υπερφορτώσει ή βλάψει την λειτουργία των Υπηρεσιών.
 • Δεν θα χρησιμοποιήσετε ούτε θα προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό, όνομα χρήστη ή κωδικό πρόσβασης κάποιου άλλου χρήστη, χωρίς την άδειά του.
 • Δεν θα προσεγγίσετε κάποιον άλλον χρήστη με φορτικό τρόπο για να αποκτήσετε τα δικά του διαπιστευτήρια σύνδεσης.
 • Δεν θα δημοσιεύσετε περιεχόμενο που περιέχει ή παραπέμπει σε πορνογραφία, ωμή βία, απειλές, εκφράσεις μίσους ή παρακίνηση σε βία.
 • Δεν θα ανεβάσετε ιούς ή άλλο κακόβουλο κώδικα ούτε με άλλο τρόπο θα θέσετε σε κίνδυνο την ασφάλεια των Υπηρεσιών.
 • Δεν θα επιχειρήσετε να παρακάμψετε τυχόν τεχνικές φιλτραρίσματος περιεχομένου που χρησιμοποιούμε, ούτε θα επιχειρήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιοχές ή δυνατότητες των Υπηρεσιών όπου δεν σας επιτρέπεται η πρόσβαση.
 • Δεν θα εξερευνήσετε, ελέγξετε ή δοκιμάσετε να βρείτε ευπάθειες στις Υπηρεσίες μας ή οποιοδήποτε σύστημα ή δίκτυο.
 • Δεν θα ενθαρρύνετε, ούτε θα προωθήσετε δραστηριότητες που παραβιάζουν τους παρόντες Όρους.

Ενδιαφερόμαστε επίσης και για την ασφάλειά σας όσο χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας. Συνεπώς, μη χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας με τρόπο που μπορεί να σας αποτρέπει να υπακούετε τους νόμους οδικής κυκλοφορίας ή ασφάλειας. Για παράδειγμα, ποτέ μη βγάζετε Snap όταν οδηγείτε. Και ποτέ μη θέτετε τον εαυτό σας ή άλλους σε κίνδυνο, μόνο για να βγάλετε ένα Snap.

9. Ο λογαριασμός σας

Είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε δραστηριότητα εμφανίζεται στον λογαριασμό σας στο Snapchat. Έτσι, είναι σημαντικό να διατηρείτε τον λογαριασμό σας ασφαλή. Ένας τρόπος να το κάνετε αυτό είναι να επιλέξετε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης που δεν χρησιμοποιείτε για άλλον λογαριασμό.

Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες, συμφωνείτε ότι, εκτός από την άσκηση κοινής λογικής:

 • Δεν θα δημιουργήσετε παραπάνω από έναν λογαριασμό για τον εαυτό σας.
 • Δεν θα δημιουργήσετε άλλον λογαριασμό αν εμείς έχουμε ήδη απενεργοποιήσει τον λογαριασμό σας, εκτός αν έχετε τη γραπτή άδειά μας να το πράξετε.
 • Δεν θα αγοράσετε, πωλήσετε, ενοικιάσετε ή μισθώσετε πρόσβαση στον λογαριασμό σας στο Snapchat, σε Snap, σε όνομα χρήστη στο Snapchat ή σε σύνδεση προς έναν φίλο χωρίς την έγγραφη άδειά μας.
 • Δεν θα κοινοποιήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας.
 • Δεν θα συνδεθείτε ούτε θα επιχειρήσετε την πρόσβαση στις Υπηρεσίες από μη εξουσιοδοτημένες εφαρμογές ή προγράμματα-πελάτες που είναι κατασκευασμένα από τρίτους.

Εάν πιστεύετε ότι κάποιος έχει αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό σας, απευθυνθείτε αμέσως στην Υποστήριξη του Snapchat.

10. Αναμνήσεις

Οι Αναμνήσεις είναι η δική μας υπηρεσία αποθήκευσης δεδομένων που σας βοηθά να αναπολείτε οποτεδήποτε και οπουδήποτε. Συμφωνώντας με τους παρόντες Όρους, ενεργοποιείτε αυτόματα τις Αναμνήσεις. Μόλις ενεργοποιηθούν οι Αναμνήσεις, θα παραμείνουν ενεργοποιημένες για όσο χρονικό διάστημα διατηρήσετε τον λογαριασμό σας στο Snapchat. Αλλά μπορείτε πάντα να απενεργοποιήσετε ορισμένες δυνατότητες των Αναμνήσεων μέσω των Ρυθμίσεων.

Μία από τις επιλογές που παρέχουμε με τις Αναμνήσεις είναι η ικανότητα να δημιουργήσετε μια περιορισμένη περιοχή, ορίζοντας έναν κωδικό πρόσβασης που μπορεί να είναι ένα ΡΙΝ ή μια φράση πρόσβασης ή κάποιος άλλος μηχανισμός. Αυτό μοιάζει με την επιλογή κλειδώματος συσκευής που μπορεί να χρησιμοποιείτε στην κινητή σας συσκευή· ορίζοντας έναν κωδικό πρόσβασης, είναι λιγότερο πιθανό κάποιος άλλος να πάρει τη συσκευή σας και να μπορεί να δει τι έχετε αποθηκεύσει στην περιορισμένη περιοχή των Αναμνήσεων. Εδώ, όμως, έχουμε μια μεγάλη προειδοποίηση: ΑΝ ΧΑΣΕΤΕ Ή ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ, Ή ΑΝ ΤΟΝ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΛΑΘΟΣ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ, ΘΑ ΧΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ. Δεν παρέχουμε τη δυνατότητα αποκατάστασης του κωδικού πρόσβασης για την περιορισμένη περιοχή. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι να θυμάστε τον κωδικό σας. Μεταβείτε στην Τοποθεσία Υποστήριξης για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους κωδικούς πρόσβασης.

Το περιεχόμενό σας στις Αναμνήσεις μπορεί να πάψει να είναι διαθέσιμο για διάφορους λόγους, όπως λόγω προβλήματος λειτουργίας ή μιας απόφασης εκ μέρους μας να τερματίσουμε τον λογαριασμό σας. Επειδή δεν μπορούμε να υποσχεθούμε ότι το περιεχόμενό σας θα είναι πάντα διαθέσιμο, σας συνιστούμε να διατηρήσετε ένα ξεχωριστό αντίγραφο του περιεχομένου που αποθηκεύετε στις Αναμνήσεις.

Δεν δίνουμε καμία υπόσχεση ότι οι Αναμνήσεις θα μπορέσουν να φιλοξενήσουν συγκεκριμένες ανάγκες αποθήκευσης. Διατηρούμε το δικαίωμα καθορισμού ορίου του χώρου αποθήκευσης για τις Αναμνήσεις, και ίσως να αλλάζουμε αυτό το όριο από καιρό σε καιρό, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Και ακριβώς όπως και με άλλες Υπηρεσίες μας, όταν χρησιμοποιείτε τις Αναμνήσεις αυτό καταλαμβάνει χώρο στη συσκευή σας και ενδέχεται να ισχύσουν χρεώσεις δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

Δεν μπορείτε να μεταπωλήσετε οποιεσδήποτε δυνατότητες των Αναμνήσεων. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε π.χ. να χρησιμοποιήσετε τις Αναμνήσεις για να λειτουργήσετε δική σας υπηρεσία αποθήκευσης αρχείων ή διανομής για άλλους.

11. Χρεώσεις δεδομένων και κινητά τηλέφωνα

Είστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε χρεώσεις κινητής τηλεφωνίας ενδέχεται να προκύψουν με τη χρήση των Υπηρεσιών μας, περιλαμβανομένων των μηνυμάτων κειμένου και των χρεώσεων δεδομένων. Εάν δεν είστε βέβαιοι για τις επιβαρύνσεις αυτές, θα πρέπει να ρωτήσετε τον πάροχό σας πριν χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες.

Εάν αλλάξετε ή απενεργοποιήσετε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου που χρησιμοποιήσατε για να δημιουργήσετε λογαριασμό στο Snapchat, πρέπει να ενημερώσετε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας μέσω των Ρυθμίσεων μέσα σε 72 ώρες για να μη στείλουμε σε κάποιον άλλο τα μηνύματα που προορίζονται για εσάς.

12. Υπηρεσίες τρίτων

Εάν χρησιμοποιείτε μια υπηρεσία, δυνατότητα ή λειτουργία που τυγχάνει λειτουργίας από τρίτους και διατίθεται μέσω των Υπηρεσιών μας (περιλαμβανομένων των Υπηρεσιών που προσφέρουμε από κοινού με τον τρίτο), οι όροι κάθε μέρους θα ισχύσουν στο θέμα της σχέσης του με εσάς. Η Snap Inc. δεν ευθύνεται για τους όρους κάποιου τρίτου ή για τις ενέργειες που γίνονται βάσει των όρων του τρίτου.

13. Τροποποίηση των Υπηρεσιών και τερματισμός

Βελτιώνουμε διαρκώς τις Υπηρεσίες μας και δημιουργούμε καινούριες συνεχώς. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να προσθέσουμε ή να καταργήσουμε δυνατότητες, προϊόντα ή λειτουργίες, και μπορεί επίσης να αναστείλουμε ή να διακόψουμε τις Υπηρεσίες από κάθε άποψη. Μπορεί να κάνουμε κάποιες από αυτές τις ενέργειες ανά πάσα στιγμή, και όταν το κάνουμε, μπορεί να μην σας το γνωστοποιήσουμε εκ των προτέρων.

Παρόλο που ελπίζουμε ότι θα παραμείνετε Snapchatter για μια ζωή, μπορείτε να τερματίσετε τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, διαγράφοντας τον λογαριασμό σας.

Η Snap Inc. μπορεί επίσης να τερματίσει τους παρόντες Όρους μαζί σας ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να σταματήσουμε να σας παρέχουμε Υπηρεσίες ή να επιβάλουμε καινούρια ή πρόσθετα όρια στην ικανότητά σας να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να απενεργοποιήσουμε τον λογαριασμό σας λόγω παρατεταμένης αδράνειας, και μπορεί να ανασυστήσουμε εκ νέου το όνομα χρήστη σας ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο.

Ανεξάρτητα από το ποιος τερματίσει αυτούς τους Όρους, εσείς και η Snap Inc. εξακολουθείτε να δεσμεύεστε από τις ενότητες 3, 6, 9, 10 και 13-22 των Όρων.

14. Αποζημίωση

Συμφωνείτε, στο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, να αποζημιώσετε, να υπερασπίσετε και να προφυλάξετε τη Snap Inc., τις συνδεδεμένες εταιρείες μας, τους αντίστοιχους διευθυντές, προϊσταμένους, μετόχους, υπαλλήλους, δικαιοπαρόχους και πράκτορες, από και ενάντια σε οποιαδήποτε παράπονα, χρεώσεις, αξιώσεις, ζημίες, απώλειες, δαπάνες, υποχρεώσεις και έξοδα (καθώς και δικηγορικές αμοιβές), που προκύπτουν από ή σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με: (α) την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες ή τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς, (β) το περιεχόμενό σας, και (γ) την παραβίαση των παρόντων Όρων από εσάς.

15. Αποποίηση ευθύνης

Προσπαθούμε να διατηρήσουμε τις Υπηρεσίες σε λειτουργία και χωρίς ενοχλήσεις. Αλλά δεν υποσχόμαστε ότι θα το επιτύχουμε.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ», ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΙΤΛΟΥ, ΚΑΙ ΜΗ-ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΕΝΩ Η SNAP INC. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΛΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ, ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΝΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ: (Α) ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΣ, ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΕΓΚΑΙΡΕΣ, (Β) ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΟΠΕΣ Ή ΑΤΕΛΕΙΕΣ, Ή (Γ) ΟΤΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΙΡΕΣ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΣ.

Η SNAP INC. ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΣΕΙΣ, ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ Ή ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ, ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΝΕΙ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ, ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ, ΛΑΜΒΑΝΕΙ Ή ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΙ ΣΕ Ή ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ. ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΟ, ΠΑΡΑΝΟΜΟ, ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟ Ή ΑΛΛΩΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ, ΚΑΙ Η SNAP INC. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟ.

16. Περιορισμός ευθύνης

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, Η SNAP INC. ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΜΑΣ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ Ή ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΕΣΟΔΩΝ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΧΡΗΣΗΣ, ΑΫΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ή ΑΛΛΕΣ ΑΫΛΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ: (Α) ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ Ή ΧΡΗΣΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Ή ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, (Β) ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Ή ΤΡΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ή (Γ) ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΧΡΗΣΗ Ή ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΑΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ Η SNAP INC. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ SNAP INC. ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 100 $ Ή ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΣΑΤΕ ΣΤΗ SNAP INC., ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ, ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ.

17. Διαιτησία, αποποίηση του δικαιώματος συμμετοχής σε συλλογική αγωγή και αποποίηση του δικαιώματος προσφυγής σε ορκωτό δικαστήριο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ, ΕΠΕΙΔΗ ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗ SNAP INC. ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΕΠΙΛΥΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ.

 1. Εφαρμογή της Συμφωνίας Διαιτησίας. Εσείς και η Snap Inc. συμφωνείτε ότι όλες οι αξιώσεις και οι διαφορές (είτε πρόκειται για σύμβαση, αδικοπραξία ή άλλως πως), που συμπεριλαμβάνουν όλες τις αξιώσεις και διαφορές που προκύπτουν από ή σχετίζονται με αυτούς τους Όρους ή τη χρήση των Υπηρεσιών που δεν μπορούν να επιλυθούν σε δικαστήριο μικροδιαφορών, θα επιλυθούν με δεσμευτική διαιτησία σε μεμονωμένη βάση, αλλά ούτε εσείς ούτε και η Snap Inc. δεν υποχρεούστε σε διαιτησία οποιασδήποτε διαφοράς στην οποία ένα από τα μέρη ζητεί χρηματική ικανοποίηση για τη φερόμενη παράνομη χρήση πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, εμπορικών ονομασιών, λογοτύπων, εμπορικών μυστικών ή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Για να είμαστε σαφείς: η φράση «όλες τις αξιώσεις και διαφορές» περιλαμβάνει επίσης αξιώσεις και διαφορές που προέκυψαν μεταξύ μας πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των παρόντων Όρων.
 2. Κανόνες Διαιτησίας. Ο Νόμος περί Ομοσπονδιακής Διαιτησίας διέπει την ερμηνεία και εφαρμογή αυτού του όρου επίλυσης διαφορών. Η διαιτησία θα ξεκινήσει μέσω της Αμερικανικής Ένωσης Διαιτησίας («ΑΕΔ») και θα διέπεται από τους Κανόνες Διαιτησίας Καταναλωτών της ΑΕΔ, οι οποίοι διατίθενται εδώ από την ημερομηνία των παρόντων Όρων ή καλώντας την ΑΕΔ στο τηλέφωνο 1-800-778-7879. Εάν η AΕΔ δεν είναι διαθέσιμη για διαιτησία, τα μέρη θα επιλέξουν ένα εναλλακτικό διαιτητικό φόρουμ. Οι κανόνες του διαιτητικού φόρουμ θα διέπουν όλες τις πτυχές αυτής της διαιτησίας, εκτός εάν οι κανόνες αυτοί αντιβαίνουν στους παρόντες Όρους. Η διαιτησία θα διεξαχθεί από έναν μόνο, ουδέτερο διαιτητή. Οποιεσδήποτε αξιώσεις ή διαφορές όπου το συνολικό ποσό που ζητείται είναι μικρότερο από 10.000 $ μπορεί να επιλυθεί με δεσμευτική διαιτησία χωρίς παράσταση, κατ' επιλογή του μέρους που ζητεί δικαίωση. Για αξιώσεις ή διαφορές όπου το συνολικό ποσό που ζητείται είναι 10.000 $ ή περισσότερο, το δικαίωμα προσφυγής στα δικαστήρια θα καθορίζεται από τους κανόνες του διαιτητικού φόρουμ. Οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με αποζημίωση που αποδίδει η διαιτησία μπορεί να κατατεθεί σε οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο.
 3. Πρόσθετοι κανόνες για τη διαιτησία χωρίς παράσταση. Εάν επιλεγεί διαιτησία χωρίς παράσταση, η διαιτησία θα διεξαχθεί μέσω τηλεφώνου, διαδικτύου, γραπτών υποβολών ή οποιουδήποτε συνδυασμού αυτών των τριών μέσων. Ο συγκεκριμένος τρόπος θα επιλεγεί από το μέρος που θα ξεκινήσει τη διαδικασία διαιτησίας. Η διαιτησία δεν συνεπάγεται προσωπική εμφάνιση των διαδίκων ή των μαρτύρων, εκτός αν το συμφωνήσουν τα συμβαλλόμενα μέρη από κοινού.
 4. Αμοιβή. Εάν επιλέξετε να προβείτε σε διαιτησία με τη Snap Inc., δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε κάποιο ποσό γι' αυτό. Αυτό συμβαίνει επειδή η Snap Inc. θα σας επιστρέψει το ποσό που καταβάλατε για τη διαδικασία και οι Κανόνες Διαιτησίας Καταναλωτών της ΑΕΔ προβλέπουν ότι όλα τα δικαστικά έξοδα και η αμοιβή του διαιτητή είναι δική μας ευθύνη. Στην περίπτωση που επιλεγεί άλλο διαιτητικό φόρουμ, η Snap Inc. θα πληρώσει τα έξοδα και αυτού του φόρουμ.
 5. Εξουσιοδοσία του διαιτητή. Ο διαιτητής θα αποφασίσει τα όρια δικαιοδοσίας του διαιτητή, και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, εάν υπάρχουν, που έχετε εσείς και η Snap Inc. Η διαφωνία δεν θα ενοποιηθεί με άλλα θέματα ούτε με άλλες υποθέσεις ή διαδίκους. Ο διαιτητής θα έχει την εξουσιοδοσία να εγκρίνει προτάσεις που αφορούν το σύνολο ή μέρος της αξίωσης ή της διαφοράς. Ο διαιτητής θα έχει την εξουσιοδοσία να απονέμει χρηματική αποζημίωση και να χορηγεί οποιαδήποτε μη χρηματική αποκατάσταση ή επικουρία που είναι διαθέσιμη σε φυσικό πρόσωπο σύμφωνα με τον Νόμο, τους κανόνες του διαιτητικού φόρουμ και τους Όρους. Ο διαιτητής θα εκδώσει γραπτή απόφαση και δήλωση απόφασης που θα περιγράφει τα βασικά ευρήματα και συμπεράσματα στα οποία βασίζεται η απόφαση, καθώς και υπολογισμό τυχόν αποζημίωσης. Ο διαιτητής έχει την ίδια εξουσιοδοσία να χορηγεί επικουρία σε ατομική βάση όπως και ένας δικαστής δικαστηρίου. Η απόφαση του διαιτητή είναι τελική και δεσμευτική για εσάς και τη Snap Inc.
 6. Αποποίηση του δικαιώματος δίκης ενώπιον ενόρκων. ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η SNAP INC. ΠΑΡΑΙΤΕΙΣΤΕ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗ Ή ΟΡΚΩΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ. Αντίθετα, εσείς και η Snap Inc. επιλέγετε να διεκπεραιώσετε τυχόν αξιώσεις και διαφορές με διαιτησία. Οι διαδικασίες διαιτησίας είναι κατά κανόνα πιο περιορισμένες, πιο αποτελεσματικές και λιγότερο δαπανηρές από εκείνες που ισχύουν στο δικαστήριο και υπόκεινται σε πολύ περιορισμένο έλεγχο από δικαστήριο. Για οποιαδήποτε διαφορά ανάμεσα σε εσάς και τη Snap Inc. σχετικά με το αν θα εγκαταλείψετε ή θα επιβάλετε κάποια διαιτητική απόφαση, ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η SNAP INC. ΠΑΡΑΙΤΕΙΣΤΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΚΗ ΕΝΩΠΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ, και, αντιθέτως, επιλέγετε να επιλύσετε τη διαφορά μέσω δικαστή.
 7. Αποποίηση ευθύνης συλλογικών ή ενοποιημένων αγωγών. ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ή ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ. ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΠΕΛΑΤΗ Ή ΧΡΗΣΤΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΥΧΟΥΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ή ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ Ή ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΛΛΟΥ ΠΕΛΑΤΗ Ή ΧΡΗΣΤΗ. Εάν, ωστόσο, αυτή η αποποίηση ευθύνης συλλογικών ή ενοποιημένων αγωγών θεωρηθεί άκυρη ή μη εκτελεστή, ούτε εσείς ούτε εμείς δικαιούμαστε διαιτησία. Αντίθετα, όλες οι αξιώσεις και διαφορές θα επιλυθούν από δικαστήριο όπως ορίζεται στην Ενότητα 18.
 8. Δικαίωμα αποποίησης. Τα δικαιώματα και οι περιορισμοί που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία διαιτησίας μπορούν να αποποιηθούν από τον διάδικο κατά του οποίου έχει εγερθεί νομική αξίωση. Η παρούσα αποποίηση δεν ισχύει ούτε επηρεάζει οποιοδήποτε άλλο μέρος αυτής της συμφωνίας διαιτησίας.
 9. Ρήτρα εξαίρεσης. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από την παρούσα συμφωνία διαιτησίας. Εάν το κάνετε αυτό, ούτε εσείς ούτε η Snap Inc. μπορείτε να αναγκάσετε τον άλλο σε διαιτησία. Για να εφαρμόσετε τη ρήτρα εξαίρεσης, πρέπει να ειδοποιήσετε τη Snap Inc. εγγράφως το αργότερο εντός 30 ημερών αφότου υπαχθείτε στην παρούσα συμφωνία διαιτησίας. Η ειδοποίησή σας πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα και τη διεύθυνσή σας, το όνομα χρήστη σας στο Snapchat και τη διεύθυνση email που χρησιμοποιήσατε για να δημιουργήσετε το λογαριασμό σας στο Snapchat (αν έχετε λογαριασμό), και μια κατηγορηματική δήλωση ότι θέλετε να εξαιρεθείτε από αυτή τη συμφωνία διαιτησίας. Θα πρέπει είτε να στείλετε την ειδοποίησή σας σε αυτήν τη διεύθυνση: Snap Inc., ATTN: Arbitration Opt-out, 63 Market Street, Venice, CA 90291, ή να στείλετε την ειδοποίηση εξαίρεσης μέσω email στο arbitration-opt-out@snap.com.
 10. Δικαστήριο μικροδιαφορών. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, τόσο εσείς όσο και η Snap Inc. μπορείτε να προβείτε σε δικαστική ενέργεια μέσω δικαστηρίου μικροδιαφορών.
 11. Ισχύς Συμφωνίας Διαιτησίας. Η παρούσα συμφωνία διαιτησίας παραμένει σε ισχύ μετά το πέρας της σχέσης σας με τη Snap Inc.

18. Αποκλειστικός τόπος εκδίκασης

Στο βαθμό που οι παρόντες Όροι επιτρέπουν σε εσάς ή στη Snap Inc. να κινήσετε δικαστική διαδικασία σε δικαστήριο, εσείς και η Snap Inc. συμφωνείτε ότι όλες οι αξιώσεις και διαφωνίες (είτε πρόκειται για σύμβαση, αδικοπραξία ή άλλως πως), συμπεριλαμβανομένων των νομίμων απαιτήσεων και των διαφορών, που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τους παρόντες Όρους, θα διεκπεραιώνονται αποκλειστικά στο Περιφερειακό δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών της Κεντρικής Περιφέρειας της Καλιφόρνιας. Εάν, όμως, το δικαστήριο αυτό δεν έχει αρχικά δικαιοδοσία να εκδικάσει την υπόθεση, τότε όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί και οι διαφορές θα διεκπεραιώνονται αποκλειστικά στο Ανώτατο Δικαστήριο της Καλιφόρνιας, της Κομητείας του Λος Άντζελες. Εσείς και η Snap Inc. συναινείτε στην προσωπική δικαιοδοσία και των δύο δικαστηρίων.

19. Επιλογή δικαίου

Εκτός αν απαγορεύονται από ομοσπονδιακό νόμο των ΗΠΑ, οι νόμοι της Καλιφόρνιας, εκτός από τις αρχές σύγκρουσης νόμων, διέπουν τους παρόντες Όρους και οποιεσδήποτε αξιώσεις και διαφωνίες (είτε πρόκειται για σύμβαση, αδικοπραξία, ή άλλως πως) που προκύπτουν από ή σχετίζονται με αυτούς τους Όρους ή το θέμα τους.

20. Δυνατότητα απόσπασης

Εάν κάποια διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί ανεφάρμοστη, τότε η διάταξη αυτή θα αποσπαστεί από τους παρόντες Όρους και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα οποιωνδήποτε λοιπών διατάξεων.

21. Πρόσθετοι Όροι για συγκεκριμένες Υπηρεσίες

Λόγω του εύρους των Υπηρεσιών μας, μερικές φορές χρειάζεται να δημιουργήσουμε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις για συγκεκριμένες Υπηρεσίες. Αυτοί οι πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις, οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι με τις σχετικές Υπηρεσίες, θα γίνουν τότε μέρος της συμφωνίας σας μαζί μας αν χρησιμοποιείτε αυτές τις Υπηρεσίες. Εάν κάποιο μέρος αυτών των πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων αντιβαίνει στους παρόντες Όρους, οι πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις θα υπερισχύουν.

22. Τελικοί Όροι

 • Οι παρόντες Όροι (μαζί με τυχόν πρόσθετους όρους που ισχύουν για συγκεκριμένες Υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε) αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και τη Snap Inc. και αντικαθιστούν τυχόν προηγούμενες συμφωνίες.
 • Οι παρόντες Όροι δεν δημιουργούν ούτε απονέμουν δικαιώματα δικαιούχου κάποιου τρίτου.
 • Εάν δεν επιβάλλουμε μια διάταξη στους παρόντες Όρους, δεν θα θεωρηθεί αποποίηση ευθύνης.
 • Επιφυλάσσουμε όλα τα δικαιώματα που δεν σας έχουν χορηγηθεί ρητώς.
 • Δεν μπορείτε να μεταφέρετε κανένα από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους χωρίς τη συγκατάθεσή μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η Snap Inc. δέχεται σχόλια, ερωτήσεις, ανησυχίες ή προτάσεις. Στείλτε μας τα σχόλιά σας στη διεύθυνση https://support.snapchat.com/.

Η Snap Inc. βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη διεύθυνση: 63 Market Street, Venice, California 90291.


Όροι Υπηρεσίας της Snap Group Limited

(Εάν ζείτε εκτός Ηνωμένων Πολιτειών)

Σε ισχύ από: 15 Μαΐου 2018

Καλώς ήρθατε!

Έχουμε συντάξει αυτούς τους Όρους Υπηρεσίας (εφεξής οι «Όροι») έτσι ώστε να γνωρίζετε τους κανόνες που διέπουν τη σχέση μας μαζί σας. Παρόλο που προσπαθήσαμε να αφαιρέσουμε την καθαρά νομική ορολογία από τους Όρους, υπάρχουν μέρη όπου αυτοί οι Όροι μπορεί να θυμίζουν παραδοσιακές συμβάσεις. Υπάρχει σημαντικός λόγος γι’ αυτό: oι παρόντες Όροι συνιστούν πράγματι μια νομικά δεσμευτική σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και τη Snap Group Limited. Συνεπώς, παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά.

Για να χρησιμοποιήσετε το Snapchat ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή υπηρεσία που συνδέεται με τους παρόντες Όρους (εφεξής οι «Υπηρεσίες»), πρέπει να έχετε αποδεχτεί τους Όρους και την Πολιτική Απορρήτου που σας παρουσιάζουμε (i) όταν ανοίξετε για πρώτη φορά την εφαρμογή, και (ii) όταν προβούμε σε ουσιώδεις αλλαγές στους Όρους ή την Πολιτική Απορρήτου. Φυσικά, αν δεν τους αποδέχεστε, τότε δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες.

Αυτοί οι Όροι ισχύουν για εσάς αν ζείτε εκτός Ηνωμένων Πολιτειών ή αν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για λογαριασμό μιας επιχείρησης που βρίσκεται εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Εάν ζείτε στις Ηνωμένες Πολιτείες ή χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για λογαριασμό μιας επιχείρησης που βρίσκεται εκεί, ισχύουν οι Όροι Υπηρεσίας της Snap Inc.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ: ΕΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΤΟΤΕ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ.

1. Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες

Κανένας κάτω των 13 δεν επιτρέπεται να δημιουργήσει λογαριασμό ή να χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες. Μπορεί να προσφέρουμε επιπλέον Υπηρεσίες με πρόσθετους όρους που ενδέχεται να απαιτούν να είστε ακόμη και σε μεγαλύτερη ηλικία για να τις χρησιμοποιήσετε. Συνεπώς, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά όλους τους όρους.

Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, δηλώνετε ότι:

 • μπορείτε να συνάψετε μια δεσμευτική σύμβαση με τη Snap Group Limited.
 • δεν είστε κάποιος που έχει αποκλειστεί από τη λήψη των Υπηρεσιών σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ηνωμένου Βασιλείου ή οποιασδήποτε άλλης ισχύουσας δικαιοδοσίας, δηλαδή δεν εμφανίζεστε στον κατάλογο των Ειδικώς Σεσημασμένων Πολιτών του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ και δεν τελείτε υπό άλλη παρόμοια απαγόρευση.
 • οφείλετε να συμμορφώνεστε με αυτούς τους Όρους και όλους τους ισχύοντες τοπικούς, κρατικούς, εθνικούς και διεθνείς νόμους, κανόνες και κανονισμούς.

Εάν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες εκ μέρους μιας επιχείρησης ή κάποιου άλλου φορέα, δηλώνετε ότι είστε εξουσιοδοτημένος να χορηγείτε όλες τις άδειες χρήσης που ορίζονται στους παρόντες Όρους και να συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους εκ μέρους της επιχείρησης ή του φορέα.

2. Δικαιώματα που σας παραχωρούμε

Η Snap Group Limited σάς παρέχει μια προσωπική, παγκόσμια, ελεύθερη εισφορών, μη μεταβιβάσιμη, μη αποκλειστική, ανακλητή και μη υποκείμενη σε παραχώρηση άδεια πρόσβασης και χρήσης των Υπηρεσιών. Αποκλειστικός σκοπός αυτής της άδειας είναι να σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε και να απολαμβάνετε τα οφέλη των Υπηρεσιών με τρόπο που επιτρέπουν αυτοί οι Όροι και οι πολιτικές χρήσης μας, όπως οι Οδηγίες Κοινότητας.

Όποιο λογισμικό σάς παρέχουμε μπορείτε να το κατεβάσετε αυτόματα και να εγκαταστήσετε αναβαθμίσεις, ενημερώσεις ή άλλες νέες δυνατότητες. Μπορείτε να προσαρμόσετε αυτές τις αυτόματες λήψεις μέσω των ρυθμίσεων της συσκευής σας.

Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, τροποποίηση, διανομή, πώληση ή εκμίσθωση οποιουδήποτε μέρους των Υπηρεσιών μας. Ούτε επιτρέπεται η αποσυμπίληση ή η απόπειρα εξαγωγής του πηγαίου κώδικα του εν λόγω λογισμικού, εκτός εάν οι νόμοι απαγορεύουν τέτοιους περιορισμούς ή έχετε έγγραφη άδειά μας να το πράξετε.

3. Δικαιώματα που μας παραχωρείτε

Πολλές από τις Υπηρεσίες μας σας επιτρέπουν τη δημιουργία, μεταφόρτωση, δημοσίευση, αποστολή, λήψη και αποθήκευση περιεχομένου. Όταν το κάνετε αυτό, διατηρείτε όποια δικαιώματα ιδιοκτησίας επί του περιεχόμενου είχατε αρχικά. Όμως, μας εκχωρείτε άδεια χρήσης αυτού του περιεχομένου. Το εύρος κάλυψης της άδειας αυτής εξαρτάται από τις Υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε και τις Ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει.

Ονομάζουμε «Δημόσιο περιεχόμενο» τις Ιστορίες που υποβάλλετε κι έχουν ρυθμιστεί να είναι ορατές σε όλους, καθώς και το περιεχόμενο που υποβάλλετε στις Υπηρεσίες πληθοπορισμού, όπως η «Ιστορία μας». Για όλο το περιεχόμενο που υποβάλλετε στις Υπηρεσίες εκτός από το Δημόσιο Περιεχόμενο, παραχωρείτε στη Snap Group Limited, στη Snap Inc. και στις συνδεδεμένες εταιρείες τους, μία παγκόσμια, ελεύθερη εισφορών, υποκείμενη σε παραχώρηση και μεταβιβάσιμη άδεια να φιλοξενούν, αποθηκεύουν, χρησιμοποιούν, προβάλλουν, αναπαράγουν, τροποποιούν, προσαρμόζουν, επεξεργάζονται, δημοσιεύουν και διανέμουν το περιεχόμενο αυτό για όσο χρονικό διάστημα χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες. Αυτή η άδεια προορίζεται για τον περιορισμένο σκοπό της λειτουργίας, ανάπτυξης, παροχής, προώθησης και βελτίωσης των Υπηρεσιών και για την έρευνα και ανάπτυξη νέων.

Επειδή το Δημόσιο Περιεχόμενο, από τη φύση του, είναι δημόσιο και καταγράφει θέματα δημοσίου συμφέροντος, η άδεια που μας παραχωρείτε γι' αυτό το περιεχόμενο είναι ευρύτερη. Εκτός από την παραχώρηση σε εμάς των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, μας παραχωρείτε επίσης μία άδεια για τη δημιουργία παράγωγων έργων, την προώθηση, έκθεση, μετάδοση, ταυτόχρονη δημοσίευση, μεταβίβαση αδείας, δημόσια εκτέλεση και δημόσια προβολή Δημόσιου Περιεχομένου σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε ή και όλα τα μέσα ή μεθόδους διανομής (που είναι τώρα γνωστά ή που θα αναπτυχθούν αργότερα). Στο βαθμό που είναι απαραίτητο, όταν εμφανίζεστε μέσα στο Δημόσιο Περιεχόμενο, ή όταν δημιουργείτε, ανεβάζετε, δημοσιεύετε ή αποστέλλετε Δημόσιο Περιεχόμενο, παραχωρείτε και στη Snap Group Limited, τη Snap Inc., τις συνδεδεμένες εταιρείες μας και τους επιχειρηματικούς εταίρους, απεριόριστο, παγκόσμιο δικαίωμα και άδεια να χρησιμοποιήσουμε το όνομα, ομοιότητα και φωνή. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι δεν δικαιούστε αποζημίωση από τη Snap Group Limited, τη Snap Inc. ή τις συνδεδεμένες εταιρείες μας και τους επιχειρηματικούς εταίρους, αν μεταφέρεται το όνομα, η ομοιότητα ή η φωνή σας μέσω των Υπηρεσιών, είτε στην εφαρμογή Snapchat ή σε μία από τις πλατφόρμες επιχειρηματικού μας εταίρου.

Για περισσότερες πληροφορίες ρύθμισης αυτών που μπορούν να παρακολουθήσουν το περιεχόμενό σας, ρίξτε μια ματιά στην Πολιτική Απορρήτου μας και στην Τοποθεσία Υποστήριξης.

Επιφυλάσσουμε το δικαίωμα να διαγράψουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο (i) θεωρούμε ότι παραβιάζει τους παρόντες Όρους ή τις Οδηγίες Κοινότητας, ή (ii) αν είναι απαραίτητο για λόγους συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις μας. Ωστόσο, εσείς οι ίδιοι παραμένετε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που δημιουργείτε, μεταφορτώνεται, δημοσιεύετε, αποστέλλετε ή αποθηκεύετε μέσω των Υπηρεσιών.

Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να περιέχουν διαφημίσεις. Ως αντάλλαγμα που η Snap Group Limited σάς επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες, συμφωνείτε ότι εμείς, η Snap Inc., οι συνδεδεμένες εταιρείες μας, και οι άλλοι τρίτοι συνεργάτες μας μπορεί να τοποθετήσουν διαφημίσεις στις Υπηρεσίες, καθώς και εξατομικευμένη διαφήμιση που βασίζεται στις πληροφορίες που μας παρέχετε ή συλλέγουμε ή λαμβάνουμε για εσάς. Επειδή οι Υπηρεσίες ενέχουν περιεχόμενο το οποίο μας το παρέχετε εσείς και άλλοι χρήστες, μπορεί να εμφανίζονται μερικές φορές διαφημίσεις κοντά στο περιεχόμενό σας, ανάμεσα, πάνω ή μέσα σ’ αυτό.

Μας αρέσει πάντα να ακούμε τους χρήστες μας. Αλλά αν προσφέρετε παρατηρήσεις ή προτάσεις, θα πρέπει απλώς να ξέρετε ότι θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις ιδέες σας χωρίς πληρωμή.

4. Το περιεχόμενο άλλων

Μεγάλο μέρος του περιεχομένου στις Υπηρεσίες μας παράγεται από χρήστες, εκδότες και άλλους τρίτους. Είτε το περιεχόμενο αυτό δημοσιεύεται δημοσίως είτε αποστέλλεται ιδιωτικά, το περιεχόμενο είναι αποκλειστική ευθύνη του ατόμου ή του οργανισμού που το υπέβαλε. Αν και η Snap Group Limited διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει όλο το περιεχόμενο που εμφανίζεται στις Υπηρεσίες, και να αφαιρέσει όποιο περιεχόμενο παραβιάζει αυτούς τους Όρους, τις Οδηγίες Κοινότητας ή τον νόμο, δεν το εξετάζουμε απαραίτητα εξ ολοκλήρου.

Με τους παρόντες Όρους και τις Οδηγίες Κοινότητας, καθιστούμε σαφές ότι δεν θέλουμε οι Υπηρεσίες να τυγχάνουν κακής χρήσης. Αλλά επειδή δεν εξετάζουμε το περιεχόμενο εξ ολοκλήρου, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι αυτό το περιεχόμενο στις Υπηρεσίες θα συνάδει πάντα με τους Όρους ή τις Οδηγίες μας.

5. Ιδιωτικό Απόρρητο

Η προστασία του ιδιωτικού σας απορρήτου έχει σημασία για εμάς. Μπορείτε να μάθετε πώς χειριζόμαστε τις πληροφορίες σας όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, διαβάζοντας την Πολιτική Απορρήτου μας.

6. Σεβασμός των δικαιωμάτων άλλων ανθρώπων

Η Snap Group Limited σέβεται τα δικαιώματα των άλλων. Έτσι πρέπει κι εσείς. Επομένως, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες ή να επιτρέψετε σε κανέναν άλλον να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες, κατά τρόπο που:

 • να παραβιάζει ή να φαλκιδεύει τα δικαιώματα δημοσιότητας κάποιου άλλου, την πολιτική απορρήτου, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος ή άλλο δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας.
 • να φοβερίζει, παρενοχλεί, ή εκφοβίζει.
 • να συκοφαντεί.
 • να στέλνει ανεπιθύμητη αλληλογραφία στους χρήστες μας ή προσεγγίζει τους χρήστες μας με φορτικό τρόπο.

Επίσης, οφείλετε να σέβεστε τα δικαιώματα της Snap Group Limited και των συνδεδεμένων εταιρειών της, περιλαμβανομένης της Snap Inc. Αυτοί οι Όροι δεν σας παραχωρούν κάποιο δικαίωμα να κάνετε (ή να επιτρέψετε σε κάποιον άλλο να κάνει) οποιοδήποτε από τα παρακάτω:

 • να χρησιμοποιείτε σήματα, λογότυπα, σχέδια, φωτογραφίες, βίντεο ή άλλα υλικά που χρησιμοποιούνται στις Υπηρεσίες μας.
 • να αντιγράψετε, αρχειοθετήσετε, κατεβάσετε, αποστείλετε, διανείμετε, δημοσιεύσετε ταυτόχρονα, μεταδώσετε, εκτελέσετε, εμφανίσετε, διαθέσετε ή με άλλον τρόπο να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε τμήμα των Υπηρεσιών ή του περιεχομένου των Υπηρεσιών εκτός αν εγκρίνεται στους παρόντες Όρους.
 • να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες, οποιαδήποτε εργαλεία παρέχονται από τις Υπηρεσίες ή οποιοδήποτε περιεχόμενο των Υπηρεσιών για εμπορικούς σκοπούς χωρίς τη συγκατάθεσή μας.

7. Σεβασμός στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Σεβόμαστε το νόμο προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Συνεπώς, λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να αφαιρέσουμε γρήγορα από τις Υπηρεσίες μας οποιοδήποτε παράνομο υλικό πέφτει στην αντίληψή μας. Και αν η Snap Group Limited αντιληφθεί ότι κάποιος από τους χρήστες της επανειλημμένα παραβίασε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, θα λάβουμε εύλογα μέτρα, στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας, να τερματίσουμε τον λογαριασμό του χρήστη.

Το καθιστούμε εύκολο για εσάς να αναφέρετε κάποια πιθανή παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Εάν πιστεύετε ότι οτιδήποτε στις Υπηρεσίες παραβιάζει κάποιο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει σε εσάς ή το ελέγχετε εσείς, συμπληρώστε αυτήν τη φόρμα. Ή, μπορείτε να υποβάλετε ειδοποίηση στον αρμόδιο αντιπρόσωπό μας:

Snap Inc.
Attn: Copyright Agent
63 Market Street
Venice, CA 90291
email: copyright@snap.com

Εάν υποβάλετε ειδοποίηση στον εκπρόσωπό μας προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων, πρέπει:

 • να περιέχει τη φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή του εξουσιοδοτημένου προσώπου που ενεργεί για λογαριασμό του κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων.
 • να προσδιορίζει το προστατευόμενο έργο που φέρεται να έχει παραβιαστεί.
 • να προσδιορίζει το υλικό που φέρεται να έχει παραβιαστεί ή να αποτελεί αντικείμενο παραβιαστικής δραστηριότητας, και πρέπει να αφαιρεθεί ή να ακυρωθεί η πρόσβαση σε αυτό, και πληροφορίες εύλογα επαρκείς για να εντοπίσουμε το υλικό.
 • να παρέχει τα στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση email.
 • να παρέχει μια προσωπική δήλωση ότι θεωρείτε καλόπιστα ότι η χρήση του υλικού με τον τρόπο που καταγγέλλεται δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από τον κάτοχο πνευματικών δικαιωμάτων, τον εκπρόσωπό του ή τον νόμο.
 • να παρέχετε μια δήλωση ότι οι πληροφορίες στην ειδοποίηση είναι ακριβείς και, επί ποινή ψευδορκίας, ότι είστε εξουσιοδοτημένοι να ενεργείτε εκ μέρους του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

8. Ασφάλεια

Καταβάλλουμε μεγάλη προσπάθεια να παραμείνουν οι Υπηρεσίες μας ένα ασφαλές μέρος για όλους τους χρήστες. Αλλά δεν μπορούμε να το εγγυηθούμε. Εδώ υπεισέρχεστε εσείς. Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες, συμφωνείτε ότι:

 • Δεν θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες για οποιονδήποτε σκοπό που να είναι παράνομος ή να απαγορεύεται σε αυτούς τους Όρους.
 • Δεν θα χρησιμοποιήσετε ρομπότ, αράχνες, προγράμματα ανίχνευσης, scraper ή άλλα αυτοματοποιημένα μέσα ή διεπαφή για πρόσβαση στις Υπηρεσίες ή για να εξάγετε τις πληροφορίες άλλων χρηστών.
 • Δεν θα χρησιμοποιήσετε ούτε θα αναπτύξετε εφαρμογές τρίτων που αλληλεπιδρούν με τις Υπηρεσίες ή με το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες άλλων χρηστών χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή μας.
 • Δεν θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες με τρόπο που θα μπορούσε να παρέμβει, να διαταράξει, να επηρεάσει αρνητικά ή να εμποδίσει άλλους χρήστες να απολαμβάνουν πλήρως τις Υπηρεσίες ή που θα μπορούσε να βλάψει, απενεργοποιήσει, υπερφορτώσει ή βλάψει την λειτουργία των Υπηρεσιών.
 • Δεν θα χρησιμοποιήσετε ούτε θα προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό, όνομα χρήστη ή κωδικό πρόσβασης κάποιου άλλου χρήστη, χωρίς την άδειά του.
 • Δεν θα προσεγγίσετε κάποιον άλλον χρήστη με φορτικό τρόπο για να αποκτήσετε τα δικά του διαπιστευτήρια σύνδεσης.
 • Δεν θα δημοσιεύσετε περιεχόμενο που περιέχει πορνογραφία, ωμή βία, απειλές, εκφράσεις μίσους ή παρακίνηση σε βία.
 • Δεν θα ανεβάσετε ιούς ή άλλο κακόβουλο κώδικα ούτε με άλλο τρόπο θα θέσετε σε κίνδυνο την ασφάλεια των Υπηρεσιών.
 • Δεν θα επιχειρήσετε να παρακάμψετε τυχόν τεχνικές φιλτραρίσματος περιεχομένου που χρησιμοποιούμε, ούτε θα επιχειρήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιοχές ή δυνατότητες των Υπηρεσιών όπου δεν σας επιτρέπεται η πρόσβαση.
 • Δεν θα εξερευνήσετε, ελέγξετε ή δοκιμάσετε να βρείτε ευπάθειες στις Υπηρεσίες μας ή οποιοδήποτε σύστημα ή δίκτυο.
 • Δεν θα ενθαρρύνετε, ούτε θα προωθήσετε δραστηριότητες που παραβιάζουν τους παρόντες Όρους.

Ενδιαφερόμαστε επίσης και για την ασφάλειά σας όσο χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας. Συνεπώς, μη χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας με τρόπο που μπορεί να σας αποτρέπει να υπακούετε τους νόμους οδικής κυκλοφορίας ή ασφάλειας. Για παράδειγμα, ποτέ μη βγάζετε Snap όταν οδηγείτε. Και ποτέ μη θέτετε τον εαυτό σας ή άλλους σε κίνδυνο, μόνο για να βγάλετε ένα Snap.

9. Ο λογαριασμός σας

Είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε δραστηριότητα εμφανίζεται στον λογαριασμό σας στο Snapchat. Έτσι, είναι σημαντικό να διατηρείτε τον λογαριασμό σας ασφαλή. Ένας τρόπος να το κάνετε αυτό είναι να επιλέξετε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης που δεν χρησιμοποιείτε για άλλον λογαριασμό.

Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες, συμφωνείτε ότι, εκτός από την άσκηση κοινής λογικής:

 • Δεν θα δημιουργήσετε παραπάνω από έναν λογαριασμό για τον εαυτό σας.
 • Δεν θα δημιουργήσετε άλλον λογαριασμό αν εμείς έχουμε ήδη απενεργοποιήσει τον λογαριασμό σας, εκτός αν έχετε τη γραπτή άδειά μας να το πράξετε.
 • Δεν θα αγοράσετε, πωλήσετε, ενοικιάσετε ή μισθώσετε πρόσβαση στον λογαριασμό σας στο Snapchat, σε Snap, σε όνομα χρήστη στο Snapchat ή σε σύνδεση προς έναν φίλο χωρίς την έγγραφη άδειά μας.
 • Δεν θα κοινοποιήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας.
 • Δεν θα συνδεθείτε ούτε θα επιχειρήσετε την πρόσβαση στις Υπηρεσίες από μη εξουσιοδοτημένες εφαρμογές ή προγράμματα-πελάτες που είναι κατασκευασμένα από τρίτους.

Εάν πιστεύετε ότι κάποιος έχει αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό σας, απευθυνθείτε αμέσως στην Υποστήριξη του Snapchat.

10. Αναμνήσεις

Οι Αναμνήσεις είναι η δική μας υπηρεσία αποθήκευσης δεδομένων που σας βοηθά να αναπολείτε οποτεδήποτε και οπουδήποτε. Συμφωνώντας με τους παρόντες Όρους, ενεργοποιείτε αυτόματα τις Αναμνήσεις. Μόλις ενεργοποιηθούν οι Αναμνήσεις, θα παραμείνουν ενεργοποιημένες για όσο χρονικό διάστημα διατηρήσετε τον λογαριασμό σας στο Snapchat. Αλλά μπορείτε πάντα να απενεργοποιήσετε ορισμένες δυνατότητες των Αναμνήσεων μέσω των Ρυθμίσεων.

Μία από τις επιλογές που παρέχουμε με τις Αναμνήσεις είναι η ικανότητα να δημιουργήσετε μια περιορισμένη περιοχή, ορίζοντας έναν κωδικό πρόσβασης που μπορεί να είναι ένα ΡΙΝ ή μια φράση πρόσβασης ή κάποιος άλλος μηχανισμός. Αυτό μοιάζει με την επιλογή κλειδώματος συσκευής που μπορεί να χρησιμοποιείτε στην κινητή σας συσκευή· ορίζοντας έναν κωδικό πρόσβασης, είναι λιγότερο πιθανό κάποιος άλλος να πάρει τη συσκευή σας και να μπορεί να δει τι έχετε αποθηκεύσει στην περιορισμένη περιοχή των Αναμνήσεων. Εδώ, όμως, έχουμε μια μεγάλη προειδοποίηση: αν χάσετε ή ξεχάσετε τον κωδικό σας για τις Αναμνήσεις, ή αν τον πληκτρολογήσετε λάθος πάρα πολλές φορές, θα χάσετε την πρόσβαση σε όποιο περιεχόμενο έχετε αποθηκεύσει στην περιορισμένη περιοχή των Αναμνήσεων. Δεν παρέχουμε τη δυνατότητα αποκατάστασης του κωδικού πρόσβασης για την περιορισμένη περιοχή. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι να θυμάστε τον κωδικό σας. Μεταβείτε στην Τοποθεσία Υποστήριξης για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους κωδικούς πρόσβασης.

Το περιεχόμενό σας στις Αναμνήσεις μπορεί να πάψει να είναι διαθέσιμο για διάφορους λόγους, όπως λόγω προβλήματος λειτουργίας ή μιας απόφασης εκ μέρους μας να τερματίσουμε τον λογαριασμό σας. Επειδή δεν μπορούμε να υποσχεθούμε ότι το περιεχόμενό σας θα είναι πάντα διαθέσιμο, σας συνιστούμε να διατηρήσετε ένα ξεχωριστό αντίγραφο του περιεχομένου που αποθηκεύετε στις Αναμνήσεις.

Δεν δίνουμε καμία υπόσχεση ότι οι Αναμνήσεις θα μπορέσουν να φιλοξενήσουν συγκεκριμένες ανάγκες αποθήκευσης. Διατηρούμε το δικαίωμα καθορισμού ορίου του χώρου αποθήκευσης για τις Αναμνήσεις, και ίσως να αλλάζουμε αυτό το όριο από καιρό σε καιρό, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Και ακριβώς όπως και με άλλες Υπηρεσίες μας, όταν χρησιμοποιείτε τις Αναμνήσεις αυτό καταλαμβάνει χώρο στη συσκευή σας και ενδέχεται να ισχύσουν χρεώσεις δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

Δεν μπορείτε να μεταπωλήσετε οποιεσδήποτε δυνατότητες των Αναμνήσεων. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε π.χ. να χρησιμοποιήσετε τις Αναμνήσεις για να λειτουργήσετε δική σας υπηρεσία αποθήκευσης αρχείων ή διανομής για άλλους.

11. Χρεώσεις δεδομένων και κινητά τηλέφωνα

Είστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε χρεώσεις κινητής τηλεφωνίας ενδέχεται να προκύψουν με τη χρήση των Υπηρεσιών μας, περιλαμβανομένων των μηνυμάτων κειμένου και των χρεώσεων δεδομένων. Εάν δεν είστε βέβαιοι για τις επιβαρύνσεις αυτές, θα πρέπει να ρωτήσετε τον πάροχό σας πριν χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες.

Εάν αλλάξετε ή απενεργοποιήσετε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου που χρησιμοποιήσατε για να δημιουργήσετε λογαριασμό στο Snapchat, πρέπει να ενημερώσετε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας μέσω των Ρυθμίσεων μέσα σε 72 ώρες για να μη στείλουμε σε κάποιον άλλο τα μηνύματα που προορίζονται για εσάς.

12. Υπηρεσίες τρίτων

Εάν χρησιμοποιείτε μια υπηρεσία, δυνατότητα ή λειτουργία που τυγχάνει λειτουργίας από τρίτους και διατίθεται μέσω των Υπηρεσιών μας (περιλαμβανομένων των Υπηρεσιών που προσφέρουμε από κοινού με τον τρίτο), οι όροι κάθε μέρους θα ισχύσουν στο θέμα της σχέσης του με εσάς. Ούτε η Snap Group Limited ούτε η Snap Inc. δεν ευθύνονται για τους όρους κάποιου τρίτου ή για τις ενέργειες που γίνονται βάσει των όρων του τρίτου.

13. Τροποποίηση των Υπηρεσιών και τερματισμός

Βελτιώνουμε διαρκώς τις Υπηρεσίες μας και δημιουργούμε καινούριες συνεχώς. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να προσθέσουμε ή να καταργήσουμε δυνατότητες, προϊόντα ή λειτουργίες, και μπορεί επίσης να αναστείλουμε ή να διακόψουμε τις Υπηρεσίες από κάθε άποψη. Μπορεί να κάνουμε κάποιες από αυτές τις ενέργειες ανά πάσα στιγμή, και όταν το κάνουμε, θα προσπαθήσουμε να σας το γνωστοποιήσουμε εκ των προτέρων – αλλά αυτό δεν είναι πάντα δυνατόν.

Παρόλο που ελπίζουμε ότι θα παραμείνετε Snapchatter για μια ζωή, μπορείτε να τερματίσετε τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, διαγράφοντας τον λογαριασμό σας.

H Snap Group Limited μπορεί επίσης να τερματίσει τους παρόντες Όρους μαζί σας αν δεν τηρείτε αυτούς τους Όρους, τις Οδηγίες Κοινότητας ή τον νόμο, ή για οποιονδήποτε λόγο εκτός της σφαίρας ελέγχου μας. Και παρόλο που θα προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε εκ των προτέρων, δεν μπορούμε να το εγγυηθούμε. Έχουμε τη δυνατότητα να τερματίσουμε τους παρόντες Όρους, κι αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να σταματήσουμε να σας παρέχουμε Υπηρεσίες, ή να επιβάλουμε καινούρια ή πρόσθετα όρια στην ικανότητά σας να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες. Για παράδειγμα, ενδέχεται να απενεργοποιήσουμε τον λογαριασμό σας λόγω παρατεταμένης αδράνειας, και μπορεί να ανασυστήσουμε εκ νέου το όνομα χρήστη σας ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο.

Ανεξάρτητα από το ποιος τερματίσει αυτούς τους Όρους, εσείς και η Snap Group Limited εξακολουθείτε να δεσμεύεστε από τις ενότητες 3, 6, 9, 10, και 13-22 των Όρων.

14. Αποζημίωση

Συμφωνείτε, στο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, να αποζημιώσετε, να υπερασπίσετε και να προφυλάξετε τη Snap Group Limited, τη Snap Inc., τις συνδεδεμένες εταιρείες μας, τους αντίστοιχους διευθυντές, προϊσταμένους, μετόχους, υπαλλήλους, δικαιοπαρόχους, προμηθευτές και πράκτορες, από και ενάντια σε οποιαδήποτε παράπονα, χρεώσεις, αξιώσεις, ζημίες, απώλειες, δαπάνες, υποχρεώσεις και έξοδα (καθώς και δικηγορικές αμοιβές), που προκύπτουν από ή σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με: (α) την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες ή τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς, (β) το περιεχόμενό σας, και (γ) την παραβίαση των παρόντων Όρων από εσάς.

15. Αποποίηση ευθύνης

Προσπαθούμε να διατηρήσουμε τις Υπηρεσίες σε λειτουργία και χωρίς ενοχλήσεις. Αλλά δεν μπορούμε να υποσχεθούμε ότι θα το επιτυγχάνουμε αυτό πάντοτε.

Οι Υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν» και «ως διατίθενται» και, στο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, χωρίς εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένα των σιωπηρών εγγυήσεων, προϋποθέσεων ή άλλων όρων (i) σε σχέση με την εμπορευσιμότητα, ικανοποιητική ποιότητα, καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, τίτλο, ήσυχη απόλαυση, μη-παραβίαση ή (ii) που προκύπτουν από την πορεία των συναλλαγών. Επιπλέον, ενώ η Snap Group Limited προσπαθεί να παρέχει καλή εμπειρία χρήστη, δεν παριστάνουμε ούτε εγγυόμαστε ότι: (α) οι Υπηρεσίες θα είναι πάντα ασφαλείς, χωρίς σφάλματα ή έγκαιρες, (β) οι Υπηρεσίες θα λειτουργούν πάντα χωρίς καθυστερήσεις, διακοπές ή ατέλειες, ή (γ) ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο ή πληροφορίες που λαμβάνετε μέσω των Υπηρεσιών θα είναι έγκαιρες ή ακριβείς.

ΕΑΝ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΖΕΙΤΕ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΡΗΤΡΑ, ΟΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ.

Η Snap Group Limited, η Snap Inc. και οι συνεργάτες τους δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη και αποποιούνται την ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο εσείς, κάποιος άλλος χρήστης ή κάποιος τρίτος δημιουργεί, μεταφορτώνει, δημοσιεύει, αποστέλλει, λαμβάνει ή αποθηκεύει στις Υπηρεσίες μας ή μέσω των Υπηρεσιών μας. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι μπορεί να εκτεθείτε σε περιεχόμενο που μπορεί να είναι προσβλητικό, παράνομο, παραπλανητικό, ή άλλως πως ακατάλληλο, και ούτε η Snap Group Limited, ούτε η Snap Inc., ούτε οι συνεργάτες τους δεν είναι υπεύθυνοι για αυτό.

Τίποτα στους παρόντες Όρους δεν αποκλείει ή περιορίζει οποιαδήποτε ευθύνη μπορεί να έχουμε για αφαίρεση του περιεχομένου, αν αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου ζείτε.

16. Περιορισμός ευθύνης

Η Snap Group Limited, η Snap Inc. και οι συνεργάτες μας, διευθυντές, προϊστάμενοι, μέτοχοι, υπάλληλοι, δικαιοπάροχοι, προμηθευτές και πράκτορες δεν ευθύνονται για οποιεσδήποτε έμμεσες, παρεπόμενες, ειδικές, επακόλουθες, ποινικές ή πολλαπλές ζημίες ή οποιαδήποτε απώλεια κερδών ή εσόδων, είτε προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα, ή οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων, χρήσης, άυλων περιουσιακών στοιχείων ή άλλες άυλες απώλειες που έχουν προκύψει από: (α) τη χρήση των Υπηρεσιών ή την αδυναμία χρήσης των Υπηρεσιών από εσάς, (β) την πρόσβαση ή αδυναμία πρόσβασης στις Υπηρεσίες από εσάς, (γ) τη συμπεριφορά ή το περιεχόμενο των άλλων χρηστών ή τρίτων στις Υπηρεσίες ή μέσω των Υπηρεσιών, ή (δ) τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αλλοίωση του περιεχομένου σας. Σε καμία περίπτωση η συνολική ευθύνη της Snap Group Limited, της Snap Inc. ή των συνεργατών τους για όλες τις απαιτήσεις που αφορούν τις Υπηρεσίες δεν θα ξεπερνά το ανώτατο ποσό των 100 € ή το ποσό που καταβάλατε στη Snap Group Limited κατά τους τελευταίους 12 μήνες για συνδρομητικές Υπηρεσίες.

ΕΑΝ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΖΕΙΤΕ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΚΑΝΕΝΑΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΡΗΤΡΑ, ΑΥΤΟΣ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ.

17. Επίλυση διαφωνιών, διαιτησία

Εάν έχετε κάποια ανησυχία, ας μιλήσουμε. Επικοινωνήστε μαζί μας πρώτα και εμείς θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να επιλύσουμε το πρόβλημα.

Ορισμένες Υπηρεσίες μας ενδέχεται να έχουν πρόσθετους όρους που περιέχουν διατάξεις επίλυσης διαφορών που είναι μοναδικές για αυτήν την Υπηρεσία ή για τη χώρα διαμονής σας.

Εάν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για λογαριασμό μιας επιχείρησης (και όχι για προσωπική σας χρήση), εσείς και η Snap Group Limited συμφωνείτε ότι στο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, όλες οι αξιώσεις και οι διαφορές μεταξύ μας που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τους παρόντες Όρους ή τη χρήση των Υπηρεσιών θα διευθετηθούν στο πλαίσιο των Κανόνων Διαιτησίας του LCIA (Δικαστήριο Διεθνούς Διαιτησίας του Λονδίνου), οι οποίοι ενσωματώνονται μέσω παραπομπής στην παρούσα ρήτρα. Θα υπάρχει ένας διαιτητής (ο οποίος θα διοριστεί από το LCIA), η διαιτησία θα διεξαχθεί στο Λονδίνο και η διαιτησία θα διεξαχθεί στα Αγγλικά. Εάν δεν επιθυμείτε να συμφωνήσετε με την παρούσα ρήτρα, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες.

18. Αποκλειστικός τόπος εκδίκασης

Στο βαθμό που επιτρέπεται στους διάδικους, δυνάμει των παρόντων Όρων, να κινήσουν δικαστική διαδικασία σε δικαστήριο, τόσο εσείς όσο και η Snap Group Limited συμφωνείτε ότι όλες οι αξιώσεις και διαφωνίες (είτε συμβατικές ή άλλως πως) που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τους Όρους ή τη χρήση των Υπηρεσιών, θα διεκπεραιώνονται αποκλειστικά στα δικαστήρια της Αγγλίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκτός αν κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τους νόμους της χώρας όπου ζείτε. Εσείς και η Snap Group Limited συναινείτε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων αυτών.

19. Επιλογή δικαίου

Οι νόμοι της Αγγλίας και της Ουαλίας διέπουν τους παρόντες Όρους και όλες τις αξιώσεις και διαφορές (είτε συμβατικές ή άλλως πως) που απορρέουν από ή σχετίζονται με τους παρόντες Όρους ή το αντικείμενό τους. Τα δικαστήρια ορισμένων χωρών ενδέχεται να μην εφαρμόζουν τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας σε ορισμένες διαφορές που σχετίζονται με τους παρόντες Όρους. Εάν ζείτε σε μία από αυτές τις χώρες, για αυτές τις διαφορές μπορεί να ισχύουν οι νόμοι της πατρίδας σας.

20. Δυνατότητα απόσπασης

Εάν κάποια διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί ανεφάρμοστη, τότε η διάταξη αυτή θα αποσπαστεί από τους παρόντες Όρους και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα οποιωνδήποτε λοιπών διατάξεων.

21. Πρόσθετοι όροι για συγκεκριμένες Υπηρεσίες

Λόγω του εύρους των Υπηρεσιών μας, μερικές φορές χρειάζεται να δημιουργήσουμε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις για συγκεκριμένες Υπηρεσίες. Αυτοί οι πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις, οι οποίοι θα σας παρουσιαστούν πριν να έχετε πρόσβαση στις σχετικές Υπηρεσίες, θα γίνουν τότε μέρος της συμφωνίας σας μαζί μας όταν τους αποδεχτείτε. Εάν κάποιο μέρος αυτών των πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων αντιβαίνει στους παρόντες Όρους, οι πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις θα υπερισχύουν.

22. Τελικοί όροι

 • Οι παρόντες όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τη Snap Group Limited και αντικαθιστούν οποιεσδήποτε προηγούμενες συμφωνίες.
 • Οι παρόντες Όροι δεν δημιουργούν ούτε απονέμουν δικαιώματα δικαιούχου κάποιου τρίτου.
 • Εάν δεν επιβάλλουμε μια διάταξη στους παρόντες Όρους, δεν θα θεωρηθεί αποποίηση ευθύνης.
 • Επιφυλάσσουμε όλα τα δικαιώματα που δεν σας έχουν χορηγηθεί ρητώς.
 • Δεν μπορείτε να μεταφέρετε κανένα από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους χωρίς τη συγκατάθεσή μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η Snap Group Limited δέχεται σχόλια, ερωτήσεις, ανησυχίες ή προτάσεις. Μπορείτε να μας στείλετε σχόλια ή να λάβετε υποστήριξη χρησιμοποιώντας αυτήν την ηλεκτρονική φόρμα.

Η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τις Υπηρεσίες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών ονομάζεται Snap Group Limited και βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη διεύθυνση: 7-11 Lexington Street, London W1F 9AF, United Kingdom. Αριθμός καταχώρησης: 09763672. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: David Lewis, Διευθυντής. ΑΦΜ: GB 237218316.