Åpenhetsrapport

1. januar 2018 — 30. juni 2018

Utgitt: 28. november 2018
Sist oppdatert: 28. november 2018

Snapchats Åpenhetsrapport utgis to ganger i året. Disse rapportene gir viktig innsikt i volum og type offentlige forespørsler om Snapchatteres kontoinformasjon og andre juridiske meldinger.

Siden 15. november 2015 har vår policy vært å varsle Snapchatbrukere når vi mottar offentlige forespørsler om deres kontoinformasjon. Med unntak for tilfeller hvor vi juridisk sett ikke kan, eller når vi mener det er spesielle omstendigheter (som utnyttelse av barn eller en overhengende fare for død eller personskade).

For mer informasjon om hvordan vi håndterer dataforespørsler fra myndighetene, kan du se våre Retningslinjer for rettshåndhevelse, Personvernregler, og Vilkår for tjenesten.

Rettsanmodninger fra USA

Forespørsler om brukerinformasjon etter amerikansk rettslig prosess.

Kategori Forespørsler Identifikasjon av konto* Prosentandel av henvendelser hvor data ble overlevert
Totalt 7235 12308 85 %
Stevning 1944 4103 82 %
PRTT 68 97 96 %
Rettskjennelse 219 441 85 %
Ransakelsesordre 4241 6766 88 %
EDR 755 885 77 %
Avlyttingsgodkjennelse 8 16 100 %
Stevninger 73 337 89 %

Internasjonale offentlige informasjonsforespørsler

Forespørsler om brukerinformasjon fra offentlige etater utenfor USA.

Land Nødstilfeller Kontoidentifikasjon ved forespørsler for nødstilfeller Prosentandel av henvendelser ved nødstilfeller hvor data ble fremskaffet Andre informasjonsforespørsler Kontoidentifikasjon ved andre forespørsler Prosentandel av andre henvendelser hvor noe data ble fremskaffet
Totalt 211 247 67 % 424 669 1 %
Argentina 0 0 N/A 3 5 0 %
Australia 1 1 100 % 8 10 0 %
Østerrike 0 0 N/A 3 6 0 %
Brasil 0 0 N/A 2 5 0 %
Canada 65 72 75 % 5 5 0 %
Danmark 2 2 50 % 16 23 0 %
Frankrike 23 30 65 % 89 108 0 %
Tyskland 0 0 N/A 48 69 0 %
Island 0 0 N/A 2 2 0 %
India 0 0 N/A 15 21 0 %
Irland 3 3 100 % 0 0 N/A
Israel 1 1 0 % 0 0 N/A
Litauen 0 0 N/A 1 1 0 %
Luxembourg 0 0 N/A 1 1 0 %
Nederland 1 5 0 % 0 0 N/A
New Zealand 0 0 N/A 1 1 0 %
Norge 2 1 0 % 13 71 0 %
Oman 0 0 N/A 1 1 0 %
Pakistan 0 0 N/A 1 1 0 %
Paraguay 0 0 N/A 1 4 0 %
Polen 1 1 100 % 7 12 0 %
Singapore 1 1 0 % 4 4 0 %
Spania 0 0 N/A 3 3 0 %
Sverige 1 2 0 % 20 38 0 %
Sveits 4 6 100 % 4 5 25 %
Storbritannia 106 122 63 % 175 244 2 %
Ukraina 0 0 N/A 1 29 0 %

Rettsanmodninger fra USA ang. rikets sikkerhet

Forespørsler om brukerinformasjon etter rettslig prosess relatert til nasjonal sikkerhet.

Nasjonal sikkerhet Antall forespørsler Identifikasjon av konto*
Ordre/direktiver fra NSL og FISA 0-249 0-249

Statlige forespørsler om fjerning

Denne kategorien identifiserer krav av en offentlig instans å fjerne innhold som ellers ville være tillatt etter vår Brukervilkår eller Samfunnsretningslinjer.

Rapporteringsperiode Forespørsler om fjerning Prosentandel av henvendelser hvor innhold ble fjernet
1. januar 2018 — 30. juni 2018 0 N/A

NB: Selv om vi ikke formelt sett sporer når vi fjerner innhold som bryter med våre betingelser når en forespørsel har blitt gjort av en statlig enhet, tror vi at det er noe som skjer ekstremt sjelden. Når vi tror det er nødvendig å begrense innhold som er ansett ulovlig i et bestemt land, men ikke på andre måter bryter med våre betingelser, prøver vi å begrense adgangen til det geografisk når det er mulig, heller enn å fjerne det globalt.

Meldinger om fjerning av innhold beskyttet av opphavsrett (DMCA)

Denne kategorien gjelder alle gyldige fjerninger etter Digital Millennium Copyright-loven.

DMCA meldinger om fjerning Prosentandel av henvendelser hvor innhold ble fjernet
43 70 %
DMCA meldinger med motsvar Prosentandel av henvendelser hvor innhold ble tilbakeført
0 N/A

* Med "Konto-identifikatorer" menes antall identifikatorer (f.eks brukernavn, e-postadresse, telefonnummer osv) spesifisert i rettshåndhevelse av rettslig prosess ved forespørsel om brukerinformasjon. Noen juridiske prosesser kan omfatte mer enn en identifikator. I noen tilfeller kan flere identifikatorer identifisere en enkelt konto. I tilfeller der en enkelt identifikator er spesifisert i flere forespørsler, blir hvert tilfelle inkludert.