Åpenhetsrapport

1. juli 2017 — 31. desember 2017

Publisert: 15. mai 2018
Sist oppdatert: 15. mai 2018

Snapchat sin Åpenhetsrapporter utgis to ganger i året. Disse rapportene gir viktig innsikt i volum og type offentlige forespørsler om Snapchatteres kontoinformasjon og andre juridiske opplysninger.

Siden 15. november 2015 har vår policy vært å varsle Snapchatbrukere når vi mottar offentlige forespørsler om deres kontoinformasjon. Med unntak for tilfeller hvor vi juridisk sett ikke kan, eller når vi mener det er spesielle omstendigheter (som utnyttelse av barn eller en overhengende fare for død eller personskade).

For mer informasjon om hvordan vi håndterer dataforespørsler fra myndighetene, kan du se våre Retningslinjer for rettshåndhevelse, Personvernregler, og Vilkår for tjenesten.

Rettsanmodninger fra USA

Forespørsler om brukerinformasjon etter amerikansk rettslig prosess.

Rapporteringsperiode Antall forespørsler Identifikasjon av konto* Prosentandel av henvendelser hvor data ble overlevert
1. juli 2017 — 31. desember 2017 5094 8528 88 %
Stevning 1401 2573 89 %
PRTT 23 26 91 %
Rettskjennelse 151 236 82 %
Ransakelsesordre 3151 5221 88 %
EDR 356 436 83 %
Avlyttingsgodkjennelse 12 36 100 %
Stevninger 76 % 151 99 %

Internasjonale, statlige informasjonsforespørsler

Forespørsler om brukerinformasjon fra offentlige etater utenfor USA.

Rapporteringsperiode Nødstilfeller Kontoidentifikasjon ved forespørsler for nødstilfeller Prosentandel av henvendelser ved nødstilfeller hvor data ble fremskaffet Andre informasjonsforespørsler Kontoidentifikasjon ved andre forespørsler Prosentandel av andre henvendelser hvor noe data ble fremskaffet
7/1/2017 - 12/31/2017 193 206 81 % 304 374 0 %
Argentina 0 N/A N/A 5 6 0 %
Australia 6 6 33 % 14 12 0 %
Østerrike 0 N/A N/A 0 N/A N/A
Brasil 0 N/A N/A 0 N/A N/A
Canada 74 79 % 81 % 3 2 0 %
Danmark 2 2 50 % 13 15 0 %
Frankrike 6 5 50 % 61 74 0 %
Tyskland 1 1 100 % 23 26 0 %
India 0 N/A N/A 12 15 0 %
Irland 0 N/A N/A 1 1 0 %
Israel 1 1 0 % 1 0 0 %
Nederland 2 3 100 % 2 2 0 %
Norge 3 3 100 % 14 20 0 %
Polen 2 2 100 % 3 1 0 %
Spania 0 N/A N/A 1 1 0 %
Sverige 1 1 100 % 13 11 0 %
Sveits 4 4 75 % 4 8 0 %
Forente arabiske emirater 0 N/A N/A 0 N/A N/A
Storbritannia 91 % 99 % 77 % 134 180 1 %

Rettsanmodninger fra USA ang. rikets sikkerhet

Forespørsler om brukerinformasjon etter rettslig prosess relatert til nasjonal sikkerhet.

Nasjonal sikkerhet Antall forespørsler Identifikasjon av konto*
1. juli 2017 — 31. desember 2017
Ordre/direktiver fra NSL og FISA 0-249 0-249

Statlige forespørsler om fjerning

Denne kategorien identifiserer krav av en offentlig instans å fjerne innhold som ellers ville være tillatt etter vår Brukervilkår eller Samfunnsretningslinjer.

Rapporteringsperiode Forespørsler om fjerning Prosentandel av henvendelser hvor innhold ble fjernet
1. juli 2017 — 31. desember 2017 3 100 %
Saudi-Arabia 1 100 %
De forente arabiske emirater 1 100 %
Bahrain 1 100 %

NB: Selv om vi ikke formelt sett sporer når vi fjerner innhold som bryter med våre betingelser når en forespørsel har blitt gjort av en statlig enhet, tror vi at det er noe som skjer ekstremt sjelden. Når vi tror det er nødvendig å begrense innhold som er ansett ulovlig i et bestemt land, men ikke på andre måter bryter med våre betingelser, prøver vi å begrense adgangen til det geografisk når det er mulig, heller enn å fjerne det globalt.

Meldinger om fjerning av innhold beskyttet av opphavsrett (DMCA)

Denne kategorien gjelder alle gyldige fjerning etter Digital Millennium Copyright-loven.

Rapporteringsperiode DMCA meldinger om fjerning Prosentandel av henvendelser hvor innhold ble fjernet
1. juli 2017 — 31. desember 2017 48 37.5 %
Rapporteringsperiode DMCA meldinger med motsvar Prosentandel av henvendelser hvor innhold ble tilbakeført
1. juli 2017 — 31. desember 2017 0 N/A

* Med "Konto-identifikatorer" menes antall identifikatorer (f.eks brukernavn, e-postadresse, telefonnummer osv) spesifisert i rettshåndhevelse av rettslig prosess ved forespørsel om brukerinformasjon. Noen juridiske prosesser kan omfatte mer enn en identifikator. I noen tilfeller kan flere identifikatorer identifisere en enkelt konto. I tilfeller der en enkelt identifikator er spesifisert i flere forespørsler, blir hvert tilfelle inkludert.