Hvis du bor i USA, så aksepterer du vilkårene for Snap Inc. Lens Studio som du finner her.

Hvis du bor utenfor USA, aksepterer du Snap Group Limiteds Lens Studio-vilkår som du finner her.

Vilkår for Snap Inc. Lens Studio

(Hvis du bor i USA)

Gjeldende fra: 26. oktober, 2018

VENNLIGST MERK DEG: DISSE VILKÅRENE HAR MED EN VOLDGIFTSKLAUSUL LENGER NED. MED UNNTAK FOR VISSE TYPER TVISTER NEVNT I VOLDGIFTSKLAUSULEN I TJENESTEVILKÅRENE, ER DU OG SNAP INC. ENIGE OM AT TVISTER MELLOM OSS VIL BLI LØST VED OBLIGATORISK BINDENDE VOLDGIFT, OG DU OG SNAP INC. FRASKRIVER DERE ENHVER RETT TIL Å DELTA I GRUPPESØKSMÅL ENTEN I ORDINÆRE DOMSTOLER ELLER VED VOLDGIFT.

Innledning

Vennligst les disse vilkårene for Snap Inc. Lens Studio (“Vilkårene”) nøye. Disse vilkårene utgjør en juridisk bindende kontrakt mellom deg (eller din organisasjon) og Snap Inc. (“Snap”), og styrer dine innsendelser av en Linse (“Linse”), et Linseikon, og relaterte bestanddeler (til sammen utgjør materialet du sender inn "Materialene") via Lens Studio. Produktene og tjenestene som er beskrevet i disse Vilkårene er "Tjenester" som definert i Tjenestevilkår for Snap Inc.. Hvis du bor i USA eller hvis du bruker Tjenestene på vegne av et firma som har sitt hovedsete i USA, så vil disse Vilkårene gjelde for innsendelsen. Hvis du bor utenfor USA eller bruker Tjenestene på vegne av et firma med hovedsete utenfor USA, så vil Snap Group Limited Lens Studio-vilkår være gjeldende.

Vennligst skriv ut et eksemplar av disse Vilkårene så du kan slå opp i dem ved behov. For å sende inn Materiale, må du akseptere Lisensvilkårene for Snap Inc. Lens Studio, som blir presentert for deg når du laster ned eller på annen måte får tilgang til Lens Studio programvare ("Linse-programvaren"). Hvis du ikke godtar Vilkårene, må du avstå fra å laste ned Linse-programvaren og ikke sende inn Materiale. For å sende inn Materiale, må du kanskje logge inn med Snapchat-kontoen din.

Disse vilkårene viser til og er bindende for Tjenestevilkår for Snap Inc., Samfunnsretningslinjer, Retningslinjer for merkevaren Snapchat, Retningslinjer for bruk av Snapkode, og Retningslinjer for innsendelse av Lens Studio, så vennligst les hver av dem nøye. Blant annet betyr dette at din innsendelse av Materiale er underlagt ansvarsfraskrivelsene og ansvarsbegrensingene i Tjenestevilkår for Snap Inc.. Vennligst se også igjennom våre Personvernbetingelser for å se hvordan vi behandler informasjon som oppgis under bruk av Tjenestene. Du godtar at vi kan samle inn, bruke og dele informasjonen din slik det er beskrevet i disse betingelsene og i enhver oppdatering av dem. I den grad disse er i konflikt med Tjenestevilkårene for Snap Inc., Samfunnsretningslinjene, Retningslinjer for merkevaren Snapchat, Retningslinjer for bruk av Snapkode, eller Retningslinjer for innsending av Lens Studio, så vil disse Vilkårene ha forrang.

Du bekrefter at du er minst 18 år gammel (eller over myndighetsalder der du bor), og er kompetent og autorisert til å godta og overholde disse vilkårene. Hvis du ønsker å sende inn og er under myndighetsalder, kreves det uttrykkelig tillatelse fra dine foresatte.

Du godtar at begrepene "du" og "din", slik de brukes i disse Vilkårene, gjelder både for deg og firmaet, ettersom hva som passer.

1. Lisensen du gir oss

Du gir Snap og våre tilknyttede selskaper en ikke-eksklusiv, ubundet, uforbeholden, ubegrenset, overførbar, underlisensierbar, ugjenkallelig, royalty-fri, verdensomspennende lisens til å arkivere, kopiere, hurtigbufre, kode-basere, lagre, reprodusere, ta opp, selge, underlisensiere, distribuere, sende ut, kringkaste, synkronisere, tilpasse, redigere, gjøre endringer i, offentlig vise frem, ha en offentlig fremvisning av, trykke, trykke på nytt, promotere, bruke på utstilling, bruke som utgangspunkt for videre kreative arbeider, og ellers bruke Materialet i eller i forbindelse med Tjenestene og reklamen, markedsføringen og promoteringen rundt den, i alle formater, i eller gjennom alle medier som nå er kjent eller som heretter utvikles, og med all slags teknologi eller enheter som ikke er kjent eller heretter utvikles. Denne lisensen inkluderer Snaps og våre tilknyttede selskapers rett til å gjøre Materialet tilgjengelig for brukere av Snapchat og tredjepartstjenester, til å deles blant disse brukere, og til å lagres på deres enheter. Lisensen til å gjøre Materialet tilgjengelig innen Tjenesten utvides til 90 dager etter dagen da Linsens publiseringstid på Tjenesten utgår, slik at vi skal kunne levere Snapper som inneholder Linsen. Lisensen utvides fortløpende for de begrensede formålene reklame, markedsføring og promotering av Tjenestene, samt for Minner på Snapchat.

Hvis du innarbeider ditt eller en tredjeparts navn, varemerke, likhet, bilde, visuelle arbeid, musikalsk komposisjon, lydeffekt, lydopptak, koreografisk verk eller annet materiale (til sammen "Tilleggselementer") inn i Materialet, så godtar du at denne lisensen gjelder for alle Tilleggselementer.

Du anerkjenner at tredjeparter kan bruke Materialene til andre formål eller på andre måter enn du så for deg. Du går med på at slik bruk er bruker-generert innhold som hverken Snap eller våre tilknyttede selskaper har noe som helst ansvar for. Du går med på at verken Snap eller våre samarbeidspartnere har ansvar for noen som helst krav eller tap som oppstår fra brukergenerert innhold, herunder innhold som gjør bruk av Materialene, enten det er innen Tjenestene eller utenfor dette.

Du anerkjenner og godtar at Snap og våre samarbeidspartnere eier alle rettigheter til Linseproduktet og Linseprogramvaren, og alle andre kreative verktøy som vi gjør tilgjengelige for deg for at du skal få laget Materialene (slik som maler og Bitmoji).

Du godtar at hverken Snap eller våre tilknyttede selskaper har noen som helst forpliktelse til å betale deg eller noen tredjepart noen godtgjørelse eller kompensasjon for Materialene eller enhver bruk av Materialene. Så langt det er tillatt innen loven så sier du ugjenkallelig fra deg - eller går med på ikke å gå imot Snap eller noen av våre tilknyttede selskaper såfremt en ansvarsfraskrivelse ikke er tillatt - enhver moralsk rettighet eller tilsvarende rettigheter du kan måtte ha i Materialene hvor som helst i verden.

Du anerkjenner og godtar at Snap Inc. har retten til (men ingen forpliktelse til) å offentlig tilskrive Materialet til deg, herunder gjelder å publisere navnet ditt, firmanavnet (hvis relevant), Linsenavn, Snapchatkontoens brukernavn eller visningsnavn, by, stat og land, slik det er innsendt av deg eller knyttet til din Snapchat-konto.

2. Materialets innholdsbegrensning

Materialet må være i overensstemmelse med våre Retningslinjer for Lens Studio-innsendelser og Samfunnsretningslinjer og må være egnet for personer fra 13 år og oppover.

3. Kommunikasjon fra oss

Vi kan sende deg elektroniske varsler om innsendelsen din, om Linseproduktet, eller om andre produkter og tjenester, ved bruk av kontaktinformasjonen oppgitt av deg eller knyttet til Snapchat-kontoen din, etter behov. Ved å sende inn Materiale går du med på å motta elektronisk kommunikasjon fra Snap og våre samarbeidspartnere, som beskrevet i disse Vilkårene.

Du samtykker i at alle avtaler, varsler, kunngjøringer og annen kommunikasjon som vi leverer til deg elektronisk, tilfredsstiller juridiske krav om skriftlige varsler.

4. Levering av Linsen

Materiale må være i overensstemmelse med de tekniske kravene gjort tilgjengelig av Snap. Vi garanterer ikke levering av Linsen, og vi garanterer ikke at noen vil velge å bruke Linsen.

Etter at du leverer Materialet, kan Snap gi deg en skannbar kode ("Snapkode"). Din bruk av Snapkoden må samsvare med Retningslinjer for merkevaren Snapchat og Retningslinjer for bruken av Snapkode.

Snapchatbrukere vil bli gitt muligheten til å få tilgang på Linsen ved å skanne Snapkoden eller på andre måter som Snap gir tilgang til (hver, en “opplåsning”). Enhver Snapchatbruker kan låse opp Linsen.

Snap forbeholder seg retten til å deaktivere opplåsningen og omdirigere opplåsningen etter eget forgodtbefinnende. Snap forbeholder seg retten til å avvise eller avbryte en Linse når som helst, også etter utstedelse av Snapkode, dersom du eller Linsen bryter våre vilkår eller retningslinjer, eller av andre grunner og etter dets forgodtbefinnende.

Snap kan gi deg muligheten til å legge til en handlingsoppfordring til Linsen som inkluderer å sveipe opp for å se nettinnhold, butikken din på Snap Merchant Services, eller annet innhold. Enhver handlingsoppfordring vil bli en del av Materialet.

Snap kan, etter eget forgodtbefinnende, velge å dele informasjon med deg om bruken av Linsen. Med mindre vi gir deg uttrykkelig skriftlig tillatelse, kan du ikke bruke den informasjonen i kommersielt øyemed.

5. Promoteringer

Hvis du bruker Linsen eller en hvilken som helst del av Tjenestene som del av et markedsføringslotteri, konkurranse, tilbud eller en annen promotering (hver, en "Promotering"), så har du eneansvar for å overholde alle relevante lover, regler og reguleringer der hvor Promoteringen tilbys, såvel som våre Promoteringsregler. Med mindre vi skriftlig uttrykkelig går med på noe annet, vil hverken Snap eller våre samarbeidspartnere være sponsor eller administrator for Promoteringen din.

6. Dine bekreftelser og garantier

I tillegg til dine bekreftelser og garantier under Tjenestevilkår for Snap Inc., så garanterer og bekrefter du at (a) du har alle rettigheter og all nødvendig samtykke til å lisensiere Materialet og alle Tilleggselementer som er innarbeidet i Materialet, og til å godkjenne alle fraskrivelser i forbindelse med Materialet - til Snap og våre samarbeidspartnere; (b) Materialet ikke bryter med disse Vilkårene, våre Samfunnsretningslinjer, eller Retningslinjer for Lens Studio-innsendinger; (c) Materialet og bruken av det i forbindelse med Tjenestene, ikke vil bryte med, misligholde eller overtre noen patent-, opphavs- (inkludert musikkopphavsrettigheter, slik som master, synkronisering eller offentlig opptredendende-rettigheter), varemerke-, personvern- eller bekjentgjøringsrettigheter, eller noen annen rettighet tilhørende noen person eller enhet; (d) du ikke har delegert, lisensiert, eller på noen annen måte begrenset Materialet til noen annen person eller enhet; (e) for all musikk som du tar med som et Tilleggselement, har du betalt og vil betale alle summer, hvis noen, som har blitt eller vil kunne måtte betales til absolutt alle plateselskap, musikkutgivere, organisasjoner for offentlig fremføring (f.eks. ASCAP, BMI, SESAC, SACEM), musikere, komponister og andre rettighetshavere som er et resultat av at slik musikk har blitt benyttet i henhold til disse vilkårene; (f) Materialet er i overensstemmelse med alle lover, regler og reguleringer, og er egnet for et publikum som er 13 år og over; (g) Materialet ikke vil sverte, mobbe, forårsake skade eller ødeleggelser på, eller påføre følelsesmessig skade på en tredjepart; og (h) enhver og all informasjon du har gitt Snap i forbindelse med Materialet og din innsendelse er nøyaktig og korrekt. Dersom Snap gjør Materialet tilgjengelig på Tjenestene, så vil ikke dette forminske eller tilsidesette dine godkjennelser og garantier som beskrevet i disse Vilkårene.

Videre bekrefter og garanterer du at (a) hverken du eller, hvis du er en bedrift, alle tilknyttede selskaper er inkludert på noen av de lister over ulovlige handelspartnere som er utarbeidet av amerikanske myndigheter, herunder Specially Designated Nationals-listen og Foreign Sanctions Evaders-listen administrert av US Department of Treasury Office of Foreign Asset Control ( "OFAC") og Denied Parties-listen Unverified-listen, og Entity-listen vedlikeholdt av US Department of Commerce Bureau of Industry and Security - eller av enhver myndighetsautoritet i landene hvor du opererer; (b) hvis du er en bedrift, så er du ikke eid eller kontrollert av en slik part; og (c) du ikke er bosatt eller befinner deg i et land, eller er underlagt reglene i et land, som det er forbudt å handle med i henhold til OFAC eller andre gjeldende sanksjoner.

Hvis du sender inn Materiale på vegne av en bedrift, garanterer du også at du er en autorisert representant for bedriften og har myndighet til å binde bedriften til disse vilkårene, og at du samtykker på vegne av bedriften til å være bundet av disse vilkårene.

7. Din erstatning til oss

I tillegg til dine skadeerstatningsplikter under Tjenestevilkår for Snap Inc., så godtar du, så langt det er tillatt under loven, å erstatte skade, forsvare og ikke holde ansvarlig: Snap, våre samarbeidspartnere, sjefer, betjenter, aksjeeiere, ansatte, lisenshavere og agenter fra og mot alle slags klager, siktelser, krav, skader, tap, kostnader, ansvar og utgifter (inkludert advokatsalærer) som er på grunn av, oppstår fra eller på noen som helst måte er knyttet til (a) Snaps bruk og enhver tredjeparts bruk av Materialet, herunder Tilleggselementene, dersom det er noen, i forbindelse med Tjenestene; (b) din bruk av Tjenestene og dine aktiviteter i forbindelse med Tjenestene; (c) dine overtredelser eller påståtte overtredelser av alle lover, regler og reguleringer i forbindelse med din bruk av Tjenestene eller dine aktiviteter i forbindelse med Tjenestene; (d) alle påstander om at Materialet overtrer, bryter eller misligholder enhver copyright, varemerke, forretningshemmelighet, designrettighet, unikt design, patent, bekjentgjørelse, personvern, eller andre rettigheter tilhørende en person eller enhet; (e) din bruk av produkter eller tjenester tilbudt av en tredjepart i forbindelse med Tjenestene, selv om de skulle være anbefalt eller godkjent av Snap; (f) enhver forfalskning eller feilrepresentasjon av deg; eller (g) ethvert brudd eller påståtte brudd på disse Vilkårene av deg, herunder ethvert faktisk eller påstått brudd på dine godkjennelser, garantier eller plikter.

8. Ikke agentforhold

Du anerkjenner at ingenting i disse Vilkårene vil implisere et fellesforetak, -agentforhold, eller et ansettelsesforhold mellom deg og Snap eller våre samarbeidspartnere.

9. Lovvalg og tvister mellom deg og Snap

Disse Vilkårene er underlagt Lovvalgsklausul og Bestemmelsen om eksklusivt verneting i Tjenestevilkår for Snap Inc..

VOLDGIFTSADVARSEL: MED UNNTAK FOR VISSE TYPER TVISTER NEVNT I VOLDGIFTSKLAUSUL I TJENESTEVILKÅR FOR SNAP INC., ER DU OG SNAP ENIGE OM AT KRAV OG TVISTER, INKLUDERT LOVBESTEMTE KRAV OG TVISTER SOM MÅTTE OPPSTÅ MELLOM OSS, VIL BLI LØST VED OBLIGATORISK BINDENDE VOLDGIFT UNDERLAGT VOLDGIFT SLIK DE ER NEDFELT I VOLDGIFTSKLAUSULEN I TJENESTEVILKÅR FOR SNAP INC., OG DU FRASKRIVER DEG ENHVER RETT TIL Å DELTA I GRUPPESØKSMÅL ELLER GRUPPEVOLDGIFT.

Hvis du har sendt inn Materiale på vegne av en bedrift, vil Voldgiftsklausul i Tjenestevilkår for Snap Inc. være gjeldende, med unntak av at AAAs kommersielle voldgiftsregler vil gjelde i stedet for AAA voldgiftsregler for forbrukere. 10. Endringer i disse Vilkårene

Fra tid til annen kan det hende vi oppdaterer disse Vilkårene. Du kan se når disse Vilkårene sist ble oppdatert ved å se på "gyldig fra"-datoen øverst. Alle endringer i disse Vilkårene vil gjøres gyldige når vi legger ut de oppdaterte vilkårene på vår nettside, og vil gjelde alt Materiale som sendes inn etter denne datoen. Ved å sende inn Materiale etter at Vilkårene har blitt oppdatert vil du være nødt til å ha godtatt de oppdaterte Vilkårene. Hvis du på noe tidspunkt ikke godtar en hvilken som helst del av Vilkårene, så avstå fra å sende inn Materiale.

11. Endelige Vilkår

Disse vilkårene skaper ikke og gir ikke noen tredjepart rettigheter. Hvis vi ikke setter inn en bestemmelse i disse Vilkårene, så vil det ikke anses som en fraskrivelse. Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke spesifikt gis til deg. Dersom noen bestemmelser i disse Vilkårene av en eller annen grunn dømmes å være ugyldige, ulovlige, tomme eller ikke-håndhevbare av en rett eller voldgiftsdommer fra et kompetent rettsområde, så vil den bestemmelsen anses som en egen enhet innen disse Vilkårene, og ugyldigheten i den bestemmelsen vil ikke påvirke gyldigheten eller håndhevbarheten til resten av Vilkårene (som vil bestå i full styrke og effekt). Slik det er brukt i disse Vilkårene så betyr “inkludert” “inkludert og uten begrensning". Snap kan delegere sine rettigheter og plikter under disse Vilkårene, i sin helhet eller delvis, til enhver part når som helst og uten forvarsel. Disse vilkårene kan ikke delegeres av deg, og du kan ikke delegere dine plikter under dem, uten en skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Snap. Disse vilkårene ble skrevet på engelsk, og i den grad en oversatt versjon av disse Vilkårene ikke stemmer overens med den engelske versjonen, er det den engelske versjonen som gjelder.

12. Kontakt oss

Snap tar gjerne imot kommentarer, spørsmål, bekymringer eller forslag. Vennligst send tilbakemeldinger til oss ved å gå til support.snapchat.com. Du kan også kontakte oss med alle slags klager eller tilbakemeldinger via følgende kontaktpunkter:

Postadresse: 3000 31st Street, Santa Monica, California 90405, U.S.A.

Vi liker alltid å høre fra brukerne våre. Men hvis du frivillig sender inn tilbakemeldinger eller forslag, må du vite at vi kan bruke idéene dine uten å gi deg godtgjøring.

Vilkår for Snap Group Limited Lens Studio

(Hvis du bor utenfor USA)

Gjeldende fra: 26. oktober, 2018

Voldgiftvarsel: Hvis du bruker tjenestene på vegne av en bedrift, vil bedriften være bundet av Voldgiftsklausulen som beskrives senere i disse Vilkårene.

Innledning

Vennligst les disse Vilkårene for Snap Group Limited Lens Studio (“Vilkårene”) nøye. Disse Vilkårene utgjør en juridisk bindende kontrakt mellom deg (eller din organisasjon) og Snap Group Limited (“Snap”), og styrer dine innsendelser av en Linse (“Linse”), et Linseikon, og relaterte bestanddeler (til sammen utgjør materialet du sender inn "Materialene") via Lens Studio. Produktene og tjenestene som er beskrevet i disse Vilkårene er "Tjenester" som definert i Tjenestevilkår for Snap Group Limited. Hvis du bor utenfor USA eller hvis du bruker Tjenestene på vegne av et firma som har sitt hovedsete i USA, så vil disse Vilkårene gjelde for innsendelsen. Hvis du bor i USA eller bruker Tjenestene på vegne av et firma med hovedsete der, så vil Snap Inc. Lens Studio-vilkår være gjeldende.

Vennligst skriv ut et eksemplar av disse Vilkårene så du kan slå opp i dem ved behov. For å sende inn Materiale, vil du måtte akseptere Lisensvilkårene for Snap Group Limited Lens Studio, som vil bli presentert for deg når du laster ned eller på annen måte får tilgang til Lens Studio ("Linse-programvare"). Hvis du ikke godtar Vilkårene, må du avstå fra å laste ned Linse-programvaren og ikke sende inn Materiale. For å sende inn Materiale, må du kanskje logge inn med Snapchat-kontoen din.

Disse vilkårene viser til og er bindende for Tjenestevilkår for Snap Group Limited, Samfunnsretningslinjer, Retningslinjer for merkevaren Snapchat, Retningslinjer for bruk av Snapkode, og Retningslinjer for innsendelse av Lens Studio, så vennligst les hver av dem nøye. Blant annet betyr dette at din innsendelse av Materiale er underlagt ansvarsfraskrivelsene og ansvarsbegrensingene i Tjenestevilkår for Snap Group Limited. Vennligst se også igjennom våre Personvernbetingelser for å se hvordan vi behandler informasjon som oppgis under bruk av Tjenestene. Du godtar at vi kan samle inn, bruke og dele informasjonen din slik det er beskrevet i disse betingelsene og i enhver oppdatering av dem. I den grad disse er i konflikt med Tjenestevilkårene for Snap Group Limited, Samfunnsretningslinjene, Retningslinjer for merkevaren Snapchat, Retningslinjer for bruk av Snapkode, eller Retningslinjer for innsending av Lens Studio, så vil disse Vilkårene ha forrang.

Du bekrefter at du er minst 18 år gammel (eller over myndighetsalder der du bor), og er kompetent og autorisert til å godta og overholde disse vilkårene. Hvis du ønsker å sende inn og er under myndighetsalder, kreves det uttrykkelig tillatelse fra dine foresatte.

Du godtar at begrepene "du" og "din", slik de brukes i disse Vilkårene, gjelder både for deg og firmaet, ettersom hva som passer.

1. Lisensen du gir oss

Du gir Snap, Snap Inc og våre tilknyttede selskaper en ikke-eksklusiv, ubundet, uforbeholden, ubegrenset, overførbar, underlisensierbar, ugjenkallelig, royalty-fri, verdensomspennende lisens til å kommunisere med offentligheten, arkivere, kopiere, hurtigbufre, kode-basere, lagre, reprodusere, ta opp, selge, underlisensiere, distribuere, sende ut, kringkaste, synkronisere, tilpasse, redigere, gjøre endringer i, offentlig vise frem, ha en offentlig fremvisning av, trykke, trykke på nytt, promotere, bruke på utstilling, bruke som utgangspunkt for videre kreative arbeider, og ellers bruke Materialet i eller i forbindelse med Tjenestene og reklamen, markedsføringen og promoteringen rundt den, i alle formater, i eller gjennom alle medier som nå er kjent eller som heretter utvikles, og med all slags teknologi eller enheter som ikke er kjent eller heretter utvikles. Denne lisensen inkluderer rettighetene for Snap, Snap Inc. og våre tilknyttede selskaper til å gjøre Materialet tilgjengelig for brukere av Snapchat og tredjepartstjenester, til å deles blant disse brukere, og til å lagres på deres enheter. Lisensen til å gjøre Materialet tilgjengelig innen Tjenesten utvides til 90 dager etter dagen da Linsens publiseringstid på Tjenesten utgår, slik at vi skal kunne levere Snapper som inneholder Linsen. Lisensen fortsetter for de begrensede formålene reklame, markedsføring og promotering av Tjenestene, samt for Minner på Snapchat.

Hvis du innarbeider ditt eller en tredjeparts navn, varemerke, likhet, bilde, visuelle arbeid, musikk-komposisjon, sangtekst, lydeffekt, lydopptak, koreografi eller annet materiale (til sammen "Tilleggselementer") inn i Materialet, så godtar du at denne lisensen gjelder for alle Tilleggselementer.

Du anerkjenner at tredjeparter kan bruke Materialene til andre formål eller på andre måter enn du så for deg. Du går med på at slik bruk er bruker-generert innhold som hverken Snap, Snap Inc. eller våre tilknyttede selskaper har noe som helst ansvar for. Du går med på at verken Snap, Snap Inc. eller våre samarbeidspartnere har ansvar for noen som helst krav eller tap som oppstår fra brukergenerert innhold, herunder innhold som gjør bruk av Materialene, enten det er innen Tjenestene eller utenfor dette.

Du anerkjenner og godtar at Snap, Snap Inc. og våre tilknyttede selskaper eier alle rettigheter til Linseproduktet og Linseprogramvaren, og alle andre kreative verktøy som vi gjør tilgjengelige for deg for at du skal få laget Materialet (slik som maler eller Bitmoji).

Du godtar at hverken Snap, Snap Inc. eller våre tilknyttede selskaper har noen som helst forpliktelse til å betale deg eller noen tredjepart noen godtgjørelse eller kompensasjon for Materialet eller enhver bruk av Materialet. Så langt det er tillatt innen loven så sier du ugjenkallelig fra deg - eller går med på ikke å gå imot Snap, Snap Inc. eller noen av våre tilknyttede selskaper såfremt en ansvarsfraskrivelse ikke er tillatt - enhver moralsk rettighet eller tilsvarende rettigheter du kan måtte ha i Materialet hvor som helst i verden.

Du anerkjenner og godtar at Snap har retten til (men ingen forpliktelse til) å offentlig tilskrive Materialet til deg, herunder gjelder å publisere navnet ditt, firmanavnet (hvis relevant), Linsenavn, Snapchatkontoens brukernavn eller visningsnavn, by, stat og land, slik det er innsendt av deg eller knyttet til din Snapchat-konto.

2. Materialets innholdsbegrensning

Materialet må være i overensstemmelse med våre Retningslinjer for Lens Studio-innsendelser og Samfunnsretningslinjer og må være egnet for personer fra 13 års alder og oppover.

3. Kommunikasjon fra oss

Vi kan sende deg elektroniske varsler om innsendelsen din, om Linseproduktet, eller om andre produkter og tjenester, ved bruk av kontaktinformasjonen oppgitt av deg eller knyttet til Snapchat-kontoen din, etter behov. Ved å sende inn Materiale går du med på å motta elektronisk kommunikasjon fra Snap, Snap Inc. og våre samarbeidspartnere, som beskrevet i disse Vilkårene.

Du samtykker i at alle avtaler, varsler, kunngjøringer og annen kommunikasjon som vi leverer til deg elektronisk, tilfredsstiller juridiske krav om skriftlige varsler.

4. Levering av Linsen

Materiale må være i overensstemmelse med de tekniske kravene gjort tilgjengelig av Snap. Vi garanterer ikke levering av Linsen, og vi garanterer ikke at noen vil velge å bruke Linsen.

Etter at du leverer Materialet, kan Snap gi deg en skannbar kode ("Snapkode"). Din bruk av Snapkoden må samsvare med Retningslinjer for merkevaren Snapchat og Retningslinjer for bruken av Snapkode.

Snapchatbrukere vil bli gitt muligheten til å få tilgang på Linsen ved å skanne Snapkoden eller på andre måter som Snap gir tilgang til (hver, en “opplåsning”). Enhver Snapchatbruker kan låse opp Linsen.

Snap forbeholder seg retten til å deaktivere opplåsningen og omdirigere opplåsningen etter eget forgodtbefinnende. Snap forbeholder seg retten til å avvise eller avbryte en Linse når som helst, også etter utstedelse av Snapkode, dersom du eller Linsen bryter våre vilkår eller retningslinjer, eller av andre grunner og etter dets forgodtbefinnende.

Snap kan gi deg muligheten til å legge til en handlingsoppfordring til Linsen som inkluderer å sveipe opp for å se nettinnhold, butikken din på Snap Merchant Services, eller annet innhold. Enhver handlingsoppfordring vil bli en del av Materialet.

Snap kan, etter eget forgodtbefinnende, velge å dele informasjon med deg om bruken av Linsen. Med mindre vi gir deg uttrykkelig skriftlig tillatelse, kan du ikke bruke den informasjonen i kommersielt øyemed.

5. Promoteringer

Hvis du bruker Linsen eller en hvilken som helst del av Tjenestene som del av et markedsføringslotteri, konkurranse, tilbud eller en annen promotering (hver, en "Promotering"), så har du eneansvar for å overholde alle relevante lover, regler og reguleringer der hvor Promoteringen tilbys, såvel som våre Promoteringsregler. Med mindre vi skriftlig uttrykkelig går med på noe annet, vil hverken Snap, Snap Inc. eller våre tilknyttede selskaper være sponsor eller administrator for Promoteringen din.

6. Dine bekreftelser og garantier

I tillegg til dine bekreftelser og garantier under Tjenestevilkår for Snap Group Limited, så garanterer og bekrefter du at (a) du har alle rettigheter og all nødvendig samtykke til å lisensiere Materialet og alle Tilleggselementer som er innarbeidet i Materialet, og til å godkjenne alle fraskrivelser i forbindelse med Materialet - til Snap, Snap Inc. og våre tilknyttede selskaper; (b) Materialet ikke bryter med disse Vilkårene, våre Samfunnsretningslinjer, eller Retningslinjer for Lens Studio-innsendinger; (c) Materialet og bruken av det i forbindelse med Tjenestene, ikke vil bryte med, misligholde eller overtre noen patent-, opphavs- (inkludert musikkopphavsrettigheter, slik som master, synkronisering eller offentlig opptredende-rettigheter), varemerke-, personvern- eller bekjentgjøringsrettigheter, eller noen annen rettighet tilhørende noen person eller enhet; (d) du ikke har delegert, lisensiert, eller på noen annen måte begrenset Materialet til noen annen person eller enhet; (e) for all musikk som du tar med som et Tilleggselement, har du betalt og vil betale alle summer, hvis noen, som har blitt eller vil kunne måtte betales til absolutt alle plateselskap, musikkutgivere, organisasjoner for offentlig fremføring (f.eks. ASCAP, BMI, SESAC, SACEM), musikere, komponister og andre rettighetshavere som er et resultat av at slik musikk har blitt benyttet i henhold til disse vilkårene; (f) Materialet er i overensstemmelse med alle lover, regler og reguleringer, og er egnet for et publikum som er i alderen 13 år og over; (g) Materialet ikke vil sverte, mobbe, forårsake skade eller ødeleggelser på, eller påføre følelsesmessig skade på en tredjepart; og (h) enhver og all informasjon du har gitt Snap i forbindelse med Materialet og din innsendelse er nøyaktig og korrekt. Dersom Snap gjør Materialet tilgjengelig på Tjenestene, så vil ikke dette forminske eller tilsidesette dine godkjennelser og garantier som beskrevet i disse Vilkårene.

Videre bekrefter og garanterer du at verken du, eller, dersom du handler for en bedrift, at alle tilknyttede selskaper er inkludert i ulovlige partier som listes av USA, EU, Storbritannia eller annen relevant regjering - for eksempel USAs Specially Designated Nationals List, Foreign Sanctions Evaders List, Denied Parties List, Unverified List og Entity List, og i Storbritannia og EU samlede lister over personer og enheter som er underlagt økonomiske sanksjoner; at du (hvis du handler for en bedrift) ikke er eid eller kontrollert av en slik ulovlig part; og at du ikke er bosatt eller befinner deg i et land, eller er underlagt reglene i et land, der handel er forbudt i følge sanksjonene nevnt ovenfor.

Hvis du sender inn Materiale på vegne av en bedrift, garanterer du også at du er en autorisert representant for bedriften og har myndighet til å binde bedriften til disse vilkårene, og at du samtykker på vegne av bedriften til å være bundet av disse vilkårene.

7. Din erstatning til oss

I tillegg til dine skadeerstatningsplikter under Tjenestevilkår for Snap Group Limited, så godtar du, så langt det er tillatt under loven, å erstatte skade, forsvare og ikke holde ansvarlig: Snap, Snap Inc, våre tilknyttede selskaper, sjefer, betjenter, aksjeeiere, ansatte, lisenshavere og agenter fra og mot alle slags klager, siktelser, krav, skader, tap, kostnader, ansvar og utgifter (inkludert advokatsalærer) som er på grunn av, oppstår fra eller på noen som helst måte er knyttet til (a) Snaps bruk og enhver tredjeparts bruk av Materialet, herunder Tilleggselementene, dersom det er noen, i forbindelse med Tjenestene; (b) din bruk av Tjenestene og dine aktiviteter i forbindelse med Tjenestene; (c) dine overtredelser eller påståtte overtredelser av alle lover, regler og reguleringer i forbindelse med din bruk av Tjenestene eller dine aktiviteter i forbindelse med Tjenestene; (d) alle påstander om at Materialet overtrer, bryter eller misligholder enhver opphavsrettigheter, varemerke, forretningshemmelighet, designrettighet, unikt design, patent, bekjentgjørelse, personvern, eller andre rettigheter tilhørende en person eller enhet; (e) din bruk av produkter eller tjenester tilbudt av en tredjepart i forbindelse med Tjenestene, selv om de skulle være anbefalt eller godkjent av Snap; (f) enhver forfalskning eller feilrepresentasjon av deg; eller (g) ethvert brudd eller påståtte brudd på disse Vilkårene av deg, herunder ethvert faktisk eller påstått brudd på dine godkjennelser, garantier eller plikter.

8. Ikke agentforhold

Du anerkjenner at ingenting i disse Vilkårene kan fortolkes til å implisere et fellesforetak, -agentforhold, eller et ansettelsesforhold mellom deg og Snap, Snap Inc. eller våre samarbeidspartnere.

9. Lovvalg og tvister mellom deg og Snap

Disse Vilkårene er underlagt Lovvalgsklausul i Tjenestevilkårene for Snap Group Limited og Konfliktløsningbestemmelsen i Tjenestevilkårene for Snap Group Limited.

Dersom du er en individuell forbruker (ikke et firma) med bosted i Den europeiske union: for å få detaljer vedrørende konfliktløsning, vennligst følg denne linken til EU-kommisjonens Nettbaserte konfliktløsningsplattform.

Voldgiftsklausul i Tjenestevilkårene for Snap Group Limited gjelder hvis du bruker Tjenesten på vegne av et firma.

10. Endringer i disse Vilkårene

Fra tid til annen kan det hende vi oppdaterer disse Vilkårene. Du kan se når disse Vilkårene sist ble oppdatert ved å se på "gyldig fra"-datoen øverst. Alle endringer i disse Vilkårene vil gjøres gyldige når vi legger ut de oppdaterte vilkårene på vår nettside, og vil gjelde alt Materiale som sendes inn etter denne datoen. Ved å sende inn Materiale etter at Vilkårene har blitt oppdatert vil du være nødt til å ha godtatt de oppdaterte Vilkårene. Hvis du på noe tidspunkt ikke godtar en hvilken som helst del av Vilkårene, så avstå fra å sende inn Materiale.

11. Endelige Vilkår

Dersom du er en individuell forbruker (ikke et firma), så er det ikke noe i disse Vilkårene som vil påvirke dine juridiske rettigheter og rettsmidler under de obligatoriske forbrukerlovene i ditt land. Disse vilkårene skaper ikke og gir ikke noen tredjepart rettigheter. Hvis vi avstår fra å håndheve en bestemmelse i disse Vilkårene, så skal det ikke anses som en fraskrivelse. Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke spesifikt gis til deg. Dersom noen bestemmelser i disse Vilkårene av en eller annen grunn dømmes å være ugyldige, ulovlige, tomme eller ikke-håndhevbare av en rett eller voldgiftsdommer fra et kompetent rettsområde, så vil den bestemmelsen anses som en egen enhet innen disse Vilkårene, og ugyldigheten i den bestemmelsen vil ikke påvirke gyldigheten eller håndhevbarheten til resten av Vilkårene (som vil bestå i full styrke og effekt). Slik det er brukt i disse Vilkårene så betyr “inkludert” “inkludert og uten begrensning". Snap kan delegere sine rettigheter og plikter under disse Vilkårene, i sin helhet eller delvis, til enhver part når som helst og uten forvarsel. Disse vilkårene kan ikke delegeres av deg, og du kan ikke delegere dine plikter under dem, uten en skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Snap. Disse vilkårene ble skrevet på engelsk, og i den grad en oversatt versjon av disse Vilkårene ikke stemmer overens med den engelske versjonen, er det den engelske versjonen som gjelder.

12. Kontakt oss

Snap er åpne for kommentarer, spørsmål, bekymringer eller forslag. Vennligst gi oss tilbakemeldinger ved å gå til support.snapchat.com. Selskapet som er ansvarlig for Tjenesten utenfor USA, heter Snap Group Limited, et selskap som er registrert i England og befinner seg i 7-11 Lexington Street, London W1F 9AF, Storbritannia, med selskapsnummer 09763672.

Vi liker alltid å høre fra brukerne våre. Men hvis du frivillig sender inn tilbakemeldinger eller forslag, må du vite at vi kan bruke idéene dine uten å gi deg godtgjøring.