Communityrichtlijnen

Hier bij Snap leveren we een bijdrage aan de vooruitgang van de mens. Dat doen we door mensen in staat te stellen om zich uit te drukken, in het moment te leven, meer over de wereld te weten te komen en samen plezier te beleven. Daarom hebben we deze Communityrichtlijnen opgesteld, zodat iedereen zich zo vrij mogelijk uit kan drukken. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat Snapchatters onze diensten elke dag veilig kunnen gebruiken.

Deze richtlijnen zijn van toepassing op alle inhoud op Snapchat – en gelden (zonder uitzondering) voor alle Snapchatters. De adverteerders en de partners in Verkennen gaan akkoord met de aanvullende richtlijnen, waaronder de vereiste dat de inhoud correct is en (indien nodig) wordt gecontroleerd op feiten. In sommige gevallen zullen we geen actie ondernemen tegen inhoud wanneer het nieuwswaardig is en betrekking heeft op kwesties van politieke of sociale aard, of van algemeen belang is voor onze community. Mits dat deze nieuwswaardige inhoud feitelijk is.

We hebben ons best gedaan om, zowel hieronder als in onze Servicevoorwaarden, specifieke regels op te stellen met betrekking tot de inhoud die op Snapchat is toegestaan. Het is echter moeilijk te voorspellen met welke specifieke situatie we te maken krijgen. De hoofdgedachte van deze regels is: we willen dat Snapchat voor iedereen een veilige en positieve ervaring is. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken te bepalen of de inhoud deze hoofdgedachte schendt en daarom niet op het platform wordt toegestaan.

Seksueel expliciete inhoud

 • We verbieden accounts die pornografische inhoud promoten of verspreiden.

 • Seksuele uitbuiting van kinderen wordt aan de autoriteiten gemeld. Het is niet toegestaan om naaktbeelden of seksuele inhoud van minderjarigen te plaatsen, te bewaren of te sturen; dit geldt ook voor naaktbeelden van jezelf. Het is niet toegestaan om een minderjarige te vragen om expliciete beelden of chats te sturen.

 • Het wordt mogelijk toegestaan om beelden van borstvoeding of andere uitingen van naaktheid in bepaalde niet-seksuele context te plaatsen.

Lastigvallen of pesten

 • Elke vorm van pesten of lastigvallen is verboden.

 • Stuur geen Snap met de bedoeling iemand te kwetsen. Als iemand je blokkeert, probeer dan geen contact te zoeken via een ander account.

 • Het is niet toegestaan om persoonlijke gegevens en Snaps van mensen in een privé-omgeving te delen zonder hun kennis en toestemming, zoals een badkamer, slaapkamer, kleedkamer of een medische instelling.

 • Als iemand in je Snap staat en je vraagt deze te verwijderen, doe dit dan.

Bedreigingen, geweld en schade berokkenen

 • Het is verboden geweld of gevaarlijk gedrag aan te moedigen – er mag nooit gedreigd worden om een persoon, een groep mensen of iemands eigendom te schaden.

 • Snaps van zinloos of indringend geweld zijn niet toegestaan.

 • We staan geen verheerlijking van zelfbeschadiging toe, waaronder het aanzetten tot zelfbeschadiging of eetstoornissen.

Imitatie, bedrog en valse gegevens

 • Het is niet toegestaan om je voor te doen als iemand anders, zoals je vrienden, beroemdheden, merken of andere organisaties. Probeer mensen ook niet te misleiden over wie je bent.

 • Spam en andere vormen van bedrog zijn verboden, waaronder het manipuleren van inhoud voor misleidende doeleinden of het imiteren van inhoudsindelingen op Snapchat.

 • Het is verboden om valse gegevens te verspreiden die schade toebrengen of schadelijk zijn, zoals het ontkennen van het bestaan van tragische gebeurtenissen, ongegronde medische claims of het ondermijnen van de integriteit van burgerlijke processen.

Illegale inhoud

 • Gebruik Snapchat niet voor illegale activiteiten, waaronder voor het kopen van drugs, smokkelwaar, namaakgoederen of illegale wapens.

 • Het is verboden om bepaalde gereguleerde goederen te promoten of te gebruiken, alsook de weergave of aanmoediging van criminele activiteiten.

Terrorisme, haatgroepen en haatzaaiende uitlatingen

 • Terroristische organisaties en haatgroepen zijn verboden op Snapchat; we tolereren geen inhoud waarin gewelddadig extremisme of terrorisme wordt aangehangen of aangemoedigd.

 • Haatzaaiende uitlatingen of inhoud waarbij mensen worden gediscrimineerd, zwartgemaakt of waarbij discriminatie of geweld wordt aangemoedigd op basis van ras, kleur, kaste, etniciteit, nationaliteit, religie, seksuele geaardheid, genderidentiteit, handicap, of die betrekking heeft op veteranenstatus, immigratiestatus, sociaal-economische status, leeftijd, gewicht of zwangerschapsstatus, is verboden.

Vergeet niet dat je altijd een melding kunt doen bij ons veiligheidsteam met behulp van onze rapporteerfunctie in de app of door dit formulier in te vullen. We bekijken de meldingen om te bepalen of er sprake is van schending van deze Richtlijnen en of er maatregelen genomen dienen te worden. Bezoek ons Veiligheidscentrum voor meer informatie over veiligheid bij Snapchat en gedetailleerde instructies over het beheer van je Snapchat-ervaring, waaronder het nemen van maatregelen zoals het bijwerken van je privacy-instellingen, het bepalen van wie je inhoud kan zien en het blokkeren van andere gebruikers.

Als je deze Communityrichtlijnen overtreedt, kunnen we de betreffende inhoud verwijderen, je account beëindigen of de zichtbaarheid ervan beperken, alsook eventueel de politie inschakelen. Als je account wordt beëindigd wegens het schenden van onze Servicevoorwaarden of deze Richtlijnen, mag je Snapchat niet meer gebruiken. Neem deze Richtlijnen serieus en leef ze na zoals ze bedoeld zijn.