Communityrichtlijnen

Bij Snap hopen we een bijdrage te leveren aan de vooruitgang van de mens. Dat doen we door mensen in staat te stellen om zich uit te drukken, in het moment te leven, meer over de wereld te weten te komen en samen plezier te beleven! Daarom hebben we deze Communityrichtlijnen opgesteld zodat iedereen zich zo vrij mogelijk uit kan drukken. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat Snapchatters onze diensten elke dag veilig kunnen gebruiken.

Deze richtlijnen gelden voor alle inhoud op Snapchat. Mediapartners voor Verkennen stemmen in met extra richtlijnen, waaronder de eis dat hun inhoud juist is en een feitencontrole ondergaat. In sommige gevallen zullen we geen actie ondernemen tegen inhoud als deze nieuwswaardig is en betrekking heeft tot politieke, sociale of andere issues die relevant zijn voor onze community. 

Seksueel expliciete inhoud.

 • We verbieden accounts die pornografische inhoud promoten of verspreiden.
 • Borstvoeding geven en andere afbeeldingen van naakt in een niet-seksuele context worden niet beschouwd als pornografisch, en worden toegestaan op Snapchat.
 • Seksuele inhoud met betrekking tot minderjarigen mag in geen geval worden geplaatst, opgeslagen of verzonden, zelfs als het van jouzelf is. Vraag een minderjarige nooit om expliciete beelden of chats te sturen. We geven kindermisbruik aan bij de autoriteiten.

Lastigvallen of pesten

 • Wij tolereren geen enkele vorm van pesten of lastigvallen.  
 • Stuur geen Snap met de intentie om iemand zich slecht te laten voelen. Als iemand je blokkeert, neem dan ook geen contact met hen op via een ander account.
 • Maak geen Snaps van mensen op privéplekken, bijvoorbeeld in een toilet, kleedkamer of een ziekenhuis zonder dat ze dit weten en je toestemming hebben gegeven.
 • Als iemand in je Snap staat en je vraagt deze te verwijderen, doe dit dan.
 • Val andere spelers niet lastig tijdens het spelen van een spelletje en speel ook niet op een manier die het plezier van anderen uit het spel haalt.

Bedreigingen, geweld en schade berokkenen

 • Dreig nooit met geweld tegen personen, groepen of iemands eigendom. Aanzetten tot geweld is verboden op Snapchat.
 • Plaats geen Snaps met zinloos geweld, waaronder dierenmishandeling.
 • We staan geen verheerlijking van zelfbeschadiging toe, waaronder het aanzetten tot zelfbeschadiging of eetstoornissen.

Je voordoen als iemand anders en spam

 • Doe je niet voor als iemand anders, zoals je vrienden, beroemdheden, merken of andere organisaties, en probeer mensen ook niet te misleiden over wie je bent.
 • Spam en misleiding zijn verboden, daaronder valt ook content die de advertentieformats van Snapchat imiteert.

Haatzaaien en valse informatie

 • Plaats geen inhoud die vernederend of lasterlijk is, of die aanzet tot discriminatie of geweld op basis van ras, etniciteit, nationaliteit, religie, seksuele geaardheid, genderidentiteit, beperking, of veteranenstatus. 
 • We verbieden kwaadaardige misleiding en het opzettelijk verspreiden van valse informatie die tot letsel kan leiden, bijvoorbeeld het ontkennen van tragische gebeurtenissen. 

Illegale inhoud.

 • Gebruik Snapchat niet voor illegale activiteiten, waaronder voor het kopen van drugs, smokkelwaar, namaakgoederen of illegale wapens.

Terrorisme

 • Terroristische organisaties mogen ons platform niet gebruiken en we tolereren geen enkele vorm van inhoud die aanzet tot terrorisme of dit verheerlijkt.


Vergeet niet dat je altijd aangifte kunt doen bij ons veiligheidsteam met onze meldingsfunctie in de app of door het invullen van dit formulier. We beoordelen deze meldingen om vast te stellen of deze richtlijnen zijn overschreden en er maatregelen moeten worden genomen. Ga naar ons Veiligheidscentrum fvoor meer informatie over veiligheid op Snapchat en uitgebreide instructies voor het beheren van de manier waarop je Snapchat ervaart, bijvoorbeeld door je privacyinstellingen aan te passen, te kiezen wie jouw inhoud mag zien en andere gebruikers te blokkeren. 

Indien je je niet aan deze Communityrichtlijnen houdt, kunnen we je content verwijderen, je account verwijderen en/of de autoriteiten inschakelen. Indien je account wordt verwijderd omdat je je niet aan onze Servicevoorwaarden of deze richtlijnen hebt gehouden, mag je Snapchat niet meer opnieuw gebruiken. Neem deze richtlijnen serieus en doe je best om je eraan te houden. Wij doen ons best om ze consistent en in alle redelijkheid toe te passen. Wij proberen om met deze waarden in gedachten voor elke situatie een passende oplossing te vinden.