Communityrichtlijnen

Bij Snap hopen we een bijdrage te leveren aan de vooruitgang van de mens. Dat doen we door mensen in staat te stellen om zich uit te drukken, in het moment te leven, meer over de wereld te weten te komen en samen plezier te beleven! Daarom hebben we deze Communityrichtlijnen opgesteld zodat iedereen zich zo vrij mogelijk uit kan drukken. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat Snapchatters onze diensten elke dag veilig kunnen gebruiken.

Deze richtlijnen gelden voor alle content op Snapchat. Mediapartners in Verkennen stemmen in met extra richtlijnen, zoals de vereiste dat hun content goed wordt gecontroleerd op feitelijke juistheid. In bepaalde gevallen nemen we geen maatregelen tegen content; dit doen we wanneer het nieuwswaardig is en verband houdt met een politieke, sociale of andere algemene kwestie die binnen onze community speelt. 

Seksueel expliciete content

 • Wij verbieden accounts die pornografische inhoud promoten of verspreiden.
 • Borstvoeding geven en andere vormen van naaktheid in een niet-seksuele context worden niet beschouwd als pornografisch en zijn toegestaan op Snapchat.
 • Plaats of verstuur nooit content met naakte lichamen of een seksuele context met mensen jonger dan 18, ook niet van jezelf. Vraag een minderjarige nooit om het sturen van expliciete afbeeldingen of chats. Wij melden seksuele uitbuiting van kinderen bij de autoriteiten.

Lastigvallen of pesten

 • Wij tolereren geen enkele vorm van lastigvallen of pesten. 
 • Verstuur geen Snaps met de bedoeling dat iemand zich rot gaat voelen. Wanneer iemand je blokkeert, probeer dan niet om vanaf een ander account contact met ze op te nemen.
 • Maak geen Snaps van mensen in een privésetting - zoals een badkamer, kleedkamer of een medische instelling - zonder hun medeweten en toestemming.
 • Als iemand in je Snap voorkomt en deze persoon vraagt je om de Snap te verwijderen, doe dat dan ook!
 • Val andere spelers tijdens een game niet lastig en probeer ook niet om de lol te bederven door op een onbedoelde manier te spelen.

Bedreigingen, geweld en schade berokkenen

 • Dreig nooit met het toebrengen van schade aan een persoon, een groep mensen of iemands eigendommen. Het aanmoedigen van geweld is verboden op Snapchat.
 • Plaats geen Snaps van zinloos geweld, waaronder dierenmisbruik.
 • Wij staan de verheerlijking van zelfbeschadiging, inclusief de bevordering van zelfverminking of eetstoornissen, niet toe.

Nabootsing van identiteit en spam

 • Doe je niet voor als iemand anders, zoals je vrienden, beroemdheden, merken of andere organisaties, en probeer mensen ook niet te misleiden over wie je bent.
 • Spam en misleiding zijn verboden, daaronder valt ook content die de advertentieformats van Snapchat imiteert.

Haatzaaien en valse informatie

 • Plaats geen vernederende content of content waarin wordt discrimineerd op basis van ras, etniciteit, land van herkomst, godsdienst, seksuele gerichtheid, genderidentiteit, handicap of leeftijd. 
 • Wij verbieden kwaadwillig bedrog en het opzettelijk verspreiden van valse informatie die schade veroorzaakt, zoals het ontkennen van het bestaan van tragische gebeurtenissen. 

Illegale content 

 • Gebruik Snapchat niet voor illegale praktijken, zoals het kopen of verkopen van drugs, smokkelwaar, namaakgoederen of illegale wapens.

Terrorisme

 • Terroristische organisaties mogen ons platform niet gebruiken en we tolereren geen content die terrorisme propageert of bevordert.


Vergeet niet dat je altijd aangifte kunt doen bij ons veiligheidsteam met onze meldingsfunctie binnen de app of door het invullen van dit formulier. We beoordelen deze meldingen om vast te stellen of deze richtlijnen zijn overschreden en maatregelen genomen moeten worden. Ga naar ons Veiligheidscentrum voor meer informatie over veiligheid op Snapchat en uitgebreide instructies voor het beheren van de manier waarop je Snapchat ervaart, bijvoorbeeld door je privacyinstellingen aan te passen, te kiezen wie jouw content mag zien en andere gebruikers te blokkeren. 

Indien je je niet aan deze Communityrichtlijnen houdt, kunnen we je content verwijderen, je account verwijderen en/of de autoriteiten inschakelen. Indien je account wordt verwijderd omdat je je niet aan onze Servicevoorwaarden of deze richtlijnen hebt gehouden, mag je Snapchat niet meer opnieuw gebruiken. Neem deze richtlijnen serieus en doe je best om je eraan te houden. Wij doen ons best om ze consistent en in alle redelijkheid toe te passen. Wij proberen om met deze waarden in gedachten voor elke situatie een passende oplossing te vinden.