Informatie voor wetshandhavers

Deze operationele richtlijnen zijn bedoeld voor wetshandhavings- en overheidsambtenaren die bij Snap Inc. gegevens van Snapchat-accounts (d.w.z. gebuikersgegevens van Snapchat) willen opvragen.

Veel vragen die betrekking hebben op wetshandhavingsaanvragen worden beantwoord in onze handleiding van de Wetshandhaving. Daar vind je informatie over de mogelijke beschikbaarheid van gegevens van Snapchat-accounts en de juridische procedure die vereist is om openbaarmaking van die gegevens af te dwingen.

Juridische procedure van de Verenigde Staten

Als Amerikaans bedrijf, eist Snap van de Amerikaanse wetshandhavings- en overheidsinstellingen dat zij het Amerikaanse juridische proces volgen om gegevens van Snapchat-accounts openbaar te maken.

Onze mogelijkheid om gegevens van Snapchat-accounts vrij te geven wordt over het algemeen geregeld door de Stored Communications Act, 18 U.S.C. § 2701, et seq. De SCA verplicht ons dat we bepaalde gegevens van Snapchat-accounts alleen verstrekken in het kader van specifieke juridische werkwijzen, waaronder dagvaardigingen, gerechtelijke bevelen en huiszoekingsbevelen.

Internationale juridische procedure

Niet-Amerikaanse wetshandhavings- en overheidsinstellingen moeten over het algemeen een beroep doen op het Verdrag Inzake Wederzijdse Rechtshulp (MLAT) of van rogatoire commissieprocessen om gegevens van Snapchat-accounts op te vragen bij Snap. Uit beleefdheid jegens niet-Amerikaanse wetshandhavingsinstanties zullen wij naar behoren ingediende bewaringsverzoeken beoordelen en beantwoorden, terwijl het MLAT of rogatoire commissieproces aan de gang is.

Verzoeken om openbaarmaking in noodgevallen

In overeenstemming met 18 U.S.C. §§ 2702(b)(8) en 2702(c)(4) zijn we in staat om vrijwillig gegevens van Snapchat-accounts vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat een noodgeval dat een onmiddellijke dood of ernstig lichamelijk letsel kan veroorzaken, de directe vrijgave van dergelijke informatie vereist.

Informatie voor wetshandhavers over het indienen van verzoeken om openbaarmaking in noodgevallen bij Snap vind je in onze handleiding van de Wetshandhaving. Verzoeken om openbaarmaking in noodgevallen bij Snap moeten door een beëdigd wetshandhavingsfunctionaris worden ingediend en moeten afkomstig zijn van een officieel e-maildomein voor wetshandhaving (of de overheid).

Termijnen gegevensbewaring

Over het algemeen geldt: zodra een Snap is geopend door alle ontvangers, wordt de inhoud permanent verwijderd en onbereikbaar. Als een Snap door één of meer ontvangers niet wordt geopend, blijft deze mogelijk tot maximaal 30 dagen op onze servers. Een Snap die is toegevoegd aan het Verhaal van een gebruiker, kan tot 24 uur worden bekeken. Over het algemeen wordt de geplaatste Snap permanent verwijderd en onbereikbaar 24 uur nadat het aan het Verhaal is toegevoegd. Chat-inhoud is over het algemeen alleen beschikbaar als de zender of ontvanger ervoor gekozen heeft om de Chat te bewaren. De inhoud van je Herinneringen kan beschikbaar zijn tot het door de gebruiker wordt verwijderd.

Verzoeken tot behoud

Wij willigen formele verzoeken van wetshandhavingsinstanties in om informatie te bewaren in overeenstemming met 18 U.S.C. § 2703(f). Na ontvangst van een ondertekend en gedagtekend verzoek tot behoud op briefpapier van de wetshandhavingsafdeling, zullen we proberen om beschikbare accountgegevens van Snapchat die gekoppeld is/zijn aan (een) correct geïdentificeerde Snapchatgebruiker(s) tot 90 dagen te bewaren in een offline bestand. Met een formeel verzoek tot verlenging verlengen we het behoud met 90 dagen. Bekijk Sectie IV van onze handleiding van de Wetshandhaving voor meer informatie over het correct opsporen van een Snapchat-account.

Overwegingen betreffende de veiligheid van kinderen

In gevallen waarbij we op de hoogte worden gebracht van inhoud op ons platform die mogelijke kinderuitbuiting betreft, beoordeelt ons team voor Vertrouwen & Veiligheid de beschuldigingen en rapporteert dergelijke situaties als nodig bij het National Center for Missing and Exploited Children. Het NCMEC evalueert deze meldingen en werkt daarbij samen met de nationale en internationale wetshandhavingsinstanties.

Toestemming van gebruikers

Snap maakt geen gebruikersgegevens bekend op basis van toestemming van de gebruiker.

Beleid inzake kennisgeving aan de gebruiker

Het beleid van Snap is om onze gebruikers op de hoogte te stellen wanneer we een gerechtelijke procedure ontvangen betreffende openbaarmaking van hun gegevens. We erkennen twee uitzonderingen op dit beleid. Ten eerste zullen we gebruikers niet op de hoogte stellen van juridische procedures wanneer kennisgeving verboden is door een bevel van de rechtbank krachtens 18 U.S.C. § 2705(b) of door een andere juridische autoriteit. Ten tweede behouden wij ons het recht voor om af te zien van kennisgeving aan de gebruiker wanneer wij, naar eigen goeddunken, van mening zijn dat er sprake is van een uitzonderlijke omstandigheid, zoals in gevallen van uitbuiting van kinderen of de dreiging van onmiddellijk overlijden of ernstig lichamelijk letsel.

Getuigenis

Voor de Amerikaanse wetshandhaving bestemde openbaarmaking van gegevens wordt voorzien van een ondertekend certificaat van authenticiteit, waardoor de getuigenis van een beheerder van een dossier niet meer nodig is.

Snap verstrekt geen deskundige getuigenverklaring.

Hoe aanvragen in te dienen

Wetshandhavingsambtenaren moeten hun verzoeken aan Snap Inc. richten. Geef daarbij de Snapchat-gebruikersnaam van het opgevraagde Snapchat-account op. Als je niet in staat bent om de gebruikersnaam te achterhalen, kunnen we (met wisselend succes) proberen het account op te sporen door middel van een telefoonnummer of e-mailadres. Bekijk Sectie IV van onze handleiding van de Wetshandhaving voor meer informatie over het correct opsporen van een Snapchat-account.

Amerikaanse wetshandhavings- en overheidsinstellingen horen wettelijke procedures (inclusief verzoek tot behoud) bij Snap in te dienen via de website van Snap's rechtshandhavingsdiensten: less.snapchat.com.

  • Van daaruit kunnen Amerikaanse wetshandhavings- en overheidsinstellingen een account aanmaken met als doel verzoeken in te dienen en de status van inzendingen de controleren.

Wij aanvaarden ook betekeningen van gerechtelijke procedures en algemene vragen van rechtshandhavingsinstanties via e-mail of post, hoewel onze reactietijd aanzienlijk trager zal zijn.

E-mail:

lawenforcement@snapchat.com

Post:

Beheerder van dossiers Snap Inc. 2772 Donald Douglas Loop North Santa Monica, CA 90405

Het ontvangen van rechtshandhavingsverzoeken via deze middelen zijn uitsluitend voor het gemak en doen geen afbreuk aan bezwaren of wettelijke rechten van Snap of haar gebruikers. We zullen niet reageren op correspondentie die door niet-wetshandhavingsambtenaren of particuliere functionarissen ingezonden zijn via de hierboven beschreven kanalen.

Wetshandhaving en de Snap-community

Advies voor gebruikers, ouders en leerkrachten

Bij Snap zijn we zeer serious toegewijd aan het beschermen van Snapchatters tegen misbruik van ons platform. Als onderdeel daarvan werken we samen met wetshandhavings- en overheidsinstanties om de veiligheid op ons platform te bevorderen.

Advies rondom privacyzorgen van gebruikers

Snap zet zich in voor het ondersteunen van wetshandhaving, maar respecteert tegelijkertijd de privacy en rechten van de gebruikers. Zodra we een wettelijk verzoek hebben ontvangen voor het verkrijgen van Snapchat-accountgegevens en de geldigheid hiervan hebben vastgesteld, reageren we in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en privacyvereisten.

Hoe de veiligheid te bevorderen

Hoewel het waar is dat wij vergankelijkheid waarderen, kunnen wetshandhavers sommige accountinformatie door middel van geldige wettelijke processen verkrijgen. Soms kan dit betekenen dat wetshandhaving wordt ondersteund door illegale activiteiten te voorkomen en door het treffen van maatregelen op bepaalde accounts bij het schenden van Snap's Servicevoorwaarden. We grijpen ook in bij urgente situaties en onmiddellijke levensbedreigingen, zoals de dreiging van schietpartijen op scholen, bommeldingen en gevallen van vermiste personen.

Laat je community weten hoe ze een melding kunnen indienen bij Snap!

  • In-app melding maken: Je kunt ongepaste inhoud eenvoudig aan ons rapporteren in de app! Gewoon de Snap ingedrukt houden, en vervolgens tikken op 'Snap rapporteren'. Laat ons weten wat er aan de hand is — we zullen ons best doen om te helpen!

  • E-mail ons: je kunt ook direct een melding aan ons e-mailen via onze ondersteuningssite.

Om hulp vragen

Als jij of iemand die je kent in acuut gevaar is, neem dan zo snel mogelijk contact op met de lokale instanties.

Transparantieverslag

De Transparantieverslagen van Snapchat worden twee keer per jaar gepubliceerd. Met deze verslagen bieden we een belangrijk inzicht in de hoeveelheid en het soort overheidsverzoeken om informatie over accounts van Snapchatters en andere wettelijke kennisgevingen.