Polityka prywatności

Ostatnia modyfikacja: 26 września 2017 r.

Snap Inc. to firma opierająca swoje usługi na szerokim wykorzystaniu aparatu fotograficznego. Nasze usługi, m.in. Snapchat, Bitmoji oraz inne odwołujące się do niniejszej Polityki prywatności, zapewniają szybki oraz ciekawy sposób wyrażenia siebie, na żywo w danym momencie, poznawania świata oraz doskonałej, wspólnej zabawy!

Korzystając z wymienionych usług, Użytkownik przekazuje nam pewne informacje na swój temat. W związku z tym zależy nam na jasnym zakomunikowaniu, które informacje do nas trafiają, kto ma do nich dostęp oraz jakie są dostępne opcje kontroli, przeglądu i aktualizacji przekazywanych informacji ze strony Użytkownika.

Właśnie w tym celu przygotowaliśmy niniejszą politykę prywatności. Staraliśmy się, aby była ona napisana językiem zrozumiałym, wolnym od prawniczego żargonu. Oczywiście w razie pytań dotyczących polityki prywatności zachęcamy do kontaktowania się z nami.

Co warto podkreślić, zanim przejdziemy dalej: uczestniczymy w programie Tarcza Prywatności UE-USA oraz Tarcza Prywatności Szwajcaria-USA, o której więcej można przeczytać tutaj.

Informacje, które gromadzimy

Gromadzone przez nas informacje można podzielić na trzy kategorie:

 • Informacje przekazywane nam dobrowolnie przez Użytkownika;
 • Informacje, które otrzymujemy, gdy Użytkownik korzysta z naszych usług;
 • Informacje, które otrzymujemy od osób trzecich.

Poniżej wyjaśniamy bardziej szczegółowo każdą z tych kategorii.

Informacje przekazywane nam dobrowolnie przez Użytkownika

Gdy Użytkownik korzysta z naszych usług, gromadzimy informacje, które decyduje się on nam przekazać. Na przykład: większość naszych usług wymaga założenia podstawowego konta w serwisie Snapchat, w związku z którym otrzymujemy pewną ilość istotnych informacji na temat użytkownika. Są nimi: unikalna nazwa użytkownika, hasło, adres e-mail, numer telefonu oraz data urodzenia. Aby ułatwić innym wyszukiwanie Użytkownika, może on zostać poproszony o podanie dodatkowych informacji, które będą widoczne publicznie w naszych usługach. Są to na przykład: zdjęcia profilowe, imię i nazwisko oraz inne informacje identyfikacyjne. Inne usługi, w tym usługi handlowe, mogą także wymagać podania numeru karty debetowej lub kredytowej oraz informacji na temat konta.

Oczywiście trafiają do nas także wszelkie informacje wysyłane za pośrednictwem naszych usług (na przykład: Snapy i wiadomości czatu) do innych użytkowników. Warto pamiętać, że treści i wiadomości wysyłane do innych użytkowników mogą zostać przez nich zapisane lub skopiowane poza aplikacją. W związku z tym podczas korzystania z aplikacji Snapchat należy zachować te same środki ostrożności jak podczas korzystania z Internetu w ogóle: nie należy wysyłać wiadomości ani udostępniać treści, jeżeli nie chcemy, aby zostały one zapisane lub udostępnione.

Oczywiście w przypadku kontaktu z działem wsparcia lub nawiązania kontaktu z nami w dowolny inny sposób gromadzimy wszelkie informacje przekazane nam przez Użytkownika.

Informacje, które otrzymujemy, gdy Użytkownik korzysta z naszych usług

Gdy Użytkownik korzysta z naszych usług, gromadzimy informacje na temat tego, które usługi i w jaki sposób zostały wykorzystane. Możemy na przykład dowiedzieć się, że Użytkownik obejrzał daną Live Story, oglądał daną reklamę przez określony czas oraz wysłał kilka Snapów znajomym. Poniżej opisano dokładnie, jakie informacje są przez nas gromadzone podczas korzystania z naszych usług:

 • Informacje na temat korzystania. Gromadzimy informacje na temat aktywności użytkownika podczas korzystania z naszych usług. Możemy gromadzić informacje na temat tego:
  • jak Użytkownik korzysta z usług, na przykład które filtry ogląda i stosuje do tworzenia Snapów, które kanały ogląda w ramach usługi Discover oraz czego szuka;
  • jak Użytkownik komunikuje się z innymi użytkownikami Snapchata, na przykład: nazwiska osób, godziny i daty rozmów, liczba wysłanych i odebranych wiadomości, z którymi osobami komunikował się najczęściej oraz reakcje na wiadomości (na przykład, kiedy wiadomość jest odczytywana lub wykonywany jest zrzut ekranu).
 • Informacje na temat treści. Gromadzimy treści tworzone przez Użytkownika za pomocą naszych usług, np. spersonalizowane naklejki, oraz informacje na temat tworzonych lub udostępnianych przez Użytkownika treści, na przykład: czy odbiorca wyświetlił otrzymaną treść oraz jej metadane.
 • Informacje na temat urządzenia. Gromadzimy informacje na temat oraz pochodzące z używanego przez Użytkownika urządzenia. Na przykład:
  • informacje na temat używanego sprzętu i oprogramowania, np. model sprzętu, wersja systemu operacyjnego, pamięć urządzenia, identyfikatory reklamowe, unikalne identyfikatory aplikacji, unikalne identyfikatory urządzenia, zainstalowane aplikacje, rodzaj przeglądarki, język, poziom baterii i strefa czasowa;
  • informacje pochodzące z czujników urządzenia, takich jak przyśpieszeniomierze, żyroskopy, kompasy, mikrofony, oraz czy do urządzenia są podłączone słuchawki, a także
  • informacje na temat połączeń z siecią bezprzewodową i mobilną, takie jak numer telefonu komórkowego, dostawca usług i siła sygnału.
 • Lista kontaktów urządzenia. Ponieważ Snapchat to przede wszystkim narzędzie służące do komunikacji, możemy – za zgodą Użytkownika – gromadzić informacje pochodzące z listy kontaktów jego urządzenia.
 • Kamera i zdjęcia. Wiele spośród oferowanych przez nas usług wymaga gromadzenia przez nas obrazów oraz wszelkich innych informacji pochodzących z kamery urządzenia i zdjęć. Na przykład: Użytkownik nie może wysyłać ani wgrywać Snapów ze swojej kamery, jeżeli nie mamy dostępu do jego kamery i zdjęć.
 • Informacje na temat lokalizacji. W czasie gdy Użytkownik korzysta z naszych usług, możemy gromadzić informacje na temat jego lokalizacji. Za jego zgodą możemy gromadzić informacje dotyczące dokładnego położenia Użytkownika w oparciu o dane z GPS, sieci bezprzewodowych, masztów komórkowych, punktów dostępowych Wi-Fi oraz innych czujników, w tym żyroskopów, akcelerometrów i kompasów.
 • Informacje gromadzone przez pliki cookie i inne technologie. Podobnie jak większość serwisów online i aplikacji na urządzenia mobilne możemy korzystać z plików cookie oraz innych technologii, takich jak web beacons, web storage oraz unikalne identyfikatory reklamowe, na potrzeby gromadzenia informacji na temat aktywności, przeglądarki oraz urządzenia. Możemy także wykorzystywać te technologie do gromadzenia informacji na temat Użytkownika, gdy ten korzysta z naszych usług, które oferujemy za pośrednictwem naszych partnerów, na przykład w związku z prowadzoną przez nich działalnością reklamową i handlową. Większość przeglądarek internetowych akceptuje pliki cookie domyślnie. W razie potrzeby Użytkownik może usunąć lub zablokować pliki cookie za pośrednictwem ustawień przeglądarki lub urządzenia. Warto jednak pamiętać, że usunięcie lub zablokowanie plików cookie może wpłynąć na dostępność i funkcjonalność naszych usług. Więcej informacji na temat plików cookie i dostępnych opcjach kontroli można znaleźć w polityce dotyczącej plików cookie. Więcej informacji na temat wykorzystania tych technologii przez strony trzecie w związku z naszymi usługami można znaleźć w punkcie poświęconym usługom analitycznym i reklamowym świadczonym przez podmioty zewnętrzne stanowiącym część niniejszej polityki ochrony prywatności.
 • Informacje pochodzące z dziennika. W czasie korzystania przez Użytkownika z naszej witryny gromadzimy także informacje pochodzące z dziennika. Obejmują one między innymi:
  • szczegóły dotyczące korzystania z naszych usług;
  • informacje na temat urządzenia, w tym rodzaju przeglądarki i języka;
  • godziny dostępu;
  • wyświetlone strony;
  • adres IP;
  • identyfikatory powiązane z plikami cookie i innymi technologiami, które pozwalają na zidentyfikowanie urządzenia lub przeglądarki;
  • strony wyświetlane przed lub po odwiedzinach naszej witryny.

Informacje, które otrzymujemy od osób trzecich

Możemy gromadzić informacje, które inni użytkownicy przekazują nam na temat Użytkownika podczas korzystania z naszych usług. Na przykład: jeżeli inny użytkownik zezwoli nam na gromadzenie informacji na podstawie jego listy kontaktów, a Użytkownik znajduje się na takiej liście, możemy połączyć informacje zebrane na podstawie takiej listy z innymi informacjami, którymi dysponujemy na temat Użytkownika. Możemy także pozyskiwać informacje od naszych podmiotów powiązanych oraz z innych źródeł zewnętrznych i łączyć je z informacjami zgromadzonymi na podstawie naszych usług.

Jak wykorzystujemy zgromadzone informacje

Co robimy ze zgromadzonymi przez nas informacjami? W skrócie: zapewniamy użytkownikom dostęp do najwyższej jakości produktów i usług, które stale doskonalimy. Cel ten osiągamy m.in. poprzez:

 • tworzenie, świadczenie, doskonalenie, dostarczanie, utrzymanie i zabezpieczenie produktów oraz usług;
 • komunikowanie się z Użytkownikiem, w tym drogą elektroniczną. Na przykład: możemy skorzystać z adresu e-mail do udzielenia odpowiedzi na zapytania w ramach wsparcia lub przekazania informacji na temat produktów, usług i ofert specjalnych, które naszym zdaniem mogą być dla Użytkownika interesujące;
 • monitorowanie i analizowanie trendów oraz wykorzystania usług;
 • personalizowanie usług poprzez m.in. sugerowanie znajomych lub informacji profilowych bądź też dostosowywanie treści, w tym reklam, do preferencji Użytkownika;
 • kontekstualizację treści poprzez m.in. tagowanie zawartości Memories z wykorzystaniem dokładnej lokalizacji (o ile oczywiście Użytkownik wyraził zgodę na gromadzenie takich danych) oraz stosowanie innych etykiet w oparciu o treść;
 • dostarczanie i poprawę trafności reklam oraz pomiaru ich przydatności, m.in. poprzez wykorzystanie dokładnej lokalizacji (znów: o ile Użytkownik wyraził zgodę na gromadzenie takich danych), zarówno w ramach, jak i poza naszymi usługami. Więcej informacji na temat praktyk firmy Snap Inc. w zakresie reklam oraz dostępnych opcji kontroli ze strony użytkownika można znaleźć w punkcie poświęconym kontroli nad przekazywaniem informacji;
 • podniesienie bezpieczeństwa i ochrony produktów oraz usług;
 • weryfikację tożsamości Użytkownika oraz zapobieganie oszustwom lub innym nieupoważnionym bądź bezprawnym działaniom;
 • wykorzystanie informacji zgromadzonych na podstawie plików cookie oraz innych technologii do doskonalenia usług oraz podnoszenia poziomu zadowolenia w związku z korzystaniem z nich;
 • egzekwowanie Regulaminu usługi oraz wszelkich innych polityk dotyczących korzystania.

Pewne informacje mogą być także przechowywane lokalnie na urządzeniu Użytkownika. Dotyczy to na przykład informacji przechowywanych w lokalnej pamięci podręcznej na potrzeby szybszego otwierania i działania aplikacji.

Jak udostępniamy zgromadzone informacje

Informacje na temat Użytkownika mogą być udostępniane według poniższych zasad:

 • Innym użytkownikom Snapchata. Inni użytkownicy Snapchata mogą otrzymać:
  • informacje na temat Użytkownika, tj. jego nazwę użytkownika, imię i nazwisko oraz Bitmoji;
  • informacje na temat korzystania z usług, na przykład „wynik” na Snapchacie, nazwy znajomych oraz wszelkie inne informacje, które pozwalają innym użytkownikom Snapchata zrozumieć powiązania Użytkownika z innymi osobami korzystającymi z usług. Na przykład: aby ułatwić ustalenie, czy zaproszenie pochodzi rzeczywiści od znajomej osoby, możemy udostępnić informację na temat tego, czy Użytkownik i osoba wysyłająca zaproszenie mają wspólnych znajomych;
  • wszelkie inne informacje, na których udostępnianie Użytkownik wyraził zgodę;
  • treści publikowane lub wysyłane przez Użytkownika będą dostępne dla innych użytkowników Snapchata; zakres udostępniania treści zależy od osobistych ustawień oraz użytkowanej usługi. Na przykład: Snap może zostać wysłany tylko do jednego wybranego znajomego, ale zawartość zbioru My Story może być widoczna dla każdego użytkownika Snapchata, który ma uprawnienia do przeglądania tego zbioru.
 • Wszystkim użytkownikom Snapchata, naszym partnerom biznesowym oraz odbiorcy publicznemu. Użytkownicy Snapchata, nasi partnerzy biznesowi oraz odbiorca publiczny mogą otrzymać:
  • informacje publiczne na temat Użytkownika, w tym: jego imię i nazwisko, nazwę użytkownika, Snapcode oraz zdjęcia profilowe;
  • wszelkie treści wysłane do usługi Our Story lub dowolnej innej usługi dostarczanej w chmurze. Jeżeli usługa Our Story lub dowolna inna usługa dostarczana w chmurze jest udostępniana w formie strumienia danych lub transmitowana za pośrednictwem innego medium, może być ona widoczna publicznie bądź retransmitowana przez naszych partnerów biznesowych.
 • Naszym podmiotom powiązanym. Zgromadzone przez nas informacje mogą być udostępniane podmiotom zależnym spółki Snap Inc.
 • Podmiotom zewnętrznym. Informacje na temat Użytkownika mogą być udostępniane następującym podmiotom zewnętrznym:
  • Dostawcom usług, sprzedawcom i partnerom. Informacje na temat Użytkownika mogą być udostępniane dostawcom usług, którzy świadczą usługi w naszym imieniu, sprzedawcom, którzy prowadzą sprzedaż towarów za pośrednictwem naszych usług, oraz partnerom biznesowym, którzy dostarczają usługi i funkcjonalność. Więcej informacji na temat danych gromadzonych przez podmioty zewnętrzne można znaleźć poniżej.
  • Podmiotom zewnętrznym na podstawie przepisów prawa. Informacje na temat Użytkownika mogą być udostępniane, jeżeli istnieją uzasadnione przesłanki, że ujawnienie informacji jest niezbędne w związku z:
   • toczącym się postępowaniem prawnym, żądaniem ze strony organu publicznego lub wymogami obowiązującego prawa;
   • potencjalnym naruszeniem Regulaminu usługi (na potrzeby przeprowadzenia dochodzenia, uzyskania zadośćuczynienia oraz jego egzekwowania);
   • potrzebą ochrony praw, własności i bezpieczeństwa naszej firmy, użytkowników Snapchata oraz osób trzecich;
   • wykrywaniem i eliminowaniem prób oszustwa lub zagrożeń dla bezpieczeństwa.
  • Podmiotom zewnętrznym w związku z fuzją lub przejęciem. Jeżeli w spółce Snap Inc. dojdzie do fuzji, sprzedaży aktywów, dofinansowania, likwidacji lub bankructwa albo do przejęcia całości lub części udziałów przez inną spółkę, informacje na temat Użytkownika mogą zostać przekazane spółce uczestniczącej w transakcji przed jej rozpoczęciem oraz po zakończeniu.

Podmioty zewnętrzne – na przykład reklamodawcy – mogą także otrzymywać informacje zagregowane lub zanonimizowane, których nie można przypisać do konkretnych użytkowników.

Treści i integracje z treścią podmiotów zewnętrznych

Usługi mogą także zawierać odsyłacze i wyniki wyszukiwania odnoszące się do podmiotów zewnętrznych, obejmować integracje z treścią podmiotów zewnętrznych oraz oferować usługi świadczone pod wspólną marką lub marką podmiotu zewnętrznego. Za pośrednictwem tych odsyłaczy, integracji z treścią podmiotów zewnętrznych oraz usług świadczonych pod wspólną marką lub marką podmiotu zewnętrznego Użytkownik może przekazywać informacje (w tym na swój temat) bezpośrednio podmiotowi zewnętrznemu, nam lub obu stronom. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że nie ponosimy odpowiedzialności za to, jak informacje na jego temat są gromadzone lub wykorzystywane przez podmioty zewnętrzne. W każdym przypadku zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności dotyczącymi usług podmiotów zewnętrznych, w tym także tych podmiotów zewnętrznych, z którymi Użytkownik ma do czynienia za pośrednictwem naszych usług. Więcej informacji na temat usług podmiotów zewnętrznych w ramach Snapchata znajduje się na naszej stronie Wsparcia.

Usługi analityczne i reklamowe

Świadczone przez podmioty zewnętrzne

Możemy zezwalać innym firmom na korzystanie z plików cookie, web beacons i innych technologii wykorzystywanych w ramach naszych usług. Firmy te mogą gromadzić informacje na temat sposobu korzystania przez Użytkownika z naszych usług w dłuższym okresie oraz łączyć je z podobnymi informacjami z innych serwisów i od innych podmiotów. Informacje te mogą zostać wykorzystane m.in. do analizowania i śledzenia danych, ustalania popularności określonych treści oraz lepszego zrozumienia aktywności Użytkownika w Internecie.

Oprócz tego wybrane firmy, m.in. nasze podmioty powiązane, mogą wykorzystywać informacje zgromadzone za pośrednictwem naszych usług do pomiaru skuteczności reklam oraz dostarczania bardziej trafnych reklam w imieniu naszej firmy lub innych firm, w tym za pośrednictwem witryn i aplikacji podmiotów zewnętrznych. Więcej na temat reklam dopasowanych do zainteresowań oraz dostępnych opcji kontroli ze strony Użytkownika można dowiedzieć się tutaj.

Świadczone przez nas

Możemy gromadzić informacje na temat działań podejmowanych przez Użytkownika w serwisach zewnętrznych, które wykorzystują pliki cookie oraz inne technologie dostarczone przez nas. Wykorzystujemy te informacje w celu poprawy świadczonych przez nas usług reklamowych, w tym pomiaru skuteczności reklam oraz wyświetlania reklam lepiej dobranych do preferencji użytkownika. Aby dowiedzieć się więcej na temat reklam w Snapchacie oraz możliwości kontrolowania informacji wykorzystywanych do wybierania reklam wyświetlanych Użytkownikowi, zapraszamy na naszą stronę Preferencji reklamowych.

Jak długo zatrzymujemy treści Użytkownika

Serwis Snapchat pozwala dzielić się z innymi wszystkim tym, co wiąże się z życiem chwilą. Z naszej strony oznacza to, że usuwamy automatycznie z naszych serwerów treść Snapów (zdjęcia i wiadomości wysłane znajomym), gdy wykryjemy, że dany Snap został wyświetlony przez wszystkich odbiorców lub wygasł. Warto jednak pamiętać, że użytkownicy Snapchata mogą zapisywać treści otrzymane od Użytkownika na wiele sposobów, w tym także wgrywać je do serwisu Snapchat (jako załącznik w czacie). Więcej informacji na temat zapisywania treści w serwisie Snapchat można znaleźć poniżej.

Inaczej niż w przypadku Snapów pozostałe usługi mogą korzystać z treści przez dłuższy czas, co oznacza, że podlegają one odmiennym protokołom usuwania. W związku z tym na przykład: zawartość zbiorów Story jest przechowywana dłużej niż Snapów. Albo gdy Użytkownik udostępni treść za pośrednictwem którejś z naszych dostępnych publicznie usług, na przykład za pomocą usługi Our Story lub dowolnej innej usługi dostarczanej w chmurze, możemy zatrzymać taką treść tak długo, jak to będzie konieczne z punktu widzenia potrzeb związanych z dostarczaniem i doskonaleniem usług. W razie pytań dotyczących działania danej usługi należy odwiedzić stronę wsparcia.

Na koniec warto zapamiętać, że osoby, które widzą treści udostępniane przez Użytkownika, mogą je zapisać na wiele sposobów: za pomocą zrzutów ekranowych, wbudowanej funkcji aplikacji lub dowolnej innej technologii rejestrowania obrazu. Tak jak w przypadku wszelkich innych informacji cyfrowych istnieje także ryzyko, że ktoś może uzyskać dostęp do wiadomości metodami śledczymi lub odnajdzie je w pamięci tymczasowej urządzenia. Należy mieć na uwadze fakt, że wprawdzie nasze systemy zostały zaprojektowane tak, aby usuwanie treści przebiegało automatycznie, to jednak nie możemy zagwarantować, że usunięcie informacji nastąpi w określonym przedziale czasowym. Konieczne może także okazać się zawieszenie usuwania w sytuacji, gdy zostaniemy zobowiązani prawnie do zachowania treści lub gdy dotrą do nas informacje o nadużyciu bądź złamaniu Regulaminu usługi. Wreszcie: pewne informacje mogą także zostać zachowane w formie kopii zapasowej tworzonej na określony czas lub zgodnie z obowiązującym prawem.

Kontrola nad przekazywaniem informacji

Pragnąc umożliwić Użytkownikowi sprawowanie kontroli nad udostępnianymi przez niego informacjami, oferujemy mu następujące narzędzia.

 • Dostęp i aktualizacja. Staramy się zapewnić Użytkownikowi dostęp do informacji na jego temat oraz możliwość ich zaktualizowania. Jednak nie wszystkie prośby w tym zakresie mogą zostać spełnione. Prośba może zostać odrzucona z kilku powodów, w tym na przykład ze względu na to, że zagraża prywatności innych użytkowników, wymaga nieproporcjonalnie dużych nakładów technicznych, wymaga podjęcia powtarzalnych czynności lub jest niezgodna z prawem. Użytkownik ma możliwość uzyskania dostępu do większości podstawowych informacji powiązanych ze swoim kontem oraz ich zaktualizowania za pośrednictwem strony ustawień w aplikacji. Jeżeli Użytkownik chce wyświetlić, zaktualizować lub usunąć inne informacje na swój temat, może skierować do nas stosowną prośbę (tutaj). Ponieważ prywatność użytkowników jest dla nas bardzo istotna, Użytkownik może zostać poproszony o potwierdzenie swojej tożsamości lub udzielenie dodatkowych informacji, zanim będzie mógł wyświetlić i zmodyfikować informacje na swój temat. Staramy się udostępniać i aktualizować informacje na temat Użytkownika bezpłatnie, ale w razie konieczności poniesienia nieproporcjonalnie dużych nakładów pobrana może zostać opłata. Jej wysokość zostanie podana przed zrealizowaniem prośby.
 • Odwołanie zgód. Jeżeli Użytkownik zmieni zdanie w sprawie swojej zgody na dalsze gromadzenie przez nas informacji z określonych źródeł, na przykład listy kontaktów lub usług lokalizacji, może po prostu odwołać swoją zgodę, zmieniając odnośne ustawienia w urządzeniu, o ile oferuje ono takie opcje. Należy podkreślić, że w takiej sytuacji może dojść do utraty pełnej funkcjonalności niektórych usług.
 • Usunięcie konta. Mamy nadzieję, że Użytkownik pozostanie użytkownikiem Snapchata na całe życie. Jeżeli jednak z jakiegoś powodu zdecyduje się on na usunięcie konta, może to zrobić tutaj. Po usunięciu konta Użytkownik będzie miał 30 dni na jego przywrócenie, zanim informacje na jego temat zostaną usunięte z naszych serwerów. W tym okresie konto nie będzie widoczne dla innych użytkowników Snapchata.
 • Preferencje dotyczące reklam. Staramy się wyświetlać użytkownikom reklamy zgodne z ich zainteresowaniami. Tutaj Użytkownik znajdzie dostępne opcje modyfikacji informacji, z których my i nasi partnerzy korzystamy na potrzeby personalizacji reklam.
 • Komunikacja z innymi użytkownikami Snapchata. Bardzo ważne dla nas jest także, aby Użytkownik miał kontrolę nad tym, z którymi osobami się komunikuje. Z tego powodu w ustawieniach dostępnych jest wiele narzędzi umożliwiających wskazanie m.in. osób posiadających dostęp do zbiorów Story Użytkownika, określenie, czy Użytkownik będzie otrzymywał Snapy tylko od znajomych, czy też od wszystkich użytkowników Snapchata, a także zablokowanie innym użytkownikom Snapchata możliwości ponownego kontaktowania się z Użytkownikiem. Więcej informacji na temat ustawień prywatności można znaleźć na stronie wsparcia.

Użytkownicy poza terytorium Stanów Zjednoczonych

Wprawdzie mile widziani są użytkownicy Snapchata z całego świata, jednak warto pamiętać, że bez względu na miejsce zamieszkania oraz korzystania z usług przekazane informacje mogą być udostępniane wewnątrz grupy podmiotów powiązanych ze spółką Snap Inc. Oznacza to, że możemy gromadzić informacje na temat Użytkownika, a także je przekazywać, przechowywać i przetwarzać na terytorium Stanów Zjednoczonych oraz krajów innych niż kraj zamieszkania Użytkownika.

Dzieci

Nasze usługi nie są skierowane do osób poniżej 13. roku życia. Z tego też powodu nie gromadzimy świadomie informacji na temat Użytkowników poniżej 13. roku życia.

Zmiany Polityki prywatności

Postanowienia Polityki prywatności mogą ulec zmianie. Użytkownik zostanie o tym fakcie powiadomiony. Powiadomienie będzie miało formę albo zmienionej daty obowiązywania nad treścią Polityki prywatności na naszej stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej, albo dodatkowej informacji (na przykład dodanej na stronach głównych naszych witryn lub wewnętrznej notyfikacji w aplikacji).