Raport dotyczący przejrzystości

1 stycznia 2018 r. – 30 czerwca 2018 r.

Data wydania: 28 listopada 2018 r.
Ostatnia aktualizacja: 28 listopada 2018 r.

Firma Snapchat dwa razy do roku publikuje Raporty na temat przejrzystości. Uwzględniamy w nich ważne informacje na temat liczby i charakteru wniosków rządowych dotyczących udostępnienia informacji o kontach użytkowników Snapchata oraz innych powiadomień dotyczących postępowań prawnych.

Od 15 listopada 2015 r. zgodnie z naszą polityką Użytkownicy Snapchata są informowani o kierowanych do nas wnioskach o przekazanie informacji na temat konta. Wyjątkiem są przypadki, w których zostaliśmy prawnie zobowiązani do powstrzymania się od takich działań, oraz okoliczności, które uznamy za wyjątkowe (jak wykorzystywanie nieletnich lub bezpośrednie zagrożenie dla życia bądź zdrowia).

Więcej informacji na temat procedur postępowania z wnioskami o przekazanie danych organom wymiaru sprawiedliwości można znaleźć w Przewodniku dotyczącym organów wymiaru sprawiedliwości, Polityce prywatności oraz Regulaminie.

Wnioski w związku z postępowaniem karnym w USA

Wnioski o ujawnienie informacji o użytkownikach w ramach procesów prawnych w USA.

Kategoria Liczba wniosków Identyfikatory konta Procent wniosków, które zakończyły się przekazaniem danych
Łącznie 7235 12308 85%
Wezwanie sądowe 1944 4103 82%
Rejestr połączeń 68 97 96%
Nakaz sądowy 219 441 85%
Nakaz przeszukania 4241 6766 88%
Nakaz zainstalowania urządzenia EDR 755 885 77%
Nakaz podsłuchu 8 16 100%
Wezwanie do stawienia się 73 337 89%

Wnioski o udzielenie informacji od rządów zagranicznych

Wnioski o przekazanie informacji nt. użytkownika ze strony organów publicznych spoza USA

Kraj Pilne wnioski Identyfikatory konta dla wniosków w trybie nagłym Procent wniosków w trybie nagłym, które zakończyły się przekazaniem danych Inne wnioski o przekazanie informacji Identyfikatory konta dla innych wniosków o przekazanie informacji Procent innych wniosków o przekazanie informacji, które zakończyły się przekazaniem danych
Łącznie 211 247 67% 424 669 1%
Argentyna 0 0 nd. 3 5 0%
Australia 1 1 100% 8 10 0%
Austria 0 0 nd. 3 6 0%
Brazylia 0 0 nd. 2 5 0%
Kanada 65 72 75% 5 5 0%
Dania 2 2 50% 16 23 0%
Francja 23 30 65% 89 108 0%
Niemcy 0 0 nd. 48 69 0%
Islandia 0 0 nd. 2 2 0%
Indie 0 0 nd. 15 21 0%
Irlandia 3 3 100% 0 0 nd.
Izrael 1 1 0% 0 0 nd.
Litwa 0 0 nd. 1 1 0%
Luksemburg 0 0 nd. 1 1 0%
Holandia 1 5 0% 0 0 nd.
Nowa Zelandia 0 0 nd. 1 1 0%
Norwegia 2 1 0% 13 71 0%
Oman 0 0 nd. 1 1 0%
Pakistan 0 0 nd. 1 1 0%
Paragwaj 0 0 nd. 1 4 0%
Polska 1 1 100% 7 12 0%
Singapur 1 1 0% 4 4 0%
Hiszpania 0 0 nd. 3 3 0%
Szwecja 1 2 0% 20 38 0%
Szwajcaria 4 6 100% 4 5 25%
Wielka Brytania 106 122 63% 175 244 2%
Ukraina 0 0 nd. 1 29 0%

Wnioski związane z bezpieczeństwem narodowym Stanów Zjednoczonych

Wnioski o przekazanie informacji nt. użytkownika w związku z postępowaniem prowadzonym przez służby bezpieczeństwa wewnętrznego

Służby bezpieczeństwa wewnętrznego Wnioski Identyfikatory konta*
Zarządzenia/dyrektywy NSL i FISA 0–249 0–249

Wnioski organów publicznych o usunięcie treści

W tej kategorii zawierają się kierowane przez organy publiczne żądania usunięcia treści dozwolonych w myśl Regulaminu lub Wytycznych dla społeczności.

Okres objęty raportem Wnioski o usunięcie Odsetek wniosków, w ramach których usunięto treści
1 stycznia 2018 r. – 30 czerwca 2018 r. 0 nd.

Uwaga: Chociaż Snapchat nie prowadzi formalnego rejestru treści usuniętych na żądanie organów publicznych, naszym zdaniem takie przypadki są niezmiernie rzadkie. Gdy uważamy, że niezbędne jest ograniczenie treści, które w danym kraju uważane są za bezprawne, ale nie naruszają naszych zasad z innych powodów, dążymy do ograniczenia dostępu do tych treści według lokalizacji użytkownika zamiast usuwania ich w skali globalnej.

Wnioski o usunięcie treści chronionych prawami autorskimi (DMCA)

W tej kategorii zamieściliśmy wszystkie zgodne z prawem powiadomienia o usunięciu otrzymane zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act.

Powiadomienia o usunięciu zgodnie z DMCA Odsetek wniosków, w ramach których usunięto treści
43 70%
Roszczenia związane z DMCA Odsetek wniosków, w ramach których przywrócono treści
0 N.d.

* Identyfikatory konta to zbiór identyfikatorów (np. nazwa użytkownika, adres e-mail, numer telefonu itp.) wskazanych przez organ wymiaru sprawiedliwości w ramach wniosku o przekazanie informacji w związku z prowadzonym postępowaniem. W niektórych postępowaniach wskazanych może zostać kilka identyfikatorów. W niektórych przypadkach kilka identyfikatorów może należeć do pojedynczego konta. W przypadkach, w których pojedynczy identyfikator zostanie wskazany w kilku wnioskach, uwzględnione zostanie każde wystąpienie.