Raport dotyczący przejrzystości

1 lipca 2017 – 31 grudnia 2017

Data publikacji: 15 maja 2018
Data ostatniej zmiany: 15 maja 2018

Raporty dotyczące przejrzystości Snapchat publikowane są dwa razy w roku i zapewniają ważne informacje na temat ilości i charakteru kierowanych przez organy publiczne wniosków o przekazanie informacji na temat kont Użytkowników Snapchata oraz innych powiadomień prawnych.

Od 15 listopada 2015 r. zgodnie z naszą polityką Użytkownicy Snapchata są informowani o kierowanych do nas wnioskach o przekazanie informacji na temat konta. Wyjątkiem są przypadki, w których zostaliśmy prawnie zobowiązani do powstrzymania się od takich działań, oraz okoliczności, które uznamy za wyjątkowe (jak wykorzystywanie nieletnich lub bezpośrednie zagrożenie dla życia bądź zdrowia).

Więcej informacji na temat procedur postępowania z wnioskami o przekazanie danych organom wymiaru sprawiedliwości można znaleźć w Przewodniku dotyczącym organów wymiaru sprawiedliwości, Polityce prywatności oraz Regulaminie.

Wnioski w związku z postępowaniem karnym w USA

Wnioski o przekazanie informacji nt. użytkownika w związku z trwającym w USA postępowaniem

Okres objęty raportem Wnioski Identyfikatory konta Procent wniosków, które zakończyły się przekazaniem danych
1 lipca 2017 – 31 grudnia 2017 5094 8528 88%
Wezwanie do złożenia zeznań 1401 2573 89%
Rejestr połączeń 23 26 91%
Nakaz sądowy 151 236 82%
Nakaz przeszukania 3151 5221 88%
Nakaz zainstalowania urządzenia EDR 356 436 83%
Nakaz zainstalowania podsłuchu 12 36 100%
Wezwanie do stawienia się 76 151 99%

Wnioski o przekazanie informacji ze strony zagranicznych organów publicznych

Wnioski o przekazanie informacji nt. użytkownika ze strony organów publicznych spoza USA

Okres objęty raportem Wnioski w trybie nagłym Identyfikatory konta dla wniosków w trybie nagłym Procent wniosków w trybie nagłym, które zakończyły się przekazaniem danych Inne wnioski o przekazanie informacji Identyfikatory konta dla innych wniosków o przekazanie informacji Procent innych wniosków o przekazanie informacji, które zakończyły się przekazaniem danych
01.07.2017 - 31.12.2017 193 206 81% 304 374 0%
Argentyna 0 N.d. N.d. 5 6 0%
Australia 6 6 33% 14 12 0%
Austria 0 N.d. N.d. 0 N.d. N.d.
Brazylia 0 N.d. N.d. 0 N.d. N.d.
Kanada 74 79 81% 3 2 0%
Dania 2 2 50% 13 15 0%
Francja 6 5 50% 61 74 0%
Niemcy 1 1 100% 23 26 0%
Indie 0 N.d. N.d. 12 15 0%
Irlandia 0 N.d. N.d. 1 1 0%
Izrael 1 1 0% 1 0 0%
Holandia 2 3 100% 2 2 0%
Norwegia 3 3 100% 14 20 0%
Polska 2 2 100% 3 1 0%
Hiszpania 0 N.d. N.d. 1 1 0%
Szwecja 1 1 100% 13 11 0%
Szwajcaria 4 4 75% 4 8 0%
ZEA 0 N.d. N.d. 0 N.d. N.d.
Wielka Brytania 91 99 77% 134 180 1%

Wnioski amerykańskich służb bezpieczeństwa wewnętrznego

Wnioski o przekazanie informacji nt. użytkownika w związku z postępowaniem prowadzonym przez służby bezpieczeństwa wewnętrznego

Służby bezpieczeństwa wewnętrznego Wnioski Identyfikatory konta*
1 lipca 2017 – 31 grudnia 2017
Zarządzenia/dyrektywy NSL i FISA 0–249 0–249

Wnioski organów publicznych o usunięcie treści

W tej kategorii zawierają się kierowane przez organy publiczne żądania usunięcia treści dozwolonych w myśl Regulaminu lub Wytycznych dla społeczności.

Okres objęty raportem Wnioski o usunięcie Procent wniosków, które zakończyły się usunięciem niektórych treści
1 lipca 2017 – 31 grudnia 2017 3 100%
Arabia Saudyjska 1 100%
Zjednoczone Emiraty Arabskie 1 100%
Bahrajn 1 100%

Uwaga: Chociaż Snapchat nie prowadzi formalnego rejestru treści usuniętych na żądanie organów publicznych, naszym zdaniem takie przypadki są niezmiernie rzadkie. Gdy uważamy, że niezbędne jest ograniczenie treści, które w danym kraju uważane są za bezprawne, ale nie naruszają z innych powodów naszych zasad, dążymy do ograniczenia dostępu do tych treści według lokalizacji użytkownika zamiast usuwania ich w skali globalnej.

Wnioski o usunięcie treści chronionych prawami autorskimi (DMCA)

W tej kategorii zawierają się wszelkie uzasadnione wnioski o usunięcie treści na mocy ustawy Digital Millennium Copyright Act.

Okres objęty raportem Wnioski o usunięcie treści na mocy DMCA Procent wniosków, które zakończyły się usunięciem niektórych treści
1 lipca 2017 – 31 grudnia 2017 48 37,5%
Okres objęty raportem Sprzeciwy na mocy DMCA Procent sprzeciwów, które zakończyły się przywróceniem treści
1 lipca 2017 – 31 grudnia 2017 0 N.d.

* Identyfikatory konta to zbiór identyfikatorów (np. nazwa użytkownika, adres e-mail, numer telefonu itp.) wskazanych przez organ wymiaru sprawiedliwości w ramach wniosku o przekazanie informacji w związku z prowadzonym postępowaniem. W niektórych postępowaniach wskazanych może zostać kilka identyfikatorów. W niektórych przypadkach kilka identyfikatorów może należeć do pojedynczego konta. W przypadkach, w których pojedynczy identyfikator zostanie wskazany w kilku wnioskach, uwzględnione zostanie każde wystąpienie.