Snap:s annonsvillkor

Gäller från 12 januari 2018

 1. Allmän information
 2. Genomgång
 3. Upplysningar
 4. Tredjepartstjänster
 5. Otillåtet innehåll
 6. Innehåll som bara får visas med begränsningar

1. Allmän information

Vi vill att Snapchattare ska ha kul och vara trygga och dessa mål styr våra annonsvillkor. Annonsörer måste vara ärliga med de produkter och tjänster som deras annonser marknadsför; de måste undvika innehåll som är missvisande eller kränkande och de får aldrig äventyra våra användares integritet. Dessa annonsvillkor gäller alla annonser som servas av Snap.

Annonsörer måste följa Snap:s användarvillkor, community-riktlinjer och alla andra riktlinjer från Snap Inc. som styr användningen av våra tjänster. Vi kan uppdatera våra regler, villkor och riktlinjer då och då, så vi ber dig kontrollera dem regelbundet.

Vår användarbas inkluderar tonåringar (så unga som 13 år), 90-åringar och allt där emellan. Annonsörer är ansvariga för att se till att deras annonser är lämpliga för Snapchattare från 13 år och uppåt i varje geografiskt område där annonsen ska visas. De är också ansvariga för att se till att deras annonser följer alla tillämpliga lagar, branschkoder, regler och förordningar i varje geografiskt område där annonsen ska visas.

Alla annonser måste vara av hög kvalitet och leva upp till vår redaktionella standard. Besök "Specifikationer" och avdelningen "Kreativa riktlinjer" i vårt Business Help Center där du hittar kreativa specifikationer för alla våra annonsprodukter.

Vi kan dela information om annonser med tredje part, inklusive: (a) våra mediepartners när dina annonser visas i innehåll relaterat till den mediepartnern och (b) tredje part vars produkter eller tjänster du har valt att använda i samband med annonserna.

Våra användare får dela annonser med andra Snapchattare eller spara annonser i sina enheter. De får använda alla de verktyg och funktioner vi erbjuder i Snapchat för att lägga till bildtexter, teckningar, filter eller andra kreativa element på annonsen. Åldersinriktade annonser kan delas inom Snapchat med Snapchattare i alla åldrar. För att ta reda på om du kan begränsa annonsvisning och annonssparande för dina annonser inom Snapchat ber vi dig kontakta din kontorepresentant eller besöka vårt Business Help Center.

2. Bedömning

Vi går igenom alla annonser och ger dem vårt godkännande. Vi reserverar oss rätten att avslå eller ta bort en annons efter vårt eget omdöme oavsett anledning, inklusive om annonsen inte följer dessa annonsriktlinjer. Vi reserverar oss också rätten att begära förändring av en annons och kräva faktiskt belägg för produktlöften som lämnas i en annons.

Snap kan upphäva eller säga upp ditt konto om du bryter mot våra annonseringspolicies.

3. Upplysningar

Alla erforderliga upplysningar och obligatoriska varningar i annonser måste vara tydliga och iögonfallande.

Annonsörer måste vara korrekta och tydligt identifierade i annonsen.

4. Tjänster från tredje part

Som vi anger i våra användarvillkor gäller varje parts villkor i den juridiska relationen mellan dig och parten i fråga om du använder en tjänst, funktion eller funktionalitet som hanteras av en tredje part, och är tillgänglig via våra tjänster (inklusive tjänster vi erbjuder tillsammans med den tredje parten). Snap Inc. är inte ansvarig för villkoren från tredje part eller åtgärder som vidtagits.

5. Otillåtet innehåll

Följande annonstyper är förbjudna:

 • Annonser som riktar sig till länder som står under USA:s handelssanktioner och andra av USA:s exportkontrollagar.
 • Annonser som uppmuntrar till olagliga aktiviteter eller olagligt beteende, olagliga produkter eller företag.
 • Annonser som värvar användaren till att delta i rättegångar eller annonser som ber användarna att rapportera sin medicinska historia i syfte att eventuellt få kompensation.
 • Annonser som visar narkotikamissbruk eller överdrivet drickande.
 • Annonser som uppmuntrar till våld eller visar hyperrealistiskt våld.
 • Annonser som uppmanar till snappande bakom ratten eller annat farligt beteende.
 • Annonser som föreslår brott mot lagar och regler.
 • Annonser som hänvisar användare till phishing-länkar, skadlig programvara eller på liknande sätt skadlig kod eller skadliga webbplatser.
 • Annonser som marknadsför cigaretter (inklusive e-cigaretter), cigarrer, rökfri tobak och andra tobaksprodukter.
 • Annonser som marknadsför skjutvapen, andra vapen eller ammunition.
 • Olaglig handel med vilda djur och produkter och tjänster som härrör från hotade eller hotade arter.
 • Annonser med syfte att chocka användaren.
 • Annonser som uppmuntrar oärligt beteende.
 • Annonser som riktar sig till eller är avsedda att specifikt locka barn under 13 år.
 • Appinstallationer från andra källor än den officiella appbutiken för användarens enhet.

Kränkande innehåll

Annonser får inte bryta mot immateriella rättigheter, integritet, publicitet eller andra juridiska rättigheter. Därför måste annonsörer ha alla nödvändiga rättigheter och behörigheter för alla delar av sina annonser. Annonser får inte innehålla namn, likhet (inklusive dubbelgångare), röst (inklusive ljuddubbelgångare) eller andra identifierande funktioner hos en individ utan individens samtycke.

Följande är förbjudet:

 • Annonser för produkter eller tjänster som principiellt används för att kränka andra personers immateriella rättigheter som är skapade för att kringgå upphovsrättsskydd (t.ex. avkrypterare för programvaru- eller kabelsignaler).
 • Annonser för produkter eller tjänster som huvudsakligen är avsedda för att sälja förfalskade produkter, som kopior av designer- eller officiellt licensierade produkter.
 • Annonser för produkter som försöker omvandla användaren till en kändis eller annan offentlig figur.

Om du tror att dina upphovsrättsliga rättigheter, varumärken eller publicitetsrättigheter har överträtts av en annons som visas på Snapchat, uppmanar vi dig att försöka kontakta och lösa dina problem med annonsören direkt. Rättighetshavaren och deras agenter kan även anmäla påstådd immateriell äganderätt till Snap här. Vi tar alla sådana anmälningar på allvar.

Vilseledande innehåll

 • Annonser som är vilseledande, falska eller förvillande innehåll inklusive vilseledande påståenden, erbjudanden och affärsmetoder.
 • Annonser som lurar användare att lämna ut personuppgifter utan deras vetskap, under falska förespeglingar eller som på annat sätt missbrukar personlig information.
 • Falsk marknadsföring eller andra bedrägliga lockerbjudanden.

Hatiskt eller diskriminerande innehåll

 • Annonser som förnedrar, nedvärderar, diskriminerar eller visar hat mot en viss ras, etnicitet, kultur, land, tro, nationellt ursprung, ålder, sexuell läggning, kön, könsidentitet eller könsuttryck, funktionshinder, villkor eller mot någon medlem av en skyddad klass.
 • Annonser som främjar trakasserier eller mobbning.

Olämpligt innehåll

 • Annonser som visar nakenhet (med undantag för amning under vissa omständigheter) eller sexuellt innehåll.
 • Annonser som kan anses vara kulturellt olämpliga på den utvalda platsen.
 • Svärord eller obscena gester (med undantag för censurerade svärord).
 • Porrprodukter och -tjänster, inklusive strippklubbar, eskorttjänster och specialbutiker för porrprodukter.

6. Innehåll som bara får visas med begränsningar

Alkohol

Snap tillåter inte att rikta annonser som marknadsför eller hänvisar till alkohol till följande länder:

 • Bahrain, Egypten, Indonesien, Jordanien, Kazakstan, Kuwait, Litauen, Marocko, Nigeria, Norge, Oman, Pakistan, Qatar, Saudiarabien, Tunisien, Turkiet och Förenade Arabemiraten.

Där annonser som marknadsför eller hänvisar till alkohol är tillåtna får de inte:

 • Riktas till eller troligen särskilt locka minderåriga.
 • Uppmuntra eller visa överdriven konsumtion av alkoholhaltiga drycker.
 • Utnyttja en individ som är berusad eller påverkad på annat sätt.
 • Glorifiera alkohol eller på annat sätt förvränga effekterna av alkoholkonsumtion.
 • Associera alkohol med att köra ett fordon eller andra aktiviteter som kräver en viss grad av skicklighet eller fysisk samordning, eller med ett olagligt beteende.

Varningsetiketter, till exempel "Drick med ansvar" eller dess lokala variation (om så krävs) måste visas tydligt i annonstexten.

Annonser för alkoholprodukter måste vara åldersmässigt riktade till personer som är minst 18 år eller gällande lägsta ålder för att få dricka i det land du annonserar:

 • Kanada: över 19 år
 • Japan, Thailand: över 20 år.
 • USA: över 21 år.
 • Sverige: över 20 år.
 • Indien: antingen över 18 år, 21 år eller 25 år beroende på vilken stat eller unionsterritorium som annonsen riktar sig till.

Finansiella produkter och tjänster

Annonser för finansiella produkter och tjänster måste tydligt och framträdande avslöja alla tillämpliga materialvillkor för konsumenterna innan ansökan lämnas in.

Annonser för lån måste bland annat innehålla effektiv ränta, återbetalningstid, avgifter och kostnader, straff och kontaktinformation till utlåningsinstitutet.

Annonser för produkter som är avsedda för en begränsad publik bör endast riktas mot den publiken. Om ett erbjudande om kreditkort är begränsat till personer över 18 år, måste erbjudandets annonskampanj vara åldersinriktad till besökare över 18 år.

Annonser för följande är inte tillåtna:

 • Bli-rik-snabbt-spel eller pyramidspel eller andra bedrägliga eller ekonomiska erbjudanden som förefaller alltför bra för att vara sanna.
 • Annonser som främjar särskilda värdepapper eller ger eller påstås ge insider-tips.
 • Lönedagslån eller oärliga lån.
 • Kryptovaluta inklusive: Wallets, handelsplattformar och Initial Coin Offering (ICO), såvida inte godkännande inhämtats från Snap på förhand.
 • Alla andra finansiella produkter och tjänster av tveksam laglighet eller andra känsligheter, efter eget gottfinnande.

Livsmedelsprodukter

Annonser för livsmedelsprodukter måste beskriva egenskaper och egenskaper hos en livsmedelsprodukt korrekt, inklusive eventuella tillhörande hälso- och näringspåståenden.

Spel och lotterier

Våra annonspolicies för främjande av spel gäller för främjande av onlinekasinon, fysiska kasinon, lotterier och alla produkter eller tjänster som ber Snapchattare att betala för att spela och få chansen att vinna priser med ett verkligt värde.

Annonsörer måste följa alla tillämpliga licens- eller registreringskrav. Annonsörer måste tillhandahålla Snap bevis på aktuell licens eller registrering. Alla spel- och lotteriannonsörer måste godkännas på förhand av Snap.

Snap tillåter inte annonser för spel eller lotterier i följande länder:

 • Algeriet, Argentina, Bahrain, Colombia, Egypten, Gaza och Västbanken, Kuwait, Marocko, Oman, Qatar, Pakistan, Saudiarabien, Tunisien och Förenade Arabemiraten.

Snap tillåter annonser för spel och lotterier i följande länder:

 • Australien, Österrike, Belgien, Bulgarien, Kanada, Chile, Costa Rica, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Dominikanska republiken, Finland, Frankrike, Tyskland, Gibraltar, Grekland, Ungern, Indien, Irland, Kazakstan, Kenya, Litauen, Luxemburg, Mexiko, Monaco, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Peru, Filippinerna, Portugal, Rumänien, Serbien, Singapore, Slovakien, Slovenien, Sydafrika, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, USA och Uruguay.

Snap tillåter annonser för spel och lotterier i följande länder:

 • Brasilien, Ecuador, Hong Kong, Indonesien, Irak, Israel, Italien, Jordanien, Libanon, Malaysia, Polen, Ryssland, Thailand och Turkiet.

Annonser för spel och lotterier får inte:

 • Riktas mot territorier där annonsören inte är tillåten att verka.
 • Riktas till eller troligen särskilt locka minderåriga.
 • Glorifiera eller förvränga fördelarna med att delta.
 • Uppmana individer att spela över deras förmåga.

Annonser för spel och lotterier måste vara åldersmässigt riktade till personer som är minst 18 år eller gällande lägsta ålder för att få spela i det land du annonserar.

Licens för online-spel Målgruppsmarknad/er Tillåten?
Storbritannien Storbritannien
Storbritannien och Frankrike Storbritannien och/eller Frankrike
Storbritannien Frankrike

Vanliga dejtingtjänster

Annonser för dejting-tjänster online måste vända sig till personer över 18 år och får inte vara provocerande, öppet sexuella till sin natur eller referera till prostitution.

Snap tillåter inte annonser som främjar otrohet.

Snap tillåter inte annonser för dejtingtjänster online i följande länder:

 • Bahrain, Egypten, Kuwait, Oman, Qatar, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten.

Läkemedel och hälsovård

Annonser för läkemedel och hälso- och sjukvårdsprodukter och -tjänster får endast främja de produkter eller tjänster som har godkänts av de lokala tillsynsmyndigheterna i vart och ett av de utvalda länderna. Ett receptbelagt läkemedel som godkänts för Kanada får till exempel inte annonseras i USA, såvida det inte har godkänts även av USA.

Receptbelagda mediciner

Snap tillåter annonser för receptbelagda mediciner i följande länder:

 • Algeriet, Bahrain, Kanada, Costa Rica, Egypten, Hong Kong, Japan, Kuwait, Nya Zeeland, Oman, Qatar, Saudiarabien, Singapore, Tunisien, Förenade Arabemiraten USA.

Annonser för nätapotek måste registreras hos de behöriga myndigheterna i det land där du annonserar. I USA och Kanada måste till exempel nätapotek godkännas av National Association of Pharmacies (NABP).

Mediciner som säljs över disk

Snap tillåter inte annonser för mediciner som säljs över disk i följande länder:

 • Colombia, Irak, Libanon, Rumänien, Spanien och Turkiet.

Hälso- och kosttillskott

Annonser för hälso- och kosttillskott får inte:

 • Marknadsföra produkter som kan innebära risker för konsumenterna (t.ex. sådana som ingår i rådgivning från lokala myndigheter).
 • Marknadsföra viktminskningstillskott.
 • Innehålla överdrivna eller orealistiska påståenden.
 • Innehålla "före- och efter"-bilder.

Åldersinriktning krävs i följande länder:

 • Colombia, Grekland, Kuwait och USA: över 18 år.

Kondomer

Snap tillåter inte annonser för kondomer i följande länder:

 • Bahrain, Irland, Kuwait, Libanon, Monaco, Oman, Polen och Qatar.

Åldersinriktning krävs i följande länder:

 • Australien, Chile, Egypten, Litauen, Peru, Filippinerna, Portugal, Ryssland, Slovakien och Turkiet: över 18 år
 • Norge: över 16 år

Där annonser för kondomer är tillåtna får innehållet inte vara provocerande eller överdrivet sexuellt till sin natur.

Hormonella preventivmedel

Snap tillåter inte annonser för hormonella preventivmedel i följande länder:

 • Bahrain, Colombia, Republiken Tjeckien, Danmark, Tyskland, Irland, Italien, Kuwait, Libanon, Monaco, Oman, Polen, Qatar, Rumänien, Saudiarabien, Spanien, Schweiz, Thailand, Turkiet, Förenade Arabemiraten och Uruguay.

Åldersinriktning krävs i följande länder:

 • Australien, Egypten, Litauen, Portugal och Slovakien: över 18 år

Hormonella preventivmedel som är klassificerade som läkemedel omfattas av principerna för antingen receptbelagda mediciner eller som säljs över disk, i enlighet med landspecifika krav.

Plastikkirurgi

Snap tillåter inte annonser för plastikkirurgi i följande länder:

 • Grekland, Hong Kong, Indien, Indonesien, Italien, Jordanien, Libanon, Monaco, Oman, Filippinerna, Polen, Serbien, Tunisien och Turkiet.

Annonser för plastikkirurgi måste rikta sig till personer över 18 år förutom i Bahrain där de måste rikta sig till personer över 21 år.

Könsbestämning under graviditet

 • Annonser för test för att bestämma könet under graviditeten är inte tillåtna i Indien.

Kost och träning

 • Alla annonser som visar negativa självbilder av användaren, innehåller överdrivna krav eller "För och efter"- bilder eller på annat sätt nedvärderar användaren är inte tillåtna.

Politisk reklam

Politiska annonser ska följa Snap:s villkor för politiska annonser

Kampanjer

Kampanjer på Snapchat ska följa Snap:s kampanjregler.

Referenser till Snap

Annonser får inte föreslå en anslutning till eller stöd från Snap eller dess produkter. Annonser får inte heller innehålla ändrade eller förvirrande liknande varianter av något varumärke som ägs av Snap. Tillåtna referenser till varumärken som ägs av Snap är begränsade och måste överensstämma med Snap:s varumärkesriktlinjer

Insamling och användning av användardata

Annonser får inte samla in information om ras eller etniskt ursprung, politisk åsikt, religiös eller filosofisk övertygelse, fackligt medlemskap, hälsa eller sexliv utan vårt tillstånd i förväg.

Annonsörens sekretesspolicy måste göras tillgänglig när personlig information samlas in.

Personlig information måste samlas in och bearbetas säkert.

Annonser får inte ange eller antyda kunskap om personuppgifter, känslig information, onlineaktiviteter eller en exakt vistelseort för en användare.