Snaps annonsvillkor

 1. Allmän information
 2. Allmänna krav
  1. Upplysningar
  2. Insamling och användning av data
  3. Kränkande innehåll
  4. Referenser till Snap
  5. Kampanjer
 3. Otillåtet innehåll
  1. Olämpligt innehåll
  2. Vilseledande innehåll
  3. Låg kvalitet eller störande upplevelser
  4. Hatiskt eller diskriminerande innehåll
 4. Branschspecifika krav
  1. Vanliga dejtingtjänster
  2. Alkohol
  3. Speltjänster
  4. Underhållning
  5. Finansiella produkter och tjänster
  6. Läkemedel och hälsovård
  7. Politisk reklam

1. Allmän information

Vi vill att Snapchattare ska ha kul och vara trygga och dessa mål styr våra annonsvillkor. Annonsörer måste vara ärliga med de produkter, tjänster och det innehåll som deras annonser marknadsför. De måste undvika innehåll som är missvisande, vilseledande eller kränkande och de får aldrig äventyra våra användares integritet. Dessa annonsvillkor gäller alla annonser som presenteras av Snap. Den betalade marknadsföringen av produkter eller tjänster på Snap-plattformen utöver annonser som presenteras av Snap måste också följa dessa annonsvillkor.

Annonsörer måste följa Snap:s användarvillkor, community-riktlinjer och alla andra riktlinjer från Snap Inc. som styr användningen av våra tjänster. Vi kan uppdatera våra regler, villkor och riktlinjer då och då, så vi ber dig kontrollera dem regelbundet.

Annonsörer är ansvariga för att se till att deras annonser är lämpliga för Snapchattare från 13 år och uppåt (eller deras utvalda målgrupp) i varje geografiskt område där annonsen ska visas. De är också ansvariga för att se till att deras annonser följer alla tillämpliga lagar, stadgar, förordningar, regler för allmän ordning, branschkoder och förordningar i varje geografiskt område där annonsen ska visas. Annonser för vissa produkter eller tjänster får inte anpassas baserat på kön, ålder eller plats.

Alla annonser måste vara av hög kvalitet och leva upp till vår redaktionella standard. Besök avdelningen Specifikationer och kreativa riktlinjer i vårt Business Help Center där du hittar tekniska och kreativa specifikationer för alla våra annonsprodukter

Våra användare får dela annonser med andra eller spara annonser i sina enheter. De får använda alla de verktyg och funktioner vi erbjuder i Snapchat för att lägga till bildtexter, teckningar, filter eller andra kreativa element på annonsen eller så kan de, om du visar annonser i målgruppsnätverket, använda verktyg och funktioner som gjorts tillgängliga där annonsen visas. Åldersinriktade annonser kan delas inom Snapchat med Snapchattare i alla åldrar. För att ta reda på om du kan begränsa annonsvisning och annonssparande för dina annonser inom Snapchat ber vi dig kontakta din kontorepresentant eller besöka vårt Business Help Center.

Vi kan publicera information om annonser (inklusive det kreativa utförandet, målgruppsanpassningen, betalande företag, kontaktinformation och det pris som betalats för dessa annonser) eller dela den informationen med tredje part, inklusive: (a) våra mediepartners när dina annonser visas i innehåll relaterat till den mediepartnern och (b) tredje part vars produkter eller tjänster du har valt att använda i samband med annonserna.

Som vi anger i våra användarvillkor gäller varje parts villkor i den juridiska relationen mellan dig och parten i fråga om du använder en tjänst, funktion eller funktionalitet som hanteras av en tredje part, och är tillgänglig via våra tjänster (inklusive tjänster vi erbjuder tillsammans med den tredje parten). Snap är inte ansvarig för villkoren från tredje part eller åtgärder som vidtagits.

Vi går igenom alla annonser och ger dem vårt godkännande. Vi reserverar oss rätten att avslå eller ta bort en annons efter vårt eget omdöme oavsett anledning, inklusive respons på användarfeedback. Vi reserverar oss också rätten att begära förändring av en annons, kräva faktiskt belägg för produktlöften som lämnas i en annons eller kräva dokument som bevisar att du har alla licenser eller godkännande som kan krävas gällande din annons.

Snap kan upphäva eller säga upp konton kopplade till företag eller individer som bryter mot våra annonseringspolicies.

2. Allmänna krav

2.1 Upplysningar

Alla erforderliga upplysningar och varningar i annonser måste vara tydliga och iögonenfallande.

Annonsörer måste vara korrekta och tydligt identifierade i annonsen.

2.2 Insamling och användning av data

Annonser får inte samla in information om ras eller etniskt ursprung, politisk åsikt, religiös eller filosofisk övertygelse, fackligt medlemskap, hälsa, sexliv eller medicinsk historik.

Annonsörens sekretesspolicy måste göras läsbart tillgänglig där personlig information samlas in.

Personuppgifter måste samlas in och behandlas säkert. Annonser som bedrar användarna att lämna personuppgifter under falska företeelser är förbjudna.

Annonser får inte ange eller antyda kunskap om personuppgifter, känslig information, onlineaktiviteter eller en exakt vistelseort för en användare.

2.3 Kränkande innehåll

Annonser får inte bryta mot immateriella rättigheter, integritet, publicitet eller andra juridiska rättigheter. Annonsörer måste ha alla nödvändiga rättigheter och behörigheter för alla delar av sina annonser. Annonser får inte innehålla namn, likhet (inklusive dubbelgångare), röst (inklusive ljuddubbelgångare) eller andra identifierande funktioner hos en individ utan individens samtycke.

Följande är förbjudet:

 • Annonser för produkter eller tjänster som principiellt används för att kränka andra personers immateriella rättigheter som är skapade för att kringgå upphovsrättsskyddsmekanismer (t.ex. avkrypterare för programvaru- eller kabelsignaler).
 • Annonser för produkter eller tjänster som huvudsakligen är avsedda för att sälja förfalskade produkter, som kopior av designer- eller officiellt licensierade produkter.
 • Annonser för produkter eller tjänster med falska kändisintyg eller -användning.

Om du tror att dina upphovsrättsliga rättigheter, varumärken eller publicitetsrättigheter har överträtts av en annons som visas på Snapchat, uppmanar vi dig att försöka kontakta och lösa dina problem med annonsören direkt. Rättighetshavaren och deras agenter kan även anmäla påstådd immateriell äganderätt till Snap här. Vi tar alla sådana anmälningar på allvar.

2.4 Referenser till Snap

Annonser får inte föreslå en anslutning till eller godkännande av Snap eller dess produkter. Det innebär att annonser inte får använda något Snap-ägt varumärke, Bitmoji-bilder eller representationer av Snapchat-användargränssnittet, förutom vad som är tillåtet i Snapchats varumärkesriktlinjer eller Bitmojis varumärkesriktlinjer. Annonser får inte heller innehålla förändrade eller förvillande lika variationer av något varumärke som ägs av Snap.

2.5 Kampanjer

Kampanjer på Snapchat ska följa Snap:s kampanjregler.

3. Otillåtet innehåll

3.1 Olämpligt innehåll

 • Annonser som uppmuntrar oärligt beteende. (t.ex. annonser för falska ID-kort, plagiat, uppsatsskrivningstjänster).
 • Annonser som riktar sig till eller är avsedda att specifikt locka barn under 13 år.
 • Annonser som kan anses vara kulturellt olämpliga för den platsen dit annonsen riktas.
 • Annonser som innehåller svärord eller oanständiga gester.
 • Annonser som visar nakenhet (med undantag för amning under vissa omständigheter), sexuellt innehåll, objektifiering av kön eller sexuellt suggestivt bildspråk.
 • Annonser för porrprodukter och -tjänster, inklusive strippklubbar, eskorttjänster och specialbutiker för porrprodukter.
 • Annonser som marknadsför cigaretter (inklusive e-cigaretter), cigarrer, vapingprodukter, tobak, nikotin eller andra relaterade produkter.
 • Annonser som riktar sig till länder som står under USA:s handelssanktioner och andra av USA:s exportkontrollagar.
 • Annonser som uppmuntrar olagliga aktiviteter, beteenden, produkter eller företag.
 • Annonser som visar narkotikamissbruk eller oansvarigt drickande.
 • Annonser som marknadsför illegal handel med vilda djur och produkter och tjänster som härrör från hotade eller hotade arter.
 • Annonser med syfte att chocka användaren.
 • Annonser som uppmuntrar till våld eller visar hyperrealistiskt våld.
 • Annonser som uppmanar till Snappande bakom ratten eller annat farligt beteende.
 • Annonser som marknadsför försäljning av skjutvapen, ammunition eller andra relaterade tillbehör.
 • Annonser som kräver användarens deltagande i rättegångar.

3.2 Vilseledande innehåll

 • Annonser som är falska eller förvillande inklusive vilseledande påståenden, erbjudanden och affärsmetoder.
 • Annonser som innehåller bedrägliga uppmaningar eller leder till målsidor som inte är relaterade till varumärket eller innehållet som annonseras.
 • Cloaking, som annars begränsar tillgången till landningssidan eller ändringar av URL-innehåll efter inskickande i ett försök att kringgå översynen.

3.3 Låg kvalitet eller störande upplevelser

 • Annonser som leder till icke-funktionella landningssidor eller landningssidor med oväntade eller störande användarupplevelser, inklusive landningssidor som automatiskt försöker ladda ner filer.
 • Annonser som leder till landningssidor som innehåller en majoritet av icke-relaterat eller lågkvalitativt annonsinnehåll eller där innehållet utökas enbart för att inkludera orelaterat eller lågkvalitativt annonsinnehåll.

3.4 Hatiskt eller diskriminerande innehåll

 • Annonser som förnedrar, nedvärderar, diskriminerar eller visar hat mot en viss ras, etnicitet, kultur, land, tro, nationellt ursprung, ålder, sexuell läggning, kön, könsidentitet eller könsuttryck, funktionshinder, villkor eller mot någon medlem av en skyddad klass.
 • Annonser som främjar trakasserier eller mobbning.

4. Branschspecifika krav

4.1 Vanliga dejtingtjänster

Annonser för dejtingtjänster måste åldersmässigt riktas till personer över 18 år och får inte vara provocerande, öppet sexuella till naturen eller referera till transaktionsrelationer. Inga individer som är avbildade i annonser för dejtingtjänster får inte vara, eller verkar vara, för unga för att använda tjänsten.

Snap tillåter inte annonser som främjar eller glamoriserar otrohet.

Snap tillåter inte annonser för dejtingtjänster online i följande länder:

 • Algeriet, Bahrain, Egypten, Gaza och Västbanken, Irak, Japan, Jordanien, Kuwait, Libanon, Marocko, Oman, Qatar, Pakistan, Saudiarabien, Tunisien och Förenade Arabemiraten.

4.2 Alkohol

Annonser som marknadsför eller refererar till alkohol får inte:

 • - riktas till eller sannolikt visas särskilt för personer under den lagliga konsumtionsåldern i det område där annonsen ska visas.
 • - uppmuntra till eller visa överdriven konsumtion av alkoholhaltiga drycker.
 • - utnyttja en individ som är berusad eller påverkad på annat sätt.
 • Glorifiera alkohol eller på annat sätt förvränga effekterna av alkoholkonsumtion.
 • - associera alkohol med att köra ett fordon eller andra aktiviteter som kräver en viss grad av skicklighet eller fysisk samordning, eller med ett olagligt beteende.

Obligatoriska varningsetiketter, till exempel "Drick med ansvar" eller dess lokala variation (om så krävs) måste visas tydligt i annonstexten.

Snap tillåter inte att rikta annonser som marknadsför eller hänvisar till alkohol till följande länder:

 • Bahrain, Egypten, Indonesien, Jordanien, Kazakstan, Kuwait, Litauen, Marocko, Nigeria, Norge, Oman, Pakistan, Qatar, Saudiarabien, Tunisien, Turkiet och Förenade Arabemiraten.

Annonser för alkoholprodukter måste vara åldersmässigt riktade till personer som är minst 18 år eller gällande lägsta ålder för att få dricka i det land du annonserar:

 • Kanada: över 19 år
 • Japan, Thailand: över 20 år.
 • USA: över 21 år.
 • Sverige: över 20 år.
 • Indien: antingen över 18 år, 21 år eller 25 år beroende på vilken stat eller unionsterritorium som annonsen riktar sig till.

4.3 Speltjänster

Våra annonspolicies för främjande av speltjänster gäller för främjande av onlinekasinon, fysiska kasinon, lotterier, dagliga fantasisporter och alla produkter eller tjänster som ber Snapchattare att betala för att spela och få chansen att vinna priser med ett verkligt värde ("Speltjänster").

Annonsörer av speltjänster måste följa alla tillämpliga licens- eller registreringskrav och måste tillhandahålla Snap bevis på aktuell licens eller registrering. Alla speltjänstannonsörer måste godkännas på förhand av Snap. För att ansöka om godkännande ska du fylla i ansökan om annonsering av speltjänster och godkänna Snap:s spelvillkor

Annonser för speltjänster får inte:

 • - riktas mot territorier där annonsören inte är tillåten att verka.
 • - riktas till eller sannolikt visas särskilt för personer under den lagliga spelåldern i det område där annonsen ska visas.
 • - glorifiera eller förvränga fördelarna med att delta.
 • - uppmana individer att spela över deras förmåga.

Annonser får inte marknadsföra speltipstjänster (information om odds eller erbjudanden som finns tillgängliga från speloperatörer).

4.4 Underhållning

Annonser för filmer, videospel och tv-program måste vara åldersinriktade till den avsedda publiken för innehållet de marknadsför.

4.5 Finansiella produkter och tjänster

Annonser för finansiella produkter och tjänster måste tydligt och framträdande avslöja alla tillämpliga materialvillkor för konsumenterna innan ansökan lämnas in.

Annonser för lån måste bland annat innehålla effektiv ränta, återbetalningstid, avgifter och kostnader, straff och kontaktinformation till utlåningsinstitutet.

Annonser för produkter som är avsedda för en begränsad publik bör endast riktas mot den publiken. Om ett erbjudande om kreditkort är begränsat till personer över 18 år, måste erbjudandets annonskampanj vara åldersinriktad till besökare över 18 år.

Annonser för följande är inte tillåtna:

 • - bli-rik-snabbt-spel eller pyramidspel eller andra bedrägliga eller ekonomiska erbjudanden som förefaller alltför bra för att vara sanna.
 • - annonser som främjar särskilda värdepapper eller ger eller påstås ge insider-tips.
 • - lönedagslån eller oärliga lån.
 • - kryptovaluta inklusive Wallets, handelsplattformar och Initial Coin Offering (ICO) såvida inte godkännande inhämtats från Snap på förhand.

4.6 Läkemedel och hälsovård

Annonser för läkemedel och hälso- och sjukvårdsprodukter och -tjänster får endast främja de produkter eller tjänster som har godkänts av de lokala tillsynsmyndigheterna i vart och ett av de utvalda länderna.

Nätapotek

Annonser för nätapotek måste registreras hos de behöriga myndigheterna i det land där du annonserar. I USA och Kanada måste till exempel nätapotek godkännas av National Association of Pharmacies (NABP).

Receptbelagda mediciner

Alla annonsörer av receptbelagda läkemedel måste förhandsgodkännas av Snap och kan krävas att lämna in bevis på godkännande för att marknadsföra läkemedlet i gällande jurisdiktion.

Snap tillåter annonser för receptbelagda mediciner i följande länder:

 • Algeriet, Bahrain, Kanada, Costa Rica, Egypten, Hong Kong, Japan, Kuwait, Nya Zeeland, Oman, Qatar, Saudiarabien, Singapore, Tunisien, Förenade Arabemiraten och USA.

Mediciner som säljs över disk

Annonsörer av läkemedel som säljs över disk kan kräva förhandsgodkännande av Snap.

Snap tillåter inte annonser för mediciner som säljs över disk i följande länder:

 • Colombia, Irak, Libanon, Rumänien, Spanien och Turkiet.

Åldersinriktning krävs i följande länder:

 • Tjeckien: över 15 år.
 • Israel och Storbritannien: över 16 år.
 • Argentina, Egypten, Finland, Italien, Kuwait, Litauen, Oman, Polen, Portugal, Ryssland och Sverige: över 18 år.

Hälso- och kosttillskott

Annonser för hälso- och kosttillskott får inte:

 • Marknadsföra produkter som kan innebära risker för konsumenterna (t.ex. sådana som ingår i rådgivning från lokala myndigheter).
 • Marknadsföra viktminskningstillskott.
 • Innehålla överdrivna eller orealistiska påståenden.
 • Innehålla "före- och efter"-bilder för viktminskning

Åldersinriktning krävs i följande länder:

 • Colombia, Grekland, Kuwait och USA: över 18 år.

Kost och träning

 • Alla annonser som innehåller överdrivna krav eller "För och efter"- bilder eller på annat sätt nedvärderar användaren är inte tillåtna.
 • Annonser för livsmedelsprodukter måste beskriva egenskaper och egenskaper hos en livsmedelsprodukt korrekt, inklusive eventuella tillhörande hälso- och näringspåståenden.

Kondomer

Där annonser för kondomer är tillåtna får innehållet inte vara provocerande eller överdrivet sexuellt till sin natur.

Snap tillåter inte annonser för kondomer i följande länder:

 • Bahrain, Irland, Kuwait, Libanon, Monaco, Oman, Polen och Qatar.

Åldersinriktning krävs i följande länder:

 • Norge: över 16 år
 • Australien, Chile, Egypten, Litauen, Peru, Filippinerna, Portugal, Ryssland, Slovakien och Turkiet: över 18 år

Hormonella preventivmedel

Hormonella preventivmedel som är klassificerade som läkemedel omfattas av principerna för antingen receptbelagda mediciner eller som säljs över disk, i enlighet med landspecifika krav.

Snap tillåter inte annonser för hormonella preventivmedel i följande länder:

 • Bahrain, Colombia, Republiken Tjeckien, Danmark, Tyskland, Irak, Irland, Italien, Kuwait, Libanon, Monaco, Oman, Polen, Qatar, Rumänien, Saudiarabien, Spanien, Schweiz, Thailand, Turkiet, Förenade Arabemiraten och Uruguay.

Åldersinriktning krävs i följande länder:

 • Australien, Egypten, Litauen, Portugal och Slovakien: över 18 år

Plastikkirurgi

Snap tillåter inte annonser för plastikkirurgi i följande länder:

 • Grekland, Hong Kong, Indien, Indonesien, Italien, Jordanien, Libanon, Monaco, Oman, Filippinerna, Polen, Serbien, Tunisien och Turkiet.

Annonser för plastikkirurgi måste rikta sig till personer över 18 år förutom i Bahrain där de måste rikta sig till personer över 21 år.

4.7 Politisk reklam

Politiska annonser är föremål för Snap:s villkor för politiska annonser.

I Kanada är "partis-annonsering" eller "valreklam" (enligt definitionen i Canada Elections Act som ändrats från tid till annan ("Act")), köpt direkt eller indirekt på uppdrag av en berättigad part, registrerad förening, nomineringskonkurrent, potentiell eller faktisk kandidat, eller en tredje part som är skyldig att anmäla sig enligt 349.6 § 1 mom. eller 353.1 i lagen endast tillåten att användas med ett Annonskonto som skapats i syfte att använda "Politiska annonser". Detta kan innehålla (utan begränsning) innehåll som främjar eller motsätter sig någon av dessa individer/grupper eller ett ämne som hör samman med någon av dessa personer/grupper.