Transparensrapport

1 januari 2018 - 30 juni 2018

Publicerad: 28 november 2018
Senast uppdaterad: 28 november 2018

Snapchats insynsrapporter publiceras två gånger om året. Dessa rapporter ger viktig insyn i volymen och arten av myndigheters begäran om Snapchattares kontoinformation och andra juridiska noteringar.

Sedan den 15 november 2015 har vår policy varit att meddela Snapchattare när vi får en juridisk förfrågan gällande deras kontoinformation med undandag för när vi enligt lag är förbjudna att göra så eller när vi anser att det finns särskilda omständigheter (som utnyttjande av barn eller en överhängande risk för dödsfall eller kroppsskada).

Mer information om hur vi hanterar dessa typer av krav, hittar du i vår brottsbekämpningsguide, integritetspolicy och användarvillkor.

Straffrättslig begäran från USA

Begäran om användarinformation i enlighet med den amerikanska juridiska processen.

Kategori Förfrågningar Kontoidentifierare Procentandel av krav där data togs fram
Totalt 7235 12308 85 %
Stämning 1944 4103 82 %
PRTT 68 97 96 %
Domstolsbeslut 219 441 85 %
Beslut om husrannsakan 4241 6766 88 %
EDR 755 885 77 %
Beslut om telefonavlyssning 8 16 100 %
Stämningar 73 337 89 %

Informationsförfrågningar från internationella regeringar

Förfrågningar om användarinformation som kommer från statliga myndigheter utanför USA.

Land Nödsituationsförfrågningar Kontoidentifierare* för nödsituationsförfrågningar Procentandel av nödsituationsförfrågningar där data togs fram Övriga informationsförfrågningar Kontoidentifierare för övriga förfrågningar Procentandel av övriga informationsförfrågningar där data togs fram
Totalt 211 247 67 % 424 669 1 %
Argentina 0 0 N/A 3 5 0 %
Australien 1 1 100 % 8 10 0 %
Österrike 0 0 N/A 3 6 0 %
Brasilien 0 0 N/A 2 5 0 %
Kanada 65 72 75 % 5 5 0 %
Danmark 2 2 50 % 16 23 0 %
Frankrike 23 30 65 % 89 108 0 %
Tyskland 0 0 N/A 48 69 0 %
Island 0 0 N/A 2 2 0 %
Indien 0 0 N/A 15 21 0 %
Irland 3 3 100 % 0 0 N/A
Israel 1 1 0 % 0 0 N/A
Litauen 0 0 N/A 1 1 0 %
Luxemburg 0 0 N/A 1 1 0 %
Nederländerna 1 5 0 % 0 0 N/A
Nya Zeeland 0 0 N/A 1 1 0 %
Norge 2 1 0 % 13 71 0 %
Oman 0 0 N/A 1 1 0 %
Pakistan 0 0 N/A 1 1 0 %
Paraguay 0 0 N/A 1 4 0 %
Polen 1 1 100 % 7 12 0 %
Singapore 1 1 0 % 4 4 0 %
Spanien 0 0 N/A 3 3 0 %
Sverige 1 2 0 % 20 38 0 %
Schweiz 4 6 100 % 4 5 25 %
Storbritannien 106 122 63 % 175 244 2 %
Ukraina 0 0 N/A 1 29 0 %

Förfrågningar från USA gällande nationell säkerhet

Krav om användarinformation i enlighet med en juridisk nationell säkerhetsprocess.

Nationell säkehet Förfrågningar Kontoidentifierare*
NSLs och FISA order/direktiv 0-249 0-249

Förfrågningar från myndigheter om att ta bort innehåll

Denna kategori identifierar krav från en statlig myndighet om att ta bort innehåll som annars skulle vara tillåten enligt våra användarvillkor eller community-riktlinjer.

Rapportperiod Begäran om borttagning Procentandel av förfrågningar där något innehåll togs bort
1 januari 2018 - 30 juni 2018 0 N/A

Tänk på att även om vi inte formellt spårar när vi tar bort innehåll som bryter mot våra villkor när en begäran har gjorts av en statlig enhet, anser vi att det är en extremt sällsynt händelse. När vi anser att det är nödvändigt att begränsa innehåll som anses vara olagligt i ett visst land, men inte på annat sätt strider mot våra villkor, strävar vi efter att begränsa tillgången till den geografiskt när det är möjligt snarare än att ta bort det globalt.

Meddelanden om att ta bort upphovsrättsskyddat material (DMCA)

Denna kategori visar giltiga borttagningsmeddelanden vi fått enligt Digital Millennium Copyright Act.

DMCA-meddelanden om borttagning Procentandel av förfrågningar där något innehåll togs bort
43 70 %
DMCA-bestridandemeddelanden Procentandel av förfrågningar där något innehåll återställdes
0 N/A

* "Kontoidentifierare" visar det antal identifierare (t. ex. användarnamn, e-postadress, telefonnummer osv) som specificerats av rättsväsendet i en jurdisk process för att begära användarinformation. Vissa juridiska processer kan inkludera mer än en identifierare. I vissa fall kan flera identifierare identifiera ett enda konto. I fall där en enda identifierare specificeras av flera förfrågningar inkluderas varje fall.