Transparensrapport

1 juli 2017 - 31 december 2017

Publicerad: 15 maj 2018
Senast uppdaterad: 15 maj 2018

Snapchat:s transparensrapporter publiceras två gånger om året. Dessa rapporter ger viktig insyn i volymen och arten av myndigheternas begäran om Snapchattares kontoinformation och andra juridiska noteringar.

Sedan den 15 november 2015 har vår policy varit att meddela Snapchattare när vi får en juridisk förfrågan gällande deras kontoinformation med undandag för när vi enligt lag är förbjudna att göra så eller när vi anser att det finns särskilda omständigheter (som utnyttjande av barn eller en överhängande risk för dödsfall eller kroppsskada).

Mer information om hur vi hanterar dessa typer av krav, hittar du i vår brottsbekämpningsguide, integritetspolicy och användarvillkor.

Straffrättslig begäran från USA

Begäran om användarinformation i enlighet med den amerikanska juridiska processen.

Rapportperiod Förfrågningar Kontoidentifierare Procentandel av krav där data togs fram
1 juli 2017 - 31 december 2017 5094 8528 88%
Stämning 1401 2573 89%
PRTT 23 26 91%
Domstolsbeslut 151 236 82%
Husrannsakningsorder 3151 5221 88%
EDR 356 436 83%
Beslut om telefonavlyssning 12 36 100%
Stämningar 76 151 99%

Informationsförfrågningar från internationella regeringar

Förfrågningar om användarinformation som kommer från statliga myndigheter utanför USA.

Rapportperiod Nödsituationsförfrågningar Kontoidentifierare* för nödsituationsförfrågningar Procentandel av nödsituationsförfrågningar där data togs fram Övriga informationsförfrågningar Kontoidentifierare för övriga förfrågningar Procentandel av övriga informationsförfrågningar där data togs fram
7/1/2017 - 12/31/2017 193 206 81% 304 374 0%
Argentina 0 N/A N/A 5 6 0%
Australien 6 6 33% 14 12 0%
Österrike 0 N/A N/A 0 N/A N/A
Brasilien 0 N/A N/A 0 N/A N/A
Kanada 74 79 81% 3 2 0%
Danmark 2 2 50% 13 15 0%
Frankrike 6 5 50% 61 74 0%
Tyskland 1 1 100% 23 26 0%
Indien 0 N/A N/A 12 15 0 %
Irland 0 N/A N/A 1 1 0 %
Israel 1 1 0% 1 0 0 %
Nederländerna 2 3 100 % 2 2 0 %
Norge 3 3 100 % 14 20 0 %
Polen 2 2 100 % 3 1 0 %
Spanien 0 N/A N/A 1 1 0 %
Sverige 1 1 100 % 13 11 0 %
Schweiz 4 4 75 % 4 8 0 %
UAE 0 N/A N/A 0 N/A N/A
Storbritannien 91 99 77 % 134 180 1 %

Förfrågningar från USA gällande nationell säkerhet

Krav om användarinformation i enlighet med en juridisk nationell säkerhetsprocess.

Nationell säkehet Förfrågningar Kontoidentifierare*
1 juli 2017 - 31 december 2017
NSLs och FISA order/direktiv 0-249 0-249

Förfrågningar från myndigheter om att ta bort innehåll

Denna kategori identifierar krav från en statlig myndighet om att ta bort innehåll som annars skulle vara tillåten enligt våra användarvillkor eller community-riktlinjer.

Rapportperiod Begäran om borttagning Procentandel av förfrågningar där något innehåll togs bort
1 juli 2017 - 31 december 2017 3 100 %
Saudiarabien 1 100 %
Förenade arabemiraten 1 100 %
Bahrain 1 100 %

Tänk på att även om vi inte formellt spårar när vi tar bort innehåll som bryter mot våra villkor när en begäran har gjorts av en statlig enhet, anser vi att det är en extremt sällsynt händelse. När vi anser att det är nödvändigt att begränsa innehåll som anses vara olagligt i ett visst land, men inte på annat sätt strider mot våra villkor, strävar vi efter att begränsa tillgången till den geografiskt när det är möjligt snarare än att ta bort det globalt.

Meddelanden om att ta bort upphovsrättsskyddat material (DMCA)

Denna kategori visar giltiga borttagningsmeddelanden vi fått enligt Digital Millennium Copyright Act.

Rapportperiod DMCA-meddelanden om borttagning Procentandel av förfrågningar där något innehåll togs bort
1 juli 2017 - 31 december 2017 48 37,5 %
Rapportperiod DMCA-bestridandemeddelanden Procentandel av förfrågningar där något innehåll återställdes
1 juli 2017 - 31 december 2017 0 N/A

* "Kontoidentifierare" visar det antal identifierare (t. ex. användarnamn, e-postadress, telefonnummer osv) som specificerats av rättsväsendet i en jurdisk process för att begära användarinformation. Vissa juridiska processer kan inkludera mer än en identifierare. I vissa fall kan flera identifierare identifiera ett enda konto. I fall där en enda identifierare specificeras av flera förfrågningar inkluderas varje fall.