Insynsrapport

Publicerad: 2 april 2015
Senast uppdaterad: 29 mars 2016

Även om Snapchat har främjat användarnas personliga integritet och självständighet sedan starten, är det först på senare tid vi systematiskt börjat kunna spåra och rapportera alla förfrågningar om användarinformation. Från och med juli 2015 kommer vi halvårsvis att publicera insynsrapporter, som ska undersöka statliga förfrågningar vi har fått om våra användares kontoinformation, myndighetskrav om att ta bort användarnas innehåll och krav på att ta bort innehåll för påstådda brott mot upphovsrätten.

Men i öppenhetens intresse, tänkte vi att varför vänta tills vi hade hela sex månader av data innan vi publicerar vår första insynsrapport. Vår första rapport omfattar alla de olika förfrågningar vi fått från 1 november 2014 till 28 februari 2015 - och hur ofta vi tillgodosett dessa krav.

Mer information om hur vi hanterar dessa typer av förfrågningar, hittar du i vår brottsbekämpningsguide, integritetspolicy och användarvillkor.

Straffrättslig begäran från USA

Begäran om användarinformation i enlighet med den amerikanska juridiska processen.

Rapportperiod Förfrågningar Kontoidentifierare* Procentandel av krav där data togs fram
1 november 2014 - 28 februari 2015 375 666 92 %
Stämning 159 326 89 %
Beslut om elektronisk övervakning 0 N/A N/A
Domstolsbeslut 24 33 88 %
Beslut om husrannsakan 172 286 96 %
Nödsituation 20 21 85 %
Beslut om telefonavlyssning 0 N/A N/A

Förfrågningar från USA gällande nationell säkerhet

Krav om användarinformation i enlighet med en sekretessbelagd juridisk process.

Rapportperiod Förfrågningar Kontoidentifierare*
1 november 2014 - 28 februari 2015
FISA 0-499 0-499
NSL 0 N/A

Informationsförfrågningar från internationella regeringar

Krav om användarinformation som kommer från statliga myndigheter utanför USA.

Rapportperiod Förfrågningar Kontoidentifierare* Procentandel av krav där data togs fram
1 november 2014 - 28 februari 2015 28 35 21 %
Belgien - nödsituation 1 2 100 %
Kanada - nödsituation 3 3 100 %
Frankrike - övrigt 9 9 0 %
Ungern - övrigt 1 1 0 %
Irland - övrigt 2 2 0 %
Norge - nödsituation 1 2 100 %
Norge - övrigt 1 1 0 %
Storbritannien - nödsituation 3 3 33 %
Storbritannien - övrigt 7 12 0 %

Förfrågningar från myndigheter om att ta bort innehåll

Denna kategori identifierar krav från en statlig myndighet om att ta bort innehåll som annars skulle vara tillåten enligt våra användarvillkor eller vår communitys riktlinjer.

Rapportperiod Begäran om borttagning Procentandel av förfrågningar där något innehåll togs bort
1 november 2014 - 28 februari 2015 0 N/A

Meddelanden om att ta bort upphovsrättsskyddat material (DMCA)

Denna kategori visar giltiga borttagningsmeddelanden vi fått enligt Digital Millennium Copyright Act.

Rapportperiod DMCA-meddelanden om borttagning Procentandel av förfrågningar där något innehåll togs bort
1 november 2014 - 28 februari 2015 0 N/A
Rapportperiod DMCA-bestridandemeddelanden Procentandel av förfrågningar där något innehåll återställdes
1 november 2014 - 28 februari 2015 0 N/A

* "Kontoidentifierare" visar det antal identifierare (t. ex. användarnamn, e-postadress, telefonnummer osv) som specificerats av rättsväsendet i en jurdisk process för att begära användarinformation. Vissa juridiska processer kan inkludera mer än en identifierare. I vissa fall kan flera identifierare identifiera ett enda konto. I fall där en enda identifierare specificeras av flera förfrågningar inkluderas varje fall.