Insynsrapport

Publicerad: 20 juli 2015
Senast uppdaterad: 29 mars 2016

Var sjätte månad publicerar vi Snapchats insynsrapport. Som vi sa i vår första rapport, tror vi att dessa regelbundna rapporter främjar användarnas integritet och självständighet genom att diskutera arten och antalet statliga frågor om användarnas kontoinformation, krav från olika regeringar om att ta bort användarnas innehåll och begäran om att ta bort påstådda upphovsrättsintrång. Och självklart kommer våra rapporter alltid visa hur ofta vi tillgodoser dessa förfrågningar.

Mer information om hur vi hanterar dessa typer av krav, hittar du i vår brottsbekämpningsguide, integritetspolicy och användarvillkor.

Straffrättslig begäran från USA

Begäran om användarinformation i enlighet med den amerikanska juridiska processen.

Rapportperiod Förfrågningar Kontoidentifierare* Procentandel av krav där data togs fram
1 januari 2015 - 30 juni 2015 761 1286 86 %
Stämning 353 609 84 %
Beslut om elektronisk övervakning 0 N/A N/A
Domstolsbeslut 39 66 77 %
Beslut om husrannsakan 331 568 91 %
Nödsituation 38 43 82 %
Beslut om telefonavlyssning 0 N/A N/A

Förfrågningar från USA gällande nationell säkerhet

Krav om användarinformation i enlighet med en sekretessbelagd juridisk process.

Rapportperiod Förfrågningar Kontoidentifierare*
1 januari 2015 - 30 juni 2015
FISA 0-499 0-499
NSL 0-499 0-499

Informationsförfrågningar från internationella regeringar

Krav om användarinformation som kommer från statliga myndigheter utanför USA.

Rapportperiod Nödsituationsförfrågningar Kontoidentifierare* för nödsituationsförfrågningar Procentandel av nödsituationsförfrågningar där data togs fram Övriga informationsförfrågningar Kontoidentifierare* för övriga informationsförfrågningar Procentandel av övriga informationsförfrågningar där data togs fram
1 januari 2015 - 30 juni 2015 17 24 76 % 73 93 0 %
Australien 1 5 100 % 1 1 0 %
Kanada 3 3 100 % 0 N/A N/A
Tjeckien 0 N/A N/A 1 1 0 %
Danmark 0 N/A N/A 3 3 0 %
Frankrike 1 1 0 % 37 50 0 %
Indien 0 N/A N/A 1 1 0 %
Irland 0 N/A N/A 2 2 0 %
Nya Zeeland 0 N/A N/A 1 1 0 %
Norge 5 5 100 % 5 8 0 %
Spanien 0 N/A N/A 3 3 0 %
Sverige 1 1 100 % 3 3 0 %
Storbritannien 6 9 50 % 16 20 0 %

Förfrågningar från myndigheter om att ta bort innehåll

Denna kategori identifierar krav från en statlig myndighet om att ta bort innehåll som annars skulle vara tillåten enligt våra användarvillkor eller vår communitys riktlinjer.

Rapportperiod Begäran om borttagning Procentandel av förfrågningar där något innehåll togs bort
1 januari 2015 - 30 juni 2015 0 N/A

Meddelanden om att ta bort upphovsrättsskyddat material (DMCA)

Denna kategori visar giltiga borttagningsmeddelanden vi fått enligt Digital Millennium Copyright Act.

Rapportperiod DMCA-meddelanden om borttagning Procentandel av förfrågningar där något innehåll togs bort
1 januari 2015 - 30 juni 2015 0 N/A
Rapportperiod DMCA-bestridandemeddelanden Procentandel av förfrågningar där något innehåll återställdes
1 januari 2015 - 30 juni 2015 0 N/A

* "Kontoidentifierare" visar det antal identifierare (t. ex. användarnamn, e-postadress, telefonnummer osv) som specificerats av rättsväsendet i en jurdisk process för att begära användarinformation. Vissa juridiska processer kan inkludera mer än en identifierare. I vissa fall kan flera identifierare identifiera ett enda konto. I fall där en enda identifierare specificeras av flera förfrågningar inkluderas varje fall.