Insynsrapport

Publicerad: 29 mars 2016
Senast uppdaterad: 1 september 2016

Snapchats insynsrapporter publiceras två gånger om året. Dessa rapporter ger viktig insyn i volymen och arten av myndigheters begäran om Snapchattares kontoinformation och andra juridiska noteringar.

Federal lag kräver en sex månaders fördröjning i rapporteringen av viss statistik som rör nationell säkerhet. Nu när sex månader har förflutit sedan våra senaste insynsrapporter har vi uppdaterat dem med ny data om nationell säkerhet. Våra senaste insynsrapporter finns tillgängliga här och här.

Sedan den 15 november 2015 har vår policy varit att meddela Snapchattare när vi får en juridisk förfrågan gällande deras kontoinformation, med undantag för de fall där vi enligt lag är förbjudna att göra det, eller när vi anser att det finns särskilda omständigheter (som utnyttjande av barn eller en överhängande risk för dödsfall eller kroppsskada).

Mer information om hur vi hanterar dessa typer av krav, hittar du i vår brottsbekämpningsguide, integritetspolicy och användarvillkor.

Straffrättslig begäran från USA

Begäran om användarinformation i enlighet med den amerikanska juridiska processen.

Rapportperiod Förfrågningar Kontoidentifierare* Procentandel av krav där data togs fram
1 juli 2015 - 31 december 2015 862 1819 80 %
Stämning 356 1044 76 %
Beslut om elektronisk övervakning 8 9 50 %
Domstolsbeslut 64 110 89 %
Beslut om husrannsakan 368 573 85 %
Nödsituation 66 83 70 %
Beslut om telefonavlyssning 0 N/A N/A

Förfrågningar från USA gällande nationell säkerhet

Krav om användarinformation i enlighet med en sekretessbelagd juridisk process.

Rapportperiod Förfrågningar Kontoidentifierare*
1 juli 2015 - 31 december 2015
FISA 0-499 0-499
NSL 0-499 0-499

Informationsförfrågningar från internationella regeringar

Krav om användarinformation som kommer från statliga myndigheter utanför USA.

Rapportperiod Nödsituationsförfrågningar Kontoidentifierare* för nödsituationsförfrågningar Procentandel av nödsituationsförfrågningar där data togs fram Övriga informationsförfrågningar Kontoidentifierare* för övriga informationsförfrågningar Procentandel av övriga informationsförfrågningar där data togs fram
1 juli 2015 - 31 december 2015 22 24 82 % 66 85 0 %
Australien 1 2 100 % 2 2 0 %
Kanada 3 4 100 % 0 N/A N/A
Danmark 0 N/A N/A 3 4 0 %
Frankrike 2 2 50 % 26 33 0 %
Tyskland 0 N/A N/A 5 8 0 %
Mexiko 0 N/A N/A 1 1 0 %
Holland 0 N/A N/A 1 1 0 %
Norge 1 1 100 % 5 10 0 %
Spanien 0 N/A N/A 2 2 0 %
Sverige 0 N/A N/A 2 3 0 %
Storbritannien 15 15 80 % 19 21 0 %

Förfrågningar från myndigheter om att ta bort innehåll

Denna kategori identifierar krav från en statlig myndighet om att ta bort innehåll som annars skulle vara tillåten enligt våra användarvillkor eller vår communitys riktlinjer.

Rapportperiod Begäran om borttagning Procentandel av förfrågningar där något innehåll togs bort
1 juli 2015 - 31 december 2015 0 N/A

Meddelanden om att ta bort upphovsrättsskyddat material (DMCA)

Denna kategori visar giltiga borttagningsmeddelanden vi fått enligt Digital Millennium Copyright Act.

Rapportperiod DMCA-meddelanden om borttagning Procentandel av förfrågningar där något innehåll togs bort
1 juli 2015 - 31 december 2015 7 100 %
Rapportperiod DMCA-bestridandemeddelanden Procentandel av förfrågningar där något innehåll återställdes
1 juli 2015 - 31 december 2015 0 N/A

* "Kontoidentifierare" visar det antal identifierare (t. ex. användarnamn, e-postadress, telefonnummer osv) som specificerats av rättsväsendet i en jurdisk process för att begära användarinformation. Vissa juridiska processer kan inkludera mer än en identifierare. I vissa fall kan flera identifierare identifiera ett enda konto. I fall där en enda identifierare specificeras av flera förfrågningar inkluderas varje fall.