Insynsrapport

Publicerad: 1 november 2016
Senast uppdaterad: 1 november 2016

Snapchats insynsrapporter publiceras två gånger om året. Dessa rapporter ger viktig insyn i volymen och arten av myndigheters begäran om Snapchattares kontoinformation och andra juridiska noteringar.

Sedan den 15 november 2015 har vår policy varit att meddela Snapchattare när vi får en juridisk förfrågan gällande deras kontoinformation, med undantag för de fall där vi enligt lag är förbjudna att göra det, eller när vi anser att det finns särskilda omständigheter (som utnyttjande av barn eller en överhängande risk för dödsfall eller kroppsskada).

Mer information om hur vi hanterar dessa typer av krav, hittar du i vår brottsbekämpningsguide, integritetspolicy och användarvillkor.

Straffrättslig begäran från USA

Begäran om användarinformation i enlighet med den amerikanska juridiska processen.

Rapportperiod Förfrågningar Kontoidentifierare* Procentandel av krav där data togs fram
1 januari 2016 - 30 juni 2016 1472 2455 82 %
Stämning 590 1076 76 %
Beslut om elektronisk övervakning 4 4 50 %
Domstolsbeslut 80 103 86 %
Beslut om husrannsakan 722 1180 87 %
Nödsituation 72 78 82 %
Beslut om telefonavlyssning 4 14 100 %

Förfrågningar från USA gällande nationell säkerhet

Krav om användarinformation i enlighet med en juridisk nationell säkerhetsprocess.

Rapportperiod Förfrågningar Kontoidentifierare*
1 januari 2016 - 30 juni 2016
NSLs och FISA order/direktiv 0-249 0-249

Informationsförfrågningar från internationella regeringar

Krav om användarinformation som kommer från statliga myndigheter utanför USA.

Rapportperiod Nödsituationsförfrågningar Kontoidentifierare* för nödsituationsförfrågningar Procentandel av nödsituationsförfrågningar där data togs fram Övriga informationsförfrågningar Kontoidentifierare* för övriga informationsförfrågningar Procentandel av övriga informationsförfrågningar där data togs fram
1 januari 2016 - 30 juni 2016 41 51 63 % 85 87 0 %
Australien 0 0 N/A 2 1 0 %
Belgien 0 0 N/A 1 2 0 %
Kanada 13 17 77 % 1 1 0 %
Tjeckien 0 N/A N/A 1 1 0 %
Danmark 2 3 50 % 0 N/A N/A
Frankrike 2 2 100 % 23 22 0 %
Tyskland 0 N/A N/A 18 18 0 %
Indien 0 N/A N/A 2 2 0 %
Irland 0 N/A N/A 2 3 0 %
Luxemburg 0 N/A N/A 1 1 0 %
Norge 1 1 0 % 3 3 0 %
Polen 0 N/A N/A 1 1 0 %
Portugal 0 N/A N/A 1 1 0 %
Spanien 0 N/A N/A 3 7 0 %
Sverige 1 1 0 % 5 5 0 %
Storbritannien 22 27 59 % 21 19 0 %

Förfrågningar från myndigheter om att ta bort innehåll

Denna kategori identifierar krav från en statlig myndighet om att ta bort innehåll som annars skulle vara tillåten enligt våra användarvillkor eller vår communitys riktlinjer.

Rapportperiod Begäran om borttagning Procentandel av förfrågningar där något innehåll togs bort
1 januari 2016 - 30 juni 2016 0 N/A

Meddelanden om att ta bort upphovsrättsskyddat material (DMCA)

Denna kategori visar giltiga borttagningsmeddelanden vi fått enligt Digital Millennium Copyright Act.

Rapportperiod DMCA-meddelanden om borttagning Procentandel av förfrågningar där något innehåll togs bort
1 januari 2016 - 30 juni 2016 16 94 %
Rapportperiod DMCA-bestridandemeddelanden Procentandel av förfrågningar där något innehåll återställdes
1 januari 2016 - 30 juni 2016 0 N/A

* "Kontoidentifierare" visar det antal identifierare (t. ex. användarnamn, e-postadress, telefonnummer osv) som specificerats av rättsväsendet i en jurdisk process för att begära användarinformation. Vissa juridiska processer kan inkludera mer än en identifierare. I vissa fall kan flera identifierare identifiera ett enda konto. I fall där en enda identifierare specificeras av flera förfrågningar inkluderas varje fall.