Om du bor i USA godkänner du Snap Inc.:s användarvillkor för Lens Studio som du hittar här.

Om du bor utanför USA godkänner du Snap Inc.:s användarvillkor för Lens Studio som du hittar här.

Snap Inc.:s användarvillkor för Lens Studio

(om du bor i USA)

Giltig fr.o.m. 26 oktober 2018

KOM IHÅG: DESSA VILLKOR INNEHÅLLER EN BESTÄMMELSE OM SKILJEDOMSFÖRFARANDE LITE LÄNGRE FRAM. MED UNDANTAG FÖR SÄRSKILDA TYPER AV TVISTER SOM ANGES I SKILJEDOMSBESTÄMMELSEN I SNAP INC.:S ANVÄNDARVILLKOR ÄR DU OCH SNAP INC. ÖVERENS OM ATT TVISTER MELLAN PARTERNA KOMMER ATT LÖSAS GENOM TVINGANDE OCH BINDANDE SKILJEDOM OCH DU OCH SNAP INC. AVSÄGER ER ALLA RÄTTIGHETER ATT DELTA I GRUPPTALAN ELLER GRUPPSKILJEDOM.

Introduktion

Vi ber dig läsa Snap Inc:s användarvillkor för Lens studio ("villkor") noggrant. Dessa villkor utgör ett juridiskt bindande kontrakt mellan dig (eller din organisation) och Snap Inc. ("Snap") och reglerar din inlämning av en lins ("lins"), linsikon och tillhörande komponenter (gemensamt kallas det material du lämnar in för "Tillgångar"). De produkter och tjänster som beskrivs i dessa villkor är "tjänster" så som de beskrivs i Snap Inc.:s användarvillkor. Om du bor i USA eller om du använder tjänsterna för ett företags räkning som har sin huvudsakliga affärsverksamhet placerad i USA styr dessa villkor din inlämning. Om du bor utanför USA eller använder tjänsterna för ett företags räkning som har sin huvudsakliga affärsverksamhet placerad utanför USA gäller Snap Group Limited:s användarvillkor för Lens Studio.

Skriv ut en kopia av dessa villkor och ha dem tillgängliga som referens. För att skicka in tillgångar måste du godkänna Snap Inc.:s licensavtal för Lens Studio som presenteras för dig när du laddar ner eller på annat sätt får tillgång till Lens Studio-programmet. Om du inte godkänner dessa villkor ska du inte ladda ner linsprogrammet och inte skicka in några tillgångar. För att skicka in tillgångar kan du behöva logga in med ditt Snapchat-konto.

Dessa villkor införlivar genom referens Snap Inc.:s användarvillkor, community-riktlinjer, Snapchat:s varumärkesriktlinjer, användningsriktlinjer för Snapkod och riktlinjer för att skicka in bidrag med Lens Studio så vi ber dig läsa igenom dem noggrant. Bland annat innebär detta att din inlämning av tillgångar omfattas av de friskrivningar och begränsningar av ansvar som finns i Snap Inc.:s användarvillkor. Läs även igenom våra sekretessvillkor för att få veta hur vi hanterar information när du använder tjänsterna. Du godkänner att vi kan samla in, använda och dela din information som det beskrivs i dessa villkor och alla uppdateringar av dem. I den utsträckning dessa villkor står i konflikt med Snap Inc.:s användarvillkor, community-riktlinjer, Snapchat varumärkesriktlinjer, användningsriktlinjer för Snapkod eller riktlinjer för att lämna in tillgångar med Lens Studio kommer dessa villkor att gälla.

Du intygar att du är minst 18 år gammal (eller har uppnått myndig ålder där du bor) och är behörig och bemyndigad att godkänna och följa dessa villkor. Om du vill lämna in ett bidrag och du inte har uppnått myndig ålder måste du ha din målsmans uttryckliga tillstånd.

Du godkänner att uttrycken "du" och "din" som används överallt i dessa villkor gäller både dig och företaget.

1. Din licens till oss

Du beviljar Snap och våra dotterbolag en icke-exklusiv, oinskränkt, ovillkorlig, obegränsad, överlåtbar, underlicensbar, oåterkallelig, royaltyfri världsomspännande licens att arkivera, kopiera, cache, koda, lagra, reproducera, registrera, sälja, underlicensiera, distribuera, sända, synkronisera, anpassa, redigera, modifiera, offentligt visa, offentliggöra, publicera, återpublicera, marknadsföra, visa, skapa derivatverk baserade på och på annat sätt använda tillgångarna på eller i samband med tjänsterna och marknadsföringen, och främjande av dem, i alla format, på eller genom alla medel eller media som nu är kända eller senare utvecklade, och med vilken teknik som helst som nu är känd eller senare utvecklad. Licensen inkluderar rätten för Snap och våra dotterbolag att göra tillgångarna tillgängliga för Snapchat-användare, för delning mellan dessa användare och för att spara på sina enheter. Licensen att göra tillgångarna tillgängliga inom tjänsterna sträcker sig i 90 dagar efter det att linsens visningstid i tjänsterna slutar, för att vi ska kunna leverera Snappar som inkluderar linsen. Licensen gäller för evigt för det begränsade syftet att marknadsföra och främja tjänsterna och för Memories på Snapchat.

Om du införlivar ditt eller någon tredjeparts namn, varumärke, likhet, bild, visuellt arbete, musikkomposition, texter, ljudeffekter, ljudinspelning, koreografiskt arbete eller annat material (gemensamt kallat "Ytterligare element") i tillgångarna, godkänner du att denna licens innehåller alla ytterligare element.

Du godkänner att tredje part kan använda Tillgångarna för ändamål eller på annat sätt än vad du förväntade dig. Du godkänner att sådana användningsområden utgör användargenererat innehåll för vilket varken Snap eller våra dotterbolag bär något ansvar. Du godkänner att varken Snap eller våra dotterbolag är ansvariga för några anspråk eller förluster som är baserade på eller som följs av användargenererat innehåll, inklusive användarinnehåll som utnyttjar Tillgångarna, oavsett om de finns inom tjänsterna eller bortom.

Du bekräftar och godkänner att Snap och våra dotterbolag äger alla rättigheter i Linsprodukten, inklusive Lens Studio och Linsprogrammet och alla andra kreativa verktyg vi kan göra tillgängliga för dig för att skapa Tillgångarna (till exempel mallar eller Bitmoji).

Du godkänner att varken Snap eller våra dotterbolag är skyldiga att betala dig eller någon tredje part någon belöning eller ersättning för Tillgångarna eller någon användning av Tillgångarna. I den utsträckning som lagen tillåter upphäver du oåterkalleligen – eller accepterar att inte hävda detta mot Snap eller våra dotterbolag i det fall ett undantag inte är tillåtet - alla moraliska rättigheter eller motsvarande rättigheter du kan ha för Tillgångarna världen över.

Du bekräftar och godkänner att Snap har rätt (men ingen skyldighet) att offentligt ange tillgångarna till dig, inklusive genom att lämna ditt namn, företagsnamn (om tillämpligt), linsnamn, Snapchat-kontots användarnamn eller visningsnamn, stad, län och land, som lämnats av dig eller som är knutet till ditt Snapchat-konto.

2. Begränsningar för innehåll i tillgångar

Tillgångarna måste följa våra riktlinjer för att skicka in bidrag med Lens Studio och våra community-riktlinjer och måste vara lämpliga för Snapchattare över 13 år.

3. Kommunikation från oss

Vi kan komma att skicka till dig elektroniska meddelanden om din inlämning, om Linsprodukten eller om våra andra produkter eller tjänster, med hjälp av kontaktinformationen som lämnats in av dig eller som är kopplad till ditt Snapchat-konto, beroende på vad som är tillämpligt. Genom att lämna in Tillgångar samtycker du till att ta emot den elektroniska kommunikationen från Snap och våra dotterbolag som beskrivs i dessa villkor.

Du godkänner att alla överenskommelser, meddelanden, upplysningar och annan kommunikation som vi tillhandahåller elektroniskt, uppfyller alla lagliga krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig.

4. Leverans av lins

Tillgångarna måste följa de tekniska kraven som anges av Snap. Vi garanterar inte leverans av linsen och vi garanterar inte att någon väljer att använda linsen.

När du har skickat in tillgångar kan Snap ge dig en skanningsbar kod ("Snapkod"). Din användning av den Snapkoden måste följa Snapchats varumärkesriktlinjer och användningsriktlinjer för Snapkod.

Snapchatanvändare kommer att få valet att använda linsen genom att skanna snapkoden eller på andra sätt som tillhandahålls av Snap (var och en en "Upplåsning"). Alla Snapchatanvändare kan låsa upp linsen.

Snap förbehåller sig rätten att inaktivera upplåsningen och omdirigera upplåsningen, var och en efter Snap:s eget gottfinnande. Snap förbehåller sig rätten att avvisa eller annullera en lins när som helst, inklusive efter att ha utfärdat en Snapkod om du eller linsen bryter mot våra villkor eller riktlinjer, eller av någon annan anledning enligt vårt eget gottfinnande.

Snap kan ge dig en option på att lägga till en uppmaning som inkluderar en svep-upp till en webbvy, din butik på Snaps handlartjänster eller annat innehåll. Varje uppmaning utgör en del av tillgångarna.

Snap kan, efter eget gottfinnande, välja att dela information med dig om användningen av linsen. Om vi inte beviljar dig skriftligt får du inte använda den informationen för kommersiella ändamål.

5. Kampanjer

Om du använder linsen eller någon del av tjänsterna som en del av ett lotteri, en tävling, erbjudande eller annan marknadsföring (var och en kallad "Kampanj") är du ensamt ansvarig för att följa alla gällande lagar, regler och villkor där Kampanjen erbjuds, och även följa våra kampanjregler. Såvida vi inte uttryckligen i skrift kommit överens om något annat kommer inte Snap eller våra dotterbolag att vara sponsor eller administratör av din Kampanj.

6. Dina åtaganden och garantier

Förutom dina åtaganden och garantier i Snap Inc.:s användarvillkor intygar du och garanterar att (a) du har alla rättigheter och nödvändiga tillstånd för att licensiera Tillgångarna och eventuella ytterligare element som ingår i tillgångarna och att bevilja eventuella undantag i samband med tillgångarna och eventuella ytterligare element som ingår i tillgångarna till Snap och våra dotterbolag, (b) att tillgångarna inte bryter mot dessa villkor, våra community-riktlinjer eller Lens Studios riktlinjer för att skicka in bidrag, (c) att tillgångarna inte bryter, och dess användning i samband med tjänsterna inte bryter mot, äventyrar eller gör intrång i någon patent, upphovsrätt (inklusive musikrättigheter som master, synkronisering eller rättigheter för offentligt framträdande), varumärke, integritet eller publicitetsrättigheter eller andra rättigheter för någon person eller enhet, (d) att du inte har tilldelat, licensierat eller på annat sätt överfört tillgångarna till någon annan person eller enhet, (e) att du för all eventuell musik som du införlivar som ett extraelement har betalat och kommer att betala alla belopp som eventuellt har eller ska betalas till alla skivbolag, musikförlag, offentliga organisationer (t.ex. ASCAP, BMI, SESAC, SACEM), musiker, kompositörer och andra rättighetsinnehavare till följd av att sådan musik utnyttjas enligt dessa villkor, (f) att tillgångarna följer alla lagar, regler och föreskrifter och är lämpliga för åldersgruppen 13 år och äldre, (g) att tillgångarna inte, och kommer inte, förtalar, mobbar, orsakar skada eller men eller orsakar känslomässigt trångmål för någon tredje part och (g) att all information du har lämnat till Snap tillsammans med tillgångarna och din inlämning av bidrag är aktuell och korrekt. I händelse av att Snap gör tillgångarna tillgängliga i tjänsterna kommer inte detta att minska eller upphäva dina skyldigheter och garantier som finns i dessa villkor.

Du försäkrar och garanterar att (a) varken du eller, om du är ett företag, något närstående bolag, samarbetsföretag, eller närstående bolag i verksamheten, ingår på någon av de listor över otillåtna avtalsparters som upprätthålls av USA:s regering, inklusive Specially Designated Nationals List och Foreign Sanctions Evaders List som administreras av US Department of Treasury Office of Foreign Asset Control ("OFAC") och Denied Parties List, Unverified List och Entity List som upprätthålls av US Department of Commerce's Bureau of Industry and Security eller av någon annan myndighet i de länder där du verkar, (b) att du om du är ett företag inte ägs eller kontrolleras av en sådan otillåten part och (c) du inte är bosatt, placerad, eller organiserad enligt lagen i något eller några länder med vilka handel är förbjuden enligt OFAC eller andra tillämpliga sanktioner.

Om du lämnar in Tillgångar på uppdrag av ett företag, representerar och garanterar du dessutom att du är en behörig företrädare för företaget med befogenhet att binda företaget till dessa villkor och godkänner för företagets räkning att bli bundet av dessa villkor.

7. Din skadeersättning till oss

Förutom dina ersättningsskyldigheter enligt Snap Inc.:s användarvillkor, godkänner du, så långt lagen tillåter det, att ersätta, försvara och hålla Snap, våra dotterbolag, styrelseledamöter, tjänstemän, aktieägare, anställda, licensgivare och agenter skadefria från och mot alla klagomål, avgifter, skadestånd, skador, förluster, kostnader, skulder och utgifter (inklusive juristkostnader) på grund av eller som hänför sig på något sätt till (a) Snapchats användning och tredjeparts användning av tillgångarna, inklusive eventuella ytterligare element i samband med tjänsterna, (b) din användning av tjänsterna och dina aktiviteter i samband med tjänsterna, (c) din överträdelse eller påstådd kränkning av lagar, regler och föreskrifter i samband med din användning av tjänsterna eller dina aktiviteter i samband med tjänsterna, (d) eventuella krav på att tillgångarna kränker, äventyrar eller missbrukar upphovsrätt, varumärke, företagshemlighet, mönsterskydd, varuutstyrsel, patent, publicitet, privatliv eller annan rättighet för någon person eller enhet, (e) din användning av produkter eller tjänster som tillhandahålls av en tredje part i samband med tjänsterna, även om de rekommenderas eller är godkända av Snap, (f) eventuella bedrägerier eller förvrängningar av dig eller (g) eventuella överträdelser eller påstådda brott mot dessa villkor, inklusive eventuella eller påstådda brott mot dina löften, garantier eller skyldigheter.

8. Inget agentförhållande

Du bekräftar att inget i dessa villkor kommer att tolkas som ett gemensamt företag, huvudagent eller anställningsförhållande mellan dig och Snap eller våra dotterbolag.

9. Styrande lagar och tvister mellan dig och Snap

Dessa villkor styrs av bestämmelse om lagval och bestämmelse av plats i Snap Inc.:s användarvillkor.

OM SKILJEDOMSFÖRFARANDE: FÖRUTOM VISSA TYPER AT TVISTER SOM NÄMNS ISKILJLEDOMSKLAUSULEN SOM ANGES I Snap INC.:S ANVÄNDARVILLKOR KOMMER DU OCH Snap INC. ÖVERENS OM ATT KRAV OCH TVISTER MELLAN PARTERNA KOMMER ATT LÖSAS GENOM TVINGANDE OCH BINDANDE SKILJEDOM ENLIGT DE SKILJEDOMSPROCEDURER SOM ANGES I SKILJEDOMSKLAUSULEN I Snap INC.:S ANVÄNDARVILLKOR OCH DU GODKÄNNER ATT DU AVSÄGER DIG ALLA RÄTTIGHETER ATT DELTA I GRUPPTALAN ELLER GRUPPSKILJEDOM.

Om du har lämnat in en beställning på uppdrag av ett företag, kommer skiljedomsklausulen i Snap Inc.:s användarvillkor att gälla, förutom att AAA:s kommersiella skiljedomsregler kommer att styra skiljedomen istället för AAA:s skiljedomsregler för konsumenter. 10. Ändringar av dessa villkor

Från tid till annan kan vi ändra dessa villkor. Du kan avgöra när dessa villkor senast reviderades genom att referera till giltighetsdatumet högst upp. Eventuella ändringar av dessa villkor träder i kraft när vi lägger ut de uppdaterade villkoren på vår hemsida och gäller för alla Tillgångar du lämnar in efter det. Genom att lämna in Tillgångar efter att dessa villkor har uppdaterats anses du ha godkänt de uppdaterade villkoren. Om du inte godkänner någon del av dessa villkor, ska du inte lämna in Tillgångar.

11. Slutliga villkor

Dessa villkor skapar inte eller överlåter rättigheter från tredje part. Om vi inte verkställer en bestämmelse i dessa villkor anses den inte som ett undantag. Vi reserverar alla rättigheter som inte uttryckligen tilldelats dig. Om någon bestämmelse i dessa villkor av någon anledning anses vara ogiltig, olaglig, eller oförutsebar av en domstol eller skiljeman med giltig behörighet anses bestämmelsen vara avskiljbar från dessa villkor och bestämmelsens invaliditet påverkar inte giltigheten eller verkställighet av resten av dessa villkor (som kommer att förbli giltiga och i kraft "Inklusive", så som det används i dessa villkor betyder "inklusive men inte begränsning". Snap kan när som helst, utan föregående meddelande, överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor helt eller delvis till någon part. Dessa villkor får inte överlåtas av dig och du får inte delegera dina uppgifter enligt dem, utan föregående skriftligt samtycke från Snap. Dessa villkor skrevs på engelska, och i den mån en översatt version av dessa villkor strider mot den engelska versionen kommer den engelska versionen att gälla.

12. Kontakta oss

Snap välkomnar kommentarer, frågor, bekymmer eller förslag. Vänligen skicka din feedback till oss genom att besöka support.snapchat.com. Du kan även kontakta oss med klagomål eller feedback via följande kontaktvägar.

Postadress: 3000 31st Street, Santa Monica, California 90405, U.S.A.

Vi uppskattar alltid att höra från våra användare. Men tänk på att om du skickar frivillig feedback eller förslag kan vi använda dina idéer utan att betala någon ersättning till dig.

Snap Group Limited användarvillkor för Lens Studio

(om du bor utanför USA)

Giltig fr.o.m. 26 oktober 2018

Skiljedomsmeddelande: om du använder tjänsterna på uppdrag av ett företag kommer ditt företag vara bundet till skiljedomsklausulen som visas senare i dessa villkor.

Introduktion

Vi ber dig läsa Snap Group Limited:s användarvillkor för Lens Studio ("villkor") noggrant. Dessa villkor utgör ett juridiskt bindande kontrakt mellan dig (eller din organisation) och Snap Group Limited ("Snap") och styr din inlämning av en lins ("lins"), linsikon och tillhörande komponenter (gemensamt kallas det material du lämnar in för "Tillgångar"). De produkter och tjänster som beskrivs i dessa villkor är "tjänster" så som de beskrivs i Snap Group Limited:s användarvillkor. Om du bor utanför USA eller om du använder tjänsterna för ett företags räkning som har sin huvudsakliga affärsverksamhet placerad utanför USA styr dessa villkor din inlämning. Om du bor i USA eller använder tjänsterna för ett företags räkning som har sin huvudsakliga affärsverksamhet placerad där gäller Snap Inc.:s användarvilllkor för Lens Studio.

Skriv ut en kopia av dessa villkor och ha dem tillgängliga som referens. För att skicka in tillgångar måste du godkänna Snap Group Limited:s licensavtal för Lens Studio som presenteras för dig när du laddar ner eller på annat sätt får tillgång till Lens Studio-programmet. Om du inte godkänner dessa villkor ska du inte ladda ner linsprogrammet och inte skicka in några tillgångar. För att skicka in tillgångar kan du behöva logga in med ditt Snapchat-konto.

Dessa villkor införlivar genom referens Snap Group Limited:s användarvillkor, community-riktlinjer, Snapchat:s varumärkesriktlinjer, användningsriktlinjer för Snapkod och riktlinjer för att skicka in bidrag med Lens Studio så vi ber dig läsa igenom dem noggrant. Bland annat innebär detta att din inlämning av tillgångar omfattas av de friskrivningar och begränsningar av ansvar som finns i Snap Group Limited:s användarvillkor. Läs även igenom våra sekretessvillkor för att få veta hur vi hanterar information när du använder tjänsterna. Du godkänner att vi kan samla in, använda och dela din information som det beskrivs i dessa villkor och alla uppdateringar av dem. I den utsträckning dessa villkor står i konflikt med Snap Group Limited:s användarvillkor, community-riktlinjer, Snapchat varumärkesriktlinjer, användningsriktlinjer för Snapkod eller riktlinjer för att skicka in bidrag med Lens Studio kommer dessa villkor att gälla.

Du intygar att du är minst 18 år gammal (eller har uppnått myndig ålder där du bor) och är behörig och bemyndigad att godkänna och följa dessa villkor. Om du vill lämna in ett bidrag och du inte har uppnått myndig ålder måste du ha din målsmans uttryckliga tillstånd.

Du godkänner att uttrycken "du" och "din" som används överallt i dessa villkor gäller både dig och företagen.

1. Din licens till oss

Du beviljar Snap och våra dotterbolag en icke-exklusiv, oinskränkt, ovillkorlig, obegränsad, överlåtbar, underlicensbar, oåterkallelig, royaltyfri världsomspännande licens att arkivera, kopiera, cache, koda, lagra, reproducera, registrera, sälja, underlicensiera, distribuera, sända, synkronisera, anpassa, redigera, modifiera, offentligt visa, offentliggöra, publicera, återpublicera, marknadsföra, visa, skapa derivatverk baserade på och på annat sätt använda tillgångarna på eller i samband med tjänsterna och marknadsföringen, och främjande av dem, i alla format, på eller genom alla medel eller media som nu är kända eller senare utvecklade, och med vilken teknik som helst som nu är känd eller senare utvecklad. Licensen inkluderar rätten för Snap och våra dotterbolag att göra tillgångarna tillgängliga för Snapchat-användare, för delning mellan dessa användare och för att spara på sina enheter. Licensen att göra tillgångarna tillgängliga inom tjänsterna sträcker sig i 90 dagar efter det att linsens visningstid i tjänsterna slutar, för att vi ska kunna leverera Snappar som inkluderar linsen. Licensen fortsätter för det begränsade syftet att marknadsföra och främja tjänsterna och för Memories på Snapchat.

Om du införlivar ditt eller någon tredjeparts namn, varumärke, likhet, bild, visuellt arbete, musikkomposition, texter, ljudeffektter, ljudinspelning, koreografiskt arbete eller annat material (gemensamt kallat "Ytterligare element") i tillgångarna, godkänner du att denna licens innehåller alla ytterligare element.

Du godkänner att tredje part kan använda tillgångarna för ändamål eller på annat sätt än vad du förväntade dig. Du godkänner att sådana användningsområden utgör användargenererat innehåll för vilket varken Snap eller våra dotterbolag bär något ansvar. Du godkänner att varken Snap eller våra dotterbolag är ansvariga för några anspråk eller förluster som är baserade på eller som följs av användargenererat innehåll, inklusive användarinnehåll som utnyttjar tillgångarna, oavsett om de finns inom tjänsterna eller bortom.

Du bekräftar och godkänner att Snap, Snap Inc. och våra dotterbolag äger alla rättigheter i linsprodukten, inklusive Lens Studio och linsprogrammet och alla andra kreativa verktyg vi kan göra tillgängliga för dig för att skapa tillgångarna (till exempel mallar eller Bitmoji).

Du godkänner att varken Snap, Snap Inc. eller våra dotterbolag är skyldiga att betala dig eller någon tredje part någon belöning eller ersättning för tillgångarna eller någon användning av tillgångarna. I den utsträckning som lagen tillåter upphäver du oåterkalleligen – eller accepterar att inte hävda detta mot Snap eller våra dotterbolag i det fall ett undantag inte är tillåtet - alla moraliska rättigheter eller motsvarande rättigheter du kan ha för tillgångarna världen över.

Du bekräftar och godkänner att Snap har rätt (men ingen skyldighet) att offentligt ange tillgångarna till dig, inklusive genom att lämna ditt namn, företagsnamn (om tillämpligt), linsnamn, Snapchat-kontots användarnamn eller visningsnamn, stad, län och land, som lämnats av dig eller som är knutet till ditt Snapchat-konto.

2. Begränsningar för innehåll i tillgångar

Tillgångarna måste följa våra riktlinjer för att skicka in bidrag med Lens Studio och våra community-riktlinjer och måste vara lämpliga för Snapchattare över 13 år.

3. Kommunikation från oss

Vi kan komma att skicka till dig elektroniska meddelanden om din inlämning, om Linsprodukten eller om våra andra produkter eller tjänster, med hjälp av kontaktinformationen som lämnats in av dig eller som är kopplad till ditt Snapchat-konto, beroende på vad som är tillämpligt. Genom att lämna in Tillgångar samtycker du till att ta emot den elektroniska kommunikationen från Snap, Snap Inc. och våra dotterbolag som beskrivs i dessa villkor.

Du godkänner att alla överenskommelser, meddelanden, upplysningar och annan kommunikation som vi tillhandahåller elektroniskt, uppfyller alla lagliga krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig.

4. Leverans av lins

Tillgångarna måste följa de tekniska kraven som anges av Snap. Vi garanterar inte leverans av linsen och vi garanterar inte att någon väljer att använda linsen.

När du har skickat in tillgångar kan Snap ge dig en skanningsbar kod ("Snapkod"). Din användning av den Snapkoden måste följa Snapchats varumärkesriktlinjer och användningsriktlinjer för Snapkod.

Snapchatanvändare kommer att få valet att använda linsen genom att skanna snapkoden eller på andra sätt som tillhandahålls av Snap (var och en en "Upplåsning"). Alla Snapchatanvändare kan låsa upp linsen.

Snap förbehåller sig rätten att inaktivera upplåsningen och omdirigera upplåsningen, var och en efter Snap:s eget gottfinnande. Snap förbehåller sig rätten att avvisa eller annullera en lins när som helst, inklusive efter att ha utfärdat en Snapkod om du eller linsen bryter mot våra villkor eller riktlinjer, eller av någon annan anledning enligt vårt eget gottfinnande.

Snap kan ge dig en option på att lägga till en uppmaning som inkluderar en svep-upp till en webbvy, din butik på Snaps handlartjänster eller annat innehåll. Varje uppmaning utgör en del av tillgångarna.

Snap kan, efter eget gottfinnande, välja att dela information med dig om användningen av linsen. Om vi inte beviljar dig skriftligt får du inte använda den informationen för kommersiella ändamål.

5. Kampanjer

Om du använder linsen eller någon del av tjänsterna som en del av ett lotteri, en tävling, erbjudande eller annan marknadsföring (var och en kallad "Kampanj") är du ensamt ansvarig för att följa alla gällande lagar, regler och villkor där Kampanjen erbjuds, och även följa våra kampanjregler. Såvida vi inte uttryckligen i skrift kommit överens om något annat kommer inte Snap eller våra dotterbolag att vara sponsor eller administratör av din Kampanj.

6. Dina åtaganden och garantier

Förutom dina åtaganden och garantier i Snap Group Limited:s användarvillkor intygar du och garanterar att (a) du har alla rättigheter och nödvändiga tillstånd för att licensiera Tillgångarna och eventuella ytterligare element som ingår i tillgångarna och att bevilja eventuella undantag i samband med tillgångarna och eventuella ytterligare element som ingår i tillgångarna till Snap och våra dotterbolag, (b) att tillgångarna inte bryter mot dessa villkor, våra community-riktlinjer eller Lens Studios riktlinjer för att skicka in bidrag, (c) att tillgångarna inte bryter, och dess användning i samband med tjänsterna inte bryter mot, äventyrar eller gör intrång i någon patent, upphovsrätt (inklusive musikrättigheter som master, synkronisering eller rättigheter för offentligt framträdande), varumärke, integritet eller publicitetsrättigheter eller andra rättigheter för någon person eller enhet, (d) att du inte har tilldelat, licensierat eller på annat sätt överfört tillgångarna till någon annan person eller enhet, (e) att du för all eventuell musik som du införlivar som ett extraelement har betalat och kommer att betala alla belopp som eventuellt har eller ska betalas till alla skivbolag, musikförlag, offentliga organisationer (t.ex. ASCAP, BMI, SESAC, SACEM), musiker, kompositörer och andra rättighetsinnehavare till följd av att sådan musik utnyttjas enligt dessa villkor, (f) att tillgångarna följer alla lagar, regler och föreskrifter och är lämpliga för åldersgruppen 13 år och äldre, (g) att tillgångarna inte, och kommer inte, förtalar, mobbar, orsakar skada eller men eller orsakar känslomässigt trångmål för någon tredje part och (g) att all information du har lämnat till Snap tillsammans med tillgångarna och din inlämning av bidrag är aktuell och korrekt. I händelse av att Snap gör tillgångarna tillgängliga i tjänsterna kommer inte detta att minska eller upphäva dina skyldigheter och garantier som finns i dessa villkor.

Du försäkrar och garanterar dessutom (att varken du eller, om du är ett företag, någon närstående finns på den begränsade deltagarlista som upprätthålls av USA, Europeiska unionen, Storbritannien eller andra relevanta statliga myndigheter – till exempel USA:s Specially Designated Nationals List och Foreign Sanctions Evaders List, Denied Parties List, Unverified List och Entity List och Storbritanniens och EU:s konsoliderade listor över personer och enheter som är föremål för finansiella sanktioner, att du (om du är ett företag) inte ägs eller kontrolleras av en part med sådana begränsningar och att du inte är bosatt, lokaliserad eller organiserad i något eller några länder med vilka handeln är förbjuden enligt sanktionerna som beskrivs ovan.

Om du lämnar in Tillgångar på uppdrag av ett företag, representerar och garanterar du dessutom att du är en behörig företrädare för företaget med befogenhet att binda företaget till dessa villkor och godkänner för företagets räkning att bli bundet av dessa villkor.

7. Din skadeersättning till oss

Förutom dina ersättningsskyldigheter enligt Snap Group Limited:s användarvillkor, godkänner du, så långt lagen tillåter det, att ersätta, försvara och hålla Snap Inc., våra dotterbolag, styrelseledamöter, tjänstemän, aktieägare, anställda, licensgivare och agenter skadefria från och mot alla klagomål, avgifter, skadestånd, skador, förluster, kostnader, skulder och utgifter (inklusive juristkostnader) på grund av eller som hänför sig på något sätt till (a) Snapchats användning och tredjeparts användning av tillgångarna, inklusive eventuella ytterligare element i samband med tjänsterna, (b) din användning av tjänsterna och dina aktiviteter i samband med tjänsterna, (c) din överträdelse eller påstådd kränkning av lagar, regler och föreskrifter i samband med din användning av tjänsterna eller dina aktiviteter i samband med tjänsterna, (d) eventuella krav på att tillgångarna kränker, äventyrar eller missbrukar upphovsrätt, varumärke, företagshemlighet, mönsterskydd, varuutstyrsel, patent, publicitet, privatliv eller annan rättighet för någon person eller enhet, (e) din användning av produkter eller tjänster som tillhandahålls av en tredje part i samband med tjänsterna, även om de rekommenderas eller är godkända av Snap, (f) eventuella bedrägerier eller förvrängningar av dig eller (g) eventuella överträdelser eller påstådda brott mot dessa villkor, inklusive eventuella eller påstådda brott mot dina löften, garantier eller skyldigheter.

8. Inget agentförhållande

Du bekräftar att inget i dessa villkor kommer att tolkas som ett gemensamt företag, huvudagent eller anställningsförhållande mellan dig och Snap, Snap Inc. eller våra dotterbolag.

9. Styrande lagar och tvister mellan dig och Snap

Dessa villkor styrs av lagvals bestämmelsen iSnap Group Limited:s användarvillkor och av tvistelösningsbestämmelsen i Snap Group Limited:s användarvillkor.

Om du är en enskild konsument (inte ett företag) som bor inom EU och vill ha mer information om tvistelösning kan du följa denna länk till Europeiska Unionens nätplattform för att lösa tvister .

Skiljedomsbestämmelsen i Snap Group Limited:s användarvillkor gäller om du använder tjänsterna på uppdrag av ett företag.

10. Förändringar av dessa villkor

Från tid till annan kan vi ändra dessa villkor. Du kan avgöra när dessa villkor senast reviderades genom att referera till giltighetsdatumet högst upp. Eventuella ändringar av dessa villkor träder i kraft när vi lägger ut de uppdaterade villkoren på vår hemsida och gäller för alla Tillgångar du lämnar in efter det. Genom att lämna in Tillgångar efter att dessa villkor har uppdaterats anses du ha godkänt de uppdaterade villkoren. Om du inte godkänner någon del av dessa villkor, ska du inte lämna in Tillgångar.

11. Slutliga villkor

Om du är en enskild konsument (inte ett företag) kommer inget i dessa villkor påverka dina lagliga rättigheter och ersättningar under de tvingande konsumentlagarna i ditt land. Dessa villkor skapar inte eller överlåter rättigheter från tredje part. Om vi inte verkställer en bestämmelse i dessa villkor anses den inte som ett undantag. Vi reserverar alla rättigheter som inte uttryckligen tilldelats dig. Om någon bestämmelse i dessa villkor av någon anledning anses vara ogiltig, olaglig, eller oförutsebar av en domstol eller skiljeman med giltig behörighet anses bestämmelsen vara avskiljbar från dessa villkor och bestämmelsens invaliditet påverkar inte giltigheten eller verkställighet av resten av dessa villkor (som kommer att förbli i full kraft och effekt). "Inklusive", så som det används i dessa villkor betyder "inklusive men utan begränsning". Snap kan när som helst, utan föregående meddelande, överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor helt eller delvis till någon part. Dessa villkor får inte överlåtas av dig och du får inte delegera dina uppgifter enligt dem, utan föregående skriftligt samtycke från Snap. Dessa villkor skrevs på engelska, och i den mån en översatt version av dessa villkor strider mot den engelska versionen kommer den engelska versionen att gälla.

12. Kontakta oss

Snap tar gärna emot kommentarer, frågor, funderingar eller förslag. Skicka din feedback till oss genom att besöka support.snapchat.com. Företaget som ansvarar för tjänsterna utanför USA heter Snap Group Limited, ett företag som är registrerat i England och ligger på 7-11 Lexington Street, London W1F 9AF, United Kingdom med företagsnummer 09763672.

Vi uppskattar alltid att höra från våra användare. Men tänk på att om du skickar frivillig feedback eller förslag kan vi använda dina idéer utan att betala någon ersättning till dig.