Snap Retningslinjer for annonsering

Gjelder fra og med 12/01/2018

 1. Generell informasjon
 2. Gjennomgang
 3. Opplysninger
 4. Tjenester fra Tredjeparter
 5. Ulovlig innhold
 6. Begrenset innhold

1. Generell informasjon

Vi ønsker at Snapchattere skal ha det gøy og være trygge, og disse målene er utgangspunktet for våre Annonseringsregler. Annonsører må være ærlige om produkter/tjenester de annonserer; unngå å benytte innhold som kan være villedende eller støtende; og aldri gå på akkord med brukernes personvern. Disse annonseringsreglene gjelder for alle annonser levert av Snap.

Annonsørene må etterfølge Snap sine Vilkår for Tjenesten og Samfunnsretningslinjer, og alle andre retningslinjer for bruk av Snap sine tjenester. Vi oppdaterer vilkår, regler og retningslinjer fra tid til annen, så sørg for å stikke innom og lese dem regelmessig.

Vår brukerbase inkluderer tenåringer (så unge som 13), nittiåringer, og alle aldersgrupper i mellom. Annonsørene er ansvarlige for at deres annonser er egnet for Snapchat-brukere i alderen 13+ i ethvert geografisk område hvor annonsene vil vises. De er også ansvarlige for at deres annonser overholder alle gjeldende lover, bransjekoder, regler og forskrifter i ethvert geografisk område hvor annonsene vil vises.

Alle annonser må tilfredsstille høye kvalitets- og redaksjonelle standarder. Vennligst se seksjonen om våre Spesifikasjoner og Kreative retningslinjer i vårt Bedrifts-hjelpesenter for de tekniske og kreative spesifikasjonene for hvert av annonseproduktene våre.

Vi kan dele informasjon relatert til annonser med tredjeparter, inkludert: (a) mediapartnerne våre når annonsene dine kjøres i innhold som er relatert til den mediapartneren, og (b) tredjeparter som har produkter eller tjenester du har valgt å bruke i forbindelse med disse annonsene.

Brukerne våre kan dele annonser med andre Snapchattere eller lagre annonser på enhetene sine. De kan bruke noen av verktøyene og funksjonene vi gjør tilgjengelig i Snapchat, for å bruke bildetekster, tegninger, filtre eller andre kreative elementer til annonsen. Aldersmålrettede annonser kan deles i Snapchat med Snapchattere i alle aldre. For å finne ut om du kan begrense annonsedeling og annonsesparing for annonsene dine i Snapchat, vennligst kontakt din kontorepresentant eller besøk vårt Hjelpesenter for bedrifter.

2. Gjennomgang

Alle annonser skal gjennomgås og godkjennes av oss. Vi forbeholder oss retten til å avvise eller fjerne enhver annonse etter eget skjønn, herunder også om annonsen ikke er i overensstemmelse med disse markedsføringsvilkår. Vi forbeholder oss også retten til å be om modifikasjoner av annonser, og til å kreve saklig sannsynliggjøring for enhver påstand i annonser.

Snap kan suspendere eller avslutte kontoen(e) din(e) hvis du bryter med våre Annonseretningslinjer.

3. Opplysninger

Alle påkrevde og obligatoriske advarsler i annonser må være klare og tydelige.

Annonsør(er) må være nøyaktig og klart identifisert i annonsen.

4. Tjenester fra Tredjeparter

Som vi skriver i våre Tjenestevilkår, hvis du bruker en tjeneste, funksjon eller funksjonalitet som drives av en tredjepart og gjøres tilgjengelig via våre Tjenester (inkludert Tjenester vi tilbyr samlet sammen med tredjeparten), styrer vilkårene til hver enkelt part den respektive partens forhold til deg. Snap Inc. og deres agenter er ikke ansvarlig for disse tredjepartenes vilkår eller handlinger.

5. Ulovlig innhold

De følgende annonsetypene er ulovlige:

 • Annonser rettet mot land underlagt USAs handelssanksjoner og andre amerikanske eksportkontrollover.
 • Annonser som oppmuntrer til illegale aktiviteter eller noen som helst form for illegal oppførsel, produkt eller tiltak.
 • Annonser som ber om brukerens deltagelse i rettssaker, eller annonser som ber brukerne om å fortelle om sin medisinske historie med kompensasjon som mål.
 • Annonser som viser narkotikabruk eller overdrevet drikking.
 • Annonser som oppmuntrer til vold eller viser hyper-realistisk vold.
 • Annonser som oppfordrer til Snapping under bilkjøring, eller annen farlig oppførsel.
 • Annonser som foreslår brudd på lover eller regler.
 • Annonser som sender brukerne til phishing-lenker, skadelig programvare eller lignende skadelige koder eller nettsteder.
 • Annonser som promoterer sigaretter (inkludert e-sigaretter), sigarer, tobakk til andre formål enn røyking, samt andre tobakk- eller nikotinrelaterte produkter.
 • Annonser som markedsfører skytevåpen, våpen eller ammunisjon.
 • Ulovlig handel med dyreliv, samt produkter eller tjenester med opprinnelse fra verneverdige eller truede arter.
 • Annonser som har til formål å skremme brukeren.
 • Annonser som oppmuntrer uærlig oppførsel.
 • Annonser som retter seg mot eller har som intensjon å appellere spesifikt til barn under 13 års alder.
 • App-installeringer fra kilder andre enn den offisielle appen for brukerens enhet.

Krenkende innhold

Annonser må ikke krenke åndsverksrettigheter, personvern, publiserings- eller andre rettigheter for noen person eller enhet. Av den grunn må annonsører ha på plass alle nødvendige rettigheter og tillatelser for alle elementer i annonsene sine. Annonser må ikke inneholde navn, likhet (inkludert slike som ligner visuelt), stemme (inkludert slike som høres like ut) eller andre identifiserende egenskaper hos et individ, uten denne personens samtykke.

Følgende er forbudt:

 • Annonser for produkter eller tjenester som først og fremst krenker andres åndsverksrettigheter, slik som de designet for å omgå opphavsrettigheter (for eksempel programvare eller datagjenopprettere for kabelsignaler).
 • Annonser for produkter eller tjenester som hovedsakelig handler om å selge falske produkter, slik som imitasjon av designer- eller offisielt lisensierte produkter.
 • Annonser for produkter som forsøker å forvandle brukeren til en kjendis eller annen offentlig figur.

Hvis du tror at dine åndsrettigheter, varemerke eller offentlige rettigheter har blitt krenket av en annonse levert på Snapchat, oppfordrer vi deg til å forsøke å kontakt og løse bekymringene dine direkte med annonsøren. Alternativt kan rettighetsholder og deres agenter rapportere påståtte krenkelser av åndsverksrettigheter til Snap her. Vi tar alle slike rapporter på alvor.

Misvisende innhold

 • Annonser som er villedende, falske eller misvisende, herunder villedende påstander, tilbud eller forretningspraksis.
 • Annonser som lurer brukere til å oppgi personlige opplysninger uten deres viten, under falske forutsetninger, eller som på annen måte misbruker personlig informasjon.
 • Lokkevareteknikker eller andre villedende handlingsoppfordringer.

Hatefullt eller diskriminerende innhold

 • Annonser som nedverdiger, fornedrer, diskriminerer eller viser hat mot en bestemt rase, etnisitet, kultur, land, tro, nasjonal opprinnelse, alder, seksuell orientering, kjønn, kjønnsidentitet eller -utfoldelse, uførhet, tilstand eller mot ethvert medlem av en beskyttet gruppe.
 • Annonser som markedsfører trakassering eller mobbing.

Upassende innhold

 • Annonser som viser nakenhet (med unntak av amming i enkelte situasjoner), eller seksuelt innhold.
 • Annonser som kan ses på som kulturelt upassende på et valgt sted.
 • Banning eller obskøne gester (med unntak av sensurert banning).
 • Voksenprodukter og -tjenester, inkludert strippeklubber, eskortetjenester, og spesialbutikker for voksenprodukter.

6. Begrenset innhold

Alkohol

Snap tillater ikke annonser som markedsfører eller refererer til alkohol til følgende land:

 • Algerie, Bahrain, Egypt, Indonesia, Jordan, Kasakhstan, Kuwait, Litauen, Marokko, Nigeria, Norge, Oman, Pakistan, Qatar, Saudi-Arabia, Tunisia, Tyrkia og De forente arabiske emirater.

Der annonser som markedsfører eller refererer til alkohol er tillatt, må de ikke:

 • Rette seg mot eller sannsynligvis appellere spesielt til mindreårige.
 • Oppmuntre til eller skildre overdrevet inntak av alkoholholdige drikker.
 • Utnytte en person som er beruset eller på annen måte påvirket.
 • Glamorisere alkohol eller på annen måte feilpresenterer effektene ved å innta alkohol.
 • Assosiere alkohol med det å føre et kjøretøy eller andre aktiviteter som krever en bestemt grad av ferdigheter eller fysisk koordinasjon, eller med alle typer ulovlig oppførsel.

Advarsler, slik som "vennligst drikk ansvarlig" eller lokale varianter (hvis slike gjelder) må få godt med plass i annonseteksten.

Annonser for alkoholprodukter må aldersrettes mot minst 18+, eller den gjeldende lovlige alderen for alkoholkonsum i landet du annonserer i:

 • Canada: 19+.
 • Japan, Thailand: 20+.
 • USA: 21+.
 • Sverige: 25+.
 • India: enten 18+, 21+, eller 25+, avhengig av om man retter seg mot statlige- eller unionsterritorier.

Finansielle produkter og tjenester

Annonser for finansielle produkter og tjenester må klart og tydelig beskrive alt tilgjengelig materiale om vilkår og betingelser til forbrukere, før innsending av en søknad.

Annonser for lån må beskrive, blant annet, årlig renteprosent, tilbakebetalingstid, avgifter og kostnader, strafferenter og kontaktinformasjon for låneinstitusjonen.

Produktannonser som er beregnet på et begrenset publikum skal kun målrettes mot dette publikumet. For eksempel, hvis et tilbud på et kredittkort er begrenset til individer over 18 år gamle, må annonsekampanjen for tilbudet være målrettet mot 18+.

Annonser for følgende er ikke tillatt:

 • Bli-rik-kvikt eller pyramidespill eller andre villedende eller finansielle tilbud som er for gode til å være sanne.
 • Annonser som fremmer bestemte verdipapirer eller som gir eller hevder å gi innsidetips.
 • Lønningsdagslån eller ågerrenter.
 • Kryptovaluta, inkludert: Wallets, handelsplattformer og Initial Coin Offerings (ICO) dersom ikke det er innhentet godkjenning fra Snap på forhånd.
 • Alle andre typer finansielle produkter og tjenester som er juridisk tvilsomme eller på andre måter følsomme, vurdert etter vårt eget skjønn.

Matprodukter

Annonser for matprodukter må beskrive nøyaktig kvaliteten og karakteristika ved et matprodukt, inkludert alle assosierte påstander om helse og ernæring.

Spill og lotterier

Våre annonseretningslinjer angående markedsføring av spilling gjelder for markedsføringen av nettbaserte kasinoer, kasinoer i bygninger, lotterier og alle slags produkter eller tjenester som ber Snapchattere om å betale for å spille sjansespill for å vinne premier med verdi i den ekte verden.

Annonsører må etterkomme alle krav til gjeldende lisensiering eller registrering. Annonsører må gi Snap bevis på nåværende lisens eller registrering. Alle spill- og lotteriannonsører må være forhåndsgodkjent av Snap.

Snap tillater ikke målrettede annonser for spill eller lotterier i følgende land:

 • Algerie, Argentina, Bahrain, Colombia, Egypt, Gaza og Vestbredden, Kuwait, Marokko, Oman, Pakistan, Qatar, Saudi-Arabia, Tunisia og De forente arabiske emirater.

Snap tillater målrettede annonser for spill eller lotterier i følgende land:

 • Australia, Østerrike, Belgia, Bulgaria, Canada, Chile, Costa Rica, Kroatia, Den tsjekkiske republikk, Danmark, Den dominikanske republikk, Finland, Frankrike, Tyskland, Gibraltar, Hellas, Ungarn, India, Irland, Japan, Kasakhstan, Kenya, Litauen, Luxembourg, Mexico, Monaco, Nederland, New Zealand, Nigeria, Norge, Peru, Filippinene, Portugal, Romania, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, Sør-Afrika, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia, Uruguay og USA.

Snap tillater målrettede annonser for lotterier i følgende land:

 • Brasil, Ecuador, Hong Kong, Indonesia, Irak, Israel, Italia, Jordan, Libanon, Malaysia, Polen, Russland, Thailand og Tyrkia.

Annonser for spill og lotterier må ikke:

 • Målrettes mot områder der annonsøren ikke er autorisert for å arbeide.
 • Rette seg mot eller sannsynligvis appellere spesielt til mindreårige.
 • Glorifisere spilling eller feilpresentere fordelene ved å delta.
 • Oppmuntre individer til å spille for mer enn de har råd til.

Annonser for spill og lotterier må aldersrettes mot minst 18+, eller den gjeldende lovlige alderen i landet du annonserer i.

Nettbasert lisens for spill Målrettet mot marked(er) Tillatelig?
Storbritannia Storbritannia
Storbritannia og Frankrike Storbritannia og/eller Frankrike
Storbritannia Frankrike

Vanlige dating-tjenester

Annonser for nett-dating må målrettes mot alderen 18+, ikke være provoserende, åpenlyst seksuelle av natur, eller ha referanser til prostitusjon.

Snap tillater ikke annonsering som markedsfører utroskap.

Snap tillater ikke målrettede annonser for nett-datingtjenester i følgende land:

 • Bahrain, Egypt, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater.

Legemidler og helse

Annonser for farmasøytiske produkter og helseprodukter og tjenester må kun markedsføre slike produkter eller tjenester som har blitt godkjent av de lokale regelgivende myndighetene i hvert av landene de retter seg mot. For eksempel vil et reseptbelagt legemiddel som er godkjent i Canada ikke kunne annonseres for i USA, unntatt hvis det er godkjent i USA også.

Reseptbelagte medisiner

Snap tillater målrettede annonser bare for medisiner som er reseptbelagt i følgende land:

 • Algerie, Bahrain, Canada, Costa Rica, Egypt, Hong Kong, Japan, Kuwait, New Zealand, Oman, Qatar, Saudi-Arabia, Singapore, Tunisia, De forente arabiske emirater og USA.

Annonser for nettbaserte apoteker må registreres hos de relevante myndighetene i det landet der du annonserer. For eksempel må nettbaserte apotek i USA og Canada bli verifisert av the National Association of Board of Pharmacies (NABP).

Medisiner over disk (OTC-medisiner)

Snap tillater ikke målrettede annonser for OTC-medisiner i følgende land:

 • Colombia, Irak, Libanon, Romania, Spania og Tyrkia.

Helse og kosttilskudd

Annonser for helse og kosttilskudd må ikke:

 • Markedsføre produkter som kan utgjøre en fare for forbrukere (slik som de som er nevnt i veiledninger fra lokale regelgivende myndigheter).
 • Markedsføre tilskudd som fører til vekttap.
 • Inneholde overdrevne eller urealistiske påstander.
 • Inkludere "før-og-etter"-bilder.

Aldersmålretting er påkrevet i følgende land:

 • Colombia, Hellas, Kuwait og USA: 18+.

Kondomer

Snap tillater ikke målrettede annonser for kondomer i følgende land:

 • Bahrain, Irland, Kuwait, Libanon, Monaco, Oman, Polen og Qatar.

Aldersmålretting er påkrevet i følgende land:

 • Australia, Chile, Egypt, Litauen, Peru, Filippinene, Portugal, Russland, Slovakia og Tyrkia: 18+
 • Norge: 16+

Der annonsering for kondomer er tillatt, må ikke innholdet være provoserende eller åpent seksuelt av natur.

Hormon-preventiver

Snap tillater ikke målrettede annonser for hormon-preventiver i følgende land:

 • Bahrain, Colombia, Tsjekkia, Danmark, Tyskland, Irland, Italia, Kuwait, Libanon, Monaco, Oman, Polen, Qatar, Romania, Saudi-Arabia, Spania, Sveits, Thailand, Tsjekkia, Tyrkia, De forente arabiske emirater og Uruguay.

Aldersmålretting er påkrevet i følgende land:

 • Australia, Egypt, Litauen, Portugal og Slovakia: 18+

Hormon-preventiver som er klassifisert som medisiner styres av retningslinjene for enten resepter eller over disk, i følge det som gjelder av landsspesifikke krav.

Plastiske operasjoner

Snap tillater ikke målrettede annonser for plastiske operasjoner i følgende land:

 • Hellas, Hong Kong, India, Indonesia, Italia, Jordan, Libanon, Monaco, Oman, Filippinene, Polen, Serbia, Tunisia og Tyrkia.

Annonser for plastisk kirurgi må aldersrettes til 18+, unntatt i Bahrain der de må aldersrettes til 21+.

Kjønnsbestemmelse under graviditet

 • Annonser for tester for å bestemme kjønn under graviditet er ikke tillatt i India.

Kosthold og fitness

 • Alle typer annonser som viser negative selvbilder mot bruker, inneholder overdrevne påstander om "Før og etter"-bilder eller på annen måte nedverdiger brukeren, er ikke tillatt.

Politisk markedsføring

Politiske annonser er underlagt Snaps Retningslinjer for politisk reklame.

Kampanjer

Kampanjer på Snapchat er gjenstand for Snap sine Kampanjeregler.

Referanser til Snap

Annonser må ikke antyde en tilknytning eller anbefaling fra Snap eller dennes produkter. Annonser må heller ikke inneholde endrede eller til forveksling like variasjoner av noe Snap-eid varemerke. Tillatte referanser til Snap-eide varemerker er begrenset og må samsvare med Snaps Retningslinjer for varemerker

Samling og bruk av brukerdata

Annonser kan ikke innhente informasjon om rase eller etnisk opphav, politisk mening, religiøs eller filosofisk trosretning, medlemskap i fagforening, helse eller seksualliv, uten forutgående tillatelse.

Annonsørens personvernbetingelser må gjøres tilgjengelig når det innhentes personopplysninger.

Personopplysninger må hentes og behandles på en sikker måte.

Annonser må ikke fastslå eller antyde kunnskap om personlige data, sensitiv informasjon, nettaktivitet eller den nøyaktige posisjonen til en bruker.