Snap Retningslinjer for annonsering

 1. Generell informasjon
 2. Generelle krav
  1. Opplysninger
  2. Samling og bruk av data
  3. Krenkende innhold
  4. Referanser til Snap
  5. Kampanjer
 3. Ulovlig innhold
  1. Upassende innhold
  2. Misvisende innhold
  3. Opplevelser med dårlig kvalitet eller avbrudd
  4. Hatefullt eller diskriminerende innhold
 4. Bransjespesifikke krav
  1. Vanlige dating-tjenester
  2. Alkohol
  3. Gambling-tjenester
  4. Underholdning
  5. Finansielle produkter og tjenester
  6. Legemidler og helse
  7. Politisk markedsføring

1. Generell informasjon

Vi ønsker at Snapchattere skal ha det gøy og være trygge, og disse målene er utgangspunktet for våre Annonseringsregler. Annonsører må være ærlige om produkter, tjenester og innhold som de annonserer for; unngå å benytte innhold som kan være villedende, bedragersk eller støtende; og aldri gå på akkord med brukernes personvern. Disse annonseringsreglene gjelder for alle annonser betjent av Snap. Betalt promotering av produkter eller tjenester på Snap-plattformen, utenom annonser levert av Snap, må også rette seg etter disse Annonseringsreglene.

Annonsørene må rette seg etter Snaps Tjenestevilkår og Samfunnsretningslinjer, og alle andre retningslinjer for bruk av Snap sine tjenester. Vi oppdaterer vilkår, regler og retningslinjer fra tid til annen, så sørg for å stikke innom og lese dem regelmessig.

Annonsørene er ansvarlige for at deres annonser er egnet for Snapchat-brukere i alderen 13+ (eller sin utvalgte målgruppe) i ethvert geografisk område hvor annonsene vises. De er også ansvarlige for at deres annonser overholder alle gjeldende lover, statutter, dekreter, regler, offentlige ordensregler, bransjekoder og forskrifter i ethvert geografisk område hvor annonsene vises. Annonser for visse produkter eller tjenester vil kanskje ikke målrettes basert på kjønn, alder eller sted.

Alle annonser må tilfredsstille høye kvalitets- og redaksjonelle standarder. Vennligst se seksjonen om våre Spesifikasjoner og Kreative retningslinjer i vårt Bedrifts-hjelpesenter for de tekniske og kreative spesifikasjonene for hvert av annonseproduktene våre.

Brukerne våre kan dele annonser med andre eller lagre annonser på enhetene sine. De kan bruke noen av verktøyene og funksjonene vi gjør tilgjengelig i Snapchat for å tilføre bildetekster, tegninger, filtre eller andre kreative elementer til annonsen - eller, hvis du viser annonser i Publikumsnettverket, så kan de bruke alle verktøy og funksjoner som er gjort tilgjengelige der hvor annonsen vises. Aldersmålrettede annonser kan deles i Snapchat med Snapchattere i alle aldre. For å finne ut om du kan begrense annonsedeling og annonsesparing for annonsene dine i Snapchat, vennligst kontakt din kontorepresentant eller besøk vårt Hjelpesenter for bedrifter.

Vi kan gi ut informasjon relatert til annonser (herunder det kreative arbeidet, målrettingen, betalingsenheten, kontaktinformasjonen og prisen betalt for annonsene) med tredjeparter, inkludert: (a) mediapartnerne våre når annonsene dine vises i innhold som er relatert til den mediapartneren, og (b) tredjeparter som har produkter eller tjenester du har valgt å bruke i forbindelse med disse annonsene.

Som vi skriver i våre Tjenestevilkår, hvis du bruker en tjeneste, funksjon eller funksjonalitet som drives av en tredjepart og gjøres tilgjengelig via våre Tjenester (inkludert Tjenester vi tilbyr samlet sammen med tredjeparten), styrer vilkårene til hver enkelt part den respektive partens forhold til deg. Snap og deres agenter er ikke ansvarlig for disse tredjepartenes vilkår eller handlinger.

Alle annonser skal gjennomgås og godkjennes av oss. Vi forbeholder oss retten til å avvise eller fjerne enhver annonse etter eget skjønn, for eksempel som respons på tilbakemeldinger fra brukere. Vi forbeholder oss også retten til å be om modifikasjoner av annonser, for å kreve saklig sannsynliggjøring av enhver påstand i en annonse, eller for å kreve dokumenter som beviser at du har en lisens eller autorisasjon som kan forlanges ut fra noe i annonsen din.

Snap kan suspendere eller avslutte kontoer for bedrifter eller personer som bryter med våre Annonseretningslinjer.

2. Generelle krav

2.1 Opplysninger

Alle påkrevde opplysninger, ansvarsfraskrivelser og advarsler i annonser må være klare og tydelige.

Annonsør(er) må være nøyaktig og klart identifisert i annonsen.

2.2 Innsamling og bruk av data

Annonser kan ikke innhente informasjon om rase eller etnisk opphav, politisk mening, religiøs- eller filosofisk trosretning, medlemskap i fagforening, helse, seksualliv eller pasienthistorikk.

Annonsørens personvernbetingelser må være tilgjengelig der hvor det innhentes personopplysninger.

Personlig informasjon må samles inn og behandles sikkert. Det er forbudt med annonser som lurer brukere til å oppgi personlig informasjon på falske premisser.

Annonser må ikke fastslå eller antyde kunnskap om personlige data, sensitiv informasjon, nettaktivitet eller den nøyaktige posisjonen til en bruker.

2.3 Krenkende innhold

Annonser må ikke krenke åndsverksrettigheter, personvern, publiserings- eller andre rettigheter for noen person eller enhet. Annonsører må ha alle nødvendige rettigheter og tillatelser for alle elementer i annonsene sine. Annonser får ikke inneholde navn, likhet (inkludert slike som ligner visuelt), stemme (inkludert slike som høres like ut) eller andre identifiserende egenskaper hos et individ, uten denne personens samtykke.

Følgende er forbudt:

 • Annonser for produkter eller tjenester som først og fremst krenker andres åndsverksrettigheter, slike som er designet for å omgå mekanismer for opphavsrettigheter (for eksempel programvare eller datagjenopprettere for kabelsignaler).
 • Annonser for produkter eller tjenester som hovedsakelig handler om å selge falske produkter, slik som imitasjon av designer- eller offisielt lisensierte produkter.
 • Annonser for produkter eller tjenester med falske kjendisvitnesbyrd eller -bruk.

Hvis du tror at dine åndsrettigheter, varemerke eller offentlige rettigheter har blitt krenket av en annonse levert på Snapchat, oppfordrer vi deg til å forsøke å kontakte og løse bekymringene dine direkte med annonsøren. Alternativt kan rettighetsholder og deres agenter rapportere påståtte krenkelser av åndsverksrettigheter til Snap her. Vi tar alle slike rapporter på alvor.

2.4 Referanser til Snap

Annonser får ikke hentyde en tilhørighet til Snap eller en endorsement av Snap eller Snaps produkter. Dette betyr at annonser ikke kan bruke noen av varemerkene til Snap, de kreative arbeidene i Bitmoji, eller representasjoner av Snapchats bruker-grensesnitt, unntatt der hvor dette er tillatt i Snapchats Retningslinjer for merkevaren eller Bitmojis Retningslinjer for merkevaren. Heller ikke kan annonser inneholde endrede eller til forveksling like variasjoner av noen av de Snap-eide varemerkene.

2.5 Promoteringer

Kampanjer på Snapchat er gjenstand for Snap sine Kampanjeregler.

3. Ulovlig innhold

3.1 Upassende innhold

 • Annonser som oppfordrer til uærlig oppførsel. (f.eks. annonser for falske ID-er, plagiering, tjenester som tilbyr å skrive skoleoppgaver).
 • Annonser som retter seg mot eller har som intensjon om å appellere spesifikt til barn under 13 års alder.
 • Annonser som kan ses på som kulturelt upassende innenfor det målrettede stedet.
 • Annonser som inneholder banning eller vulgære gester.
 • Annonser som viser nakenhet (med unntak av amming i enkelte situasjoner), seksuelt innhold, objektifisering av kjønn eller seksuelt ladet bildeinnhold.
 • Annonser for voksenprodukter og -tjenester, inkludert strippeklubber, eskortetjenester, og spesialbutikker for voksenprodukter.
 • Annonser som promoterer sigaretter (inkludert e-sigaretter), sigarer, vaping-produkter, tobakk, nikotin eller lignende produkter av ethvert slag.
 • Annonser rettet mot land underlagt USAs handelssanksjoner og andre amerikanske eksportkontrollover.
 • Annonser som oppmuntrer til illegale aktiviteter, oppførsel, produkter eller tiltak.
 • Annonser som viser narkotikabruk, eller overdreven eller uansvarlig drikking.
 • Annonser som promoterer ulovlig handel med dyreliv, samt produkter eller tjenester med opprinnelse fra verneverdige eller truede arter.
 • Annonser som har til formål å skremme brukeren.
 • Annonser som oppmuntrer til vold eller viser hyper-realistisk vold.
 • Annonser som oppfordrer til Snapping under bilkjøring, eller annen farlig oppførsel.
 • Annonser som markedsfører salg av skytevåpen, våpen, ammunisjon eller tilbehør til noe av dette.
 • Annonser som skal hjelpe brukerens deltagelse i søksmål.

3.2 Misvisende innhold

 • Annonser som er falske eller misvisende, herunder villedende påstander, funksjonalitet, tilbud eller forretningspraksis.
 • Annonser som inneholder villedende handlingsoppfordringer, eller leder til landingssider som ikke har noe med det annonserte merket eller innholdet å gjøre.
 • Cloaking eller på andre måter å forkludre tilgangen til en landingsside, eller endring av URL-innholdet etter innsendelse som et forsøk på å omgå gjennomgang.

3.3 Opplevelser med dårlig kvalitet eller avbrudd

 • Annonser som leder til ikke-operative landingssider eller uventede eller avbrutte brukeropplevelser, herunder landingssider som forsøker å automatisk laste ned filer.
 • Annonser som leder til landingssider som inneholder et overveiende andel ikke-relevant eller lavkvalitets-annonseinnhold, eller hvor innholdet er utvidet kun for å inkludere ikke-relevant annonseinnhold eller anonseinnhold av lav kvalitet.

3.4 Hatefullt eller diskriminerende innhold

 • Annonser som nedverdiger, fornedrer, diskriminerer eller viser hat mot en bestemt rase, etnisitet, kultur, land, tro, nasjonal opprinnelse, alder, seksuell orientering, kjønn, kjønnsidentitet eller -utfoldelse, uførhet, tilstand eller mot ethvert medlem av en beskyttet gruppe.
 • Annonser som markedsfører trakassering eller mobbing.

4 Bransjespesifikke krav

4.1 Vanlige dating-tjenester

Annonser for datingtjenester må være målrettet mot brukere som er 18 år eller eldre, og må ikke være provoserende, av tydelig seksuell art eller referere til betalte tjenester. Alle personer som avbildes i annonser for datingtjenester kan ikke være, eller synes å være, yngre enn tillatt brukeralder for tjenesten.

Snap tillater ikke annonsering som markedsfører utroskap eller fremstiller det som noe glamorøst.

Snap tillater ikke målrettede annonser for nett-datingtjenester i følgende land:

 • Algerie, Bahrain, Egypt, Gaza og Vestbredden, Irak, Japan, Jordan, Kuwait, Libanon, Marokko, Oman, Pakistan, Qatar, Saudi-Arabia, Tunisia og De forente arabiske emirater.

4.2 Alkohol

Annonser som markedsfører eller refererer til alkohol må ikke:

 • Målrette seg mot eller sannsynlig appellere spesielt til folk som er under den juridisk tillatte grensen for alkoholkonsum i området hvor annonsen skal vises.
 • Oppmuntre til eller skildre overdrevet eller uansvarlig inntak av alkohol.
 • Utnytte en person som er beruset eller på annen måte påvirket.
 • Glamorisere alkohol eller på annen måte feilpresenterer effektene ved å innta alkohol.
 • Assosiere alkohol med det å føre et kjøretøy eller andre aktiviteter som krever en bestemt grad av ferdigheter eller fysisk koordinasjon, eller med alle typer ulovlig oppførsel.

Påbudte advarsler, slik som "vennligst drikk ansvarlig" eller lokale varianter (hvis slike gjelder) må få godt med plass i annonsen.

Snap tillater ikke annonser som markedsfører eller refererer til alkohol til følgende land:

 • Algerie, Bahrain, Egypt, Indonesia, Jordan, Kasakhstan, Kuwait, Litauen, Marokko, Nigeria, Norge, Oman, Pakistan, Qatar, Saudi-Arabia, Tunisia, Tyrkia og De forente arabiske emirater.

Annonser for alkoholprodukter må aldersrettes mot minst 18+, eller den gjeldende lovlige alderen for alkoholkonsum i landet du annonserer i:

 • Canada: 19+.
 • Japan, Thailand: 20+.
 • USA: 21+.
 • Sverige: 25+.
 • India: enten 18+, 21+, eller 25+, avhengig av om man retter seg mot statlige- eller unionsterritorier.

4.3 Gambling-tjenester

Våre annonseretningslinjer angående markedsføring av pengespill-tjenester gjelder for markedsføringen av nettbaserte kasinoer, kasinoer i bygninger, lotterier, daily fantasy sports og alle slags produkter eller tjenester som ber Snapchattere om å betale for å spille sjansespill for å vinne premier med verdi i den ekte verden ("Pengespill-tjenester").

Annonsører for pengespilltjenester må etterkomme alle krav til gjeldende lisensiering eller registrering, og må gi Snap bevis på nåværende lisens eller registrering. Alle pengespill-annonsører må være forhåndsgodkjent av Snap. For å søke om godkjenning; vennligst fyll ut Søknad om annonsering av pengespilltjenester og godkjenn Snaps pengespill-betingelser

Annonser for pengespill-tjenester må ikke:

 • Målrettes mot områder der annonsøren ikke er autorisert for å arbeide.
 • Målrette seg mot eller sannsynlig appellere spesielt til folk som er under den juridisk tillatte grensen for pengespill i området hvor annonsen skal vises.
 • Glorifisere pengespill eller feilpresentere fordelene ved å delta.
 • Oppmuntre individer til å spille for mer enn de har råd til.

Annonser må ikke markedsføre tjenester for gambling-tips (informasjon om odds eller tilgjengelige tilbud fra gamblingaktører).

4.4 Underholdning

Annonser for filmer, videospill og tv-serier må være målrettet mot det tiltenkte publikumet for innholdet de markedsfører.

4.5 Finansielle produkter og tjenester

Annonser for finansielle produkter og tjenester må klart og tydelig beskrive alt tilgjengelig materiale om vilkår og betingelser til forbrukere, før innsending av en søknad.

Annonser for lån må beskrive, blant annet, årlig renteprosent, tilbakebetalingstid, avgifter og kostnader, strafferenter og kontaktinformasjon for låneinstitusjonen.

Produktannonser som er beregnet på et begrenset publikum skal kun målrettes mot dette publikumet. For eksempel, hvis et tilbud på et kredittkort er begrenset til individer over 18 år gamle, må annonsekampanjen for tilbudet være målrettet mot 18+.

Annonser for følgende er ikke tillatt:

 • Bli-rik-kvikt-tilbud, pyramidespill eller andre villedende eller finansielle tilbud som er for gode til å være sanne.
 • Annonser som fremmer bestemte verdipapirer eller som gir eller hevder å gi innsidetips.
 • Lønningsdagslån eller ågerrenter.
 • Kryptovaluta, inkludert: wallets, handelsplattformer og initial coin offerings (ICO) dersom ikke det er innhentet godkjenning fra Snap på forhånd.

4.6 Legemidler og helse

Annonser for farmasøytiske produkter og helseprodukter og tjenester må kun markedsføre slike produkter eller tjenester som har blitt godkjent av de lokale regelgivende myndighetene i hvert av landene de retter seg mot.

Nett-apotek

Annonser for nettbaserte apoteker må registreres hos de relevante myndighetene i det landet der du annonserer. For eksempel må nettbaserte apotek i USA og Canada bli verifisert av the National Association of Board of Pharmacies (NABP).

Reseptbelagte medisiner

Alle annonsærer av reseptbelagte medisiner må forhåndsgodkjennes av Snap, og vil kunne ble bedt om å sende inn bevis på autorisasjon for å selge medisinen i den gjeldende jurisdiksjonen.

Snap tillater målrettede annonser bare for medisiner som er reseptbelagt til følgende land:

 • Algerie, Bahrain, Canada, Costa Rica, Egypt, Hong Kong, Japan, Kuwait, New Zealand, Oman, Qatar, Saudi-Arabia, Singapore, Tunisia, De forente arabiske emirater og USA.

Medisiner over disk (OTC-medisiner)

Annonsering av ikke-reseptbelagte medisiner vil kunne bli bedt om forhåndsgodkjenning fra Snap.

Snap tillater ikke målrettede annonser for OTC-medisiner i følgende land:

 • Colombia, Irak, Libanon, Romania, Spania og Tyrkia.

Aldersmålretting er påkrevet i følgende land:

 • Tsjekkia
 • Israel og Storbritannia: 16+.
 • Argentina, Egypt, Finnland, Italia, Kuwait, Litauen, Oman, Polen, Portugal, Russland og Sverige: 18+.

Helse og kosttilskudd

Annonser for helse og kosttilskudd må ikke:

 • Markedsføre produkter som kan utgjøre en fare for forbrukere (slik som de som er nevnt i veiledninger fra lokale regelgivende myndigheter).
 • Markedsføre tilskudd som fører til vekttap.
 • Inneholde overdrevne eller urealistiske påstander.
 • Inkludere "før og etter"-bilder relatert til vekttap.

Aldersmålretting er påkrevet i følgende land:

 • Colombia, Hellas, Kuwait og USA: 18+.

Kosthold og fitness

 • Alle typer annonser som inneholder overdrevne påstander eller "før og etter"-bilder eller på annen måte nedverdiger brukeren, er ikke tillatt.
 • Annonser for matprodukter må beskrive nøyaktig kvaliteten og karakteristika ved et matprodukt, inkludert alle assosierte påstander om helse og ernæring.

Kondomer

Der annonsering for kondomer er tillatt, må ikke innholdet være provoserende eller åpent seksuelt av natur.

Snap tillater ikke målrettede annonser for kondomer i følgende land:

 • Bahrain, Irland, Kuwait, Libanon, Monaco, Oman, Polen og Qatar.

Aldersmålretting er påkrevet i følgende land:

 • Norge: 16+
 • Australia, Chile, Egypt, Litauen, Peru, Filippinene, Portugal, Russland, Slovakia og Tyrkia: 18+

Hormon-preventiver

Hormon-preventiver som er klassifisert som medisiner styres av retningslinjene for enten resepter eller over disk, i følge det som gjelder av landsspesifikke krav.

Snap tillater ikke målrettede annonser for hormon-preventiver i følgende land:

 • Bahrain, Colombia, Tsjekkia, Danmark, Tyskland, Irak, Irland, Italia, Kuwait, Libanon, Monaco, Oman, Polen, Qatar, Romania, Saudi-Arabia, Spania, Sveits, Thailand, Tsjekkia, Tyrkia, De forente arabiske emirater og Uruguay.

Aldersmålretting er påkrevet i følgende land:

 • Australia, Egypt, Litauen, Portugal og Slovakia: 18+

Plastiske operasjoner

Snap tillater ikke målrettede annonser for plastiske operasjoner i følgende land:

 • Hellas, Hong Kong, India, Indonesia, Italia, Jordan, Libanon, Monaco, Oman, Filippinene, Polen, Serbia, Tunisia og Tyrkia.

Annonser for plastisk kirurgi må aldersrettes til 18+, unntatt i Bahrain der de må aldersrettes til 21+.

Politisk markedsføring

Politiske annonser er underlagt Snaps Retningslinjer for politisk reklame.

I Canada er «partiannonsering» eller «valgkampannonser» (slik det er definert av Canada Elections Act (valgloven i Canada), og slik denne justeres fra tid til annen («Act»)) kjøpt direkte eller indirekte på vegne av et parti, en bevegelse, en nominasjonsdeltaker eller potensiell eller valgt kandidat, eller en tredjepart som er påkrevd registrert under 349.6(1) eller 353(1) i loven, kun tillatt ved å bruke en Annonsekonto opprettet for å spre politisk reklame. Dette kan inkludere (uten begrensning) innhold som markedsfører eller går imot noen av disse personene/gruppene, eller et problemområde forbundet med noen av disse personene/gruppene.