Transparantieverslag

1 juli 2018 – 31 december 2018

Released: May 15, 2019
Last Updated: June 7, 2019

Snapchat Transparantieverslagen worden twee keer per jaar gepubliceerd. Met deze verslagen bieden we een belangrijk inzicht in de hoeveelheid en het soort overheidsverzoeken om informatie over accounts van Snapchatters en andere wettelijke kennisgevingen.

Sinds 15 november 2015 is ons beleid dat we Snapchatters informeren als we een juridisch verzoek krijgen om toegang te geven tot hun accountinformatie, met uitzondering van gevallen waarin dat wettelijk niet is toegestaan of als we denken dat er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden (zoals uitbuiting van kinderen of bij acuut levensgevaar of acuut gevaar van lichamelijk letsel).

At Snap, we support industry-wide efforts to improve content moderation reporting and transparency practices. In doing so, however, we recognize that technology platforms facilitate content creation, sharing, and retention in vastly different ways. As our platform evolves, so too, will Snap Transparency Reports, laying the groundwork to publish new categories of information to inform our community in the future. We support the spirit of the Santa Clara Principles on Transparency and Accountability in Content Moderation in creating a framework for best practices in content moderation.

Meer informatie over hoe we met dit soort verzoeken om rechtshandhavingsgegevens omgaan, vind je in onze Rechtshandhavingsgids, ons Privacybeleid en onze Servicevoorwaarden.

Strafrechtelijke verzoeken Verenigde Staten

Verzoeken om gebruikersinformatie ingevolge een Amerikaanse juridische procedure.

Categorie Verzoeken Accountidentificatoren Percentage verzoeken waarvoor gegevens zijn verstrekt
Totaal 6828 11188 87%
Dagvaarding 1624 3231 83%
PRTT 54 76 94%
Gerechtelijk bevel 175 679 87%
Huiszoekingsbevel 4091 6097 92%
EDR 801 911 69%
Tapbeschikking 6 15 100%
Sommatie 77 179 75%

Informatieverzoeken internationale overheden

Verzoeken om gebruikersinformatie van overheidsinstanties buiten de Verenigde Staten.

Land Noodverzoeken Accountidentificatoren voor noodverzoeken Percentage noodverzoeken waarvoor gegevens zijn verstrekt Overige informatieverzoeken Accountidentificatoren voor overige verzoeken Percentage overige informatieverzoeken waarvoor gegevens zijn verstrekt
Totaal 400 477 71% 469 667 0%
Argentinië 0 0 n.v.t. 5 5 0%
Australië 9 11 33% 13 29 0%
Oostenrijk 0 0 n.v.t. 6 10 0%
België 0 0 n.v.t. 1 8 0%
Brazilië 0 0 n.v.t. 6 8 0%
Canada 120 134 82% 8 14 13%
Colombia 0 0 n.v.t. 1 1 0%
Cyprus 0 0 n.v.t. 1 1 0%
Denemarken 0 0 n.v.t. 10 11 0%
Estland 0 0 n.v.t. 2 2 0%
Frankrijk 32 39 56% 73 108 0%
Duitsland 15 40 67% 67 96 0%
Hongarije 0 0 n.v.t. 1 13 0%
India 6 7 50% 29 36 0%
Ierland 0 0 n.v.t. 4 5 0%
Israël 2 2 0% 2 4 0%
Litouwen 0 0 n.v.t. 1 1 0%
Mexico 0 0 n.v.t. 1 1 0%
Nederland 6 7 33% 0 0 n.v.t.
Noorwegen 7 8 86% 21 39 0%
Polen 1 1 0% 2 3 0%
Slovenië 0 0 n.v.t. 1 1 0%
Spanje 0 0 n.v.t. 1 1 0%
Zweden 6 8 50% 19 28 0%
Zwitserland 9 14 56% 7 7 0%
Verenigde Arabische Emiraten 1 1 0% 1 1 0%
Verenigd Koninkrijk 186 205 74% 186 234 1%

Nationale Veiligheidsverzoeken Verenigde Staten

Verzoeken om gebruikersinformatie ingevolge een juridische procedure met betrekking tot de nationale veiligheid.

Nationale veiligheid Verzoeken Accountidentificatoren*
NSL's en FISA-orders/richtlijnen 0-249 250-499

Overheidsverzoeken om verwijdering van inhoud

In deze categorie vallen verzoeken van overheidsinstanties om inhoud te verwijderen die normaal gesproken is toegestaan op grond van onze Servicevoorwaarden of Community-richtlijnen.

Verwijderingsverzoeken Percentage verzoeken waarvoor inhoud is verwijderd
0 n.v.t.

N.B.: Als wij vinden dat het nodig is om inhoud die in een bepaald land als onrechtmatig wordt gezien, maar verder niet in strijd is met ons beleid, te beperken, proberen wij de toegang tot deze gegevens geografisch te beperken en deze gegevens niet wereldwijd te verwijderen.

This category identifies demands by a government entity to remove content that would be a violation under our Terms of Service or Community Guidelines.

Land Number of requests Number of posts removed or restricted or number of accounts suspended
Australië 25 27
Verenigd Koninkrijk 7 11
Verenigde Staten 4 4

Verwijderingsverzoeken voor auteursrechtelijk beschermde inhoud (DMCA)

In deze categorie vallen alle geldige verwijderingsverzoeken die we hebben ontvangen op grond van de Digital Millennium Copyright Act.

Verwijderingsverzoeken DMCA Percentage verzoeken waarvoor inhoud is verwijderd
60 45%
Bezwaren DMCA Percentage verzoeken waarvoor inhoud is teruggeplaatst
0 n.v.t.

* Onder “Accountidentificatoren” vallen de identificatoren (bijv. gebruikersnaam, e-mailadres, telefoonnummer, etc.) die door de wetshandhavingsinstanties worden genoemd bij juridische procedures wanneer ze een verzoek om toegang tot gebruikersinformatie indienen. Voor sommige juridische procedures is meer dan één identificator nodig. In sommige gevallen worden meerdere identificatoren gebruikt om één account te identificeren. In gevallen waarin één identificator in meerdere verzoeken wordt genoemd, wordt elk geval in het verslag genoemd.