Transparantieverslag

1 juli 2017 – 31 december 2017

Gepubliceerd: 15 mei 2018
Voor het laatst gewijzigd: 15 mei 2018

Snapchat Transparantieverslagen worden twee keer per jaar gepubliceerd. Met deze verslagen bieden we een belangrijk inzicht in de hoeveelheid en het soort overheidsverzoeken voor informatie over accounts van Snapchatters en andere wettelijke kennisgevingen.

Sinds 15 november 2015 is ons beleid dat we Snapchatters informeren als we een juridisch verzoek krijgen om toegang te geven tot hun accountinformatie, met uitzondering van gevallen waarin het wettelijk niet is toegestaan om dat te doen of als we denken dat er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden (zoals uitbuiting van kinderen of bij acuut levensgevaar of acuut gevaar van lichamelijk letsel).

Meer informatie over hoe we met dit soort verzoeken om rechtshandhavingsgegevens omgaan, vind je in onze Rechtshandhavingsgids, ons Privacybeleid en onze Servicevoorwaarden.

Strafrechtelijke verzoeken Verenigde Staten

Verzoeken om gebruikersinformatie ingevolge een Amerikaanse juridische procedure.

Verslagperiode Verzoeken Accountidentificatoren Percentage verzoeken waarvoor gegevens zijn verstrekt
1 juli 2017 – 31 december 2017 5094 8528 88%
Dagvaarding 1401 2573 89%
PRTT 23 26 91%
Gerechtelijk bevel 151 236 82%
Huiszoekingsbevel 3151 5221 88%
EDR 356 436 83%
Tapbeschikking 12 36 100%
Sommatie 76 151 99%

Informatieverzoeken van internationale overheden

Verzoeken om gebruikersinformatie van overheidsinstanties buiten de Verenigde Staten.

Verslagperiode Noodverzoeken Accountidentificatoren voor noodverzoeken Percentage noodverzoeken waarvoor gegevens zijn verstrekt Overige informatieverzoeken Accountidentificatoren voor overige verzoeken Percentage overige informatieverzoeken waarvoor gegevens zijn verstrekt
1/7/2017 - 31/12/2017 193 206 81% 304 374 0%
Argentinië 0 n.v.t. n.v.t. 5 6 0%
Australië 6 6 33% 14 12 0%
Oostenrijk 0 n.v.t. n.v.t. 0 n.v.t. n.v.t.
Brazilië 0 n.v.t. n.v.t. 0 n.v.t. n.v.t.
Canada 74 79 81% 3 2 0%
Denemarken 2 2 50% 13 15 0%
Frankrijk 6 5 50% 61 74 0%
Duitsland 1 1 100% 23 26 0%
India 0 n.v.t. n.v.t. 12 15 0%
Ierland 0 n.v.t. n.v.t. 1 1 0%
Israël 1 1 0% 1 0 0%
Nederland 2 3 100% 2 2 0%
Noorwegen 3 3 100% 14 20 0%
Polen 2 2 100% 3 1 0%
Spanje 0 n.v.t. n.v.t. 1 1 0%
Zweden 1 1 100% 13 11 0%
Zwitserland 4 4 75% 4 8 0%
Verenigde Arabische Emiraten 0 n.v.t. n.v.t. 0 n.v.t. n.v.t.
VK 91 99 77% 134 180 1%

Nationale Veiligheidsverzoeken Verenigde Staten

Verzoeken om gebruikersinformatie ingevolge een juridische procedure met betrekking tot de nationale veiligheid.

Nationale veiligheid Verzoeken Accountidentificatoren*
1 juli 2017 – 31 december 2017
NSL's en FISA-orders/richtlijnen 0-249 0-249

Overheidsverzoeken om verwijdering van inhoud

In deze categorie vallen verzoeken van overheidsinstanties om inhoud te verwijderen die normaal gesproken toegestaan is op grond van onze Servicevoorwaarden of Community-richtlijnen.

Verslagperiode Verwijderingsverzoeken Percentage verzoeken waarvoor inhoud is verwijderd
1 juli 2017 – 31 december 2017 3 100%
Saudi-Arabië 1 100%
Verenigde Arabische Emiraten 1 100%
Bahrein 1 100%

N.B.: Hoewel we officieel niet bijhouden wanneer we gegevens verwijderen die in strijd zijn met ons beleid als een verzoek is ingediend door een overheidsinstelling, denken we dat dit zeer zelden voorkomt. Als wij vinden dat het nodig is om inhoud die in een bepaald land als onrechtmatig wordt gezien, maar verder niet in strijd is met ons beleid, te beperken, proberen wij de toegang tot deze gegevens geografisch te beperken en deze gegevens niet wereldwijd te verwijderen.

Verwijderingsverzoeken voor auteursrechtelijk beschermde inhoud (DMCA)

In deze categorie vallen alle geldige verwijderingsverzoeken die we hebben ontvangen op grond van de Digital Millennium Copyright Act.

Verslagperiode Verwijderingsverzoeken DMCA Percentage verzoeken waarvoor inhoud is verwijderd
1 juli 2017 – 31 december 2017 48 37,5%
Verslagperiode Bezwaren DMCA Percentage verzoeken waarvoor inhoud is teruggeplaatst
1 juli 2017 – 31 december 2017 0 n.v.t.

* Onder “Accountidentificatoren” vallen de identificatoren (bijv. gebruikersnaam, e-mailadres, telefoonnummer, etc.) die door de wetshandhavingsinstanties worden genoemd bij juridische procedures wanneer ze een verzoek om toegang tot gebruikersinformatie indienen. Voor sommige juridische procedures is meer dan één identificator nodig. In sommige gevallen worden meerdere identificatoren gebruikt om één account te identificeren. In gevallen waarin één identificator in meerdere verzoeken wordt genoemd, wordt elk geval in het verslag genoemd.