Snap Inc. användarvillkor

(om du bor i USA)

Giltigt: 15 november 2021

Välkommen!

Vi har utarbetat dessa Användarvillkor (som vi kallar "Villkoren") så du kommer att veta de regler som styr vårt förhållande med dig som användare av våra tjänster. Även om vi har försökt göra vårt bästa för att hålla juristspråket borta från Villkoren, kan det finnas ställen där de fortfarande låter som ett traditionellt kontrakt. Det finns en god anledning till detta: Villkoren bildar faktiskt ett juridiskt bindande avtal mellan dig och Snap Inc. ("Snap"). Därför ber vi dig läsa dem noggrant.

Genom att använda Snapchat, Bitmoji eller någon av våra andra produkter eller tjänster som omfattas av dessa villkor (som vi hänvisar till kollektivt som "tjänster"), godkänner du villkoren. Självklart ska du inte använda tjänsterna, om du inte accepterar villkoren.

Dessa villkor gäller om du bor i USA eller om din huvudsakliga verksamhet är i USA. Om du bor utanför USA eller om din huvudsakliga verksamhet är utanför USA ger Snap Group Limited dig tjänsterna och din relation styrs av Snap Group Limited:s användarvillkor.

OM SKILJEFÖRFARANDE: VI VILL INFORMERA DIG OM ATT DET FINNS EN PARAGRAF OM SKILJEFÖRFARANDE LÄNGRE FRAM I DESSA VILLKOR. MED UNDANTAG FÖR SÄRSKILDA TYPER AV TVISTER SOM NÄMNS I DEN SKILJEKLAUSULEN, KOMMER DU OCH SNAP HÄRMED ÖVERENS OM ATT TVISTER MELLAN OSS SKA AVGÖRAS GENOM SLUTLIG SKILJEDOM, OCH DU OCH SNAP FRÅNSÄGER ER ALLA RÄTTIGHETER ATT DELTA I GRUPPTALAN ELLER GRUPPSKILJEDOM. DU HAR RÄTT ATT VÄLJA BORT SKILJEDOM SOM FÖRKLARAS I DEN SKILJEDOMSKLAUSULEN.

1. Vilka som kan använda tjänsterna

Ingen under 13 år får skapa ett konto eller använda våra tjänster. Om du är under 18 år får du endast använda tjänsterna med medgivande från din förälder eller vårdnadshavare. Se till att din förälder eller vårdnadshavare har granskat och diskuterat dessa villkor med dig innan du börjar använda tjänsterna. Vi kan erbjuda ytterligare tjänster med tilläggsvillkor som kan kräva att du måste vara ännu äldre för att få använda dem. Vi ber dig därför att läsa alla villkor noggrant. Genom att använda tjänsterna hävdar, garanterar och godkänner du att:

 • du har rätt att ingå i ett bindande avtal med Snap;

 • du inte är en person som är förhindrad att utnyttja våra tjänster enligt lagstiftningen i USA eller annan tillämplig jurisdiktion - vilket till exempel innebär att du inte finns med i U.S. Treasury Departments lista över Specially Designated Nationals eller är föremål för något liknande förbud;

 • du är inte en dömd sexualförbrytare; och

 • du kommer att följa dessa villkor och alla gällande lokala, statliga, nationella och internationella lagar, regler och förordningar.

Om du använder tjänsterna på uppdrag av en verksamhet eller någon annan entitet, vidhåller du att du är behörig att binda verksamheten eller entiteten till dessa villkor och du godkänner dessa villkor för verksamheten eller entiteten (och alla hänvisningar till "du" och "din" i dessa villkor kommer att innebära både du som slutanvändare och företaget eller entiteten). Om du använder tjänsterna på uppdrag av en enhet inom USA:s regering, godkänner du ändring i Snap Inc.:s Användarvillkor för användare inom USA:s regering.

2. Dina rättigheter

Som mellan dig och oss är Snap (och dess licensgivare) ägare av tjänsterna, inklusive allt eget innehåll, information, material, program, bilder, text, grafik (inklusive Bitmoji avatarer som du kan montera med visuella element som vi tillhandahåller), illustrationer, logotyper, patent, varumärken, tjänstemärken, upphovsrätter, fotografier, ljud, video, musik och "utseende och känsla" av tjänsterna och alla relaterade immateriella rättigheter. Snap beviljar dig en global, royaltyfri, icke-överlåtbar, icke-exklusiv, återkallelig och icke-underlicensierbar licens för att använda tjänsterna. Denna licens är enbart för att använda och njuta av tjänsterna på ett sätt som dessa villkor och våra riktlinjer, som våra Community-riktlinjer och Ljud på Snapchat-riktlinjer tillåter. Du får inte använda våra tjänster eller innehållet i våra tjänster på något sätt som inte är godkänt enligt dessa villkor. Inte heller får du hjälpa någon annan att göra det.

3. Rättigheter du upplåter till oss

Många av våra tjänster låter dig skapa, ladda upp, posta, skicka, ta emot och spara innehåll. När du gör det behåller du eventuell äganderätt till innehållet som du hade från början. Men du beviljar oss en licens att använda det innehållet. Hur omfattande den licensen är beror på vilken av våra tjänster du använder och vilka inställningar du har valt.

För allt innehåll som du skickar till tjänsterna, ger du Snap och våra dotterbolag en global, royaltyfri, underlicensierbar, och överförbar licens att inneha, lagra, cacha, använda, visa, reproducera, modifiera, anpassa, redigera, publicera, analysera, sända och distribuera innehållet. Denna licens gäller för syftet att driva, utveckla, tillhandahålla, marknadsföra och förbättra våra tjänster, samt förbereda och utveckla nya tjänster. Denna licens inkluderar en rätt för oss att göra ditt innehåll tillgängligt för och lämna dessa rättigheter vidare till tjänsteleverantörer som vi har avtalsförhållanden med som rör tillhandahållandet av tjänsterna, enbart för ändamålet att tillhandahålla sådana tjänster.

Vi kallar Story-publiceringar som är inställda på att vara synliga av alla och innehåll som du skickar till offentliga tjänster, som offentliga profiler, Snapkartan eller Lens Studio, "Offentligt innehåll." Eftersom Offentligt innehåll till sin natur är offentligt, ger du Snap, våra dotterbolag, andra användare av tjänsterna och affärspartners alla samma rättigheter du beviljar för icke-offentligt innehåll i föregående stycke, samt en obegränsad, global, royaltyfri, oåterkallelig, och evig rätt och licens att skapa härledda verk ifrån, främja, utföra, sända, syndikera, reproducera, distribuera, synkronisera, lägga grafiska och auditiva effekter på, offentligt utföra och offentligt visa hela eller någon del av ditt Offentliga innehåll (inklusive den separata video, bild, ljudinspelning eller musikalisk komponent som finns i dem) i någon form och i någon eller all media eller distribution, som nu är kända eller senare utvecklas. När du visas i, skapar, laddar upp, publicera eller skickar Offentligt innehåll (inklusive din Bitmoji), ger du också Snap, våra dotterbolag, andra användare av tjänsterna och våra affärspartners en obegränsad, global, royaltyfri, oåterkallelig och evig rätt och licens att använda namn, likhet och röst för alla som finns i ditt Offentliga innehåll för kommersiella och icke-kommersiella ändamål. Detta innebär bland annat att du inte kommer att ha rätt till kompensation om ditt innehåll, videor, foton, ljudinspelningar, musikaliska kompositioner, namn, likhet eller röst används av oss, våra dotterbolag eller användare av tjänsterna eller våra affärspartners. För information om hur du kan skräddarsy vem som kan se ditt innehåll, se på våra sekretessvillkor och supportsidan. Offentligt innehåll måste vara lämpligt för personer i åldern 13 år eller äldre.

Även om vi inte är skyldiga att göra så, har vi rätt att få tillgång till, granska, genomsöka och radera innehåll när som helst och oavsett anledning, inklusive om vi tror att ditt innehåll bryter mot dessa villkor. Du är dock ensamt ansvarig för innehåll som du skapar, laddar upp, postar, skickar eller lagrar genom tjänsterna.

Vi, våra dotterbolag och våra tredjepartspartner kan placera annonsering på tjänsterna, inklusive anpassad annonsering baserat på den information du ger oss, vi samlar in eller vi får om dig. Annonsering kan ibland visas nära, mellan, över eller i ditt innehåll.

Vi uppskattar alltid att höra från våra användare. Men om du ger feedback eller förslag, ha klart för dig att vi kan använda dem utan att kompensera dig och utan några begränsningar eller skyldigheter till dig. Du godkänner att vi kommer att äga alla rättigheter i allt material eller objekt som vi utvecklar baserat på sådan feedback eller förslag.

4. Tilläggsvillkor för särskilda tjänster

Ytterligare villkor som listas på sidan Snap-villkor och principer eller som på annat sätt görs tillgängliga för dig kan gälla för specifika tjänster. Om du använder de tjänsterna blir de tilläggsvillkoren en del av dessa villkor. Om något av de tillämpliga tilläggsvillkoren strider mot dessa villkor kommer tilläggsvillkoren att gälla medan du använder de tjänster som de är tillämpliga för.

5. Sekretess

Din sekretess är viktig för oss. Du kan läsa om hur vi hanterar din information när du använder våra tjänster genom att läsa våra sekretessvillkor.

6. Andras innehåll

Mycket av innehållet i våra tjänster är skapat av användare, förläggare och andra tredjeparter. Oavsett om innehållet publiceras offentligt eller skickas privat så är den användare eller entitet som har skickat in det ensamt ansvarig för innehållet. Snap förbehåller sig rätten att granska eller ta bort allt innehåll som visas på tjänsterna, vi granskar nödvändigtvis inte allt. Så vi kan inte – och garanterar inte - att andra användare eller innehållet som de tillhandahåller via tjänsterna följer våra villkor eller Community-riktlinjer.

7. Respektera tjänsterna och Snap:s rättigheter

Du måste också respektera Snap:s rättigheter och följa Snapchat:s varumärkesriktlinjer, Bitmoji:s varumärkesriktlinjer och alla riktlinjer och supportsidor eller FAQ:s som publiceras av Snap eller våra dotterbolag. Det innebär att du bland annat inte får göra, försöka göra, aktivera eller uppmuntra någon annan att göra, något av följande:

 • använda varumärken, logotyper, ikoner, delar i användargränssnitt, design, fotografier, videor eller annat material som Snap gör tillgängligt via tjänsterna om inte annat tillåts av dessa villkor, Snapchat:s varumärkesriktlinjer, Bitmoji:s varumärkesriktlinjer eller andra varumärkesriktlinjer som Snap Inc. eller våra dotterbolag har publicerat;

 • bryter eller kränker Snap:s eller våra dotterbolags upphovsrätt, varumärken eller andra immateriella rättigheter;

 • kopiera, modifiera, arkivera, ladda ner, ladda upp, avslöja, distribuera, sälja, leasa (hyra ut), syndikera, sända, utföra, visa, göra tillgängliga, göra derivat av eller på annat sätt använda tjänsterna eller innehållet på tjänsterna, förutom tillfälliga filer som automatiskt cachas av din webbläsare för visningsändamål, som annars uttryckligen tillåts i dessa villkor, som annars uttryckligen tillåts av oss skriftligen, eller som aktiverats av tjänstens avsedda funktionalitet;

 • skapa mer än ett konto för dig själv, skapa ett annat konto om vi redan har inaktiverat ditt konto, försöka komma åt tjänsterna via tredjepartsapplikationer, begära inloggningsuppgifter från andra användare eller köpa, sälja, hyra ut eller leasa tillgång till ditt konto, ett användarnamn, Snappar eller en vänlänk;

 • omarbeta, duplicera, dekompilera, ta isär eller avkoda tjänsterna (inklusive någon underliggande idé eller algoritm), eller på annat sätt extrahera källkod för program för tjänsten;

 • använda någon robot, spindel, crawler, scraper eller andra automatiserade sätt eller gränssnitt för att få tillgång till tjänsterna eller hämta andra användares information;

 • använda eller utveckla någon tredje parts applikation som interagerar med våra tjänster eller andra användares innehåll eller information utan vårt skriftliga medgivande;

 • använda tjänsterna på ett sätt som skulle kunna inkräkta på, störa, negativt inverka på eller hindra andra användare från att fullt ut använda tjänsterna eller på ett sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra tjänsternas funktion;

 • ladda upp virus eller annan skadlig kod eller på annat sätt äventyra, förbipassera eller kringgå säkerheten för tjänsterna;

 • försöka kringgå eventuell teknik för innehållsfiltrering som vi använder eller försöka komma åt områden eller funktioner i tjänsterna som du inte har behörighet att komma åt;

 • sondera, skanna eller testa sårbarheten för våra tjänster eller något system eller nätverk;

 • bryta mot någon tillämplig lag eller reglering i samband med din tillgång till eller användning av tjänsterna; eller

 • komma åt eller använda tjänsterna på något sätt som inte uttryckligen tillåts enligt dessa villkor eller våra Community-riktlinjer.

8. Respektera andras rättigheter

Snap respekterar andras rättigheter. Det bör du också göra. Du får därför inte använda tjänsterna, eller möjliggöra för någon annan att använda tjänsterna, på ett sätt som bryter mot eller gör intrång mot någon annans rätt till publicering, integritet, upphovsrätt, varumärke eller andra immateriella rättigheter. När du skickar in innehåll till tjänsten godkänner du och vidhåller att du äger innehållet eller att du har fått alla nödvändiga tillstånd, klarsignaler och auktoriseringar för att skicka in det till tjänsten (inklusive, om tillämpligt, rätten att göra mekaniska reproduktioner av de musikaliska verk som finns i alla ljudinspelningar, synkronisera alla kompositioner till allt innehåll, offentligt utföra alla kompositioner eller ljudinspelningar eller andra tillämpliga rättigheter för musik som inte tillhandahålls av Snap som du inkluderar i ditt innehåll) och bevilja de rättigheterna och licenser som finns i dessa villkor för ditt innehåll. Du godkänner också att du inte kommer att använda eller försöka använda en annan användares konto förutom på sådant sätt som tillåts av Snap eller dess dotterbolag.

Snap respekterar upphovsrättslagar, inklusive Digital Millennium Copyright Act och vidtar rimliga åtgärder för att snabbt radera allt material från våra tjänster som utgör ett upphovsrättsligt intrång som vi blir medvetna om. Om Snap blir medveten om att användare har gjort upprepade intrång i upphovsrätten så kommer vi att vidta rimliga åtgärder inom vår befogenhet att avsluta användarens konto. Om du tror att något i våra tjänster bryter mot en upphovsrätt som du äger eller kontrollerar, rapportera den genom att använda det formulär som är tillgängligt genom detta verktyg. Eller så kan du kan skicka in ett meddelande till vår utsedda representant: Snap Inc. Attn: Copyright Agent, 3000 31st Street, Santa Monica, CA 90405, e-post: copyright @ snap.com. Använd inte denna e-postadress för något annat än att rapportera upphovsrättsbrott, eftersom andra e-postmeddelanden ignoreras. För att anmäla andra former av intrång i tjänsterna, använd verktyget som är tillgängligt här. Om du skickar en anmälan till vår upphovsrättsagent måste det uppfylla kraven i 17 U.S.C. § 512 (c)(3). Det betyder att anmälan måste:

 • innehålla en fysisk eller elektronisk underskrift av en person som är behörig att handla på uppdrag av upphovsrättsinnehavaren;

 • identifiera det upphovsrättsskyddade verk som det påstås ha gjorts intrång i;

 • identifiera materialet som påstås göra intrång i upphovsrätten eller som påstås vara utsatt för upphovsrättsintrång och ska tas bort, eller tillgång som ska inaktiveras, samt tillräcklig information för att vi ska kunna hitta materialet;

 • innehålla dina kontaktuppgifter inklusive adress, telefonnummer och en e-postadress;

 • innehålla en personlig redogörelse som anger att du i god tro anser att användningen av materialet på det påtalade sättet inte är godkänt av upphovsrättsinnehavaren, dennes ombud eller enligt lag; och

 • innehålla en redogörelse som anger att informationen i anmälan är korrekt, och att du på heder och samvete är behörig att agera på uppdrag av upphovsrättsinnehavaren.

9. Säkerhet

Vi jobbar hårt för att hålla våra tjänster säkra för alla användare. Men vi kan inte garantera det. Det är här du kommer in. Genom att använda tjänsterna godkänner du att du alltid kommer att följa dessa villkor, inklusive våra Community-riktlinjer och alla andra principer som Snap gör tillgängliga för att upprätthålla säkerheten i tjänsterna.

Om du inte följer dessa villkor förbehåller vi oss rätten att radera allt otillåtet innehåll, avsluta eller begränsa synligheten av ditt konto samt meddela tredje part – inklusive rättsväsendet – och ge dessa tredje parter information som rör ditt konto. Detta steg kan vara nödvändigt för att skydda säkerheten för våra användare och andra, för att utreda, avhjälpa och verkställa mot eventuella villkorsöverträdelser och för att upptäcka och lösa eventuella problem med bedrägeri eller säkerhet.

Vi bryr oss också om din fysiska säkerhet när du använder våra tjänster. Så använd inte våra tjänster på ett sätt som kan distrahera dig från att lyda trafikregler eller säkerhetsföreskrifter. Använd till exempel aldrig tjänsterna när du kör. Och utsätt aldrig dig själv eller andra för fara bara för att ta en Snap.

10. Ditt konto

Du behöver skapa ett konto för att använda vissa tjänster. Du samtycker till att ge oss korrekt, fullständig och uppdaterad information för ditt konto. Du ansvarar för all aktivitet som sker på ditt konto. Så det är viktigt att du ser till att ditt konto är säkert. Ett sätt att göra det är att ha ett starkt lösenord som du inte använder för något annat konto. Om du tror att någon har fått tillgång till ditt konto kontakta omedelbart support. All programvara som vi tillhandahåller kan automatiskt ladda ner och installera uppgraderingar, uppdateringar eller andra nya funktioner. Du kan i vissa fall justera dessa automatiska nedladdningar i inställningarna på din enhet. Du samtycker till att inte skapa något konto om vi tidigare har tagit bort eller förbjudit dig eller ditt konto från någon av våra tjänster, såvida vi inte medgivit annat.

11. Memories

Memories är vår datalagringstjänst som gör det enklare för dig att minnas när som helst, var som helst. Genom att godkänna dessa villkor, kommer du automatiskt att aktivera Memories. När Memories är aktiverat, kommer det att fortsätta vara aktiverat så länge du har kvar ditt Snapchat-konto. Men du kan alltid slå av vissa funktioner för Memories i inställningarna.

Ett av de alternativ vi erbjuder i Memories är möjligheten att skapa en avgränsad del av Memories genom att välja en lösenkod, som kan vara en PIN-kod eller en lösenfras eller någon annan typ. Det här liknar de val för enhetslåsning som du kanske använder på din mobila enhet. Genom att välja en lösenkod gör du det svårare för en annan person som kommer åt din enhet att kunna se vad du har sparat i det avgränsade området i Memories. Men här kommer en stor varning: om du förlorar eller glömmer din Memories-kod, eller om du använder fel kod alltför många gånger, förlorar du tillgång till allt innehåll som du har sparat i Memories begränsade område. Vi har ingen återställningsfunktion för lösenkoder till detta avgränsade område. Du är själv helt och hållet ansvarig för att komma ihåg din lösenkod. Gå till vår supportsida för mer information om lösenkoder.

Ditt innehåll i Memories kan bli otillgängligt av flera orsaker, som till exempel ett driftfel eller om vi beslutar oss för att avsluta ditt konto. Eftersom vi inte kan lova att ditt innehåll alltid är tillgängligt, rekommenderar vi att du har en separat kopia av det innehåll du sparar i Memories. Vi ger dig inga löften om att Memories kommer att kunna tillgodose just dina lagringsbehov. Vi reserverar oss rätten att bestämma lagringsstorleken i Memories, och vi kan ändra denna storlek till och från efter eget gottfinnande. Och precis som för våra andra tjänster, kan din användning av Memories utnyttja utrymme i din enhet och påverka dina kostnader för mobildata.

12. Dataavgifter och mobiltelefoner

Du är ansvarig för alla mobilavgifter som du kan komma att drabbas av för att använda våra tjänster, inklusive textmeddelanden (SMS och MMS eller framtida sådana protokoll eller tekniker) och dataavgifter. Om du är osäker på hur höga dessa avgifter kan vara, bör du fråga din operatör innan du använder tjänsterna.

Genom att ge oss ditt mobilnummer ger du samtycke till att ta emot SMS från Snap som rör tjänsterna, inklusive om kampanjer, ditt konto och din relation med Snap. SMS kan skickas till ditt mobilnummer även om ditt mobilnummer är registrerat på någon statlig eller federal Nix-lista, eller internationell motsvarighet.

Om du ändrar eller inaktiverar mobiltelefonnumret som du använde för att skapa ett Snapchat-konto måste du uppdatera din kontoinformation under inställningar inom 72 timmar, för att kunna hindra att vi skickar meddelanden som är avsedda för dig till någon annan.

13. Tredjepartstjänster

Vissa tjänster kan visa, inkludera eller göra tillgängligt innehåll, data, information, applikationer, funktioner eller material från tredje part ("tredjepartsmaterial") eller tillhandahålla länkar till tredjepartswebbplatser. Om du använder något tredjepartsmaterial som görs tillgängligt via våra tjänster (inklusive tjänster vi gemensamt erbjuder med en tredje part), kommer varje parts villkor att styra respektive parts förhållande med dig. Varken Snap eller våra dotterbolag är ansvariga för en tredje parts villkor eller åtgärder som vidtagits enligt en tredje parts villkor. Vidare, genom att använda tjänsterna, bekräftar och godkänner du att Snap inte är ansvarig för att undersöka eller utvärdera innehållet, korrekthet, fullständighet, tillgänglighet, aktualitet, giltighet, efterlevnad av upphovsrätt, laglighet, anständighet, kvalitet eller någon annan aspekt av sådant tredjepartsmaterial eller webbplatser. Vi garanterar och stödjer inte eller påtar oss inte och kommer inte att ha något ansvar eller skyldighet gentemot dig eller någon person för några tredjepartstjänster, tredjepartsmaterial eller tredjepartswebbplatser eller för några andra material, produkter eller tjänster från tredje part. Tredjepartsmaterial och länkar till andra webbplatser tillhandahålls enbart som en bekvämlighet för dig.

14. Modifiering av tjänsterna och uppsägning

Vi arbetar hela tiden med att förbättra våra tjänster och skapar hela tiden nya. Det innebär att vi kan lägga till eller ta bort funktioner, produkter eller funktionaliteter och vi kan även låsa eller stoppa tjänsterna helt. Vi kan vidta någon av dessa åtgärder när som helst oavsett anledning och när vi gör det meddelar vi dig eventuellt inte i förväg.

Även om vi hoppas att du är en Snapchattare hela livet, kan du avsluta dessa villkor när som helst och oavsett anledning genom att radera ditt Snapchat-konto (eller, i vissa fall, kontot som är förknippade med den tillämpliga delen av tjänsterna du använder).

Vi kan avsluta eller tillfälligt avbryta din tillgång till tjänsterna om du misslyckas att följa dessa villkor, våra Community-riktlinjer eller lagen, oavsett anledning utanför vår kontroll eller av någon anledning och utan meddelande i förväg. Det innebär att vi kan avsluta dessa villkor, sluta tillhandahålla hela eller delar av tjänsterna till dig eller införa nya eller ytterligare begränsningar på din förmåga att använda våra tjänster. Och även om vi kommer att försöka meddela dig i förväg, kan vi inte garantera att detta är möjligt i alla fall. Till exempel kan vi inaktivera ditt konto på grund av långvarig inaktivitet och vi kan komma att återta ditt användarnamn när som helst av vilken anledning som helst.

Oavsett vem som avslutar dessa villkor fortsätter både du och Snap att vara bundna av avsnitt 3, 4 (i den utsträckning som ytterligare villkor skulle, på grund av deras villkor, överleva) och 6-23 i villkoren.

15. Skadestånd

Du godkänner, i den utsträckning som tillåts av lag, att ersätta, försvara och hålla skadeslöst Snap, våra dotterbolag, chefer, tjänstemän, aktieägare, anställda, licensgivare och agenter från och mot alla anklagelser, krav, skadestånd, förluster, kostnader, böter, ansvar, och kostnader (inklusive advokatavgifter) som härrör från eller som på något sätt är relaterat till: (a) din tillgång till eller användning av tjänsterna eller produkter eller tjänster som tillhandahålls av en tredje part i samband med tjänsterna, även om de rekommenderas, görs tillgängliga eller godkänns av Snap; (b) ditt innehåll, inklusive intrångsanspråk som rör ditt innehåll, (c) ditt brott mot dessa villkor eller någon tillämplig lag eller förordning; eller (d) din försumlighet eller avsiktliga felbeteende.

16. Friskrivningar

Vi försöker hålla tjänsterna igång och fria från irritationsmoment. Men vi lovar inte att vi alltid kommer lyckas.

VÅRA TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "I MÅN AV TILLGÄNGLIGHET" OCH I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAG UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT OCH ICKE-INTRÅNG. DESSUTOM, TROTS ATT VI STRÄVAR EFTER ATT TILLHANDAHÅLLA EN GOD ANVÄNDARUPPLEVELSE, SÅ VARKEN HÄVDAR ELLER GARANTERAR VI ATT (A) TJÄNSTERNA ALLTID KOMMER ATT VARA SÄKRA, FELFRIA, ELLER I TID; (B) TJÄNSTERNA ALLTID KOMMER ATT FUNGERA UTAN DRÖJSMÅL, STÖRNINGAR ELLER BRISTFÄLLIGHETER; ELLER (C) ATT ALLT INNEHÅLL, ANVÄNDARINNEHÅLL ELLER INFORMATION SOM DU FÅR PÅ ELLER GENOM TJÄNSTERNA KOMMER ATT VARA I TID ELLER KORREKT.

VARKEN VI ELLER VÅRA DOTTERBOLAG TAR PÅ OSS ANSVAR ELLER SKYLDIGHET FÖR NÅGOT INNEHÅLL SOM DU, ANNAN ANVÄNDARE ELLER EN TREDJE PART SKAPAR, LADDAR UPP, PUBLICERAR, SKICKAR, MOTTAGER, ELLER LAGRAR PÅ ELLER GENOM VÅRA TJÄNSTER. DU FÖRSTÅR OCH ACCEPTERAR ATT DU KAN EXPONERAS FÖR INNEHÅLL SOM KAN VARA STÖTANDE, OLAGLIGT, VILSELEDANDE ELLER PÅ ANNAT SÄTT OLÄMPLIGT, OCH ATT INGET AV DETTA KOMMER VI ELLER VÅRA PARTNER VARA ANSVARIGA FÖR.

17. Ansvarsbegränsning

I DEN HÖGSTA OMFATTNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG, ÄR VI OCH VÅRA CHEFER, AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA, DOTTERBOLAG, LICENSGIVARE, AGENTER OCH LEVERANTÖRER INTE ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA, SPECIELLA ELLER UPPREPADE SKADOR ELLER NÅGON FÖRLUST AV VINSTER ELLER INTÄKTER, OAVSETT OM DET UPPSTÅR DIREKT ELLER INDIREKT, ELLER FÖRLUST AV NÅGON DATA, ANVÄNDNING, GOODWILL, ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER, PÅ GRUND AV: (A) DIN TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT KOMMA ÅT ELLER ANVÄNDA VÅRA TJÄNSTER, (B) BETEENDE ELLER INNEHÅLL FRÅN ANDRA ANVÄNDARE ELLER TREDJE PART PÅ ELLER VIA TJÄNSTERNA; ELLER (C) OBEHÖRIG ÅTKOMST, ANVÄNDNING ELLER ÄNDRING AV DITT INNEHÅLL, ÄVEN OM VI HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER VÅRT TOTALA ANSVAR FÖR ALLA KRAV SOM GÄLLER TJÄNSTERNA ÖVERSTIGA DET STÖRRE BELOPPET AV 100 USD ELLER DET BELOPP DU BETALAT OSS UNDER DE 12 MÅNADERNA FÖRE DATUMET FÖR DEN AKTIVITET SOM GAV UPPHOV TILL KRAVET.

18. Skiljeförfarande, Avstående från grupptalan och Avstående från juryrättegång

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE PARAGRAFER NOGGRANT EFTERSOM DE FÖRESKRIVER ATT DU OCH SNAP SAMTYCKER TILL ATT LÖSA ALLA TVISTER MELLAN OSS GENOM BINDANDE INDIVIDUELL SKILJEDOM.

a. Avtal om tillämplighet av skiljedom. I detta avsnitt 18 ("Skiljedomsavtalet"), är du och Snap överens om att alla krav och tvister (oavsett om det gäller kontrakt, skadestånd eller annat), inklusive alla lagstadgade krav och tvister, som uppstår ur eller i samband med dessa villkor eller användningen av våra tjänster som inte kan avgöras av en 'domstol för småmål', ska avgöras genom bindande skiljedom på individuell basis, med undantag för att du och Snap inte är skyldiga att genom skiljeförfarande avgöra eventuella tvister där endera parten ansöker om fullgörelse vid påstått olagligt utnyttjande av annans upphovsrätt, firmanamn, varumärken, varunamn, logotyper, affärshemligheter eller patent. För att vara tydlig: frasen "alla krav och tvister" omfattar även krav och tvister som uppstod mellan oss innan dessa villkor började gälla. Dessutom ska alla tvister som berör i vilken mån skiljedom lämpar sig för ett yrkande (inklusive tvister om omfattning, tillämplighet, verkställbarhet, möjlighet att återkalla eller giltighet för Skiljedomsavtalet) beslutas av skiljedomaren förutom som uttryckligen anges nedan.

b. Skiljedomsregler. Den federala skiljedomslagen, inklusive dess procedurbestämmelser, styr tolkningen och tillämpningen av denna tvistlösningsbestämmelse, och inte statlig lag. skiljedom ska genomföras av ADR Services Inc. ADR (https://www.adrservices.com/). Om ADR Services inte är tillgänglig för skiljedom, ska parterna välja ett alternativt skiljedomsforum och om de inte samtycker kommer de att be en domstol att utse en skiljedomare enligt 9 U.S.C. § 5. Reglerna för skiljedomsforumet styr alla aspekter av detta skiljeförfarande, förutom i de fall reglerna strider mot dessa villkor. Skiljeförfarandet ska genomföras av en ensam neutral skiljedomare. Eventuella krav eller tvister där det totala tvistebeloppet är mindre än 10 000 USD kan lösas genom bindande skiljeförfarande utan att parterna närvarar fysiskt vid förhandlingen, vilket den kärande parten får avgöra. För krav eller tvister där det totala tvistebeloppet är 10 000 USD eller mer, kommer rätten till förhandling där parterna närvarar fysiskt avgöras av skiljedomsforumets regler. Verkställighet av skiljedom som skiljedomaren meddelat, kan tas upp i en behörig domstol eller myndighet.

c. Ytterligare regler för skiljeförfarande där parterna inte är närvarande. Om skiljeförfarande utan närvaro väljs ska skiljeförfarandet ske via telefon, online, skriftligt eller genom en kombination av dessa tre. Skiljeförfarandet ska väljas av den part som begärt skiljeförfarandet. Skiljeförfarandet kommer inte att involvera någon personlig närvaro av parter eller vittnen såvida inte detta gemensamt överenskommits av parterna.

d. Avgifter. ADR Services fastställer avgifter för sina tjänster, som är tillgängliga på https://www.adrservices.com/rate-fee-schedule/. Om Snap är den part som initierar skiljedom mot dig, kommer Snap att betala alla kostnader som är förknippade med skiljedomen, inklusive hela anmälningsavgiften. Om du är den part som initierar skiljedom mot Snap är du ansvarig för de första 100 dollar för de icke återbetalningsbara initiala anmälningsavgifter, Snap kommer att betala resten av din initiala anmälningsavgift och båda parternas administrativa avgifter.

e. Skiljedomarens befogenhet. Skiljedomaren avgör skiljedomarens jurisdiktion och de rättigheter och skyldigheter, om några, som du och Snap har. Tvisten kommer inte att sammanläggas med några andra rättsfrågor eller med andra tvister eller parter. Skiljedomaren har behörighet att bevilja yrkanden som vederlägger hela eller delar av kravet eller tvisten. Skiljedomaren har behörighet att utdöma skadestånd och annan ersättning eller annan fullgörelse eller sanktion som står till buds för en part enligt gällande rätt, skiljedomssforumets regler och villkoren. Skiljedomaren ska utfärda ett skriftligt beslut och en redogörelse som beskriver de väsentliga domskäl och slutsatser som beslutet vilar på inklusive beräkning av eventuella skadestånd. Skiljedomaren har samma behörighet att besluta om fullgörelse i ett enskilt fall som en domare i en domstol skulle ha. Skiljedomarens beslut är slutgiltigt och bindande för dig och Snap.

f. Avstående från juryrättegång. DU OCH SNAP AVSÄGER ER ALLA KONSTITUTIONELLA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER ATT GÅ TILL DOMSTOL OCH HÅLLA EN RÄTTEGÅNG FRAMFÖR EN DOMARE ELLER EN JURY. Du och Snap väljer istället att fordringar och tvister ska lösas genom skiljedom. Skiljeförfarande är vanligtvis mer begränsade, mer effektiva och mindre kostsamma än processer som tillämpas i allmän domstol och är föremål för mycket begränsad granskning av en domstol. I varje process mellan dig och Snap gällande att avvika från eller verkställa en skiljedom, AVSTÅR BÅDE DU OCH SNAP FRÅN ERA SAMTLIGA RÄTTIGHETER TILL EN JURYRÄTTEGÅNG, och väljer istället att tvisten ska lösas av en domare.

g. Avstående från grupptalan. ALLA KRAV OCH TVISTER SOM OMFATTAS AV DETTA SKILJEDOMSAVTAL MÅSTE AVGÖRAS GENOM ENSKILT SKILJEFÖRFARANDE OCH INTE GENOM GRUPPTALAN. KRAV FRÅN FLER ÄN EN KUND ELLER ANVÄNDARE KAN INTE SAMMANLÄGGAS ELLER INGÅ I EN PROCESS MED FLERA PARTER OCH INTE HELLER LÖSAS GEMENSAMT ELLER SAMMANFÖRAS MED KRAV FRÅN ANNAN KUND ELLER ANVÄNDARE. Oaktat några andra bestämmelser i denna överenskommelse kan Skiljedomsöverenskommelsen eller ADR Services regler om tolkning, tillämplighet eller verkställbarhet av detta undantag endast lösas av domstol och inte av en skiljedomare Om detta avstående från grupptalan anses ogiltigt eller inte kan verkställas, har varken du eller vi rätt till skiljedom. Istället kommer alla krav och tvister lösas i en domstol enligt vad som anges i avsnitt 18.

h. Rätt att avstå. Alla rättigheter och skyldigheter som anges i detta skiljedomsavtal kan den part mot vilken anspråket görs gällande avstå ifrån. Sådant avstående ska inte innebära avstående från eller påverka någon annan del av detta skiljedomsavtal.

i. Välja bort. Du kan välja bort detta skiljedomsavtal. Om du gör det, kan varken du eller Snap tvinga den andra parten till skiljedom. För att avstå måste du anmäla detta till Snap senast 30 dagar efter att först ha blivit föremål för detta Skiljedomsavtal. Du måste ange ditt namn och din adress, ditt användarnamn hos Snapchat och den e-postadress som du använde för att skapa ditt Snapchat-konto (om du har ett) och en tydlig redogörelse för att du vill välja bort denna överenskommelse om skiljedomsavtal. Du måste antingen skicka ditt meddelande om att avstå till denna adress: Snap Inc., Attn: Arbitration Opt-out, 3000 31st Street, Santa Monica, CA 90405 eller skicka e-post till arbitration-opt-out @ snap.com.

j. Domstol för småmål. Oaktat det ovanstående kan antingen du eller Snap vidta enskilda åtgärder i domstol för småmål.

k. Fortsatt giltighet efter skiljeavtalets upphörande. Detta skiljedomsavtal skall fortleva även efter att din relation med Snap har upphört.

19. Exklusiv plats

I den mån dessa villkor ger dig eller Snap rätten att initiera process i allmän domstol, är både du och Snap överens om att alla krav och tvister (gällande kontrakt, skadestånd eller på annat sätt), inklusive lagstadgade krav och tvister, som uppstår ur eller i samband med dessa villkor eller användningen av våra tjänster ska avgöras uteslutande i United States District Court for Central District of California. Om denna domstol skulle sakna ursprunglig jurisdiktion över processen, ska samtliga sådana processer avseende krav och tvister i samband med villkoren eller användning av tjänsterna ske uteslutande i Superior Court of California, County of Los Angeles. Du och Snap samtycker till särskild jurisdiktion för båda domstolarna.

20. Lagval

Med undantag för det fall då USA:s federala lagar ska tillämpas, tillämpas Kaliforniens lagar, förutom dess principer om lagkonflikter, på dessa villkor och eventuella krav och tvister (gällande kontrakt, skadestånd eller på annat sätt) som uppstår ur eller i samband med dessa villkor eller det de gäller.

21. Särskiljbarhet

Om någon bestämmelse i dessa villkor inte kan verkställas eller anses som ogiltig, ska den bestämmelsen utgå ur villkoren och inte påverka resterande bestämmelsers giltighet eller verkställbarhet.

22. Boende i Kalifornien

Om du är bosatt i Kalifornien i enlighet med Cal. Civ. Code § 1789.3, kan du anmäla klagomål till hjälpenheten för klagomål på avdelningen för konsumenttjänster hos California Department of Consumer Affairs genom att kontakta dem skriftligen på 1625 North Market Blvd., Suite N 112 Sacramento, CA 95834 eller per telefon på (800) 952-5210.

23. Slutliga villkor

Dessa villkor, inklusive de ytterligare villkor som hänvisas till i avsnitt 4, utgör hela avtalet mellan dig Snap och ersätter alla tidigare avtal. Dessa villkor varken skapar eller tilldelar några tredjepartsrättigheter. Om vi låter bli att verkställa en bestämmelse i dessa villkor, ska detta inte betraktas som ett avstående. Vi förbehåller oss rätten att överföra våra rättigheter enligt dessa villkor och tillhandahålla tjänsterna med hjälp av ett annat företag förutsatt att det företaget upprätthåller dessa villkor. Du får inte överföra några av dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor utan vårt medgivande. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats till ​​dig.

Kontakta oss

Snap välkomnar kommentarer, frågor, bekymmer eller förslag. Kontakta oss genom att besöka https://support.snapchat.com/.

Snap Inc. är beläget i USA på 3000 31st Street, Santa Monica, California 90405.


Snap Group Limited:s användarvillkor

(om du bor utanför USA)

Giltigt: 30 september 2021

Välkommen!

Vi har utarbetat dessa Användarvillkor (som vi kallar "Villkoren") så du kommer att veta de regler som styr vårt förhållande med dig som användare av våra tjänster. Även om vi har försökt göra vårt bästa för att hålla juristspråket borta från Villkoren, kan det finnas ställen där de fortfarande låter som ett traditionellt kontrakt. Det finns en god anledning till detta: Villkoren bildar faktiskt ett juridiskt bindande avtal mellan dig och Snap Group Limited ("Snap"). Därför ber vi dig läsa dem noggrant.

För att kunna använda Snapchat, Bitmoji eller någon av våra andra produkter eller tjänster som är föremål för dessa villkor (som vi gemensamt hänvisar till som "tjänsterna"), måste du acceptera dessa villkor, som visas för dig (i) när du först öppnar appen och (ii) när vi gör några väsentliga förändringar i dessa villkor. Självklart ska du inte använda tjänsterna, om du inte accepterar villkoren.

Dessa villkor gäller om du bor utanför USA eller om din huvudsakliga verksamhet är utanför USA. Om du bor i USA eller om din huvudsakliga verksamhet är i USA ger Snap Inc. dig tjänsterna och din relation styrs av Snap Inc.:s användarvillkor.

SKILJEDOMSMEDDELANDE: OM DU ANVÄNDER TJÄNSTERNA PÅ UPPDRAG AV ETT FÖRETAG, KOMMER DITT FÖRETAG VARA BUNDET TILL SKILJEDOMSKLAUSULEN SOM VISAS SENARE I DESSA VILLKOR.

1. Vilka som kan använda tjänsterna

Ingen under 13 (eller, om de är äldre än 13 år, den lägsta ålder vid vilken person kan använda tjänsterna i ditt land) är tillåten att skapa ett konto eller använda tjänsterna. Om du är under 18 (eller den lagliga myndighetsåldern i ditt land), får du endast använda tjänsterna med medgivande från din förälder eller vårdnadshavare. Se till att din förälder eller vårdnadshavare har granskat och diskuterat dessa villkor med dig innan du börjar använda tjänsterna. Vi kan erbjuda ytterligare tjänster med tilläggsvillkor som kan kräva att du måste vara ännu äldre för att få använda dem. Vi ber dig därför att läsa alla villkor noggrant. Genom att använda tjänsterna representerar, garanterar och anger du att:

 • du har rätt att ingå i ett bindande avtal med Snap;

 • du är inte förhindrad att använda våra tjänster enligt lagstiftningen i USA, Storbritannien eller annan tillämplig lag - vilket till exempel innebär att du inte finns med på U.S Treasury Department:s lista över Specially Designated Nationals eller något liknande förbud;

 • du är inte en dömd sexualförbrytare; och

 • Du kommer att följa dessa villkor och alla gällande lokala, statliga, nationella och internationella lagar, regler och förordningar.

Om du använder tjänsterna på uppdrag av en verksamhet eller någon annan entitet, vidhåller du att du är behörig att binda verksamheten eller entiteten till dessa villkor och du godkänner dessa villkor för verksamheten eller entiteten (och alla hänvisningar till "du" och "din" i dessa villkor kommer att innebära både du som slutanvändare och företaget eller entiteten).

2. Dina rättigheter

Som mellan dig och oss är Snap (och dess licensgivare) ägare av tjänsterna, inklusive allt eget innehåll, information, material, program, bilder, text, grafik (inklusive Bitmoji avatarer som du kan montera med visuella element som vi tillhandahåller), illustrationer, logotyper, patent, varumärken, tjänstemärken, upphovsrätter, fotografier, ljud, video, musik och "utseende och känsla" av tjänsterna och alla relaterade immateriella rättigheter. Snap ger dig en global, royaltyfri, icke-överlåtbar, icke-exklusiv, licens som inte är möjlig att överlåta eller underlicensiera, att använda tjänsterna. Denna licens är enbart för att använda och njuta av tjänsterna på ett sätt som dessa villkor och våra riktlinjer, som våra Community-riktlinjer och Ljud på Snapchat-riktlinjer, tillåter. Du får inte använda tjänsterna på sätt som inte är godkända enligt dessa villkor. Inte heller får du hjälpa någon annan att göra det.

3. Rättigheter du upplåter till oss

Många av våra tjänster låter dig skapa, ladda upp, posta, skicka, ta emot och spara innehåll. När du gör det behåller du eventuell äganderätt till innehållet som du hade från början. Men du beviljar oss en licens att använda det innehållet. Hur omfattande den licensen är beror på vilken av våra tjänster du använder och de inställningar du har valt.

För allt innehåll som du skickar till tjänsterna, ger du Snap och våra dotterbolag en global, royaltyfri, underlicensierbar, och överförbar licens att inneha, lagra, cacha, använda, visa, reproducera, modifiera, anpassa, redigera, publicera, analysera, sända och distribuera innehållet. Denna licens gäller för syftet att driva, utveckla, tillhandahålla, marknadsföra och förbättra våra tjänster, samt förbereda och utveckla nya tjänster. Denna licens inkluderar en rätt för oss att göra ditt innehåll tillgängligt för och lämna dessa rättigheter vidare till tjänsteleverantörer som vi har avtalsförhållanden med som rör tillhandahållandet av tjänsterna, enbart för ändamålet att tillhandahålla sådana tjänster.

Vi kallar Story-publiceringar som är inställda på att vara synliga av Alla och innehåll som du skickar till offentliga tjänster, som offentliga profiler, Snap-karta eller Lens Studio, "Offentligt innehåll." Eftersom Offentligt innehåll till sin natur är offentligt, ger du Snap, våra dotterbolag, andra användare av tjänsterna och affärspartners alla samma rättigheter du beviljar för icke-offentligt innehåll i föregående stycke, samt en global, royaltyfri, och oåterkallelig rätt och licens att skapa härledda verk ifrån, främja, utföra, sända, syndikera, reproducera, distribuera, synkronisera, lägga grafiska och auditiva effekter på, offentligt utföra och offentligt visa hela eller någon del av ditt Offentliga innehåll (inklusive den separata video, bild, ljudinspelning eller musikalisk komponent som finns i dem) i någon form och i någon eller all media eller distribution, som nu är kända eller senare utvecklas. När du visas i, skapar, laddar upp, publicerar eller skickar Offentligt innehåll (inklusive din Bitmoji), ger du också Snap, våra dotterbolag, andra användare av tjänsterna och våra affärspartners en obegränsad, global, royaltyfri, oåterkallelig rätt och licens att använda namn, likhet och röst för alla som finns i ditt Offentliga innehåll. Detta innebär bland annat att du inte kommer att ha rätt till kompensation om ditt innehåll, videor, foton, ljudinspelningar, musikaliska kompositioner, namn, likhet eller röst används av oss, våra dotterbolag eller användare av tjänsterna eller affärspartners. Licenserna som du beviljar för Offentligt innehåll fortsätter så länge det Offentliga innehållet finns på tjänsten och för en rimlig tidsperiod efter att du tagit bort eller raderat det Offentliga innehållet från tjänsterna (förutsatt att vi kan behålla server-kopior av ditt Offentliga innehåll på obestämd tid). För information om hur du kan skräddarsy vem som kan se ditt innehåll, se på våra sekretessvillkor och supportsidan. Offentligt innehåll måste vara lämpligt för personer i åldern 13 år eller äldre.

I den utsträckning som är tillåten enligt lag, avsäger du dig oåterkalleligt – eller samtycker till att inte göra anspråk mot Snap eller dess dotterbolag – alla moraliska rättigheter eller likvärdiga rättigheter som du kan ha i innehåll du delar i tjänsterna världen över.

Även om vi inte är skyldiga att göra så, förbehåller vi oss rätten att få tillgång till, granska, genomsöka och radera allt innehåll (i) som vi tror bryter mot dessa villkor, inklusive eventuella ytterligare villkor som hänvisas till i avsnitt 4 eller våra riktlinjer, som våra Community-riktlinjer eller (ii) om det behövs för att följa våra juridiska skyldigheter. Du är dock ensamt ansvarig för innehåll som du skapar, laddar upp, postar, skickar eller lagrar genom tjänsterna.

Vi, Snap Inc., våra dotterbolag och våra tredje parts partners kan placera annonsering på tjänsterna, inklusive anpassad annonsering baserat på den information du ger oss, vi samlar in eller vi får om dig. Annonsering kan ibland visas nära, mellan, över eller i ditt innehåll.

Vi uppskattar alltid att höra från våra användare. Men om du ger feedback eller förslag, ha klart för dig att vi kan använda dem utan att kompensera dig och utan några begränsningar eller skyldigheter till dig. Du godkänner att vi kommer att äga alla rättigheter i allt material eller objekt som vi utvecklar baserat på sådan feedback eller förslag.

4. Ytterligare villkor för särskilda tjänster

Ytterligare villkor som listas på sidan Snap-villkor och principer eller som på annat sätt görs tillgängliga för dig kan gälla för specifika tjänster. Om du använder de tjänsterna blir de tilläggsvillkoren en del av dessa villkor. Om något av de tillämpliga tilläggsvillkoren strider mot dessa villkor kommer tilläggsvillkoren att gälla medan du använder de tjänster som de är tillämpliga för.

5. Sekretess

Din sekretess är viktig för oss. Du kan läsa om hur vi hanterar din information när du använder våra tjänster genom att läsa våra sekretessvillkor.

6. Innehåll skapat av andra

Mycket av innehållet i våra tjänster är skapat av användare, förläggare och andra tredjeparter. Oavsett om innehållet publiceras offentligt eller skickas privat så är den användare eller entitet som har skickat in det ensamt ansvarig för innehållet. Snap förbehåller sig rätten att granska eller ta bort allt innehåll som visas på tjänsterna, vi granskar nödvändigtvis inte allt. Så vi kan inte – och garanterar inte - att andra användare eller innehållet som de tillhandahåller via tjänsterna följer våra villkor eller Community-riktlinjer.

7. Respektera tjänsterna och Snap:s rättigheter

Du måste också respektera Snap:s rättigheter och följa Snapchat:s varumärkesriktlinjer, Bitmoji:s varumärkesriktlinjer och alla riktlinjer och supportsidor eller FAQ:s som publiceras av Snap eller våra dotterbolag. Det innebär att du bland annat inte får göra, försöka göra, aktivera eller uppmuntra någon annan att göra, något av följande:

 • använda varumärken, logotyper, ikoner, delar i användargränssnitt, design, fotografier, videor eller annat material som Snap gör tillgängligt via tjänsterna om inte annat tillåts av dessa villkor, Snapchat:s varumärkesriktlinjer, Bitmoji:s varumärkesriktlinjer eller andra varumärkesriktlinjer som Snap Inc. eller våra dotterbolag har publicerat;

 • bryter eller kränker Snap:s eller våra dotterbolags upphovsrätt, varumärken eller andra immateriella rättigheter;

 • kopiera, modifiera, arkivera, ladda ner, ladda upp, avslöja, distribuera, sälja, leasa (hyra ut), syndikera, sända, utföra, visa, göra tillgängliga, göra derivat av eller på annat sätt använda tjänsterna eller innehållet på tjänsterna, förutom tillfälliga filer som automatiskt cachas av din webbläsare för visning, som annars uttryckligen tillåts i dessa villkor, som annars uttryckligen tillåts av oss skriftligen, eller som aktiverat av tjänstens avsedda funktionalitet;

 • skapa mer än ett konto för dig själv, skapa ett annat konto om vi redan har inaktiverat ditt konto, försöka komma åt tjänsterna via tredje parts applikationer, begära inloggningsuppgifter från andra användare eller köpa, sälja, hyra ut eller leasa tillgång till ditt konto, ett användarnamn, Snappar eller en vänlänk;

 • omarbeta, duplicera, dekompilera, ta isär eller avkoda tjänsterna (inklusive någon underliggande idé eller algoritm), eller på annat sätt extrahera källkod för program för tjänsten;

 • använda någon robot, spindel, crawler, scraper eller andra automatiserade sätt eller gränssnitt för att få tillgång till tjänsterna eller hämta andra användares information;

 • använda eller utveckla någon tredje parts applikation som interagerar med våra tjänster eller andra användares innehåll eller information utan vårt skriftliga medgivande;

 • använda tjänsterna på ett sätt som skulle kunna inkräkta på, störa, negativt inverka på eller hindra andra användare från att fullt ut använda tjänsterna eller på ett sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra tjänsternas funktion;

 • ladda upp virus eller annan skadlig kod eller på annat sätt äventyra, förbipassera eller kringgå säkerheten för tjänsterna;

 • försöka kringgå eventuell teknik för innehållsfiltrering som vi använder eller försöka komma åt områden eller funktioner i tjänsterna som du inte har behörighet att komma åt;

 • sondera, skanna eller testa sårbarheten för våra tjänster eller något system eller nätverk;

 • bryta mot någon tillämplig lag eller reglering i samband med din tillgång till eller användning av tjänsterna; eller

 • komma åt eller använda tjänsterna på något sätt som inte uttryckligen tillåts enligt dessa villkor eller våra Community-riktlinjer.

8. Respektera andras rättigheter

Snap respekterar andras rättigheter. Det bör du också göra. Du får därför inte använda tjänsterna, eller möjliggöra för någon annan att använda tjänsterna, på ett sätt som bryter mot eller gör intrång mot någon annans rätt till publicering, integritet, upphovsrätt, varumärke eller andra immateriella rättigheter. När du skickar in innehåll till tjänsten är du ensamt ansvarig för att se till och måste se till att du äger innehållet eller att du har fått alla nödvändiga tillstånd, klartecken och tillstånd för skicka in det till tjänsten (inklusive, om tillämpligt, rätten att göra mekaniska reproduktioner av de musikaliska verk som finns i alla ljudinspelningar, synkronisera alla kompositioner till allt innehåll, offentligt utföra alla kompositioner eller ljudinspelningar eller andra tillämpliga rättigheter för musik som inte tillhandahålls av Snap som du inkluderar i ditt innehåll) och bevilja de rättigheterna och licenser som finns i dessa villkor för ditt innehåll. Du godkänner också att du inte kommer att använda eller försöka använda en annan användares konto förutom på sådant sätt som tillåts av Snap eller dess dotterbolag.

Snap respekterar upphovsrättslagar, inklusive Digital Millennium Copyright Act och vidtar rimliga åtgärder för att snabbt radera allt material från våra tjänster som utgör ett upphovsrättsligt intrång som vi blir medvetna om. Om Snap blir medveten om att användare har gjort upprepade intrång i upphovsrätten så kommer vi att vidta rimliga åtgärder inom vår befogenhet att avsluta användarens konto. Om du tror att något i våra tjänster bryter mot en upphovsrätt som du äger eller kontrollerar, rapportera den genom att använda det formulär som är tillgängligt genom detta verktyg. Eller så kan du kan skicka in ett meddelande till vår utsedda representant: Snap Inc. Attn: Copyright Agent, 3000 31st Street, Santa Monica, CA 90405, e-post: copyright @ snap.com. Använd inte denna e-postadress för något annat än att rapportera upphovsrättsbrott, eftersom andra e-postmeddelanden ignoreras. För att anmäla andra former av intrång i tjänsterna, använd verktyget som är tillgängligt här. Om du skickar ett meddelande till vårt varumärkesombud måste det:

 • innehålla en fysisk eller elektronisk underskrift av en person som är behörig att handla på uppdrag av upphovsrättsinnehavaren;

 • identifiera det upphovsrättsskyddade verk som det påstås ha gjorts intrång i;

 • identifiera materialet som påstås göra intrång i upphovsrätten eller som påstås vara utsatt för upphovsrättsintrång och ska tas bort, eller tillgång som ska inaktiveras, samt tillräcklig information för att vi ska kunna hitta materialet;

 • tillhandahålla dina kontaktuppgifter inklusive adress, telefonnummer och en e-postadress;

 • tillhandahålla en personlig redogörelse som anger att du i god tro anser att användningen av materialet på det påtalade sättet inte är godkänt av upphovsrättsinnehavaren, dennes ombud eller enligt lag; och

 • tillhandahålla en redogörelse som anger att informationen i anmälan är korrekt och att du på heder och samvete är behörig att agera på uppdrag av upphovsrättsinnehavaren.

9. Säkerhet

Vi jobbar hårt för att hålla våra tjänster säkra för alla användare. Men vi kan inte garantera det. Det är här du kommer in. Genom att använda tjänsterna godkänner du att du alltid kommer att följa dessa villkor, inklusive våra Community-riktlinjer och alla andra principer som Snap gör tillgängliga för att upprätthålla säkerheten i tjänsterna.

Om du inte följer dessa villkor förbehåller vi oss rätten att radera allt otillåtet innehåll, avsluta eller begränsa synligheten av ditt konto samt meddela tredje part – inklusive rättsväsendet – och ge dessa tredje parter information som rör ditt konto. Detta steg kan vara nödvändigt för att skydda säkerheten för våra användare och andra, för att utreda, avhjälpa och verkställa mot eventuella villkorsöverträdelser och för att upptäcka och lösa eventuella problem med bedrägeri eller säkerhet.

Vi bryr oss också om din fysiska säkerhet när du använder våra tjänster. Så använd inte våra tjänster på ett sätt som kan distrahera dig från att lyda trafikregler eller säkerhetsföreskrifter. Använd till exempel aldrig tjänsterna när du kör. Och utsätt aldrig dig själv eller andra för fara bara för att ta en Snap.

10. Ditt konto

Du behöver skapa ett konto för att använda vissa tjänster. Du samtycker till att ge oss korrekt, fullständig och uppdaterad information för ditt konto. Du ansvarar för all aktivitet som sker på ditt konto. Så det är viktigt att du ser till att ditt konto är säkert. Ett sätt att göra det är att ha ett starkt lösenord som du inte använder för något annat konto. Om du tror att någon har fått tillgång till ditt konto kontakta omedelbart support. All programvara som vi tillhandahåller kan automatiskt ladda ner och installera uppgraderingar, uppdateringar eller andra nya funktioner. Du kan i vissa fall justera dessa automatiska nedladdningar i inställningarna på din enhet. Du samtycker till att inte skapa något konto om vi tidigare har tagit bort eller förbjudit dig eller ditt konto från någon av våra tjänster, såvida vi inte medgivit annat.

11. Memories

Memories är vår datalagringstjänst som gör det enklare för dig att minnas när som helst, var som helst. Genom att godkänna dessa villkor, kommer du automatiskt att aktivera Memories. När Memories är aktiverat, kommer det att fortsätta vara aktiverat så länge du har kvar ditt Snapchat-konto. Men du kan alltid slå av vissa funktioner för Memories i inställningarna.

Ett av de alternativ vi erbjuder i Memories är möjligheten att skapa en avgränsad del av Memories genom att välja en lösenkod, som kan vara en PIN-kod eller en lösenfras eller någon annan typ. Det här liknar de val för enhetslåsning som du kanske använder på din mobila enhet. Genom att välja en lösenkod gör du det svårare för en annan person som kommer åt din enhet att kunna se vad du har sparat i det avgränsade området i Memories. Men här kommer en stor varning: om du förlorar eller glömmer din Memories-kod, eller om du använder fel kod alltför många gånger, förlorar du tillgång till allt innehåll som du har sparat i Memories begränsade område. Vi har ingen återställningsfunktion för lösenkod till detta avgränsade område. Du är själv helt och hållet ansvarig för att komma ihåg din lösenkod. Gå till vår supportsida för mer information om lösenkoder.

Ditt innehåll i Memories kan bli otillgängligt av flera orsaker, som till exempel ett driftfel eller om vi beslutar oss för att avsluta ditt konto. Eftersom vi inte kan lova att ditt innehåll alltid är tillgängligt, rekommenderar vi att du har en separat kopia av det innehåll du sparar i Memories. Vi ger dig inga löften om att Memories kommer att kunna tillgodose just dina lagringsbehov. Vi reserverar oss rätten att bestämma lagringsstorleken i Memories, och vi kan ändra denna storlek till och från efter eget gottfinnande. Och precis som för våra andra tjänster, kan din användning av Memories utnyttja utrymme i din enhet och påverka dina kostnader för mobildata.

12. Dataavgifter och mobiltelefoner

Du är ansvarig för alla mobilavgifter som du kan komma att drabbas av för att använda våra tjänster, inklusive textmeddelanden (SMS och MMS eller framtida sådana protokoll eller tekniker) och dataavgifter. Om du är osäker på hur höga dessa avgifter kan vara, bör du fråga din operatör innan du använder tjänsterna.

Genom att ge oss ditt mobilnummer godkänner du att SMS från Snap som rör tjänsterna, inklusive om kampanjer, ditt konto och din relation med Snap. SMS kan skickas till ditt mobilnummer även om ditt mobilnummer är registrerat på någon statlig eller federal Nix-lista, eller internationell motsvarighet.

Om du ändrar eller inaktiverar mobiltelefonnumret som du använde för att skapa ett Snapchat-konto, måste du uppdatera din kontoinformation under inställningar inom 72 timmar, för att kunna hindra att vi skickar meddelanden som är avsedda för dig till någon annan.

13. Tredjeparts tjänster

Vissa tjänster kan visa, inkludera eller göra tillgängligt innehåll, data, information, applikationer, funktioner eller material från tredje part ("Tredje parts material") eller tillhandahålla länkar till tredjeparts webbplatser. Om du använder något Tredje parts material som görs tillgängligt via våra tjänster (inklusive tjänster vi gemensamt erbjuder med tredje part), kommer varje parts villkor att styra respektive parts förhållande med dig. Varken Snap eller våra dotterbolag är ansvariga för tredje parts villkor eller åtgärder som vidtagits enligt tredje parts villkor. Vidare, genom att använda tjänsterna, bekräftar och godkänner du att Snap inte är ansvarig för att undersöka eller utvärdera innehållet, korrekthet, fullständighet, tillgänglighet, aktualitet, giltighet, efterlevnad av upphovsrätt, laglighet, anständighet, kvalitet eller någon annan aspekt av sådant Tredje parts material eller webbplatser. Vi garanterar och stödjer inte eller påtar oss inte och kommer inte att ha något ansvar eller skyldighet gentemot dig eller någon person för några tredje parts tjänster, Tredje parts material eller tredje parts webbplatser eller för något annat material, produkter eller tjänster från tredje part. Tredje parts material och länkar till andra webbplatser tillhandahålls enbart som en bekvämlighet för dig.

14. Modifiering av tjänsterna och uppsägning

Vi arbetar hela tiden med att förbättra våra tjänster och skapar hela tiden nya. Det innebär att vi kan lägga till eller ta bort funktioner, produkter eller funktionaliteter och vi kan även låsa eller stoppa tjänsterna helt. Vi kan vidta någon av dessa åtgärder när som helst, och när vi gör det kommer vi att försöka meddela dig det på förhand, men det kanske inte alltid är möjligt.

Även om vi hoppas att du är en Snapchattare för livslång tid, kan du avsluta dessa villkor när som helst och oavsett anledning genom att radera ditt Snapchat-konto (eller, i vissa fall, kontot som är förknippade med den tillämpliga delen av tjänsterna du använder).

Vi kan avsluta eller tillfälligt avbryta din tillgång till tjänsterna om du misslyckas att följa dessa villkor, våra Community-riktlinjer eller lagen, oavsett anledning utanför vår kontroll eller av någon anledning och utan meddelande i förväg. Det innebär att vi kan avsluta dessa villkor, sluta tillhandahålla hela eller delar av tjänsterna till dig eller införa nya eller ytterligare begränsningar på din förmåga att använda våra tjänster. Och även om vi kommer att försöka meddela dig i förväg, kan vi inte garantera att detta är möjligt i alla fall. Till exempel kan vi inaktivera ditt konto på grund av långvarig inaktivitet eller återta ditt användarnamn när som helst av vilken anledning som helst.

Oavsett vem som avslutar dessa villkor fortsätter både du och Snap att vara bundna av avsnitt 3, 4 (i den utsträckning som ytterligare villkor skulle, på grund av deras villkor, överleva) och 6-22 i villkoren.

15. Skadestånd

Du godkänner, i den utsträckning som tillåts av lag, att ersätta, försvara och hålla skadeslöst Snap, våra dotterbolag, chefer, tjänstemän, aktieägare, anställda, licensgivare och agenter från och mot alla anklagelser, krav, skadestånd, förluster, kostnader, böter, ansvar, och kostnader (inklusive advokatavgifter på förtjänster) som beror på eller som på något sätt är relaterat till: (a) din tillgång till eller användning av tjänsterna; (b) ditt innehåll, intrång i det som rör ditt innehåll, (c) ditt brott mot dessa villkor eller någon tillämplig lag eller förordning; eller (d) din försumlighet eller avsiktlig felhantering.

16. Friskrivningar

Vi kommer att försöka hårt att hålla tjänsterna igång och fria från irritationsmoment. Men vi lovar inte att vi alltid kommer lyckas.

Dessa tjänster tillhandahålls "i befintligt skick" och "vid tillgänglighet" och i den utsträckning som är tillåtet enligt lag och undantag som angivits ovan, utan några som helst garantier, antingen uttryckta eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, garantier, villkor eller andra villkor som gäller (i) säljbarhet, tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, titel, tyst njutning, icke-intrång, eller som (ii) härrör från en förhandling. Dessutom, medan Snap Group Limited försöker ge en användare en god upplevelse, representerar eller garanterar vi inte att (a) tjänsterna alltid kommer att vara helt säkra, felfria eller i rätt tid; (b) tjänsterna kommer alltid att fungera utan förseningar, avbrott eller brister; eller (c) allt innehåll eller information som du får via våra tjänster alltid kommer att vara i rätt tid eller korrekt.

OM LAGEN I DET LAND DÄR DU BOR INTE TILLÅTER NÅGON AV DE FRISKRIVNINGAR SOM ANGES I DENNA KLAUSUL SKA SÅDAN FRISKRIVNING INTE TILLÄMPAS.

I den utsträckning som tillåts enligt lag, tar Snap Group Limited, Snap Inc. och våra dotterbolag inget ansvar för allt innehåll som du, andra användare eller en tredje part skapar, laddar upp, postar, skickar, tar emot, visar, eller lagrar på eller via våra tjänster och du förstår och godkänner att du kan utsättas för innehåll som kan vara stötande, olagligt, vilseledande, eller på annat sätt olämpligt, kommer Snap Group Limited, Snap Inc. eller dotterbolag inte att vara ansvariga för detta.

Inget i dessa villkor kommer att utesluta eller begränsa det ansvar vi kan ha för att ta bort innehåll om det så krävs enligt lagen i det land där du bor.

17. Ansvarsbegränsning

Snap Group Limited, Snap Inc. och våra partners, chefer, tjänstemän, aktieägare, anställda, licensgivare, leverantörer och ombud ska inte hållas ansvariga för indirekta, tillfälliga, eller särskilda skador, följder, straff eller flera skador, eller bortfall av vinst eller intäkter, vare sig de har uppkommit direkt eller indirekt, eller förlust av data, användning, goodwill eller andra immateriella förluster, till följd av: (a) ditt användande av tjänsterna eller oförmåga att använda tjänsterna; (b) din tillgång till eller oförmåga att komma åt tjänsterna; (c) uppförande eller andra användares innehåll eller tredjeparter på eller genom tjänsterna; eller (d) obehörig åtkomst, användning eller ändring av ditt innehåll. Förutom i den utsträckning som specificeras i andra tillämpliga villkor för Snap Group Limited, Snap Inc. eller våra dotterbolag överstiger under inga omständigheter Snap Group Limited, Snap Inc. eller våra dotterbolags samlade ansvar för alla krav som rör tjänsterna större än (a) 100 EUR och (b) det belopp du har betalat Snap Group Limited under de senaste 12 månaderna för några tjänster.

Ingenting i dessa villkor (eller för att undvika missförstånd i andra villkor du är föremål för i förhållande till tillhandahållandet av tjänster från Snap Group Limited, Snap Inc. eller våra partners) ska utesluta eller begränsa ansvaret hos Snap Group Limited, Snap Inc. eller våra dotterbolag för: (a) dödsfall eller personskada som uppstår till följd av deras respektive avsikt eller försummelse; (b) bedrägeri eller oriktig framställning; eller (c) något annat ansvar i den utsträckning som sådant ansvar inte kan uteslutas eller begränsas som en rättslig fråga.

Vidare påverkar ingenting i dessa villkor dina lagstadgade rättigheter som konsument.

OM LAGEN I DET LAND DÄR DU BOR INTE TILLÅTER NÅGON AV DE ANSVARSFRISKRIVNINGAR SOM ANGES I DENNA KLAUSUL SKA SÅDANA FRISKRIVNINGAR INTE TILLÄMPAS.

18. Tvistlösning och skiljedom

Har du en fråga är du välkommen att höra av dig. Kontakta oss först, så kommer vi att göra vårt bästa för att lösa problemet.

Vissa av våra tjänster kan ha tilläggsvillkor som innehåller skiljedomsregler som är unika för den tjänsten eller din bostadsort.

Om du använder tjänsterna på uppdrag av ett företag (snarare än för personligt bruk), är du och Snap Group Limited överens om att i den utsträckning som lagen tillåter, ska alla anspråk och tvister mellan oss till följd av eller i samband med dessa villkor eller användningen av tjänsterna slutgiltigt avgöras genom bindande skiljedom enligt LCIA:s skiljedomsregler, vilka är tillagda som referens i denna klausul. Det kommer att finnas en skiljedomare (som ska utses av LCIA), skiljedomen kommer att äga rum i London och skiljedomen kommer att genomföras på engelska. Om du inte vill godkänna denna klausul, får du inte använda tjänsterna.

19. Exklusiv plats

I den mån dessa villkor tillåter dig eller Snap att initiera tvister i domstol, är både du och Snap överens om att alla krav och tvister (på grund av kontrakt eller på annat sätt) som uppstår ur eller i samband med detta avtal eller användningen av tjänsterna ska avgöras uteslutande i Storbritanniens domstolar, såvida det inte är förbjudet enligt lag i det land där du bor. Du och Snap godkänner den exklusiva jurisdiktionen för dessa domstolar.

20. Tillämplig lag

Lagarna i England och Wales styr dessa villkor och eventuella krav och tvister (gällande kontrakt eller på annat sätt) som uppstår ur eller i samband med dessa villkor eller det de gäller. Domstolarna i vissa länder kanske inte kan tillämpa lagarna i England och Wales för vissa tvister kopplade till dessa villkor. Om du bor i något av dessa länder, kan lagarna i ditt land tillämpas för sådana tvister.

21. Särskiljbarhet

Om någon bestämmelse i dessa villkor inte kan verkställas eller anses som ogiltig, ska den bestämmelsen avskiljas från dessa villkor och inte påverka resterande bestämmelsers giltighet eller verkställbarhet.

22. Slutgiltiga villkor

Dessa villkor, inklusive de ytterligare villkor som hänvisas till i avsnitt 4, utgör hela avtalet mellan dig och Snap och ersätter alla tidigare avtal. Dessa villkor varken skapar eller överför några förmånsrättigheter till en tredje part. Om vi låter bli att verkställa en bestämmelse i dessa villkor, ska detta inte betraktas som ett avstående. Vi förbehåller oss rätten att överföra våra rättigheter enligt dessa villkor och tillhandahålla tjänsterna med hjälp av ett annat företag, förutsatt att företaget upprätthåller dessa villkor. Du får inte överföra någon av dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor utan vårt medgivande. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats till ​​dig.

Kontakta oss

Vi på Snap Group Limited välkomnar kommentarer, frågor, funderingar och förslag. Du kan kontakta oss eller få stöd genom att använda detta online-formulär.

Det företag som ansvarar för tjänsterna utanför USA kallas Snap Group Limited och är beläget i Storbritannien på 77 Shaftesbury Avenue, London, W1D 5DU, Storbritannien. Företagsregistreringsnummer: 09763672. Momsnr/VAT ID: GB 237218316.