Om du bor i USA, godkänner du Snap Inc.:s användarvillkor.

Om du bor utanför USA, godkänner du Snap Group Limiteds användarvillkor.

Snap Inc. användarvillkor

(om du bor i USA)

Gäller fr.o.m. 10 januari 2017

Välkommen!

Vi är jätteglada över att du valt att använda Snapchat och våra andra produkter och tjänster, som vi tillsammans kallar "tjänster" eller "tjänsterna."

Vi har utarbetat dessa användarvillkor (som vi kallar "villkor" eller "villkoren") för att du ska veta vilka regler som styr vår relation med dig. Även om vi har försökt göra vårt bästa för att hålla juridiskt språk borta från villkoren, kan det finnas ställen där dessa villkor fortfarande låter som ett traditionellt avtal. Och det finns en bra anledning till det: dessa villkor måste utgöra ett juridiskt bindande avtal mellan dig och Snap Inc. Därför ber vi dig läsa dem noggrant.

Genom att använda tjänsterna, godkänner du villkoren. Självklart ska du inte använda tjänsterna, om du inte accepterar villkoren.

OM SKILJEFÖRFARANDE: VI VILL INFORMERA DIG OM ATT DET FINNS EN PARAGRAF OM SKILJEFÖRFARANDE LÄNGRE FRAM I DESSA VILLKOR. MED UNDANTAG FÖR SÄRSKILDA TYPER AV TVISTER SOM ANGES I DEN SKILJEKLAUSULEN, KOMMER DU OCH SNAP INC. HÄRMED ÖVERENS OM ATT TVISTER MELLAN OSS SKA AVGÖRAS GENOM SLUTLIG SKILJEDOM, OCH DU OCH SNAP INC. AVSÄGER ER ALLA RÄTTIGHETER ATT DELTA I GRUPPTALAN ELLER GRUPPSKILJEDOM.

1. Vilka som kan använda tjänsterna

Det är 13 års åldersgräns för att få skapa ett konto eller använda våra tjänster. Vi kan erbjuda ytterligare tjänster med tilläggsvillkor som kan kräva att du måste vara ännu äldre för att få använda dem. Vi ber dig därför att läsa alla villkor noggrant.

Genom att använda våra tjänster intygar du att:

 • Du kan ingå ett bindande avtal med Snap Inc.
 • Du inte är förhindrad att utnyttja våra tjänster enligt lagstiftningen i USA eller annan tillämplig lag - vilket innebär att du inte finns med på U.S Treasury Department's lista över Specially Designated Nationals eller något liknande förbud.
 • Du kommer att följa dessa villkor och alla gällande lokala, statliga, nationella och internationella lagar, regler och förordningar.

Om du använder våra tjänster för ett företags eller någon annan juridisk persons räkning, intygar du att du är berättigad att upplåta alla licenser som anges i dessa villkor och att acceptera dessa villkor å företagets eller den juridiska personens vägnar. Om du använder tjänsterna på uppdrag av en enhet inom USA:s regering, godkänner du ändringen av Snap Inc.'s användarvillkor för användare inom USA:s regering.

2. Rättigheter vi beviljar dig

Snap Inc. ger dig en personlig, global, royaltyfri, uppsägningsbar, icke-upplåtbar, icke-exklusiv, licens som inte är möjlig att överlåta eller underlicensiera, för att komma åt och använda tjänsterna. Denna licens gäller för det enda syftet att låta dig använda och uppleva tjänsternas fördelar på ett sätt som är tillåtet enligt dessa villkor och våra användarpolicies, som vår communitys riktlinjer.

All programvara som vi tillhandahåller till dig kan automatiskt ladda ner och installera uppgraderingar, uppdateringar eller andra nya funktioner. Du kan i vissa fall justera dessa automatiska nedladdningar i inställningarna på din enhet.

Du får inte kopiera, ändra, distribuera, sälja eller leasa (hyra ut) någon del av våra tjänster. Du får inte heller dekonstruera eller göra försök att extrahera källkoden från programvaran i fråga, såvida inte tillämpliga lagar förbjuder dessa begränsningar eller du har vårt skriftliga tillstånd att göra det.

3. Rättigheter du upplåter till oss

Många av våra tjänster låter dig skapa, ladda upp, posta, skicka, ta emot och spara innehåll. När du gör det, behåller du den eventuella äganderätt till innehållet som du hade från början. Men du beviljar oss en licens att använda det innehållet. Hur omfattande den licensen är beror på vilken av våra tjänster du använder och de inställningar du har valt.

För alla våra tjänster förutom Live, Local och alla andra grupptjänster beviljar du Snap Inc. och våra dotterbolag en global, royaltyfri, underlicensierbar och överlåtbar licens att inneha, lagra, använda, visa, reproducera, modifiera, anpassa, redigera, publicera och distribuera innehållet. Denna licens gäller för det begränsade syftet att driva, utveckla, tillhandahålla, marknadsföra och förbättra våra tjänster, samt förbereda och utveckla nya tjänster.

Eftersom Live, Local och alla andra grupptjänster i sig är offentliga och avser ämnen av allmänt intresse, är licensen du ger oss för innehåll som skickas till dessa tjänster mer omfattande. Utöver de rättigheter du upplåter till oss som nämns i den tidigare paragrafen, beviljar du oss även en evig licens att skapa härledda verk från, främja, ställa ut, sända, distribuera, syndikalisera, underlicensiera, offentligt framföra och offentligt visa innehåll som skickats till Live, Local, eller andra allemansdelegerade (crowd-sourced) tjänster i någon form och i samtliga medier och distributionsmetoder (nu kända eller senare utvecklade). Du ger också Snap Inc. och våra dotterbolag en obegränsad, världsomspännande, evig rätt och licens att använda ditt namn, utseende och röst i den mån det är nödvändigt, när du visas i, skapar, laddar upp eller skickar Live, Local eller annat allemansdelegerat (crowd-sourced) innehåll. Det här innebär bland annat att du inte har rätt till någon ersättning från Snap Inc. eller våra dotterbolag om ditt namn, ditt utseende eller röst förmedlas via Live, Local eller andra allemansdelegerade (crowd-sourced) tjänster, antingen i Snapchat-appen eller på någon av våra partners plattformar.

För mer information om hur du kan bestämma vem som kan se ditt innehåll ber vi dig ta en titt i vår sekretesspolicy och på vår supportsida.

Även om vi inte är skyldiga att göra så, har vi rätt att få tillgång till, granska, genomsöka och radera innehåll när som helst och oavsett anledning, inklusive om vi tror att ditt innehåll bryter mot dessa villkor. Du är dock ensamt ansvarig för innehåll som du skapar, laddar upp, postar, skickar eller lagrar genom tjänsterna.

Våra tjänster kan innehålla reklam. Med hänsyn till att Snap Inc. låter dig få tillgång till och använda dessa tjänster, godkänner du att våra dotterbolag och tredjepartspartners får visa reklam i dessa tjänster. Eftersom tjänsterna rymmer innehåll som du och andra användare ger oss, kan reklam ibland visas nära ditt innehåll.

Vi uppskattar alltid att höra från våra användare. Men tänk på att om du skickar frivillig feedback eller förslag kan vi använda dina idéer utan att betala någon ersättning till dig.

4. Andras innehåll

Mycket av innehållet i våra tjänster är skapat av användare, förläggare och andra tredjeparter. Oavsett om innehållet postas publikt eller skickas privat, ligger det fulla ansvaret för innehållet hos den person eller organisation som tillhandahöll det. Även om Snap Inc. har rätt att granska eller ta bort allt innehåll som visas i tjänsterna, granskar vi nödvändigtvis inte allt. Så vi kan inte – och tar inte – ansvar för något som helst innehåll som andra tillhandahåller genom tjänsterna.

Genom dessa villkor och våra Gemenskapsregler (Community Guidelines)gör vi klart att vi inte vill att våra tjänster ska missbrukas. Men eftersom vi inte granskar allt material, kan vi inte garantera att innehållet i våra tjänster alltid överensstämmer med våra villkor eller riktlinjer.

4. Sekretess

Din integritet är viktig för oss. Du kan läsa om hur vi hanterar din information när du använder våra tjänster genom att läsa våra sekretessvillkor. Vi uppmanar dig att läsa våra sekretessvillkor noggrant eftersom du, genom att använda våra tjänster, godkänner att Snap Inc. kan samla in, använda och dela din information i enlighet med nämnda sekretessvillkor.

6. Respekt för andra personers rättigheter

Snap Inc. respekterar andras rättigheter. Det bör även du göra. Därför får du inte använda tjänsterna på ett sätt som:

 • bryter eller kränker någon annans rätt till publicitet, integritet, upphovsrätt, varumärke eller annan immateriell rättighet.
 • mobbar, trakasserar eller skrämmer.
 • förtalar.
 • spammar eller försöker påverka våra användare.

Du måste också respektera Snap Inc.'s rättigheter. Dessa villkor ger dig ingen rätt att:

 • använda varumärken, logotyper, design, fotografier, filmer eller annat material som används i våra tjänster.
 • kopiera, arkivera, ladda ner, ladda upp, distribuera, sända, framföra, visa, göra tillgängligt eller på annat sätt använda någon del av våra tjänster eller innehållet i våra tjänster utöver vad som anges i dessa villkor.
 • använda våra tjänster, några verktyg som tillhandahålls av tjänsterna eller något innehåll i våra tjänster för något kommersiellt syfte utan vårt medgivande.

Kort sagt: du får inte använda våra tjänster eller innehållet i våra tjänster på sätt som inte är godkänt enligt dessa villkor. Du får inte heller hjälpa någon att göra på ett sätt som inte är godkänt.

7. Respekt för upphovsrätt

Snap Inc. följer de krav som anges i Digital Millennium Copyright Act. Därför vidtar vi rimliga åtgärder för att snabbt ta bort allt material från våra tjänster som gör intrång i annans upphovsrätt och som vi får kännedom om. Och om Snap Inc. blir medvetna om att en av dess användare har gjort upprepade upphovsrättsintrång, vidtar vi rimliga åtgärder för att avsluta den användarens konto.

Vi gör det lätt för dig att rapportera misstänkt upphovsrättsintrång. Om du tror att någonting i tjänsterna gör intrång i en upphovsrätt som du äger eller kontrollerar, ber vi dig fylla i det här formuläret. Du kan även lämna ett meddelande till vårt ombud:

Snap Inc.
Attn: Copyright Agent
63 Market Street
Venice, CA 90291, USA
email: copyright@snap.com

Om du skickar ett meddelande till vår upphovsrättsagent, måste det följa de krav som anges i 17 U.S-C. § 512(c)(3). Det innebär att meddelandet måste:

 • innehålla en fysisk eller elektronisk underskrift av en person som är behörig att handla på uppdrag av upphovsrättsinnehavaren.
 • identifiera det upphovsrättsskyddade verk som det påstås ha gjorts intrång i.
 • identifiera materialet som påstås göra intrång i upphovsrätten eller som påstås vara utsatt för upphovsrättsintrång och ska tas bort, eller ska spärras, samt tillräcklig information för att vi ska kunna hitta materialet.
 • innehålla dina kontaktuppgifter inklusive adress, telefonnummer och en email-adress.
 • innehålla en personlig redogörelse som anger att du i god tro anser att användningen av materialet på det påtalade sättet inte är godkänt av upphovsrättsinnehavaren, dennes ombud eller enligt lag.
 • innehålla en redogörelse som anger att informationen i anmälan är korrekt, och att du på heder och samvete är behörig att agera på uppdrag av upphovsrättsinnehavaren.

8. Säkerhet

Vi arbetar hårt för att våra tjänster ska fortsätta vara en säker plats för alla användare. Men vi kan inte garantera det. Det är där du kommer in i bilden. Genom att använda tjänsterna, samtycker du till att:

 • Du inte kommer använda våra tjänster för något syfte som är olagligt eller förbjudet enligt dessa villkor.
 • Du inte kommer använda någon robot, spider, crawler, scraper eller andra automatiserade sätt eller gränssnitt för att få tillgång till tjänsterna eller hämta andra användares information.
 • Du inte kommer använda eller utveckla någon tredjepartsapplikation som interagerar med våra tjänster eller andra användares innehåll eller information utan vårt skriftliga medgivande.
 • Du inte kommer använda tjänsterna på ett sätt som kan störa, avbryta, negativt påverka eller hindra andra användare från att fullt ut använda tjänsterna, eller som kan skada, avaktivera, överbelasta eller försämra funktionen hos tjänsterna.
 • Du inte kommer använda eller försöka använda en annan användares konto, användarnamn eller lösenord utan hens tillstånd.
 • Du inte kommer att inhämta inloggningsdetaljer från andra användare.
 • Du inte kommer posta innehåll som innehåller pornografi, grafiskt våld, hot, hatpropaganda eller uppmaning till våld.
 • Du inte kommer ladda upp virus eller annan skadlig kod eller på annat sätt äventyra säkerheten hos tjänsterna.
 • Du inte kommer försöka kringgå eventuell innehållsfiltrerings-teknik som vi använder, eller försöka komma åt områden eller funktioner av tjänsterna som du inte har behörighet till.
 • Du inte kommer sondera, skanna eller testa sårbarheten hos våra tjänster eller något annat system eller nätverk.
 • Du inte kommer att uppmuntra eller stödja någon som helst aktivitet som bryter mot de här villkoren.

Vi bryr oss även om din säkerhet när du använder våra tjänster. Så använd inte våra tjänster på ett sätt som kan hindra dig från att följa trafiksäkerhets- eller andra säkerhetslagar. Skicka till exempel aldrig Snappar när du kör. Och utsätt aldrig dig själv eller andra för fara bara för att ta en Snap.

9. Ditt konto

Du ansvarar för alla aktiviteter som sker på ditt Snapchat-konto. Så det är viktigt att du ser till att ditt konto är säkert. Ett sätt att göra det är att ha ett starkt lösenord som du inte använder för något annat konto.

Genom att använda tjänsterna, accepterar du att du kommer att använda ditt sunda förnuft och att:

 • Du inte kommer skapa mer än ett konto till dig själv.
 • Du inte kommer skapa ett nytt konto om vi redan har inaktiverat ditt konto, såvida du inte fått vårt skriftliga tillstånd att göra så.
 • Du inte kommer köpa, sälja, hyra ut eller låna ut tillgång till ditt Snapchat-konto, Live, Snaps, ett Snapchat-användarnamn eller en väns länk utan vårt skriftliga tillstånd.
 • Du inte kommer dela ditt lösenord.
 • Du inte kommer att logga in eller försöka få tillgång till tjänsterna via otillåtna applikationer eller klienter från tredje part.

Om du tror att någon har fått åtkomst till ditt konto ska du omedelbart kontakta Snapchat-support.

10. Memories

Memories är vår datalagringstjänst som gör det enklare för dig att minnas när som helst, var som helst. Genom att godkänna dessa villkor, kommer du automatiskt att aktivera Memories. När Memories är aktiverat , kommer det att fortsätta vara aktiverat så länge du har kvar ditt Snapchat-konto. Men du kan alltid slå av vissa Memories-funktioner i inställningarna.

Ett av de alternativ vi erbjuder i Memories är möjligheten att skapa en avgränsad del av Memories genom att välja en lösenkod, som kan vara en PIN-kod eller en lösenfras eller någon annan kombination. Det här liknar de val för enhetslåsning som du kanske använder på din mobila enhet. Genom att välja en lösenkod gör du det svårare för en annan person som kommer åt din enhet att kunna se vad du har sparat i det avgränsade området i Memories. Men, här kommer en mycket viktig varning: OM DU FÖRLORAR ELLER GLÖMMER DIN LÖSENKOD TILL MEMORIES, ELLER OM DU SLÅR IN FEL KOD FÖR MÅNGA GÅNGER, FÖRLORAR DU TILLGÅNGEN TILL ALLT INNEHÅLL SOM DU SPARAT I DET AVGRÄNSADE OMRÅDET AV MEMORIES. Vi har ingen återställningsfunktion för lösenkoder till detta avgränsade område. Du är själv helt och hållet ansvarig för att komma ihåg din lösenkod. Gå till vår supportsida för mer information om lösenkoder.

Ditt innehåll i Memories kan bli otillgängligt av flera orsaker, som till exempel ett driftfel eller om vi beslutar oss för att avsluta ditt konto. Eftersom vi inte kan lova att ditt innehåll alltid är tillgängligt, rekommenderar vi att du har en separat kopia av det innehåll du sparar i Memories.

Vi ger dig inga löften om att Memories kommer att kunna tillgodose just dina lagringsbehov. Vi reserverar oss rätten att bestämma lagringsstorleken i Memories, och vi kan ändra denna storlek till och från efter eget gottfinnande. Och precis som för våra andra tjänster, kan din användning av Memories utnyttja utrymme i din enhet och påverka dina kostnader för mobildata.

Du har inte rätt att sälja vidare några Memories-funktioner. Det här innebär att du inte kan göra något sådant som att använda Memories för att driva din egen fillagrings- eller distributionstjänst för andra personer.

11. Dataavgifter och mobiltelefoner

Du är ansvarig för alla mobilavgifter som kan uppstå när du använder våra tjänster, inklusive textmeddelanden och dataavgifter. Om du är osäker på hur höga dessa avgifter kan vara, bör du fråga din operatör innan du använder tjänsterna.

Om du ändrar eller inaktiverar mobiltelefonnumret som du använde för att skapa ett Snapchat-konto, måste du uppdatera din kontoinformation under Inställningar inom 72 timmar, för att hindra att vi oss skickar meddelanden som är avsedda för dig till någon annan.

12. Tjänster från tredje part

Om du använder en tjänst, funktion eller funktionalitet som hanteras av en tredje part, och är tillgänglig via våra tjänster (inklusive tjänster vi erbjuder tillsammans med den tredje parten), gäller varje parts villkor i den juridiska relationen mellan dig och parten i fråga. Snap Inc. är inte ansvarig för villkoren från tredje part eller åtgärder som vidtagits inom ramen för tredje parts villkor.

13. Ändring av tjänsterna och uppsägning

Vi arbetar hela tiden med att förbättra våra tjänster och skapar hela tiden nya. Det innebär att vi kan lägga till eller ta bort funktioner, produkter eller funktionaliteter och vi kan även låsa eller stoppa tjänsterna helt. Vi kan vidta någon av dessa åtgärder när som helst, och när vi gör det meddelar vi dig eventuellt inte i förväg.

Samtidigt som vi hoppas att du kommer att vara en Snapchatter för alltid, kan du säga upp avtalet enligt dessa villkor när som helst och utan anledning genom att avsluta ditt konto.

Snap Inc. kan också avsluta dessa villkor med dig när som helst, utan anledning och utan förvarning. Det innebär att vi kan sluta tillhandahålla dig några tjänster eller införa nya eller ytterligare begränsningar av dina möjligheter att använda våra tjänster. Vi kan till exempel inaktivera ditt konto på grund av långvarig inaktivitet och vi kan återta ditt användarnamn när som helst utan anledning.

Oavsett vem som säger upp dessa villkor, fortsätter både du och Snap Inc. att vara bundna av avsnitten 3, 6, 9, 10 och 13-22 i villkoren.

14. Skadestånd

Du godkänner, i den utsträckning som tillåts enligt lag, att gottgöra, försvara och hålla Snap Inc., våra dotterbolag, direktörer, tjänstemän, aktieägare, anställda, licenstagare och agenter ansvarsfria och skadeslösa från och mot alla klagomål, avgifter, anspråk, skador, förluster, kostnader, skulder, och utgifter (inklusive advokatkostnader ) på grund av, till följd av, eller som på något sätt gäller: (a) din tillgång till eller användning av våra tjänster, (B) ditt innehåll eller (c) ditt brott mot dessa villkor.

15. Ansvarsfriskrivningar

Vi försöker hålla tjänsterna igång och fria från irritationsmoment. Men vi lovar inte att vi alltid kommer lyckas.

VÅRA TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "I DEN OMFATTNING SOM ÄR TILLGÅNGLIG VID VARJE TILLFÄLLE" OCH I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE RÄTT UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT OCH ICKE-INTRÅNG. DESSUTOM, SAMTIDIGT SOM SNAP INC. FÖRSÖKER ERBJUDA EN GOD ANVÄNDARUPPLEVELSE, LOVAR ELLER GARANTERAR VI INTE ATT: (A) TJÄNSTERNA ALLTID KOMMER ATT VARA SÄKRA, FELFRIA ELLER AKTUELLA, (B) TJÄNSTERNA ALLTID FUNGERAR UTAN FÖRSENINGAR, AVBROTT ELLER BRISTER ELLER (C) ATT ALLT INNEHÅLL, ANVÄNDARINNEHÅLL ELLER INFORMATION SOM DU FÅR I ELLER VIA TJÄNSTERNA ALLTID KOMMER ATT VARA AKTUELLA ELLER KORREKTA.

SNAP INC. TAR INGET ANSVAR OCH TAR INTE PÅ SIG NÅGON SKYLDIGHET FÖR NÅGOT SOM HELST INNEHÅLL SOM DU, EN ANNAN ANVÄNDARE ELLER EN TREDJE PART SKAPAR, LADDAR UPP, POSTAR, SKICKAR, TAR EMOT ELLER SPARAR PÅ ELLER GENOM VÅRA TJÄNSTER. DU FÖRSTÅR ​​OCH GODKÄNNER ATT DU KAN EXPONERAS FÖR MATERIAL SOM KAN VARA STÖTANDE, OLAGLIGT, VILSELEDANDE ELLER PÅ ANNAT SÄTT OLÄMPLIGT, OCH ATT INGET AV DETTA ÄR SNAP INC. ANSVARIGT FÖR.

16. Ansvarsbegränsning

I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG, KAN SNAP INC. OCH VÅRA CHEFER, AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA, DOTTERBOLAG, LICENSGIVARE OCH LEVERANTÖRER INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGON INDIREKT, TILLFÄLLIG, SÄRSKILD, KONSEKVENSMÄSSIG SKADA/SKADOR, ELLER FÖRLUST AV VINST ELLER INTÄKTER, OAVSETT OM DET UPPSTÅTT DIREKT ELLER INDIREKT, ELLER FÖRLUST AV DATA, ANVÄNDNING, GOODWILL, ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER, PÅ GRUND AV: (A) DIN TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT KOMMA ÅT ELLER ANVÄNDA VÅRA TJÄNSTER, (B) BETEENDE ELLER INNEHÅLL FRÅN ANDRA ANVÄNDARE ELLER TREDJE PART PÅ ELLER VIA TJÄNSTERNA. ELLER (C) OBEHÖRIG ÅTKOMST, ANVÄNDNING ELLER ÄNDRING AV DITT INNEHÅLL ÄVEN OM SNAP INC. HAR FÅTT INFORMATION OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA SNAP INC.'S TOTALA ANSVAR FÖR SAMTLIGA KRAV ANGÅENDE TJÄNSTERNA ÖVERSTIGA DET HÖGSTA BELOPPET AV 100 USD ELLER DET BELOPP DU HAR BETALAT SNAP INC., I FÖREKOMMANDE FALL, UNDER DE SENASTE 12 MÅNADERNA.

17. Skiljeförfarande, avstående från grupptalan, avstående från juryrättegång

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE PARAGRAFER NOGGRANT EFTERSOM DE INNEBÄR ATT BÅDE DU OCH SNAP INC. SAMTYCKER TILL ATT LÖSA ALLA TVISTER MELLAN OSS GENOM SLUTLIG ENSKILD SKILJEDOM.

 1. Tillämpning av skiljeförfarande. Du och Snap Inc. är överens om att alla krav och tvister (oavsett om de grundas på avtal, skadestånd eller annat) som uppkommer ur eller i samband med dessa villkor eller användningen av våra tjänster som inte kan avgöras av en lokal domstol som ett mål av mindre värde, ska avgöras genom enskilt skiljeförfarande, vars dom är bindande, med undantag för att du och Snap Inc. inte är skyldiga att genom skiljeförfarande avgöra eventuella tvister där endera parten ansöker om fullgörelse vid påstått olagligt utnyttjande av annans upphovsrätt, firmanamn, varumärken, varunamn, logotyper, affärshemligheter eller patent. varunamn, logotyper, affärshemligheter eller patent. För att vara tydlig: frasen "alla krav och tvister" omfattar även krav och tvister som uppstod mellan oss innan dessa villkor började gälla.
 2. Skiljedomsregler. Federal Arbitration Act styr tolkningen och tillämpningen av denna skiljedomsbestämmelse. Skiljeförfarande initieras genom American Arbitration Association ("AAA") och regleras av AAA Consumer Arbitration Rules (skiljedomsregler för konsumenter) som du hittar här från och med dessa villkors första giltighetsdag, eller genom att ringa AAA på 1-800-778-7879. Om AAA inte är tillgängligt för skiljeförfarande, ska parterna välja ett alternativt forum för skiljeförfarandet.. Reglerna för skiljedomsforumet styr alla aspekter av detta skiljeförfarandet, förutom i den utsträckning reglerna strider mot dessa villkor. Skiljeförfarandet ska avgöras av en ensam neutral medlare. Eventuella anspråk eller tvister där det totala tvistebeloppet är mindre än 10 000 USD kan avgöras genom ett skiljeförfarande där partnerna inte behöver närvara fysiskt vid förhandlingen, vilket den part som är käranden får bestämma. För krav eller tvister där det totala tvistebeloppet är 10 000 USD eller mer, kommer rätten till muntlig förhandling där parterna närvarar fysiskt vid förhandlingen, avgöras av skiljedomsforumets regler. Verkställighet av skiljedom kan tas upp i en behörig domstol eller myndighet.
 3. Ytterligare regler för skiljeförfarande utan att parterna är närvarande. Om skiljeförfarande utan att parterna behöver närvara fysiskt vid förhandlingen väljs enligt ovan ska skiljeförfarandet ske via telefon, online, skriftligt eller via en kombination av dessa tre. Skiljeförfarandet skall väljas av den part som begärt skiljeförfarandet. Skiljeförfarandet kommer inte att involvera någon personlig närvaro av parter eller vittnen såvida inte detta gemensamt överenskommits av parterna.
 4. Avgifter. Om du väljer att anhängiggöra ett skiljeförfarande mot Snap Inc., kommer du inte behöva betala några avgifter för att göra det. Det beror på att Snap Inc. kommer att ersätta dig för din ansökningsavgift och AAA Consumer Arbitration Rules föreskriver att alla ersättningar till vittnena och sakkunniga samt till skiljedomare är vårt ansvar. Skulle ett annat skiljedomsforum väljas kommer Snap Inc. betala även dess forums avgifter.
 5. Skiljedomarens befogenhet. Skiljedomaren avgör skiljedomarens jurisdiktion och de rättigheter och skyldigheter, om några, som du och Snap Inc. har. Tvisten kommer inte att sammanläggas med några andra rättsfrågor eller med andra tvister eller parter. Skiljedomaren har behörighet att bevilja yrkanden som vederlägger hela eller delar av kravet eller tvisten. Skiljedomaren har behörighet att utdöma skadestånd och annan ersättning eller annan fullgörelse eller sanktion som står till buds för en part enligt gällande rätt, skiljedomssforumets regler och villkoren. Skiljedomaren ska utfärda ett skriftligt beslut och en redogörelse som beskriver de väsentliga domskäl och slutsatser som beslutet vilar på inklusive beräkning av eventuella skadestånd. Skiljedomaren har samma behörighet att besluta om fullgörelse i ett enskilt fall som en domare i en domstol skulle ha. Skiljedomarens beslut är slutgiltigt och bindande för dig och Snap Inc.
 6. Avstående av juryrättegång. DU OCH SNAP INC. AVSÄGER ER ALLA KONSTITUTIONELLA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER ATT GÅ TILL DOMSTOL OCH FÖRA TALAN INFÖR EN DOMARE ELLER EN JURY. Du och Snap Inc. väljer istället att fordringar och tvister ska lösas genom skiljeförfarande. Skiljeförfarande är vanligtvis mer begränsade, mer effektiva och mindre kostsamma än processer som tillämpas i allmän domstol och är föremål för mycket begränsad granskning av en domstol. I varje process mellan dig och Snap Inc. gällande att avvika från eller verkställa en skiljedom, AVSÄGER SIG BÅDE DU OCH SNAP INC. ERA RÄTTIGHETER TILL EN JURYRÄTTEGÅNG, och väljer istället att tvisten ska lösas av en domare.
 7. Avstående från grupptalan. ALLA KRAV OCH TVISTER SOM OMFATTAS AV DETTA SKILJEAVTAL MÅSTE AVGÖRAS GENOM ENSKILT SKILJEFÖRFARANDE OCH INTE GENOM GRUPPTALAN. KRAV FRÅN FLER ÄN EN KUND ELLER ANVÄNDARE KAN INTE SAMMANLÄGGAS ELLER INGÅ I EN PROCESS MED FLERA PARTER OCH INTE HELLER LÖSAS GEMENSAMT ELLER SAMMANFÖRAS MED KRAV FRÅN ANNAN KUND ELLER ANVÄNDARE. Men om detta upphävande av grupptalan anses ogiltigt eller inte kan verkställas, har varken du eller vi rätt till skiljeförfarande. Istället kommer alla krav och tvister lösas i en domstol enligt vad som anges i avsnitt 18.
 8. Rätt till att avstå. Alla enskilda rättigheter och begränsningar som anges i detta skiljeavtal kan den part mot vilken anspråket görs gällande avstå ifrån. Sådant avstående ska inte innebära avstående från eller påverka på någon annan del av detta skiljeavtal.
 9. Välja bort. Du kan välja bort detta skiljeavtal. Om du gör det, kan varken du eller Snap Inc. tvinga den andra parten till skiljeförfarande. För att välja bort skiljeavtalet, måste du meddela detta skriftligt till Snap Inc. senast 30 dagar efter att du först blivit informerad om detta skiljeavtal. Du måste ange ditt namn och din adress, ditt användarnamn hos Snapchat och den e-postadress som du använde för att skapa ditt Snapchat-konto (om du har ett) och en tydlig redogörelse för att du vill välja bort denna överenskommelse om skiljeavtal. Du måste antingen skicka ditt meddelande om att välja bort skiljeavtalet till följande adress: Snap Inc., ATTN: Arbitration Opt-out, 63 Market Street, Venice, CA 90291 USA, eller skicka ett mejl om att du väljer bort det till arbitration-opt-out@snap.com.
 10. Mål om mindre värde. Oaktat det ovanstående kan såväl du som Snap Inc. föra talan om mål om mindre värden i allmän domstol.
 11. Fortsatt giltighet efter avtalets upphörande. Detta skiljeavtal ska fortsätta gälla även efter att din avtalsrelation med Snap Inc. har upphört.

18. Exklusiv domstol

I den mån dessa villkor ger dig eller Snap Inc. rätten att initiera rättstvister i en allmän domstol, är både du och Snap Inc. överens om att alla krav och tvister, (gällande kontrakt, skadestånd eller på annat sätt) inklusive lagstadgade krav och tvister, som uppstår ur eller i samband med detta avtal eller användningen av tjänsterna ska avgöras uteslutande i Förenta staternas distriktsdomstol för Central District of California. Om denna domstol skulle sakna ursprunglig jurisdiktion över processen, ska samtliga sådana processer avseende krav och tvister i samband med villkoren eller användning av tjänsterna ske uteslutande i Superior Court of California, County of Los Angeles. Du och Snap Inc. samtycker till särskild jurisdiktion för båda domstolarna.

19. Tillämplig lag

Med undantag för det fall USA:s federala lagar enligt tvingande lag ska tillämpas, tillämpas Kaliforniens lagar, förutom dess lagvalsregler, på dessa villkor och eventuella krav och tvister (gällande kontrakt, skadestånd eller på annat sätt) som uppstår ur eller i samband med dessa villkor eller det de gäller.

20. Ogiltighet

Om någon bestämmelse i dessa villkor inte kan verkställas eller anses som ogiltig, ska den bestämmelsen utgå ur villkoren och inte påverka resterande bestämmelsers giltighet eller verkställbarhet.

21. Tilläggsvillkor för särskilda tjänster

Med tanke på bredden hos våra tjänster behöver vi ibland skapa ytterligare villkor för specifika tjänster. Sådana tilläggsvillkor, som kommer att vara tillgängliga tillsammans med de aktuella tjänsterna, blir sedan en del av ditt avtal med oss om du använder dessa tjänster. Om någon del av dessa tilläggsvillkor strider mot dessa villkor, ska tilläggsvillkoren gälla.

22. Slutliga villkor

 • Dessa villkor (tillsammans med tilläggsvillkor som gäller för särskilda tjänster du använder) utgör hela avtalet mellan dig och Snap Inc. och ersätter alla tidigare avtal.
 • Dessa villkor varken skapar eller överför några rättigheter till tredje part.
 • Om vi låter bli att verkställa en bestämmelse i dessa villkor, ska detta inte betraktas som ett avstående.
 • Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats ​​dig.
 • Du får inte överföra någon av dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor utan vårt medgivande.

Kontakta oss

Vi på Snap Inc. välkomnar kommentarer, frågor, funderingar och förslag. Skicka gärna feedback till oss genom att besöka https://support.snapchat.com/.

Snap, Inc. ligger i USA på 63 Market Street, Venice, California 90291.


Snap Group Limiteds användarvillkor

(om du bor utanför USA)

Gäller fr.o.m. 10 januari 2017

Välkommen!

Vi är jätteglada över att du valt att använda Snapchat och våra andra produkter och tjänster, som vi tillsammans kallar "tjänster" eller "tjänsterna."

Vi har utarbetat dessa användarvillkor (som vi kallar "villkor" eller "villkoren") för att du ska veta vilka regler som styr vår relation med dig. Även om vi har försökt göra vårt bästa för att hålla juristspråket borta från villkoren, kan det finnas ställen där dessa villkor fortfarande låter som ett traditionellt kontrakt. Och det finns en bra anledning till det. Dessa villkor utgör faktiskt ett juridiskt bindande avtal mellan dig och Snap Group Limited. Därför ber vi dig läsa dem noggrant.

Genom att använda tjänsterna, godkänner du villkoren. Självklart ska du inte använda tjänsterna, om du inte accepterar villkoren.

Dessa villkor gäller för dig om du bor utanför USA eller om du använder tjänsterna på uppdrag av ett företag som är placerat utanför USA. Om du bor i USA eller om du använder tjänsterna på uppdrag av ett företag som är placerat där, godkänner du Snap Inc.:s användarvillkor .

MEDDELANDE OM SKILJEFÖRFARANDE: OM DU ANVÄNDER TJÄNSTERNA PÅ UPPDRAG AV ETT FÖRETAG, KOMMER DITT FÖRETAG VARA BUNDET TILL SKILJEKLAUSULEN [inbäddad länk] SOM VISAS SENARE I DESSA VILLKOR.

1. Vilka som kan använda tjänsterna

Det är 13 års åldersgräns för att få skapa ett konto eller använda våra tjänster. Vi kan erbjuda ytterligare tjänster med tilläggsvillkor som kan kräva att du måste vara ännu äldre för att få använda dem. Vi ber dig därför att läsa alla villkor noggrant.

Genom att använda tjänsterna bekräftar du att:

 • Du har rätt att ingå ett bindande kontrakt med Snap Group Limited.
 • Du inte är förhindrad att utnyttja våra tjänster enligt lagstiftningen i USA, Storbritannien eller annan tillämplig lag - vilket innebär att du inte finns med på U.S Treasury Department's lista över Specially Designated Nationals eller något liknande förbud.
 • Du kommer att följa dessa villkor och alla gällande lokala, statliga, nationella och internationella lagar, regler och förordningar.

Om du använder våra tjänster för ett företags eller någon annan juridisk persons räkning, bekräftar du att du är berättigad att upplåta alla licenser som uppges i dessa villkor och att acceptera dessa villkor å företagets eller den juridiska personens vägnar.

2. Rättigheter vi beviljar dig

Snap Group Limited ger dig en personlig, global, royaltyfri, återkallelig, icke-exklusiv licens, som inte är möjlig att överlåta eller underlicensiera, för att komma åt och använda tjänsterna. Denna licens gäller för det enda syftet att låta dig använda och uppleva tjänsternas fördelar på ett sätt som dessa villkor och våra användarpolicies, som vår communitys riktlinjer, tillåter.

All programvara som vi tillhandahåller till dig kan automatiskt ladda ner och installera uppgraderingar, uppdateringar eller andra nya funktioner. Du kan i vissa fall justera dessa automatiska nedladdningar i inställningarna på din enhet.

Du får inte kopiera, ändra, distribuera, sälja eller leasa (hyra ut) någon del av våra tjänster. Du får inte heller dekonstruera eller göra försök att extrahera källkoden från programvaran i fråga, såvida inte tillämpliga lagar förbjuder dessa begränsningar eller du har vårt skriftliga tillstånd att göra det.

3. Rättigheter du upplåter till oss

Många av våra tjänster låter dig skapa, ladda upp, posta, skicka, ta emot och spara innehåll. När du gör det, behåller du den eventuella äganderätt till innehållet som du hade från början. Men du beviljar oss en licens att använda det innehållet. Hur omfattande den licensen är beror på vilken av våra tjänster du använder och de inställningar du har valt.

För alla våra tjänster förutom Live, Local och alla andra grupptjänster beviljar du Snap Group Limited, Snap Inc. och våra dotterbolag en global, royaltyfri, underlicensierbar och överlåtbar licens att inneha, lagra, använda, visa, reproducera, modifiera, anpassa, redigera, publicera och distribuera innehållet så länge du använder tjänsterna. Denna licens gäller för det begränsade syftet att driva, utveckla, tillhandahålla, marknadsföra och förbättra våra tjänster, samt förbereda och utveckla nya tjänster.

Eftersom Live, Local och alla andra grupptjänster i sig är offentliga och avser ämnen av allmänt intresse, är licensen du ger oss för innehåll som skickas till dessa tjänster mer omfattande. Utöver de rättigheter du beviljar oss som nämns i den tidigare paragrafen, beviljar du oss även en licens att skapa härledda verk från, främja, ställa ut, sända, distribuera, syndikalisera, underlicensiera, offentligt framföra och offentligt visa innehåll som skickats till Live, Local, eller andra allemansdelegerade (crowd-sourced) tjänster i någon form och i samtliga medier och distributionsmetoder (nu kända eller senare utvecklade). Du ger också Snap Group LImited, Snap Inc. och våra dotterbolag i den mån det är nödvändigt, när du visas i, skapar, laddar upp eller skickar Live, Local eller annat allemansdelegerat (crowd-sourced) innehåll, en obegränsad, världsomspännande rätt och licens att använda ditt namn, utseende och röst. Det här innebär bland annat att du inte har rätt till någon ersättning från Snap Group Limited, Snap Inc. eller våra dotterbolag om ditt namn, ditt utseende eller röst förmedlas via Live, Local eller andra allemansdelegerade (crowd-sourced) tjänster, antingen i Snapchat-appen eller på någon av våra partners plattformar.

För mer information om hur du kan bestämma vem som kan se ditt innehåll, ber vi dig ta en titt i vår Sekretesspolicy och på vår supportsida.

Även om vi inte är skyldiga att göra så, har vi rätt att få tillgång till, granska, genomsöka och radera innehåll när som helst och oavsett anledning, inklusive om vi tror att ditt innehåll bryter mot dessa villkor. Du är dock ensamt ansvarig för innehåll som du skapar, laddar upp, postar, skickar eller lagrar genom tjänsterna.

Våra tjänster kan innehålla reklam. Med hänsyn till att Snap Group Limited låter dig få tillgång till och använda dessa tjänster, godkänner du att vi, Snap Inc., våra dotterbolag och tredjepartspartners får visa reklam i dessa tjänster inklusive personaliserad reklam baserat på den information om dig som du gett oss eller som vi samlat in eller fått. Eftersom tjänsterna rymmer innehåll som du och andra användare ger oss, kan reklam ibland visas nära ditt innehåll.

Vi uppskattar alltid att höra från våra användare. Men tänk på att om du skickar frivillig feedback eller förslag kan vi använda dina idéer utan att betala någon ersättning till dig.

4. Andras innehåll

Mycket av innehållet i våra tjänster produceras av användare, förlag och andra tredjehandspartners. Oavsett om innehållet postas publikt eller skickas privat, ligger det fulla ansvaret för innehållet hos den person eller organisation som tillhandahöll det. Även om Snap Group Limited har rätt att granska allt material som visas på tjänsterna och att ta bort allt innehåll som bryter mot dessa villkor, granskar vi nödvändigtvis inte allt. Så vi kan inte ansvara för - och ansvarar inte - för något innehåll som andra publicerar via våra tjänster.

Genom dessa villkor och våra gemenskapsregler (Community Guidelines)gör vi klart att vi inte vill att våra tjänster ska missbrukas. Men eftersom vi inte granskar allt material, kan vi inte garantera att innehållet i våra tjänster alltid överensstämmer med våra villkor eller riktlinjer.

4. Sekretess

Din sekretess är viktig för oss. Du kan läsa om hur vi hanterar din information när du använder våra tjänster genom att läsa våra sekretessvillkor . Vi uppmanar dig att noggrant läsa igenom våra sekretessvillkor eftersom du, när du använder våra tjänster, godkänner att din information kan samlas in och behandlas av Snap Group Limited i Storbritannien och Snap Inc. i USA, samt deras dotterbolag, och skickas utanför det land du bor i, inklusive till länder som kanske inte har samma dataskyddslag som ditt land.

6. Respekt för andra personers rättigheter

Snap Group Limited respekterar andras rättigheter. Det bör även du göra. Därför får du inte använda tjänsterna på ett sätt som:

 • bryter eller kränker någon annans rätt till publicitet, integritet, upphovsrätt, varumärke eller annan immateriell rättighet.
 • mobbar, trakasserar eller skrämmer.
 • förtalar.
 • spammar eller försöker påverka våra användare.

Du måste också respektera rättigheterna för Snap Group Limited och våra dotterbolag, inklusive Snap Inc. Dessa villkor beviljar dig ingen rätt att:

 • använda varumärken, logotyper, design, fotografier, filmer eller annat material som används i våra tjänster.
 • kopiera, arkivera, ladda ner, ladda upp, distribuera, sända, framföra, visa, göra tillgängligt eller på annat sätt använda någon del av våra tjänster eller innehållet i våra tjänster utöver vad som anges i dessa villkor.
 • använda våra tjänster, några verktyg som tillhandahålls av tjänsterna eller något innehåll i våra tjänster för något kommersiellt syfte utan vårt medgivande.

Kort sagt: du får inte använda våra tjänster eller innehållet i våra tjänster på sätt som inte är godkänt enligt dessa villkor. Du får inte heller hjälpa någon att göra på ett sätt som inte är godkänt.

7. Respekt för upphovsrätt

Vi respekterar upphovsrätten. Därför vidtar vi rimliga åtgärder för att snabbt ta bort allt material från våra tjänster som gör intrång i annans upphovsrätt och som vi får kännedom om. Och om Snap Group Limited blir medvetna om att en av dess användare har gjort upprepade upphovsrättsintrång, vidtar vi rimliga åtgärder för att avsluta den användarens konto.

Vi gör det lätt för dig att rapportera misstänkt upphovsrättsintrång. Om du tror att någonting i tjänsterna gör intrång i en upphovsrätt som du äger eller kontrollerar, ber vi dig fylla i det här formuläret. Du kan även lämna ett meddelande till vårt ombud:

Snap Inc.
Attn: Copyright Agent
63 Market Street
Venice, CA 90291, USA
email: copyright@snap.com

Om du skickar ett meddelande till vårt varumärkesombud måste det innehålla:

 • innehålla en fysisk eller elektronisk underskrift av en person som är behörig att handla på uppdrag av upphovsrättsinnehavaren.
 • identifiera det upphovsrättsskyddade verk som det påstås ha gjorts intrång i.
 • identifiera materialet som påstås göra intrång i upphovsrätten eller som påstås vara utsatt för upphovsrättsintrång och ska tas bort, eller ska spärras, samt tillräcklig information för att vi ska kunna hitta materialet.
 • innehålla dina kontaktuppgifter inklusive adress, telefonnummer och en email-adress.
 • innehålla en personlig redogörelse som anger att du i god tro anser att användningen av materialet på det påtalade sättet inte är godkänt av upphovsrättsinnehavaren, dennes ombud eller enligt lag.
 • innehålla en redogörelse som anger att informationen i anmälan är korrekt, och att du på heder och samvete är behörig att agera på uppdrag av upphovsrättsinnehavaren.

8. Säkerhet

Vi arbetar hårt för att våra tjänster ska fortsätta vara en säker plats för alla användare. Men vi kan inte garantera det. Det är där du kommer in i bilden. Genom att använda tjänsterna, samtycker du till att:

 • Du inte kommer använda våra tjänster för något syfte som är olagligt eller förbjudet enligt dessa villkor.
 • Du inte kommer använda någon robot, spider, crawler, scraper eller andra automatiserade sätt eller gränssnitt för att få tillgång till tjänsterna eller hämta andra användares information.
 • Du inte kommer använda eller utveckla någon tredjepartsapplikation som interagerar med våra tjänster eller andra användares innehåll eller information utan vårt skriftliga medgivande.
 • Du inte kommer använda tjänsterna på ett sätt som kan störa, avbryta, negativt påverka eller hindra andra användare från att fullt ut använda tjänsterna, eller som kan skada, avaktivera, överbelasta eller försämra funktionen hos tjänsterna.
 • Du inte kommer använda eller försöka använda en annan användares konto, användarnamn eller lösenord utan hens tillstånd.
 • Du inte kommer att inhämta inloggningsdetaljer från andra användare.
 • Du inte kommer posta innehåll som innehåller pornografi, grafiskt våld, hot, hatpropaganda eller uppmaning till våld.
 • Du inte kommer ladda upp virus eller annan skadlig kod eller på annat sätt äventyra säkerheten hos tjänsterna.
 • Du inte kommer försöka kringgå eventuell innehållsfiltrerings-teknik som vi använder, eller försöka komma åt områden eller funktioner av tjänsterna som du inte har behörighet till.
 • Du inte kommer sondera, skanna eller testa sårbarheten hos våra tjänster eller något annat system eller nätverk.
 • Du inte kommer att uppmuntra eller stödja någon som helst aktivitet som bryter mot de här villkoren.

Vi bryr oss även om din säkerhet när du använder våra tjänster. Så använd inte våra tjänster på ett sätt som kan hindra dig från att följa trafiksäkerhets- eller andra säkerhetslagar. Skicka till exempel aldrig Snappar när du kör. Och utsätt aldrig dig själv eller andra för fara bara för att ta en Snap.

9. Ditt konto

Du ansvarar för alla aktiviteter som sker på ditt Snapchat-konto. Så det är viktigt att du ser till att ditt konto är säkert. Ett sätt att göra det är att ha ett starkt lösenord som du inte använder för något annat konto.

Genom att använda tjänsterna, accepterar du att du kommer att använda ditt sunda förnuft och att:

 • Du inte kommer skapa mer än ett konto till dig själv.
 • Du inte kommer skapa ett nytt konto om vi redan har inaktiverat ditt konto, såvida du inte fått vårt skriftliga tillstånd att göra så.
 • Du inte kommer köpa, sälja, hyra ut eller låna ut tillgång till ditt Snapchat-konto, Live, Snaps, ett Snapchat-användarnamn eller en väns länk utan vårt skriftliga tillstånd.
 • Du inte kommer dela ditt lösenord.
 • Du inte kommer att logga in eller försöka få tillgång till tjänsterna via otillåtna applikationer eller klienter från tredje part.

Om du tror att någon har fått åtkomst till ditt konto ska du omedelbart kontakta Snapchat-support.

10. Memories

Memories är vår datalagringstjänst som gör det enklare för dig att minnas när som helst, var som helst. Genom att godkänna dessa villkor, kommer du automatiskt att aktivera Memories. När Memories är aktiverat , kommer det att fortsätta vara aktiverat så länge du har kvar ditt Snapchat-konto. Men du kan alltid slå av vissa Memories-funktioner i inställningarna.

Ett av de alternativ vi erbjuder i Memories är möjligheten att skapa en avgränsad del av Memories genom att välja en lösenkod, som kan vara en PIN-kod eller en lösenfras eller någon annan kombination. Det här liknar de val för enhetslåsning som du kanske använder på din mobila enhet. Genom att välja en lösenkod gör du det svårare för en annan person som kommer åt din enhet att kunna se vad du har sparat i det avgränsade området i Memories. Men här får du en stor varning: om du förlorar eller glömmer din lösenkod till Memories, eller om du slår in fel kod för många gånger, förlorar du tillgång till allt innehåll som du har sparat i det avgränsade området i Memories. Vi har ingen återställningsfunktion för lösenkoder till detta avgränsade område. Du är själv helt och hållet ansvarig för att komma ihåg din lösenkod. Gå till vår supportsida för mer information om lösenkoder.

Ditt innehåll i Memories kan bli otillgängligt av flera orsaker, som till exempel ett driftfel eller om vi beslutar oss för att avsluta ditt konto. Eftersom vi inte kan lova att ditt innehåll alltid är tillgängligt, rekommenderar vi att du har en separat kopia av det innehåll du sparar i Memories.

Vi ger dig inga löften om att Memories kommer att kunna tillgodose just dina lagringsbehov. Vi reserverar oss rätten att bestämma lagringsstorleken i Memories, och vi kan ändra denna storlek till och från efter eget gottfinnande. Och precis som för våra andra tjänster, kan din användning av Memories utnyttja utrymme i din enhet och påverka dina kostnader för mobildata.

Du har inte rätt att sälja vidare några Memories-funktioner. Det här innebär att du inte kan göra något sådant som att använda Memories för att driva din egen fillagrings- eller distributionstjänst för andra personer.

11. Dataavgifter och mobiltelefoner

Du är ansvarig för alla mobilavgifter som kan uppstå när du använder våra tjänster, inklusive textmeddelanden och dataavgifter. Om du är osäker på hur höga dessa avgifter kan vara, bör du fråga din operatör innan du använder tjänsterna.

Om du ändrar eller inaktiverar mobiltelefonnumret som du använde för att skapa ett Snapchat-konto, måste du uppdatera din kontoinformation under Inställningar inom 72 timmar, för att hindra att vi oss skickar meddelanden som är avsedda för dig till någon annan.

12. Tjänster från tredje part

Om du använder en tjänst, funktion eller funktionalitet som hanteras av en tredje part, och är tillgänglig via våra tjänster (inklusive tjänster vi erbjuder tillsammans med den tredje parten), gäller varje parts villkor i den juridiska relationen mellan dig och parten i fråga. Varken Snap Group Limited eller Snap Inc. är ansvariga för villkoren från tredje part eller åtgärder som vidtagits inom ramen för tredje parts villkor.

13. Ändring av tjänsterna och uppsägning

Vi arbetar hela tiden med att förbättra våra tjänster och skapar hela tiden nya. Det innebär att vi kan lägga till eller ta bort funktioner, produkter eller funktionaliteter och vi kan även låsa eller stoppa tjänsterna helt. Vi kan vidta någon av dessa åtgärder när som helst, och när vi gör det kommer vi att försöka meddela dig det på förhand, men det kanske inte alltid är möjligt.

Samtidigt som vi hoppas att du kommer att vara en Snapchatter för alltid, kan du säga upp avtalet enligt dessa villkor när som helst och utan anledning genom att avsluta ditt konto.

Snap Group Limited kan också säga upp avtalet med dig enligt dessa villkor när som helst, av vilken anledning som helst. Och även om vi försöker meddela dig i förväg, kan vi inte garantera det. Vår rätt att avsluta dessa villkor innebär att vi kan sluta tillhandahålla dig några tjänster eller påföra dig nya eller ytterligare begränsningar av dina möjligheter att använda tjänsterna. Vi kan till exempel inaktivera ditt konto på grund av långvarig inaktivitet och vi kan återta ditt användarnamn när som helst utan anledning.

Oavsett vem som säger upp dessa villkor, fortsätter både du och Snap Group Limited att vara bundna av avsnitten 3, 6, 9, 10 och 13-22 i villkoren.

14. Skadestånd

Du godkänner, i den utsträckning som tillåts enligt lag, att gottgöra, försvara och hålla Snap Group Limited, Snap Inc. och våra dotterbolag, chefer, tjänstemän, aktieägare, anställda, licenstagare och agenter ansvarsfria och skadeslösa från och mot alla klagomål, avgifter, anspråk, skador, förluster, kostnader, skulder, och utgifter (inklusive advokatkostnader ) på grund av, till följd av, eller som på något sätt gäller: (a) din tillgång till eller användning av våra tjänster, (B) ditt innehåll eller (c) ditt brott mot dessa villkor.

15. Ansvarsfriskrivningar

Vi försöker hålla tjänsterna igång och fria från irritationsmoment. Men vi lovar inte att vi alltid kommer lyckas.

Dessa tjänster tillhandahålls "som de är" och "vid tillgänglighet" och i den utsträckning som är tillåtet enligt lag utan några som helst garantier, antingen uttryckta eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, garantier, villkor eller andra villkor som gäller säljbarhet, tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, titel, tyst njutning, icke-intrång, eller som härrör från en förhandling. Samtidigt som Snap Group Limited försöker ge en bra användarupplevelse , representerar vi inte eller garanterar att: (a) tjänsterna alltid kommer att vara säkra, felfria eller aktuella; (b) tjänsterna alltid kommer att fungera utan förseningar, störningar eller brister; eller (c) att innehåll eller information som du får via tjänsterna alltid kommer att vara aktuella och korrekta.

Snap Group Limited, Snap Inc. och deras dotterbolag tar inget ansvar och är inte skyldiga för innehåll som du, en annan användare, eller en tredje part skapar, laddar upp, postar, skickar, tar emot eller lagrar på eller via våra tjänster. Du är införstådd med och accepterar att du kan utsättas för innehåll som kan vara stötande, olagligt, vilseledande, eller på annat sätt olämpligt, och som varken Snap Group Limited, Snap Inc. eller deras dotterbolag kommer att vara ansvariga för.

16. Ansvarsbegränsning

När det är tillåtet enligt lag är Snap Group Limited, Snap Inc. och våra dotterbolag, chefer, tjänstemän, aktieägare, anställda, licensgivare och agenter, inte ansvariga för indirekta, tillfälliga, särskilda skador, följder, straff eller flera skador, eller bortfall av vinst eller intäkter, oavsett om utgifterna uppkommit direkt eller indirekt, eller förlust av data, användning, goodwill eller andra immateriella förluster till följd av: (a) din användning av tjänsterna eller oförmåga att använda tjänsterna; (b) din tillgång till eller oförmåga att få tillgång till tjänsterna; (c) användning eller innehåll från andra användare eller tredje part på eller via tjänsterna; eller (d) obehörig åtkomst, användning eller ändring av innehållet, även om Snapchat Limited har informerats om risken för sådana skador. Under inga omständigheter kommer Snap Group Limited, Snap Inc. eller deras dotterbolags samlade ansvar för alla fordringar som avser tjänsterna överstiga högst 100 GBP eller det belopp du betalat Snap Group Limited, i förekommande fall, under de senaste 12 månaderna.

NÅGRA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV VISSA SKADOR, SÅ NÅGRA ELLER ALLA UNDANTAGEN OCH BEGRÄNSNINGARNA I DETTA AVSNITT GÄLLER KANSKE INTE FÖR DIG.

17. Lösning av tvister, skiljedom

Har du en fråga är du välkommen att höra av dig. Börja med att kontakta oss först så ser vi vad som är det bästa sättet att lösa problemet på.

Vissa av våra tjänster kan ha tilläggsvillkor som innehåller tvistlösningsregler som är unika för den tjänsten eller din hemort.

Om du använder tjänsterna på uppdrag av ett företag (snarare än för personligt bruk), är du och Snap Group Limited överens om att i den utsträckning som lagen tillåter, ska alla anspråk och tvister mellan oss till följd av eller i samband med dessa villkor eller användningen av tjänsterna slutgiltigt avgöras enligt LCIA:s siljedomsregler, vilka är tillagda som referens i denna klausul. Det kommer att finnas en skiljedomare (som ska utses av LCIA), skiljedomen kommer att äga rum i London och genomföras på engelska. Om du inte vill godkänna denna klausul, får du inte använda tjänsterna.

18. Exklusiv domstol

I den mån parterna är tillåtna enligt dessa villkor för att initiera tvister i domstol, är både du och Snap Group Limited överens om att alla krav och tvister (på grund av kontrakt eller på annat sätt) som uppstår ur eller i samband med detta avtal eller användningen av tjänsterna ska avgöras uteslutande i Storbritanniens domstolar, såvida det inte är förbjudet enligt lag i det land där du bor. Du och Snap Group Limited samtycker till särskild jurisdiktion för dessa domstolar.

19. Tillämplig lag

Lagarna i England och Wales styr dessa villkor och eventuella krav och tvister (gällande kontrakt eller på annat sätt) som uppstår ur eller i samband med dessa villkor eller det de gäller. Domstolarna i vissa länder kanske inte kan tillämpa lagarna i England och Wales för vissa tvister kopplade till dessa villkor. Om du bor i något av dessa länder, kan lagarna i ditt land tillämpas för sådana tvister.

20. Ogiltighet

Om någon bestämmelse i dessa villkor inte kan verkställas eller anses som ogiltig, ska den bestämmelsen utgå ur villkoren och inte påverka resterande bestämmelsers giltighet eller verkställbarhet.

21. Tilläggsvillkor för särskilda tjänster

Med tanke på bredden hos våra tjänster behöver vi ibland skapa ytterligare villkor för specifika tjänster. Sådana tilläggsvillkor, som kommer att vara tillgängliga tillsammans med de aktuella tjänsterna, blir sedan en del av ditt avtal med oss om du använder dessa tjänster. Om någon del av dessa tilläggsvillkor strider mot dessa villkor, ska tilläggsvillkoren gälla.

22. Slutliga villkor

 • Dessa villkor (tillsammans med ytterligare villkor som gäller de specifika tjänster du använder) utgör hela avtalet mellan dig och Snap Group Limited och ersätter alla tidigare avtal.
 • Dessa villkor varken skapar eller överför några rättigheter till tredje part.
 • Om vi låter bli att verkställa en bestämmelse i dessa villkor, ska detta inte betraktas som ett avstående.
 • Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats ​​dig.
 • Du får inte överföra någon av dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor utan vårt medgivande.

Kontakta oss

Vi på Snap Group Limited välkomnar kommentarer, frågor, funderingar och förslag. Du kan skicka oss din feedback eller få support genom att använda det här online-formuläret.

Det företag som ansvarar för tjänsterna utanför USA kallas Snap Group Limited och ligger i Storbritannien på 7-11 Lexington Street, London W1F 9AF, Storbritannien med företagsnummer 09.763.672. Auktoriserad representant: David Lewis, direktör. VAT ID: GB 237218316.