Om du bor i USA, godkänner du Snap Inc.:s användarvillkor.

Om du bor utanför USA, godkänner du Snap Group Limiteds användarvillkor.

Snap Inc.:s användarvillkor

(om du bor i USA)

Giltig fr.o.m. 30 oktober 2019

Välkommen!

Vi har utarbetat dessa användarvillkor (som vi kallar "villkor" eller "villkoren") för att du ska veta vilka regler som styr vår relation med dig. Även om vi har försökt göra vårt bästa för att hålla juridiskt språk borta från villkoren, kan det finnas ställen där dessa villkor fortfarande låter som ett traditionellt avtal. Och det finns en bra anledning till det: dessa villkor måste utgöra ett juridiskt bindande avtal mellan dig och Snap Inc. Därför ber vi dig läsa dem noggrant.

Genom att använda Snapchat, Bitmoji eller någon av våra andra produkter eller tjänster som är länkade till dessa villkor (gemensamt kallade "tjänsterna" eller "våra tjänster") accepterar du villkoren. Självklart ska du inte använda tjänsterna om du inte accepterar villkoren.

OM SKILJEDOMSFÖRFARANDE: VI VILL INFORMERA DIG OM ATT DET FINNS EN PARAGRAF OM SKILJEDOMSFÖRFARANDE LÄNGRE FRAM I DESSA VILLKOR. MED UNDANTAG FÖR SÄRSKILDA TYPER AV TVISTER SOM ANGES I SKILJEDOMSKLAUSULEN MELLAN DIG OCH Snap Inc. KOMMER VI ÖVERENS OM ATT TVISTER MELLAN OSS KOMMER ATT LÖSAS GENOM TVINGANDE OCH BINDANDE SKILJEDOM, OCH DU OCH Snap Inc. AVSÄGER ER ALLA RÄTTIGHETER ATT DELTA I GRUPPTALAN ELLER GRUPPSKILJEDOM.

1. Vilka som kan använda tjänsterna

Det är en åldersgräns på 13 år för att få skapa ett konto eller använda våra tjänster. Vi kan erbjuda ytterligare tjänster med tilläggsvillkor som kan kräva att du måste vara ännu äldre för att få använda dem. Vi ber dig därför att läsa alla villkor noggrant.

Genom att använda våra tjänster intygar du att:

 • Du kan ingå ett bindande avtal med Snap Inc.
 • Du är inte förhindrad att utnyttja våra tjänster enligt lagstiftningen i USA eller annan tillämplig lag - vilket till exempel innebär att du inte finns med på U.S Treasury Department's lista över Specially Designated Nationals eller något liknande förbud.
 • Du är inte en dömd sexualförbrytare
 • Du kommer att följa dessa villkor och alla gällande lokala, statliga, nationella och internationella lagar, regler och förordningar.

Om du använder våra tjänster för ett företags eller någon annan juridisk persons räkning, intygar du att du är berättigad att upplåta alla licenser som anges i dessa villkor och att acceptera dessa villkor å företagets eller den juridiska personens vägnar. Om du använder tjänsterna på uppdrag av en enhet inom USA:s regering, godkänner du ändringen av Snap Inc.:s användarvillkor för användare inom USA:s regering.

2. Rättigheter vi beviljar dig

Snap Inc. ger dig en personlig, global, royaltyfri, uppsägningsbar, icke-upplåtbar, icke-exklusiv, licens som inte är möjlig att överlåta eller underlicensiera, för att komma åt och använda tjänsterna. Denna licens gäller för det enda syftet att låta dig använda och uppleva tjänsternas fördelar på det sätt som är tillåtet enligt dessa villkor och våra användningsvillkor, som våra community-riktlinjer.

Tjänsterna inkluderar Bitmoji, som gör att du kan sätta ihop en avatar med hjälp av visuella element som vi tillhandahåller (en "Bitmoji-avatar"). Alla Bitmoji-avatarer ägs uteslutande av Snap Inc. och vi förbehåller oss rätten att använda Bitmoji-avatarer för alla ändamål, inklusive för att marknadsföra våra produkter och tjänster.

All programvara som vi tillhandahåller till dig kan automatiskt ladda ner och installera uppgraderingar, uppdateringar eller andra nya funktioner. Du kan i vissa fall justera dessa automatiska nedladdningar i inställningarna på din enhet.

Du får inte kopiera, ändra, distribuera, sälja eller leasa (hyra ut) någon del av våra tjänster. Du får inte heller dekonstruera eller göra försök att extrahera källkoden från programvaran i fråga, såvida inte tillämpliga lagar förbjuder dessa begränsningar eller du har vårt skriftliga tillstånd att göra det.

3. Rättigheter du upplåter till oss

Många av våra tjänster låter dig skapa, ladda upp, posta, skicka, ta emot och spara innehåll. När du gör det, behåller du den eventuella äganderätt till innehållet som du hade från början. Men du beviljar oss en licens att använda det innehållet. Hur omfattande den licensen är beror på vilken av våra tjänster du använder och de inställningar du har valt.

Vi kallar bidrag som skickas in till Story och som är markerade för att kunna ses av alla samt innehåll du skickar till sammanställda (crowd-sourced) tjänster, inklusive Vår Story, för "Offentligt innehåll". För allt annat innehåll, än Offentligt innehåll, som du skickar in till tjänsterna, beviljar du Snap Inc. och våra dotterbolag en global, royaltyfri, underlicensierbar och överlåtbar licens att inneha, lagra, använda, visa, reproducera, modifiera, anpassa, redigera, publicera och distribuera innehållet. Denna licens gäller för det begränsade syftet att driva, utveckla, tillhandahålla, marknadsföra och förbättra våra tjänster, samt förbereda och utveckla nya tjänster.

Eftersom offentligt innehåll i sig självt är offentligt och avser ämnen av allmänt intresse är licensen du ger oss för detta innehåll mer omfattande. För offentligt innehåll beviljar du Snap Inc., våra dotterbolag och våra affärspartners alla samma rättigheter som du ger för icke-offentligt innehåll i föregående paragraf, samt även en evig licens att skapa verk härledda från det Offentliga innehållet, främja, ställa ut, sända, distribuera, syndikalisera, underlicensiera, offentligt framföra och offentligt visa Offentligt innehåll i någon form och i samtliga medier och distributionsmetoder (nu kända eller senare utvecklade). I den omfattning det behövs, ger du också Snap Inc, våra dotterbolag och våra affärspartners en obegränsad, världsomspännande, evig rätt och licens att använda ditt namn, utseende och röst, även i samband med kommersiellt eller sponsrat innehåll, när du visas i, skapar, laddar upp, postar eller skickar Offentligt innehåll. Det här innebär bland annat att du inte har rätt till någon ersättning från Snap Inc., våra dotterbolag eller affärspartners om ditt namn, ditt utseende eller din röst förmedlas via tjänsterna, antingen i Snapchat-appen eller på någon av våra affärspartners plattformar.

För mer information om hur du kan bestämma vem som kan se ditt innehåll ber vi dig ta en titt i våra sekretessvillkor och på vår supportsida.

Även om vi inte är skyldiga att göra så, har vi rätt att få tillgång till, granska, genomsöka och radera ditt innehåll när som helst och oavsett anledning, inklusive att erbjuda och utveckla tjänsterna, om vi tror att ditt innehåll bryter mot dessa villkor. Du är dock ensamt ansvarig för innehåll som du skapar, laddar upp, postar, skickar eller lagrar genom tjänsten.

Våra tjänster kan innehålla reklam. Med hänsyn till att Snap Inc. låter dig få tillgång till och använda dessa tjänster, godkänner du att våra dotterbolag och tredjepartspartners får visa reklam i dessa tjänster. Eftersom tjänsterna rymmer innehåll som du och andra användare ger oss, kan reklam ibland visas nära ditt innehåll.

När det gäller din användning av Bitmoji ger du Snap Inc., våra dotterbolag och våra affärspartners en världsomspännande, evig, royaltyfri, underlicensierbar och överförbar licens för att vara värd, lagra, använda, visa, reproducera, modifiera, anpassa, redigera, publicera, distribuera, marknadsföra, ställa ut, sända, syndikera, offentligt utföra och distribuera (a) varje faktisk eller simulerad likhet, bild, röst, namn, pose eller andra personliga egenskaper (gemensamt kallat din "likhet") förkroppsligad i en Bitmoji-avatar eller Bitmoji-tjänsterna, och (b) alla material du skapar med Bitmoji-tjänsterna liksom rätten att skapa och använda härledda verk från dessa material i alla media eller distributionsmetoder (nu kända eller senare utvecklade). Denna licens är för det begränsade syftet att driva, utveckla, tillhandahålla, marknadsföra och förbättra tjänsterna och undersöka och utveckla nya. Detta innebär bland annat att du inte har rätt till någon ersättning från Snap Inc., våra dotterbolag eller våra affärspartners om ditt namn, likhet eller röst förmedlas genom eller i anslutning till Bitmoji, antingen i Bitmoji-appen eller på en av våra affärspartners plattformar.

Om du utvecklar eller anses ha några rättigheter i en Bitmoji-avatar som inte beviljas enligt dessa villkor samtycker du till att oåterkalleligt och ovillkorligt överlåta all din ytterligare rätt, titel och intresse, inklusive all upphovsrätt, till eller för en sådan Bitmoji-avatar till Snap Inc.

Vi uppskattar alltid att höra från våra användare. Men tänk på att om du lämnar feedback eller förslag kan vi använda dina idéer utan att betala någon ersättning till dig.

4. Andras innehåll

Mycket av innehållet i våra tjänster är skapat av användare, förläggare och annan tredje part. Oavsett om innehållet postas offentligt eller skickas privat, ligger det fulla ansvaret för innehållet hos den person eller organisation som tillhandahöll det. Även om Snap Inc. har rätt att granska eller ta bort allt innehåll som visas i tjänsterna, granskar vi nödvändigtvis inte allt. Så vi kan inte – och tar inte – ansvar för något som helst innehåll som andra tillhandahåller genom tjänsterna.

Genom dessa villkor och våra Communityriktlinjer gör vi klart att vi inte vill att våra Tjänster ska missbrukas. Men eftersom vi inte granskar allt material kan vi inte garantera att innehållet i våra tjänster, eller innehållet hos våra användare som använder våra tjänster alltid överensstämmer med våra villkor eller riktlinjer.

4. Sekretess

Din integritet är viktig för oss. Du kan läsa om hur vi hanterar din information när du använder våra tjänster genom att läsa våra sekretessvillkor. Vi uppmanar dig att läsa våra sekretessvillkor noggrant eftersom du, genom att använda våra tjänster, godkänner att Snap Inc. kan samla in, använda och dela din information i enlighet med nämnda sekretessvillkor.

6. Respektera andras rättigheter

Snap Inc. respekterar andras rättigheter. Det bör även du göra. Därför får du inte använda tjänsterna, eller göra det möjligt för någon annan att använda tjänsterna, på ett sätt som:

 • bryter eller kränker någon annans rätt till publicitet, integritet, upphovsrätt, varumärke eller annan immateriell rättighet.
 • mobbar, trakasserar eller skrämmer.
 • förtalar.
 • spammar eller försöker påverka våra användare.

Du måste även respektera Snap Inc.:s rättigheter och följa våra varumärkesriktlinjer, Bitmojis varumärkesriktlinjer och alla andra varumärkesriktlinjer som Snap Inc. har publicerat. Du får inte göra något av följande (eller göra det möjligt för någon annan att göra det):

 • Använda varumärken, logotyper, ikoner, användargränssnitt, design, fotografier, videor eller annat material som används i våra tjänster om inte annat tillåts av våra varumärkesriktlinjer, Bitmojis varumärkesriktlinjer eller andra varumärkesriktlinjer som Snap Inc. har publicerat.
 • Bryta mot eller kränka Snap Inc.:s upphovsrätt, varumärken eller andra immateriella rättigheter.
 • kopiera, arkivera, ladda ner, ladda upp, distribuera, sända, framföra, visa, göra tillgängligt eller på annat sätt använda någon del av våra tjänster eller innehållet i våra tjänster utöver vad som anges i dessa villkor.
 • använda våra tjänster, några verktyg som tillhandahålls av tjänsterna eller något innehåll i våra tjänster för något kommersiellt syfte utan vårt medgivande.

Kort sagt: du får inte använda våra tjänster eller innehållet i våra tjänster på sätt som inte är godkänt enligt dessa villkor. Du får inte heller hjälpa någon att göra på ett sätt som inte är godkänt.

7. Respekt för upphovsrätt

Snap Inc. hedrar upphovsrättslagarna som anges i Digital Millennium Copyright Act. Därför vidtar vi rimliga åtgärder för att snabbt ta bort allt material från våra tjänster som gör intrång i någon annans upphovsrätt och som vi får kännedom om. Och om Snap Inc. får information om att en av dess användare har gjort upprepade upphovsrättsintrång, vidtar vi rimliga åtgärder för att avsluta den användarens konto.

Vi gör det lätt för dig att rapportera misstänkt upphovsrättsintrång. Om du tror att någonting i tjänsterna gör intrång i en upphovsrätt som du äger eller kontrollerar, ber vi dig rapportera det genom att använda formuläret som du når via det här verktyget. Du kan även lämna ett meddelande till vårt angivna ombud:

Snap Inc.
Attn: Copyright Agent
2772 Donald Douglas Loop North
Santa Monica, CA 90405
e-post: copyright@snap.com

Använd inte e-postadressen för något annat än att anmäla varumärkesintrång. För att anmäla någon annan typ av intrång ber vi dig använda verktyget du når här.

Om du lämnar en anmälan till vårt upphovsrättsombud måste det uppfylla kraven som anges i 17 U.S.C. § 512(c)(3). Det betyder att anmälan måste:

 • innehålla en fysisk eller elektronisk underskrift av en person som är behörig att handla på uppdrag av upphovsrättsinnehavaren.
 • identifiera det upphovsrättsskyddade verk som påstås ha utsatts för intrång.
 • identifiera materialet som påstås göra intrång i upphovsrätten eller som påstås vara utsatt för upphovsrättsintrång och ska tas bort, eller ska spärras, samt tillräcklig information för att vi ska kunna hitta materialet.
 • innehålla dina kontaktuppgifter inklusive adress, telefonnummer och en email-adress.
 • innehålla en personlig redogörelse som anger att du i god tro anser att användningen av materialet på det påtalade sättet inte är godkänt av upphovsrättsinnehavaren, dennes ombud eller enligt lag.
 • innehålla en redogörelse som anger att informationen i anmälan är korrekt, och att du på heder och samvete är behörig att agera på uppdrag av upphovsrättsinnehavaren.

8. Säkerhet

Vi arbetar hårt för att våra tjänster ska fortsätta vara en säker plats för alla användare. Men vi kan inte garantera det. Det är där du kommer in i bilden. Genom att använda tjänsterna, samtycker du till att:

 • Du inte kommer använda våra tjänster på något sätt som är olagligt eller förbjudet enligt dessa villkor.
 • Du inte kommer använda någon robot, spindel, crawler, scraper eller andra automatiserade sätt eller gränssnitt för att få tillgång till tjänsterna eller hämta andra användares information.
 • Du inte kommer använda eller utveckla någon tredjepartsapplikation som interagerar med våra tjänster eller andra användares innehåll eller information utan vårt skriftliga medgivande.
 • Du inte kommer använda tjänsterna på ett sätt som kan störa, avbryta, negativt påverka eller hindra andra användare från att fullt ut använda tjänsterna, eller som kan skada, avaktivera, överbelasta eller försämra funktionen hos tjänsterna.
 • Du inte kommer använda eller försöka använda en annan användares konto, användarnamn eller lösenord utan hens tillstånd.
 • Du inte kommer att inhämta inloggningsdetaljer från andra användare.
 • Du inte kommer posta innehåll som innehåller eller länkar till innehåll med pornografi, grafiskt våld, hot, hatpropaganda eller uppmaning till våld.
 • Du inte kommer ladda upp virus eller annan skadlig kod eller på annat sätt äventyra säkerheten hos tjänsterna.
 • Du inte kommer försöka kringgå eventuell innehållsfiltrerings-teknik som vi använder, eller försöka komma åt områden eller funktioner av tjänsterna som du inte har behörighet till.
 • Du inte kommer sondera, skanna eller testa sårbarheten hos våra tjänster eller något annat av våra system eller nätverk.
 • Du inte kommer att uppmuntra eller stödja någon som helst aktivitet som bryter mot de här villkoren.

Vi bryr oss även om din säkerhet när du använder våra tjänster. Så använd inte våra tjänster på ett sätt som kan hindra dig från att följa trafiksäkerhets- eller andra säkerhetslagar. Skicka till exempel aldrig Snappar när du kör. Och utsätt aldrig dig själv eller andra för fara bara för att ta en Snap.

9. Ditt konto

Du ansvarar för alla aktiviteter som sker på ditt Snapchat-konto. Så det är viktigt att du ser till att ditt konto är säkert. Ett sätt att göra det är att ha ett starkt lösenord som du inte använder för något annat konto.

Genom att använda tjänsterna, accepterar du att du förutom att använda ditt sunda förnuft, kommer att:

 • Du inte kommer skapa mer än ett konto till dig själv.
 • Du inte kommer skapa ett nytt konto om vi redan har inaktiverat ditt konto, såvida du inte fått vårt skriftliga tillstånd att göra så.
 • Du inte kommer köpa, sälja, hyra ut eller låna ut tillgång till ditt Snapchat-konto, Snappar, ett Snapchat-användarnamn eller en vän länk utan vårt skriftliga tillstånd.
 • Du inte kommer dela ditt lösenord.
 • Du inte kommer att logga in eller försöka få tillgång till tjänsterna via otillåtna applikationer eller klienter från tredje part.

Om du tror att någon har fått åtkomst till ditt konto ska du omedelbart kontakta Snapchat-support.

10. Memories

Memories är vår datalagringstjänst som gör det enklare för dig att minnas när som helst, var som helst. Genom att godkänna dessa villkor, kommer du automatiskt att aktivera Memories. När Memories är aktiverat , kommer det att fortsätta vara aktiverat så länge du har kvar ditt Snapchat-konto. Men du kan alltid slå av vissa Memories-funktioner i inställningarna.

Ett av de alternativ vi erbjuder i Memories är möjligheten att skapa en avgränsad del av Memories genom att välja en lösenkod, som kan vara en PIN-kod eller en lösenfras eller någon annan typ. Det här liknar de val för enhetslåsning som du kanske använder på din mobila enhet. Genom att välja en lösenkod gör du det svårare för en annan person som kommer åt din enhet att kunna se vad du har sparat i det avgränsade området i Memories. Men, här kommer en mycket viktig varning: OM DU FÖRLORAR ELLER GLÖMMER DIN LÖSENKOD TILL MEMORIES, ELLER OM DU SLÅR IN FEL KOD FÖR MÅNGA GÅNGER, FÖRLORAR DU TILLGÅNGEN TILL ALLT INNEHÅLL SOM DU SPARAT I DET AVGRÄNSADE OMRÅDET AV MEMORIES. Vi har ingen återställningsfunktion för lösenkoder till detta avgränsade område. Du är själv helt och hållet ansvarig för att komma ihåg din lösenkod. Gå till vår supportsida för mer information om lösenkoder.

Ditt innehåll i Memories kan bli otillgängligt av flera orsaker, som till exempel ett driftsfel eller om vi beslutar oss för att avsluta ditt konto. Eftersom vi inte kan lova att ditt innehåll alltid är tillgängligt, rekommenderar vi att du har en separat kopia av det innehåll du sparar i Memories.

Vi ger dig inga löften om att Memories kommer att kunna tillgodose just dina lagringsbehov. Vi förbehåller oss rätten att bestämma lagringsstorleken i Memories, och vi kan ändra denna storlek till och från efter eget gottfinnande. Och precis som för våra andra tjänster, kan din användning av Memories utnyttja utrymme i din enhet och påverka dina kostnader för mobildata.

Du har inte rätt att sälja vidare några Memories-funktioner. Det här innebär att du inte kan göra något sådant som att använda Memories för att driva din egen fillagrings- eller distributionstjänst för andra personer.

11. Dataavgifter och mobiltelefoner

Du är ansvarig för alla mobilavgifter som kan uppstå när du använder våra tjänster, inklusive textmeddelanden och dataavgifter. Om du är osäker på hur höga dessa avgifter är, bör du fråga din operatör innan du använder tjänsterna.

Om du ändrar eller inaktiverar mobiltelefonnumret som du använde för att skapa ett Snapchat-konto, måste du uppdatera din kontoinformation under Inställningar inom 72 timmar, för att kunna hindra att vi skickar meddelanden som är avsedda för dig till någon annan.

12. Tjänster från tredje part

Om du använder en tjänst, funktion eller funktionalitet som hanteras av en tredje part, och som är tillgänglig via våra tjänster (inklusive tjänster vi erbjuder tillsammans med den tredje parten), gäller varje parts villkor i den juridiska relationen mellan dig och parten i fråga. Snap Inc. är inte ansvarig för villkoren från tredje part eller åtgärder som vidtagits inom ramen för tredjepartsvillkor.

13. Ändring av tjänsterna och uppsägning

Vi arbetar hela tiden med att förbättra våra tjänster och skapar hela tiden nya. Det innebär att vi kan lägga till eller ta bort funktioner, produkter eller funktionaliteter och vi kan även låsa eller stoppa tjänsterna helt. Vi kan vidta någon av dessa åtgärder när som helst, och när vi gör det meddelar vi dig eventuellt inte i förväg.

Samtidigt som vi hoppas att du kommer att vara en Snapchattare för alltid, kan du säga upp avtalet enligt dessa villkor när som helst och utan någon särskild anledning genom att avsluta ditt konto.

Snap Inc. kan också avsluta dessa villkor med dig när som helst, utan anledning och utan förvarning. Det innebär att vi kan sluta tillhandahålla dig tjänster eller införa nya eller ytterligare begränsningar av dina möjligheter att använda våra tjänster. Vi kan till exempel inaktivera ditt konto på grund av långvarig inaktivitet och vi kan återta ditt användarnamn när som helst utan anledning.

Oavsett vem som säger upp dessa villkor, fortsätter både du och Snap Inc. att vara bundna av avsnitten 3, 6, 9, 10 och 13–22 i villkoren.

14. Skadestånd

Du godkänner, i den utsträckning som tillåts enligt lag, att gottgöra, försvara och hålla Snap Inc., våra dotterbolag, direktörer, tjänstemän, aktieägare, anställda, licenstagare och agenter ansvarsfria och skadeslösa från och mot alla klagomål, avgifter, anspråk, skador, förluster, kostnader, skulder, och utgifter (inklusive advokatkostnader) på grund av, till följd av, eller som på något sätt gäller: (a) din tillgång till eller användning av våra tjänster, (B) ditt innehåll eller (c) ditt brott mot dessa villkor.

15. Ansvarsfriskrivningar

Vi försöker hålla tjänsterna igång och fria från irritationsmoment. Men vi lovar inte att vi alltid kommer lyckas.

VÅRA TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "I DEN OMFATTNING SOM ÄR TILLGÄNGLIG VID VARJE TILLFÄLLE" OCH I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAG UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT OCH ICKE-INTRÅNG. DESSUTOM, SAMTIDIGT SOM Snap Inc. FÖRSÖKER ERBJUDA EN GOD ANVÄNDARUPPLEVELSE, LOVAR ELLER GARANTERAR VI INTE ATT: (A) TJÄNSTERNA ALLTID KOMMER ATT VARA SÄKRA, FELFRIA ELLER AKTUELLA, (B) TJÄNSTERNA ALLTID FUNGERAR UTAN FÖRSENINGAR, AVBROTT ELLER BRISTER ELLER (C) ATT ALLT INNEHÅLL, ANVÄNDARINNEHÅLL ELLER UPPGIFTER SOM DU FÅR I ELLER VIA TJÄNSTERNA ALLTID KOMMER ATT VARA AKTUELLA ELLER KORREKTA.

Snap Inc. TAR INGET ANSVAR OCH TAR INTE PÅ SIG NÅGOT ANSVAR FÖR NÅGOT SOM HELST INNEHÅLL SOM DU, EN ANNAN ANVÄNDARE ELLER EN TREDJE PART SKAPAR, LADDAR UPP, POSTAR, SKICKAR, TAR EMOT ELLER SPARAR PÅ ELLER GENOM VÅRA TJÄNSTER. DU FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER ATT DU KAN EXPONERAS FÖR MATERIAL SOM KAN VARA STÖTANDE, OLAGLIGT, VILSELEDANDE ELLER PÅ ANNAT SÄTT OLÄMPLIGT, OCH ATT INGET AV DETTA ÄR Snap Inc. ANSVARIGT FÖR.

16. Ansvarsbegränsning

I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG, KAN Snap Inc. OCH VÅRA CHEFER, AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA, DOTTERBOLAG, LICENSGIVARE, AGENTER OCH LEVERANTÖRER INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGON INDIREKT, TILLFÄLLIG, SÄRSKILD, KONSEKVENSMÄSSIG SKADA/SKADOR, ELLER FÖRLUST AV VINST ELLER INTÄKTER, OAVSETT OM DET UPPSTÅTT DIREKT ELLER INDIREKT, ELLER FÖRLUST AV DATA, ANVÄNDNING, GOODWILL ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER, PÅ GRUND AV: (A) DIN TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT KOMMA ÅT ELLER ANVÄNDA VÅRA TJÄNSTER, (B) BETEENDE ELLER INNEHÅLL FRÅN ANDRA ANVÄNDARE ELLER TREDJE PART PÅ ELLER VIA TJÄNSTERNA, ELLER (C) OBEHÖRIG ÅTKOMST, ANVÄNDNING ELLER ÄNDRING AV DITT INNEHÅLL ÄVEN OM Snap Inc. HAR FÅTT INFORMATION OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA Snap Inc.:s TOTALA ANSVAR FÖR SAMTLIGA KRAV ANGÅENDE TJÄNSTERNA ÖVERSTIGA DET HÖGSTA BELOPPET AV 100 USD ELLER DET BELOPP DU HAR BETALAT Snap Inc., I FÖREKOMMANDE FALL, UNDER DE SENASTE 12 MÅNADERNA.

17. Skiljeförfarande, avstående från grupptalan, avstående från juryrättegång

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE PARAGRAFER NOGGRANT EFTERSOM DE INNEBÄR ATT BÅDE DU OCH Snap Inc. SAMTYCKER TILL ATT LÖSA ALLA TVISTER MELLAN OSS GENOM SLUTLIG ENSKILD SKILJEDOM.

 1. Tillämpning av skiljeförfarande. Du och Snap Inc. är överens om att alla krav och tvister (oavsett om de grundas på avtal, skadestånd eller annat) som uppkommer ur eller i samband med dessa villkor eller användningen av våra tjänster som inte kan avgöras av en lokal domstol som ett mål av mindre värde, ska avgöras genom enskilt skiljeförfarande, vars dom är bindande, med undantag för att du och Snap Inc. inte är skyldiga att genom skiljeförfarande avgöra eventuella tvister där endera parten ansöker om fullgörelse vid påstått olagligt utnyttjande av annans upphovsrätt, firmanamn, varumärken, varunamn, logotyper, affärshemligheter eller patent. varunamn, logotyper, affärshemligheter eller patent. För att vara tydlig: frasen "alla krav och tvister" omfattar även krav och tvister som uppstod mellan oss innan dessa villkor började gälla.
 2. Skiljedomsregler. Federal Arbitration Act styr tolkningen och tillämpningen av denna skiljedomsbestämmelse. Skiljeförfarande initieras genom American Arbitration Association ("AAA") och regleras av AAA Consumer Arbitration Rules (skiljedomsregler för konsumenter) som du hittar här från och med dessa villkors första giltighetsdag, eller genom att ringa AAA på 1-800-778-7879. Om AAA inte är tillgängligt för skiljeförfarande, ska parterna välja ett alternativt forum för skiljeförfarandet.. Reglerna för skiljedomsforumet styr alla aspekter av detta skiljeförfarandet, förutom i den utsträckning reglerna strider mot dessa villkor. Skiljeförfarandet ska avgöras av en ensam neutral medlare. Eventuella anspråk eller tvister där det totala tvistebeloppet är mindre än 10 000 USD kan avgöras genom ett skiljeförfarande där partnerna inte behöver närvara fysiskt vid förhandlingen, vilket den part som är käranden får bestämma. För krav eller tvister där det totala tvistebeloppet är 10 000 USD eller mer, kommer rätten till muntlig förhandling där parterna närvarar fysiskt vid förhandlingen, avgöras av skiljedomsforumets regler. Verkställighet av skiljedom kan tas upp i en behörig domstol eller myndighet.
 3. Ytterligare regler för skiljeförfarande utan att parterna är närvarande. Om skiljeförfarande utan att parterna behöver närvara fysiskt vid förhandlingen väljs enligt ovan ska skiljeförfarandet ske via telefon, online, skriftligt eller via en kombination av dessa tre. Skiljeförfarandet skall väljas av den part som begärt skiljeförfarandet. Skiljeförfarandet kommer inte att involvera någon personlig närvaro av parter eller vittnen såvida inte detta gemensamt överenskommits av parterna.
 4. Avgifter. Om du väljer att anhängiggöra ett skiljeförfarande mot Snap Inc., kommer du inte behöva betala några avgifter för att göra det. Det beror på att Snap Inc. kommer att ersätta dig för din ansökningsavgift och AAA Consumer Arbitration Rules föreskriver att alla ersättningar till vittnena och sakkunniga samt till skiljedomare är vårt ansvar. Skulle ett annat skiljedomsforum väljas kommer Snap Inc. betala även det forumets avgifter.
 5. Skiljedomarens befogenhet. Skiljedomaren avgör skiljedomarens jurisdiktion och de rättigheter och skyldigheter, om några, som du och Snap Inc. har. Tvisten kommer inte att sammanläggas med några andra rättsfrågor eller med andra tvister eller parter. Skiljedomaren har behörighet att bevilja yrkanden som vederlägger hela eller delar av kravet eller tvisten. Skiljedomaren har behörighet att utdöma skadestånd och annan ersättning eller annan fullgörelse eller sanktion som står till buds för en part enligt gällande rätt, skiljedomsforumets regler och villkoren. Skiljedomaren ska utfärda ett skriftligt beslut och en redogörelse som beskriver de väsentliga domskäl och slutsatser som beslutet vilar på inklusive beräkning av eventuella skadestånd. Skiljedomaren har samma behörighet att besluta om fullgörelse i ett enskilt fall som en domare i en domstol skulle ha. Skiljedomarens beslut är slutgiltigt och bindande för dig och Snap Inc.
 6. Avstående från juryrättegång. DU OCH Snap Inc. AVSÄGER ER ALLA KONSTITUTIONELLA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER ATT GÅ TILL DOMSTOL OCH FÖRA TALAN FRAMFÖR EN DOMARE ELLER EN JURY. Du och Snap Inc. väljer istället att fordringar och tvister ska lösas genom skiljeförfarande. Skiljeförfarande är vanligtvis mer begränsade, mer effektiva och mindre kostsamma än processer i domstol och är föremål för mycket begränsad granskning av en domstol. I varje process mellan dig och Snap Inc. gällande att avvika från eller verkställa en skiljedom, AVSÄGER SIG BÅDE DU OCH Snap Inc. ERA RÄTTIGHETER TILL EN JURYRÄTTEGÅNG, och väljer istället att tvisten ska lösas av en domare.
 7. Avstående från grupptalan. ALLA KRAV OCH TVISTER SOM OMFATTAS AV DETTA SKILJEAVTAL MÅSTE AVGÖRAS GENOM ENSKILT SKILJEFÖRFARANDE OCH INTE GENOM GRUPPTALAN. KRAV FRÅN FLER ÄN EN KUND ELLER ANVÄNDARE KAN INTE AVGÖRAS ELLER INGÅ I EN PROCESS MED FLERA PARTER, OCH INTE HELLER LÖSAS GEMENSAMT ELLER SAMMANFÖRAS MED KRAV FRÅN ANNAN KUND ELLER ANVÄNDARE. För det fall detta avstående från grupptalan anses ogiltigt eller inte kan verkställas, har varken du eller vi rätt till skiljedom. Istället kommer alla krav och tvister lösas i en domstol i enlighet med vad som anges i avsnitt 18.
 8. Rätt till att avstå. Alla enskilda rättigheter och begränsningar som anges i detta skiljeavtal kan den part mot vilken anspråket görs gällande avstå ifrån. Sådant avstående ska inte innebära avstående från eller påverka på någon annan del av detta skiljeavtal.
 9. Välja bort. Du kan välja bort detta skiljeavtal. Om du gör det, kan varken du eller Snap Inc. tvinga den andra parten till skiljeförfarande. För att välja bort skiljeavtalet, måste du meddela detta skriftligt till Snap Inc. senast 30 dagar efter att du först blivit informerad om detta skiljeavtal. Du måste ange ditt namn och din adress, ditt användarnamn hos Snapchat och den e-postadress som du använde för att skapa ditt Snapchat-konto (om du har ett) och en tydlig redogörelse för att du vill välja bort denna överenskommelse om skiljeavtal. Du måste antingen skicka ditt meddelande om att välja bort skiljeavtalet till följande adress: Snap Inc., ATTN: Arbitration Opt-out, 2772 Donald Douglas Loop North, Santa Monica, CA 90405 eller skicka ett mejl om att du väljer bort det til larbitration-opt-out@snap.com.
 10. Mål om mindre värden. Oaktat det ovanstående kan såväl du som Snap Inc. föra talan om mål om mindre värden i allmän domstol.
 11. Fortsatt giltighet efter avtalets upphörande. Detta skiljeavtal ska fortsätta gälla även efter att din avtalsrelation med Snap Inc. har upphört.

18. Exklusiv domstol

I den mån dessa villkor ger dig eller Snap Inc. rätten att initiera rättstvister i en allmän domstol, är både du och Snap Inc. överens om att alla krav och tvister, (gällande kontrakt, skadestånd eller på annat sätt) inklusive lagstadgade krav och tvister, som uppstår ur eller i samband med detta avtal eller användningen av tjänsterna ska avgöras uteslutande i Förenta staternas distriktsdomstol för Central District of California. Om denna domstol skulle sakna ursprunglig jurisdiktion över processen, ska samtliga sådana processer avseende krav och tvister i samband med villkoren eller användning av tjänsterna ske uteslutande i Superior Court of California, County of Los Angeles. Du och Snap Inc. samtycker till särskild jurisdiktion för båda domstolarna.

19. Tillämplig lag

Med undantag för det fall USA:s federala lagar enligt tvingande lag ska tillämpas, tillämpas Kaliforniens lagar, förutom dess lagvalsregler, på dessa villkor och eventuella krav och tvister (gällande kontrakt, skadestånd eller på annat sätt) som uppstår ur eller i samband med dessa villkor eller det de gäller.

20. Ogiltighet

Om någon bestämmelse i dessa villkor inte kan verkställas eller anses som ogiltig, ska den bestämmelsen utgå ur villkoren och inte påverka resterande bestämmelsers giltighet eller verkställbarhet.

21. Tilläggsvillkor för särskilda tjänster

Med tanke på bredden av våra tjänster behöver vi ibland skapa ytterligare regler och villkor för särskilda tjänster. Sådana tilläggsvillkor, som kommer att vara tillgängliga tillsammans med de ifrågavarande tjänsterna, blir sedan en del av ditt avtal med oss om du använder dessa tjänster. Om någon del av dessa tilläggsvillkor strider mot dessa villkor, ska tilläggsvillkoren gälla.

22. Slutliga villkor

 • Dessa villkor (tillsammans med tilläggsvillkor som gäller för särskilda tjänster du använder) utgör hela avtalet mellan dig och Snap Inc. och ersätter alla tidigare avtal.
 • Dessa villkor varken skapar eller överför några rättigheter till tredje man.
 • Om vi låter bli att åberopa eller göra gällande en bestämmelse i dessa villkor, ska detta inte betraktas som ett avstående.
 • Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats ​​dig.
 • Du får inte överföra någon av dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor utan vårt medgivande.

Kontakta oss

Vi på Snap Inc. välkomnar kommentarer, frågor, funderingar och förslag. Kontakta oss gärna på https://support.snapchat.com/.

Snap Inc. är baserade i USA PÅ 2772 Donald Douglas Loop North, Santa Monica, California 90405.


Snap Group Limiteds användarvillkor

(Om du bor utanför USA)

Gäller från 27 maj 2020

Välkommen!

Vi har utarbetat dessa användarvillkor (som vi kallar "villkor" eller "villkoren") för att du ska veta vilka regler som styr vår relation med dig. Även om vi har försökt göra vårt bästa för att hålla juristspråket borta från villkoren, kan det finnas ställen där dessa villkor fortfarande låter som ett traditionellt kontrakt. Och det finns en bra anledning till det. Dessa villkor utgör faktiskt ett juridiskt bindande avtal mellan dig och Snap Group Limited. Därför ber vi dig läsa dem noggrant.

För att kunna använda Snapchat, Bitmoji eller någon annan av våra produkter eller tjänster som är länkade till dessa villkor (gemensamt kallade "tjänsterna" eller ”våra tjänster”) måste du ha accepterat våra villkor och sekretessvillkor som du fick (i) när du öppnade appen första gången och (ii) när vi gör materiell förändring av villkoren eller sekretessvillkoren. Självklart ska du inte använda tjänsterna om du inte accepterar villkoren.

Dessa villkor gäller för dig om du bor utanför USA eller om du använder tjänsterna på uppdrag av ett företag som är placerat utanför USA. Om du bor i USA eller om du använder tjänsterna på uppdrag av ett företag som är placerat där, gäller Snap Inc.:s användarvillkor.

SKILJEDOM-MEDDELANDE: OM DU ANVÄNDER TJÄNSTERNA PÅ UPPDRAG AV ETT FÖRETAG, KOMMER DITT FÖRETAG VARA BUNDET TILL SKILJEDOMSKLAUSULEN SOM VISAS SENARE I DESSA VILLKOR.

1. Vilka som kan använda tjänsterna

Det är en åldersgräns på 13 år för att få skapa ett konto eller använda våra tjänster. Vi kan erbjuda ytterligare tjänster med tilläggsvillkor som kan kräva att du måste vara ännu äldre för att få använda dem. Vi ber dig därför att läsa alla villkor noggrant.

Genom att använda våra tjänster intygar du att:

 • du har rätt att ingå ett bindande kontrakt med Snap Group Limited.
 • du är inte förhindrad att utnyttja våra tjänster enligt lagstiftningen i USA , Storbritannien eller annan tillämplig lag - vilket till exempel innebär att du inte finns med på U.S Treasury Department's lista över Specially Designated Nationals eller något liknande förbud.
 • Du är inte en dömd sexualförbrytare
 • Du kommer att följa dessa villkor och alla tillämpliga lokala, statliga, nationella och internationella lagar, regler och förordningar.

Om du använder våra tjänster för ett företags eller någon annan juridisk persons räkning, bekräftar du att du är berättigad att upplåta alla licenser som uppges i dessa villkor och att acceptera dessa villkor å företagets eller den juridiska personens vägnar.

2. Rättigheter vi beviljar dig

Snap Group Limited ger dig en personlig, global, royaltyfri, återkallelig, icke-exklusiv licens, som inte är möjlig att överlåta eller underlicensiera, för att komma åt och använda tjänsterna. Denna licens gäller för det enda syftet att låta dig använda och uppleva tjänsternas fördelar på det sätt som dessa villkor och våra användningsvillkor, som våra Community-riktlinjer, tillåter.

Tjänsterna inkluderar Bitmoji, som gör att du kan sätta ihop en avatar med hjälp av visuella element som vi tillhandahåller (en "Bitmoji-avatar"). Alla Bitmoji-avatarer ägs uteslutande av Snap Group Limited (eller dess dotterbolag)och vi förbehåller oss rätten att använda Bitmoji-avatarer för alla ändamål, inklusive för att marknadsföra våra produkter och tjänster.

All programvara som vi tillhandahåller till dig kan automatiskt ladda ner och installera uppgraderingar, uppdateringar eller andra nya funktioner. Du kan i vissa fall justera dessa automatiska nedladdningar i inställningarna på din enhet.

Du får inte kopiera, ändra, distribuera, sälja eller leasa (hyra ut) någon del av våra tjänster. Du får inte heller dekonstruera eller göra försök att extrahera källkoden från programvaran i fråga, såvida inte tillämpliga lagar förbjuder dessa begränsningar eller du har vårt skriftliga tillstånd att göra det.

3. Rättigheter du upplåter till oss

Många av våra tjänster låter dig skapa, ladda upp, posta, skicka, ta emot och spara innehåll. När du gör det, behåller du den eventuella äganderätt till innehållet som du hade från början. Men du beviljar oss en licens att använda det innehållet. Hur omfattande den licensen är beror på vilken av våra tjänster du använder och de inställningar du har valt.

Vi kallar bidrag som skickas in till Story och som är markerade för att kunna ses av alla samt innehåll du skickar till sammanställda tjänster, inklusive Vår Story, för "Offentligt innehåll". För allt annat innehåll, än Offentligt innehåll, som du skickar in till tjänsterna beviljar du Snap Group Limited, Snap Inc. och våra dotterbolag en global, royaltyfri, underlicensierbar och överlåtbar licens att inneha, lagra, använda, visa, reproducera, modifiera, anpassa, redigera, publicera och distribuera innehållet så länge du använder tjänsterna. Denna licens gäller för det begränsade syftet att driva, utveckla, tillhandahålla, marknadsföra och förbättra våra tjänster, samt förbereda och utveckla nya tjänster.

Eftersom offentligt innehåll i sig självt är offentligt och avser ämnen av allmänt intresse, är licensen du ger oss för detta innehåll mer omfattande. För offentligt innehåll beviljar du Snap Group Limited, Snap Inc., våra dotterbolag och våra affärspartners alla samma rättigheter som du ger för icke-offentligt innehåll i föregående stycke och du ger oss också rätt att skapa verk härledda från det offentliga innehållet, främja, ställa ut, sända, distribuera, syndikalisera, underlicensiera, offentligt framföra och offentligt visa offentligt innehåll i någon form och i samtliga medier och distributionsmetoder (nu kända eller senare utvecklade). I den omfattning det behövs ger du också Snap Group Limited, Snap Inc., våra dotterbolag och våra affärspartners en obegränsad, världsomspännande, evig rätt och licens att använda ditt namn, utseende och röst även i samband med kommersiellt eller sponsrat innehåll, när du visas i, skapar, laddar upp eller skickar offentligt innehåll. Det här innebär bland annat att du inte har rätt till någon ersättning från Snap Inc., våra dotterbolag eller våra affärspartners om ditt namn, ditt utseende eller röst förmedlas via tjänsterna, antingen i Snapchat-appen eller på någon av våra affärspartners plattformar.

För mer information om hur du kan bestämma vem som kan se ditt innehåll ber vi dig ta en titt i våra sekretessvillkor och på vår supportsida.

Vi förbehåller oss rätten att radera allt innehåll (i) som vi anser bryter mot dessa villkor eller vårt riktlinjer för vårt community eller (ii) om det är nödvändigt för att följa våra juridiska åtaganden. Men du, och bara du, är ansvarig för det innehåll du skapar, laddar upp, postar, skickar eller lagrar genom tjänsterna.

Våra tjänster kan innehålla reklam. Med hänsyn till att Snap Group Limited låter dig få tillgång till och använda tjänsterna, godkänner du att vi, Snap Inc., våra dotterbolag och tredjepartspartners får visa reklam i tjänsterna inklusive personanpassad reklam baserat på den information om dig som du gett oss eller som vi samlat in eller fått. Eftersom tjänsterna rymmer innehåll som du och andra användare ger oss, kan reklam ibland visas nära, mellan, över eller i ditt innehåll.

När det gäller din användning av Bitmoji ger du Snap Group Limited, Snap Inc., våra dotterbolag och våra affärspartners en världsomspännande, evig, royaltyfri, underlicensierbar och överförbar licens för att vara värd, lagra, använda, visa, reproducera, modifiera, anpassa, redigera, publicera, distribuera, marknadsföra, ställa ut, sända, syndikera, offentligt utföra och distribuera (a) varje faktisk eller simulerad likhet, bild, röst, namn, pose eller andra personliga egenskaper (gemensamt kallat din "likhet") förkroppsligad i en Bitmoji-avatar eller Bitmoji-tjänsterna, och (b) alla material du skapar med Bitmoji-tjänsterna liksom rätten att skapa och använda härledda verk från dessa material i alla media eller distributionsmetoder (nu kända eller senare utvecklade). Denna licens är för det begränsade syftet att driva, utveckla, tillhandahålla, marknadsföra och förbättra tjänsterna och undersöka och utveckla nya. Detta innebär bland annat att du inte har rätt till någon ersättning från Snap Group Limited, Snap Inc., våra dotterbolag eller våra affärspartners om ditt namn, likhet eller röst förmedlas genom eller i anslutning till Bitmoji, antingen i Bitmoji-appen eller på en av våra affärspartners plattformar.

Om du utvecklar eller anses ha några rättigheter i en Bitmoji-avatar tilldelar du oåterkalleligt och ovillkorligt (och i fallet med upphovsrätt genom en nuvarande tilldelning av framtida upphovsrätt) till Snap Group Limited med full titelgaranti och fritt från alla hinder alla dina rättigheter, titel och intresse för och till sådan Bitmoji-avatar.

I den mån det är tillåtet enligt gällande lag, avsäger du dig oåterkalleligt - och/eller försäkrar att inte gå emot Snap Group Limited eller deras dotterbolag till den grad att en avsägelse inte tillåts all rätt samt moralisk rätt som du eventuellt har i och med Bitmoji-avataren runt om i världen.

Även om vi inte har någon skyldighet att göra så, har vi rätt att få tillgång till, granska, genomsöka och radera varje Bitmoji-avatar när som helst och oavsett anledning. Men du är själv ansvarig för all användning av den Bitmoji-avatar som du skapar genom våra tjänster.

Vi uppskattar alltid att höra från våra användare. Men tänk på att om du lämnar feedback eller förslag kan vi använda dina idéer utan att betala någon ersättning till dig.

4. Andras innehåll

Mycket av innehållet i våra tjänster produceras av användare, förläggare och andra tredjeparter. Oavsett om innehållet postas publikt eller skickas privat, ligger det fulla ansvaret för innehållet hos den person eller organisation som tillhandahöll det. Även om Snap Group Limited har rätt att granska allt material som visas på tjänsterna och att ta bort allt innehåll som bryter mot dessa villkor, vårt riktlinjer för vårt community eller lagen, granskar vi inte nödvändigtvis allt.

Genom dessa villkor och våra comunityriktlinjer gör vi klart att vi inte vill att våra tjänster ska missbrukas. Men eftersom vi inte granskar allt material kan vi inte garantera att innehållet i våratjänster, eller innehållet hos våra användare som använder våra tjänster alltid överensstämmer med våra villkor eller riktlinjer

4. Sekretess

Din integritet är viktig för oss. Du kan läsa om hur vi hanterar din information när du använder våra tjänster genom att läsa våra sekretessvillkor.

6. Respektera andras rättigheter

Snap Group Limited respekterar andras rättigheter. Det bör även du göra. Därför får du inte använda tjänsterna, eller göra det möjligt för någon annan att använda tjänsterna, på ett sätt som:

 • bryter eller kränker någon annans rätt till publicitet, integritet, upphovsrätt, varumärke eller annan immateriell rättighet
 • mobbar, trakasserar eller skrämmer
 • Förtalar
 • spammar eller försöker påverka våra användare.

Du måste även respektera Snap Inc.:s rättigheter och följa våra varumärkesriktlinjer, Bitmojis varumärkesriktlinjer och alla andra varumärkesriktlinjer som Snap Inc. har publicerat. Du får inte göra något av följande (eller göra det möjligt för någon annan att göra det):

 • Använda varumärken, logotyper, ikoner, användargränssnitt, design, fotografier, videor eller annat material som används i våra tjänster om inte annat tillåts av våra varumärkesriktlinjer, Bitmojis varumärkesriktlinjer eller andra varumärkesriktlinjer som Snap Inc. har publicerat.
 • Bryta mot eller kränka Snap Inc.:s upphovsrätt, varumärken eller andra immateriella rättigheter.
 • kopiera, arkivera, ladda ner, ladda upp, distribuera, sända, framföra, visa, göra tillgängligt eller på annat sätt använda någon del av våra tjänster eller innehållet i våra tjänster utöver vad som anges i dessa villkor.
 • använda våra tjänster, några verktyg som tillhandahålls av tjänsterna eller något innehåll i våra tjänster för något kommersiellt syfte utan vårt medgivande.

Kort sagt: du får inte använda våra tjänster eller innehållet i våra tjänster på sätt som inte är godkänt enligt dessa villkor. Du får inte heller hjälpa någon att göra på ett sätt som inte är godkänt.

7. Respekt för upphovsrätt

Snap Group Limited hedrar upphovsrättslagarna som anges i Digital Millennium Copyright Act. Därför vidtar vi rimliga åtgärder för att snabbt ta bort allt material från våra tjänster som gör intrång i annans upphovsrätt och som vi får kännedom om. Och om Snap Group Limited blir medvetna om att en av dess användare har gjort upprepade upphovsrättsintrång, vidtar vi rimliga åtgärder för att avsluta den användarens konto.

Vi gör det lätt för dig att rapportera misstänkt upphovsrättsintrång. Om du tror att någonting i tjänsterna gör intrång i en upphovsrätt som du äger eller kontrollerar, ber vi dig rapportera det genom att använda formuläret som du når via det här verktyget. Du kan även lämna ett meddelande till vårt angivna ombud:

Snap Inc.
Attn: Copyright Agent
2772 Donald Douglas Loop North
Santa Monica, CA 90405
e-post: copyright@snap.com

Använd inte e-postadressen för något annat än att anmäla varumärkesintrång. För att anmäla någon annan typ av intrång ber vi dig använda verktyget du når här.

Om du skickar ett meddelande till vårt varumärkesombud måste det innehålla:

 • innehålla en fysisk eller elektronisk underskrift av en person som är behörig att handla på uppdrag av upphovsrättsinnehavaren,
 • identifiera det upphovsrättsskyddade verk som påstås ha utsatts förintrångi,
 • identifiera materialet som påstås göra intrång i upphovsrätten eller som påstås vara utsatt för upphovsrättsintrång och ska tas bort, eller ska spärras, samt tillräcklig information för att vi ska kunna hitta materialet,
 • innehålla dina kontaktuppgifter inklusive adress, telefonnummer och en e-postadress,
 • innehålla en personlig redogörelse som anger att du i god tro anser att användningen av materialet på det påtalade sättet inte är godkänt av upphovsrättsinnehavaren, dennes ombud eller enligt lag
 • innehålla en redogörelse som anger att informationen i anmälan är korrekt och att du på heder och samvete är behörig att agera på uppdrag av upphovsrättsinnehavaren

8. Säkerhet

Vi arbetar hårt för att våra tjänster ska fortsätta vara en säker plats för alla användare. Men vi kan inte garantera det. Det är där du kommer in i bilden. Genom att använda tjänsterna, samtycker du till att:

 • Du inte kommer använda våra tjänster på något sätt som är olagligt eller förbjudet enligt dessa villkor.
 • Du inte kommer använda någon robot, spindel, crawler, scraper eller andra automatiserade sätt eller gränssnitt för att få tillgång till tjänsterna eller hämta andra användares information.
 • Du inte kommer använda eller utveckla någon tredjepartsapplikation som interagerar med våra tjänster eller andra användares innehåll eller information utan vårt skriftliga medgivande.
 • Du inte kommer använda tjänsterna på ett sätt som kan störa, avbryta, påverka eller hindra andra användare från att fullt ut använda tjänsterna, eller som kan skada, avaktivera, överbelasta eller försämra funktionen hos tjänsterna.
 • Du inte kommer använda eller försöka använda en annan användares konto, användarnamn eller lösenord utan hens tillstånd.
 • Du inte kommer att inhämta inloggningsdetaljer från andra användare.
 • Du inte kommer posta innehåll som innehåller pornografi, grafiskt våld, hot, hatpropaganda eller uppmaning till våld.
 • Du inte kommer ladda upp virus eller annan skadlig kod eller på annat sätt äventyra säkerheten hos tjänsterna.
 • Du inte kommer försöka kringgå eventuell innehållsfiltrerings-teknik som vi använder, eller försöka komma åt områden eller funktioner av tjänsterna som du inte har behörighet till.
 • Du inte kommer sondera, skanna eller testa sårbarheten hos våra tjänster eller något annat av våra system eller nätverk.
 • Du inte kommer att uppmuntra eller stödja någon som helst aktivitet som bryter mot de här villkoren.

Vi bryr oss även om din säkerhet när du använder våra tjänster. Så använd inte våra tjänster på ett sätt som kan hindra dig från att följa trafiksäkerhets- eller andra säkerhetslagar. Skicka till exempel aldrig Snappar när du kör. Och utsätt aldrig dig själv eller andra för fara bara för att ta en Snap.

9. Ditt konto

Du ansvarar för alla aktiviteter som sker på ditt Snapchat-konto. Så det är viktigt att du ser till att ditt konto är säkert. Ett sätt att göra det är att ha ett starkt lösenord som du inte använder för något annat konto.

Genom att använda tjänsterna, accepterar du att du förutom att använda ditt sunda förnuft, kommer att:

 • Du inte kommer skapa mer än ett konto till dig själv.
 • Du inte kommer skapa ett nytt konto om vi redan har inaktiverat ditt konto, såvida du inte fått vårt skriftliga tillstånd att göra så
 • Du inte kommersälja, hyra ut eller låna ut tillgång till ditt Snapchat-konto, Snappar, ett Snapchat-användarnamn eller en väns länk utan vårt skriftliga tillstånd.
 • Du inte kommer dela ditt lösenord.
 • Du inte kommer att logga in eller försöka få tillgång till tjänsterna via otillåtna applikationer eller klienter från tredje part.

Om du tror att någon har fått åtkomst till ditt konto ska du omedelbart kontakta Snapchat-support.

10. Memories

Memories är vår datalagringstjänst som gör det enklare för dig att minnas när som helst, var som helst. Genom att godkänna dessa villkor, kommer du automatiskt att aktivera Memories. När Memories är aktiverat, kommer det att fortsätta vara aktiverat så länge du har kvar ditt Snapchat-konto. Men du kan alltid slå av vissa Memories-funktioner i inställningarna.

Ett av de alternativ vi erbjuder i Memories är möjligheten att skapa en avgränsad del av Memories genom att välja en lösenkod som kan vara en PIN-kod eller en lösenfras eller någon annan kombination. Det här liknar de val för enhetslåsning som du kanske använder på din mobila enhet. Genom att välja en lösenkod gör du det svårare för en annan person som kommer åt din enhet att kunna se vad du har sparat i det avgränsade området i Memories. Men här kommer en stor varning: om du förlorar eller glömmer din lösenkod till Memories, eller om du slår in fel kod för många gånger, förlorar du tillgång till allt innehåll som du har sparat i det avgränsade området i Memories. Vi har ingen återställningsfunktion för lösenkoder till detta avgränsade område. Du är själv helt och hållet ansvarig för att komma ihåg din lösenkod. Gå till vår supportsida för mer information om lösenkoder.

Ditt innehåll i Memories kan bli otillgängligt av flera orsaker, som till exempel ett driftsfel eller om vi beslutar oss för att avsluta ditt konto. Eftersom vi inte kan lova att ditt innehåll alltid är tillgängligt, rekommenderar vi att du har en separat kopia av det innehåll du sparar i Memories.

Vi ger dig inga löften om att Memories kommer att kunna tillgodose just dina lagringsbehov. Vi förbehåller oss rätten att bestämma lagringsstorleken i Memories, och vi kan ändra denna storlek till och från efter eget gottfinnande. Och precis som för våra andra tjänster, kan din användning av Memories utnyttja utrymme i din enhet och påverka dina kostnader för mobildata.

Du har inte rätt att sälja vidare några Memories-funktioner. Det här innebär att du inte kan göra något sådant som att använda Memories för att driva din egen fillagrings- eller distributionstjänst för andra personer.

11. Dataavgifter och mobiltelefoner

Du är ansvarig för alla mobilavgifter som kan uppstå när du använder våra tjänster, inklusive textmeddelanden och dataavgifter. Om du är osäker på hur höga dessa avgifter är, bör du fråga din operatör innan du använder tjänsterna.

Om du ändrar eller inaktiverar mobiltelefonnumret som du använde för att skapa ett Snapchat-konto, måste du uppdatera din kontoinformation under Inställningar inom 72 timmar, för att kunna hindra att vi skickar meddelanden som är avsedda för dig till någon annan.

12. Tjänster från tredje part

Om du använder en tjänst, funktion eller funktionalitet som hanteras av en tredje part, och som är tillgänglig via våra tjänster (inklusive tjänster vi erbjuder tillsammans med den tredje parten), gäller varje parts villkor i den juridiska relationen mellan dig och parten i fråga. Varken Snap Group Limited eller Snap Inc. är ansvariga för villkoren från tredje part eller åtgärder som vidtagits inom ramen för tredjepartsvillkor.

13. Ändring av tjänsterna och uppsägning

Vi arbetar hela tiden med att förbättra våra tjänster och skapar hela tiden nya. Det innebär att vi kan lägga till eller ta bort funktioner, produkter eller funktionaliteter och vi kan även låsa eller stoppa tjänsterna helt. Vi kan vidta någon av dessa åtgärder när som helst, och när vi gör det kommer vi att försöka meddela dig det på förhand, men det kanske inte alltid är möjligt.

Även om vi hoppas att du kommer att vara en Snapchattare för alltid, kan du säga upp avtalet enligt dessa villkor när som helst och utan någon särskild anledning genom att avsluta ditt konto.

Snap Group Limited kan också säga upp avtalet med dig om du inte följer dessa villkor, våra community-riktlinjer eller lagen eller av något skäl utanför vår kontroll. Och även om vi försöker meddela dig i förväg, kan vi inte garantera det. Vår rätt att avsluta dessa villkor innebär att vi kan sluta tillhandahålla dig några tjänster eller påföra dig nya eller ytterligare begränsningar av dina möjligheter att använda tjänsterna. Vi kan till exempel inaktivera ditt konto på grund av långvarig inaktivitet och vi kan återta ditt användarnamn när som helst utan anledning.

Oavsett vem som säger upp dessa villkor, fortsätter både du och Snap Group Limited att vara bundna av avsnitten 3, 6, 9, 10 och 13-22 i villkoren.

14. Skadestånd

Du godkänner, i den utsträckning som tillåts enligt lag, att gottgöra, försvara och hålla Snap Group Limited, Snap Inc. och våra dotterbolag, chefer, tjänstemän, aktieägare, anställda, licenstagare, leverantörer och agenter ansvarsfria och skadeslösa från och mot alla klagomål, avgifter, anspråk, skador, förluster, kostnader, skulder, och utgifter (inklusive advokatkostnader) på grund av, till följd av, eller som på något sätt gäller: (a) din tillgång till eller användning av våra tjänster, (B) ditt innehåll eller (c) ditt brott mot dessa villkor.

15. Ansvarsfriskrivningar

Vi försöker hålla tjänsterna igång och fria från irritationsmoment. Men vi kan inte lova att vi alltid kommer lyckas.

Våra tjänster tillhandahålls "i befintligt skick" och "i den omfattning som är tillgänglig vid varje tillfälle" och i den utsträckning som är tillåtet enligt gällande lag utan några som helst garantier, varken uttryckliga eller underförstådda inklusive särskilt underförstådda garantier, förutsättningar eller andra villkor som gäller (i) säljbarhet, tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, äganderätt, tyst njutning, icke-intrång, eller (ii) som härrör från en förhandling. Samtidigt som Snap Group Limited försöker ge en bra användarupplevelse garanterar vi inte att: (a) tjänsterna alltid kommer att vara säkra, felfria eller på tid; (b) tjänsterna alltid kommer att fungera utan förseningar, störningar eller brister; eller (c) att innehåll eller information som du får via tjänsterna alltid kommer att vara aktuella eller korrekta.

OM LAGEN I DET LAND DÄR DU BOR INTE TILLÅTER NÅGON AV DE ANSVARSFRISKRIVNINGAR SOM ANGES I DENNA KLAUSUL SKA SÅDAN FRISKRIVNING INTE TILLÄMPAS.

Snap Group Limited, Snap Inc. och deras dotterbolag tar inget ansvar och är inte skyldiga för innehåll som du, en annan användare, eller en tredje part skapar, laddar upp, postar, skickar, tar emot eller lagrar på eller via våra tjänster. Du är införstådd med och accepterar att du kan utsättas för innehåll som kan vara stötande, olagligt, vilseledande, eller på annat sätt olämpligt, och som varken Snap Group Limited, Snap Inc. eller deras dotterbolag kommer att vara ansvariga för.

Inget i dessa villkor kommer att utesluta eller begränsa vårt ansvar för att ta bort innehåll om det krävs enligt lagen i det land där du bor.

16. Ansvarsbegränsning

Snap Group Limited, Snap Inc. och våra dotterbolag, chefer, tjänstemän, aktieägare, anställda, licensgivare, leverantörer och agenter, ska inte hållas ansvariga för indirekta, tillfälliga, eller särskilda skador, konsekvensmässig skada/skador, eller bortfall av vinst eller intäkter, oavsett om skadorna uppkommit direkt eller indirekt, eller förlust av data, användning, goodwill eller andra immateriella förluster till följd av: (a) din användning av tjänsterna eller oförmåga att använda tjänsterna; (b) din tillgång till eller oförmåga att få tillgång till tjänsterna; (c) användning eller innehåll från andra användare eller tredje part på eller via tjänsterna; eller (d) oauktoriserad tillgång till, användning eller ändring av ditt innehåll. Under inga omständigheter kommer Snap Group Limited, Snap Inc. eller deras dotterbolags samlade ansvar för alla fordringar som avser tjänsterna överstiga det högsta beloppet av 100 EUR eller det belopp du betalat Snap Group Limited, i förekommande fall, under de senaste 12 månaderna för betalade tjänster.

Ingenting i dessa villkor (eller för att undvika missförstånd i andra villkor du är föremål för i föhållande till tillhandahållandet av tjänster från Snap Group Limited, Snap Inc. eller deras dotterbolag) ska utesluta eller begränsa ansvaret hos Snap Group Limited, Snap Inc. eller deras dotterbolag för: a) dödsfall eller personskada som uppstår till följd av deras respektive avsikt eller försummelse; b) bedrägeri eller oriktig framställning; eller c) något annat ansvar i den utsträckning som sådant ansvar inte kan uteslutas eller begränsas som en rättslig fråga.

OM LAGEN I DET LAND DÄR DU BOR INTE TILLÅTER NÅGON AV DE ANSVARSFRISKRIVNINGAR SOM ANGES I DENNA KLAUSUL SKA SÅDAN FRISKRIVNINGAR INTE TILLÄMPAS.

17. Tvistelösning, skiljedom

Har du en fråga är du välkommen att höra av dig. Börja med att kontakta oss först så ser vi vilket som är det bästa sättet att lösa problemet på.

Vissa av våra tjänster kan ha tilläggsvillkor som innehåller tvistlösningsregler som är unika för den tjänsten eller din hemort.

Om du använder tjänsterna på uppdrag av ett företag (snarare än för personligt bruk), är du och Snap Group Limited överens om att i den utsträckning som lagen tillåter, ska alla anspråk och tvister mellan oss till följd av eller i samband med dessa villkor eller användningen av tjänsterna slutgiltigt avgöras enligt LCIA:s skiljeregler, vilka är tillagda som referens i denna klausul. Det kommer att finnas en skiljedomare (som ska utses av LCIA), skiljeförfarandet kommer att äga rum i London och genomföras på engelska. Om du inte vill godkänna denna klausul, får du inte använda tjänsterna.

18. Exklusiv domstol

I den mån parterna enligt dessa villkor tillåts att anhängiggöra tvister i domstol, är både du och Snap Group Limited överens om att alla krav och tvister (på grund av kontrakt eller på annat sätt) som uppstår ur eller i samband med detta avtal eller användningen av tjänsterna ska avgöras uteslutande i engelska domstolar i Storbritannien, såvida det inte är förbjudet enligt lagen i det land där du bor. Du och Snap Group Limited samtycker till exklusiv jurisdiktion för dessa domstolar.

19. Tillämplig lag

Lagarna i England och Wales styr dessa villkor och eventuella krav och tvister (gällande kontrakt eller på annat sätt) som uppstår ur eller i samband med dessa villkor eller det de gäller. Domstolarna i vissa länder kanske inte kan tillämpa lagarna i England och Wales för vissa tvister kopplade till dessa villkor. Om du bor i något av dessa länder, kan lagarna i ditt land tillämpas för sådana tvister.

20. Ogiltighet

Om någon bestämmelse i dessa villkor inte kan verkställas eller anses ogiltig, ska den bestämmelsen utgå ur villkoren och inte påverka resterande bestämmelsers giltighet eller verkställbarhet.

21. Tilläggsvillkor för särskilda tjänster

Med tanke på bredden av våra tjänster behöver vi ibland skapa ytterligare regler och villkor för särskilda tjänster. Sådana tilläggsvillkor, som du kommer att informeras om innan du börjar använda de aktuella tjänsterna, blir sedan en del av ditt avtal med oss om du accepterar dem. Om någon del av dessa tilläggsvillkor strider mot dessa villkor, ska tilläggsvillkoren gälla.

22. Slutliga villkor

 • Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och Snap Group Limited och ersätter alla tidigare avtal.
 • Dessa villkor varken skapar eller överför några rättigheter till tredje man.
 • Om vi låter bli att åberopa eller göra gällande en bestämmelse i dessa villkor, ska detta inte betraktas som ett avstående.
 • Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats ​​dig.
 • Du får inte överföra någon av dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor utan vårt medgivande.

Kontakta oss

Snap Group Limited välkomnar kommentarer, frågor, funderingar och förslag. Du kan kontakta oss eller få support genom att användadet här online-formuläret.

Det företag som ansvarar för tjänsterna utanför USA kallas Snap Group Limited och ligger i Storbritannien på 77 Shaftesbury Avenue, London, W1D 5DU, United Kingdom med företagsnummer 09.763.672. VAT ID: GB 237218316.