Snap Inc. Tjenestevilkår

(Hvis du bor i USA)

Virkning: 30. september 2021

Velkommen!

Vi har utarbeidet disse Tjenestevilkårene (som vi kaller “Vilkårene”) slik at du skal kjenne til reglene som styrer vårt forhold til deg som en bruker av våre Tjenester. Selv om vi har gjort vårt beste for å fjerne jus-språket fra Vilkårene, er det steder der disse fortsatt vil lyde og se ut som en tradisjonell kontrakt. Og det er en god grunn til det: Disse Vilkårene danner en juridisk bindende kontrakt mellom deg og Snap Inc. ("Snap"). Så vennligst les dem nøye.

Ved å bruke Snapchat, Bitmoji, eller noen andre av våre produkter eller tjenester som er underlagt disse Vilkår (som vi samlet kaller "Tjenestene"), så samtykker du til disse Vilkår. Ikke bruk Tjenestene dersom du ikke samtykker i vilkårene.

Disse Vilkårene gjelder hvis du bor i USA eller om du hovedsakelig driver forretning i USA. Om du bor utenfor USA eller om du hovedsakelig driver forretning utenfor USA, leverer Snap Group Limited deg Tjenestene og ditt forhold styres av Snap Group Limited Tjenestevilkår.

VOLDGIFTSMERKNAD: DISSE VILKÅRENE INNEHOLDER EN VOLDGIFTSKLAUSUL LITT NEDENFOR. MED UNNTAK AV VISSE TYPER TVISTER SOM NEVNES I VOLDGIFTSKLAUSULEN UNDER, SAMTYKKER DU OG SNAP I AT TVISTER MELLOM OSS SKAL LØSES MED OBLIGATORISK BINDENDE VOLDGIFT OG DU OG SNAP FRASIER DERE ALLE RETTIGHETER TIL Å DELTA I ET GRUPPESØKSMÅL ELLER GRUPPEVOLDGIFT. DU HAR RETT TIL Å VELGE BORT VOLDGIFT, SOM FORKLART I VOLDGIFTSKLAUSULEN.

1. Hvem kan bruke Tjenestene

Ingen under 13 år har lov til å opprette en konto eller bruke Tjenestene. Hvis du er under 18 år gammel, kan du kun bruke Tjenestene med samtykke fra din forelder eller verge. Vennligst vær sikker på at din forelder eller verge har gjennomgått og diskutert disse Vilkårene med deg før du begynner å bruke Tjenestene. Vi kan tilby ytterligere Tjenester med ytterligere vilkår som kan kreve at du må være enda eldre for å bruke dem. Pass derfor på å lese alle vilkårene nøye. Ved å bruke Tjenestene, erklærer og garanterer du at:

 • Du kan inngå en bindende kontrakt med Snap;

 • du ikke er en person som er utelukket fra å bruke Tjenestene i henhold til amerikansk lovgivning, eller annen gjeldende lovgivning – noe som for eksempel betyr at du ikke står i det amerikanske finansdepartementets liste over spesielt angitte statsborgere eller har fått lignende begrensninger;

 • du er ikke en dømt seksualforbryter; og

 • Du vil rette deg etter disse Vilkårene og alle anvendelige lokale, statlige, nasjonale og internasjonale lover, regler og reguleringer.

Om du bruker Tjenestene på vegne av en forretning eller en annen enhet, erklærer du at du har myndighet til å binde den forretningen eller den enheten til disse Vilkårene, og du samtykker til disse Vilkårene på vegne av den forretning eller den enhet (og alle referanser til "du" og "din" i disse Vilkårene vil bety både deg som sluttbruker og den forretning eller den enheten). Hvis du bruker tjenestene på vegne av en enhet i den amerikanske regjeringen, godtar du Tillegget til Snap Inc. sine Vilkår for amerikanske myndigheter.

2. Rettigheter vi gir deg

Siden av deg og oss, er Snap (og deres lisensgivere) eier av Tjenestene, inkludert alt privateid innhold, informasjon, materiale, programvare, bilder, tekst, grafikk (inkludert Bitmoji avatarer som du kan montere ved hjelp av visuelle elementer vi leverer), illustrasjoner, logoer, patenter, varemerker, tjenestemerker, opphavsrettigheter, fotografier, lyd, videoer, musikk, og "utseende og følelsen" av Tjenestene, og alle relaterte immaterielle rettigheter. Snap gir deg en verdensomspennende, royalty-fri, ikke-overførbar, ikke-eksklusiv, gjenkallelig og ikke-underlisensierbar lisens til å bruke Tjenestene. Denne lisensen har kun som formål å legge til rette for å bruke og nyte Tjenestene på en måte som er tillatt ifølge våre retningslinjer, som våre Samfunns-retningslinjer, Lyder og Snapchat-retningslinjer. Du kan ikke bruke Tjenestene på måter som ikke er tillatt ifølge disse vilkårene. Du kan heller ikke hjelpe andre til dette.

3. Rettigheter du gir oss

Mange av våre Tjenester lar deg skape, laste opp, publisere, sende, motta og lagre innhold. Når du gjør det, beholder du all eierskapsrettigheter i det innholdet som du hadde i utgangspunktet. Men du gir oss tillatelse til å bruke innholdet. Omfanget av lisensen avhenger av hvilke tjenester du bruker og innstillingene du har valgt.

For alt innhold du sender inn til Tjenestene, gir du Snap og våre tilknyttede selskaper en verdensomspennende, royalty-fri, underlisensierbar, og overførbar lisens til å drifte, lagre, bruke, vise, reprodusere, modifisere, tilpasse, redigere, publisere, analysere, overføre og distribuere dette innholdet. Denne lisensen har det formål å drive, utvikle, levere, markedsføre og forbedre Tjenestene, samt utforske og utvikle nye. Denne lisensen inkluderer vår rettighet til å gjøre ditt innhold tilgjengelig for, og gi disse rettighetene videre til, tjenesteleverandører som vi har avtalefestede forhold med relatert til levering av Tjenestene, utelukkende for formålet å levere disse Tjenestene.

Vi kaller innleveringer til Story som er innstilt for å kunne bli sett av alle, og innhold du sender inn til offentlige tjenester, som for eksempel Offentlige profiler, Snap-kart eller Lens Studio, for "Offentlig Innhold". Fordi Offentlig innhold er offentlig av natur, gir du Snap, våre tilknyttede selskaper, andre brukere av Tjenestene, og våre forretningspartnere de samme rettighetene du gir for ikke-Offentlig innhold i forrige avsnitt, samt en ubegrenset, verdensomspennende, royalty-fri, ugjenkallelig, og evigvarende rett og lisens til å skape avledede verk fra, promotere, utstille, kringkaste, syndikere, reprodusere, distribuere, synkronisere, legge til grafikk og lydeffekter, offentlig fremføre, og offentlig vise frem alle eller enhver del av ditt Offentlige innhold (inkludert den separate videoen, bilde, lydinnspillingen, eller musikalske komposisjoner som finnes i det) i enhver form, og i alle medier eller distribusjonsmetoder, nå kjent eller senere utviklet. Når du fremstår i, skaper, laster opp, legger ut eller sender Offentlig innhold (inkludert din Bitmoji), gir du også Snap, våre tilknyttede selskaper, andre brukere av Tjenestene og våre forretningspartnere en ubegrenset, verdensomspennende, royalty-fri, ugjenkallelig og evigvarende rett og lisens til å bruke navnet, skikkelsen og stemmen til alle som er i ditt Offentlige innhold i kommersielle eller ikke-kommersielle formål. Dette betyr blant annet at du ikke har krav på kompensasjon hvis ditt innhold, videoer, bilder, lydopptak, musikalske komposisjoner, navn, likhet eller stemme brukes av oss, våre tilknyttede selskaper, brukere av Tjenestene, eller våre forretningspartnere. For mer informasjon om hvordan du tilpasser hvem som kan se på innholdet ditt, vennligst ta en titt på våre Personvernbetingelser og Supportnettsted. Offentlig innhold må være egnet for personer i alderen 13 år og eldre.

Selv om det ikke er påkrevd at vi gjør det, kan vi åpne, gjennomgå, screene og slette innholdet ditt når som helst og av uansett årsak, inkludert for å drifte og utvikle Tjenestene eller hvis vi mener at innholdet ditt bryter med disse Vilkårene. Det er likevel du, ene og alene, som er ansvarlig for innholdet du lager, laster opp, publiserer, sender eller lagrer via Tjenestene.

Vi, våre tilknyttede selskaper og våre tredjepartspartnere kan plassere annonsering på Tjenestene, inkludert skreddersydd annonsering basert på informasjonen du gir oss, vi samler inn, eller vi får om deg. Annonsering kan noen ganger vises nær, mellom, over, eller i ditt innhold.

Vi liker alltid å få tilbakemeldinger fra brukerne våre. Men hvis du gir oss tilbakemeldinger eller forslag, vit at vi kan bruke disse uten å kompensere deg, og uten noen restriksjoner eller forpliktelser overfor deg. Du samtykker til at vi vil eie alle rettigheter i ethvert materiale eller gjenstander vi utvikler basert på slike tilbakemelding eller forslag.

4. Tilleggsvilkår for bestemte tjenester

Ytterligere vilkår og betingelser som er oppført på siden for Snaps Vilkår og Retningslinjer eller som på annen måte gjøres tilgjengelig for deg, kan gjelde for bestemte tjenester. Hvis du bruker disse Tjenestene, blir disse tilleggsvilkårene en del av disse Vilkårene. Hvis noen av de gjeldende tilleggsvilkårene er i strid med disse Vilkårene, vil tilleggsvilkårene gjelde mens du bruker Tjenestene som de gjelder.

5. Personvern

Ditt personvern er viktig for oss. Du kan lære om hvordan vi behandler informasjonen din når du bruker våre Tjenester ved å lese Personvernbetingelsene.

6. Andre sitt innhold

Mye av innholdet i våre Tjenester lages av brukere, utgivere og andre tredjeparter. Enten det innholdet er lagt ut offentlig eller sendt privat, så er innholdet utelukkende ansvaret til brukeren eller entiteten som sendte det inn. Selv om Snap forbeholder seg retten til å gjennomgå eller fjerne alt innhold som vises på Tjenestene, gjennomgår vi ikke nødvendigvis alt. Så vi kan ikke — og vil ikke — garantere at andre brukere eller innholdet de leverer via Tjenestene vil overholde våre Vilkår eller Samfunnsretningslinjer.

7. Respekt for Tjenestene og Snaps rettigheter

Du må også respektere Snaps rettigheter og overholde Snapchat retningslinjer for merkevarer, Bitmoji retningslinjer for merkevarer, og alle andre retningslinjer, supportsider eller Vanlige spørsmål publisert av Snap eller våre tilknyttede selskaper. Det betyr blant annet at du ikke kan gjøre, forsøke å gjøre, legge til rette for eller oppmuntre noen andre til å gjøre det følgende:

 • bruke varemerkematerialer, logoer, ikoner, elementer av brukergrensesnitt, design, bilder, videoer eller noe annet materiale Snap gjør tilgjengelig via Tjenestene, unntatt når dette er eksplisitt tillatt i disse Vilkårene, Snapchat retningslinjer for merkevarer, Bitmoji retningslinjer for merkevarer eller noen andre retningslinjer for merkevarer publisert av Snap eller våre tilknyttede selskaper;

 • bryte eller krenke Snaps eller våre tilknyttede selskapers opphavsrettigheter, varemerker eller andre immaterielle rettigheter;

 • kopiere, endre, arkivere, laste ned, laste opp, utlevere, distribuere, selge, lease, syndikere, kringkaste, utføre, fremføre, gjøre tilgjengelig, lage avledninger av, eller på annen måte bruke Tjenestene eller innholdet på Tjenestene, annet enn midlertidige filer som automatisk lagres av din nettleser for visningsformål, som ellers er uttrykkelig tillatt i disse Vilkårene, som ellers er uttrykkelig tillatt av oss skriftlig, eller som gjort mulig av Tjenestenes tiltenkte funksjonalitet;

 • lage mer enn konto for deg selv, lage en ny konto om vi allerede har deaktivert kontoen din, forsøke å få tilgang til Tjenestene gjennom uautoriserte tredjepartsapplikasjoner, skaffe deg innloggingsdetaljer fra andre brukere, eller kjøpe, selge, leie eller lease tilgang til din konto, et brukernavn, Snaps eller en venns link;

 • omvendt utvikling av, duplisere, ta fra hverandre, demontere eller dekode Tjenestene (inkludert enhver underliggende idé eller algoritme), eller på annen måte trekke ut kildekoden til programvaren til Tjenesten;

 • bruke enhver robot, spider, søkerobot, skjermskraping eller andre automatiserte metoder eller grensesnitt for å få tilgang til Tjenestene eller trekke ut andre brukere sin informasjon;

 • bruke eller utvikle enhver tredjepartsapplikasjon som interagerer med Tjenestene eller andre brukeres innhold eller informasjon uten vårt skriftlige samtykke;

 • bruke tjenestene på noen måte som kan virke forstyrrende på, forhindre, påvirke negativt eller hindre andre brukere fra å få fullt utbytte av Tjenestene, eller som kan skade, deaktivere, overbelaste, eller forringe funksjonen til Tjenestene på noen måte;

 • laste opp virus eller annen ondsinnet kode eller på annen måte kompromittere, omgå eller unnvike Tjenestenes sikkerhet;

 • prøve å omgå noen av teknikkene for innholdsfiltrering som vi bruker, eller prøve å få tilgang til områder eller funksjoner på tjenestene som du ikke er autorisert til å ha tilgang til;

 • sondere, skanne eller teste sårbarheten til våre Tjenester eller ethvert system eller nettverk;

 • bryte enhver gjeldende lov eller regulering i forbindelse med din tilgang til eller bruk av Tjenestene; eller

 • få tilgang til eller bruke Tjenestene på noen måte ikke uttrykkelig tillatt i disse Vilkårene eller våre Samfunnsretningslinjer.

8. Respektere andres rettigheter

Snap respekterer andres rettigheter. Det burde du også. Du kan derfor ikke bruke Tjenestene, eller gjøre det mulig for noen andre å bruke Tjenestene, på en måte som bryter eller krenker andres publisitetsrettigheter, personvern, opphavsrettigheter, varemerkerettigheter eller andre immaterielle rettigheter. Når du sender inn innhold til Tjenesten, er du enig i og erklærer at du eier dette innholdet, eller at du har mottatt alle nødvendige tillatelser, klargjøringer og autorisasjoner for å sende det inn til Tjenesten (inkludert, om gjeldende, retten til å gjøre mekaniske reproduksjoner av de musikalske verkene legemliggjort i ethvert lydopptak, synkronisere alle komposisjoner til ethvert innhold, offentlig utføre alle komposisjoner eller lydopptak, eller noen andre gjeldende rettigheter for enhver musikk som ikke er gitt av Snap som du inkluderer i innholdet ditt) og gi rettighetene og lisensene som finnes i disse Vilkårene for ditt innhold. Du samtykker også til at du ikke vil bruke eller forsøke å bruke en annen brukers konto, unntatt på en måte som er tillat av Snap eller dets tilknyttede selskaper.

Snap overholder lovgivning knyttet til immaterielle rettigheter, inkludert Digital Millennium Copyright Act, og tar rimelige tiltak for å raskt fjerne alt krenkende materiale som vi blir oppmerksomme på fra våre Tjenester. Hvis Snap blir oppmerksomme på at en bruker gjentatte ganger har krenket opphavsrettigheter, vil vi ta rimelige tiltak i vår makt for å avslutte denne brukerens konto. Om du mener at noe på Tjenestene bryter åndsverksrettigheter som du eier eller kontrollerer, vennligst rapporter det gjennom skjemaet tilgjengelig gjennom dette verktøyet. Eller du kan sende en melding til vår utpekte agent: Snap Inc. Ved: Copyright Agent, 3000 31st Street, Santa Monica, CA 90405, e-post: copyright @ snap.com. Ikke bruk denne e-postadressen til noe annet enn å rapportere brudd på åndsverksrettigheter, alle andre e-poster vil bli ignorert. For å rapportere andre overtredelser på Tjenestene, vennligst bruk verktøyet tilgjengelig her. Dersom du sender inn et varsel til vår Copyright-agent, må det samsvare med kravene beskrevet i 17 U.S.C. § 512(c)(3). Det betyr at varselet må:

 • inneholde fysisk eller elektronisk signatur fra en person som er autorisert til å handle på vegne av eieren av opphavsretten;

 • identifisere det opphavsrettslig beskyttede verket som hevdes å ha blitt krenket;

 • identifisere materialet som hevdes å være krenkende eller gjenstand for krenkende aktivitet og som skal fjernes eller få tilgangen deaktivert, og tilstrekkelig informasjon til å gjøre det mulig for oss å finne materialet;

 • legge ved kontaktinformasjon, inkludert adresse, telefonnummer og en e-postadresse;

 • legge ved en personlig erklæring om at du i god tro mener at materialet slik det brukes, ikke er autorisert av eieren av opphavsretten, vedkommendes agent eller lovgivning; og

 • legge ved en erklæring om at informasjonen i varselet er nøyaktig og at du, under ed, er autorisert til å handle på vegne av innehaveren av opphavsretten.

9. Sikkerhet

Vi prøver hardt å gjøre Tjenestene våre til et trygt sted for alle brukere. Men vi kan ikke garantere dette. Det er derfor du må bidra. Ved å bruke Tjenestene, samtykker du til at du til enhver tid vil overholde disse Vilkårene, inkludert Samfunnsretningslinjer og alle andre retningslinjer Snap gjør tilgjengelig for å opprettholde sikkerheten til Tjenestene.

Om du ikke overholder disse, forbeholder vi oss retten til å fjerne alt støtende innhold, avslutte eller begrense synligheten til din konto, og varsle tredjeparter, inkludert politimyndigheter – og gi disse tredjepartene informasjon relatert til kontoen din. Dette steget kan være nødvendig for å beskytte sikkerheten til våre brukere og andre, for å etterforske, ordne opp i og håndheve potensielle brudd på Vilkår, og for å oppdage og løse eventuelle bekymringer knyttet til svindel eller sikkerhet.

Vi bryr oss også om din fysiske sikkerhet mens du bruker våre Tjenester. Ikke bruk Tjenestene på en måte som kan distrahere deg fra å følge trafikk- eller sikkerhetslover. For eksempel, bruk aldri Tjenestene mens du kjører. Og sett aldri deg selv eller andre i fare bare for å kunne ta en Snap.

10. Kontoen din

For å bruke visse Tjenester, må du lage en konto. Du samtykker til å gi oss nøyaktig, fullstendig og oppdatert informasjon i sammenheng med din konto. Du er ansvarlig for all aktivitet som skjer på kontoen din. Derfor er det viktig at du holder kontoen din sikret. En måte du kan gjøre det på, er å velge et sterkt passord som du ikke bruker til noen annen konto. Om du tror at noen har fått tilgang til kontoen din, vennligst kontakt Support umiddelbart. All programvare som vi leverer, kan automatisk lastes ned og installeres oppgraderinger til, oppdateres eller andre nye funksjoner. Du kan justere disse automatiske nedlastingene via enhetens innstillinger. Du samtykker i å ikke lage noen konto hvis vi tidligere har fjernet eller utestengt deg eller kontoen din fra noen av våre Tjenester, med mindre vi samtykker til noe annet.

11. Minner

Minner er vår datalagringstjeneste som gjør det enklere for deg å huske tilbake når som helst og hvor som helst. Ved å akseptere disse Vilkårene, vil du automatisk aktivere Minner. Når Minner er aktivert, vil tjenesten forbli aktivert så lenge du opprettholder din Snapchat-konto. Men du kan slå av visse Minner-funksjoner i Innstillinger.

En av mulighetene vi tilbyr med Minner, er å opprette et beskyttet område ved å passordbeskytte det med en PIN-kode, et passord eller en annen beskyttelse. Dette er likt enhetens låse-alternativ som du kan bruke på din mobile enhet; ved å skape en passkode, reduserer du sannsynligheten for at en annen person som får tak i enheten vil være i stand til å se hva du lagret på det beskyttede området av Minner. Men her følger en viktig advarsel: OM DU MISTER ELLER GLEMMER PASSKODEN TIL DINE MINNER, ELLER OM DU TRYKKER IN FEIL KODE FOR MANGE GANGER, VIL DU MISTE TILGANG TIL INNHOLDET DU HAR LAGRET I DET BESKYTTEDE OMRÅDET I MINNER. Vi tilbyr ikke funksjoner for å gjenopprette passkoder for dette beskyttede området. Du er selv ansvarlig for å huske passkoden. Vennligst gå til vårt Supportnettsted for flere detaljer om passkoder.

Innholdet i Minner kan bli gjort utilgjengelig av forskjellige årsaker, for eksempel på grunn av driftssvikt eller dersom vi beslutter å avslutte kontoen din. Ettersom vi ikke kan love at innholdet alltid vil være tilgjengelig, anbefaler vi at du lagrer en egen kopi av innholdet du lagrer i Minner. Vi kan ikke love deg at Minner imøtekommer dine spesifikke lagringsbehov. Vi forbeholder oss retten til å sette grenser for lagringen i Minner, og disse grensene kan endres fra tid til annen etter vårt eget forgodtbefinnende. Og akkurat som med våre andre tjenester, kan bruken av Minner oppta plass på enheten, og kan medføre mobile datakostnader.

12. Datakostnader og mobiltelefoner

Du er ansvarlig for alle mobilkostnader som du kan pådra deg for å bruke våre Tjenester, inkludert tekstmeldinger (SMS, MMS, eller fremtidige slike protokoller eller teknologier) og datakostnader. Hvis du er usikker på hva disse kostnadene kan være, bør du spørre tjenesteleverandøren din før du bruker Tjenestene.

Ved å gi oss ditt mobiltelefonnummer, godtar du å motta SMS-meldinger fra Snap relatert til Tjenestene, inkludert om kampanjer, din konto, og ditt forhold til Snap. Disse SMS-meldingene kan sendes til ditt mobiltelefonnummer selv om ditt mobiltelefonnummer er registrert på hvilket som helst statlig eller føderal "Ikke ring"-register eller tilsvarende internasjonale registre.

Om du endrer eller deaktiverer mobiltelefonnummeret som du brukte til å lage en konto, må du oppdatere din kontoinformasjon gjennom Innstillinger innen 72 timer for å hindre oss i å sende meldinger tiltenkt deg til noen andre.

13. Tredjepartstjenester

Visse Tjenester kan vise, inkludere eller gjøre tilgjengelig innhold, data, informasjon, applikasjoner, funksjoner eller materialer fra tredjeparter ("Tredjepartsmaterialer"), eller gi lenker til visse tredjepartsnettsteder. Om du bruker ethvert tredjepartsmateriale som gjøres tilgjengelig gjennom våre Tjenester (inkludert Tjenester vi i fellesskap tilbyr med tredjeparten), vil hver av partens vilkår gjelde for den respektive partens forhold til deg. Hverken Snap eller våre tilknyttede selskaper er ansvarlige eller erstatningsansvarlige for en tredjepart sine vilkår eller handlinger gjort ifølge en tredjeparts vilkår. I tillegg, ved å bruke Tjenestene, erkjenner og samtykker du i at Snap ikke er ansvarlige for å undersøke eller evaluere innholdet, nøyaktigheten, fullstendigheten, tilgjengeligheten, aktualiteten, gyldigheten, samsvar med opphavsrett, lovligheten, anstendigheten, kvaliteten eller ethvert annet aspekt av slike tredjepartsmaterialer eller nettsteder. Vi garanterer ikke, støtter ikke, og tar intet og vil ikke ha noe ansvar eller erstatningsansvar overfor deg eller noen annen person i sammenheng med tredjepartstjenester, tredjepartsmaterialer eller tredjepartsnettsteder, eller for noen andre materialer, produkter eller tjenester tilhørende tredjeparter. Tredjepartsmaterialer og lenker til andre nettsteder er gitt utelukkende som en bekvemmelighet for deg.

14. Modifisering av Tjenestene og oppsigelse

Vi forbedrer stadig Tjenestene våre og lager nye hele tiden. Det betyr at vi kan legge til eller fjerne funksjoner eller produkter, og vi kan også fjerne eller stoppe Tjenestene helt. Vi kan iverksette hvilken som helst av disse tiltakene når som helst, av hvilken som helst grunn, og når vi gjør det kan det hende at vi ikke vil varsle deg på forhånd.

Selv om vi håper du forblir en Snapchatter hele livet, kan du si opp disse Vilkårene når som helst og av uansett årsak ved å slette din Snapchat-konto (eller, i noen tilfeller, kontoen tilknyttet den gjeldende delen av Tjenestene du bruker).

Vi kan avslutte eller midlertidig suspendere din tilgang til Tjenestene hvis du ikke overholder disse Vilkårene, våre Samfunnsretningslinjer eller loven, av hvilken som helst grunn utenfor vår kontroll, eller av uansett årsak, og uten noen forhåndsbeskjed. Det betyr at vi kan si opp disse Vilkårene, slutte å levere til hele eller enhver del av Tjenestene til deg, eller innføre nye eller ytterligere begrensninger på din evne til å bruke våre Tjenester. Og selv om vi vil prøve å gi deg beskjed på forhånd, kan vi ikke garantere at slik forhåndsbeskjed vil være mulig under alle omstendigheter. Vi kan for eksempel deaktivere kontoen din på grunn av langvarig inaktivitet, og vi kan ta tilbake ditt brukernavn når som helst, uansett årsak.

Uavhengig av hvem som avslutter disse Vilkårene, er både du og Snap fortsatt bundet av Seksjonene 3, 4 (i den grad alle ytterligere vilkår og betingelser ville, ifølge deres vilkår, fortsatt være gjeldende), og 6 - 23 i Vilkårene.

15. Skadesløsholdelse

Du samtykker til, i den grad som er tillatt av anvendelig rett, å skadesløsholde og forsvare Snap, våre tilknyttede selskaper, datterselskaper, direktører, aksjonærer, ansatte, konsesjonsgivere, og agenter fra og mot enhver og alle klager, anklagelser, fordringer, skader, tap, kostnader, avgifter, forpliktelser, erstatningsansvar, og utgifter (inkludert advokatutgifter) på grunn av, som oppstår på grunn av eller relatert på noen måte til: (a) din tilgang til eller bruk av Tjenestene, eller noen produkter eller tjenester som tilbys av en tredjepart i forbindelse med Tjenestene, selv om det er anbefalt, gjort tilgjengelig eller godkjent av Snap; (b) ditt innhold, inkludert inngrepssøksmål/krav relatert til ditt innhold; (c) ditt brudd på disse Vilkårene eller enhver anvendelig lov eller regulering; eller (d) din uaktsomhet, forsømmelse eller vesentlig mislighold.

16. Ansvarsfraskrivelser

Vi prøver å holde Tjenestene oppe å gå og fri for forstyrrelser. Vi kan likevel ikke love at vi vil lykkes.

TJENESTENE LEVERES «SOM DE ER», «SOM TILGJENGELIGE» OG I DEN GRAD LOVEN TILLATER, UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, INDIREKTE GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL, TITTEL OG UKRENKELIGHET. I TILLEGG, SELV OM VI FORSØKER Å GI EN GOD BRUKEROPPLEVELSE, ERKLÆRER ELLER GARANTERER VI IKKE AT: (A) TJENESTENE ALLTID VIL VÆRE SKRE, FEILFRIE ELLER I TIDE; (B) TJENESTENE VIL ALLTID FUNGERE UTEN FORSINKELSER, AVBRYTELSER, ELLER FEIL; ELLER (C) AT ETHVERT INNHOLD, BRUKERINNHOLD ELLER INFORMASJON DU FÅR PÅ ELLER GJENNOM TJENESTENE VIL VÆRE I TIDE ELLER NØYAKTIGE.

HVERKEN VI ELLER VÅRE TILKNYTTEDE SELSKAPER TAR ANSVAR ELLER TAR PÅ SEG ERSTATNINGSANSVAR FOR NOE INNHOLD SOM DU, EN ANNEN BRUKER ELLER EN TREDJEPART LAGER, LASTER OPP, PUBLISERER, LEGGER UT, SENDER, MOTTAR ELLER LAGRER PÅ ELLER VIA VÅRE TJENESTER. DU FORSTÅR OG GODTAR AT DU KAN EKSPONERES FOR INNHOLD SOM KAN VÆRE STØTENDE, ULOVLIG, VILLEDENDE ELLER PÅ ANNET VIS UPASSENDE. HVERKEN VI ELLER NOEN AV VÅRE TILKNYTTEDE SELSKAPER VIL HOLDES ANSVARLIG FOR NOE AV DETTE.

17. Ansvarsbegrensning

I HØYEST GRAD TILLATT AV LOVEN, VIL VI OG VÅRE ADMINISTRERENDE MEDLEMMER, AKSJONÆRER, ANSATTE, TILKNYTTEDE SELSKAPER, LISENSGIVERE, AGENTER OG LEVERANDØRER IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN INDIREKTE, UNDERORDNEDE, SPESIELLE, RESULTERENDE, STRAFFRELATERTE, ELLER FLERE ("MULTIPLE") ERSTATNINGER ELLER STRAFFEERSTATNINGER ELLER NOE TAP AV PROFITT ELLER INNTEKTER, UANSETT OM DETTE PÅFØRES DIREKTE ELLER INDIREKT, ELLER ETHVERT TAP AV DATA, BRUK, GODVILJE, ELLER ANDRE UHÅNDGRIPELIGE TAP, SOM RESULTERER I FRA: (A) DIN TILGANG TIL ELLER BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å FÅ TILGANG TIL ELLER BRUK AV TJENESTENE; (B) OPPFØRSELEN ELLER INNHOLDET TIL ANDRE BRUKERE ELLER TREDJEPARTER PÅ ELLER GJENNOM TJENESTENE; ELLER (C) UAUTORISERT TILGANG, BRUK ELLER ENDRING AV DITT INNHOLD, SELV OM VI HAR BLITT GJORT KLAR OVER MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VIL VÅRT SAMLEDE ANSVAR FOR ALLE KRAV RELATERT TIL TJENESTENE OVERSKRIDE 100 USD ELLER SUMMEN DU BETALTE OSS I LØPET AV DE 12 MÅNEDENE FØR DATOEN FOR AKTIVITETEN SOM ER OPPHAVET TIL KRAVET.

18. Voldgift, fraskrivelse av gruppesøksmål og fraskrivelse av søksmål med jury

VENNLIGST LES FØLGENDE AVSNITT NØYE DA DE KREVER AT DU OG SNAP INC. ER ENIGE I Å LØSE ALLE TVISTER OSS IMELLOM GJENNOM BINDENDE, INDIVIDUELL VOLDGIFT.

a. Anvendelighet av voldgiftsavtalen. I denne Seksjon 18 ("Voldgiftsavtale"), er du og Snap enige om at alle krav og tvister (enten kontraktsmessige, erstatningsrettslige, eller annet), inkludert alle lovfestede krav og tvister, som springer ut av, er knyttet til, eller er i forbindelse med Vilkårene eller bruken av Tjenestene som ikke kan løses i småkravsretten, vil løses ved bindende voldgift på individuell basis, med unntak av at du og Snap ikke er påkrevd å megle tvister der en av partene søker rimelig oppreisning for påstått ulovlig bruk av opphavsrett, varemerker, varenavn, logoer, forretningshemmeligheter eller patenter. For å gjøre det helt klart: Uttrykket "alle krav og tvister" inkluderer også krav og tvister som har oppstått mellom oss før disse Vilkårenes dato. I tillegg, alle tvister angående om hvorvidt en sak kan løses med voldsgift (inkludert tvister om omfanget, anvendelighet, håndhevelsen, gjenkalleligheten, eller gyldigheten til voldsgiftsavtalen) skal avgjøres av voldgiftsdommeren, unntatt som uttrykkelig er angitt nedenfor.

b. Voldgiftsregler Federal Arbitration Act styrer tolkningen og håndhevelsen av denne tvisteløsningsordningen. Voldgift vil bli initiert gjennom American Arbitration Association (“AAA”) og vil bli styrt av AAA Consumer Arbitration Rules, tilgjengelig her ved tidspunkt av disse Vilkårenes dato, eller ved å ringe AAA på 1-800-778-7879. Hvis AAA ikke er tilgjengelig for voldgift i saken, velger partene en alternativ voldgiftsdomstol. Reglene til voldgiftsinstituttet styrer alle aspektene ved voldgiften, med unntak for de tilfeller der reglene bryter med disse Vilkårene. Voldgiften vil ledes av én nøytral voldgiftsdommer. Alle krav eller tvister der den totale summen som kreves er mindre enn 10 000 USD, kan løses gjennom bindende voldgift uten fremmøte, som et alternativ for parten som søker erstatning. For krav og tvister der den totale summen er på 10 000 USD eller mer avgjøres retten til å ha en høring av voldgiftsinstituttets regler. Eventuelle bedømmelser om erstatningssum som gjøres av voldgiftsdommeren, kan legges frem for en hvilken som helst kompetent domstol.

c. Ytterligere regler for voldgift ved uteblivelse. Hvis voldgift uten fremmøte velges, skal voldgiften utføres over telefon, online, med skriftlige innspill eller en kombinasjon av disse tre fremgangsmåtene; den spesifikke måten velges av parten som initierer voldgiften. Voldgiften skal ikke involvere noe personlig tilstedeværelse av partene eller vitner med mindre partene har blitt enige om annet.

d. Avgifter. I henhold til AAA Consumer Arbitration Rules skal, utenom innleveringsgebyret som skal betales av deg, alle andre kostnader knyttet til gjennomføring av voldgift betales av Snap, inkludert eventuelle gjenværende gebyrer knyttet til saksadministrasjon og alle avgifter knyttet til voldgiftsdommerens tjenester. Hvis innleveringsgebyret til voldgift overstiger innleveringsgebyret for å bringe en sammenliknbar sak i den føderale domstolen hvor du bor, vil Snap tilbakebetale deg for forskjellen i pris mellom innleveringsgebyret for voldgift og innleveringsgebyret som ville ha vært gjeldende i den føderale domstolen der du bor. Om Snap er parten som initierer voldgift mot deg, vil Snap betale alle kostnader forbundet med voldgift, inkludert hele innleveringsgebyret.

e. Voldgiftdommerens myndighet. Voldgiftsdommeren vil avgjøre domsmyndigheten til voldgiftsdommeren, og rettighetene og ansvaret, om noen, til deg og Snap. Tvisten blir ikke konsolidert med andre saker og slås ikke sammen med andre saker eller parter. Voldgiftdommeren har myndighet til å innvilge begjæringer som er dispositive for alle eller deler av ethvert krav eller enhver tvist. Voldgiftsdommeren har myndighet til å tilkjenne økonomisk erstatning og til å tilkjenne eventuelle ikke-økonomisk avhjelp eller godtgjørelser som er tilgjengelig for person i henhold til lovgivning, voldgiftsreglene og Vilkårene. Voldgiftsdommeren skal utstede en skriftlig avgjørelse som beskriver de essensielle grunnlagene og konklusjonene som avgjørelsen er basert på, inkludert utregningen av eventuell tilkjent erstatning. Voldgiftsdommeren har samme myndighet til å tilkjenne erstatning og annen kompensasjon på en individuell basis som en dommer i en rettsak har. Avgjørelsen til voldgiftsdommeren er endelig og bindende for deg og Snap.

f. Fraskrivelse fra rettsak med jury. DU OG SNAP FRASKRIVER DERE HERVED ALLE KONSTITUSJONELLE OG LOVBESTEMTE RETTIGHETER TIL Å GÅ TIL RETTSSAK OG HA EN PROSESS FORAN EN DOMMER ELLER JURY. Du og Snap velger istedenfor at krav og tvister skal løses ved voldgift. Voldgiftsprosedyrer er typisk mer begrensede, mer effektive og mindre kostbare enn prosedyren som gjelder i en rettssal og er bare gjenstand for en veldig begrenset prøving av en domstol. Ved enhver rettstvist mellom deg og Snap med formål om å oppheve eller håndheve en voldgiftskjennelse, FRASKRIVER DU OG SNAP DERE ALLE RETTIGHETER TIL Å GÅ TIL SØKSMÅL MED JURY, og velger istedenfor at tvisten skal avgjøres av en dommer.

9. Fraskrivelse av adgang til å gå til gruppesøksmål eller konsoliderte søksmål. ALLE KRAV OG TVISTER INNENFOR OMFANGET AV DENNE VOLDGIFTSAVTALEN MÅ UNDERGIS VOLDGIFT ELLER RETTSFORFØLGES PÅ EN INDIVIDUELL BASIS OG IKKE PÅ EN GRUPPEBASIS. KRAV FRA MER ENN ÈN KUNDE ELLER BRUKER KAN IKKE MEGLES, BEDØMMES ELLER BEHANDLES FELLES ELLER SAMLES MED ANDRE KUNDER ELLER BRUKERE. Uavhengig av enhver annen bestemmelse i denne Avtalen, kan voldsgiftsavtalen eller AAA-reglene, tvister angående tolkning, anvendelighet, eller håndhevelsen av denne fraskrivelsen kun bli løst av en domstol, og ikke av en voldgiftsdommer. Hvis denne fraskrivelsen fra gruppesøksmål eller konsoliderte søksmål regnes som ugyldig eller umulig å håndheve, har verken du eller vi rett til voldgift; alle krav og tvister skal istedenfor løses i en rettssal, som angitt i del 18.

h. Rett til fraskrivelse. Noen eller alle av rettighetene og begrensningene som er fastsatt i denne voldgiftsavtalen, kan fraskrives av den parten som fordringen blir reist mot. En slik fraskrivelse skal ikke fraskrive eller påvirke noen annen del av denne voldgiftsavtalen.

i. Fravalg Du kan velge bort denne voldgiftsavtalen. Hvis du gjør det, kan verken du eller Snap tvinge den andre part til voldgift. For å velge bort denne voldgiftsavtalen må du varsle Snap skriftlig ikke senere enn 30 dager etter du først ble underlagt denne Voldgiftsavtalen. Meldingen må inneholde navn og adresse, Snapchat brukernavn og e-postadressen du brukte til å sette opp din Snapchat-konto (hvis du har en), og en utvetydig uttalelse om at du ønsker å velge bort denne voldgiftsavtalen. Du må enten sende din beskjed om fravalg til denne adressen: Snap Inc. Ved: Arbitration Opt-out, 3000 31st Street, Santa Monica, CA 90405, eller sende beskjed om fravalg via e-post til arbitration-opt-out@snap.com.

j. Småkravsrett. På tross av det ovennevnte, kan enten du eller Snap bringe en individuell sak for småkravsretten.

k. Overlevelse av voldgiftsavtale. Denne voldgiftsavtalen vil fortsatt være gjeldende etter opphør av ditt forhold med Snap.

19. Eksklusivt verneting

I den grad disse Vilkårene lar deg eller Snap å iverksette rettergang i en rett, samtykker både du og Snap at alle krav og tvister (både kontraktsmessige, erstatningsrettslige eller annet), inkludert lovfestede krav og tvister, som kommer som et resultat av eller relatert til Vilkårene eller bruk av Tjenestene vil kun bli ført for retten i United States District Court for the Central District of California. Hvis på den annen side domstolen skulle mangle domsmyndighet over søksmålet, må alle krav og tvister ført for retten kun i Superior Court of California, County of Los Angeles. Du og Snap samtykker til den personlige domsmyndigheten til begge domstoler.

20. Lovvalg

Med unntak av den grad de er tilsidesatt av amerikansk føderal lov, skal lovene i California, unntatt lovkonfliktsprinsipper, gjelde for disse vilkårene og eventuelle krav og tvister (om kontrakter, erstatning eller annet) som oppstår fra eller i forbindelse med disse vilkårene eller emnene som omhandles.

21. Vilkårenes uavhengighet

Hvis noen deler av disse Vilkårene viser seg å være umulig å håndheve, skal den delen fjernes fra disse Vilkårene uten å påvirke gyldigheten og håndhevelsen av noen gjenværende deler.

22. Beboere i California

Hvis du er bosatt i California, i samsvar med Cal. Civ. Code § 1789.3, kan du rapportere klager til Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services of the California Department of Consumer Affairs ved å kontakte dem skriftlig ved 1625 North Market Blvd., Suite N 112 Sacramento, CA 95834, eller via telefon på (800) 952-5210.

23. Endelige Vilkår

Disse Vilkårene, inkludert tilleggsvilkår som referert til i Seksjon 4, utgjør hele avtalen mellom deg og Snap, og erstatter alle tidligere avtaler. Disse vilkårene skaper eller gir ingen rettigheter til tredjeparter. Hvis vi ikke håndhever en del av disse Vilkårene, skal det ikke anses som en fraskrivelse av rettigheter. Vi forbeholder oss retten til å overføre våre rettigheter under disse Vilkårene og levere Tjenestene ved hjelp av en annen enhet, gitt at den enheten opprettholder disse Vilkårene. Du kan ikke overføre noen av dine rettigheter eller forpliktelser under disse Vilkårene uten vårt samtykke. Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt til deg.

Kontakt oss

Snap tar gjerne imot kommentarer, spørsmål, bekymringer eller forslag. Vennligst kontakt oss ved å besøke https://support.snapchat.com/.

Snap Inc. er lokalisert i USA ved 3000 31st Street, Santa Monica, California 90405.


Snap Group Limited tjenestevilkår

(Hvis du bor utenfor USA)

Virkning: 30. september 2021

Velkommen!

Vi har utarbeidet disse Tjenestevilkårene (som vi kaller “Vilkårene”) slik at du skal kjenne til reglene som styrer vårt forhold til deg som en bruker av våre Tjenester. Selv om vi har gjort vårt beste for å fjerne jus-språket fra Vilkårene, er det steder der disse fortsatt vil lyde og se ut som en tradisjonell kontrakt. Og det er en god grunn til det: Disse Vilkårene danner en juridisk bindende kontrakt mellom deg og Snap Group Limited ("Snap"). Så vennligst les dem nøye.

For å bruke Snapchat, Bitmoji eller noen av våre andre produkter eller tjenester som er underlagt disse Vilkårene (som vi samlet kaller for "Tjenestene"), må du akseptere disse Vilkårene, som de presenteres for deg (i) når du først åpner appen og (ii) når vi gjør endringer på disse Vilkårene. Ikke bruk Tjenestene dersom du ikke samtykker til vilkårene.

Disse Vilkårene gjelder hvis du bor utenfor USA eller om du hovedsakelig driver forretning utenfor USA. Om du bor i USA eller om du hovedsakelig driver forretning i USA, leverer Snap Inc. Tjenestene til deg, og ditt forhold styres av Snap Inc. sine Tjenestevilkår.

VARSEL OM VOLDGIFT: HVIS DU BRUKER TJENESTENE PÅ VEGNE AV EN BEDRIFT, VIL BEDRIFTEN VÆRE BUNDET AV VOLDGIFTKLAUSULEN SOM BESKRIVES SENERE I DISSE VILKÅRENE.

1. Hvem kan bruke Tjenestene?

Ingen under 13 år (eller, om eldre enn 13 år, minimumsalderen for når en person kan bruke Tjenestene i ditt land) har lov til å lage en konto eller bruke Tjenestene. Om du er under 18 år (eller myndighetsalderen i ditt land), kan du kun bruke Tjenestene med samtykke fra din forelder eller verge. Vennligst vær sikker på at din forelder eller verge har gjennomgått og diskutert disse Vilkårene med deg før du begynner å bruke Tjenestene. Vi kan tilby ytterligere Tjenester med ytterligere vilkår som kan kreve at du må være enda eldre for å bruke dem. Pass derfor på å lese alle vilkårene nøye. Ved å bruke Tjenestene, representerer, erklærer og fastlegger du at:

 • Du kan inngå en bindende kontrakt med Snap;

 • du ikke er en person som er utelukket fra å bruke Tjenestene i henhold til amerikansk, britisk eller annen gjeldende jurisdiksjon– noe som for eksempel betyr at du ikke vises i det amerikanske finansdepartementets liste over spesielt angitte statsborgere eller står overfor lignende begrensninger;

 • du er ikke en dømt seksualforbryter; og

 • Du vil rette deg etter disse Vilkårene og alle anvendelige lokale, statlige, nasjonale og internasjonale lover, regler og reguleringer.

Om du bruker Tjenestene på vegne av et selskap eller en annen entitet, erklærer du at du har autorisasjon til å binde det selskapet eller den entiteten til disse Vilkårene, og du samtykker til disse Vilkårene på vegne av det selskapet eller den entiteten (og alle referanser til "du" og "din" i disse Vilkårene vil bety både deg som sluttbruker og det selskapet eller den entiteten).

2. Rettigheter vi gir deg

Som mellom deg og oss, er Snap (og deres lisensgivere) eier av Tjenestene, inkludert alt privateid innhold, informasjon, materiale, programvare, bilder, tekst, grafikk (inkludert Bitmoji avatarer som du kan montere ved hjelp av visuelle elementer vi leverer), illustrasjoner, logoer, patenter, varemerker, tjenestemerker, opphavsrettigheter, fotografier, lyd, videoer, musikk, og "utseende og følelsen" av Tjenestene, og alle relaterte immaterielle rettigheter. Snap gir deg en verdensomspennende, royalty-fri, ikke-overførbar, ikke-eksklusiv, gjenkallelig og ikke-underlisensierbar lisens til å bruke Tjenestene. Denne lisensen har kun som formål å legge til rette for å bruke og nyte Tjenestene på en måte som er tillatt ifølge disse Vilkår og våre retningslinjer, som våre Samfunns-retningslinjer, Lyder og Snapchat-retningslinjer. Du kan ikke bruke Tjenestene på måter som ikke er tillatt ifølge disse Vilkårene. Du kan heller ikke hjelpe andre til dette.

3. Rettigheter du gir oss

Mange av våre Tjenester lar deg skape, laste opp, publisere, sende, motta og lagre innhold. Når du gjør det, beholder du alle eierskapsrettigheter i det innholdet som du hadde i utgangspunktet. Men du gir oss tillatelse til å bruke innholdet. Omfanget av lisensen avhenger av hvilke tjenester du bruker og innstillingene du har valgt.

For alt innhold du sender inn til Tjenestene, gir du Snap og våre assosierte selskaper en verdensomspennende, royalty-fri, underlisensierbar, og overførbar lisens til å drifte, lagre, bruke, vise, reprodusere, modifisere, tilpasse, redigere, publisere, analysere, overføre, og distribuere dette innholdet. Denne lisensen har det formål å drive, utvikle, levere, markedsføre og forbedre Tjenestene, samt utforske og utvikle nye. Denne lisensen inkluderer vår rettighet til å gjøre ditt innhold tilgjengelig for, og gi disse rettighetene videre til, tjenesteleverandører som vi har avtalefestede forhold med relatert til levering av Tjenestene, utelukkende for formålet å levere disse Tjenestene.

Vi kaller innleveringer til Story som er innstilt for å kunne bli sett av alle, og innhold du sender inn til offentlige tjenester, som for eksempel Offentlige profiler, Snap-kart eller Lens Studio, for "Offentlig Innhold". Fordi Offentlig innhold er offentlig av natur, gir du Snap, våre tilknyttede selskaper, andre brukere av Tjenestene, og våre forretningspartnere de samme rettighetene du gir for ikke-Offentlig innhold i forrige avsnitt, samt en verdensomspennende, royalty-fri, og ugjenkallelig rett og lisens til å skape avledede verk fra, promotere, utstille, kringkaste, syndikere, reprodusere, distribuere, synkronisere, legge til grafikk og lydeffekter, offentlig fremføre, og offentlig vise frem alle eller enhver del av ditt Offentlige innhold (inkludert den separate videoen, bilde, lydinnspillingen, eller musikalske komposisjoner som finnes i det) i enhver form, og alle og ethvert medie eller distribusjonsmetode, nå kjent eller senere utviklet. Når du fremstår i, skaper, laster opp, legger ut eller sender Offentlig innhold (inkludert din Bitmoji), gir du også Snap, våre tilknyttede selskaper, andre brukere av Tjenestene og våre forretningspartnere en ubegrenset, verdensomspennende, royalty-fri, og ugjenkallelig rett og lisens til å bruke navnet, skikkelsen og stemmen til alle som er i ditt Offentlige innhold. Dette betyr blant annet at du ikke har krav på kompensasjon hvis ditt innhold, videoer, bilder, lydopptak, musikalske komposisjoner, navn, likhet eller stemme brukes av oss, våre tilknyttede selskaper, brukere av Tjenestene, eller våre forretningspartnere. Lisensene du gir for Offentlig innhold fortsetter så lenge det Offentlige Innholdet er på Tjenestene, og i en rimelig periode etter du har fjernet eller slettet det Offentlige Innholdet fra Tjenestene (Men vi kan tilbakeholde serverkopier av ditt Offentlig innhold på ubestemt tid). For mer informasjon om hvordan du tilpasser hvem som kan se på innholdet ditt, vennligst ta en titt på våre Personvernbetingelser og Supportnettsted. Offentlig innhold må være egnet for personer i alderen 13 år og eldre.

I den grad det er tillatt ifølge loven, frafaller du ugjenkallelig — eller samtykker til å ikke hevde mot Snap eller deres tilknyttede selskaper — noen moralske rettigheter eller tilsvarende rettigheter du kan ha i innhold du deler på Tjenestene, i hele verden.

Selv om vi ikke er pålagt å gjøre det, forbeholder vi oss retten til å få tilgang til, gjennomgå, sjekke og slette ethvert innhold (i) som vi mener bryter med disse Vilkårene, inkludert eventuelle tilleggsvilkår som refereres til i avsnitt 4, eller våre retningslinjer, slik som våre Samfunnsretningslinjer eller (ii) om nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser. Det er likevel du, ene og alene, som er ansvarlig for innholdet du lager, laster opp, publiserer, sender eller lagrer via Tjenestene.

Vi, Snap Inc., våre tilknyttede selskaper og våre tredjepartspartnere kan plassere reklame på Tjenestene, inkludert personlig tilpasset reklame – med ditt samtykke, om dette kreves – basert på informasjonen du gir oss, vi samler inn eller innhenter om deg. Annonsering kan noen ganger vises nær, mellom, over, eller i ditt innhold.

Vi liker alltid å få tilbakemeldinger fra brukerne våre. Men hvis du gir oss tilbakemeldinger eller forslag, vit at vi kan bruke disse uten å kompensere deg, og uten noen restriksjoner eller forpliktelser overfor deg. Du samtykker til at vi vil eie alle rettigheter i ethvert materiale eller gjenstander vi utvikler basert på slike tilbakemelding eller forslag.

4. Tilleggsvilkår for bestemte tjenester

Ytterligere vilkår og betingelser som er oppført på siden for Snaps Vilkår og Retningslinjer eller som på annen måte gjøres tilgjengelig for deg, kan gjelde for bestemte tjenester. Hvis du bruker disse Tjenestene, blir disse tilleggsvilkårene en del av disse Vilkårene. Hvis noen av de gjeldende tilleggsvilkårene er i strid med disse Vilkårene, vil tilleggsvilkårene gjelde mens du bruker Tjenestene som de gjelder.

5. Personvern

Ditt personvern er viktig for oss. Du kan lære om hvordan vi behandler informasjonen din når du bruker våre Tjenester ved å lese Personvernbetingelsene.

6. Andre sitt innhold

Mye av innholdet i våre Tjenester lages av brukere, utgivere og andre tredjeparter. Enten det innholdet er lagt ut offentlig eller sendt privat, så er innholdet utelukkende ansvaret til brukeren eller entiteten som sendte det inn. Selv om Snap forbeholder seg retten til å gjennomgå eller fjerne alt innhold som vises på Tjenestene, gjennomgår vi ikke nødvendigvis alt. Så vi kan ikke — og vil ikke — garantere at andre brukere eller innholdet de leverer via Tjenestene vil overholde våre Vilkår eller Samfunnsretningslinjer.

7. Respekt for Tjenestene og Snaps rettigheter

Du må også respektere Snaps rettigheter og overholde Snapchat retningslinjer for varemerker, Bitmoji retningslinjer for varemerker, og alle andre retningslinjer, supportsider eller Vanlige spørsmål publisert av Snap eller våre tilknyttede selskaper. Det betyr blant annet at du ikke kan gjøre, forsøke å gjøre, legge til rette for eller oppmuntre noen andre til å gjøre det følgende:

 • bruke varemerkematerialer, logoer, ikoner, elementer av brukergrensesnitt, design, bilder, videoer eller noe annet materiale Snap gjør tilgjengelig via Tjenestene, unntatt når dette er eksplisitt tillatt i disse Vilkårene, Snapchat retningslinjer for varemerker, Bitmoji retningslinjer for varemerker eller noen andre retningslinjer for merkevarer publisert av Snap eller våre tilknyttede selskaper;

 • bryte eller krenke Snaps eller våre tilknyttede selskapers opphavsrettigheter, varemerker eller andre immaterielle rettigheter;

 • kopiere, endre, arkivere, laste ned, laste opp, utlevere, distribuere, selge, lease, syndikere, kringkaste, utføre, fremføre, gjøre tilgjengelig, lage avledninger av, eller på annen måte bruke Tjenestene eller innholdet på Tjenestene, annet enn midlertidige filer som automatisk lagres av din nettleser for visningsformål, som ellers er uttrykkelig tillatt i disse Vilkårene, som ellers er uttrykkelig tillatt av oss skriftlig, eller som gjort mulig av Tjenestenes tiltenkte funksjonalitet;

 • lage mer enn konto for deg selv, lage en ny konto om vi allerede har deaktivert kontoen din, forsøke å få tilgang til Tjenestene gjennom uautoriserte tredjepartsapplikasjoner, skaffe deg innloggingsdetaljer fra andre brukere, eller kjøpe, selge, leie eller lease tilgang til din konto, et brukernavn, Snaps eller en venns link;

 • omvendt utvikling av, duplisere, ta fra hverandre, demontere eller dekode Tjenestene (inkludert enhver underliggende idé eller algoritme), eller på annen måte trekke ut kildekoden til programvaren til Tjenesten;

 • bruke enhver robot, spider, søkerobot, skjermskraping eller andre automatiserte metoder eller grensesnitt for å få tilgang til Tjenestene eller trekke ut andre brukere sin informasjon;

 • bruke eller utvikle enhver tredjepartsapplikasjon som interagerer med Tjenestene eller andre brukeres innhold eller informasjon uten vårt skriftlige samtykke;

 • bruke tjenestene på noen måte som kan virke forstyrrende på, forhindre, påvirke negativt eller hindre andre brukere fra å få fullt utbytte av tjenestene, eller som kan skade, deaktivere, overbelaste, eller forringe funksjonen til tjenestene på noen måte;

 • laste opp virus eller annen ondsinnet kode eller på annen måte kompromittere, omgå eller unnvike Tjenestenes sikkerhet;

 • prøve å omgå noen av teknikkene for innholdsfiltrering som vi bruker, eller prøve å få tilgang til områder eller funksjoner på tjenestene som du ikke er autorisert til å ha tilgang til;

 • sondere, skanne eller teste sårbarheten til våre Tjenester eller ethvert system eller nettverk;

 • bryte enhver gjeldende lov eller regulering i forbindelse med din tilgang til eller bruk av Tjenestene; eller

 • få tilgang til eller bruke Tjenestene på noen måte ikke uttrykkelig tillatt i disse Vilkårene eller våre Samfunnsretningslinjer.

8. Respektere andres rettigheter

Snap respekterer andres rettigheter. Det burde du også. Du kan derfor ikke bruke Tjenestene, eller gjøre det mulig for noen andre å bruke Tjenestene, på en måte som bryter eller krenker andres publisitetsrettigheter, personvern, opphavsrettigheter, varemerkerettigheter eller andre immaterielle rettigheter. Når du sender inn innhold til Tjenesten, er du selv ansvarlig for å forsikre, og må forsikre deg om at du eier dette innholdet, eller at du har mottatt alle nødvendige tillatelser, klargjøringer og autorisasjoner for å sende det inn til Tjenesten (inkludert, om gjeldende, retten til å gjøre mekaniske reproduksjoner av de musikalske verkene legemliggjort i ethvert lydopptak, synkronisere alle komposisjoner til ethvert innhold, offentlig utføre alle komposisjoner eller lydopptak, eller noen andre gjeldende rettigheter for enhver musikk som ikke er gitt av Snap som du inkluderer i innholdet ditt) og gi rettighetene og lisensene som finnes i disse Vilkårene for ditt innhold. Du samtykker også til at du ikke vil bruke eller forsøke å bruke en annen brukers konto, unntatt på en måte som er tillat av Snap eller dets tilknyttede selskaper.

Snap overholder lovgivning knyttet til immaterielle rettigheter, inkludert Digital Millennium Copyright Act, og tar rimelige tiltak for å raskt fjerne alt krenkende materiale som vi blir oppmerksomme på fra våre Tjenester. Hvis Snap blir oppmerksomme på at en bruker gjentatte ganger har krenket opphavsrettigheter, vil vi ta rimelige tiltak i vår makt for å avslutte denne brukerens konto. Om du mener at noe på Tjenestene bryter åndsverksrettigheter som du eier eller kontrollerer, vennligst rapporter det gjennom skjemaet tilgjengelig gjennom dette verktøyet. Eller du kan sende en melding til vår utpekte agent: Snap Inc. Ved: Copyright Agent, 3000 31st Street, Santa Monica, CA 90405, e-post: copyright @ snap.com. Ikke bruk denne e- postadressen til noe annet enn å rapportere brudd på åndsverksrettigheter, alle andre e- poster vil bli ignorert. For å rapportere andre overtredelser på Tjenestene, vennligst bruk verktøyet tilgjengelig her. Dersom du sender inn et varsel til vår Copyright-agent, må det:

 • inneholde fysisk eller elektronisk signatur fra en person som er autorisert til å handle på vegne av innehaveren av opphavsretten;

 • identifisere det opphavsrettslig beskyttede verket som hevdes å ha blitt krenket;

 • identifisere materialet som hevdes å være krenkende eller gjenstand for krenkende aktivitet og som skal fjernes eller få tilgangen deaktivert, og tilstrekkelig informasjon til å gjøre det mulig for oss å finne materialet;

 • legge ved kontaktinformasjon, inkludert adresse, telefonnummer og en e-postadresse;

 • legge ved en personlig erklæring om at du i god tro mener at materialet slik det brukes, ikke er autorisert av innehaveren av opphavsretten, vedkommendes agent eller tillatt i medhold av loven; og

 • legge ved en erklæring om at informasjonen i varselet er nøyaktig og at du, under ed, er autorisert til å handle på vegne av innehaveren av opphavsretten.

9. Sikkerhet

Vi prøver hardt å gjøre Tjenestene våre til et trygt sted for alle brukere. Men vi kan ikke garantere dette. Det er derfor du må bidra. Ved å bruke Tjenestene, samtykker du til at du til enhver tid vil overholde disse Vilkårene, inkludert Samfunnsretningslinjer og alle andre retningslinjer Snap gjør tilgjengelig for å opprettholde sikkerheten til Tjenestene.

Om du ikke overholder disse, forbeholder vi oss retten til å fjerne alt støtende innhold, avslutte eller begrense synligheten til din konto, og varsle tredjeparter, inkludert politimyndigheter – og gi disse tredjepartene informasjon relatert til kontoen din. Dette steget kan være nødvendig for å beskytte sikkerheten til våre brukere og andre, for å etterforske, ordne opp i og håndheve potensielle brudd på Vilkår, og for å oppdage og løse eventuelle bekymringer knyttet til svindel eller sikkerhet.

Vi bryr oss også om din fysiske sikkerhet mens du bruker våre Tjenester. Ikke bruk Tjenestene på en måte som kan distrahere deg fra å følge trafikk- eller sikkerhetslover. For eksempel, bruk aldri Tjenestene mens du kjører. Og sett aldri deg selv eller andre i fare bare for å kunne ta en Snap.

10. Kontoen din

For å bruke visse Tjenester, må du lage en konto. Du samtykker til å gi oss nøyaktig, fullstendig og oppdatert informasjon i sammenheng med din konto. Du er ansvarlig for all aktivitet som skjer på kontoen din. Derfor er det viktig at du holder kontoen din sikret. En måte du kan gjøre det på, er å velge et sterkt passord som du ikke bruker til noen annen konto. Om du tror at noen har fått tilgang til kontoen din, vennligst kontakt Support umiddelbart. All programvare som vi leverer, kan du automatisk laste ned og installere oppgraderinger, oppdateringer eller andre nye funksjoner til. Du kan justere disse automatiske nedlastingene via enhetens innstillinger. Du samtykker i å ikke lage noen konto hvis vi tidligere har fjernet eller utestengt deg eller kontoen din fra noen av våre Tjenester, med mindre vi samtykker til noe annet.

11. Minner

Minner er vår datalagringstjeneste som gjør det enklere for deg å huske tilbake til når som helst og hvor som helst. Ved å akseptere disse Vilkårene, vil du automatisk aktivere Minner. Når Minner er aktivert, vil tjenesten forbli aktivert så lenge du opprettholder din Snapchat-konto. Men du kan slå av visse Minner-funksjoner i Innstillinger.

En av mulighetene vi tilbyr med Minner, er å opprette et beskyttet område ved å passordbeskytte det med en PIN-kode, et passord eller en annen beskyttelse. Dette er likt enhetens låse-alternativ som du kan bruke på din mobile enhet; ved å skape en passkode, reduserer du sannsynligheten for at en annen person som får tak i enheten vil være i stand til å se hva du lagret på det beskyttede området av Minner. Men her følger en viktig advarsel: Om du mister eller glemmer passkoden til dine Minner, eller om du trykker inn feil kode for mange ganger, vil du miste tilgang til innholdet du har lagret i det beskyttede området i Minner. Vi tilbyr ikke funksjoner for å gjenopprette passkoder for dette beskyttede området. Du er selv ansvarlig for å huske passkoden. Vennligst gå til vårt Supportnettsted for flere detaljer om passkoder.

Innholdet i Minner kan bli gjort utilgjengelig av forskjellige årsaker, for eksempel på grunn av driftssvikt eller dersom vi beslutter å avslutte kontoen din. Ettersom vi ikke kan love at innholdet alltid vil være tilgjengelig, anbefaler vi at du lagrer en egen kopi av innholdet du lagrer i Minner. Vi kan ikke love deg at Minner imøtekommer dine spesifikke lagringsbehov. Vi forbeholder oss retten til å sette grenser for lagringen i Minner, og disse grensene kan endres fra tid til annen etter vårt eget forgodtbefinnende. Og akkurat som med våre andre tjenester, kan bruken av Minner oppta plass på enheten, og kan medføre mobile datakostnader.

12. Datakostnader og mobiltelefoner

Du er ansvarlig for alle mobilkostnader som du kan pådra deg for å bruke våre Tjenester, inkludert tekstmeldinger (SMS, MMS, eller fremtidige slike protokoller eller teknologier) og datakostnader. Hvis du er usikker på hva disse kostnadene kan være, bør du spørre tjenesteleverandøren din før du bruker Tjenestene.

Ved å gi oss ditt mobiltelefonnummer, godtar du å motta SMS-meldinger fra Snap relatert til Tjenestene, inkludert om kampanjer, din konto, og ditt forhold til Snap. Disse SMS-meldingene kan bli trukket av ditt mobiltelefonnummer selv om ditt mobiltelefonnummer er registrert på hvilket som helst "Ikke ring"-register eller tilsvarende internasjonale registre.

Om du endrer eller deaktiverer mobiltelefonnummeret som du brukte til å lage en konto, må du oppdatere din kontoinformasjon gjennom Innstillinger innen 72 timer for å hindre oss i å sende meldinger tiltenkt deg til noen andre.

13. Tredjepartstjenester

Visse Tjenester kan vise, inkludere eller gjøre tilgjengelig innhold, data, informasjon, applikasjoner, funksjoner eller materialer fra tredjeparter ("Tredjepartsmaterialer"), eller gi lenker til visse tredjepartsnettsteder. Om du bruker ethvert tredjepartsmateriale som gjøres tilgjengelig gjennom våre Tjenester (inkludert Tjenester vi i fellesskap tilbyr med tredjeparten), vil hver av partens vilkår gjelde for den respektive partens forhold til deg. Hverken Snap eller våre assosierte selskaper er ansvarlige eller erstatningsansvarlige for en tredjepart sine vilkår eller handlinger gjort ifølge en tredjeparts vilkår. I tillegg, ved å bruke Tjenestene, erkjenner og samtykker du i at Snap ikke er ansvarlige for å undersøke eller evaluere innholdet, nøyaktigheten, fullstendigheten, tilgjengeligheten, aktualiteten, gyldigheten, samsvar med opphavsrett, lovligheten, anstendigheten, kvaliteten eller ethvert annet aspekt av slike tredjepartsmaterialer eller nettsteder. Vi garanterer ikke, støtter ikke, og tar intet og vil ikke ha noe ansvar eller erstatningsansvar overfor deg eller noen annen person i sammenheng med tredjepartstjenester, tredjepartsmaterialer eller tredjepartsnettsteder, eller for noen andre materialer, produkter eller tjenester tilhørende tredjeparter. Tredjepartsmaterialer og lenker til andre nettsteder er gitt utelukkende som en bekvemmelighet for deg.

14. Modifisering av Tjenestene og oppsigelse

Vi forbedrer stadig Tjenestene våre og lager nye hele tiden. Det betyr at vi kan legge til eller fjerne funksjoner eller produkter, og vi kan også fjerne eller stoppe Tjenestene helt. Dette kan vi gjøre når som helst, og når vi gjør det, vil vi forsøke å varsle deg på forhånd, men det vil ikke alltid være mulig å få det til.

Selv om vi håper du forblir en Snapchatter hele livet, kan du si opp disse Vilkårene når som helst og av uansett årsak ved å slette din Snapchat-konto (eller, i noen tilfeller, kontoen tilknyttet den gjeldende delen av Tjenestene du bruker).

Vi kan avslutte eller midlertidig suspendere din tilgang til Tjenestene hvis du ikke overholder disse Vilkårene, våre Samfunnsretningslinjer eller loven, av hvilken som helst grunn utenfor vår kontroll, eller av uansett årsak, og uten noen forhåndsbeskjed. Det betyr at vi kan si opp disse Vilkårene, slutte å levere til hele eller enhver del av Tjenestene til deg, eller innføre nye eller ytterligere begrensninger på din evne til å bruke våre Tjenester. Og selv om vi vil prøve å gi deg beskjed på forhånd, kan vi ikke garantere at slik forhåndsbeskjed vil være mulig under alle omstendigheter. Vi kan for eksempel deaktivere kontoen din på grunn av langvarig inaktivitet, og vi kan ta tilbake ditt brukernavn når som helst, uansett årsak.

Uavhengig av hvem som avslutter disse Vilkårene, er både du og Snap bundet av Seksjonene 3, 4 (i den grad alle ytterligere vilkår og betingelser ville, ifølge deres vilkår, fortsatt være gjeldende), og 6 - 22 i Vilkårene.

15. Skadesløsholdelse

Du samtykker til, i den grad som er tillatt av anvendelig rett, å skadesløsholde og forsvare Snap, våre tilknyttede selskaper, datterselskaper, direktører, aksjonærer, ansatte, konsesjonsgivere, og agenter fra og mot enhver og alle klager, anklagelser, fordringer, skader, tap, kostnader, avgifter, forpliktelser, erstatningsansvar, og utgifter (inkludert advokatgebyr) på grunn av, som følge av eller relatert på noen måte til: (a) din tilgang til eller bruk av Tjenestene; (b) ditt innhold, inkludert overtredelseskrav relatert til ditt innhold; (c) ditt brudd på disse Vilkårene eller enhver anvendelig lov eller regulering; eller (d) din uaktsomhet eller forsettlig forsømmelse eller mislighold.

16. Ansvarsfraskrivelser

Vi vil gjøre vårt ytterste for å holde Tjenestene i drift og fri for forstyrrelser. Vi kan likevel ikke love at vi vil lykkes.

Tjenestene blir levert "slik de er" og "som tilgjengelig" og så langt det er mulig etter loven og unntatt som påpekt over, uten garantier av noe slag, enten i klartekst eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, impliserte garantier, betingelser eller andre vilkår relatert til (i) salgbarhet, tilfredsstillende kvalitet, egnethet for et spesielt formål, tittel, råderett, ukrenkelighet, eller (ii) som fremkommer som resultat av forhandlinger. I tillegg, selv om Snap Group Limited prøver å gi en god brukeropplevelse, så erklærer eller garanterer vi ikke at: (a) Tjenestene alltid vil være sikre, feilfrie eller i tide; (b) Tjenestene alltid vil fungere uten forsinkelser, avbrytelser eller ufullstendigheter; eller (c) at ethvert innhold eller informasjon du mottar gjennom tjenestene vil være nøyaktige eller til rett tid.

HVIS LOVEN I LANDET DER DU BOR IKKE TILLATER FRASKRIVELSE AV ANSVAR SOM NEVNT I DENNE KLAUSULEN, SKAL SLIKE FRASKRIVELSER IKKE GJØRES GJELDENDE I DEN GRAD DET IKKE ER TILLATT.

I den grad det er tillatt ifølge loven, tar Snap Group Limited, Snap Inc. og våre tilknyttede selskaper ikke ansvar og tar intet erstatningsansvar for noe innhold som du, en annen bruker eller en tredjepart skaper, laster opp, legger ut, sender, mottar, ser, eller lagrer på eller gjennom våre Tjenester og du forstår og samtykker til at du kan bli utsatt for innhold som kan være støtende, ulovlig, villedende eller på annen måte upassende, og at hverken Snap Group Limited, Snap Inc. eller våre tilknyttede selskaper vil være ansvarlig for dette.

Intet i disse Vilkårene vil ekskludere eller begrense ansvar vi måtte ha for å fjerne innhold hvis det kreves av loven i landet du bor i.

17. Ansvarsbegrensning

Snap Group Limited, Snap Inc. og våre assosierte selskaper, direktører, offiserer, aksjonærer, ansatte, lisensholdere, leverandører og agenter vil ikke være ansvarlige eller erstatningsansvarlige for noen indirekte, underordnede, spesielle eller flere("multiple") erstatninger eller straffeerstatninger eller noe tap av profitt eller innteker, uansett om disse er pådratt direkte eller indirekte, eller noe tap av data, bruk, forretningsverdi eller andre uhåndgripelige tap, som kommer som et resultat av: (a) din bruk av Tjenestene eller manglende evne til å bruke Tjenestene; (b) din tilgang til eller manglende tilgang til Tjenestene; (c) oppførselen eller innholdet til andre brukere eller tredjeparter gjennom Tjenestene; eller (d) uautorisert tilgang, bruk eller endring av ditt innhold. Unntatt i den grad det er spesifisert på annen måte i noen annen anvendelige vilkår tilhørende Snap Group Limited, Snap Inc. eller tilknyttede selskaper. I intet tilfelle vil Snap Group Limited, Snap Inc. eller våre tilknyttede selskaper samlede erstatningsansvar for alle krav relatert til tjenestene overstige det største av (a) 100 EUR, og (b) beløpet du betalte Snap Group Limited i løpet av de siste 12 månedene for noen tjenester.

Ingenting i disse Vilkårene (eller for fjerning av tvil, enhver andre vilkår du er underlagt i sammenheng med leveranse av Tjenestene fra Snap Group Limited, Snap Inc., eller våre assosierte selskaper) skal ekskludere eller begrense Snap Limited sitt, Snap Inc. sitt eller våre assosierte selskaper sitt ansvar for: (a) død eller personlig skade som oppstår fra sin egen intensjon eller uaktsomhet; (b) Svindel eller bedragersk fremstilling av opplysninger; eller (c) ethvert annet ansvar i den grad slikt ansvar ikke kan utelukkes eller begrenses ifølge loven.

I tillegg, ingenting i disse Vilkårene påvirker dine lovbestemte rettigheter som forbruker.

HVIS LOVEN I LANDET DER DU BOR, IKKE TILLATER FRASKRIVELSE AV ANSVAR SOM NEVNT I DENNE KLAUSULEN, SKAL SLIKE FRASKRIVELSER IKKE GJØRES GJELDENDE I DEN GRAD DET IKKE ER TILLATELIG.

18. Tvisteløsning og voldgift

Hvis du har et problem, snakk med oss. Bare kontakt oss først, så vil vi gjøre vårt beste for å løse problemet.

Noen av våre Tjenester kan ha tilleggsvilkår som inneholder tvistebestemmelser som er unike for den aktuelle tjenesten eller bostedet ditt.

Hvis du bruker Tjenestene på vegne av en bedrift (heller enn for personlig bruk), er du og Snap Group Limited enige i at så langt det er tillatelig ifølge loven, vil alle krav og uenigheter mellom oss som har sitt opphav i eller er forbundet med disse vilkårene eller bruken av Tjenestene, bli endelig avgjort gjennom bindende voldgift i samsvar med LCIA Arbitration Rules, som er inkorporert som referanse til denne klausulen. Det vil være en voldgiftsmann(som skal utpekes av LCIA), voldgiften vil foregå i London, og voldgiften vil foregå på engelsk. Hvis du ikke ønsker å akseptere denne klausulen, må du ikke bruke Tjenestene.

19. Eksklusivt verneting

I den grad du eller Snap er gitt tillatelse under disse Vilkårene til å initiere rettsbehandling i en rettssal, aksepterer både du og Snap at alle krav og uenigheter (enten kontraktsmessige eller andre) som er begrunnet av eller relaterer seg til disse Vilkårene eller til bruken av Tjenestene, vil utelukkende bli prosedert i engelsk rett i Storbritannia, dersom dette ikke er forbudt ved lov i hjemlandet ditt. Du og Snap samtykker til den eksklusive jurisdiksjonen disse domstolene har.

20. Lovvalg

Lovene i England og Wales skal gjelde for disse Vilkårene og alle krav og tvister (enten kontraktsmessige, skadevoldende handlinger eller annet) som oppstår fra eller i forbindelse med disse Vilkårene eller emnene som omhandles. Noen lands domstoler vil ikke anvende lovene i England og Wales i forbindelse med tvister knyttet til disse Vilkårene. Hvis du bor i et av disse landene, kan det hende lovene i hjemlandet ditt gjelder for slike tvister.

21. Vilkårenes uavhengighet

Hvis noen deler av disse Vilkårene viser seg å være umulig å håndheve, skal den delen fjernes fra disse Vilkårene uten å påvirke gyldigheten og håndhevelsen av noen gjenværende deler.

22. Endelige Vilkår

Disse Vilkårene, inkludert tilleggsvilkår som referert til i Seksjon 4, utgjør hele avtalen mellom deg og Snap, og erstatter alle tidligere avtaler. Disse vilkårene skaper eller gir ingen rettigheter til tredjeparter. Hvis vi ikke håndhever en del av disse Vilkårene, skal det ikke anses som en fraskrivelse av rettigheter. Vi forbeholder oss retten til å overføre våre rettigheter under disse Vilkårene og levere Tjenestene ved hjelp av en annen entitet, gitt at den entiteten opprettholder disse Vilkårene. Du kan ikke overføre noen av dine rettigheter eller forpliktelser under disse Vilkårene uten vårt samtykke. Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt til deg.

Kontakt Oss

Snap Group Limited ønsker kommentarer, spørsmål, bekymringer eller forslag velkommen. Du kan kontakte oss eller support ved å bruke dette skjemaet online.

Selskapet ansvarlig for Tjenestene utenfor USA kalles Snap Group Limited og er lokalisert i Storbritannia ved 77 Shaftesbury Avenue, London, W1D 5DU, Storbritannia. Registrert selskapsnummer: 09763672. MVA ID: GB 237218316.


Vi har oppdatert våre Tjenestevilkår fra og med 30. september 2021. Du kan se den tidligere versjonen nedenfor.

Hvis du bor i USA, samtykker du til Snap Inc. sine Tjenestevilkår.

Hvis du bor utenfor USA, samtykker du til Snap Group Limited Tjenestevilkår.


Snap Inc. Tjenestevilkår

(Hvis du bor i USA)

Virkning: 30. oktober 2019

Velkommen!

Vi har utarbeidet disse Tjenestevilkårene (som vi kaller “Vilkårene”) slik at du skal kjenne til reglene som styrer vårt forhold til deg. Selv om vi har gjort vårt beste for å fjerne jus-språket fra Vilkårene, er det steder der disse Vilkårene fortsatt vil lyde og se ut som en tradisjonell kontrakt. Og det er en god grunn til det: Disse Vilkårene danner en juridisk bindende kontrakt mellom deg og Snap Inc. Så vennligst les dem nøye.

Ved å bruke Snapchat, Bitmoji eller noen andre av våre produkter eller tjenester som forbindes til disse Vilkår (Vi kaller disse samlet "Tjenester"), så samtykker du til disse Vilkår. Ikke bruk Tjenestene dersom du ikke samtykker i vilkårene.

VOLDGIFTSMERKNAD: DISSE VILKÅRENE INNEHOLDER EN VOLDGIFTSKLAUSUL LITT NEDENFOR. UNTATT VISSE TYPER TVISTER SOM NEVNT I DEN VOLDGIFTSKLAUSULEN, SAMTYKKER DU OG SNAP INC. I AT TVISTER MELLOM OSS VIL BLE LØST GJENNOM OBLIGATORISK BINDENDE VOLDGIFT, OG DU OG SNAP INC FRASKRIVER DERE ENHVER RETT TIL Å DELTA I GRUPPESØSKMÅL ELLER GRUPPE-VOLDGIFT.

1. Hvem kan bruke Tjenestene

Ingen under 13 år har lov til å opprette en konto eller bruke Tjenestene. Vi kan tilby ytterligere Tjenester med ytterligere vilkår som kan kreve at du må være enda eldre for å bruke dem. Pass derfor på å lese alle vilkårene nøye.

Ved å bruke Tjenestene erklærer du at:

 • Du kan inngå en bindende kontrakt med Snap Inc.

 • Du ikke er en person som er utelukket fra å motta Tjenestene i henhold til amerikansk lovgivning, eller annen gjeldende lovgivning – noe som for eksempel betyr at du ikke står i det amerikanske finansdepartementets liste over spesielt angitte statsborgere eller har fått lignende begrensninger.

 • Du er ikke en dømt seksualforbryter.

 • Du vil rette deg etter disse Vilkårene og alle anvendelige lokale, statlige, nasjonale og internasjonale lover, regler og reguleringer.

Hvis du bruker Tjenestene på vegne av en forretning eller en annen enhet, bekrefter du du at du er autorisert til å oppfylle alle lisensene som fremgår i disse Vilkårene, og godta disse Vilkårene på vegne av forretningen eller enheten. Hvis du bruker tjenestene på vegne av en enhet i de amerikanske myndighetene, samtykker du til tilføyelsen til Snap Inc. sine Tjenestevilkår for brukere i den amerikanske regjering

2. Rettigheter vi gir deg

Snap Inc gir deg en personlig, verdensdekkende, royalty-fri, ikke-overførbar, ikke-eksklusiv, oppsigelig og ikke viderelisensierbar lisens for å få tilgang til og bruke Tjenestene. Lisensen er der kun for å la deg bruke og nyte godt av fordelene til Tjenestene på en måte som disse Vilkårene gjennom våre regler for bruk, slik som våre Samfunns-retningslinjer, tillater.

Tjenestene inkluderer Bitmoji, som gjør det mulig for deg å skape en avatar ved bruk av visuelle elementer vi leverer (en Bitmoji-avatar). Alle Bitmoji-avatarer er utelukkende eid av Snap Inc., og vi forbeholder oss retten til å bruke enhver Bitmoji-avatar for ethvert formål, inkludert for å promotere våre produkter og tjenester.

All programvare som vi leverer, kan du automatisk laste ned og installere oppgraderinger, oppdateringer eller andre nye funksjoner. Du kan justere disse automatiske nedlastingene via enhetens innstillinger.

Du har ikke anledning til å kopiere, modifisere, distribuere, selge eller leie ut noen del av Tjenestene våre, og du kan ikke foreta en omvendt utvikling eller prøve å trekke ut kildekode fra denne programvaren, bortsett fra hvis lover forhindrer disse restriksjonene eller du har vår skriftlig tillatelse til å gjøre det.

3. Rettigheter du gir oss

Mange av våre Tjenester lar deg skape, laste opp, publisere, sende, motta og lagre innhold. Når du gjør det, beholder du alle eierskapsrettigheter i det innholdet som du hadde i utgangspunktet. Men du gir oss tillatelse til å bruke innholdet. Omfanget av lisensen avhenger av hvilke tjenester du bruker og innstillingene du har valgt.

Vi kaller innsendelser til Story som er innstilt til å kunne sees av alle og innhold du sender inn til tjenester basert på crowdsourcing, inkludert Our Story, "Offentlig innhold". For alt innhold du sender inn til Tjenestene annet enn Offentlig innhold, gir du Snap Inc. og våre assosierte selskaper en global, royalty-fri, underlisensierbar, og overførbar lisens til å drifte, lagre, bruke, vise, reprodusere, endre, adaptere, redigere, publisere, og distribuere dette innholdet. Denne lisensen har det begrensede formål å drive, utvikle, levere, markedsføre og forbedre tjenestene, samt utforske og utvikle nye.

Fordi Offentlig innhold er offentlig av natur og tar for seg noe av offentlig interesse, er lisensen du gir oss for dette innholdet bredere. For Offentlig innhold, gir du Snap Inc., våre assosierte selskaper, og våre forretningspartnere alle de samme rettighetene du gir for ikke-Offentlig innhold i forrige avsnitt, samt en vedvarende lisens til å skape avledet arbeid fra, promotere, utstille, slå sammen, syndikere, offentlig utføre og offentlig fremvise offentlig innhold i enhver form og i ethvert og alle media eller distribusjonsmetoder (nå kjent og senere utviklet). I den grad det er nødvendig, når du fremstår i, lager, laster opp, legger ut eller sender offentlig innhold, gir du også Snap inc., våre assosierte selskaper og forretningspartnere den ubegrensede, verdensdekkende, vedvarende rettigheten og lisensen til å bruke navnet ditt, skikkelsen og stemmen din, inkludert i sammenheng med kommersielt og sponset innhold. Dette betyr blant annet at du ikke har krav på kompensasjon fra Snap Inc., våre assosierte selskaper eller våre samarbeidspartnere hvis ditt navn, likhet eller stemme formidles gjennom Tjenestene, enten på Snapchat-applikasjonen eller på en av våre samarbeidspartneres plattformer.

For mer informasjon om hvordan du tilpasser hvem som kan se på innholdet ditt, vennligst ta en titt på våre Personvernbetingelser og Supportnettsted.

Selv om det ikke er påkrevd at vi gjør det, kan vi åpne, gjennomgå, screene og slette innholdet ditt når som helst og av hvilken som helst årsak, inkludert for å drifte og utvikle Tjenestene eller hvis vi mener at innholdet ditt bryter med disse Vilkårene. Det er likevel du, ene og alene, som er ansvarlig for innholdet du lager, laster opp, publiserer, sender eller lagrer via Tjenestene.

Tjenestene kan inneholde reklame. Tatt i betraktning at Snap Inc. lar deg få tilgang til og bruke Tjenestene, aksepterer du at vi, våre assosierte selskaper og våre tredjepartspartnere kan plassere annonser i Tjenestene. Siden Tjenestene inneholder innhold som du og andre brukere leverer til oss, kan til tider annonser vises nær ditt innhold.

Med hensyn til din bruk av Bitmoji, gir du Snap Inc. og våre assosierte selskaper og forretningspartnere en global, vedvarende, royalty-fri, underlisensierbar, og overførbar lisens til å verte, lagre, bruke, vise, reprodusere, endre, adaptere, redigere, publisere, distribuere, promotere, utstille, kringkaste, syndikere, utføre offentlig, og distribuere (a) enhver faktisk eller simulert likhet, bilde, stemme, navn, posering, eller andre personlige egenskaper (kollektivt, din "Likhet") legemliggjort in en Bitmoji-avatar eller Bitmoji-tjenestene, og (b) ethvert materiale du lager ved bruken av Bitmoji-tjenestene, så vel som retten til å skape og bruke avledede arbeid fra disse materialene, i ethvert og alle medier eller distribusjonsmetoder (nå bekjent eller senere utviklet). Denne lisensen har det begrensede formål å drive, utvikle, levere, markedsføre og forbedre tjenestene, samt utforske og utvikle nye. Dette betyr blant annet at du ikke har krav på kompensasjon fra Snap Inc., våre assosierte selskaper eller våre samarbeidspartnere hvis ditt navn, likhet eller stemme formidles gjennom eller i tilknytning til Bitmoji, enten på Bitmoji-applikasjonen eller på en av våre samarbeidspartneres plattformer.

Hvis du utvikler eller anses å ha noen rettigheter i en Bitmoji-avatar ikke gitt til deg av disse Vilkår, samtykker du til å overføre ugjenkallelig og ubetinget til Snap Inc. alt i din rettighet, tittel og interesse, inkludert all opphavsrett, i og til en slik Bitmoji-avatar.

Vi liker alltid å få tilbakemeldinger fra brukerne våre. Men hvis du gir oss tilbakemeldinger eller forslag, vit at vi kan bruke disse uten å gi deg kompensasjon, og uten noen restriksjoner eller forpliktelser overfor deg.

4. Andres Innhold

Mye av innholdet i våre Tjenester lages av brukere, utgivere og andre tredjeparter. Enten dette innholdet er lagt ut offentlig eller sendt privat, faller ansvaret for dette innholdet på personen eller organisasjonen som sender det inn. Selv om Snap Inc. er forbeholdt retten til å gjennomgå eller fjerne alt innhold som vises i Tjenestene, gjennomgår vi ikke nødvendigvis alt. Så vi kan ikke ta, og tar ikke, ansvar for noe innhold som andre gir gjennom Tjenestene.

Gjennom disse Vilkårene og våre Samfunns-retningslinjer gjør vi det klart at vi ikke ønsker at våre Tjenester skal brukes for negative hensikter. Men fordi vi ikke gjennomgår alt innhold, kan vi ikke garantere at innholdet på Tjenestene, eller at våre brukeres bruk av våre Tjenester vil til enhver tid samsvare med våre vilkår og betingelser.

5. Personvern

Ditt personvern er viktig for oss. Du kan lære mer om hvordan vi behandler informasjonen din når du bruker våre Tjenester ved å lese Personvernbetingelsene. Vi oppfordrer deg til å lese Personvernbetingelsene nøye fordi, ved å bruke våre tjenester, samtykker du til at Snap Inc. kan samle inn, bruke og dele informasjonen din i samsvar med de betingelsene.

6. Respekt for andres rettigheter

Snap Inc. respekterer andres rettigheter. Det burde du også. Du kan derfor ikke bruke Tjenestene, eller gi andre muligheten til å bruke Tjenestene, på en måte som:

 • bryter eller krenker andres publiseringsrettigheter, personvern, opphavsrett, varemerke eller andre immaterielle rettigheter.

 • mobber, trakasserer eller truer.

 • ærekrenker.

 • spammer eller forsøker å utnytte våre brukere.

Du må også respektere Snap Inc. sine rettigheter og overholde Retningslinjer for merkevarer, Retningslinjer for merkevarer for Bitmoji, og alle andre retningslinjer for merkevarer publisert av Snap Inc. Du kan ikke gjøre noe av følgende (eller gi noen andre muligheten til å gjøre dette).

 • bruke varemerke, logoer, ikoner, elementer av brukergrensesnitt, design, bilder, videoer eller noe annet materiale brukt i Tjenestene våre, unntatt når dette er eksplisitt tillatt i Retningslinjer for merkevarer, Retningslinjer for merkevarer for Bitmoji eller noen andre retningslinjer for merkevarer publisert av Snap Inc.

 • bryte eller overtre Snap Inc. sine opphavsrettigheter, varemerker eller andre åndsverksrettigheter.

 • kopiere, arkivere, laste ned, laste opp, distribuere, slå sammen, kringkaste, fremføre, fremvise, gjøre tilgjengelig eller på annen måte bruke noen del av Tjenestene eller innholdet i tjenestene, bortsett fra slik som angitt i disse Vilkårene.

 • bruke Tjenestene, verktøy tilgjengelig i Tjenestene, eller innholdet på Tjenestene for kommersielle formål uten vårt samtykke.

Kort sagt: Du får ikke bruke Tjenestene eller innholdet på tjenestene på noen måte som ikke er godkjent i medhold av disse Vilkårene. Du kan heller ikke hjelpe andre til dette.

7. Respekt for opphavsrett

Snap Inc. følger åndsrettighetslover, inkludert Digital Millennium Copyright Act. Vi gjør derfor rimelige tiltak for å hurtig fjerne alt krenkende materiale fra våre Tjenester som vi blir oppmerksomme på. Og hvis Snap Inc. blir oppmerksomme på at en av brukerne har krenket opphavsrettigheter gjentatte ganger, vil vi ta de rimelige skrittene som står i vår makt for å avslutte brukerens brukerkonto.

Vi gjør det lett for deg å rapportere mistanke om brudd på opphavsrettigheter. Om du mener at noe på Tjenestene bryter åndsverksrettigheter som du eier eller kontrollerer, vennligst rapporter det gjennom skjemaet tilgjengelig gjennom dette verktøyet. Eller du kan sende inn et varsel til vår utpekte agent:

Snap Inc. Ved: Copyright Agent 2772 Donald Douglas Loop North Santa Monica, CA 90405, USA e-post: copyright@snap.com

Ikke bruk denne e- postadressen til noe annet enn å rapportere brudd på åndsverksrettigheter, alle andre eposter vil bli ignorert. Vennligst bruk verktøyet tilgjengelig her for å rapportere andre brudd.

Dersom du sender inn et varsel til vår Copyright-agent, må det samsvare kravene beskrevet i 17 U.S.C. § 512(c)(3). Det betyr at varselet må:

 • inneholde fysisk eller elektronisk signatur fra en person som er autorisert til å handle på vegne av innehaveren av opphavsretten.

 • identifisere det opphavsrettslig beskyttede verket som hevdes å ha blitt krenket.

 • identifisere materialet som hevdes å være krenkende eller gjenstand for krenkende aktivitet og som skal fjernes eller få tilgangen deaktivert, og tilstrekkelig informasjon til å gjøre det mulig for oss å finne materialet.

 • legge ved kontaktinformasjon, inkludert adresse, telefonnummer og en e-postadresse.

 • legge ved en personlig erklæring om at du i god tro mener at materialet slik det brukes, ikke er autorisert av innehaveren av opphavsretten, vedkommendes agent eller tillatt i medhold av loven.

 • legge ved en erklæring om at informasjonen i varselet er nøyaktig og at du, under ed, er autorisert til å handle på vegne av innehaveren av opphavsretten.

8. Sikkerhet

Vi gjør vårt ytterste for å gjøre Tjenestene våre til et trygt sted for alle brukere. Men vi kan ikke garantere dette. Det er derfor du må bidra. Ved å bruke Tjenestene godtar du at:

 • Du ikke vil bruke Tjenestene til noen hensikter som er ulovlige eller forbudt i disse Vilkårene.

 • Du ikke vil bruke roboter, spiders, søkeroboter, skjermskraping eller andre automatiserte metoder eller grensesnitt til å åpne Tjenestene eller trekke ut informasjon fra andre brukere.

 • Du ikke vil utvikle tredjepartsapplikasjoner som samhandler med Tjenestene eller andre brukeres innhold eller informasjon, uten vår skriftlige tillatelse.

 • Du ikke vil bruke Tjenestene på en måte som kan virke forstyrrende på, forhindre, påvirke negativt eller hindre andre brukere fra å få fullt utbytte av Tjenestene, eller som kan skade, deaktivere, overbelaste, eller forringe funksjonen til Tjenestene på noen måte.

 • Du ikke vil bruke eller forsøke å bruke en annen brukers konto, brukernavn eller passord uten deres tillatelse.

 • Du vil ikke be om innloggingsinformasjon fra en annen bruker.

 • Du ikke vil legge ut materiale som inneholder eller lenker til pornografi, vold, trusler, hatmeldinger eller oppfordringer til vold;

 • Du vil ikkel laste opp virus eller annen ondsinnet kode eller på annen måte kompromittere sikkerheten til Tjenestene.

 • Du ikke vil prøve å omgå noen av teknikkene for innholdsfiltrering som vi bruker, eller prøve å få tilgang til områder eller funksjoner på Tjenestene som du ikke er autorisert til å ha tilgang til.

 • Du vil ikkel sondere, skanne eller teste sårbarheten til våre Tjenester eller noe system eller nettverk.

 • Du vil ikke oppmuntre eller promotere noen aktivitet som bryter med disse Vilkårene.

Vi bryr oss også om sikkerheten din mens du bruker Tjenestene. Ikke bruk Tjenestene på en måte som kan distrahere deg fra å følge trafikk- eller sikkerhetslover. For eksempel, aldri Snap og kjør. Og sett aldri deg selv eller andre i fare bare for å kunne ta en Snap.

9. Kontoen din

Du er ansvarlig for all aktivitet som skjer på din Snapchat-konto. Derfor er det viktig at du holder kontoen din sikret. En måte du kan gjøre det på, er å velge et sterkt passord som du ikke bruker til noen annen konto.

Ved å bruke Tjenestene godtar du, i tillegg til å utøve sunn fornuft, at:

 • Du vil ikke opprette mer enn én konto til deg selv.

 • Du ikke vil opprette en ny konto hvis vi allerede har deaktivert kontoen din, med mindre du har skriftlig tillatelse til å gjøre det.

 • Du ikke vil kjøpe, selge, leie eller lease tilgang til Snapchat-kontoen din, Snapper, et Snapchat-brukernavn eller en vennekobling uten skriftlig tillatelse fra oss.

 • Du vil ikke dele passordet ditt.

 • Du kommer ikke til å logge inn eller forsøke å få tilgang til Tjenestene via uautoriserte tredjepartsapplikasjoner eller -klienter.

Om du tror at noen har fått tilgang til kontoen din, vennligst kontakt oss umiddelbart ved Snapchat Support.

10. Minner

Minner er vår datalagringstjeneste som gjør det enklere for deg å huske tilbake når som helst og hvor som helst. Ved å akseptere disse Vilkårene, vil du automatisk aktivere Minner. Når Minner er aktivert, vil tjenesten forbli aktivert så lenge du opprettholder din Snapchat-konto. Men du kan alltid slå av visse Minner-funksjoner i innstillingene.

En av mulighetene vi tilbyr med Minner, er å opprette et beskyttet område ved å passordbeskytte det med en PIN-kode, et passord eller en annen beskyttelse. Dette er likt enhetens låse-alternativ som du kan bruke på din mobile enhet; ved å skape en passkode, reduserer du sannsynligheten for at en annen person som får tak i enheten vil være i stand til å se hva du lagret på det beskyttede området av Minner. Men nå kommer en viktig advarsel: HVIS DU MISTER ELLER GLEMMER PASSKODEN TIL MINNER, ELLER TASTER INN FEIL KODE FOR MANGE GANGER, VIL DU MISTE TILGANGEN TIL DET BESKYTTEDE OMRÅDET I MINNER. Vi tilbyr ikke funksjoner for å gjenopprette passkoder for dette beskyttede området. Du er selv ansvarlig for å huske passkoden. Vennligst gå til vårt Supportnettsted for flere detaljer om passkoder.

Innholdet i Minner kan bli gjort utilgjengelig av forskjellige årsaker, for eksempel på grunn av driftssvikt eller dersom vi beslutter å avslutte kontoen din. Ettersom vi ikke kan love at innholdet alltid vil være tilgjengelig, anbefaler vi at du lagrer en egen kopi av innholdet du lagrer i Minner.

Vi kan ikke love deg at Minner imøtekommer dine spesifikke lagringsbehov. Vi forbeholder oss retten til å sette grenser for lagringen i Minner, og disse grensene kan endres fra tid til annen etter vårt eget forgodtbefinnende. Og akkurat som med våre andre tjenester, kan bruken av Minner oppta plass på enheten, og kan medføre mobile datakostnader.

Du kan ikke videreselge noen av Minner sine funksjoner. Det betyr at du for eksempel ikke kan bruke Minner til å drive din egen fil-lagrings- eller distribusjonstjeneste for andre mennesker.

11. Datakostnader og mobiltelefoner

Du er ansvarlig for eventuelle mobilkostnader du pådrar deg for å bruke våre Tjenester, inkludert tekstmeldinger og datakostnader. Hvis du er usikker på hva disse kostnadene kan være, bør du spørre tjenesteleverandøren din før du bruker Tjenestene.

Hvis du endrer eller deaktiverer mobilnummeret som du brukte til å opprette en Snapchat-konto, må du oppdatere kontoinformasjonen din via Innstillinger innen 72 timer for å forhindre at vi sender meldinger som er ment for deg, til noen andre.

12. Tjenester fra tredjeparter

Hvis du bruker en tjeneste, funksjon eller funksjonalitet som drives av en tredjepart og er gjort tilgjengelig via våre Tjenester (inkludert Tjenester vi tilbyr i samarbeid med en tredjepart), vil hver av partenes vilkår styre den respektive partens forhold til deg. Snap Inc. er ikke ansvarlige eller erstatningsansvarlige for noen tredjeparts vilkår eller handlinger gjort ifølge vilkårene til tredjeparter.

13. Modifisering av Tjenestene og terminering

Vi forbedrer stadig Tjenestene våre og lager nye hele tiden. Det betyr at vi kan legge til eller fjerne funksjoner, produkter eller funksjonalitet, og vi kan også stoppe Tjenestene midlertidig eller fullstendig. Vi kan gjøre noen av disse tiltakene når som helst, og når vi gjør det, vil vi ikke nødvendigvis varsle deg på forhånd.

Selv om vi håper at du forblir en Snapchatter på livstid, kan du si opp disse Vilkårene når som helst og av uansett årsak ved å slette kontoen din.

Snap Inc. kan også si opp disse Vilkårene med deg når som helst, uansett årsak, og uten varsel. Det betyr at vi kan slutte å gi deg noen Tjenester, eller innføre nye eller ytterligere begrensninger når det gjelder din mulighet til å bruke Tjenestene våre. Vi kan for eksempel deaktivere kontoen din på grunn av langvarig inaktivitet, og vi kan ta tilbake ditt brukernavn når som helst, uansett årsak.

Uansett hvem som terminerer disse Vilkårene, er både du og Snap Group Limited fortsatt bundet av Seksjonene 3, 6, 9, 10 og 13-22 i disse Vilkårene.

14. Skadesløsholdelse

Du samtykker til, i den grad det er tillatt ved lov, å skadeløsholde, erstatte, beskytte og forsvare Snap Inc. og våre tilknyttede selskaper, direktører, offiserer, aksjeeiere, ansatte, lisensholdere, leverandører og agenter fra og mot alle klager, tiltaler, krav, skader, tap, kostnader, ansvarskrav, og utgifter (inkludert advokatutgifter) på grunn av, som oppstår på grunn av eller på noen måte relatert til: (a) din tilgang til eller bruk av Tjenestene; (b) ditt innhold; og (c) ditt brudd på disse Vilkår.

15. Ansvarsfraskrivelser

Vi prøver å holde Tjenestene oppe å gå og fri for forstyrrelser. Vi kan likevel ikke love at vi vil lykkes.

TJENESTENE LEVERES «SOM DE ER», «SOM TILGJENGELIGE» OG I DEN GRAD LOVEN TILLATER, UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, INDIREKTE GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL, TITTEL OG UKRENKELIGHET. I TILLEGG, SELV OM Snap Inc. PRØVER Å LEVERE EN GOD BRUKEROPPLEVELSE, SÅ ERKLÆRER ELLER GARANTERER VI IKKE AT: (A) TJENESTENE ALLTID VIL VÆRE SIKRE, FEILFRIE ELLER PRESISE; (B) TJENESTENE ALLTID KOMMER TIL Å FUNGERE UTEN FORSINKELSER, AVBRUDD ELLER MANGLER; ELLER (C) AT ALT SNAPCHAT-INNHOLD, BRUKERINNHOLD ELLER INFORMASJON DU FÅR I ELLER VIA TJENESTENE ER PRESISE ELLER NØYAKTIGE.

Snap Inc. TAR IKKE NOE ANSVAR OG SKAL IKKE HOLDES ANSVARLIG ELLER ERSTATNINGSANSVARLIG FOR NOE INNHOLD SOM DU, EN ANNEN BRUKER ELLER EN TREDJEPART LAGER, LASTER OPP, PUBLISERER, SENDER, MOTTAR ELLER OPPBEVARER PÅ ELLER VIA VÅRE TJENESTER. DU FORSTÅR OG AKSEPTERER AT DU KAN BLI EKSPONERT FOR INNHOLD SOM KAN VÆRE STØTENDE, ULOVLIG, VILLEDENDE, ELLER PÅ ANDRE MÅTER UPASSENDE, HVILKET Snap Inc. IKKE SKAL HOLDES ANSVARLIG FOR.

16. Ansvarsbegrensning

I STØRST MULIG GRAD TILLAT VED LOV, VIL IKKE Snap Inc., VÅR LEDELSE, AKSJONÆRER, TILKNYTTEDE SELSKAPER, ANSATTE, LISENSHOLDERE, AGENTER ELLER LEVERANDØRER VÆRE ANSVARLIGE ELLER ERSTATNINGSANSVARLIGE FOR NOEN INDIREKTE, UNDERORDNEDE, SPESIELLE ELLER FLERE (MULTIPLE) ERSTATNINGER ELLER STRAFFEERSTATNINGER, ELLER NOE TAP AV PROFITT ELLER INNTEKTER, UANSETT OM DISSE ER PÅDRATT DIREKTE ELLER INDIREKTE, ELLER NOE TAP AV DATA, BRUK, FORRETNINGSVERDI ELLER ANDRE UHÅNDGRIPELIGE TAP, SOM KOMMER SOM ET RESULTAT AV: (A) DIN BRUK AV TJENESTENE ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE TJENESTENE; (B) OPPFØRSELEN ELLER INNHOLDET TIL ANDRE BRUKERE ELLER TREDJEPARTER PÅ ELLER VIA TJENESTENE; ELLER (C) UAUTORISERT TILGANG, BRUK ELLER ENDRING AV DITT INNHOLD, SELV OM Snap Inc. HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. UANSETT VIL Snap Inc. SITT SAMLEDE ANSVAR FOR ALLE KRAV RELATERT TIL TJENESTENE IKKE OVERSKRIDE 100 USD ELLER SUMMEN DU EVENTUELT HAR BETALT TIL Snap Inc., OM NOE, I LØPET AV DE SISTE 12 MÅNEDENE.

17. Voldgift, fraskrivelse av gruppesøksmål og fraskrivelse av søksmål med jury

VENNLIGS LES DE FØLGENDE AVSNITTENE NØYE FORDI DE KREVER AT DU OG SNAP INC. SAMTYKKER I Å LØSE ALLE TVISTER OSS IMELLOM GJENNOM BINDENDE, INDIVIDUELL VOLDGIFT.

 • Anvendelighet av voldgiftsavtalen. Du og Snap Inc. samtykker i at alle krav og tvister (uansett om de er kontraktuelle, erstatningsrettslige, eller annet), inkludert alle lovfestede krav og tvister, som springer ut av, er knyttet til, eller er i forbindelse med Vilkårene eller bruken av Tjenestene som ikke kan løses i småkravsretten, vil løses ved bindende voldgift på individuell basis, med unntak av at du og Snap Inc. ikke er påkrevd å megle tvister der en av partene søker rimelig oppreisning for påstått ulovlig bruk av opphavsrett, varemerker, varenavn, logoer, forretningshemmeligheter eller patenter. For å gjøre det helt klart: Uttrykket "alle krav og tvister" inkluderer også krav og tvister som har oppstått mellom oss før disse Vilkårenes dato.

 • Voldgiftsregler. Federal Arbitration Act styrer tolkningen og håndhevelsen av denne tvisteløsningsordningen. Voldgift vil bli initiert gjennom American Arbitration Association (“AAA”) og vil bli styrt av AAA Consumer Arbitration Rules, tilgjengelig her ved tidspunkt av disse Vilkårenes dato, eller ved å ringe AAA på 1-800-778-7879. Hvis AAA ikke er tilgjengelig for voldgift i saken, velger partene en alternativ voldgiftsdomstol. Reglene til voldgiftsinstituttet styrer alle aspektene ved voldgiften, med unntak for de tilfeller der reglene bryter med disse Vilkårene. Voldgiften vil ledes av én nøytral voldgiftsdommer. Alle krav eller tvister der den totale summen som kreves er mindre enn 10 000 USD, kan løses gjennom bindende voldgift uten fremmøte, som et alternativ for parten som søker erstatning. For krav og tvister der den totale summen er på 10 000 USD eller mer avgjøres retten til å ha en høring av voldgiftsinstituttets regler. Eventuelle bedømmelser om erstatningssum som gjøres av voldgiftsdommeren, kan legges frem for en hvilken som helst kompetent domstol.

 • Ytterligere regler for voldgift ved uteblivelse. Hvis voldgift uten fremmøte velges, skal voldgiften utføres over telefon, online, med skriftlige innspill eller en kombinasjon av disse tre fremgangsmåtene; den spesifikke måten velges av parten som initierer voldgiften. Voldgiften skal ikke involvere noe personlig tilstedeværelse av partene eller vitner med mindre partene har blitt enige om annet.

 • Avgifter. Om du velger å avgjøre ved voldgift med Snap Inc, så vil du ikke måtte betale noen avgifter for å gjøre dette. Det er fordi Snap Inc. vil betale deg tilbake for dine innleveringsavgifter og AAA Consumer Arbitration Rules gir beskjed om at alle høringsavgifter og kompensasjon til voldgiftsdommeren er vårt ansvar. I den grad et annet voldgiftsforum blir valgt, så vil Snap Inc. også betale avgiftene knyttet til det forumet.

 • Voldgiftdommerens myndighet. Voldgiftsommeren vil avgjøre jurisdiksjonen til voldgiftsdommeren og rettighetene og ansvaret, om noe, til deg og Snap Inc. Tvisten blir ikke konsolidert med andre saker og slås ikke sammen med andre saker eller parter. Voldgiftdommeren har myndighet til å innvilge begjæringer som er dispositive for alle eller deler av ethvert krav eller enhver tvist. Voldgiftsdommeren har myndighet til å tilkjenne økonomisk erstatning og til å tilkjenne eventuelle ikke-økonomisk avhjelp eller godtgjørelser som er tilgjengelig for et individ i henhold til lovgivning, voldgiftsreglene og Vilkårene. Voldgiftsdommeren skal utstede en skriftlig avgjørelse som beskriver de essensielle grunnlagene og konklusjonene som avgjørelsen er basert på, inkludert utregningen av eventuell tilkjent erstatning. Voldgiftsdommeren har samme myndighet til å tilkjenne erstatning og annen kompensasjon på en individuell basis som en dommer i en rettsak har. Kjennelsen til voldgiftsdommeren er endelig og bindende for deg og Snap Inc.

 • Fraskrivelse fra rettsak med jury. DU OG Snap Inc. FRASKRIVER DERE HERVED ALLE KONSTITUSJONELLE OG LOVBESTEMTE RETTIGHETER TIL Å GÅ TIL RETTSSAK OG HA EN PROSESS FREMFOR EN DOMMER ELLER JURY. Du og Snap Inc. velger istedenfor at krav og tvister skal løses ved voldgift. Voldgiftsprosedyrer er typisk mer begrensede, mer effektive og mindre kostbare enn prosedyren som gjelder i en rettssal og er bare gjenstand for en veldig begrenset prøving av en domstol. I enhver rettergang mellom deg og Snap Inc. om hvorvidt man skal oppheve eller håndheve en voldgiftskjennelser, frasier DU OG Snap Inc. DERE ALLE RETTIGHETER FOR Å FÅ SAKEN PRØVD FOR EN JURY, og velger istedenfor at tvisten skal avgjøres av en dommer.

 • Fraskrivelse av adgang til å gå til gruppesøksmål eller konsoliderte søksmål. ALLE KRAV OG TVISTER INNENFOR OMFANGET AV DENNE VOLDGIFTSAVTALEN MÅ UNDERGIS VOLDGIFT ELLER RETTSFORFØLGES PÅ EN INDIVIDUELL BASIS OG IKKE PÅ EN GRUPPEBASIS. KRAV FRA MER ENN ÈN KUNDE ELLER BRUKER KAN IKKE MEGLES, BEDØMMES ELLER BEHANDLES FELLES ELLER SAMLES MED ANDRE KUNDER ELLER BRUKERE. Hvis denne fraskrivelsen fra gruppesøksmål eller konsoliderte søksmål regnes som ugyldig eller umulig å håndheve, har verken du eller vi rett til voldgift; alle krav og tvister skal istedenfor løses i en rettssal, som angitt i del 18.

 • Rett til fraskrivelse. Noen eller alle av rettighetene og begrensningene som er fastsatt i denne voldgiftsavtalen, kan fraskrives av den parten som fordringen blir reist mot. En slik fraskrivelse skal ikke fraskrive eller påvirke noen annen del av denne voldgiftsavtalen.

 • Fravalg. Du kan velge bort denne voldgiftsavtalen. Om du gjør det kan hverken du eller Snap Inc. tvinge den andre til å bruke voldgift. For å velge bort denne voldgiftsavtalen må du varsle Snap Inc. skriftlig ikke senere enn 30 dager etter du først ble underlagt denne avtalen. Meldingen må inneholde navn og adresse, Snapchat brukernavn og e-postadressen du brukte til å sette opp din Snapchat konto (hvis du har en), og en utvetydig uttalelse om at du ønsker å velge bort denne voldgiftsavtalen. Du må enten sende din beskjed om utmelding av avtalen i posten til denne adressen: Snap Inc., VED: Arbitration Opt-out, 2772 Donald Douglas Loop North, Santa Monica, CA 90405, eller sende utmeldingsbeskjeden via epost til arbitration-opt-out@snap.com.

 • Småkravsrett På tross av det ovennevnte, kan enten du eller Snap Inc. bringe en individuell sak for småkravsretten.

 • Overlevelse av voldgiftsavtale. Denne voldgiftsavtalen vil overleve avslutningen av ditt forhold med Snap Inc.

18. Eksklusivt verneting

I den grad disse Vilkårene lar deg eller Snap Inc. å iverksette rettergang i en rett, samtykker både du og Snap Inc. at alle krav og tvister (både kontraktuelle, erstatningsrettslige eller annet), inkludert lovfestede krav og tvister, som kommer som et resultat av eller relatert til Vilkårene eller bruk av Tjenestene vil kun bli ført for retten i United States District Court for the Central District of California. Hvis på den annen side domstolen skulle mangle domsmyndighet over søksmålet, må alle krav og tvister ført for retten kun i Superior Court of California, County of Los Angeles. Du og Snap Inc. samtykker til den personlige domsmyndigheten til begge domstoler.

19. Lovvalg

Med unntak av den grad de er tilsidesatt av amerikansk føderal lov, skal lovene i California, unntatt lovkonfliktsprinsipper, gjelde for disse vilkårene og eventuelle krav og tvister (om kontrakter, erstatning eller annet) som oppstår fra eller i forbindelse med disse vilkårene eller emnene som omhandles.

20. Vilkårenes uavhengighet

Hvis noen bestemmelser av disse Vilkårene viser seg å være umulig å håndheve, skal bestemmelsen fjernes fra disse Vilkårene uten å påvirke gyldigheten og håndhevelsen av noen gjenværende bestemmelser.

21. Tilleggsvilkår for bestemte tjenester

På grunn av bredden i våre tjenester, må vi noen ganger formulere tilleggsvilkår for bestemte tjenester. Slike tilleggsvilkår og betingelser, som vil gjelde for de aktuelle tjenester, blir en del av din avtale med oss ​​dersom du bruker disse tjenestene. Hvis noen del av disse ytterligere vilkårene står i konflikt med Vilkårene, vil de ytterligere vilkår og betingelser være gjeldende.

22. Endelige Vilkår

 • Disse Vilkårene (sammen med alle ytterligere vilkår som gjelder spesifikke Tjenester du bruker) utgjør hele avtalen mellom deg og Snap Inc. og erstatter alle andre tidligere avtaler.

 • Disse vilkårene skaper eller gir ingen rettigheter til tredjeparter.

 • Hvis vi ikke håndhever en del av disse Vilkårene, skal det ikke anses som en fraskrivelse av rettigheter.

 • Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt til deg.

 • Du kan ikke overføre noen av dine rettigheter eller forpliktelser under disse Vilkårene uten vårt samtykke.

Kontakt oss

Snap Inc. tar gjerne imot kommentarer, spørsmål, bekymringer eller forslag. Vennligst kontakt oss ved å besøke https://support.snapchat.com/.

Snap Inc. er lokalisert i USA ved 2772 Donald Douglas Loop North, Santa Monica, California 90405.


Snap Group Limited tjenestevilkår

(Hvis du bor utenfor USA)

Virkning: 27. mai 2020

Velkommen!

Vi har utarbeidet disse Tjenestevilkårene (som vi kaller “Vilkårene”) slik at du skal kjenne til reglene som styrer vårt forhold til deg. Selv om vi har gjort vårt beste for å fjerne jus-språket fra Vilkårene, er det steder der disse Vilkårene fortsatt vil lyde og se ut som en tradisjonell kontrakt. Det er en god grunn til det: Disse Vilkårene danner en juridisk bindende kontrakt mellom deg og Snap Group Limited. Så vennligst les dem nøye.

For å bruke Snapchat, Bitmoji eller noen av våre andre produkter eller tjenester som lenker til disse Vilkårene (vi viser til disse under ett som "Tjenestene"), må du ha akseptert våre Vilkår og Personvernbetingelser, som ble presentert for deg (i) da du åpnet appen første gang, og (ii) når vi har gjort viktige endringer i Vilkår eller Personvernbetingelsene. Ikke bruk Tjenestene dersom du ikke samtykker til vilkårene.

Disse vilkårene gjelder for deg hvis du bor utenfor USA, eller hvis du bruker Tjenestene på vegne av en virksomhet som ligger utenfor USA. Hvis du bor i USA, eller bruker Tjenestene på vegne av et selskap som ligger i USA, så er det Snap Inc. Tjenestevilkår som gjelder.

VARSEL OM VOLDGIFT: HVIS DU BRUKER TJENESTENE PÅ VEGNE AV EN BEDRIFT, VIL BEDRIFTEN VÆRE BUNDET AV VOLDGIFTKLAUSULEN SOM BESKRIVES SENERE I DISSE VILKÅRENE.

1. Hvem kan bruke Tjenestene

Ingen under 13 år har lov til å opprette en konto eller bruke Tjenestene. Vi kan tilby ytterligere Tjenester med ytterligere vilkår som kan kreve at du må være enda eldre for å bruke dem. Pass derfor på å lese alle vilkårene nøye.

Ved å bruke Tjenestene erklærer du at:

 • du kan inngå en bindende kontrakt mellom deg og Snap Group Limited.

 • du ikke er en person som er utelukket fra å motta Tjenestene i henhold til amerikansk, britisk eller annen gjeldende jurisdiksjon – noe som for eksempel betyr at du ikke står i det amerikanske finansdepartementets liste over spesielt angitte statsborgere eller har fått lignende begrensninger.

 • du er ikke en dømt seksualforbryter.

 • du vil rette deg etter disse Vilkårene og alle anvendelige lokale, statlige, nasjonale og internasjonale lover, regler og reguleringer.

Hvis du bruker Tjenestene på vegne av en forretning eller en annen enhet, bekrefter du at du er autorisert til å oppfylle alle lisensene som fremgår i disse Vilkårene, og godtar disse Vilkårene på vegne av forretningen eller enheten.

2. Rettigheter vi gir deg

Snap Group Limited gir deg en personlig, verdensdekkende, royalty-fri, ikke-overførbar, ikke-eksklusiv, oppsigelig og ikke viderelisensierbar lisens for å få tilgang til og bruke Tjenestene. Lisensen er der kun for å la deg bruke og nyte godt av fordelene til Tjenestene på en måte som disse Vilkårene gjennom våre regler for bruk, slik som våre Samfunns-retningslinjer, tillater.

Tjenestene inkluderer Bitmoji, som gjør det mulig for deg å skape en avatar ved bruk av visuelle elementer vi leverer (en Bitmoji-avatar). Alle Bitmoji-avatarer er utelukkende eid av Snap Group Limited (eller dets tilknyttende selskaper), og vi forbeholder oss retten til å bruke enhver Bitmoji-avatar for ethvert formål, inkludert for å promotere våre produkter og tjenester.

All programvare som vi leverer, kan du automatisk laste ned og installere oppgraderinger, oppdateringer eller andre nye funksjoner. Du kan justere disse automatiske nedlastingene via enhetens innstillinger.

Du kan ikke kopiere, endre, distribuere, selge eller leie ut noen del av våre Tjenester. Du kan heller ikke foreta en omvendt utvikling eller prøve å trekke ut kildekode fra denne programvaren, bortsett fra hvis lover forhindrer disse restriksjonene eller du har vår skriftlige tillatelse til å gjøre det.

3. Rettigheter du gir oss

Mange av våre Tjenester lar deg skape, laste opp, publisere, sende, motta og lagre innhold. Når du gjør det, beholder du all eierskapsrettigheter i det innholdet som du hadde i utgangspunktet. Men du gir oss tillatelse til å bruke innholdet. Omfanget av lisensen avhenger av hvilke tjenester du bruker og innstillingene du har valgt.

Vi kaller Story innleveringer som er innstilt til å kunne sees av alle og innhold du sender inn til tjenester som bruker crowdsourcing, inkludert Our Story, "Offentlig innhold". For alt innhold du sender inn til Tjenestene annet enn Offentlig innhold, gir du Snap Group Limited, Snap Inc. og våre assosierte selskaper en global, royalty-fri, underlisensierbar, og overførbar lisens til å drifte, lagre, bruke, vise, reprodusere, endre, adaptere, redigere, publisere, og distribuere dette innholdet så lenge du bruker Tjenestene. Denne lisensen har det begrensede formål å drive, utvikle, levere, markedsføre og forbedre Tjenestene, samt utforske og utvikle nye.

Fordi Offentlig innhold er offentlig av natur og tar for seg ting av offentlig interesse, er lisensen du gir oss for dette innholdet bredere. For Offentlig innhold, gir du Snap Group Limited, Snap Inc., våre assosierte selskaper, og våre forretningspartnere alle de samme rettighetene du gir for ikke-Offentlig innhold i forrige avsnitt, samt en lisens til å skape avledet arbeid fra, promotere, utstille, syndikere, offentlig utføre og offentlig fremvise offentlig innhold i enhver form og i ethvert og alle medier eller distribusjonsmetoder (nå kjent og senere utviklet). I den grad det er nødvendig, når du fremstår i, lager, laster opp, eller sender offentlig innhold, gir du også Snap Group Limited, Snap inc., våre assosierte selskaper og forretningspartnere den ubegrensede, verdensdekkende rettigheten og lisensen til å bruke navnet ditt, skikkelsen og stemmen din. Dette betyr blant annet at du ikke har krav på kompensasjon fra Snapchat Group Limited og Snap Inc., våre assosierte selskaper eller våre samarbeidspartnere hvis ditt navn, likhet eller stemme formidles gjennom Tjenestene, enten på Snapchat-applikasjonen eller på en av våre samarbeidspartneres plattformer.

For mer informasjon om hvordan du tilpasser hvem som kan se på innholdet ditt, vennligst ta en titt på våre Personvernbetingelser og Supportnettsted.

Vi reserver oss retten til å slette ehvert innhold (i) som vi mener bryter med disse Vilkårene eller Samfunns-retningslinjer, eller (ii) om nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser. Du er imidlertidig selv ansvarlig for innholdet du lager, laster opp, publiserer, sender eller lagrer via våre tjenester.

Tjenestene kan inneholde reklame. Tatt i betraktning at Snap Group Limited lar deg få tilgang til og bruke Tjenestene, aksepterer du at vi, Snap Inc. eller våre assosierte selskaper og våre tredjepartspartnere kan plassere annonser i Tjenestene, inkludert personlig tilpasset annonsering basert på informasjonen du leverer oss, eller som vi samler inn eller innhenter om deg. Siden Tjenestene inneholder innhold som du og andre brukere leverer til oss, kan til tider annonser vises nære, mellom, over og inni ditt innhold.

Med hensyn til din bruk av Bitmoji, gir du Snap Group Limited, Snap Inc. og våre assosierte selskaper og forretinigspartnere en global, vedvarende, royalty-fri, underlisensierbar, og overførbar lisens til å drifte, lagre, bruke, vise, reprodusere, endre, adaptere, redigere, publisere, distribuere, promotere, utstille, kringkaste, syndikere, utføre offentlig, og distribuere (a) enhver faktisk eller simulert likhet, bilde, stemme, navn, posering, eller andre personlige egenskaper (kollektivt, din "Likhet") legemliggjort in en Bitmoji-avatar eller Bitmoji-tjenestene, og (b) ethvert materiale du lager ved bruken av Bitmoji-tjenestene, så vel som retten til å skape og bruke avledede arbeid fra disse materialene, i ethvert og alle medier eller distribusjonsmetoder (nå bekjent eller senere utviklet). Denne lisensen har det begrensede formål å drive, utvikle, levere, markedsføre og forbedre Tjenestene, samt utforske og utvikle nye. Dette betyr blant annet at du ikke har krav på kompensasjon fra Snapchat Group Limited og Snap Inc., våre assosierte selskaper eller våre samarbeidspartnere hvis ditt navn, likhet eller stemme formidles gjennom eller i tilknytning til med Bitmoji, enten på Bitmoji-applikasjonen eller på en av våre samarbeidspartneres plattformer.

Hvis du utvikler eller anses å ha noen rettigheter i en Bitmoji-avatar, overfører du ugjenkallelig og ubetinget (og i tilfellet av opphavsrett ved å overføre fremtidig opphavsrett) til Snap Group Limited, fullt og helt og fri for heftelser, alt i din rettighet, tittel og interesse i og til en slik Bitmoji-avatar.

I den grad det er mulig ifølge loven, frafaller du ugjenkallelig — eller aksepterer å ikke kreve noen rettigheter mot Snap Group Limited eller deres assosierte selskaper i den grad frafall ikke er tillatt — noen form for moralske rettigheter eller tilsvarende rettigheter du måtte ha i Bitmoji-avataren på verdensbasis.

Selv om vi ikke har krav på å gjøre det, kan vi få tilgang til, gjennomgå, sjekke og slette enhver Bitmoji-avatar til enhver tid, uansett årsak. Du forblir imidlertid selv ansvarlig for din bruk av Bitmoji-avataren som du lager gjennom våre tjenester.

Vi liker alltid å få tilbakemeldinger fra brukerne våre. Men hvis du gir oss tilbakemeldinger eller forslag, vit at vi kan bruke disse uten å gi deg kompensasjon, og uten noen restriksjoner eller forpliktelser overfor deg.

4. Andres innhold

Mye av innholdet i våre Tjenester lages av brukere, utgivere og andre tredjeparter. Enten dette innholdet er lagt ut offentlig eller sendt privat, faller ansvaret for dette innholdet på personen eller organisasjonen som sender det inn. Selv om Snap Group Limited forbeholder seg retten til å gjennomgå alt innhold som vises i Tjenestene og fjerne ethvert innhold som bryter med disse Vilkårene, våre Samfunns-retningslinjer eller loven, gjennomgår vi ikke nødvendigvis alt.

Gjennom disse Vilkårene og våre Samfunns-retningslinjer gjør vi det klart at vi ikke ønsker at våre Tjenester skal brukes for negative hensikter. Men fordi vi ikke gjennomgår alt innhold, kan vi ikke garantere at innholdet på Tjenestene, eller at våre brukeres bruk av våre Tjenester, alltid overholder våres vilkår og betingelser.

5. Personvern

Ditt personvern er viktig for oss. Du kan lære mer om hvordan vi behandler informasjonen din når du bruker våre Tjenester ved å lese Personvernbetingelsene.

6. Respekt for andre personers rettigheter

Snap Group Limited respekterer andres rettigheter. Det bør du også gjøre. Du kan derfor ikke bruke Tjenestene, eller gi andre mulighet til å bruke Tjenestene, på en måte som:

 • bryter eller krenker andres publiseringsrettigheter, personvern, opphavsrett, varemerke eller andre åndsrettigheter;

 • mobber, trakasserer eller truer;

 • ærekrenker;

 • spammer eller forsøker å utnytte våre brukere.

Du må også respektere Snap Inc. sine rettigheter og overholde Retningslinjer for merkevarer, Retningslinjer for merkevarer for Bitmoji, og alle andre retningslinjer for merkevarer publisert av Snap Inc. Du kan ikke gjøre noe av følgende (eller muliggjøre noen andre til å gjøre dette).

 • bruke branding, logoer, ikoner, brukergrensesnitt, designer, fotografier, videoer eller andre materialer brukt i våre Tjenester, unntatt som uttrykkelig tillatt av våre Retningslinjer for merkevarer, Retningslinjer for merkevarer for Bitmoji eller andre retningslinjer for merkevarer publisert av Snap Inc.

 • bryte eller overtre Snap Inc. sine opphavsrettigheter, varemerker eller andre åndsverksrettigheter.

 • kopiere, arkivere, laste ned, laste opp, distribuere, slå sammen, kringkaste, fremføre, fremvise, gjøre tilgjengelig eller på annen måte bruke noen del av Tjenestene eller innholdet i tjenestene, bortsett fra slik som angitt i disse Vilkårene.

 • bruke Tjenestene, verktøy tilgjengelig i Tjenestene, eller innholdet på Tjenestene for kommersielle formål uten vårt samtykke.

Kort sagt: Du får ikke bruke Tjenestene eller innholdet på Tjenestene på noen måte som ikke er godkjent av disse Vilkårene. Du kan heller ikke hjelpe andre til dette.

7. Respekt for opphavsrett

Snap Group Limited følger åndsrettighetslover, inkludert Digital Millennium Copyright Act. Vi gjør derfor rimelige tiltak for å hurtig fjerne alt krenkende materiale fra våre Tjenester som vi blir oppmerksomme på. Og hvis Snap Group Limited blir oppmerksomme på at en av brukerne har krenket opphavsrettigheter gjentatte ganger, vil vi ta de rimelige skrittene som står i vår makt for å avslutte brukerens brukerkonto.

Vi gjør det lett for deg å rapportere mistanke om brudd på opphavsrettighet. Om du mener at noe på Tjenestene bryter åndsverksrettigheter som du eier eller kontrollerer, vennligst rapporter det gjennom skjemaet tilgjengelig gjennom dette verktøyet. Eller du kan sende inn et varsel til vår utpekte agent:

Snap Inc. Ved: Copyright Agent 2772 Donald Douglas Loop North Santa Monica, CA 90405, USA e-post: copyright@snap.com

Ikke bruk denne e- postadressen til noe annet enn å rapportere brudd på åndsverksrettigheter, alle andre eposter vil bli ignorert. Vennligst bruk verktøyet tilgjengelig her for å rapportere andre brudd.

Dersom du sender inn et varsel til vår Copyright-agent, må det:

 • inneholde fysisk eller elektronisk signatur fra en person som er autorisert til å handle på vegne av innehaveren av opphavsretten;

 • identifisere det opphavsrettslig beskyttede verket som hevdes å ha blitt krenket;

 • identifisere materialet som hevdes å være krenkende eller gjenstand for krenkende aktivitet og som skal fjernes eller få tilgangen deaktivert, og tilstrekkelig informasjon til å gjøre det mulig for oss å finne materialet;

 • legge ved kontaktinformasjon, inkludert adresse, telefonnummer og en e-postadresse;

 • legge ved en personlig erklæring om at du i god tro mener at materialet slik det brukes, ikke er autorisert av innehaveren av opphavsretten, vedkommendes agent eller tillatt i medhold av loven;

 • legge ved en erklæring om at informasjonen i varselet er nøyaktig og at du, under ed, er autorisert til å handle på vegne av innehaveren av opphavsretten.

8. Sikkerhet

Vi gjør vårt ytterste for å gjøre Tjenestene våre til et trygt sted for alle brukere. Men vi kan ikke garantere dette. Det er derfor du må bidra. Ved å bruke Tjenestene godtar du at:

 • Du ikke vil bruke Tjenestene til noen hensikter som er ulovlige eller forbudt i disse Vilkårene.

 • Du ikke vil bruke roboter, spiders, søkeroboter, skjermskraping eller andre automatiserte metoder eller grensesnitt til å åpne Tjenestene eller trekke ut informasjon fra andre brukere.

 • Du ikke vil utvikle tredjepartsapplikasjoner som samhandler med Tjenestene eller andre brukeres innhold eller informasjon, uten vår skriftlige tillatelse.

 • Du ikke vil bruke Tjenestene på en måte som kan virke forstyrrende på, avbryte, påvirke negativt eller hindre andre brukere fra å få fullt utbytte av Tjenestene, eller som kan skade, deaktivere, overbelaste eller forringe funksjonen til Tjenestene på noen måte.

 • Du ikke vil bruke eller forsøke å bruke en annen brukers konto, brukernavn eller passord uten deres tillatelse.

 • Du vil ikke be om innloggingsinformasjon fra en annen bruker.

 • Du vil ikke legge ut innhold som inneholder pornografi, vold, trusler, hatmeldinger eller oppfordringer til vold.

 • Du vil ikkel laste opp virus eller annen ondsinnet kode eller på annen måte kompromittere sikkerheten til Tjenestene.

 • Du vil ikke prøve å omgå noen av teknikkene vi bruker for innholdsfiltrering, eller prøve å få tilgang til områder eller funksjoner på Tjenestene som du ikke er autorisert til å ha tilgang til.

 • Du vil ikkel sondere, skanne eller teste sårbarheten til våre Tjenester eller noe system eller nettverk.

 • Du vil ikke oppmuntre eller promotere noen aktivitet som bryter med disse Vilkårene.

Vi bryr oss også om sikkerheten din mens du bruker Tjenestene. Ikke bruk Tjenestene på en måte som kan distrahere deg fra å følge trafikk- eller sikkerhetslover. For eksempel, aldri Snap og kjør. Og sett aldri deg selv eller andre i fare bare for å kunne ta en Snap.

9. Din konto

Du er ansvarlig for enhver aktivitet på Snapchat-kontoen din. Derfor er det viktig at du holder kontoen din sikret. En måte du kan gjøre det på, er å velge et sterkt passord som du ikke bruker til noen annen konto.

Ved å bruke Tjenestene godtar du, i tillegg til å utøve sunn fornuft, følgende punkter:

 • Du oppretter ikke mer enn én konto til deg selv.

 • Du oppretter ikke en ny konto hvis vi allerede har deaktivert kontoen din, med mindre du har skriftlig tillatelse fra oss til å gjøre det.

 • At du ikke skal kjøpe, selge, leie eller lease tilgang til Snapchat-kontoen din, dine Snapper, et Snapchat-brukernavn eller en vennekobling uten skriftlig tillatelse fra oss.

 • Du deler ikke passordet ditt.

 • Du kommer ikke til å logge inn eller forsøke å få tilgang til Tjenestene via uautoriserte tredjepartsapplikasjoner eller klienter.

Om du tror at noen har fått tilgang til kontoen din, vennligst kontakt oss umiddelbart påSnapchat Support.

10. Minner

Minner er vår datalagringstjeneste som gjør det enklere for deg å huske tilbake når som helst og hvor som helst. Ved å akseptere disse Vilkårene, vil du automatisk aktivere Minner. Når Minner er aktivert, vil tjenesten forbli aktivert så lenge du opprettholder din Snapchat-konto. Men du kan alltid slå av visse Minner-funksjoner i innstillingene.

En av mulighetene vi tilbyr med Minner, er å opprette et beskyttet område ved å passordbeskytte det med en PIN-kode, et passord eller en annen beskyttelse. Dette er likt enhetens låse-alternativ som du kan bruke på din mobile enhet; ved å skape en passkode, reduserer du sannsynligheten for at en annen person som får tak i enheten vil være i stand til å se hva du lagret på det beskyttede området av Minner. Men her følger en viktig advarsel: Om du mister eller glemmer passkoden til dine Minner, eller om du trykker inn feil kode for mange ganger, vil du miste tilgang til innholdet du har lagret i det beskyttede området i Minner. Vi tilbyr ikke funksjoner for å gjenopprette passkoder for dette beskyttede området. Du er selv ansvarlig for å huske passkoden. Vennligst gå til vårt Supportnettsted for flere detaljer om passkoder.

Ditt innhold i Minner kan bli utilgjengelig av mange ulike årsaker, inkludert som følge av en driftsglipp eller om vi bestemmer oss for å avslutte kontoen din. Ettersom vi ikke kan love at innholdet alltid vil være tilgjengelig, anbefaler vi at du lagrer en egen kopi av innholdet du lagrer i Minner.

Vi kan ikke love deg at Minner imøtekommer dine spesifikke lagringsbehov. Vi forbeholder oss retten til å sette grenser for lagringen i Minner, og disse grensene kan endres fra tid til annen etter vårt eget skjønn. Og akkurat som med våre andre tjenester, kan bruken av Minner oppta plass på enheten, og kan medføre mobile datakostnader.

Du kan ikke videreselge noen av Minner sine funksjoner. Det betyr at du for eksempel ikke kan bruke Minner til å drive din egen fil-lagrings- eller distribusjonstjeneste for andre mennesker.

11. Datakostnader og mobiltelefoner

Du er ansvarlig for eventuelle mobilkostnader du pådrar deg for å bruke våre Tjenester, inkludert tekstmeldinger og datakostnader. Hvis du er usikker på hva disse kostnadene kan være, bør du spørre tjenesteleverandøren din før du bruker Tjenestene.

Hvis du endrer eller deaktiverer mobilnummeret som du brukte til å opprette en Snapchat-konto, må du oppdatere kontoinformasjonen din via Innstillinger innen 72 timer for å forhindre at vi sender meldinger som er ment for deg, til noen andre.

12. Tjenester fra tredjeparter

Hvis du bruker en tjeneste, funksjon eller funksjonalitet som drives av en tredjepart og er gjort tilgjengelig via våre Tjenester (inkludert Tjenester vi tilbyr i samarbeid med en tredjepart), vil hver av partenes vilkår styre den respektive partens forhold til deg. Hverken Snap Group Limited eller Snap Inc. er ansvarlige eller erstatningsansvarlige for noen tredjeparts vilkår eller handlinger gjort ifølge vilkårene til tredjeparter.

13. Modifisering av Tjenestene og terminering

Vi forbedrer stadig Tjenestene våre og lager nye hele tiden. Det betyr at vi kan legge til eller fjerne funksjoner, funksjonalitet eller produkter, og vi kan også stoppe Tjenestene midlertidig eller fullstendig. Dette kan vi gjøre når som helst, og når vi gjør det, vil vi forsøke å varsle deg på forhånd, men det vil ikke alltid være mulig å få det til.

Selv om vi håper at du forblir en Snapchatter på livstid, kan du si opp disse Vilkårene når som helst og av uansett årsak ved å slette kontoen din.

Snap Group Limited kan også si opp disse Vilkårene med deg hvis du ikke overholder disse Vilkårene, våre Samfunns-retningslinjer eller loven, eller for hvilken som helst årsak utenfor vår kontroll. Selv om vi vil forsøke å gi deg beskjed på forhånd, så kan vi ikke garantere dette. Vår rett til å avslutte disse Vilkårene betyr at vi kan slutte å gi deg tilgang til enhver tjeneste eller pålegge nye eller ytterligere grenser på din mulighet til å bruke Tjenestene. Vi kan for eksempel deaktivere kontoen din på grunn av langvarig inaktivitet, og vi kan ta tilbake ditt brukernavn når som helst, uansett årsak.

Uansett hvem som terminerer disse Vilkårene, er både du og Snap Group Limited fortsatt bundet av Seksjonene 3, 6, 9, 10 og 13-22 i disse Vilkårene.

14. Skadesløsholdelse

Du samtykker til, i den grad det er tillatt ved lov, å skadeløsholde, erstatte, beskytte og forsvare Snap Group Limited, Snap Inc. og våre tilknyttede selskaper, direktører, offiserer, aksjeeiere, ansatte, lisensholdere, leverandører og agenter fra og mot alle klager, tiltaler, krav, skader, tap, kostnader, ansvarskrav, og utgifter (inkludert advokatutgifter) på grunn av, som oppstår på grunn av eller på noen måte relatert til: (a) din tilgang til eller bruk av Tjenestene; (b) ditt innhold; og (c) ditt brudd på disse Vilkår.

15. Ansvarsfraskrivelser

Vi prøver å holde Tjenestene oppe å gå og fri for forstyrrelser. Men vi kan ikke love at vi alltid vil lykkes.

Tjenestene blir levert "slik de er" og "som tilgjengelig" og så langt det er mulig etter loven, uten garantier av noe slag, enten uttrykkelig eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, impliserte garantier, betingelser eller andre vilkår relatert til (i) salgbarhet, tilfredsstillende kvalitet, egnethet for et spesielt formål, tittel, råderett, ukrenkelighet, eller (ii) som fremkommer som resultat av forhandlinger. Selv om Snap Group prøver å gi en god brukeropplevelse, så erklærer eller garanterer vi ikke at: (a) Tjenestene alltid vil være sikre, feilfrie eller i tide; (b) Tjenestene alltid vil fungere uten forsinkelser, avbrytelser eller mangler; eller (c) at ethvert innhold eller informasjon du mottar gjennom tjenestene vil være nøyaktige eller til rett tid.

HVIS LOVEN I LANDET DER DU BOR IKKE TILLATER FRASKRIVELSE AV ANSVAR SOM NEVNT I DENNE KLAUSULEN, SKAL SLIKE FRASKRIVELSER IKKE GJØRES GJELDENDE.

Snap Group Limited, Snap Inc. og deres tilknyttede selskaper tar ikke noe ansvar eller erstatningsansvar for noe innhold som du, en annen bruker eller en tredjepart lager, laster opp, legger ut, sender, mottar eller lagrer på eller via våre Tjenester. Du forstår og aksepterer at du kan bli eksponert for innhold som kan være støtende, illegalt, villedende eller på annen måte upassende, hvilket verken Snap Group Limited, Snap Inc. eller deres tilknyttede selskaper vil være ansvarlige for.

Intet i disse Vilkårene vil ekskludere eller begrense ansvar vi måtte ha for å fjerne innhold hvis det kreves av loven i landet du bor i.

16. Ansvarsbegrensning

Snap Group Limited, Snap Inc. og våre tilknyttede selskaper, direktører, tjenestemenn, aksjeeiere, ansatte, lisensholdere, leverandører og agenter vil ikke være ansvarlige eller erstatningsansvarlige for noen indirekte, underordnede, spesielle eller flere ("multiple") erstatninger eller straffeerstatninger eller noe tap av profitt eller inntekter, uansett om disse er pådratt direkte eller indirekte, eller noe tap av data, bruk, goodwill eller andre immaterielle tap , som kommer som et resultat av: (a) din bruk av Tjenestene eller manglende evne til å bruke Tjenestene; (b) din tilgang til eller manglende tilgang til Tjenestene; (c) oppførselen eller innholdet til andre brukere eller tredjeparter gjennom Tjenestene; eller (d) uautorisert tilgang, bruk eller endring av ditt innhold. Ikke under noen omstendigheter kommer Snap Group Limited, Snap Inc. eller deres tilknyttede selskaper samlede ansvar for alle krav relatert til Tjenestene overstige mer enn €100 EUR eller summen du har betalt til Snap Group Limited i løpet av de siste 12 månedene for enhver betalt tjeneste.

Ingenting i disse Vilkårene (eller for fjerning av tvil, enhver andre vilkår du er underlagt i sammenheng med leveranse av Tjenestene fra Snap Group Limited, Snap Inc., eller deres tilknyttede selskaper) skal ekskludere eller begrense Snap Limited sitt, Snap Inc. sitt eller deres tilknyttede selskaper sitt ansvar for: a) dødsfall eller personskade som oppstår som følge av deres egen intensjon eller uaktsomhet; b) Svindel eller bedragersk fremstilling av opplysninger; eller c) ethvert annet ansvar i den grad slikt ansvar ikke kan utelukkes eller begrenses ifølge loven.

HVIS LOVEN I LANDET DER DU BOR, IKKE TILLATER FRASKRIVELSE AV ANSVAR SOM NEVNT I DENNE KLAUSULEN, SKAL SLIKE FRASKRIVELSER IKKE GJØRES GJELDENDE.

17. Tvisteløsning, voldgift

Hvis du har et problem, snakk med oss. Bare kontakt oss først, så vil vi gjøre vårt beste for å løse problemet.

Noen av våre Tjenester kan ha tilleggsvilkår som inneholder tvistebestemmelser som er unike for den aktuelle tjenesten eller bostedet ditt.

Hvis du bruker Tjenestene på vegne av en forretning (heller enn for personlig bruk), er du og Snap Group Limited enige i at så langt det er tillatelig ifølge loven, vil alle krav og uenigheter mellom oss som har sitt opphav i eller er forbundet med disse vilkårene eller bruken av Tjenestene, bli endelig avgjort ifølge LCIA Arbitration Rules, som er inkorporert som referanse til denne klausulen. Det vil være en megler (som skal utpekes av LCIA), voldgiften vil foregå i London, og voldgiften vil foregå på engelsk. Hvis du ikke ønsker å akseptere denne klausulen, må du ikke bruke Tjenestene.

18. Eksklusivt verneting

I den grad partene er gitt tillatelse under disse Vilkårene til å initiere rettsbehandling i en rettssal, aksepterer både du og Snap Group Limited at alle krav og uenigheter (enten kontraktuelle eller andre) som er begrunnet av eller relaterer seg til disse Vilkårene eller til bruken av Tjenestene, vil utelukkende bli prosedert i engelsk rett i Storbritannia, dersom dette ikke er forbudt ved lov i hjemlandet ditt. Du og Snap Group Limited samtykker til den eksklusive jurisdiksjonen disse domstolene har.

19. Lovvalg

Lovene i England og Wales skal gjelde for disse Vilkårene og eventuelle krav og tvister (enten kontraktuelle eller andre) som oppstår fra eller i forbindelse med disse Vilkårene eller emnene som omhandles. Noen lands domstoler vil ikke anvende lovene i England og Wales i forbindelse med tvister knyttet til disse Vilkårene. Hvis du bor i et av disse landene, kan det hende lovene i hjemlandet ditt gjelder for slike tvister.

20. Vilkårenes uavhengighet

Hvis en bestemmelse i disse Vilkårene viser seg å være umulig å håndheve, skal den bestemmelsen fjernes fra disse Vilkårene uten å påvirke de resterende bestemmelsers gyldighet og rettskraft.

21. Tilleggsvilkår for bestemte tjenester

På grunn av bredden i våre tjenester, må vi noen ganger formulere tilleggsvilkår for bestemte tjenester. Disse ytterligere vilkårene, som vil bli presentert for deg før du får tilgang til de relevante tjenestene, blir da en del av din avtale med oss når du godtar dem. Hvis noen del av disse ytterligere vilkårene står i konflikt med Vilkårene, vil de ytterligere vilkår og betingelser være gjeldende.

22. Endelige vilkår

 • Disse Vilkårene utgjør den fulle avtalen mellom deg og Snap Group Limited, og erstatter alle tidligere avtaler.

 • Disse vilkårene skaper eller gir ingen rettigheter til tredjeparter.

 • Hvis vi ikke håndhever en bestemmelse i disse Vilkårene, skal det ikke anses som en fraskrivelse av rettigheter.

 • Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt til deg.

 • Du kan ikke overføre noen av dine rettigheter eller forpliktelser under disse Vilkårene uten vårt samtykke.

Kontakt oss

Snap Group Limited ønsker velkommen kommentarer, spørsmål, bekymringer eller forslag. Du kan kontakte oss eller support ved å bruke dette skjemaet online.

Selskapet ansvarlig for Tjenestene utenfor USA kalles Snap Group Limited og er lokalisert i Storbritannia ved 77 Shaftesbury Avenue, London, W1D 5DU, Storbritannia. Registrert selskapsnummer: 09763672. MVA ID: GB 237218316.