Hvis du bor i USA, samtykker du til Snap Inc. sine Vilkår for tjenesten.

Hvis du bor utenfor USA, aksepterer du Snap Group Limited sine Vilkår for Tjenesten.

Snap Inc. Vilkår for tjenesten

(Hvis du bor i USA)

Gjeldende fra: 30. oktober, 2019

Velkommen!

Vi har utarbeidet disse Vilkårene for Tjenesten (som vi fra nå av kaller «Vilkårene») slik at du er klar over hvilke regler som styrer vårt forhold til deg. Selv om vi har gjort alt vi kan for å gjøre språket i Vilkårene så lite juridisk som mulig, kan det være deler av disse Vilkårene som fortsatt fremstår som en tradisjonell kontrakt. Det er en god grunn til dette; Disse Vilkårene danner faktisk en juridisk bindende kontrakt mellom deg og Snap Inc. Les dem derfor nøye.

Ved å bruke Snapchat, Bitmoji eller noen av våre andre produkter eller tjenester som lenker til disse Vilkårene (vi henviser til disse under ett som "Tjenestene"), aksepterer du Vilkårene. Aksepterer du dem ikke, kan du naturligvis heller ikke bruke Tjenestene.

ARBITRATION NOTICE: THESE TERMS CONTAIN AN ARBITRATION CLAUSE A LITTLE LATER ON. EXCEPT FOR CERTAIN TYPES OF DISPUTES MENTIONED IN THAT ARBITRATION CLAUSE, YOU AND Snap Inc. AGREE THAT DISPUTES BETWEEN US WILL BE RESOLVED BY MANDATORY BINDING ARBITRATION, AND YOU AND Snap Inc. WAIVE ANY RIGHT TO PARTICIPATE IN A CLASS-ACTION LAWSUIT OR CLASS-WIDE ARBITRATION.

1. Hvem kan bruke Tjenestene?

Ingen under 13 år har lov til å opprette en konto eller bruke Tjenestene. Vi tilbyr også Tilleggstjenester med ytterligere vilkår som kan kreve at du er enda eldre for å bruke dem. Pass derfor på å lese alle vilkårene nøye.

Ved å bruke Tjenestene erklærer du at:

 • Du kan inngå en bindende kontrakt med Snap Inc.
 • Du ikke er en person som er utelukket fra å motta Tjenestene i henhold til amerikansk lovgivning, eller annen gjeldende lovgivning – noe som for eksempel betyr at du ikke vises i det amerikanske finansdepartementets liste over spesielt angitte statsborgere eller står overfor lignende begrensninger.
 • Du er ikke en dømt seksualforbryter.
 • Du vil rette deg etter disse Vilkårene og alle gjeldende lokale, statlige, nasjonale og internasjonale lover, regler og reguleringer.

Hvis du bruker Tjenestene på vegne av en bedrift eller en annen enhet, erklærer du at du er autorisert til å gi alle lisensene som fremgår av disse vilkårene, og godta disse vilkårene på vegne av bedriften eller enheten. Hvis du bruker tjenestene på vegne av en enhet i den amerikanske regjeringen, godtar du Tillegget til Snap Inc. sine Vilkår for amerikanske myndigheter.

2. Rettigheter vi gir deg

Snap Inc. gir deg en personlig, verdensomspennende, royalty-fri, ikke-overførbar, ikke-eksklusiv, gjenkallelig og ikke-underlisensierbar lisens til å bruke Tjenestene. Denne lisensen har utelukkende som formål å la deg bruke og benytte deg av Tjenestenes fordeler på en måte som disse Vilkårene og våre bruksbetingelser, slik som våre Samfunns-retningslinjer tillater.

Tjenestene inkluderer Bitmoji, som lar deg sette sammen en avatar ved å bruke visuelle elementer vi leverer (en «Bitmoji-avatar»). Alle Bitmoji-avatarer eies eksklusivt av Snap Inc., og vi forbeholder oss retten til å bruke alle Bitmoji-avatarer til ethvert formål, inkludert til å promotere våre produkter og tjenester.

All programvare som vi leverer, kan automatisk laste ned og installere oppgraderinger, oppdateringer eller andre nye funksjoner. Du kan justere disse automatiske nedlastingene via enhetens innstillinger.

Du har ikke anledning til å kopiere, modifisere, distribuere, selge eller leie ut noen del av Tjenestene våre, og du kan ikke foreta en omvendt utvikling eller prøve å trekke ut kildekode fra denne programvaren, bortsett fra hvis lover forhindrer disse restriksjonene eller du har vår skriftlige tillatelse til å gjøre det.

3. Rettigheter du gir oss

Mange av våre Tjenester lar deg skape, laste opp, publisere, sende, motta og lagre innhold. Når du gjør det, beholder du all rett til eierskap i innholdet som du hadde til å begynne med. Men du gir oss lisens til å bruke innholdet. Omfanget av lisensen avhenger av hvilke tjenester du bruker og Innstillingene du har valgt.

We call Story submissions that are set to be viewable by Everyone as well as content you submit to crowd-sourced Services, including Our Story, “Public Content.” For all content you submit to the Services other than Public Content, you grant Snap Inc. and our affiliates a worldwide, royalty-free, sublicensable, and transferable license to host, store, use, display, reproduce, modify, adapt, edit, publish, and distribute that content. This license is for the limited purpose of operating, developing, providing, promoting, and improving the Services and researching and developing new ones.

Fordi Offentlig Innhold i seg selv er offentlig og av offentlig interesse, er lisensen du gir oss for innhold som sendes til disse tjenestene mer omfattende. For Offentlig Innhold gir du Snap Inc., våre tilknyttede selskaper og våre forretningspartnere alle de samme rettighetene du gir for ikke-Offentlig Innhold i det forrige avsnittet, i tillegg til en evigvarende lisens til å lage avledede arbeider fra, promotere, utstille, kringkaste, syndikere, offentlig fremføre og offentlig vise Offentlig Innhold i enhver form og med enhver medie-eller distribusjonsmetode (kjent nå eller utviklet senere). I den grad det er nødvendig, når du er med i, oppretter, laster opp, legger ut, eller sender Offentlig Innhold, gir du også Snap Inc., våre tilknyttede selskaper og våre forretningspartnere, en ubegrenset, verdensomspennende, evigvarende rett og lisens til å bruke ditt navn, likhet og stemme, også i sammenheng med kommersielt eller sponset innhold. Dette betyr blant annet at du ikke har krav på kompensasjon fra Snap Inc., våre tilknyttede selskaper eller våre forretningspartnere hvis ditt navn, likhet eller stemme overføres gjennom Tjenestene, enten på Snapchat-applikasjonen eller på en av våre forretningspartnere sine plattformer.

For informasjon om hvordan du tilpasser hvem som kan se innholdet ditt, kan du se våre Personvernregler og Brukerstøtte-nettsted.

Selv om det ikke er påkrevd at vi gjør det, kan vi åpne, gjennomgå, screene og slette innholdet ditt når som helst og uansett årsak, inkludert hvis vi mener at innholdet ditt bryter med disse Vilkårene. Det er likevel du, ene og alene, som er ansvarlig for innholdet du lager, laster opp, publiserer, sender eller lagrer via Tjenestene.

Tjenestene kan inneholde reklame. Ved å få tilgang til og benytte Snap Inc. sine Tjenester, samtykker du i at vi, våre tilknyttede selskaper og tredjeparter kan plassere reklame på Tjenestene. Ettersom Tjenestene inneholder materiale som du og andre brukere gir oss, vil reklame noen ganger vises nær innholdet ditt.

Når det gjelder din bruk av Bitmoji, gir du Snap Inc., våre tilknyttede selskaper og våre forretningspartnere en verdensomspennende, evigvarende, royalty-fri, underlisensierbar og overførbar lisens til å være vert, lagre, bruke, vise frem, reprodusere, modifisere, adaptere, redigere, publisere, distribuere, promotere, stille ut, kringkaste, utføre offentlig og distribuere (a) enhver faktisk eller simulert likhet, bilde, stemme, stillinger eller andre personlige karakteristika (kollektivt, din «Likhet») legemliggjort i en Bitmoji-avatar eller Bitmoji-tjenestene, og (b) ethvert materiale du lage ved bruk av Bitmoji-tjenestene, i tillegg til retten til å lage og bruke avledede arbeider fra disse materialene i alle og ethvert media og distribusjonmåter (kjent nå eller utviklet senere). Denne lisensen er for det begrensede formål å operere, utvikle, levere, promotere og forbedre Tjenestene og undersøke og utvikle nye. Det betyr, blant annet, at du ikke har krav på noen kompensasjon fra Snap Inc., våre tilknyttede selskaper eller våre forretningspartnere hvis ditt navn, likhet eller stemme blir formidlet gjennom eller i forbindelse med Bitmoji, enten på Bitmoji-applikasjonen eller på en av våre forretningspartneres plattformer.

Skulle du utvikle eller anses å ha noen rettigheter i en Bitmoji-avatar som ikke dekkes av disse betingelsene, samtykker du i ugjenkallelig og ubetinget å tildele Snap Inc. alle dine tilleggsrettigheter, tittel og interesse, inkludert alle opphavsrettigheter i og til en slik Bitmoji-avatar.

Vi liker alltid å høre fra brukerne våre. Men hvis du frivillig sender inn tilbakemeldinger eller forslag, må du vite at vi kan bruke dem uten å kompensere deg for dem, og uten noen begrensning eller forpliktelse overfor deg.

4. Andres innhold

Mye av innholdet i våre Tjenester lages av brukere, utgivere og andre tredjeparter. Uansett om innholdet legges ut offentlig eller sendes privat, er det utelukkende personen eller organisasjonen som sendte det inn, som er ansvarlig for innholdet. Selv om Snap Inc. forbeholder seg retten til å gjennomgå eller fjerne alt innhold som nevnes i disse Vilkårene, går vi ikke nødvendigvis gjennom alt sammen. Så vi kan ikke, og kommer heller ikke til, å ta ansvar for noe innhold som andre legger ut via Tjenestene.

Gjennom disse Vilkårene og våre Samfunnsretningslinjer gjør vi det klart at vi ikke ønsker at våre Tjenester skal brukes i negative hensikter. Men siden vi ikke gjennomgår alt innhold, kan vi ikke garantere at innhold i tjenestene, eller våre brukeres bruk av våre Tjenester, alltid retter seg etter våre Vilkår eller Retningslinjer.

5. Personvern

Ditt personvern er viktig for oss. Du kan lære om hvordan vi håndterer informasjonen din når du bruker tjenestene, ved å lese Personvernbetingelsene våre. Vi oppfordrer deg til å se nøye gjennom Personvernbetingelsene fordi du, ved å bruke Tjenestene, godtar at Snap Inc. kan samle inn, bruke og dele informasjonen din i samsvar med disse reglene.

6. Respektere andres rettigheter

Snap Inc. respekterer andres rettigheter. Det burde du også. Du kan derfor ikke bruke Tjenestene, eller gjøre det mulig for andre å bruke Tjenestene, på en måte som:

 • bryter eller krenker andres publiseringsrettigheter, personvern, opphavsrett, varemerke eller andre immaterielle rettigheter.
 • mobber, trakasserer eller truer.
 • ærekrenker.
 • spammer eller forsøker å utnytte våre brukere.

Du må også respektere Snap Inc. sine rettigheter og overholde Retningslinjene for merkevaren, Bitmoji-retningslinjer for merkevaren og alle andre retningslinjer for merkevarer som publiseres av Snap Inc. Du må ikke gjøre følgende (eller sette andre i stand til å gjøre dette):

 • bruke varemerke, logoer, ikoner, elementer av brukergrensesnitt, design, bilder, videoer eller noe annet materiale brukt i Tjenestene våre, unntatt når dette er eksplisitt tillatt i Retningslinjene for merkevaren, Bitmoji-retningslinjer for merkevaren eller noen andre retningslinjer for merkevarer publisert av Snap Inc.
 • bryte eller overtre Snap Inc. sine opphavsrettigheter, varemerker eller åndsverksrettigheter.
 • kopiere, arkivere, laste ned, laste opp, distribuere, syndikere, kringkaste, fremføre, fremvise, gjøre tilgjengelig eller på annen måte bruke noen del av Tjenestene eller innholdet i tjenestene, bortsett fra slik som angitt i disse Vilkårene.
 • bruke Tjenestene, verktøy tilgjengelig i Tjenestene, eller innholdet på Tjenestene for kommersielle formål uten vårt samtykke.

Kort sagt – du får ikke bruke Tjenestene eller innholdet i Tjenestene på noen måte som ikke er godkjent i medhold av av disse Vilkårene. Du kan heller ikke hjelpe andre til dette.

7. Respekt for opphavsrett

Snap Inc. respekterer lover om åndsverksrettigheter, inkludert Digital Millennium Copyright Act. Vi gjør derfor rimelige tiltak for å hurtig fjerne alt krenkende materiale som vi blir oppmerksomme på, fra våre Tjenester. Og hvis Snap Inc. blir oppmerksom på at en bruker har krenket åndsverksrettighetene flere ganger, gjør vi rimelige tiltak for å terminere kontoen til denne brukeren.

Vi gjør det lett for deg å rapportere mistanke om brudd på opphavsrett. Hvis du tror at noe i Tjenestene krenker en opphavsrett som du eier eller kontrollerer, vennligst rapporter det til oss ved å bruke skjemaet du finner tilgjengelig gjennom dette verktøyet. Eller du kan sende inn et varsel til vår utpekte agent:

Snap Inc.
Attn: Copyright Agent
2772 Donald Douglas Loop North
Santa Monica, CA 90405, USA
e-post: copyright@snap.com

Ikke bruk denne e-postadressen for noe annet enn for å rapportere brudd på opphavsrett, da slike e-poster vil bli ignorert. For å rapportere andre typer krenkelse, vennligst benytt verktøyet som er tilgjengelig her.

Hvis du sender inn et varsel til opphavsrettsagenten vår, må det samsvare med kravene som legges frem i 17 U.S.C. § 512(c)(3). Det betyr at varselet må:

 • inneholde fysisk eller elektronisk signatur fra en person som er autorisert til å handle på vegne av innehaveren av opphavsretten.
 • identifisere det opphavsrettslig beskyttede verket som hevdes å ha blitt krenket.
 • identifisere materialet som hevdes å være krenkende eller gjenstand for krenkende aktivitet og som skal fjernes eller få tilgangen deaktivert, og tilstrekkelig informasjon til å gjøre det mulig for oss å finne materialet.
 • legge ved din kontaktinformasjon, inkludert adresse, telefonnummer og en e-postadresse.
 • legge ved en personlig erklæring om at du i god tro mener at materialet slik det brukes, ikke er autorisert av innehaveren av opphavsretten, vedkommendes agent eller tillatt i medhold av loven.
 • legge ved en erklæring om at informasjonen i varselet er nøyaktig og at du, under ed, er autorisert til å handle på vegne av innehaveren av opphavsretten.

8. Sikkerhet

Vi legger ned stor innsats for å gjøre Tjenestene våre til et trygt sted for alle brukere. Men vi kan ikke garantere det. Det er her du kommer inn i bildet. Ved å bruke Tjenestene godtar du at:

 • Du ikke vil bruke Tjenestene til noen hensikter som er ulovlige eller forbudt i disse Vilkårene;
 • Du ikke vil bruke roboter, spiders, søkeroboter, skjermskraping eller andre automatiserte metoder eller grensesnitt til å åpne Tjenestene eller trekke ut informasjon fra andre brukere.
 • Du ikke vil utvikle tredjepartsapplikasjoner som samhandler med Tjenestene eller andre brukeres innhold eller informasjon, uten vår skriftlige tillatelse.
 • Du ikke vil bruke Tjenestene på en måte som kan virke forstyrrende på, forhindre, påvirke negativt eller hindre andre brukere fra å få fullt utbytte av Tjenestene, eller som kan skade, deaktivere, overbelaste, eller forringe funksjonen til Tjenestene på noen måte.
 • Du ikke vil bruke eller forsøke å bruke en annen brukers konto, brukernavn eller passord uten deres tillatelse.
 • Du ikke vil be om innloggingsinformasjon fra en annen bruker;
 • Du ikke vil legge ut materiale som inneholder eller lenker til pornografi, vold, trusler, hatmeldinger eller oppfordringer til vold;
 • Du ikke vil laste opp virus eller annen ondsinnet kode eller på annen måte sette sikkerheten til Tjenestene på spill.
 • Du ikke vil prøve å omgå noen av teknikkene for innholdsfiltrering som vi bruker, eller prøve å få tilgang til områder eller funksjoner på Tjenestene som du ikke er autorisert til å ha tilgang til;
 • Du ikke vil sondere, skanne eller teste sårbarheten til våre Tjenester eller noe system eller nettverk;
 • Du ikke vil oppfordre eller promotere aktivitet som bryter med disse Vilkårene.

Vi bryr oss også om sikkerheten din mens du bruker Tjenestene. Ikke bruk Tjenestene på en måte som kan distrahere deg fra å følge trafikk- eller sikkerhetslover. For eksempel, aldri Snap og kjør. Og sett aldri deg selv eller andre i fare bare for å kunne ta en Snap.

9. Kontoen Din

Du er ansvarlig for all aktivitet som skjer på din Snapchat-konto. Så det er viktig at du holder kontoen din sikker. En måte du kan gjøre dette på, er å velge et sterkt passord som du ikke bruker til noen annen konto.

Ved å bruke Tjenestene godtar du, i tillegg til å utøve sunn fornuft, at:

 • Du ikke vil opprette mer enn én konto til deg selv.
 • Du ikke vil opprette en ny konto hvis vi allerede har deaktivert kontoen din, med mindre du har skriftlig tillatelse til å gjøre det.
 • Du ikke vil kjøpe, selge, leie eller lease tilgang til Snapchat-kontoen din, Snapper, et Snapchat-brukernavn eller en vennekobling uten skriftlig tillatelse fra oss.
 • Du ikke vil dele passordet ditt.
 • Du ikke kommer til å logge inn eller forsøke å få tilgang til Tjenestene via uautoriserte tredjepartsapplikasjoner eller klienter.

Hvis du tror at noen har fått tilgang til kontoen din, må du umiddelbart kontakte Brukerstøtte for Snapchat.

10. Minner

Minner er vår datalagringstjeneste som gjør det enklere for deg å huske tilbake når som helst og hvor som helst. Ved å akseptere disse Vilkårene, vil du automatisk aktivere Minner. Når Minner er aktivert, vil tjenesten forbli aktivert så lenge du opprettholder din Snapchat-konto. Men du kan alltid slå av visse Minner-funksjoner i innstillingene.

En av mulighetene vi tilbyr med Minner, er å opprette et beskyttet område ved å passordbeskytte det med en PIN-kode, et passord eller en annen mekanisme. Dette er likt enhetens låse-alternativ som du kan bruke på din mobile enhet; ved å skape en tilgangskode, reduserer du sannsynligheten for at en annen person som får tak i enheten vil være i stand til å se hva du lagret på det beskyttede området av Minner. Men nå kommer en viktig advarsel: HVIS DU MISTER ELLER GLEMMER PASSKODEN TIL MINNER, ELLER TASTER INN FEIL KODE FOR MANGE GANGER, VIL DU MISTE TILGANGEN TIL DET BESKYTTEDE OMRÅDET I MINNER. Vi tilbyr ikke funksjoner for å gjenopprette tilgangskoder for dette beskyttede området. Du er selv ansvarlig for å huske tilgangskoden. Vennligst gå til vår Support-side for mer informasjon om tilgangskoder.

Innholdet i Minner kan bli gjort utilgjengelig av forskjellige årsaker, for eksempel på grunn av driftssvikt eller dersom vi beslutter å avslutte kontoen din. Ettersom vi ikke kan love at innholdet alltid vil være tilgjengelig, anbefaler vi at du lagrer en egen kopi av innholdet du lagrer i Minner.

Vi kan ikke love deg at Minner imøtekommer dine spesifikke lagringsbehov. Vi forbeholder oss retten til å sette grenser for lagringen i Minner, og disse grensene kan endres fra tid til annen etter vårt eget forgodtbefinnende. Og akkurat som med våre andre tjenester, kan bruken av Minner oppta plass på enheten, og kan medføre mobile datakostnader.

Du kan ikke videreselge Minner-funksjonene. Det betyr at du for eksempel ikke kan bruke Minner til å drive din egen fillagrings- eller distribusjonstjeneste for andre mennesker.

11. Datakostnader og Mobiltelefoner

Du er ansvarlig for eventuelle mobilkostnader du pådrar deg for å bruke våre Tjenester, inkludert tekstmeldinger og datakostnader. Hvis du er usikker på hva disse kostnadene kan være, bør du spørre tjenesteleverandøren din før du bruker Tjenestene.

Hvis du endrer eller deaktiverer mobilnummeret som du brukte til å opprette en Snapchat-konto, må du oppdatere kontoinformasjonen din via Innstillinger innen 72 timer for å forhindre at vi sender meldinger som er ment for deg, til noen andre.

12. Tjenester fra Tredjeparter

Hvis du bruker en tjeneste, funksjon eller funksjonalitet som drives av en tredjepart og er gjort tilgjengelig via våre Tjenester (inkludert Tjenester vi tilbyr i samarbeid med en tredjepart), vil hver av partenes vilkår styre den respektive partens forhold til deg. Snap Inc. er ikke ansvarlig eller går god for disse tredjepartsvilkårene eller handlinger som er gjort under tredjepartens vilkår.

13. Endring av Tjenestene og Oppsigelse

Vi forbedrer stadig Tjenestene våre og lager nye hele tiden. Det betyr at vi kan legge til eller fjerne funksjoner eller produkter, og vi kan også fjerne eller stoppe Tjenestene helt. Dette kan vi gjøre når som helst, og når vi gjør det, vil vi ikke nødvendigvis varsle deg på forhånd.

Selv om vi håper at du forblir en Snapchatter på livstid, kan du si opp disse Vilkårene når som helst og av uansett årsak ved å slette kontoen din.

Snap Inc. kan også si opp disse Vilkårene med deg når som helst, uansett årsak, og uten forhåndsvarsel. Det betyr at vi kan slutte å gi deg Tjenester, eller innføre nye eller ytterligere begrensninger når det gjelder din mulighet til å bruke Tjenestene våre. Vi kan for eksempel deaktivere kontoen din på grunn av langvarig inaktivitet, og vi kan ta tilbake ditt brukernavn når som helst, uansett årsak.

Uavhengig av hvem som sier opp Vilkårene, vil både du og Snap Inc. fortsette å være bundet av punkt 3, 6, 9, 10 og 13-22 i Vilkårene.

14. Skadesløsheterstatning

Du godtar, i den grad loven tillater det, å erstatte, forsvare og holde skadesløs, Snap Inc., våre tilknyttede selskaper, styremedlemmer, ledere, aksjeeiere, ansatte, lisensgivere og agenter fra og mot alle klager, avgifter, krav, skader, tap, kostnader, ansvar og utgifter (inkludert advokatsalærer) på grunn av, som følge av eller relatert på noen måte til: (a) din tilgang til eller bruk av Tjenestene; (b) ditt innhold; og (c) dine brudd på disse Vilkårene.

15. Ansvarsfraskrivelser

Vi prøver å holde Tjenestene oppe å gå og fri for forstyrrelser. Men vi lover ikke at vi vil lykkes.

THE SERVICES ARE PROVIDED “AS IS” AND “AS AVAILABLE” AND TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT. IN ADDITION, WHILE Snap Inc. ATTEMPTS TO PROVIDE A GOOD USER EXPERIENCE, WE DO NOT REPRESENT OR WARRANT THAT: (A) THE SERVICES WILL ALWAYS BE SECURE, ERROR-FREE, OR TIMELY; (B) THE SERVICES WILL ALWAYS FUNCTION WITHOUT DELAYS, DISRUPTIONS, OR IMPERFECTIONS; OR (C) THAT ANY CONTENT, USER CONTENT, OR INFORMATION YOU OBTAIN ON OR THROUGH THE SERVICES WILL BE TIMELY OR ACCURATE.

Snap Inc. TAKES NO RESPONSIBILITY AND ASSUMES NO LIABILITY FOR ANY CONTENT THAT YOU, ANOTHER USER, OR A THIRD PARTY CREATES, UPLOADS, POSTS, SENDS, RECEIVES, OR STORES ON OR THROUGH OUR SERVICES. YOU UNDERSTAND AND AGREE THAT YOU MAY BE EXPOSED TO CONTENT THAT MIGHT BE OFFENSIVE, ILLEGAL, MISLEADING, OR OTHERWISE INAPPROPRIATE, NONE OF WHICH Snap Inc. WILL BE RESPONSIBLE FOR.

16. Ansvarsbegrensning

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, Snap Inc. AND OUR MANAGING MEMBERS, SHAREHOLDERS, EMPLOYEES, AFFILIATES, LICENSORS, AGENTS, AND SUPPLIERS WILL NOT BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE, OR MULTIPLE DAMAGES, OR ANY LOSS OF PROFITS OR REVENUES, WHETHER INCURRED DIRECTLY OR INDIRECTLY, OR ANY LOSS OF DATA, USE, GOODWILL, OR OTHER INTANGIBLE LOSSES, RESULTING FROM: (A) YOUR ACCESS TO OR USE OF OR INABILITY TO ACCESS OR USE THE SERVICES; (B) THE CONDUCT OR CONTENT OF OTHER USERS OR THIRD PARTIES ON OR THROUGH THE SERVICES; OR (C) UNAUTHORIZED ACCESS, USE, OR ALTERATION OF YOUR CONTENT, EVEN IF Snap Inc. HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN NO EVENT WILL Snap Inc.’S AGGREGATE LIABILITY FOR ALL CLAIMS RELATING TO THE SERVICES EXCEED THE GREATER OF $100 USD OR THE AMOUNT YOU PAID Snap Inc., IF ANY, IN THE LAST 12 MONTHS.

17. Voldgift, fraskrivelse av gruppesøksmål og fraskrivelse av søksmål med jury

PLEASE READ THE FOLLOWING PARAGRAPHS CAREFULLY BECAUSE THEY REQUIRE YOU AND Snap Inc. TO AGREE TO RESOLVE ALL DISPUTES BETWEEN US THROUGH BINDING INDIVIDUAL ARBITRATION.

 1. Anvendelighet av voldgiftsavtalen. Du og Snap Inc. er enige om at alle krav og tvister (om kontraktsforhold, erstatning eller annet) som springer ut av, eller er knyttet til Vilkårene eller bruken av Tjenestene som ikke kan løses i forliksretten, vil løses ved voldgift på individuell basis, med unntak av at du og Snap Inc. ikke er forpliktet til å megle tvister der en av partene søker rimelig oppreisning for påstått ulovlig bruk av åndsverksrettigheter, varemerker, varenavn, logoer, forretningshemmeligheter eller patenter. For å gjøre det helt klart: Uttrykket «alle krav og tvister» inkluderer også krav og tvister som har oppstått mellom oss før disse Vilkårenes dato.
 2. Voldgiftsregler. Federal Arbitration Act styrer tolkningen og håndhevelsen av denne tvisteløsningsordningen. Voldgift vil bli igangsatt gjennom American Arbitration Association ("AAA") og vil bli styrt av AAA voldgiftsregler for forbrukere, som er tilgjengelig her per disse Vilkårenes dato, eller ved å ringe AAA på 1-800-778-7879. Hvis AAA ikke er tilgjengelig for å behandle saken, velger partene et alternativt voldgiftsinstitutt. Reglene til voldgiftsinstituttet styrer alle aspektene ved voldgiften, med unntak av tilfeller der reglene bryter med disse Vilkårene. Voldgiften vil ledes av én nøytral voldgiftsdommer. Alle krav eller tvister der den totale tvistesummen er mindre enn 10 000 USD, kan løses gjennom bindende voldgift uten fremmøte, etter anmodning fra den part som søker erstatning. For krav og tvister der den totale summen er på 10 000 USD eller mer, avgjøres retten til en realitetsbehandling av voldgiftsinstituttets regler. Eventuelle bedømmelser om erstatningssum som gjøres av voldgiftsdommeren, kan legges frem for enhver kompetent domstol.
 3. Ytterligere regler for voldgift ved uteblivelse. Hvis voldgift uten fremmøte velges, skal voldgiften utføres over telefon, på nett, med skriftlige innspill eller en kombinasjon av disse tre fremgangsmåtene; den spesifikke måten velges av parten som initierer voldgiften. Voldgiften skal ikke involvere noe personlig tilstedeværelse av partene eller vitner med mindre partene har blitt enige om annet.
 4. Avgifter. Hvis du velger å mekle med Snap Inc., vil du ikke måtte betale noen avgifter for å gjøre det. Dette fordi Snap Inc. vil refundere deg ditt innleveringsgebyr og AAAs voldgiftsregler for forbrukere fastslår at eventuelle høringsavgifter og kompensasjon til megler dekkes av oss. I den grad et annen voldgiftsforum er valgt, vil Snap Inc. betale det valgte forumets avgifter.
 5. Meglerens myndighet. Megleren avgjør jurisdiksjonen til megleren og dine og Snap Inc. sine eventuelle rettigheter og ansvar. Tvisten blir ikke konsolidert eller slått sammen med andre saker eller parter. Megleren har myndighet til å innvilge begjæringer som er dispositive for alle eller deler av ethvert krav eller enhver tvist. Megleren har myndighet til å tilkjenne økonomisk erstatning og til å tilkjenne eventuelle ikke-økonomisk oppreisning eller godtgjørelser som er tilgjengelig for person i henhold til lovgivning, voldgiftsreglene og Vilkårene. Megleren skal utstede en skriftlig avgjørelse som beskriver de sentrale grunnlagene og konklusjonene som avgjørelsen er basert på, inkludert utregningen av eventuell tilkjent erstatning. Megleren har samme myndighet til å tilkjenne erstatning og annen kompensasjon på en individuell basis som en dommer i en rettssak har. Meglerens avgjørelse er endelig og bindende for deg og Snap Inc.
 6. Waiver of Jury Trial. YOU AND Snap Inc. WAIVE ANY CONSTITUTIONAL AND STATUTORY RIGHTS TO GO TO COURT AND HAVE A TRIAL IN FRONT OF A JUDGE OR A JURY. You and Snap Inc. are instead electing to have claims and disputes resolved by arbitration. Arbitration procedures are typically more limited, more efficient, and less costly than rules applicable in court and are subject to very limited review by a court. In any litigation between you and Snap Inc. over whether to vacate or enforce an arbitration award, YOU AND Snap Inc. WAIVE ALL RIGHTS TO A JURY TRIAL, and elect instead to have the dispute be resolved by a judge.
 7. Fraskrivelse fra gruppesøksmål eller konsoliderte søksmål. ALLE KRAV OG TVISTER INNENFOR OMFANGET AV DENNE VOLDGIFTSAVTALEN MÅ MEGLES ELLER RETTSFORFØLGES PÅ EN INDIVIDUELL BASIS OG IKKE PÅ EN GRUPPEBASIS. KRAV FRA MER ENN ÈN KUNDE ELLER BRUKER KAN IKKE BEDØMMES ELLER BEHANDLES FELLES ELLER SAMLET MED ANDRE KUNDER ELLER BRUKERE. Hvis denne fraskrivelsen fra gruppesøksmål eller konsoliderte søksmål regnes som ugyldig eller umulig å håndheve, har verken du eller vi rett til voldgift; alle krav og tvister skal istedenfor løses i en rettssal, som angitt i del 18.
 8. Rett til fraskrivelse. Noen eller alle av rettighetene og begrensningene som er fastsatt i denne voldgiftsavtalen, kan fraskrives av den parten som fordringen blir reist mot. En slik fraskrivelse skal ikke fraskrive eller påvirke noen annen del av denne voldgiftsavtalen.
 9. Velg bort. Du kan velge bort denne voldgiftsavtalen. Hvis du gjør det, kan verken du eller Snap Inc. tvinge den andre part til megling. For å velge den bort, må du varsle Snap Inc. skriftlig senest 30 dager etter at du først ble underlagt denne voldgiftsavtalen. Notatet må inneholde navn og adresse, Snapchat-brukernavnet ditt og e-postadressen du brukte til å sette opp din Snapchat-konto (hvis du har en), og en utvetydig uttalelse om at du ønsker å velge bort denne voldgiftsavtalen. Du må enten sende notatet om bortvelgelse til denne adressen: Snap Inc., ATTN: Arbitration Opt-out, 2772 Donald Douglas Loop North, Santa Monica, CA 90405, USA, eller per e-post til arbitration-opt-out@snap.com.
 10. Forliksråd. Uavhengig av det foregående kan enten du eller Snap Inc. legge frem en individuell sak for et forliksråd.
 11. Overlevelse av voldgiftsavtale. Denne voldgiftsavtalen vil fortsatt være gjeldende etter opphør av ditt forhold med Snap Inc.

18. Verneting

I den grad disse Vilkårene gir deg eller Snap Inc. mulighet til å igangsette søksmål i en domstol, samtykker både du og Snap Inc. i at alle krav og tvister (om kontrakter, erstatning eller annet), inkludert lovbestemte krav og tvister med utspring i eller i forbindelse med Vilkårene eller bruken av Tjenestene utelukkende skal rettsforfølges i United States District Court for the Central District of California. Hvis på den annen side domstolen skulle mangle original jurisdiksjon over søksmålet, må alle krav og tvister pådømmes i Superior Court of California, County of Los Angeles. Du og Snap Inc. godtar den stedlige jurisdiksjonen til begge domstolene.

19. Lovvalg

I den grad de ikke er tilsidesatt av amerikansk føderal lov, skal lovene i California, unntatt lovkonfliktsprinsipper, gjelde for disse vilkårene og eventuelle krav og tvister (om kontrakter, erstatning eller annet) som oppstår fra eller i forbindelse med disse Vilkårene eller emnene som omhandles.

20. Alvorlighetsgrad

Hvis noen deler av disse Vilkårene viser seg å være umulig å håndheve, skal den delen fjernes fra disse Vilkårene uten å påvirke gyldigheten og håndhevelsen av noen gjenværende deler.

21. Tilleggsvilkår for bestemte tjenester

På grunn av bredden i våre tjenester, må vi noen ganger formulere tilleggsvilkår for bestemte Tjenester. Slike tilleggsvilkår og betingelser, som vil gjelde for de aktuelle tjenester, blir en del av din avtale med oss dersom du bruker disse tjenestene. Hvis noen del av disse ytterligere vilkårene står i konflikt med Vilkårene, vil de ytterligere vilkår og betingelser være gjeldende.

22. Endelige Vilkår

 • Disse Vilkårene (i tillegg til alle tilleggsvilkår tilhørende de spesifikke tjeneste som brukes) utgjør hele avtalen mellom deg og Snap Inc., og de overgår alle tidligere avtaler.
 • Disse vilkårene skaper eller gir ingen rettigheter til tredjeparter.
 • Hvis vi ikke håndhever en bestemmelse i disse vilkårene, skal det ikke anses som en fraskrivelse av rettigheter.
 • Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt til deg.
 • Du kan ikke overføre dine rettigheter eller forpliktelser under disse Vilkårene uten vårt samtykke.

Kontakt oss

Snap Inc. tar imot kommentarer, spørsmål, bekymringsmeldinger eller forslag. Vennligst kontakt oss ved å gå til https://support.snapchat.com/.

Snap Inc. befinner seg i USA, med adresse 2772 Donald Douglas Loop North, Santa Monica, California 90405, USA.


Snap Group Limited sine begrensede Vilkår for Tjenesten

(Hvis du bor utenfor USA)

Gjelder fra: 27. mai 2020

Velkommen!

Vi har utarbeidet disse Vilkår for Tjenesten (som vi kaller “Vilkårene”) slik at du skal kjenne til reglene som styrer vårt forhold til deg. Selv om vi har gjort vårt beste for å fjerne jus-språket fra Vilkårene, er det steder der disse Vilkårene fortsatt vil lyde og se ut som en tradisjonell kontrakt. Det er en god grunn til det: Disse Vilkårene utgjør faktisk en bindende juridisk kontrakt mellom deg og Snap Group Limited. Så vennligst les dem nøye.

For å bruke Snapchat, Bitmoji eller noen av våre andre produkter eller tjenester som lenker til disse Vilkårene (vi viser til disse under ett som "Tjenestene"), må du ha akseptert våre Vilkår og Personvernregler, som ble presentert for deg (i) da du åpnet appen første gang, og (ii) når vi har gjort viktige endringer i Vilkår eller Personvernreglene. Aksepterer du dem ikke, kan du heller ikke bruke Tjenestene.

Disse vilkårene gjelder for deg hvis du bor utenfor USA, eller hvis du bruker Tjenestene på vegne av en virksomhet som ligger utenfor USA. Hvis du bor i USA eller bruker Tjenestene på vegne av en virksomhet som ligger der, vil Snap Inc. sine Vilkår for Tjenesten gjelde.

VARSEL OM VOLDGIFT: HVIS DU BRUKER TJENESTENE PÅ VEGNE AV EN BEDRIFT, VIL BEDRIFTEN VÆRE BUNDET AV VOLDGIFTKLAUSULEN SOM BESKRIVES SENERE I DISSE VILKÅRENE.

1. Hvem kan bruke Tjenestene

Ingen under 13 år har lov til å opprette en konto eller bruke Tjenestene. Vi tilbyr også Tilleggstjenester med ytterligere vilkår som kan kreve at du er enda eldre for å bruke dem. Pass derfor på å lese alle vilkårene nøye.

Ved å bruke Tjenestene erklærer du at:

 • du kan lage en bindende kontrakt mellom deg og Snap Group Limited.
 • du ikke er en person som er utelukket fra å motta Tjenestene i henhold til amerikansk, britisk eller annen gjeldende lovgivning – noe som for eksempel betyr at du ikke vises i det amerikanske finansdepartementets liste over spesielt angitte statsborgere eller står overfor lignende begrensninger.
 • du er ikke en dømt seksualforbryter.
 • du vil rette deg etter disse Vilkårene og alle gjeldende lokale, statlige, nasjonale og internasjonale lover, regler og reguleringer

Hvis du bruker Tjenestene på vegne av en bedrift eller en annen enhet, bekrefter du at du er autorisert til å oppfylle alle lisensene som fremgår i disse Vilkårene, og godta disse Vilkårene på vegne av bedriften eller enheten.

2. Rettigheter vi gir deg

Snap Group Limited garanterer deg en personlig, verdensdekkende, gebyrfri, ikke-overførbar, ikke-eksklusiv, oppsigelig og ikke viderelisensierbar lisens for å få tilgang til og bruke Tjenestene. Lisensen er der kun for å la deg bruke og nyte godt av fordelene i Tjenestene på en måte som disse Vilkårene gjennom våre regler for bruk, slik som våre Samfunnsretningslinjer, tillater.

Tjenestene inkluderer Bitmoji, som lar deg samle en avatar ved å bruke visuelle elementer vi leverer (en "Bitmoji avatar"). Alle Bitmoji avatarer eies eksklusivt av Snap Group Limited (eller disses tilknyttede selskaper) og vi forbeholder oss retten til å bruke alle Bitmoji avatarer til ethvert formål, inkludert til å promotere våre produkter og tjenester.

All programvare som vi leverer, kan automatisk laste ned og installere oppgraderinger, oppdateringer eller andre nye funksjoner. Du kan justere disse automatiske nedlastingene via enhetens innstillinger.

Du kan ikke kopiere, endre, distribuere, selge eller leie ut noen del av våre Tjenester. Du kan heller ikke foreta en omvendt utvikling eller prøve å trekke ut kildekode fra denne programvaren, bortsett fra hvis lover forhindrer disse restriksjonene eller du har vår skriftlige tillatelse til å gjøre det.

3. Rettigheter du gir oss

Mange av våre Tjenester lar deg skape, laste opp, publisere, sende, motta og lagre innhold. Når du gjør det, beholder du alle rettigheter til eierskap i innholdet som du hadde til å begynne med. Men du gir oss lisens til å bruke innholdet. Omfanget av lisensen avhenger av hvilke tjenester du bruker og innstillingene du har valgt.

We call Story submissions that are set to be viewable by Everyone as well as content you submit to crowd-sourced Services, including Our Story, “Public Content.” For all content you submit to the Services other than Public Content, you grant Snap Group Limited, Snap Inc., and our affiliates a worldwide, royalty-free, sublicensable, and transferable licence to host, store, use, display, reproduce, modify, adapt, edit, publish, and distribute that content for as long as you use the Services. This licence is for the limited purpose of operating, developing, providing, promoting, and improving the Services and researching and developing new ones.

Fordi Offentlig innhold i seg selv er offentlig og av offentlig interesse, er lisensen du gir oss for dette innholdet mer omfattende. For Offentlig innhold gir du Snap Group Limited, Snap Inc., våre tilknyttede selskaper og våre forretningspartnere de samme rettighetene du ga for ikke-Offentlig innhold i forrige avsnitt, i tillegg til en lisens til å lage avledede arbeider fra, promotere, utstille, kringkaste, syndikere, offentlig fremføre og offentlig vise Offentlig innhold i enhver form og med enhver medie- eller distribusjonsmetode (nå kjent eller senere utviklet). I den grad det er nødvendig, når du er med i, oppretter, laster opp, legger ut, eller sender Offentlig Innhold, gir du også Snap Group Limited, Snap Inc., våre tilknyttede selskaper og våre forretningspartnere, en ubegrenset, verdensomspennende, rettighet og lisens til å bruke ditt navn, din likhet og stemme. Dette betyr blant annet at du ikke har krav på kompensasjon fra Snap Group Limited, Snap Inc., våre tilknyttede selskaper eller våre forretningspartnere hvis ditt navn, din likhet, eller din stemme overføres gjennom Tjenestene, enten på Snapchat-applikasjonen eller på en av våre forretningspartnere sine plattformer.

For mer informasjon om hvordan du tilpasser hvem som kan se innholdet ditt, kan du se våre Personvernregler og Brukerstøtte.

Vi forbeholder oss retten til å slette alt innhold (i) som vi mener bryter med disse Vilkårene eller våre Samfunnsretningslinjer, eller (ii) hvis det er nødvendig for å etterkomme våre juridiske forpliktelser. Like fullt er du alene ansvarlig for det du innholdet du skaper, laster opp, legger ut, sender eller lagrer via Tjenestene.

Tjenestene kan inneholde annonser. Tatt i betraktning at Snap Group Limited lar deg få tilgang til og bruke Tjenestene, aksepterer du at vi, Snap Inc., våre tilknyttede selskaper og våre tredjeparts partnere kan plassere annonser på Tjenestene, inkludert personalisert annonsering basert på informasjonen du leverer oss, eller som vi samler inn eller innhenter om deg. Siden Tjenestene inneholder innhold som du og andre brukere leverer til oss, kan til tider annonser vises nær, mellom over eller i innholdet ditt.

Når det gjelder din bruk av Bitmoji, gir du Snap Group Limited, Snap Inc., og våre tilknyttede selskaper og våre forretningspartnere en verdensomspennende, evigvarende, royalty-fri, underlisensierbar og overførbar lisens til å være vert, lagre, bruke, vise frem, reprodusere, modifisere, adaptere, redigere, publisere, distribuere, promotere, stille ut, kringkaste, utføre offentlig og distribuere (a) enhver faktisk eller simulert likhet, bilde, stemme, stillinger eller andre personlige karakteristika (kollektivt, din «Likhet») legemliggjort i en Bitmoji-avatar eller Bitmoji-tjenestene, og (b) ethvert materiale du lage ved bruk av Bitmoji-tjenestene, i tillegg til retten til å lage og bruke avledede arbeider fra disse materialene i alle og ethvert media og distribusjonmåter (kjent nå eller utviklet senere). Denne lisensen er for det begrensede formål å operere, utvikle, levere, promotere og forbedre Tjenestene og undersøke og utvikle nye. Det betyr, blant annet, at du ikke har krav på noen kompensasjon fra Snap Group Limited, Snap Inc., våre tilknyttede selskaper eller våre forretningspartnere hvis ditt navn, likhet eller stemme blir formidlet gjennom eller i forbindelse med Bitmoji, enten på Bitmoji-applikasjonen eller på en av våre forretningspartneres plattformer.

Hvis du utvikler eller anses å ha noen rettigheter i en Bitmoji-avatar, overfører du ugjenkallelig og ubetinget (og i tilfelle opphavsrett ved å overføre fremtidig opphavsrett) til Snap Group Limited fullt og helt og fri for heftelser, alt i din rettighet, tittel og interesse i og til en slik Bitmoji avatar.

Så langt det er mulig i følge loven, frafaller du ugjenkallelig — eller aksepterer å ikke kreve noen rettigheter mot Snap Group Limited, Snap Inc. og deres samarbeidspartnere i de tilfellene der slikt frafall ikke er tillatt — noen form for moralske rettigheter eller tilsvarende rettigheter du måtte ha i Bitmoji-avataren på verdensbasis.

Selv om det ikke er påkrevd at vi gjør det, kan vi åpne, gjennomgå, screene og slette enhver Bitmoji-avatar når som helst og uansett årsak. Du er imidlertid selv ansvarlig for din bruk av Bitmoji-avataren som du lager via våre tjenester.

Vi liker alltid å høre fra brukerne våre. Men hvis du frivillig sender inn tilbakemeldinger eller forslag, må du vite at vi kan bruke dem uten å kompensere deg for dem, og uten noen begrensning eller forpliktelse overfor deg.

4. Andres innhold

Mye av innholdet på våre Tjenester er produsert av brukere, utgivere og andre tredjeparter. Enten dette innholdet er sendt offentlig eller privat, står personen eller organisasjonen som sendte innholdet alene ansvarlig for dette. Selv om Snap Group Limited har forbeholdt seg retten til å se gjennom alt innhold som vises på Tjenestene og til å fjerne innhold som bryter med Vilkårene, våre Samfunnsretningslinjer eller loven, er det ikke nødvendigvis slik at vi ser gjennom alt.

Gjennom disse Vilkårene og våre Samfunnsretningslinjer gjør vi det klart at vi ikke ønsker at våre Tjenester skal brukes i negative hensikter. Men siden vi ikke gjennomgår alt innhold, kan vi ikke garantere at innhold på tjenestene , eller våre brukeres bruk av våre Tjenester, alltid vil rette seg etter våre Vilkår eller Retningslinjer.

5. Personvern

Personvernet ditt er viktig for oss. Du kan få vite hvordan informasjonen din blir behandlet når du bruker Tjenestene våre ved å lese Personvernbetingelsene.

6. Respektere andres rettigheter

Snap Group Limited respekterer andres rettigheter. Det burde du også. Du kan derfor ikke bruke Tjenestene, eller gjøre det mulig for andre å bruke Tjenestene, på en måte som:

 • bryter eller krenker andres publiseringsrettigheter, personvern, opphavsrett, varemerke eller andre immaterielle rettigheter.
 • mobber, trakasserer eller truer.
 • ærekrenker.
 • spammer eller forsøker å utnytte våre brukere.

Du må også respektere Snap Inc. sine rettigheter og overholde Retningslinjene for merkevaren, Bitmoji-retningslinjer for merkevaren og alle andre retningslinjer for merkevarer som publiseres av Snap Inc. Du må ikke gjøre følgende (eller sette andre i stand til å gjøre dette):

 • bruke merkevarer, logoer, ikoner, brukergrensesnitt, design, bilder, videoer eller noe annet materiale brukt i Tjenestene våre, unntatt når dette er eksplisitt tillatt i Retningslinjene for merkevaren, Bitmoji-retningslinjer for merkevaren eller noen andre retningslinjer for merkevarer publisert av Snap Inc.
 • bryte eller overtre Snap Inc. sine opphavsrettigheter, varemerker eller åndsverksrettigheter.
 • kopiere, arkivere, laste ned, laste opp, distribuere, syndikere, kringkaste, fremføre, fremvise, gjøre tilgjengelig eller på annen måte bruke noen del av Tjenestene eller innholdet i tjenestene, bortsett fra slik som angitt i disse Vilkårene.
 • bruke Tjenestene, verktøy tilgjengelig i Tjenestene, eller innholdet på Tjenestene for kommersielle formål uten vårt samtykke.

Kort sagt: Du får ikke bruke Tjenestene eller innholdet i Tjenestene på noen måte som ikke er godkjent i medhold av disse Vilkårene. Du kan heller ikke hjelpe andre til dette.

7. Respekt for opphavsrett

Snap Group Limited respekterer kravene som fremsettes i Digital Millennium Copyright Act. Vi gjør derfor rimelige tiltak for å hurtig fjerne alt krenkende materiale som vi blir oppmerksomme på, fra våre Tjenester. Og hvis Snap Group Limited blir oppmerksom på at en bruker har krenket opphavsretten flere ganger, gjør vi rimelige tiltak for å terminere kontoen til denne brukeren.

Vi gjør det lett for deg å rapportere mistanke om brudd på opphavsrett. Hvis du tror at noe i Tjenestene krenker en opphavsrett som du eier eller kontrollerer, vennligst rapporter det til oss ved å bruke skjemaet du finner tilgjengelig gjennom dette verktøyet. Eller du kan sende inn et varsel til vår utpekte agent:

Snap Inc.
Attn: Copyright Agent
2772 Donald Douglas Loop North
Santa Monica, CA 90405, USA
e-post: copyright@snap.com

Ikke bruk denne e-postadressen for noe annnet enn for å rapportere brudd på opphavsrett, da slike e-poster vil bli ignorert. For å rapportere andre typer krenkelse, vennligst benytt verktøyet som er tilgjengelig her.

Dersom du sender inn et varsel til vår Copyright-agent, må det:

 • inneholde fysisk eller elektronisk signatur fra en person som er autorisert til å handle på vegne av innehaveren av opphavsretten;
 • identifisere det opphavsrettslig beskyttede verket som hevdes å ha blitt krenket;
 • identifisere materialet som hevdes å være krenkende eller gjenstand for krenkende aktivitet og som skal fjernes eller få tilgangen deaktivert, og gi tilstrekkelig informasjon til å gjøre det mulig for oss å finne materialet;
 • legge ved din kontaktinformasjon, inkludert din adresse, telefonnummer og en e-postadresse;
 • legge ved en personlig erklæring om at du i god tro mener at materialet slik det brukes, ikke er autorisert av innehaveren av opphavsretten, vedkommendes agent eller tillatt i medhold av loven;
 • legge ved en erklæring om at informasjonen i varselet er nøyaktig og at du, under ed, er autorisert til å handle på vegne av innehaveren av opphavsretten.

8. Sikkerhet

Vi legger ned stor innsats for å gjøre Tjenestene våre til et trygt sted for alle brukere. Men vi kan ikke garantere det. Det er her du kommer inn i bildet. Ved å bruke Tjenestene godtar du at:

 • Du ikke vil bruke Tjenestene til formål som er ulovlige eller forbudt i disse Vilkårene.
 • Du ikke vil bruke roboter, spiders, søkeroboter, skjermskraping eller andre automatiserte metoder eller grensesnitt til å åpne Tjenestene eller trekke ut informasjon fra andre brukere.
 • Du ikke vil utvikle tredjepartsapplikasjoner som samhandler med Tjenestene eller andre brukeres innhold eller informasjon, uten vår skriftlige tillatelse.
 • Du ikke vil bruke Tjenestene på en måte som kan virke forstyrrende på, avbryte, påvirke negativt eller hindre andre brukere fra å få fullt utbytte av Tjenestene, eller som kan skade, deaktivere, overbelaste eller forringe funksjonen til Tjenestene på noen måte;
 • Du ikke vil bruke eller forsøke å bruke en annen brukers konto, brukernavn eller passord uten deres tillatelse.
 • Du ikke vil be om innloggingsinformasjon fra en annen bruker;
 • Du ikke vil legge ut innhold som inneholder pornografi, vold, trusler, hatmeldinger eller oppfordringer til vold;
 • Du ikke vil laste opp virus eller annen ondsinnet kode eller på annen måte kompromittere sikkerheten til Tjenestene;
 • Du vil ikke prøve å omgå noen av teknikkene vi bruker for innholdsfiltrering, eller prøve å få tilgang til områder eller funksjoner på Tjenestene som du ikke er autorisert til å ha tilgang til.
 • Du ikke vil sondere, skanne eller teste sårbarheten til våre Tjenester eller noe system eller nettverk.
 • Du ikke vil oppfordre eller promotere aktivitet som bryter med disse Vilkårene.

Vi bryr oss også om sikkerheten din mens du bruker Tjenestene. Ikke bruk Tjenestene på en måte som kan distrahere deg fra å følge trafikk- eller sikkerhetslover. For eksempel, aldri Snap og kjør. Og sett aldri deg selv eller andre i fare bare for å kunne ta en Snap.

9. Kontoen din

Du er ansvarlig for all aktivitet som skjer på din Snapchat-konto. Derfor er det viktig at du holder kontoen din sikker. En måte du kan gjøre det på, er å velge et sterkt passord som du ikke bruker til noen annen konto.

Ved å bruke Tjenestene godtar du, i tillegg til å utøve sunn fornuft, at:

 • Du vil ikke opprette mer enn én konto til deg selv.
 • Du ikke vil opprette en ny konto hvis vi allerede har deaktivert kontoen din, med mindre du har skriftlig tillatelse til å gjøre det.
 • Du vil ikke kjøpe, selge, leie eller lease tilgang til Snapchat-kontoen din, Snapper, et Snapchat-brukernavn eller en vennekobling uten skriftlig tillatelse fra oss.
 • Du vil ikke dele passordet ditt.
 • Du kommer ikke til å logge inn eller forsøke å få tilgang til Tjenestene via uautoriserte tredjepartsapplikasjoner eller klienter.

Hvis du tror at noen har fått tilgang til kontoen din, må du umiddelbart kontakte Brukerstøtte for Snapchat.

10. Minner

Minner er vår datalagringstjeneste som gjør det enklere for deg å huske tilbake når som helst og hvor som helst. Ved å akseptere disse Vilkårene, vil du automatisk aktivere Minner. Når Minner er aktivert, vil tjenesten forbli aktivert så lenge du opprettholder din Snapchat-konto. Men du kan alltid slå av visse Minner-funksjoner i innstillingene.

En av mulighetene vi tilbyr med Minner, er å opprette et beskyttet område ved å sette en tilgangskode som kan være en PIN-kode, et passord eller en annen mekanisme. Dette er likt enhetens låse-alternativ som du kan bruke på din mobile enhet; ved å skape en tilgangskode, reduserer du sannsynligheten for at en annen person som får tak i enheten vil være i stand til å se hva du lagret på det beskyttede området av Minner. Men nå kommer en viktig advarsel: Hvis du mister eller glemmer Minner-tilgangskoden din, eller du skriver den inn feil for mange ganger, vil du miste tilgang til alt materiale du har lagret i det beskyttede området på Minner. Vi tilbyr ingen tilgangskoderedning for det beskyttede området. Du er selv ansvarlig for å huske tilgangskoden din. Vennligst gå til vår Brukerstøtte for Snapchat for flere detaljer om tilgangskoder.

Innholdet i Minner kan bli gjort utilgjengelig av forskjellige årsaker, for eksempel på grunn av driftssvikt eller dersom vi beslutter å avslutte kontoen din. Ettersom vi ikke kan love at innholdet alltid vil være tilgjengelig, anbefaler vi at du lagrer en egen kopi av innholdet du lagrer i Minner.

Vi kan ikke love deg at Minner imøtekommer dine spesifikke lagringsbehov. Vi forbeholder oss retten til å sette grenser for lagringen i Minner, og disse grensene kan endres fra tid til annen etter vårt eget forgodtbefinnende. Og akkurat som med våre andre tjenester, kan bruk av Minner oppta plass på enheten, og kan medføre mobile datakostnader.

Du kan ikke videreselge noen av Minner-funksjonene. Det betyr at du for eksempel ikke kan bruke Minner til å drive din egen fillagrings- eller distribusjonstjeneste for andre mennesker.

11. Datakostnader og Mobiltelefoner

Du er ansvarlig for eventuelle mobilkostnader du pådrar deg for å bruke våre Tjenester, inkludert tekstmeldinger og datakostnader. Hvis du er usikker på hva disse kostnadene kan være, bør du spørre tjenesteleverandøren din før du bruker Tjenestene.

Hvis du endrer eller deaktiverer mobilnummeret som du brukte til å opprette en Snapchat-konto, må du oppdatere kontoinformasjonen din via Innstillinger innen 72 timer for å forhindre at vi sender meldinger som er ment for deg, til noen andre.

12. Tjenester fra tredjeparter

Hvis du bruker en tjeneste, funksjon eller funksjonalitet som drives av en tredjepart og er gjort tilgjengelig via våre Tjenester (inkludert Tjenester vi tilbyr i samarbeid med en tredjepart), vil hver av partenes vilkår styre den respektive partens forhold til deg. Verken Snap Group Limited eller Snap Inc. er ansvarlige eller går god for disse tredjepartsvilkårene eller handlinger som er gjort under tredjepartens vilkår.

13. Endring av Tjenestene og oppsigelse

Vi forbedrer stadig Tjenestene våre og lager nye hele tiden. Det betyr at vi kan legge til eller fjerne funksjoner, produkter eller funksjonalitet, og vi kan også fjerne eller stoppe Tjenestene helt. Dette kan vi gjøre når som helst, og når vi gjør det, vil vi forsøke å varsle deg på forhånd, men det vil ikke alltid være mulig å få det til.

Selv om vi håper at du forblir en Snapchatter på livstid, kan du si opp disse Vilkårene når som helst og av uansett årsak ved å slette kontoen din.

Snap Group Limited kan også si opp disse Vilkårene med deg hvis du ikke skulle føye deg etter Vilkårene, våre Samfunnsretningslinjer eller loven, eller av grunner som ligger utenfor vår kontroll. Og selv om vi vil prøve å gi deg beskjed på forhånd, kan vi ikke garantere dette. Vår rett til å si opp disse Vilkårene betyr at vi kan stoppe vår leveranse av enhver Tjeneste til deg, eller innføre nye grenser eller tilleggsbegrensninger på din mulighet til å bruke våre Tjenester. Vi kan for eksempel deaktivere kontoen din på grunn av langvarig inaktivitet, og vi kan tilbakekalle brukernavnet ditt når som helst av samme grunn.

Uansett hvem som terminerer disse Vilkårene, er både du og Snap Group Limited fortsatt bundet av Seksjonene 3, 6, 9, 10 og 13-22 i disse Vilkårene.

14. Skadesløsheterstatning

Du godtar, i den grad loven tillater det, å erstatte, forsvare og holde skadesløs Snap Group Limited, Snap Inc. og våre tilknyttede selskaper, styremedlemmer, ledere, aksjeeiere, ansatte, lisensgivere, leverandører og agenter fra og mot alle klager, avgifter, krav, skader, tap, kostnader, ansvar og utgifter (inkludert advokatsalærer) på grunn av, som følge av eller relatert på noen måte til: (a) din tilgang til eller bruk av Tjenestene; (b) ditt innhold; og (c) dine brudd på disse Vilkårene.

15. Ansvarsfraskrivelser

Vi prøver å holde Tjenestene i drift og fri for forstyrrelser. Men vi kan ikke love at vi alltid vil lykkes.

Tjenestene blir levert "slik de er" og "som tilgjengelig" og så langt det er mulig etter loven, uten garantier av noe slag, enten i klartekst eller underforstått, inkludert, spesielt impliserte garantier, betingelser eller andre vilkår relatert til (i) salgbarhet, tilfredsstillende kvalitet, egnethet for et spesielt formål, tittel, råderett, ukrenkelighet, eller (ii) som fremkommer som resultat av forhandlinger. I tillegg, selv om Snap Group Limited forsøker å levere gode brukererfaringer, garanterer vi ikke at: (a) Tjenestene alltid vil være sikre, feilfri, eller tidsmessig; (b) Tjenestene alltid vil fungere uten forsinkelser, avbrudd eller feil; eller (c) alt innhold eller informasjon du mottar via Tjenestene vil være rettidig eller presis.

HVIS LOVEN I LANDET DER DU BOR IKKE TILLATER FRASKRIVELSE AV ANSVAR SOM NEVNT I DENNE KLAUSULEN, SKAL SLIKE FRASKRIVELSER IKKE GJØRES GJELDENDE.

Snap Group Limited, Snap Inc. og deres tilknyttede selskaper tar ikke noe ansvar og skal ikke holdes ansvarlig for noe innhold som du, en annen bruker eller en tredjepart lager, laster opp, legger ut, sender, mottar eller lagrer på eller via våre Tjenester. Du forstår og godtar at du kan bli eksponert for innhold som kan være støtende, ulovlig, villedende eller på annet vis upassende, hvilket verken Snap Group Limited, Snap Inc. eller deres tilknyttede selskaper skal holdes ansvarlige for.

Intet i disse Vilkårene vil ekskludere eller begrense ansvar vi måtte ha for å fjerne innhold hvis det kreves av loven i landet du bor i.

16. Ansvarsbegrensning

Snap Group Limited, Snap Inc. og våre tilknyttede selskaper, styremedlemmer, ledere, aksjeeiere, ansatte, lisensgivere, leverandører og agenter skal ikke holdes ansvarlige for noen indirekte, tilfeldige eller spesielle skader, følgeskader, strafferettslige eller gjentagende skader, eller noe tap av fortjeneste eller inntekter, hverken direkte eller indirekte, eller noe tap av data, bruk, goodwill eller andre ikke-økonomiske tap, som er resultat av: (a) din bruk av Tjenestene eller manglende evne til å bruke Tjenestene; (b) din tilgang til eller manglende evne til å få tilgang til Tjenestene; (c) atferden eller innholdet til andre brukere eller tredjeparter på eller via tjenestene; eller (d) uautorisert tilgang til, bruk eller endring av innholdet ditt. Under ingen omstendigheter skal Snap Group Limited, Snap Inc. eller deres tilknyttede selskaper sitt samlede ansvar for alle krav relatert til Tjenestene overskride EUR 100 eller summen du har betalt til Snap Group Limited i løpet av de siste 12 månedene for betalingstjenester.

Ikke noe av innholdet i disse Vilkårene (eller for å unngå misforståelse, alle andre vilkår som du er underlagt i henhold til tjenestebestemmelsen gjort av Snap Group Limited, Snap Inc. eller deres tilknyttede selskaper) skal ekskludere eller begrense Snap Group Limited, Snap Inc. eller dere tilknyttede selskaper sitt ansvar for: a) død eller personskade som oppstår fra deres egen forsett eller uaktsomhet; b) svindel eller usannheter; eller c) alt annet ansvar i den grad hvor slikt ansvar ikke kan utelukkes eller begrenses ved lov.

HVIS LOVEN I LANDET DER DU BOR, IKKE TILLATER FRASKRIVELSE AV ANSVAR SOM NEVNT I DENNE KLAUSULEN, SKAL SLIKE FRASKRIVELSER IKKE GJØRES GJELDENDE.

17. Tvisteløsning, voldgift

Hvis du har et problem, snakk med oss. Ikke nøl med å kontakte oss først, og vi vil gjøre vårt beste for å løse problemet.

Noen av våre Tjenester kan ha tilleggsvilkår som inneholder tvistebestemmelser som er unike for den aktuelle tjenesten eller bostedet ditt.

Hvis du bruker Tjenestene på vegne av en bedrift (heller enn for personlig bruk), er du og Snap Group Limited enige om, i den grad det er tillatt etter lov, at alle krav og uenigheter mellom oss som har sitt opphav i eller er forbundet med disse Vilkårene eller bruk av Tjenestene, bli endelig avgjort under LCIA Arbitration Rules, som er inkorporert ved referanse til denne klausulen. Det vil være en megler (som skal utpekes av LCIA), meglingen vil foregå i London, og meglingen vil foregå på engelsk. Hvis du ikke ønsker å akseptere denne klausulen, må du ikke bruke Tjenestene.

18. Verneting

I den grad partene er gitt tillatelse under disse Vilkårene til å initiere rettsbehandling i en rettssal, aksepterer både du og Snap Group Limited at alle krav og uenigheter (enten kontraktuelle eller andre) som er begrunnet av eller relaterer seg til disse Vilkårene eller til bruken av Tjenestene, utelukkende vil bli prosedert for domstoler i Storbritannia, dersom dette ikke er forbudt ved lov i hjemlandet ditt. Du og Snap Group Limited samtykker i den eksklusive jurisdiksjonen disse domstolene har.

19. Lovvalg

Lovene i England og Wales skal gjelde for disse Vilkårene og eventuelle krav og tvister (om kontrakter eller annet) som oppstår fra eller i forbindelse med disse Vilkårene eller emnene som omhandles. Noen lands domstoler vil ikke anvende lovene i England og Wales i forbindelse med tvister knyttet til disse Vilkårene. Hvis du bor i et av disse landene, kan lovene i hjemlandet ditt gjelde for slike tvister.

20. Alvorlighetsgrad

Hvis noen bestemmelser i disse Vilkårene viser seg å være umulig å håndheve, skal den delen fjernes fra disse Vilkårene uten å påvirke gyldigheten og håndhevelsen av noen gjenværende deler.

21. Tilleggsvilkår for bestemte tjenester

På grunn av bredden i våre Tjenester, må vi noen ganger formulere tilleggsvilkår- og betingelser for bestemte Tjenester. Slike tilleggsvilkår- og betingelser, som vil bli presentert for deg før du får tilgang til de relevante Tjenestene, blir en del av din avtale med oss dersom du bruker disse Tjenestene. Hvis noen del av disse ytterligere tilleggsvilkårene- og betingelsene er i konflikt med Vilkårene, vil tilleggsvilkårene og -betingelsene gå foran.

22. Endelige Vilkår

 • Disse Vilkårene utgjør den fulle avtalen mellom deg og Snap Group Limited, og erstatter alle tidligere avtaler.
 • Disse vilkårene skaper eller pålegger ingen rettigheter til tredjeparter.
 • Hvis vi ikke håndhever en bestemmelse i disse vilkårene, skal det ikke anses som en fraskrivelse av rettigheter.
 • Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt til deg.
 • Du kan ikke overføre noen av dine rettigheter eller forpliktelser under disse Vilkårene uten vårt samtykke.

Kontakt oss

Snap Group Limited er åpen for kommentarer, spørsmål, bekymringer eller forslag. Du kan kontakte oss eller få support ved å bruke dette skjemaet på nettet.

The company responsible for the Services outside the United States is called Snap Group Limited and is located in the United Kingdom at 77 Shaftesbury Avenue, London, W1D 5DU, United Kingdom. Registered company number: 09763672. VAT ID: GB 237218316.