Snap Inc. sine Vilkår for Rampelys-innsendinger og -inntekter

Virkning: 23. november 2020

VOLDGIFT: DISSE VILKÅRENE INNEHOLDER EN VOLDGIFTS BESTEMMELSE LENGER NED. MED UNNTAK FOR VISSE TYPER TVISTER NEVNT I VOLDGIFTS BESTEMMELSEN I VÅRE TJENESTEVILKÅR, ER DU OG SNAP INC. I AT TVISTER MELLOM OSS VIL BLE LØST GJENNOM OBLIGATORISK BINDENDE VOLDGIFT, OG DU OG SNAP INC. FRASKRIVER DERE ENHVER RETT TIL Å DELTA I GRUPPESØSKMÅL ELLER GRUPPE-VOLDGIFT.

Velkommen til Spotlight, en underholdningsplattform for brukergenerert innhold på Snapchat hvor du finner noen av de mest underholdende Snappene fra Snapchat-samfunnet. Spotlight er en «Tjeneste» som definert i Vilkårene for tjenesten, og som sammen med Personvernbetingelsene, Samfunns-retningslinjene, retningslinjedelen av Spotlight-retningslinjene og ofte stilte spørsmål og alle andre vilkår som styrer Tjenesten, er innlemmet som referanse i Snap Inc. sine Vilkår for Spotlight-innsendinger og -inntekter («Vilkårene for Spotlight»). Les også gjennom Personvernbetingelsene for å finne ut hvordan vi håndterer informasjonen din når du bruker tjenestene. Les Vilkårene for Spotlight nøye. Vilkårene for Spotlight danner en juridisk bindende kontrakt mellom deg (eller organisasjonen din) og Snap Inc. («Snap»), og styrer bruken din av Spotlight-tjenesten i Snapchat-applikasjonen. I den grad Snap Inc. sine Vilkår for Spotlight-innsendinger og -inntekter er i konflikt med andre vilkår som styrer Tjenesten, er det Snap Inc. sine Vilkår for Spotlight-innsendinger og -inntekter som kontrollerer bruken din av Spotlight. Alle begreper som brukes med stor forbokstav, men som ikke defineres i Snap Inc. sine Vilkår for Spotlight-innsendinger og -inntekter, defineres som angitt i de gjeldende vilkårene som styrer Tjenesten. Skriv ut en kopi av Vilkårene for Spotlight og ta vare på dem for fremtidig referanse.

SOM NÆRMERE BESKREVET NEDENFOR, KAN DU, HVIS DU ER KVALIFISERT, MOTTA BETALINGER FOR SNAPPER DU SENDER INN TIL SPOTLIGHT PÅ RELEVANTE DAGER I KVALIFISERINGSPERIODEN. SNAPPENE DU SENDER INN, MÅ OGSÅ OPPFYLLE DE GJELDENDE KRAVENE FOR KVALIFISERING.  KUN ET FÅTALL AV KREATØRER SOM SENDER INN SNAPPER TIL SPOTLIGHT, MOTTAR BETALINGER.

1. Krav og rettigheter knyttet til innhold du sender inn til Spotlight

Enhver kvalifisert Snapchat-bruker kan sende inn meldinger (som vi kaller for «Snapper») til Spotlight (enhver bruker som sender inn en Snap til Spotlight, er en «Tjenesteleverandør» eller en «Kreatør»). Alle Snapper som sendes inn til Spotlight er «Offentlig innhold», slik begrepet defineres i Avsnitt 3 i Snap Inc. sine Vilkår for tjenesten. Følgende tillegg til lisensbestemmelsen i Avsnitt 3 gjelder: Uten å begrense andre rettigheter gitt av deg, gir du andre brukere av Tjenesten royalty-fri rett til å kopiere, redigere og separat synkronisere, offentlig kommunisere og utføre, og på annen måte bruke og distribuere all lyd i Snappen din for å lage nytt innhold, inkludert nye Snapper og nytt Offentlig innhold.

Snapper er Offentlig innhold, og derfor gjelder følgende for alle Snapper du sender inn til Spotlight, uten å begrense andre forpliktelser du måtte ha: (i) Du må ha nødvendige tredjeparts rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, musikkåndsverksrettigheter og publiseringsrettigheter, for alt innhold i Snappene dine. (ii) Når du er med i, oppretter, laster opp, legger ut, eller sender Offentlig Innhold, gir du Snap, våre tilknyttede selskaper og våre forretningspartnere en ubegrenset, verdensomspennende, royalty-fri rettighet og lisens til å bruke navnet ditt, likheten din og stemmen din, inkludert i forbindelse med kommersielt eller sponset innhold. (iii) Utenom muligheten til å tjene penger som Tjenesteleverandør, som beskrevet i Snap Inc. sine Vilkår for Spotlight-innsendinger og -inntekter, har du ikke rett på kompensasjon fra Snap, våre tilknyttede selskaper, våre forretningspartnere eller, hvis aktuelt, andre brukere, hvis Snappen din, innholdet ditt, lydopptak, komposisjoner eller navnet ditt, likheten din eller stemmen din formidles gjennom Tjenesten, enten på Snapchat-applikasjonen eller på plattformen til en av våre forretningspartnere.

Alle Snapper som sendes inn til Spotlight må overholde Vilkårene for Spotlight. Snapper kan bli gjennomgått før de distribueres i Spotlight, for å sikre at de overholder Vilkårene for Spotlight i samsvar med Snap sine moderasjonsalgoritmer og prosedyrer. Snapper som ikke overholder vilkårene, distribueres kanskje ikke.

Snapper i Spotlight distribueres gjennom Snap sin algoritme for distribuering av proprietært innhold. For å opprettholde kvaliteten til Spotlight kan vi også begrense antall Snapper som brukere kan sende inn i en bestemt periode, basert på Snap sine kriterier for ytelse av innhold i Snapchat-applikasjonen. Hvis du overskrider grensen, varsles du når du sender inn til Spotlight.

2. Kvalifisering for Spotlight-betaling

For å oppmuntre og motivere deg til å opprette og legge ut Snappene dine i Spotlight, ønsker vi å betale deg for tjenestene dine, dersom du kvalifiseres etter beskrivelsene i Vilkårene for Spotlight. Kun et fåtall av brukere som sender inn Snapper til Spotlight, mottar betalinger. Snapper som sendes inn til Spotlight før Vilkårene for Spotlight godtas, kvalifiseres ikke for betaling. Betalingen kan finansieres av enten Snap eller av noe av inntektene vi mottar fra annonsene distribuert i Spotlight i løpet av den dagen (hvis noen) (betalingen vår til deg, som kan endres nedenfor, kaller vi for «Tjenestebetalingen»).

For å kvalifiseres til en Betaling må en innsendt Snap ha prestert bra nok i Spotlight i løpet av én dag (beregnet etter UTC-8) basert på betalingsformelen vår og oppnådd en Betaling på minst USD 250 den dagen («Verditerskelen»). Hvis en Snap du sender inn til Spotlight når Verditerskelen i løpet av én av de første 28 dagene etter at den er sendt inn til Spotlight («Kvalifiseringsperioden»), er du, underlagt alle andre kriterier angitt i Vilkårene for Spotlight, kvalifisert til å motta betaling for tjenestene dine for den dagen. Betalinger tildeles kvalifiserte Kreatører som når Verditerskelen i samsvar med formelen for proprietær betaling, som vi kan justere fra tid til annen og som er basert på en rekke faktorer. Disse faktorene kan omfatte det totale antallet unike videovisninger som kan tilskrives den spesifikke Snappen din og den relative ytelsen til Snappene dine sammenlignet med andre Snapper i Spotlight. Om du når Verditerskelen samt mengden Betalinger du måtte motta, kan påvirkes av algoritmene våre for moderering og innholdsforslag. Disse algoritmene kan prioritere innhold ved å ta hensyn til en rekke faktorer, inkludert det totale antallet unike videovisninger og favoritter som kan tilskrives en Snap, antall daglige brukere som ser på innholdet ditt, tiden brukerne bruker på å se på innholdet ditt og tidligere ytelse av innholdet ditt.

Alle Betalinger, hvis noen, baseres på våre beregninger. Når vi fastslår om en Snap du sender inn til Spotlight kvalifiseres for en Betaling, kan vi ekskludere det vi kaller «Ugyldig aktivitet». Ugyldig aktivitet er aktivitet som kunstig øker antall visninger eller andre målinger av seertall for Snappene dine. Ugyldig aktivitet fastslås av Snap etter eget skjønn og til enhver tid og inkluderer, men er ikke begrenset til; (i) spam, ugyldige forespørsler eller ugyldige visninger generert av personer, roboter, automatiserte programmer eller lignende enheter, inkludert gjennom alle klikk eller visninger som kommer fra mobilenheten din, mobilenheter under din kontroll eller mobilenheter med nye eller mistenkelige kontoer; (ii) visninger generert av pengebetalinger eller andre tilskyndelser til tredjeparter, falsk bekreftelse eller tilbud om forhandlinger knyttet til visninger av Snapper; (iii) visninger generert gjennom aktivitet som ellers er i strid med vilkårene som styrer Tjenesten; og (iv) klikk eller visninger kombinert med en av aktivitetene beskrevet i (i), (ii), (iii) og (iv) ovenfor.

Spotlight og muligheten til å motta Betalinger, er kun tilgjengelig i et begrenset antall land, som står oppført i Spotlight-retningslinjene og ofte stilte spørsmål (de «Kvalifiserte landene»). Snap kan når som helst legge til eller fjerne land i listen over Kvalifiserte land.

3. Kvalifisering av Betalingskonto

I henhold til Vilkårene for Spotlight er det kun Kreatører som oppfyller alle de følgende kravene som kvalifiseres til å motta Betalinger fra Snap:

 • Du må være til stede i et Kvalifisert land når du sender inn en Snap til Spotlight.

 • Hvis du er en person, må du være lovlig bosatt i et kvalifisert land, og du må være over myndighetsalderen i jurisdiksjonen din eller være minst 16 år gammel og ha fått nødvendig samtykke fra en forelder eller verge som samsvarer med prosedyrene våre. Vi forbeholder oss retten til å, på vegne av oss selv, våre tilknyttede selskaper og vår tredjeparts betalingsleverandør, kreve verifisering av foreldres/verges samtykke for mindreårige som en betalingsbetingelse under Vilkårene for Spotlight.

 • Hvis du er en enhet, tilknyttet en juridisk enhet, har hovedkontor eller har et kontor i et kvalifisert land.

 • Du har gitt Snap og den autoriserte tredjeparts betalingsleverandøren nøyaktig kontaktinformasjon og annen nødvendig informasjon, slik at Snap eller tredjeparts betalingsleverandøren kan kontakte deg og sørge for at du (eller din forelder/verge, hvis aktuelt) mottar betalingen dersom du kvalifiseres for en Betaling.

 • Snapchat-kontoen og Betalingskontoen din (definert nedenfor) er aktive, har høy anseelse (som fastslått av oss og tredjeparts betalingsleverandøren vår) og samsvarer med Vilkårene for Spotlight.

Du mottar ikke og vi skylder deg ikke noen Betaling dersom du ikke består gjennomgangen av samsvar som gjøres av oss eller av tredjeparts betalingsleverandøren vår. En slik gjennomgang kan omfatte, men er ikke begrenset til, en sjekk for å fastslå om du står oppført på lister over parter med restriksjoner som opprettholdes av en hvilken som helst relevant myndighet, inkludert U.S. Specially Designated Nationals List og Foreign Sanctions Evaders List. I tillegg til andre bruksområder som er beskrevet i Vilkårene for Spotlight, kan informasjonen du gir oss, deles med tredjeparter for å verifisere identiteten din, gjennomføre gjennomgangen av samsvar og fullføre betalingsprosessen.

Hvis du er (i) en ansatt, en leder eller et styremedlem hos Snap eller dets morselskaper, datterselskaper eller tilknyttede selskaper, eller (ii) en offentlig instans, et datterselskap eller et tilknyttet selskap for en offentlig instans, eller medlem av et kongehus, kvalifiseres du ikke for Betalinger. Hvis du har vært ansatt av eller på vegne av Snap utenfor Vilkårene for Spotlight for å teste eller tilby Spotlight-innhold, kvalifiseres du ikke for Betalinger for innholdet du opprettet i løpet av ansettelsen.

4. Betalingsvarsling og -prosess

Hvis en Snap du sendte inn til Spotlight oppnår Verditerskelen og ellers overholder Vilkårene for Spotlight, varsler vi deg om du er kvalifisert ved å sende deg en melding fra «Team Snapchat» i Snapchat-applikasjonen eller til e-postadressen du har gitt oss. For å motta Tjenestebetalingen, hvis noen, må du oppgi nøyaktig kontaktinformasjon, inkludert e-post. Du (eller din forelder/verge, hvis aktuelt) må opprette og fullføre alle nødvendige krav for en betalingskonto ved hjelp av Snap sin autoriserte tredjeparts betalingsleverandør som nærmere beskrevet av Team Snapchat (en «Betalingskonto»). For å motta Betaling må du (i) gi oss en nøyaktig e-postadresse innen 30 dager etter den dagen Team Snapchat først kontaktet deg om den gjeldende Betalingen og (ii) opprette en Betalingskonto og ha nødvendig samtykke fra en forelder eller verge, om nødvendig, innen 45 dager etter den dagen Team Snapchat først kontaktet deg om den gjeldende Betalingen.

Hvis du gir oss en nøyaktig e-postadresse, oppretter en Betalingskonto og får nødvendig samtykke fra en forelder eller verge, vil du (eller din forelder/verge, hvis aktuelt), i den grad loven tillater det, være i stand til å overføre Betalingene dine innen 60 dager etter den første dagen Team Snapchat kontaktet om Betalingen. Betalinger kan utstedes til deg på vegne av Snap av datterselskaper eller tilknyttede enheter eller andre autoriserte tredjeparts betalingsleverandører, som kan fungere som utbetalere i henhold til Vilkårene for Spotlight. Snap er ikke ansvarlig for forsinkelser, svikt eller manglende evne til å overføre Betalinger til Betalingskontoen din dersom det oppstår hendelser som er utenfor Snaps kontroll, inkludert manglende overholdelse av Vilkårene for Spotlight eller vilkårene for den gjeldende Betalingskontoen. Snap er ikke ansvarlig hvis noen andre enn deg (eller din forelder/verge, hvis aktuelt) av en eller annen grunn overfører Betalingene dine ved hjelp av informasjonen for Betalingskontoen din. Betalinger gjøres i amerikanske dollar, men du kan velge å ta ut pengene fra Betalingskontoen i den lokale valutaen din, med forbehold om bruks-, bytte- og transaksjonsgebyrer, som nærmere forklart i Spotlight-retningslinjene og ofte stilte spørsmål. Hvis du ikke (i) gir oss en nøyaktig e-postadresse innen 30 dager etter den dagen Team Snapchat først kontaktet deg om den gjeldende Betalingen og (ii) oppretter en Betalingskonto og har nødvendig samtykke fra en forelder eller verge, om nødvendig, innen 45 dager etter den dagen Team Snapchat først kontaktet deg om den gjeldende Betalingen, mottar du ikke Betalingen.

I tillegg til andre rettigheter og rettsmidler vi har, kan vi, i den grad loven tillater det, uten å gi en advarsel eller forhåndsvarsel, holde tilbake, erstatte, justere eller ekskludere eventuelle Betalinger til deg i henhold til Vilkårene for Spotlight, hvis det er mistanke om ugyldig aktivitet og Vilkårene for Spotlight ikke overholdes. Vi kan også erstatte slike beløp med eventuelle gebyrer du skylder oss i henhold til annen avtale.

Du bekrefter at all informasjon du gir oss eller våre datterselskaper, tilknyttede selskaper eller autoriserte betalingsleverandører, er sannferdig og nøyaktig, og at du til enhver tid skal opprettholde nøyaktigheten av informasjonen.

5. Skatter

Du godtar og erkjenner at du alene har ansvaret for alle skatter, avgifter eller gebyrer knyttet til eventuelle Betalinger du måtte motta i forbindelse med Tjenesten. Betalinger omfatter gjeldende salg, bruk, forbrukeravgifter, merverdier, varer og tjenester eller lignende skatt som skal betales til deg. Hvis det i henhold til gjeldende lovgivning kreves at skatter trekkes eller holdes tilbake fra Betalinger til deg, kan Snap, dets tilknyttede selskap eller dets autoriserte tredjeparts betalingsleverandør, trekke slike skatter fra beløpet som skyldes deg og betale slike skatter til den aktuelle skattemyndigheten som kreves av gjeldende lov. Du godtar og erkjenner at betalinger som reduseres med slike fradrag eller tilbakeholdelser, utgjør den fullstendige betalingen og oppgjøret for beløper som skal betales til deg i henhold til Vilkårene for Spotlight. Du gir Snap, dets datterselskaper, tilknyttede selskaper og enhver autorisert betalingsleverandør alle skjemaer, dokumenter eller andre sertifiseringer som kan være nødvendige for å fullføre informasjonsrapporteringer eller forpliktelser vedrørende kildeskatt for Betalinger under Vilkårene for Spotlight.

6. Annonsering i Spotlight

Spotlight kan inneholde annonser. Du samtykker i at du lar oss, våre tilknyttede selskaper og tredjeparts partnere, uten noen betaling fra deg, distribuere annonser i Spotlight-tjenesten etter vårt eget skjønn. Du samtykker i å legge til rette for distribusjonen av slike annonser ved å godta Vilkårene for Spotlight, i samsvar med retningslinjedelen av Spotlight-retningslinjene og ofte stilte spørsmål. Du samtykker i å fortsette å gi Snap tilgang til alle Snapper du sender inn til Spotlight, som er underlagt Vilkårene for Spotlight. Vi fastslår alle aspektene ved annonsene som distribueres i Spotlight-tjenesten, inkludert typen, formatet og frekvensen til annonsene som distribueres i forbindelse med Snapper du har sendt inn til Spotlight, etter vårt eget skjønn. Vi forbeholder oss også retten til, etter eget skjønn, å ikke vise annonser på, i eller ved siden av Snappene dine i Spotlight, uansett årsak.

3. Erklæringer og garantier

Du bekrefter og garanterer at: (i) du er over myndighetsalderen der du lovlig er bosatt (dersom du er en person), og ellers har full rett, makt og fullmakt til å inngå Vilkårene for Spotlight på vegne av deg selv og på vegne av enhver enhet du handler for, eller du har fått samtykke fra en forelder/verge, slik det kreves i hjemlandet ditt, for å kunne godta Vilkårene for Spotlight; (ii) du har alle nødvendige tredjeparts rettigheter, inkludert publiseringsrettigheter og personvernrettigheter og andre rettigheter knyttet til navn, likhet og stemme, slik at andre personer kan vises i Snappene dine. Du har også fått nødvendig samtykke fra foreldre eller verger for at personer under atten (18) år eller andre gjeldende myndighetsaldre, kan vises i Snappene dine; (iii) du har lest, forstår og godtar å overholde alle Vilkårene for Spotlight, inkludert, men ikke begrenset til, Vilkårene for tjenestenPersonvernbetingelseneSamfunns-retningslinjene og retningslinjedelen i Spotlight-retningslinjene og ofte stilte spørsmål; (iv) Snappene du sender inn til Spotlight er laget av deg og bryter ikke med, krenker eller misbruker tredjeparters rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, åndsverksrettigheter (inkludert åndsverksrettigheter for original, synkronisert og offentlig fremført musikk), varemerke, publisitet, personvern eller andre gjeldende rettigheter, og at Snappene overholder gjeldende lovgivning; (v) du skal gjennomføre alle nødvendige betalinger til tredjeparter for Snappene dine, og du skal ikke gjøre Snap ansvarlig overfor tredjeparter som et resultat av distribusjonen av innholdet ditt; og (vi) hvis du er lovlig bosatt i et annet land enn USA, befant du deg fysisk utenfor USA da du utførte tjenestene og laget og la ut Snappene du sendte inn til Spotlight, og du la til rette for distribusjonen av annonser i forbindelse med Snappene du sendte inn til Spotlight.

8. Konfidensialitet

Du samtykker i at all ikke-offentlig informasjon som Snap gir er konfidensiell, og at du ikke skal utlevere informasjonen til en tredjepart uten Snaps uttrykkelige, skriftlige forhåndsgodkjenning.

9. Personvern

Dette avsnittet utfyller informasjonen gitt i Personvernbetingelsene og Personvernsenteret.

 • Spotlight-Snapper er offentlige. Du forstår at Snapper du sender inn til Spotlight er Offentlig innhold og kan være synlige for alle Snapchat-brukere, samt ikke-Snapchat-brukere på andre tjenester og nettsteder.

 • Informasjon som vi samler inn. Når du sender inn Snapper til Spotlight, samler vi inn informasjon om bruken og samhandlinger, som antall visninger, visningstid, favoritter, skjermbilder og antall Snapper som sendes i eller fra Snapchat. Les Personvernbetingelsene for en detaljert oversikt over informasjonen vi samler inn.

 • Hvordan vi kan bruke Spotlight-Snapper.  Hovedgrunnen til at vi samler inn informasjon fra Spotlight-Snapper, er for å kunne tilby deg informasjon I tillegg til Avsnitt 1 i Vilkårene for Spotlight og formålene som er beskrevet i Personvernbetingelsene, kan vi og andre bruke Spotlight-Snappene dine på følgende måter:

  • Vi kan bruke Spotlight-Snapper i Snapchat, inkludert på Utforsk-siden som en del av en kuratert Story, Utgiver-utgave eller Show.

  • Andre brukere kan redigere eller bruke Spotlight-Snappene dine, dele dem med venner i Chat, dele en lenke til Snappene via andre tjenester som ikke er Snapchat (som meldingstjenester) og dele en lenke til dem på tredjeparts nettsteder.

  • Hvis du velger å legge til et stedsmerke på Spotlight-Snappen, kan Snappen også knyttes til et sted og vises på Snap-kartet.

  • Vi kan bruke Spotlight-Snappene dine i Søk og knytte dem til Sider, som for eksempel hvis Snappen din inneholder en bestemt Linse, lyd eller andre tydelige elementer.

  • Hvis du sender inn en Snap til Spotlight, kan andre brukere favorisere Snappen, og den favoriserte Spotlight-Snappen vises da i brukerens private liste over favoritter.

  • Vi kan analysere Spotlight-Snapper for trender, analyser, undersøkelser og utvikling, optimalisering og maskinlæring.

  • For å kontakte deg om kvalifiseringen av Betalingskontoen og spørsmål vi har om Spotlight-Snappene dine eller hvordan vi bruker dem.

 • Oppbevaring av Spotlight-Snapper. Innsendinger av Spotlight-Snapper kan lagres på ubestemt tid og kan være synlige på Snapchat i lengre perioder – noen ganger i flere måneder eller mer.

 • Kontroll over Spotlight-Snappene dine.  Du kan administrere Snapper som er sendt inn til Spotlight i profilen din. Du kan også bruke Last ned dataene mine for å få en kopi av informasjonen, slik at du kan flytte den eller lagre den hvor du vil. Se Kontroll over informasjonen din for mer informasjon om kontrollen du har, inkludert retten du har til å be om en kopi av informasjonen din.

 • Deling av informasjon med tredjeparter. Vi kan dele informasjon om deg med tjenesteleverandører som utfører tjenester på vegne av oss, slik som tredjeparts betalingsleverandører, som beskrevet i Avsnitt 3 i Vilkårene for Spotlight.

Du kan selvfølgelig kontakte oss hvis du fremdeles har spørsmål om hvordan dataene dine håndteres.

10. Avslutning og suspensjon

I tillegg til andre rettigheter eller rettsmidler vi har, forbeholder vi oss retten til å suspendere eller avslutte distribusjonen av Snappene dine i Spotlight, inntektsprogrammet knyttet til Spotlight eller Spotlight-tjenesten. I tilfeller der du ikke overholder Vilkårene for Spotlight, kan alle ubetalte beløp som er påløpt, men som ennå ikke er overført til Betalingskontoen din, gå tapt. Hvis du på et tidspunkt ikke godtar en del av Vilkårene for Spotlight, må du slutte å bruke Spotlight eller de aktuelle delene av tjenesten.

11. Ingen agentforhold

Ingenting i disse vilkårene skal tolkes som å bety at det finnes et fellesforetak, en hovedagent eller et ansettelsesforhold mellom deg og Snap. Du og vi erkjenner at du som Tjenesteleverandør er en uavhengig entreprenør for Snap.

12. Varsling

Hvis Snap fastslår at du skal motta en Betaling, varsler Snap eller tredjeparts betalingsleverandøren vår, som nevnt ovenfor, deg via kontaktinformasjonen du oppga i brukerprofilen din, inkludert e-postadressen, eller gjennom den offisielle Snapchat-kontoen vår Team Snapchat. Snap kan også kontakte deg angående Snapper som ikke kvalifiseres til å motta Betalinger samt av andre grunner. Hold e-postadressen og telefonnummeret ditt oppdatert, og bekreft e-postadressen din. Hvis du tidligere har blokkert eller fjernet Team Snapchat fra kontaktlisten din, godtar du at vi kan legge til Team Snapchat igjen slik at du kan motta offisielle meldinger fra oss via Snapchat.

13. Voldgift og lover

Disse Vilkårene er underlagt Lovvalgs bestemmelsen og Bestemmelsen om eksklusivt verneting Snap Inc. sine Vilkår for tjenesten.

VOLDGIFTSVARSEL: MED UNNTAK AV VISSE TYPER TVISTER NEVNT I VOLDGIFTS BESTEMMELSEN FOR SNAP INC. SINE VILKÅR FOR TJENESTEN, ER DU OG SNAP ENIGE OM AT KRAV OG TVISTER, INKLUDERT LOVBESTEMTE KRAV OG TVISTER, SOM MÅTTE OPPSTÅ MELLOM OSS, SKAL LØSES VED OBLIGATORISK BINDENDE VOLDGIFT UNDERLAGT VOLDGIFTSPROSEDYRENE SOM ER ANGITT I VOLDGIFTSBESTEMMELSEN FOR SNAP INC. SINE VILKÅR FOR TJENESTEN, OG DU GIR AVKALL PÅ ENHVER RETT TIL Å DELTA I GRUPPESØKSMÅL ELLER GRUPPEVOLDGIFT.

14. Diverse

Fra tid til annen kan vi revidere Snap Inc. sine Vilkår for Spotlight-innsendinger og -inntekter. Du kan fastslå når Snap Inc. sine Vilkår for Spotlight-innsendinger og -inntekter sist ble revidert ved å se på «Gjeldende fra»-datoene øverst i dokumentet. Eventuelle endringer av Vilkårene for Spotlight trer i kraft når vi legger ut de oppdaterte vilkårene på nettstedet vårt og gjelder for bruken din av tjenestene etter dette tidspunktet. Du godtar å regelmessig lese gjennom Vilkårene for Spotlight, inkludert oppdateringene, for å sikre at du er kjent med den nyeste versjonen av vilkårene. Ved å bruke tjenesten etter at de oppdaterte Vilkårene for Spotlight er publisert offentlig, anses du for å ha godtatt de oppdaterte vilkårene. Hvis du ikke godtar endringene, må du slutte å bruke Tjenesten.