Servicevoorwaarden Snap Inc.

Van kracht: 15 augustus 2023

Welkom!

We hebben deze Servicevoorwaarden (die we verder aanduiden als de “Voorwaarden”) opgesteld om je te laten weten welke regels van toepassing zijn op onze relatie met jou als gebruiker van onze Diensten. Hoewel we ons best hebben gedaan geen juridische termen in deze Voorwaarden te gebruiken, klinken ze hier en daar misschien nog steeds als een traditioneel contract. Daar bestaat een goede reden voor: Deze Voorwaarden vormen inderdaad een juridisch bindend contract tussen jou en Snap Inc. ("Snap"). Lees ze daarom zorgvuldig door.

Door gebruik te maken van Snapchat, Bitmoji, of een van onze andere producten of diensten die onderhevig zijn aan deze Voorwaarden (we noemen deze in het vervolg samen de "Diensten"), stem je in met de Voorwaarden. Als dat het geval is, verleent Snap je een niet-overdraagbare, niet-exclusieve, herroepbare en niet-sublicentieerbare licentie om de Diensten te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden en ons beleid. Als je niet met de Voorwaarden akkoord gaat, moet je de Diensten dus niet gebruiken.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing indien je in de Verenigde Staten woont of indien jouw hoofdvestiging zich in de Verenigde Staten bevindt. Als je buiten de Verenigde Staten woont of als jouw hoofdvestiging zich buiten de Verenigde Staten bevindt, levert Snap Group Limited jou de diensten en wordt jouw relatie beheerst door de Servicevoorwaarden van Snap Group Limited.

MEDEDELING OVER ARBITRAGE: DEZE VOORWAARDEN BEVATTEN VERDEROP EEN ARBITRAGECLAUSULE. JIJ EN SNAP KOMEN OVEREEN DAT, MET UITZONDERING VAN ENKELE SOORTEN GESCHILLEN DIE IN DIE ARBITRAGECLAUSULE WORDEN GENOEMD, GESCHILLEN TUSSEN ONS WORDEN OPGELOST DOOR VERPLICHTE BINDENDE ARBITRAGE, EN JIJ EN SNAP DOEN AFSTAND VAN ELK RECHT OM DEEL TE NEMEN AAN EEN GEDULD VOOR RECHTSZAAK OF GEDULD VOOR GEDULD IN BREDE ARBITRAGE. JE HEBT HET RECHT OM AF TE ZIEN VAN ARBITRAGE ZOALS UITGELEGD IN DE ARBITRAGECLAUSULE.

1. Wie mag de Diensten gebruiken?

Onze diensten zijn niet gericht op kinderen onder de 13 jaar en je moet bevestigen dat je 13 jaar of ouder bent om een account te kunnen maken en de Diensten te kunnen gebruiken. Als we daadwerkelijk vernemen dat je jonger bent dan 13 jaar (of de minimumleeftijd waarop een persoon de Diensten in jouw staat, provincie of land kan gebruiken zonder ouderlijke toestemming, indien groter), zullen we stoppen met het verlenen van Diensten aan jou en verwijderen we je account en je gegevens. We kunnen aanvullende Diensten aanbieden met aanvullende voorwaarden die vereisen dat je inderdaad ouder bent om ze te kunnen gebruiken. Neem alle dergelijke voorwaarden dus zorgvuldig door. Door gebruik te maken van de Diensten verklaar, garandeer en ga je ermee akkoord dat:

 • je toegestaan bent om een bindend contract met Snap af te sluiten;

 • je niet iemand bent die op grond van de wet van de Verenigde Staten of een ander toepasselijk rechtsgebied is uitgesloten van gebruik van de Diensten. Dit betekent bijvoorbeeld dat je niet op de lijst van speciaal aangewezen personen (de zogeheten SDN-lijst) van het Amerikaanse Ministerie van Financiën staat en dat geen andere vergelijkbare beperking op jou van toepassing is;

 • je bent geen veroordeelde zedendelinquent; en

 • je zult voldoen aan deze Voorwaarden (inclusief alle andere voorwaarden en beleidslijnen waarnaar in deze Voorwaarden wordt verwezen, zoals de Communityrichtlijnen, de Richtlijnen voor Muziek op Snapchat en het Beleid inzake commerciële content) en alle toepasselijke lokale, staats-, nationale en internationale wetten, regels en regelgeving.

Als je de Diensten namens een bedrijf of andere entiteit gebruikt, verklaar je dat je gemachtigd bent om dit bedrijf of deze entiteit aan deze Voorwaarden te verbinden, en je gaat ermee akkoord met deze Voorwaarden namens het bedrijf of de entiteit (en alle verwijzingen naar "jij" en "jouw" in deze Voorwaarden betekenen zowel jezelf, de eindgebruiker als het bedrijf of de entiteit). Als je de Diensten namens een Amerikaanse overheidsinstantie gebruikt, stem je in met het Amendement van de Servicevoorwaarden van Snap Inc. voor gebruikers van de Amerikaanse overheid.

Samengevat: onze Diensten zijn niet gericht op personen onder de 13 jaar of de minimumleeftijd waarop een persoon de Diensten in jouw staat, provincie of land kan gebruiken als deze ouder is dan 13 jaar. Als we vernemen dat je jonger bent dan deze leeftijd, zullen we je gebruik van de Diensten opschorten en je account en gegevens verwijderen. Andere voorwaarden kunnen van toepassing zijn op onze Diensten die vereisen dat je nog ouder bent om ze te kunnen gebruiken, dus bekijk deze zorgvuldig wanneer daarom wordt gevraagd.

2. Rechten die je ons verleent

In veel van onze Diensten kun je inhoud genereren, uploaden, plaatsen, verzenden, ontvangen en opslaan. Wanneer je dat doet, blijven alle eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud die jou toebehoren van jou. Maar jij geeft ons toestemming om die inhoud te gebruiken. Hoe ruim die toestemming is, is afhankelijk van de Diensten die je gebruikt en de Instellingen die je hebt geselecteerd.

Voor alle content die je aan de Diensten inzendt (inclusief Publieke Inhoud) verleen je Snap Inc. en onze zusterbedrijven een wereldwijde, royaltyvrije, sublicentieerbare en een overdraagbare licentie om die inhoud te mogen hosten, opslaan, cacheren, gebruiken, weergeven, wijzigen, aanpassen, bewerken, publiceren, analyseren, overdragen en verspreiden. Deze licentie is bedoeld om de Diensten te exploiteren, ontwikkelen, leveren, promoten en verbeteren en voor onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe Diensten. Deze licentie omvat een recht voor ons om jouw inhoud beschikbaar te stellen aan, en deze rechten door te geven aan, dienstverleners met wie wij contractuele relaties hebben in verband met de levering van de Diensten, uitsluitend met het doel om dergelijke Diensten te leveren.

We noemen inzendingen voor Openbare Verhalen en alle andere inhoud die je indient bij Openbare Diensten, zoals Openbare Profielen, Spotlight, Snap Map of Lens Studio, "Openbare Inhoud". Omdat Publieke inhoud inherent openbaar is, verleen je Snap, onze gelieerde ondernemingen, andere gebruikers van de Diensten en onze zakelijke partners een onbeperkt, wereldwijd, royaltyvrij, onherroepelijk en eeuwigdurend recht en de licentie om afgeleide werken van je Publieke inhoud of een deel daarvan te maken, te promoten, tentoon te stellen, uit te zenden, te syndiceren, te reproduceren, te distribueren, te synchroniseren, er grafische en auditieve effecten op te leggen, publiekelijk uit te voeren en publiekelijk weer te geven in welke vorm en via welke media of distributiemethoden dan ook, nu bekend of later ontwikkeld, voor commerciële en niet-commerciële doeleinden. Deze licentie is van toepassing op de afzonderlijke video's, afbeeldingen, geluidsopnamen of muzikale composities in je Publieke inhoud, evenals de naam, afbeelding, gelijkenis en stem van iedereen die voorkomt in Openbare inhoud die je maakt, uploadt, post, verstuurt of waarin je verschijnt (inclusief zoals weergegeven in jouw Bitmoji). Dit betekent onder andere dat je geen recht hebt op enige vergoeding als jouw inhoud, video's, foto's, geluidsopnamen, muzikale composities, naam, afbeelding, gelijkenis of stem door ons, onze zusterbedrijven, gebruikers van de Diensten of onze zakelijke partners worden gebruikt. Meer informatie over hoe je kunt instellen wie je inhoud kan bekijken, vind je in ons Privacybeleid en op onze ondersteuningswebsite. Alle Publieke Inhoud moet geschikt zijn voor personen van 13 jaar en ouder.

Hoewel we dat niet verplicht zijn, kunnen we je inhoud op elk moment en om welke reden dan ook raadplegen, bekijken, screenen en verwijderen, bijvoorbeeld als we denken dat je inhoud in strijd is met deze Voorwaarden of enige toepasselijke wetgeving. Jij blijft echter volledig zelf verantwoordelijk voor de inhoud die je maakt, uploadt, plaatst, verstuurt of opslaat door middel van de Diensten.

Wij, onze zusterbedrijven en onze externe partners kunnen reclame plaatsen op de Diensten, inclusief gepersonaliseerde reclame gebaseerd op de informatie die jij ons verstrekt, die wij verzamelen of die wij over jou verkrijgen. Advertenties kunnen soms in de buurt van, tussen, over of in jouw inhoud verschijnen.

We vinden het altijd leuk om iets van onze gebruikers te vernemen. Maar als je feedback of suggesties geeft, houdt er dan rekening mee dat we ze kunnen gebruiken zonder je te compenseren, en zonder enige beperking of verplichting aan jou. Je gaat akkoord dat we alle rechten bezitten in alles wat we ontwikkelen op basis van dergelijke feedback of suggesties.

Samengevat: als je inhoud die je eigen bent plaatst op de Diensten, blijf je de eigenaar, maar je geeft ons en anderen toestemming om deze te gebruiken om onze Diensten te verlenen en te promoten. Je staat andere gebruikers ook toe om alle inhoud die je op de Diensten beschikbaar maakt aan anderen te bekijken en in sommige gevallen te gebruiken. We hebben verschillende rechten om je inhoud te wijzigen en te verwijderen, maar je blijft altijd verantwoordelijk voor alles wat je maakt, plaatst of deelt.

3. Aanvullende voorwaarden voor specifieke diensten

Aanvullende bepalingen en voorwaarden vermeld op de pagina voor de Voorwaarden en het Beleid van Snap of die anderszins aan jou ter beschikking worden gesteld kunnen van toepassing zijn op specifieke diensten. Als je die Diensten gebruikt, dan kunnen de aanvullende voorwaarden van toepassing zijn en worden ze dan onderdeel van deze Voorwaarden. Als een van de toepasselijke aanvullende voorwaarden in strijd is met deze Voorwaarden, zullen de aanvullende voorwaarden voorrang hebben op en van toepassing zijn in plaats van de conflicterende delen van deze Voorwaarden terwijl je gebruikmaakt van de Diensten waarop die aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.

Samengevat: aanvullende voorwaarden zijn eventueel van toepassing. Neem de tijd om ze zorgvuldig door te nemen.

4. Privacy

Je privacy is belangrijk voor ons. Hoe er met je gegevens wordt omgegaan wanneer je onze Diensten gebruikt, kun je lezen in ons Privacybeleid.

5. Gepersonaliseerde aanbevelingen

Onze diensten bieden gepersonaliseerde aanbevelingen. Dit is bedoeld om onze diensten relevanter en boeiender voor je te maken. We zullen je content, advertenties en andere informatie aanbevelen op basis van wat we weten en afleiden over de interesses van jouw en anderen door het gebruik van onze diensten. Het is noodzakelijk voor ons om jouw persoonsgegevens voor dit doel te verwerken, zoals we uitleggen in ons Privacybeleid. Het is ook een voorwaarde van ons contract met jouw dat we dit kunnen doen, maar niet als je ervoor kiest om minder personalisatie te ontvangen in de diensten. Je kunt meer informatie vinden over gepersonaliseerde aanbevelingen op onze Ondersteuningssite.

Samengevat: sommige van onze diensten bieden je gepersonaliseerde reclame en andere aanbevelingen op basis van gegevens die we verzamelen zoals hier uitgelegd en in ons Privacybeleid.

6. Contentmoderatie

Veel van de content van onze Diensten is gemaakt door gebruikers, uitgevers en andere derden. De volledige verantwoordelijkheid voor de content ligt bij de persoon of organisatie die deze heeft gemaakt. Het maakt niet uit of deze is ingezonden voor publicatie of privé is verzonden. Hoewel Snap zich het recht voorbehoudt alle content die op de Diensten verschijnt te controleren of te verwijderen, controleren we niet noodzakelijkerwijs alle content. We kunnen dus niet garanderen - en doen dat ook niet - dat andere gebruikers of de content die zij via de Diensten aanbieden, voldoen aan onze Voorwaarden of Communityrichtlijnen. Je kunt meer lezen over hoe Snap contentmoderatie aanpakt op onze Ondersteuningspagina.

Gebruikers kunnen content rapporteren die door anderen of door accounts van anderen is geproduceerd wegens schending van onze Voorwaarden, Communityrichtlijnen of andere richtlijnen en beleidslijnen. Meer informatie over hoe je content en accounts kunt rapporteren is beschikbaar op onze Ondersteuningspagina.

We hopen dat je begrip hebt voor alle beslissingen die we nemen over content of gebruikersaccounts, maar als je klachten of vragen hebt, kun je hier het beschikbare indieningsformulier gebruiken of de beschikbare in-app-opties gebruiken. Als je gebruik wilt maken van dit proces moet je klacht binnen zes maanden na de relevante beslissing indienen.

Na ontvangst van een klacht zullen we:

 • ervoor zorgen dat de klacht tijdig en op niet-discriminerende, zorgvuldige en niet-willekeurige wijze wordt beoordeeld;

 • ons besluit ongedaan maken als we vaststellen dat onze aanvankelijke beslissing onjuist was; en

 • je onmiddellijk te informeren over ons besluit en over eventuele mogelijkheden tot beroep.

Samengevat: de meeste content op de diensten is eigendom van of wordt beheerd door anderen en we hebben geen controle of verantwoording over die content. We hebben een beleid voor contentmoderatie en procedures ingesteld dat van toepassing is op content op de diensten.

7. Respect voor de Diensten en Rechten van Snap

Wat betreft de relatie tussen jou en ons is Snap de eigenaar van de Diensten, waaronder alle gerelateerde merken, auteurswerken, Bitmoji-avatars die je aanmaakt, software en andere eigen content, functies en technologie vallen.

Je moet ook de rechten van Snap respecteren en je houden aan de Merkrichtlijnen van Snapchat, Bitmoji Merkrichtlijnenen andere richtlijnen, supportpagina's of veelgestelde vragen die door Snap of onze zusterbedrijven worden gepubliceerd. Dat betekent, onder andere, dat je geen van de volgende dingen mag doen, proberen te doen, in staat mag stellen of iemand anders daartoe mag aanmoedigen en dat dergelijke acties ertoe kan leiden dat we je toegang tot de Diensten beëindigen of opschorten:

 • gebruik maken van merknamen, logo's, pictogrammen, onderdelen van de gebruikersinterface, de look en feel van producten of merken, ontwerpen, foto's, video's of andere materialen die Snap beschikbaar stelt via de Diensten, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze Voorwaarden, de Merkrichtlijnen van Snapchat, Merkrichtlijnen van Bitmoji of andere merkrichtlijnen die door Snap of onze zusterbedrijven worden gepubliceerd;

 • inbreuk maken op of schenden van de auteursrechten, merkenrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van Snap, onze zusterbedrijven of andere dochterondernemingen van derden, inclusief door gebruik te maken van de Diensten om inbreukmakende inhoud in te dienen, weer te geven, te plaatsen, te maken of te genereren;

 • de Diensten of de inhoud van de Diensten kopiëren, wijzigen, archiveren, downloaden, uploaden, openbaar maken, distribueren, verkopen, leasen, verspreiden via een perssyndicaat, uitzenden, uitvoeren, weergeven, beschikbaar maken, er afgeleide producten van maken of anderszins gebruiken, anders dan tijdelijke bestanden die automatisch door jouw webbrowser in het cachegeheugen worden geplaatst voor weergave, zoals anderszins uitdrukkelijk is toegestaan in deze Voorwaarden, zoals anderszins uitdrukkelijk schriftelijk door ons is toegestaan, of zoals mogelijk wordt gemaakt door de beoogde functionaliteit van de Dienst;

 • een ander account maken als we je account al hebben uitgeschakeld, proberen toegang te krijgen tot de Diensten via ongeautoriseerde toepassingen van derden, inloggegevens vragen van andere gebruikers, of toegang tot je account, een gebruikersnaam, Snaps of een vriendskoppeling kopen, verkopen, verhuren of leasen;

 • reverse-engineeren, dupliceren, decompileren, demonteren of decoderen van de Diensten (met inbegrip van onderliggende ideeën of algoritmen), of anderszins de broncode van de software van de Dienst verzamelen;

 • een robot, spider, crawler, scraper of andere geautomatiseerde methode of interface gebruiken om toegang te verkrijgen tot de Diensten of gegevens van andere gebruikers te verzamelen;

 • externe toepassingen gebruiken of ontwikkelen die dingen doen met de inhoud van de Diensten of inhoud of gegevens van andere gebruikers zonder onze schriftelijke toestemming;

 • de Diensten gebruiken op een wijze die het volledig genot van de Diensten door andere gebruikers zou kunnen beïnvloeden, verstoren of belemmeren, of die de Diensten op welke manier dan ook zou kunnen schaden, uitschakelen, overbelasten of de werking ervan zou kunnen hinderen;

 • virussen of andere kwaadaardige codes uploaden, of op andere manieren de beveiliging van de Diensten ondermijnen, overbruggen of omzeilen;

 • Proberen door ons gebruikte mechanismen voor inhoudsfiltering te omzeilen, of proberen toegang te verkrijgen tot onderdelen of voorzieningen van de Diensten waarvoor je niet bent gemachtigd;

 • onze Diensten, systemen of netwerken niet onderzoeken, scannen of testen op zwakke plekken;

 • toepasselijke wet- of regelgeving schenden in verband met jouw toegang tot of gebruik van de Diensten; of

 • toegang verkrijgen of gebruikmaken van de Diensten op een manier die niet uitdrukkelijk is toegestaan onder deze Voorwaarden of onze Communityrichtlijnen.

Samengevat: we bezitten of beheren alle inhoud, functies en functionaliteiten van de Diensten. Om ervoor te zorgen dat de Diensten en andere gebruikers zijn beschermd tegen schade, zijn er regels die je moet volgen wanneer je onze Diensten gebruikt. Het niet naleven van deze regels kan leiden tot opschorting of beëindiging van je account.

8. Respect voor de rechten van anderen

Snap respecteert de rechten van anderen. Dat verlangen we ook van jou. Je mag de Diensten dus niet gebruiken of iemand anders in staat stellen om gebruik te maken van de Diensten op een manier die in strijd is met of inbreuk maakt op de rechten met betrekking tot publicatie, privacy, auteursrechten, handelsmerk of intellectueel eigendom van anderen. Als je content indient bij de Diensten, ga je ermee akkoord en verklaar je dat jij de eigenaar bent van die content, of dat je alle noodzakelijke toestemmingen, machtigingen en bevoegdheden hebt ontvangen om dergelijke content bij de Diensten in te dienen (inclusief, indien van toepassing, het recht om mechanische muziekreproducties te maken die in geluidsopnamen worden vertegenwoordigd, het recht om composities met content te synchroniseren, het recht om eventuele composities of geluidsopnames publiekelijk uit te voeren of enig ander toepasselijke recht voor muziek die niet door Snap wordt geleverd en die je in jouw content plaatst) en in het kader van deze Voorwaarden de rechten en licenties te verlenen voor jouw content. Je gaat er ook mee akkoord dat je geen account van een andere gebruiker zult gebruiken of probeert te gebruiken, behalve indien toegestaan door Snap of haar zusterbedrijven.

Snap respecteert wetten inzake auteursrechten, waaronder de Digital Millennium Copyright Act en neemt redelijke stappen om alle inbreukmakend materiaal waarvan wij bewust worden, snel te verwijderen van onze Diensten. Als Snap er bewust van wordt dat een gebruiker herhaaldelijk inbreuk maakt op auteursrechten, nemen wij redelijke stappen die binnen onze bevoegdheid liggen voor opschorting of beëindiging van het account van deze gebruiker. Als je gelooft dat iets in de Diensten inbreuk maakt op jouw auteursrecht of auteursrecht dat door jou wordt beheerd, kun je dit formulier invullen dat toegankelijk is via deze tool. Of je kunt beroep doen op onze toegewezen vertegenwoordiger via: Snap Inc., Attn: Copyright Agent 3000 31st Street, Santa Monica, CA 90405, VS. E-mail: copyright@snap.com Gebruik dit e-mailadres niet voor andere doeleinden dan het rapporteren van inbreuk op het auteursrecht, omdat dergelijke e-mails worden genegeerd. Om andere vormen van schending van de Diensten rapporteren, kun je deze methode gebruiken. Als je een melding indient bij onze Copyright Agent, moet deze voldoen aan de vereisten van de Amerikaanse wetsbepaling 17 U.S.C. § 512(c)(3). Dit betekent dat de melding het volgende moet bevatten:

 • de fysieke of elektronische handtekening van een persoon die is gemachtigd om te handelen in naam van de eigenaar van het auteursrecht;

 • een aanduiding van het auteursrechtelijke werk waarop inbreuk zou zijn gemaakt;

 • een aanduiding van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van de inbreukmakende activiteit en dat moet worden verwijderd, of de toegang waartoe moet geworden geblokkeerd, en voldoende informatie om ons redelijkerwijs in staat te stellen het materiaal te vinden;

 • je contactgegevens, inclusief je adres, telefoonnummer en e-mailadres;

 • een persoonlijke verklaring dat je oprecht gelooft dat het gebruik van het materiaal waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de auteursrechtelijke eigenaar, zijn/haar vertegenwoordiger of de wet; en

 • een verklaring dat de informatie in de melding waarheidsgetrouw is en, op straffe van meineed, dat je gemachtigd bent te handelen in naam van de eigenaar van het auteursrecht.

Samengevat: zorg ervoor dat je de eigenaar bent van alle content of het recht hebt om alle content die je beschikbaar maakt op de Diensten te gebruiken. Als je zonder toestemming content gebruikt die eigendom is van iemand anders, kunnen we je account beëindigen. Als je iets ziet waarvan je denkt dat het inbreuk maakt op je intellectueel eigendom, laat het ons dan weten.

9. Veiligheid

We doen ons best om de Diensten een veilige plaats te laten zijn voor alle gebruikers. Maar we kunnen het niet garanderen. Daar kun jij een belangrijke rol spelen. Door gebruik te maken van de Diensten ga je ermee akkoord dat je deze Voorwaarden te allen tijde naleeft, inclusief onze Communityrichtlijnen en alle andere beleidslijnen die Snap beschikbaar stelt voor om de veiligheid van de Diensten te kunnen garanderen.

Als je niet aan deze verplichting voldoet, behouden we ons het recht voor om alle aanstootgevende content te verwijderen; de zichtbaarheid van je account te beëindigen of te beperken, en gegevens met betrekking tot je account te bewaren in overeenstemming met ons beleid inzake gegevensbewaring; en derden op de hoogte te stellen — inclusief wetshandhavers — en die derden informatie te verstrekken met betrekking tot je account. Deze stap kan noodzakelijk zijn om de veiligheid van onze gebruikers en anderen te beschermen voor het onderzoeken, verhelpen en afdwingen van mogelijke inbreuk op de voorwaarden, en om eventuele problemen met betrekking tot fraude of veiligheid op te sporen en op te lossen.

Jouw fysieke veiligheid tijdens het gebruik van onze diensten vinden wij ook heel belangrijk. Gebruik de Diensten dus niet op zodanige wijze dat je aandacht wordt afgeleid van verkeers- of veiligheidsvoorschriften. Gebruik de Diensten bijvoorbeeld nooit tijdens het rijden. En breng jezelf of anderen nooit in gevaar door alleen maar een Snap vast te leggen of om andere Snapchat-functies te gebruiken.

Samengevat: we proberen onze Diensten zo veilig mogelijk te maken, maar we kunnen je hulp goed gebruiken. Deze Voorwaarden, onze Communityrichtlijnen en andere beleidslijnen van Snap bevatten belangrijke informatie over hoe je de Diensten en andere gebruikers veilig kunt houden. En breng jezelf of anderen nooit in gevaar bij het gebruik van onze Diensten.

10. Je account

Om bepaalde Diensten te kunnen gebruiken, moet je een account aanmaken. Je gaat ermee akkoord ons te voorzien van nauwkeurige, volledige en bijgewerkte informatie voor jouw account. Jij bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder jouw account. Het is dus belangrijk je account te beschermen. Een manier om je account veilig te houden, is door een sterk wachtwoord te selecteren dat je niet voor een ander account gebruikt en door twee-factor-authenticatie in te schakelen. Neem onmiddellijk contact op met het ondersteuningsteam als je denkt dat iemand anders toegang heeft tot je account. Eventuele software die we aan jou verstrekken kan mogelijk automatisch upgrades, updates en andere nieuwe voorzieningen downloaden en installeren. Het is mogelijk dat je de instellingen voor deze automatische downloads kunt wijzigen op je apparaat. Je gaat ermee akkoord geen account aan te maken indien wij jou of jouw account eerder hebben verwijderd of verbannen van een van onze Diensten, tenzij wij anders toestaan.

Samengevat: houd je accountgegevens veilig en beveiligd. Gebruik een account alleen als je door ons daartoe gemachtigd bent.

11. Herinneringen

Herinneringen zijn onze gepersonaliseerde opslagservice waarmee je eenvoudiger en op elk moment herinneringen kunt bekijken. Een van de opties die we bieden met Herinneringen is de mogelijkheid om een toegangscode in te stellen om een beperkt gebied te maken. Door een toegangscode in te stellen, maak je de kans kleiner dat iemand anders die je apparaat in handen krijgt, kan zien wat je in het afgeschermde gedeelte van Herinneringen hebt opgeslagen. Hier volgt een belangrijke waarschuwing: als je je toegangscode voor Herinneringen kwijtraakt of vergeet of als je te vaak de verkeerde toegangscode invoert, heb je geen toegang meer tot inhoud die je in het afgeschermde gedeelte van Herinneringen hebt geplaatst. We bieden voor dit afgeschermde gedeelte geen herstelfunctie voor deze toegangscode. Jij bent als enige verantwoordelijk voor het onthouden van je toegangscode. Ga naar onze ondersteuningssite voor meer informatie over toegangscodes.

Jouw inhoud binnen Herinneringen kan door verschillende oorzaken niet beschikbaar zijn, bijvoorbeeld als de werking hapert of als we besluiten je account te beëindigen. Omdat we niet kunnen beloven dat jouw inhoud altijd beschikbaar is, raden we je aan een afzonderlijke kopie te bewaren van inhoud die je binnen Herinneringen opslaat. We beloven niet dat Herinneringen aan jouw exacte opslagbehoeften kan voldoen. We behouden ons het recht voor om opslaglimieten in te stellen voor Herinneringen, of om te verbieden dat sommige soorten inhoud in aanmerking komen voor gebruik met Herinneringen, en we kunnen deze beperkingen en verbodsbepalingen van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen.

Samengevat: Herinneringen worden automatisch ingeschakeld, maar je kunt sommige functies beheren. Wees voorzichtig met je toegangscode voor Herinneringen, want we kunnen je niet helpen deze te herstellen als je deze vergeet. We kunnen ook niet garanderen dat Herinneringen voor altijd worden opgeslagen, dus zorg altijd voor een back-up.

12. Kosten voor dataverkeer en mobiele telefoons

Je bent verantwoordelijk voor alle telefonische kosten die je mogelijk maakt voor het gebruik van onze Diensten. Dit omvat ook kosten voor dataverkeer en berichtenverkeer zoals sms, MMS of andere berichtenprotocollen of technologieën (gezamenlijk “Berichten”). Als je niet zeker weet welke kosten dat zijn, raden we je aan contact op te nemen met je mobiele telefoonprovider voordat je de Diensten gebruikt.

Door ons je mobiele telefoonnummer te geven, stem je er onder andere mee in om Berichten van Snap te ontvangen met betrekking tot de Diensten, inclusief over promoties (indien we toestemming hebben of zoals wettelijk toegestaan), je account en je relatie met Snap. Je gaat ermee akkoord dat deze Berichten kunnen worden ontvangen, zelfs als je mobiele telefoonnummer geregistreerd staat op een nationaal Bel-me-niet register, of een internationaal equivalent daarvan.

Als je het mobiele telefoonnummer dat je hebt gebruikt voor het maken van een Snapchat-account niet meer gebruikt, moet je je accountgegevens binnen 72 uur bijwerken in Instellingen om te voorkomen dat we berichten die voor jou bestemd zijn naar iemand anders sturen.

Samengevat: we kunnen je Berichten sturen en er wordt mogelijk telefonische kosten berekend bij gebruik van onze Diensten.

13. Materialen en diensten van derden

Sommige Diensten kunnen content, gegevens, informatie, toepassingen, functies of materialen van derden weergeven, omvatten of beschikbaar stellen (“Materialen van Derden”), links bevatten naar websites van derden of het toestaan van het gebruik van diensten van derden in verband met die Diensten. Als je gebruik maakt van Materialen van derden of diensten van derden die beschikbaar worden gesteld via of in verband met onze Diensten (inclusief Diensten die we gezamenlijk met de derde partij aanbieden), zijn de voorwaarden van de betreffende derde partij van toepassing op hun relatie met jou. Snap noch een van onze gelieerde ondernemingen is verantwoordelijk of aansprakelijk voor de voorwaarden van een derde partij of acties onder de voorwaarden van een derde partij. Door gebruik te maken van de Diensten erken je en stem je ermee in dat Snap niet verantwoordelijk is voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud, nauwkeurigheid, volledigheid, beschikbaarheid, tijdigheid, geldigheid, naleving van auteursrechten, wettigheid, fatsoen, kwaliteit of enig ander aspect van dergelijke Materialen of websites van Derden. Wij geven geen garantie of goedkeuring en aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens jou of enig ander persoon voor diensten van derden, Materiaal van Derden of websites van derden, of voor enig andere materialen, producten of diensten van derden. Materialen van derden, de beschikbaarheid van diensten van derden en links naar andere websites worden uitsluitend verstrekt voor jouw gemak.

Samengevat: Snap is niet verantwoordelijk voor functies, content of diensten van derden die toegankelijk zijn via of in verband met onze Diensten – zorg ervoor dat je de voorwaarden van de derde partij doorneemt.

14. Het wijzigen van de Diensten en deze Voorwaarden

We werken voortdurend aan verbetering van onze Diensten en het ontwikkelen van nieuwe Diensten. Dit betekent dat we soms functies, producten of functionaliteiten toevoegen of verwijderen, maar ook dat we de Diensten helemaal kunnen opschorten of beëindigen. We kunnen dit op elk moment doen, en in dat geval is het mogelijk dat we je niet vooraf daarvan op de hoogte stellen.

Dit betekent ook dat we deze Voorwaarden mogelijk moeten bijwerken om eventuele wijzigingen in onze Diensten of de manier waarop we ze aanbieden weer te geven, evenals om te voldoen aan wettelijke vereisten, of om andere juridische of veiligheidsredenen. Als die wijzigingen in deze Voorwaarden van wezenlijk belang zijn, zullen we je hiervan vooraf op de hoogte stellen (tenzij wijzigingen eerder nodig zijn, bijvoorbeeld als gevolg van een wijziging in de wettelijke vereisten of wanneer we nieuwe Diensten of functies lanceren). Als je de Diensten blijft gebruiken zodra de wijzigingen van kracht worden, beschouwen we dat als je aanvaarding.

Samengevat: onze Diensten zullen in de loop van de tijd evolueren. We kunnen deze Voorwaarden regelmatig actualiseren in verband met dergelijke wijzigingen of om andere redenen.

15. Beëindiging en opschorting

Hoewel we hopen dat je een levenslange Snapchatter blijft, kun je deze Voorwaarden op elk moment beëindigen als je het niet eens bent met wijzigingen die we in deze Voorwaarden aanbrengen, of om welke andere reden dan ook, door jouw Snapchat-account (of, in sommige gevallen, het account dat is gekoppeld aan het van toepassing zijnde deel van de diensten die je gebruikt) te verwijderen.

We kunnen jouw toegang tot de diensten beperken, beëindigen of tijdelijk opschorten als je deze Voorwaarden, onze Communityrichtlijnen of de wet niet naleeft, om redenen die buiten onze macht liggen of om enige andere reden. Dat betekent dat we deze Voorwaarden kunnen beëindigen, de levering van alle of een deel van de Diensten aan jou kunnen stopzetten, of nieuwe of aanvullende beperkingen kunnen vaststellen voor het gebruik ervan. We kunnen jouw account bijvoorbeeld deactiveren vanwege langdurige inactiviteit en we kunnen jouw gebruikersnaam altijd om welke reden dan ook terugvorderen. En hoewel we proberen om je vooraf op de hoogte te stellen, kunnen we niet garanderen dat dit onder alle omstandigheden mogelijk is.

Wanneer we jouw toegang tot de diensten beperken, beëindigen of opschorten wegens schending van onze Communityrichtlijnen, stellen we je hiervan op de hoogte en bieden we je de mogelijkheid om in beroep te gaan.

Voordat we jouw toegang tot de diensten beperken, beëindigen of opschorten, houden we rekening met alle relevante feiten en omstandigheden in de informatie die voor ons beschikbaar is, afhankelijk van de onderliggende reden voor het nemen van die actie. Als je bijvoorbeeld onze Communityrichtlijnen schendt, houden we rekening met de ernst, frequentie en impact van de schendingen en met de intentie achter de schending. Op basis hiervan beslissen wij of we jouw toegang tot de diensten beperken, beëindigen of opschorten en, in het geval van opschorting, hoe lang we jouw toegang opschorten. Je kunt meer te weten komen over hoe we misbruik van onze diensten beoordelen en hiertegen optreden op onze ondersteuningssite.

Ongeacht wie deze Voorwaarden beëindigt, blijven zowel jij als Snap gebonden aan artikel 2, 3 (voor zover aanvullende voorwaarden volgens hun voorwaarden blijven gelden) en 6 - 24 van de Voorwaarden.

Samengevat: je kunt op elk moment en om elke reden stoppen met het gebruik van de diensten of jouw account verwijderen, ook als wijzigingen in deze Voorwaarden je niet bevallen. We kunnen jouw toegang tot de diensten beperken of beëindigen om de hierboven beschreven redenen. Wanneer we dat doen, stellen we je in de meeste gevallen hiervan op de hoogte en bieden we je de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de beslissing.

16. Vrijwaring

Je gaat ermee akkoord, voor zover toegestaan door de wetgeving, om Snap, onze zusterbedrijven, bestuurders, ambtenaren, aandeelhouders, werknemers, licentiegevers en vertegenwoordigers schadeloos te stellen, te verdedigen tegen en te vrijwaren van alle klachten, aanklachten, claims, schadeclaims, verliezen, kosten, boetes, aansprakelijkheden, en uitgaven (inclusief advocaatkosten) als gevolg van, voortvloeiend uit, of op enigerlei wijze verband houdend met: (a) je toegang tot of gebruik van de diensten, of producten of diensten die door een derde partij worden geleverd in verband met de diensten, zelfs als deze worden aanbevolen, beschikbaar gesteld of goedgekeurd door Snap, (b) je content, inclusief claims over inbreuk met betrekking tot je content, (c) je schending van deze voorwaarden of toepasselijke wet- of regelgeving, of (d) je nalatigheid of opzettelijk wangedrag.

Samengevat: als je ons schade toebrengt, dan vergoed je ons.

17. Disclaimers

We proberen de Diensten altijd in bedrijf en zonder hinderlijke storingen te houden. Maar we kunnen niet beloven dat we daarin altijd zullen slagen.

DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD “ZOALS ZE ZIJN” (“AS IS”) EN “ZOALS ZE BESCHIKBAAR ZIJN” (“AS AVAILABLE”) EN VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES INZAKE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUKMAKEND KARAKTER. BOVENDIEN, OMDAT WE PROBEREN EEN GOEDE GEBRUIKERSBELEVING TE BIEDEN, NIET GARANDEREN DAT (A) DE DIENSTEN ALTIJD VEILIG, FOUTVRIJ EN ACTUEEL ZULLEN ZIJN, (B) DE DIENSTEN ALTIJD WERKEN ZONDER VERTRAGINGEN, ONDERBREKINGEN OF TEKORTKOMINGEN OF (C) DAT INHOUD, GEBRUIKSINHOUD OF INFORMATIE DIE JE VERKRIJGT IN OF DOOR MIDDEL VAN DE DIENSTEN ACTUEEL OF ACCURAAT ZAL ZIJN.

ZOWEL WIJ ALS ONZE ZUSTERBEDRIJVEN AANVAARDEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR INHOUD DIE JIJ, EEN ANDERE GEBRUIKER OF EEN DERDE PARTIJ MAAKT, UPLOADT, PLAATST, VERSTUURT, ONTVANGT OF OPSLAAT IN OF DOOR MIDDEL VAN ONZE DIENSTEN. JE BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT JE ZOU KUNNEN WORDEN BLOOTGESTELD AAN CONTENT DIE AANSTOOTGEVEND, ILLEGAAL, MISLEIDEND OF IN ANDER OPZICHT ONGEPAST IS, WAARBIJ ZOWEL WIJ ALS ONZE ZUSTERBEDRIJVEN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ZIJN.

Samengevat: Snap zal proberen de Diensten aan je beschikbaar te stellen, maar we doen geen beloftes met betrekking tot kwaliteit en zijn niet aansprakelijk voor content die niet van ons is.

18. Beperking van aansprakelijkheid

a. VOOR ZOVER MAXIMAAL DOOR DE WET WORDT TOEGESTAAN, ZIJN WIJ EN ONZE MANAGERS, AANDEELHOUDERS, WERKNEMERS, ZUSTERBEDRIJVEN, LICENTIEGEVERS, VERTEGENWOORDIGERS EN TOELEVERANCIERS NIET AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE OF BIJZONDERE, GEVOLGSCHADE, STRAFSCHADE OF GECOMBINEERDE SCHADE NOCH VOOR VERLIES VAN WINST OF INKOMSTEN, OF DIT NU DIRECT OF INDIRECT IS OPGELOPEN, OF ENIG VERLIES VAN GEGEVENS IS OPGETREDEN, GOODWILL OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN, ALS GEVOLG VAN: (A) JOUW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN, OF DE ONMOGELIJKHEID OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SERVICES, (B) HET GEDRAG OF DE INHOUD VAN ANDERE GEBRUIKERS OF DERDEN OP OF VIA DE DIENSTEN, OF (C) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT, GEBRUIK OF WIJZIGING VAN JOUW INHOUD, ZELFS ALS WE ZIJN GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL BEDRAAGT DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ALLE VORDERINGEN MET BETREKKING TOT DEZE DIENSTEN MEER DAN USD 100 OF HET BEDRAG DAT JE HEBT BETAALD IN DE 12 MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE DATUM VAN DE ACTIVITEIT DIE TOT DE VORDERING LEIDT.

Samengevat: we beperken onze aansprakelijkheid voor al jouw handelingen, gevallen waarin je geen toegang hebt tot de Diensten, handelingen door anderen en alle problemen die voortvloeien uit ongeautoriseerd gebruik van onze Diensten. Waar we aansprakelijk zijn jegens jou en je hebt enig verlies geleden, beperken we onze aansprakelijkheid tot een vast bedrag.

19. Arbitrage, afstand van het recht op collectieve gerechtelijke processen en afstand van juryrechtspraak

NEEM DE VOLGENDE PARAGRAFEN ZORGVULDIG DOOR, WANT ZE BEPALEN DAT JIJ EN SNAP ERMEE AKKOORD GAAN OM ALLE GESCHILLEN TUSSEN ONS OP TE LOSSEN DOOR MIDDEL VAN BINDENDE INDIVIDUELE ARBITRAGE EN BEVATTEN EEN AFSTANDSVERKLARING VAN COLLECTIEF GERECHTELIJK PROCES EN EEN AFSTANDSVERKLARING VAN JURYRECHTSPRAAK. Deze arbitrageovereenkomst vervangt alle eerdere versies.

a. Toepasselijkheid van arbitrageovereenkomst. In deze Sectie 19 (de "arbitrageovereenkomst"), komen jij en Snap Inc. overeen dat alle vorderingen en geschillen (voortkomend uit een overeenkomst, onrechtmatige daad of anderszins), waaronder alle wettelijke vorderingen en geschillen, die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden of het gebruik van de Diensten of enige communicatie tussen jou en Snap die niet voor de rechtbank voor geringe vorderingen zijn gebracht, worden opgelost door bindende arbitrage op individuele basis, behalve dat jij en Snap niet verplicht zijn om te arbitreren met betrekking tot: i) geschillen of claims binnen de jurisdictie van een rechtbank voor geringe vorderingen in overeenstemming met de jurisdictie- en dollarlimieten die van toepassing kunnen zijn, zolang het een individueel geschil betreft en geen groepsgeding, ii) geschillen of claims waarbij de enige genoegdoening die wordt gevraagd een voorlopige voorziening is, en iii) geschillen waarbij een van de partijen een billijke genoegdoening zoekt voor het vermeende onrechtmatige gebruik van auteursrechten, handelsmerken, handelsnamen, logo's, handelsgeheimen, patenten of andere intellectuele eigendomsrechten. Voor de duidelijkheid: de zinsnede “alle vorderingen en geschillen” omvat ook vorderingen en geschillen die tussen ons zijn ontstaan voor de ingangsdatum van deze Voorwaarden. Bovendien zullen alle geschillen betreffende de bemiddelbaarheid van een vordering (met inbegrip van geschillen over het toepassingsgebied, de toepasselijkheid, de afdwingbaarheid, de herroepbaarheid of de geldigheid van de Arbitrageovereenkomst) worden beslist door de arbiter, behalve indien hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald.

b. Eerste informele geschillenbeslechting. We willen alle geschillen aanpakken zonder dat arbitrage nodig is. Als je een geschil hebt met Snap dat onderhevig is aan arbitrage, dan ga je er voorafgaand akkoord met het initiëren van arbitrage, om een geïndividualiseerd verzoek ("Pre-arbitrageverzoek") te sturen naar Snap Inc., ATTN: Geschillenbeslechting Department, 3000 31st St, Santa Monica, CA 90405, zodat we kunnen samenwerken om het geschil op te lossen. Een verzoek vóór arbitrage is alleen geldig als het betrekking heeft op, en namens één enkele natuurlijke persoon is. Een verzoek voorafgaand aan arbitrage dat wordt ingediend namens meerdere personen is voor alle personen ongeldig. Het verzoek vóór arbitrage moet omvatten: i) je naam, ii) je Snapchat-gebruikersnaam, iii) je naam, telefoonnummer, e-mailadres en postadres of de naam, telefoonnummer, postadres en e-mailadres van je raadsman, indien van toepassing, iv) een beschrijving van je geschil en iv) je handtekening. Evenzo, als Snap een geschil met jou heeft, zal Snap een e-mail of sms sturen met zijn geïndividualiseerde verzoek tot arbitrage, inclusief de hierboven vermelde vereisten, naar het e-mailadres of telefoonnummer dat is gekoppeld aan je Snapchat-account. Als het geschil niet is opgelost binnen zestig (60) dagen na de datum waarop jij of Snap je verzoek vóór arbitrage heeft ingediend, kan arbitrage dan worden ingediend. Je gaat ermee akkoord dat naleving van deze subparagraaf een voorwaarde is om met arbitrage te beginnen, en dat de arbiter elke arbitrage die is ingediend zal afwijzen zonder deze informele geschillenbeslechtingsprocedures volledig en geheel na te leven. Niettegenstaande enige andere bepaling van deze Overeenkomst, de Arbitrageovereenkomst of de Regels voor ADR-diensten, heeft de partij tegen wie een arbitrage is ingediend het recht om een gerechtelijke verklaring in de rechtbank te vragen over de vraag of de arbitrage moet worden ontslagen wegens het niet naleven van het informele geschillenbeslechtingsproces zoals beschreven in deze subparagraaf.

c. Regels voor arbitrage. Het is de Federal Arbitration Act, inclusief de procedurebepalingen, die van toepassing is op de interpretatie en handhaving van deze bepaling voor geschillenbeslechting, en niet de staatswetgeving. Als, na het voltooien van het informele geschillenbeslechtingsproces zoals hierboven beschreven, jij of Snap een arbitrageproces wil aangaan zal de arbitrage worden uitgevoerd door ADR Services, Inc. ("ADR-diensten") (https://www.adrservices.com/). Als ADR-diensten niet beschikbaar zijn voor arbitrage, zal het arbitrageproces worden uitgevoerd door Nationale Arbitrage en Mediatie ("NAM) (https://www.namadr.com/). De regels van het arbitrageforum gelden voor alle aspecten van de arbitrage, behalve waar de regels in strijd zijn met deze Voorwaarden. De arbitrage wordt uitgevoerd door een enkele, neutrale arbiter. Vorderingen of geschillen waarbij het totale bedrag van de eis lager is dan € 10.000 kunnen op verzoek van de eisende partij worden beslecht door middel van bindende arbitrage zonder aanwezigheid van de betrokken partijen. In het geval van vorderingen of geschillen waarbij het totale bedrag van de eis € 10.000 of hoger is, wordt het recht om te worden gehoord bepaald op grond van de regels van het arbitrageforum. Een toewijzend arbitraal vonnis kan ten uitvoer worden gelegd na verlof van een rechtbank met toepasselijke rechtsbevoegdheid.

d. Aanvullende regels voor arbitrage zonder aanwezigheid van de betrokkenen. Als wordt gekozen voor arbitrage zonder aanwezigheid van de betrokkenen, wordt de arbitrage uitgevoerd per telefoon, online, op basis van schriftelijk ingediende documenten en/of een combinatie van deze drie opties. De specifieke wijze zal worden gekozen door de initiatiefnemer van de arbitrage. De partijen hoeven niet persoonlijk te verschijnen voor de arbitrage, tenzij de partijen onderlings anders overeenkomen.

e. Kosten Als Snap de partij is die een arbitrage tegen jou initieert, zal Snap alle kosten betalen die verband houden met de arbitrage, met inbegrip van de volledige indieningskosten. Als je de partij bent die een arbitrage tegen Snap initieert, ben je verantwoordelijk voor de niet-terugbetaalbare initiële indieningskosten. Als het bedrag van de initiële indieningskosten echter meer is dan je zou moeten betalen om een klacht in te dienen bij de United States District Court voor het Central District of California (of, voor zaken waarin die rechtbank de oorspronkelijke bevoegdheid niet heeft, het California Superior Court, County of Los Angeles), zal Snap het verschil betalen tussen de initiële indieningskosten en het bedrag dat je zou moeten betalen om een klacht in te dienen bij de Rechtbank. Snap zal de administratieve kosten voor beide partijen betalen. Anders vermelden ADR-diensten vergoedingen voor haar diensten, die beschikbaar zijn op https://www.adrservices.com/rate-fee-schedule/.

f. Bevoegdheid van de arbiter. De arbiter beslist over de rechtsbevoegdheid van de arbiter en de rechten en aansprakelijkheden, indien van toepassing, van jou en Snap. Het geschil wordt niet samengevoegd met andere kwesties of gekoppeld aan andere zaken of partijen. De arbiter heeft de bevoegdheid moties ontvankelijk te verklaren over de gehele of een deel van de vordering. De arbiter heeft de bevoegdheid geldelijke schadevergoedingen toe te kennen en niet-geldelijke voorzieningen en eindvoorzieningen toe te kennen waarop een persoon wettelijk recht heeft, de regels van het arbitrageforum en de Voorwaarden. De arbiter zal een schriftelijke uitspraak doen en een schriftelijke verklaring van de beslissing verstrekken waarin de onmisbare bevindingen en conclusies worden beschreven waarop de uitspraak is gebaseerd, met inbegrip van de berekening van de toegekende schadevergoeding. De arbiter heeft dezelfde bevoegdheid om compensatie toe te kennen op individuele basis als een rechter van een rechtbank. De uitspraak van de arbiter is onherroepelijk en bindend voor jou en voor Snap.

g. Schikkingsaanbiedingen en vonnisaanbiedingen. Ten minste tien (10) kalenderdagen voor de datum die is vastgesteld voor de arbitragehoorzitting kunnen jij of Snap een schriftelijk aanbod van uitspraak doen aan de andere partij om uitspraak onder gespecificeerde voorwaarden toe te staan. Als het aanbod wordt aanvaard, wordt het aanbod met het bewijs van aanvaarding voorgelegd aan de arbitrageaanbieder, die dienovereenkomstig een uitspraak doet. Als het aanbod niet wordt aanvaard vóór de arbitragehoorzitting of binnen dertig (30) kalenderdagen nadat het is ingediend, wat het eerst is, wordt het geacht te zijn ingetrokken en kan het niet als bewijs worden gegeven in het arbitrageproces. Als een aanbod van de ene partij niet door de andere partij wordt aanvaard en de andere partij geen gunstiger uitspraak krijgt, zal de andere partij haar kosten na de aanbieding niet innen en zal ze de kosten van de aanbiedende partij (inclusief alle vergoedingen die aan het arbitrageforum zijn betaald) betalen vanaf het moment van het aanbod.

h Afstand van recht op juryproces. JIJ EN SNAP DOEN HIERBIJ AFSTAND VAN ALLE CONSTITUTIONELE EN WETTELIJKE RECHTEN OM EEN ZAAK AANHANGIG TE MAKEN IN EEN RECHTBANK EN EEN PROCES AAN TE SPANNEN TEN OVERSTAAN VAN EEN RECHTER OF JURY. Jij en Snap kiezen in plaats daarvan voor geschillen en geschillen door arbitrage. Arbitrageprocedures zijn doorgaans beperkter, efficiënter en minder kostbaar dan de regels die van toepassing zijn in een rechtbank en zijn onderworpen aan zeer beperkt toezicht door een rechtbank. Als een gerechtelijk proces wordt gestart tussen jou en Snap om de uitspraak van de arbitrage nietig te verklaren of af te dwingen, DOEN JIJ EN SNAP AFSTAND VAN HET RECHT OP EEN JURYPROCES en kiezen in plaats daarvan voor beslechting van het geschil door een rechter.

i. Afstand van recht op collectieve of gecombineerde processen. ALLE VORDERINGEN EN GESCHILLEN BINNEN DE REIKWIJDTE VAN DEZE ARBITRAGEOVEREENKOMST MOETEN WORDEN GEARBITREERD OF AAN DE RECHTBANK WORDEN VOORGELEGD OP INDIVIDUELE BASIS EN NIET OP EEN COLLECTIEVE BASIS. VORDERINGEN VAN MEER DAN ÉÉN KLANT OF GEBRUIKER KUNNEN NIET IN COMBINATIE MET DIE VAN ANDERE KLANTEN OF GEBRUIKERS WORDEN GEARBITREERD OF AAN DE RECHTBANK WORDEN VOORGELEGD. Deze sub paragraaf voorkomt niet dat jij of Snap deelnemen aan een collectieve schikking van claims. Niettegenstaande enige andere bepaling van deze Overeenkomst, de Arbitrageovereenkomst of de regelgeving van ADR Services, kunnen geschillen met betrekking tot de interpretatie, toepasselijkheid of afdwingbaarheid van deze verklaring van afstand alleen door een rechtbank worden beslecht en niet door een arbiter. ALS DEZE AFSTANDSVERKLARING VAN COLLECTIEF GERECHTELIJK PROCES WORDT BEPERKT, NIETIG WORDT VERKLAARD OF ONUITVOERBAAR WORDT GEACHT, DAN, TENZIJ DE PARTIJEN ONDERLING ANDERS OVEREENKOMEN, IS DE ARBITRAGEOVEREENKOMST VAN DE PARTIJEN NIETIG MET BETREKKING TOT EEN DERGELIJKE PROCEDURE ZOLANG DE PROCEDURE ALS COLLECTIEF GERECHTELIJK PROCES MAG WORDEN GEVOERD. IN DERGELIJKE OMSTANDIGHEDEN MOET ELKE COLLECTIEVE, PARTICULIERE, GECONSOLIDEERDE OF REPRESENTATIEVE ACTIE DIE IS TOEGESTAAN OM DOOR TE GAAN, WORDEN INGEDIEND BIJ EEN RECHTBANK MET RECHTSBEVOEGDHEID EN NIET IN ARBITRAGE.

j. Recht om afstand te doen. De partij waartegen de vordering wordt ingediend, mag afstand doen van een deel van of alle rechten en beperkingen waarin deze arbitrageovereenkomst voorziet. Wanneer afstand wordt gedaan, houdt dat niet in dat afstand wordt gedaan van andere onderdelen van deze arbitrageovereenkomst. Ook heeft het geen gevolgen voor deze arbitrageovereenkomst.

k. Afmelden. Je hebt het recht van deze arbitrageovereenkomst af te zien. Als je dat doet, kunnen jij en Snap elkaar niet dwingen gebruik te maken van arbitrage. Om je af te melden, moet je Snap hiervan uiterlijk 30 dagen nadat je voor het eerst onderhevig bent geworden aan deze arbitrageovereenkomst schriftelijk op de hoogte stellen; anders ben je gebonden aan arbitrage op een niet-collectieve basis in overeenstemming met deze Voorwaarden. Als je alleen wilt afzien van de arbitragebepalingen en niet ook van een collectief gerechtelijk proces, is de kwijtschelding van het afstand doen van een collectief gerechtelijk proces nog steeds van toepassing.a Het is mogelijk dat je je niet alleen kunt afmelden om afstand te doen van het collectief gerechtelijk proces en niet ook voor de arbitragebepalingen. Je kennisgeving moet je naam en adres, je gebruikersnaam van Snapchat en het e-mailadres dat je hebt gebruikt om je Snapchat-account aan te maken bevatten (als je dat hebt), en een eenduidige verklaring dat je van deze arbitrageovereenkomst wilt afzien. Je moet deze kennisgeving naar het volgende adres sturen: Snap Inc., Attn: Arbitration Opt-out, 3000 31st Street, Santa Monica, CA 90405 of deze kennisgeving per e-mail sturen naar arbitration-opt-out @ snap.com.

l. Kantonprocedures. Niettegenstaande het voorgaande, hebben jij en Snap het recht een individueel proces aan te spannen in een kantonprocedure.

m. Geldigheid van arbitrageovereenkomst na beëindiging van de overeenkomst. Deze arbitrageovereenkomst blijft van kracht na de beëindiging van je relatie met Snap, inclusief elke intrekking van toestemming of andere actie van jou om je deelname aan de Dienst of elke communicatie met Snap te beëindigen.

Samengevat: tenzij je je recht om af te zien uitoefent, zullen Snap en jij alle claims en geschillen eerst oplossen via een informeel geschillenbeslechtingsproces en, als dat het probleem niet oplost, op individuele basis met behulp van bindende arbitrage. Dit betekent dat je geen collectief gerechtelijk proces tegen ons kunt aanspannen in het geval van een vordering of geschil.

20. Exclusieve locatie

Voor zover het jou en Snap op grond van deze Voorwaarden is toegestaan een rechtszaak te starten, komen jij en Snap overeen dat, met uitzondering van een vordering die kan worden ingediend bij een rechtbank voor geringe vorderingen, alle vorderingen en geschillen (voortkomend uit een overeenkomst, onrechtmatige daad of anderszins), waaronder wettelijke vorderingen en geschillen, voortvloeiend uit of in verband met de Voorwaarden of het gebruik van de Diensten uitsluitend worden voorgelegd aan de Centrale Rechtbank van Californië in de Verenigde Staten (United States District Court for the Central District of California). Als dat gerecht echter niet bevoegd is uitspraak te doen in de rechtszaak, worden alle dergelijke vorderingen en geschillen exclusief voorgelegd aan het Gerechtshof van Californië, Los Angeles in de Verenigde Staten (Superior Court of California, County of Los Angeles). Jij en Snap stemmen in met de persoonlijke rechtsbevoegdheid van beide instanties.

21. Rechtskeuze

Behalve voor zover anders bepaald door de federale wet van de Verenigde Staten, is het recht van Californië van toepassing op deze Voorwaarden en eventuele vorderingen en geschillen (voortkomend uit een overeenkomst, onrechtmatige daad of anderszins) die ontstaan door of over deze Voorwaarden of het onderwerp hiervan, met uitzondering van de bepalingen over conflicterende wetten.

22. Scheidbaarheid

Als een bepaling in deze Voorwaarden voor Makers onafdwingbaar wordt bevonden, zal deze bepaling worden verwijderd uit deze Voorwaarden en zal dit geen gevolgen hebben voor de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

23. Inwoners van Californië

Als je in een inwoner van Californië bent, kun je, in overeenstemming met de Cal. Civ. Code § 1789.3, kun je klachten melden bij de Afdeling Klachtenbijstand voor Klantenservice van de California Department of Consumer Affairs door schriftelijk contact met hen op te nemen via 1625 North Market Blvd., Suite N 112 Sacramento, CA 95834, of per telefoon op (800) 952-5210.

24. Definitieve voorwaarden

Deze Voorwaarden, inclusief de aanvullende voorwaarden waarnaar in artikel 4 wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen jou en Snap en prevaleren over eventuele eerdere overeenkomsten. Deze Voorwaarden scheppen geen rechten voor en dragen geen rechten over aan begunstigde derden. Als we een bepaling in deze Voorwaarden niet afdwingen, wordt dit niet beschouwd als een verklaring van afstand van onze rechten om deze Voorwaarden af te dwingen. Wij behouden ons het recht voor om onze rechten onder deze Voorwaarden over te dragen en de Diensten te verlenen met behulp van een andere entiteit, mits die entiteit zich aan deze Voorwaarden houdt. Je mag je rechten of plichten onder deze Voorwaarden niet zonder onze toestemming overdragen. We behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan jou zijn verleend. Waar we samenvattingen in deze Voorwaarden hebben opgenomen, zijn deze samenvattingen alleen voor jouw gemak opgenomen en moet je deze Voorwaarden volledig doornemen om inzicht te krijgen in jouw wettelijke rechten en verplichtingen.

25. Contact

Snap waardeert opmerkingen, vragen, aanmerkingen en suggesties. Neem contact met ons op door naar https://help.snapchat.com/ te gaan.

Snap Inc. is gevestigd in Verenigde Staten aan 3000 31st Street, Santa Monica, Californië 90405.


Servicevoorwaarden Snap Group Limited

Van kracht: 15 augustus 2023

Welkom!

We hebben deze Servicevoorwaarden (die we verder aanduiden als de “Voorwaarden”) opgesteld om je te laten weten welke regels van toepassing zijn op onze relatie met jou als gebruiker van onze Diensten. Hoewel we ons best hebben gedaan geen juridische termen in deze Voorwaarden te gebruiken, is het mogelijk dat sommige termen nog vrij traditioneel overkomen. Daar bestaat een goede reden voor: deze Voorwaarden vormen inderdaad een juridisch bindend contract tussen jou en Snap Group Limited ("Snap"). Lees ze daarom zorgvuldig door.

Om Snapchat, Bitmoji of een van onze andere producten of diensten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn (die we gezamenlijk de "Diensten" noemen) te kunnen gebruiken, moet je deze Voorwaarden accepteren, die aan je worden gepresenteerd wanneer je de app voor het eerst opent. Als dat het geval is, verleent Snap je een niet-overdraagbare, niet-exclusieve, herroepbare en niet-sublicentieerbare licentie om de Diensten te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden en ons beleid. Als je er niet mee akkoord gaat, moet je de Diensten dus niet gebruiken.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing indien je buiten de Verenigde Staten woont of indien jouw hoofdvestiging zich buiten de Verenigde Staten bevindt. Als je in de Verenigde Staten woont of als jouw hoofdvestiging zich in de Verenigde Staten bevindt, levert Snap Inc. jou de diensten en wordt jouw relatie bepaald door de Servicevoorwaarden van Snap Inc.

MEDEDELING OVER ARBITRAGE: ALS JE DE DIENSTEN NAMENS EEN BEDRIJF GEBRUIKT, IS JOUW BEDRIJF GEBONDEN AAN DE ARBITRAGECLAUSULE VERDEROP IN DEZE VOORWAARDEN.

1. Wie mag de Diensten gebruiken?

Onze diensten zijn niet gericht op kinderen onder de 13 jaar en je moet bevestigen dat je 13 jaar of ouder bent om een account te kunnen maken en de Diensten te kunnen gebruiken. Als we daadwerkelijk weten dat je jonger bent dan 13 jaar (of de minimumleeftijd waarop een persoon de Diensten in jouw staat, provincie of land kan gebruiken zonder ouderlijke toestemming, indien groter), zullen we stoppen met het verlenen van Diensten aan jou en verwijderen we je account en je gegevens. We kunnen aanvullende Diensten aanbieden met aanvullende voorwaarden die vereisen dat je inderdaad ouder bent om ze te kunnen gebruiken. Neem alle dergelijke voorwaarden dus zorgvuldig door. Door gebruik te maken van de Diensten bevestig je dat (en verklaar en garandeer je dat):

 • je toegestaan bent om een bindend contract met Snap af te sluiten;

 • je bent niet iemand die op grond van de wet van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk of een ander toepasselijk rechtsgebied is uitgesloten van gebruik van de Diensten. Dit betekent bijvoorbeeld dat je niet op de lijst van speciaal aangewezen personen (de zogeheten SDN-lijst) van het Amerikaanse Ministerie van Financiën staat en dat geen andere vergelijkbare beperking op jou van toepassing is;

 • je bent geen veroordeelde zedendelinquent; en

 • je zult voldoen aan deze Voorwaarden (inclusief alle andere voorwaarden en beleidslijnen waarnaar in deze Voorwaarden wordt verwezen, zoals de Communityrichtlijnen, de Richtlijnen voor Muziek op Snapchat en het Beleid inzake commerciële content) en alle toepasselijke lokale, staats-, nationale en internationale wetten, regels en regelgeving.

Als je de Diensten namens een bedrijf of andere entiteit gebruikt, verklaar je dat je gemachtigd bent om dit bedrijf of deze entiteit aan deze Voorwaarden te verbinden, en je gaat ermee akkoord met deze Voorwaarden namens het bedrijf of de entiteit (en alle verwijzingen naar "jij" en "jouw" in deze Voorwaarden betekenen zowel jezelf, de eindgebruiker als het bedrijf of de entiteit).

Samengevat: onze Diensten zijn niet gericht op personen onder de 13 jaar of de minimumleeftijd waarop een persoon de Diensten in jouw staat, provincie of land kan gebruiken als deze ouder is dan 13 jaar. Als we vernemen dat je jonger bent dan deze leeftijd, zullen we je gebruik van de Diensten opschorten en je account en gegevens verwijderen. Andere voorwaarden kunnen van toepassing zijn op onze Diensten die vereisen dat je nog ouder bent om ze te kunnen gebruiken, dus bekijk deze zorgvuldig wanneer daarom wordt gevraagd.

2. Rechten die je ons verleent

In veel van onze Diensten kun je content genereren, uploaden, plaatsen, verzenden, ontvangen en opslaan. Wanneer je dat doet, blijven alle eigendomsrechten met betrekking tot de content die jou toebehoren van jou. Maar jij geeft ons toestemming om die content te gebruiken. Hoe ruim die toestemming is, is afhankelijk van de Diensten die je gebruikt en de Instellingen die je hebt geselecteerd.

Voor alle content die je naar de diensten verzendt (inclusief openbare content), verleen je Snap en onze gelieerde ondernemingen een wereldwijde, royaltyvrije (wat betekent dat er geen doorlopende betaling aan jou vereist is), sublicentieerbare en overdraagbare licentie om die content te hosten, op te slaan, in een cache op te slaan, te gebruiken, weer te geven, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te bewerken, te publiceren, te analyseren, over te dragen en te distribueren. Deze licentie is bedoeld om de Diensten te exploiteren, ontwikkelen, leveren, promoten en verbeteren en voor onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe Diensten. Deze licentie omvat een recht voor ons om jouw content beschikbaar te stellen aan, en deze rechten door te geven aan, dienstverleners met wie wij contractuele relaties hebben in verband met de levering van de Diensten, uitsluitend met het doel om dergelijke Diensten te leveren.

We noemen inzendingen voor Openbare Verhalen en alle andere content die je indient bij Openbare Diensten, zoals Openbare Profielen, Spotlight, Snap Map of Lens Studio, "Openbare content". Omdat Publieke content inherent openbaar is, verleen je Snap, onze gelieerde ondernemingen, andere gebruikers van de Diensten en onze zakenpartners een wereldwijd, royaltyvrij en onherroepelijk recht en licentie om afgeleide werken te maken van, te promoten, tentoon te stellen, uit te zenden, te syndiceren, te reproduceren, te distribueren, je Publieke content of een deel daarvan te synchroniseren, er grafische en auditieve effecten op te leggen, publiekelijk uit te voeren en publiekelijk weer te geven in welke vorm en via welke media of distributiemethoden dan ook, nu bekend of later ontwikkeld. Deze licentie is van toepassing op de afzonderlijke video's, afbeeldingen, geluidsopnamen of muzikale composities in jouw Publieke content, evenals op de naam, afbeelding, gelijkenis en stem van iedereen die voorkomt in Publieke content die je maakt, uploadt, post, verstuurt of waarin je verschijnt (inclusief zoals weergegeven in jouw Bitmoji). Dit betekent onder andere dat je geen recht hebt op enige vergoeding als jouw content, video's, foto's, geluidsopnamen, muzikale composities, naam, afbeelding, gelijkenis of stem door ons, onze zusterbedrijven, gebruikers van de Diensten of onze zakelijke partners worden gebruikt. De licenties die door jou voor Publieke content zijn verleend, blijven zolang de Publieke content op de Diensten is en voor een redelijke periode nadat u Publieke content van de Diensten verwijdert hebt (mits we de serverkopieën van uw Publieke content voor onbepaalde tijd kunnen bewaren). Meer informatie over hoe je kunt instellen wie je content kan bekijken, vind je in ons Privacybeleid en op onze ondersteuningswebsite. Alle Publieke content moet geschikt zijn voor personen van 13 jaar en ouder.

Voor zover wettelijk toegestaan, doe je onherroepelijk afstand van - of stem je ermee in geen morele rechten of gelijkwaardige rechten te doen gelden tegen Snap of zijn gelieerde ondernemingen - die je mogelijk hebt op content die je deelt op de Diensten over de hele wereld.

Hoewel we dat niet verplicht zijn, behouden we het recht om content te raadplegen, te bekijken verwijderen en te verwijderen (i) die volgens ons in strijd is met deze Voorwaarden, inclusief eventuele aanvullende voorwaarden of toepasselijke wetten waarnaar wordt verwezen in artikel 3, of ons beleid, zoals Communityrichtlijnen of (ii) indien nodig om te voldoen aan onze plichten op juridisch gebied. Jij blijft echter volledig zelf verantwoordelijk voor de content die je maakt, uploadt, plaatst, verstuurt of opslaat door middel van de Diensten.

Wij, Snap Inc, onze zusterbedrijven en onze externe partners kunnen adverteren op de Diensten, inclusief gepersonaliseerde reclame gebaseerd op de informatie die jij ons verstrekt, met jouw toestemming waar vereist, die wij verzamelen of die wij over jou verkrijgen. Advertenties kunnen soms in de buurt van, tussen, over of in jouw content verschijnen.

We vinden het altijd leuk om iets van onze gebruikers te vernemen. Maar als je feedback of suggesties geeft, houdt er dan rekening mee dat we ze kunnen gebruiken zonder je te compenseren, en zonder enige beperking of verplichting aan jou. Je gaat akkoord dat we alle rechten bezitten in alles wat we ontwikkelen op basis van dergelijke feedback of suggesties.

Samengevat: als je content die je eigen bent plaatst op de Diensten, blijf je de eigenaar, maar je geeft ons en anderen toestemming om deze te gebruiken om onze Diensten te verlenen en te promoten. Je staat andere gebruikers ook toe om alle content die je op de Diensten beschikbaar maakt aan anderen te bekijken en in sommige gevallen te gebruiken. We hebben verschillende rechten om je content te wijzigen en te verwijderen, maar je blijft altijd verantwoordelijk voor alles wat je maakt, plaatst of deelt.

3. Aanvullende voorwaarden voor Specifieke diensten

Aanvullende bepalingen en voorwaarden vermeld op de pagina voor de Voorwaarden en het beleid van Snap of die anderszins aan jou ter beschikking worden gesteld kunnen van toepassing zijn op specifieke diensten. Als je die Diensten gebruikt, dan kunnen de aanvullende voorwaarden van toepassing zijn en worden ze dan onderdeel van deze Voorwaarden. Als een van de toepasselijke aanvullende voorwaarden in strijd is met deze Voorwaarden, zullen de aanvullende voorwaarden voorrang hebben op en van toepassing zijn in plaats van de conflicterende delen van deze Voorwaarden terwijl je gebruikmaakt van de Diensten waarop die aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.

Samengevat: aanvullende voorwaarden zijn eventueel van toepassing. Neem de tijd om ze zorgvuldig door te nemen.

4. Privacy

Je privacy is belangrijk voor ons. Hoe er met je gegevens wordt omgegaan wanneer je onze Diensten gebruikt, kun je lezen in ons Privacybeleid.

5. Gepersonaliseerde aanbevelingen

Onze diensten bieden gepersonaliseerde aanbevelingen. Dit is bedoeld om onze diensten relevanter en boeiender voor je te maken. We zullen je content, advertenties en andere informatie aanbevelen op basis van wat we weten en afleiden over jouw interesses en die van anderen uit het gebruik van onze diensten. Het is noodzakelijk voor ons om jouw persoonsgegevens voor dit doel te verwerken, zoals we uitleggen in ons Privacybeleid. Het is ook een voorwaarde van ons contract met jouw dat we dit kunnen doen, maar niet als je ervoor kiest om minder personalisatie te ontvangen in de diensten. Je kunt meer informatie over gepersonaliseerde aanbevelingen vinden op onze ondersteuningssite.

Samengevat: sommige van onze diensten bieden je gepersonaliseerde reclame en andere aanbevelingen op basis van gegevens die we verzamelen zoals hier uitgelegd en in ons Privacybeleid.

6. Contentmoderatie

Veel van de inhoud van onze Diensten is gemaakt door gebruikers, uitgevers en andere derden. De volledige verantwoordelijkheid voor de content ligt bij de gebruiker of entiteit die deze heeft ingezonden. Het maakt niet uit of deze content openbaar of privé is. Hoewel Snap zich het recht voorbehoudt om alle content die op de services wordt weergegeven te bekijken, te modereren of te verwijderen, controleren we niet alles. We kunnen dus niet garanderen dat andere gebruikers of de content die ze via de services aanbieden, zullen/zal voldoen aan onze Voorwaarden, Communityrichtlijnen of onze andere voorwaarden, beleidslijnen of richtlijnen. Je kunt meer lezen over hoe Snap contentmoderatie aanpakt op onze Ondersteuningspagina.

Gebruikers kunnen content rapporteren die door anderen of door accounts van anderen is geproduceerd wegens schending van onze Voorwaarden, Communityrichtlijnen of andere richtlijnen en beleidslijnen. Meer informatie over hoe je content en accounts kunt melden is beschikbaar op onze Ondersteuningspagina.

We hopen dat je begrip hebt voor alle beslissingen die we nemen over content of gebruikersaccounts, maar als je klachten of vragen hebt, kun je hier het beschikbare indieningsformulier gebruiken of de beschikbare in-app-opties gebruiken. Als je gebruik wilt maken van dit proces moet je klacht binnen zes maanden na de relevante beslissing indienen.

Na ontvangst van een klacht zullen we:

 • ervoor zorgen dat de klacht tijdig en op een niet-discriminerende, zorgvuldige en niet-willekeurige wijze wordt beoordeeld;

 • ons besluit ongedaan maken als we vaststellen dat onze aanvankelijke beslissing onjuist was; en

 • je onmiddellijk te informeren over ons besluit en over eventuele mogelijkheden tot beroep.

Samengevat: de meeste content op de diensten is eigendom van of wordt beheerd door anderen en we hebben geen controle of verantwoording over die content. We hebben een beleid voor contentmoderatie en procedures ingesteld dat van toepassing is op content op de Diensten.

7. Respect voor de Diensten en Rechten van Snap

Wat betreft de relatie tussen jou en ons is Snap de eigenaar van de Diensten, waaronder alle gerelateerde merken, auteurswerken, Bitmoji-avatars die je aanmaakt, software en andere eigen content, functies en technologie vallen.

Je moet ook de rechten van Snap respecteren en je houden aan de Merkrichtlijnen van Snapchat, Merkrichtlijnenen van Bitmoji andere richtlijnen, supportpagina's of veelgestelde vragen die door Snap of onze zusterbedrijven worden gepubliceerd. Dat betekent, onder andere, dat je geen van de volgende dingen mag doen, proberen te doen, in staat mag stellen of iemand anders daartoe mag aanmoedigen en dat dergelijke acties ertoe kan leiden dat we je toegang tot de Diensten beëindigen of opschorten:

 • gebruik maken van merknamen, logo's, pictogrammen, onderdelen van de gebruikersinterface, de look en feel van producten of merken, ontwerpen, foto's, video's of andere materialen die Snap beschikbaar stelt via de Diensten, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze Voorwaarden, de Merkrichtlijnen van Snapchat, Merkrichtlijnen van Bitmoji of andere merkrichtlijnen die door Snap of onze zusterbedrijven worden gepubliceerd;

 • inbreuk maken op of schenden van de auteursrechten, merkenrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van Snap, onze zusterbedrijven of andere dochterondernemingen van derden, inclusief door gebruik te maken van de Diensten om inbreukmakende content in te dienen, weer te geven, te plaatsen, te maken of te genereren;

 • de Diensten of de content van de Diensten kopiëren, wijzigen, archiveren, downloaden, uploaden, openbaar maken, distribueren, verkopen, leasen, verspreiden via een perssyndicaat, uitzenden, uitvoeren, weergeven, beschikbaar maken, er afgeleide producten van maken of anderszins gebruiken, anders dan tijdelijke bestanden die automatisch door jouw webbrowser in het cachegeheugen worden geplaatst voor weergave, zoals anderszins uitdrukkelijk is toegestaan in deze Voorwaarden, zoals anderszins uitdrukkelijk schriftelijk door ons is toegestaan, of zoals mogelijk wordt gemaakt door de beoogde functionaliteit van de Dienst;

 • een ander account maken als we je account al hebben uitgeschakeld, proberen toegang te krijgen tot de Diensten via ongeautoriseerde toepassingen van derden, inloggegevens vragen van andere gebruikers, of toegang tot je account, een gebruikersnaam, Snaps of een vriendskoppeling kopen, verkopen, verhuren of leasen;

 • reverse-engineeren, dupliceren, decompileren, demonteren of decoderen van de Diensten (met inbegrip van onderliggende ideeën of algoritmen), of anderszins de broncode van de software van de Dienst verzamelen;

 • een robot, spider, crawler, scraper of andere geautomatiseerde methode of interface gebruiken om toegang te verkrijgen tot de Diensten of gegevens van andere gebruikers te verzamelen;

 • externe toepassingen gebruiken of ontwikkelen die dingen doen met de content van de Diensten of content of gegevens van andere gebruikers zonder onze schriftelijke toestemming;

 • de Diensten gebruiken op een wijze die het volledig genot van de Diensten door andere gebruikers zou kunnen beïnvloeden, verstoren of belemmeren, of die de Diensten op welke manier dan ook zou kunnen schaden, uitschakelen, overbelasten of de werking ervan zou kunnen hinderen;

 • virussen of andere kwaadaardige codes uploaden, of op andere manieren de beveiliging van de Diensten ondermijnen, overbruggen of omzeilen;

 • Proberen door ons gebruikte mechanismen voor contentsfiltering te omzeilen, of proberen toegang te verkrijgen tot onderdelen of voorzieningen van de Diensten waarvoor je niet bent gemachtigd;

 • onze Diensten, systemen of netwerken niet onderzoeken, scannen of testen op zwakke plekken;

 • toepasselijke wet- of regelgeving schenden in verband met jouw toegang tot of gebruik van de Diensten; of

 • toegang verkrijgen of gebruikmaken van de Diensten op een manier die niet uitdrukkelijk is toegestaan onder deze Voorwaarden of onze Communityrichtlijnen.

Samengevat: we bezitten of beheren alle content, functies en functionaliteiten van de Diensten. Om ervoor te zorgen dat de Diensten en andere gebruikers zijn beschermd tegen schade, zijn er regels die je moet volgen wanneer je onze Diensten gebruikt. Het niet naleven van deze regels kan leiden tot opschorting of beëindiging van je account.

8. De rechten van anderen respecteren

Snap respecteert de rechten van anderen. Dat verlangen we ook van jou. Je mag de Diensten dus niet gebruiken of iemand anders in staat stellen om gebruik te maken van de Diensten op een manier die in strijd is met of inbreuk maakt op de rechten met betrekking tot publicatie, privacy, auteursrechten, handelsmerk of intellectueel eigendom van anderen. Als je content indient bij de Diensten, ben je uitsluitend verantwoordelijk voor het feit dat jij de eigenaar bent van die content, of dat je alle noodzakelijke toestemmingen, machtigingen en bevoegdheden hebt ontvangen om dergelijke content bij de Diensten in te dienen (inclusief, indien van toepassing, het recht om mechanische muziekreproducties te maken die in geluidsopnamen worden vertegenwoordigd, het recht om composities met content te synchroniseren, het recht om eventuele composities of geluidsopnames publiekelijk uit te voeren of enig ander toepasselijke recht voor muziek die niet door Snap wordt geleverd en die je in jouw content plaatst) en in het kader van deze Voorwaarden de rechten en licenties te verlenen voor jouw content. Je gaat er ook mee akkoord dat je geen account van een andere gebruiker zult gebruiken of probeert te gebruiken, behalve indien toegestaan door Snap of haar zusterbedrijven.

Snap respecteert wetten inzake auteursrechten, waaronder de Digital Millennium Copyright Act en neemt redelijke stappen om alle inbreukmakend materiaal waarvan wij bewust worden, snel te verwijderen van onze Diensten. Als Snap ontdekt dat een gebruiker herhaaldelijk auteursrechten heeft geschonden, ondernemen we redelijke stappen die binnen onze bevoegdheid liggen om de account van de gebruiker op te schorten of te beëindigen. Als je denkt dat iets in de Diensten inbreuk maakt op jouw auteursrecht of auteursrecht dat door jou wordt beheerd, kun je dit formulier invullen dat toegankelijk is via deze tool. Of je kunt beroep doen op onze toegewezen vertegenwoordiger via: Snap Inc., Attn: Copyright Agent 3000 31st Street, Santa Monica, CA 90405, VS. E-mail: copyright@snap.com Gebruik dit e-mailadres niet voor andere doeleinden dan het melden van inbreuk op het auteursrecht, omdat dergelijke andere e-mails worden genegeerd. Om andere vormen van schending van de Diensten te melden, kun je deze methode gebruiken. Meldingen aan onze Copyright Agent moet de volgende informatie bevatten:

 • de fysieke of elektronische handtekening van een persoon die is gemachtigd om te handelen uit naam van de eigenaar van het auteursrecht;

 • een aanduiding van het auteursrechtelijke werk waarop inbreuk zou zijn gemaakt;

 • een aanduiding van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van de inbreukmakende activiteit en dat moet worden verwijderd, of de toegang waartoe moet geworden geblokkeerd, en voldoende informatie om ons redelijkerwijs in staat te stellen het materiaal te vinden;

 • je contactgegevens, inclusief je adres, telefoonnummer en e-mailadres;

 • een persoonlijke verklaring dat je oprecht gelooft dat het gebruik van het materiaal waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de auteursrechtelijke eigenaar, zijn/haar vertegenwoordiger of de wet; en

 • een verklaring dat de informatie in de melding waarheidsgetrouw is en, op straffe van meineed, dat je gemachtigd bent te handelen in naam van de eigenaar van het auteursrecht.

Samengevat: zorg ervoor dat je de eigenaar bent van alle content of het recht hebt om alle content die je beschikbaar maakt op de Diensten te gebruiken. Als je zonder toestemming content gebruikt die eigendom is van iemand anders, kunnen we je account beëindigen. Als je iets ziet waarvan je denkt dat het inbreuk maakt op je intellectueel eigendom, laat het ons dan weten.

9. Veiligheid

We doen ons best om de Diensten een veilige plaats te laten zijn voor alle gebruikers. Maar we kunnen het niet garanderen. Daar kun jij een belangrijke rol spelen. Door gebruik te maken van de Diensten ga je ermee akkoord dat je deze Voorwaarden te allen tijde naleeft, inclusief onze Communityrichtlijnen en alle andere beleidslijnen die Snap beschikbaar stelt voor om de veiligheid van de Diensten te kunnen garanderen.

Als je niet aan deze verplichting voldoet, behouden we ons het recht voor om alle aanstootgevende content te verwijderen; de zichtbaarheid van je account te beëindigen of te beperken, en gegevens met betrekking tot je account te bewaren in overeenstemming met ons beleid inzake gegevensbewaring; en derden op de hoogte te stellen — inclusief wetshandhavers — en die derden informatie te verstrekken met betrekking tot je account. Deze stap kan noodzakelijk zijn om de veiligheid van onze gebruikers en anderen te beschermen voor het onderzoeken, verhelpen en afdwingen van mogelijke inbreuk op de voorwaarden, en om eventuele problemen met betrekking tot fraude of veiligheid op te sporen en op te lossen.

Jouw fysieke veiligheid tijdens het gebruik van onze diensten vinden wij ook heel belangrijk. Gebruik de Diensten dus niet op zodanige wijze dat je aandacht wordt afgeleid van verkeers- of veiligheidsvoorschriften. Gebruik de Diensten bijvoorbeeld nooit tijdens het rijden. En breng jezelf of anderen nooit in gevaar door alleen maar een Snap vast te leggen of om andere Snapchat-functies te gebruiken.

Samengevat: we proberen onze Diensten zo veilig mogelijk te maken, maar we kunnen je hulp goed gebruiken. Deze Voorwaarden, onze Communityrichtlijnen en andere beleidslijnen van Snap bevatten belangrijke informatie over hoe je de Diensten en andere gebruikers veilig kunt houden. En breng jezelf of anderen nooit in gevaar bij het gebruik van onze Diensten.

10. Je account

Om bepaalde Diensten te kunnen gebruiken, moet je een account aanmaken. Je gaat ermee akkoord ons te voorzien van nauwkeurige, volledige en bijgewerkte informatie voor jouw account. Behalve in het onwaarschijnlijke geval dat er activiteiten plaatsvinden in je account buiten je controle, ben je verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden in je account. Het is dus belangrijk je account te beschermen. Een manier om je account veilig te houden, is door een sterk wachtwoord te selecteren dat je niet voor een ander account gebruikt en door twee-factor-authenticatie in te schakelen. Neem onmiddellijk contact op met het ondersteuningsteam als je denkt dat iemand anders toegang heeft tot je account. Eventuele software die we aan jou verstrekken kan mogelijk automatisch upgrades, updates en andere nieuwe voorzieningen downloaden en installeren. Het is mogelijk dat je de instellingen voor deze automatische downloads kunt wijzigen op je apparaat. Je gaat ermee akkoord geen account aan te maken indien wij jou of jouw account eerder hebben verwijderd of verbannen van een van onze Diensten, tenzij wij anders toestaan.

Samengevat: houd je accountgegevens veilig en beveiligd. Gebruik een account alleen als je door ons daartoe gemachtigd bent.

11. Herinneringen

Herinneringen zijn onze gepersonaliseerde opslagservice waarmee je eenvoudiger en op elk moment herinneringen kunt bekijken.

Een van de opties die we bieden met Herinneringen is de mogelijkheid om een toegangscode in te stellen om een beperkt gebied te maken. Door een toegangscode in te stellen, maak je de kans kleiner dat iemand anders die je apparaat in handen krijgt, kan zien wat je in het afgeschermde gedeelte van Herinneringen hebt opgeslagen. Hier volgt een heel belangrijke waarschuwing: als je je toegangscode voor Herinneringen bent vergeten of als je te vaak de verkeerde toegangscode invoert, heb je geen toegang meer tot de content die je in het afgeschermde gedeelte voor Herinneringen hebt opgeslagen. We bieden voor dit afgeschermde gedeelte geen herstelfunctie voor deze toegangscode. Jij bent als enige verantwoordelijk voor het onthouden van je toegangscode. Ga naar onze ondersteuningssite voor meer informatie over toegangscodes.

Jouw content binnen Herinneringen kan door verschillende oorzaken niet beschikbaar zijn, bijvoorbeeld als er een storing is in de werking of als we besluiten je account te beëindigen. Omdat we niet kunnen beloven dat jouw content altijd beschikbaar is, raden we je aan een afzonderlijke kopie te bewaren van content die je binnen Herinneringen opslaat. We beloven niet dat Herinneringen aan jouw exacte opslagbehoeften kan voldoen. We behouden ons het recht voor om opslaglimieten in te stellen voor Herinneringen, of om te verbieden dat sommige soorten content in aanmerking komen voor gebruik met Herinneringen, en we kunnen deze beperkingen van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen.

Samengevat: Herinneringen worden automatisch ingeschakeld, maar je kunt sommige functies beheren. Wees voorzichtig met je toegangscode voor Herinneringen, want we kunnen je niet helpen deze te herstellen als je deze vergeet. We kunnen ook niet garanderen dat Herinneringen voor altijd worden opgeslagen, dus zorg altijd voor een back-up.

12. Kosten voor dataverkeer en mobiele telefoons

Je bent verantwoordelijk voor alle telefonische kosten die je mogelijk maakt voor het gebruik van onze Diensten. Dit omvat ook kosten voor dataverkeer en berichtenverkeer zoals sms, MMS of andere berichtenprotocollen of technologieën (gezamenlijk “Berichten”). Als je niet zeker weet welke kosten dat zijn, raden we je aan contact op te nemen met je mobiele telefoonprovider voordat je de Diensten gebruikt.

Door ons je mobiele telefoonnummer te geven, stem je er onder andere mee in om Berichten van Snap te ontvangen met betrekking tot de Diensten, inclusief over promoties (indien we toestemming hebben of zoals wettelijk toegestaan), je account en je relatie met Snap. Deze Berichten kunnen worden ontvangen, zelfs als je mobiele telefoonnummer is geregistreerd op een of andere Bel-me-niet register of een internationaal equivalent.

Als je het mobiele telefoonnummer dat je hebt gebruikt voor het maken van een Snapchat-account niet meer gebruikt, moet je je accountgegevens binnen 72 uur bijwerken in Instellingen om te voorkomen dat we berichten die voor jou bestemd zijn naar iemand anders sturen.

Samengevat: we kunnen je Berichten sturen en er wordt mogelijk telefonische kosten berekend bij gebruik van onze Diensten.

13. Materialen en diensten van derden

Sommige Diensten kunnen content, gegevens, informatie, toepassingen, functies of materialen van derden weergeven, omvatten of beschikbaar stellen (“Materialen van Derden”), links bevatten naar websites van derden of het toestaan van het gebruik van diensten van derden in verband met die Diensten. Als je gebruik maakt van Materialen van derden of diensten van derden die beschikbaar worden gesteld via of in verband met onze Diensten (inclusief Diensten die we gezamenlijk met de derde partij aanbieden), zijn de voorwaarden van de betreffende derde partij van toepassing op hun relatie met jou. Snap noch een van onze gelieerde ondernemingen is verantwoordelijk of aansprakelijk voor de voorwaarden van een derde partij of acties onder de voorwaarden van een derde partij. Door gebruik te maken van de Diensten erken je en stem je ermee in dat Snap niet verantwoordelijk is voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud, nauwkeurigheid, volledigheid, beschikbaarheid, tijdigheid, geldigheid, naleving van auteursrechten, wettigheid, fatsoen, kwaliteit of enig ander aspect van dergelijke materialen, diensten of websites van derden. We bieden geen verzekeringen of onderschrijven en aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoording jegens jou of andere personen voor diensten van derden, materialen van derden of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden. Materialen van derden, de beschikbaarheid van diensten van derden en links naar andere websites worden uitsluitend verstrekt voor jouw gemak.

Samengevat: Snap is niet verantwoordelijk voor functies, inhoud of diensten van derden die toegankelijk zijn via of in verband met onze Diensten, dus zorg ervoor dat je de voorwaarden van de derde partij doorneemt.

14. Het wijzigen van de Diensten en deze Voorwaarden

We werken voortdurend aan verbetering van onze Diensten en het ontwikkelen van nieuwe Diensten. Dat betekent dat we in de loop van de tijd functies, producten of functionaliteiten kunnen toevoegen of verwijderen, en we kunnen de Diensten ook helemaal opschorten, stoppen of beëindigen. We kunnen dit op elk moment doen, en in dat geval proberen we je daarvan vooraf op de hoogte te stellen, maar dat is niet altijd mogelijk.

Dit betekent ook dat we deze Voorwaarden mogelijk moeten bijwerken om eventuele wijzigingen in onze Diensten of de manier waarop we ze aanbieden weer te geven, evenals om te voldoen aan wettelijke vereisten, of om andere juridische of veiligheidsredenen. Als die wijzigingen in deze Voorwaarden van wezenlijk belang zijn, zullen we je hiervan vooraf op de hoogte stellen (tenzij wijzigingen eerder nodig zijn, bijvoorbeeld als gevolg van een wijziging in de wettelijke vereisten of wanneer we nieuwe Diensten of functies lanceren). Als je de Diensten blijft gebruiken zodra de wijzigingen van kracht worden, beschouwen we dat als je aanvaarding.

Samengevat: onze Diensten zullen in de loop van de tijd evolueren. We kunnen deze Voorwaarden regelmatig actualiseren in verband met dergelijke wijzigingen of om andere redenen.

15. Beëindiging en opschorting

Hoewel we hopen dat je een levenslange Snapchatter blijft, kun je deze Voorwaarden op elk moment beëindigen als je het niet eens bent met wijzigingen die we in deze Voorwaarden aanbrengen, of om welke andere reden dan ook, door jouw Snapchat-account (of, in sommige gevallen, het account dat is gekoppeld aan het van toepassing zijnde deel van de diensten die je gebruikt) te verwijderen.

We kunnen jouw toegang tot de diensten beperken, beëindigen of tijdelijk opschorten als je deze Voorwaarden, onze Communityrichtlijnen of de wet niet naleeft, om redenen die buiten onze macht liggen of om enige andere reden. Dat betekent dat we deze Voorwaarden kunnen beëindigen, de levering van alle of een deel van de Diensten aan jou kunnen stopzetten, of nieuwe of aanvullende beperkingen kunnen vaststellen voor het gebruik ervan. We kunnen jouw account bijvoorbeeld deactiveren vanwege langdurige inactiviteit en we kunnen jouw gebruikersnaam altijd om welke reden dan ook terugvorderen. En hoewel we proberen om je vooraf op de hoogte te stellen, kunnen we niet garanderen dat dit onder alle omstandigheden mogelijk is.

Wanneer we jouw toegang tot de diensten beperken, beëindigen of opschorten wegens schending van onze Communityrichtlijnen, stellen we je hiervan op de hoogte en bieden we je de mogelijkheid om in beroep te gaan.

Voordat we jouw toegang tot de diensten beperken, beëindigen of opschorten, houden we rekening met alle relevante feiten en omstandigheden in de informatie die voor ons beschikbaar is, afhankelijk van de onderliggende reden voor het nemen van die actie. Als je bijvoorbeeld onze Communityrichtlijnen schendt, houden we rekening met de ernst, frequentie en impact van de schendingen en met de intentie achter de schending. Op basis hiervan beslissen wij of we jouw toegang tot de diensten beperken, beëindigen of opschorten en, in het geval van opschorting, hoe lang we jouw toegang opschorten. Je kunt meer te weten komen over hoe we misbruik van onze diensten beoordelen en hiertegen optreden op onze ondersteuningssite.

Ongeacht wie deze Voorwaarden beëindigt, blijven zowel jij als Snap gebonden aan artikel 2, 3 (voor zover aanvullende voorwaarden volgens hun voorwaarden blijven gelden) en 6 - 23 van de Voorwaarden.

Samengevat: je kunt op elk moment en om elke reden stoppen met het gebruik van de diensten of jouw account verwijderen, waaronder als wijzigingen in deze Voorwaarden je niet bevallen. We kunnen jouw toegang tot de diensten beperken of beëindigen om de hierboven beschreven redenen. Wanneer we dat doen, stellen we je in de meeste gevallen hiervan op de hoogte en bieden we je de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de beslissing.

16. Vrijwaring

Je gaat ermee akkoord, voor zover toegestaan door de wetgeving, om Snap, onze zusterbedrijven, bestuurders, ambtenaren, aandeelhouders, werknemers, licentiegevers en vertegenwoordigers schadeloos te stellen, te verdedigen tegen en te vrijwaren van alle klachten, aanklachten, claims, schadeclaims, verliezen, kosten, boetes, aansprakelijkheden, en uitgaven (met inbegrip van advocaatkosten) die voortkomen uit of op enigerlei wijze verband houden met: (a) je toegang tot of gebruik van de Diensten; (b) jouw inhoud, met inbegrip van aanspraken op schendingen met betrekking tot jouw inhoud; (c) je schending van deze Voorwaarden of enige toepasselijke wetgeving of regelgeving; of (d) je nalatigheid of opzettelijk wangedrag.

Samengevat: als je ons schade toebrengt, dan vergoed je ons.

17. Disclaimers

We proberen de Diensten altijd gaande te houden en vrij van hinderlijke storingen. Maar we kunnen niet beloven dat we daarin altijd zullen slagen.

De Diensten worden geleverd “zoals ze zijn” (“as is”) en “zoals ze beschikbaar zijn” (“as available”) en voor zover wettelijk toegestaan en met uitzondering van bovenstaande, zonder enige garantie, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden over (a) verkoopbaarheid, goede kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom, rustig genot en niet-inbreukmakend karakter, of (b) die voortvloeien uit bepaalde handelspraktijken. Bovendien, hoewel we proberen een goede gebruikerservaring te bieden, verklaren of garanderen we niet dat: (i) de Diensten altijd volledig veilig, foutloos of tijdig zullen zijn, (ii) de Diensten altijd zonder vertragingen, onderbrekingen of onvolkomenheden zullen functioneren, of (iii) enige content of informatie die je verkrijgt via de Diensten altijd tijdig of nauwkeurig zal zijn.

ALS DE IN DIT ARTIKEL GENOEMDE UITSLUITINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VOLGENS DE WET VAN HET LAND WAARIN JE WOONT NIET ZIJN TOEGESTAAN, ZIJN DEZE UITSLUITINGEN NIET VAN TOEPASSING TOT ZOVER VERBODEN.

Voor zover wettelijk toegestaan nemen Snap, Snap Inc. en onze gelieerde ondernemingen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige content die jij, een andere gebruiker of een derde maakt, uploadt, plaatst, verzendt, ontvangt, bekijkt of opslaat op of via onze diensten en jij begrijpt en gaat ermee akkoord dat je kunt worden blootgesteld aan content die beledigend, illegaal, misleidend of anderszins ongepast kan zijn, waarvoor Snap, Snap Inc. en onze gelieerde ondernemingen niet verantwoordelijk zijn.

Niets in deze Voorwaarden beperkt of sluit onze mogelijke verantwoordelijkheid uit om content te verwijderen als dit wettelijk verplicht is volgens het recht van het land waarin jij woont.

Samengevat: Snap zal proberen de Diensten aan je beschikbaar te stellen, maar we doen geen beloftes met betrekking tot kwaliteit en zijn niet aansprakelijk voor content die niet van ons is.

18. Beperking van aansprakelijkheid

Snap, Snap Inc. en onze filialen, directeuren, functionarissen, aandeelhouders, werknemers, licentiegevers, leveranciers en agenten zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, speciale, voortvloeiende, straffende of meervoudige schade, of enig verlies van winst of inkomsten, direct of indirect opgelopen. of enig verlies van gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen, als gevolg van: a) jouw gebruik van de Diensten of de onmogelijkheid om de Diensten te gebruiken, b) jouw toegang tot of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de Diensten, c) het gedrag of de inhoud van andere gebruikers of derden op of via de Diensten, of d) onbevoegde toegang tot, gebruik van of wijziging van jouw inhoud. Behalve voor zover anders bepaald in andere toepasselijke voorwaarden van Snap, Snap Inc. of onze gelieerde ondernemingen, zal de totale aansprakelijkheid van Snap, Snap Inc. of onze gelieerde ondernemingen voor alle claims met betrekking tot de Diensten in geen geval meer bedragen dan het hoogste van de volgende bedragen: (a) € 100 EUR, en (b) het bedrag dat je Snap in de afgelopen 12 maanden hebt betaald voor Diensten.

Niets in deze Voorwaarden (of voor het wegnemen van twijfel, enige andere voorwaarde die op jou van toepassing is met betrekking tot de Diensten die aan jou worden verleend door Snap, Snap Inc. of onze zusterbedrijven) zal de aansprakelijkheid van Snap, Snap Inc, of onze zusterbedrijven uitsluiten of beperken met betrekking tot a) dood of persoonlijk letsel als gevolg van hun eigen eventuele opzettelijkheid of nalatigheid; b) fraude of bedrieglijke onjuiste weergave; of c) elke andere aansprakelijkheid voor zover dergelijke aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten of beperkt door de wet.

Verder heeft niets in deze Voorwaarden invloed op je wettelijke rechten als consument.

ALS DE IN DIT ARTIKEL GENOEMDE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VOLGENS DE WET VAN HET LAND WAARIN JE WOONT NIET ZIJN TOEGESTAAN, ZIJN DEZE BEPERKINGEN NIET VAN TOEPASSING TOT ZOVER VERBODEN.

Samengevat: we beperken onze aansprakelijkheid voor al jouw handelingen, gevallen waarin je geen toegang hebt tot de Diensten, handelingen door anderen en alle problemen die voortvloeien uit ongeautoriseerd gebruik van onze Diensten. Waar we aansprakelijk zijn jegens jou en je hebt enig verlies geleden, beperken we onze aansprakelijkheid tot een vast bedrag.

19. Geschillenbeslechting en arbitrage

Praat met ons als je je zorgen maakt. Neem gerust eerst contact met ons op, dan doen wij ons best om het probleem op te lossen.

Voor sommige van onze Diensten kunnen aanvullende voorwaarden gelden die bepalingen over geschillenbeslechting bevatten die uniek zijn voor die Dienst of voor het land waarin je woont.

Als je de Diensten namens een bedrijf gebruikt (in plaats van voor persoonlijk gebruik), komen jij en Snap Group Limited overeen dat voor zover wettelijk toegestaan alle vorderingen en geschillen tussen ons die voortvloeien uit of met betrekking tot deze Voorwaarden of het gebruik van de Diensten definitief beslecht worden via bindende arbitrage volgens de Arbitrageregels van de LCIA, die door middel van verwijzing in deze clausule zijn opgenomen. Er wordt gebruikgemaakt van één arbiter (aan te wijzen door de LCIA), de arbitrage vindt plaats in Londen en wordt uitgevoerd in het Engels. Als je niet met deze clausule wilt instemmen, moet je de Diensten niet gebruiken.

Samengevat: neem contact met ons op als je een klacht hebt. Geschillen met zakelijke gebruikers zullen worden beslecht via arbitrage.

20. Exclusieve locatie

Voor zover het Snap of jezelf op grond van deze Voorwaarden is toegestaan een rechtszaak te starten, komen jij en Snap overeen dat alle vorderingen en geschillen (op basis van een overeenkomst of anderszins) voortvloeiend uit of in verband met de Voorwaarden of het gebruik van de Diensten uitsluitend worden voorgelegd aan de Engelse rechtbanken in het Verenigd Koninkrijk, tenzij de wetgeving van het land waarin je woont dit verbiedt. Jij en Snap stemmen in met de exclusieve rechtsbevoegdheid van deze gerechtshoven.

21. Rechtskeuze

Het recht van Engeland en Wales is van toepassing op deze Voorwaarden en eventuele vorderingen en geschillen (voortkomend uit een overeenkomst, onrechtmatige daad of anderszins) die ontstaan is door of met betrekking tot deze Voorwaarden of het onderwerp hiervan. De rechtbanken in sommige landen passen mogelijk niet het recht van Engeland en Wales toe op sommige geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden. Als jij in een van deze landen woont, is het recht van het land waarin jij woont mogelijk van toepassing op die geschillen.

22. Scheidbaarheid

Als een bepaling in deze Voorwaarden voor Makers onafdwingbaar wordt bevonden, zal deze bepaling worden verwijderd uit deze Voorwaarden en zal dit geen gevolgen hebben voor de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

23. Afsluitende bepalingen

Deze Voorwaarden, inclusief de aanvullende voorwaarden waarnaar in artikel 4 wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen jou en Snap en prevaleren over eventuele eerdere overeenkomsten. Deze Voorwaarden creëren of verlenen geen rechten aan derden. Als we een bepaling in deze Voorwaarden niet afdwingen, wordt dit niet beschouwd als een verklaring van afstand van onze rechten om deze Voorwaarden af te dwingen. Wij behouden ons het recht voor om onze rechten onder deze Voorwaarden over te dragen en de Diensten te verlenen met behulp van een andere entiteit, mits die entiteit zich aan deze Voorwaarden houdt. Je mag je rechten of plichten onder deze Voorwaarden niet zonder onze toestemming overdragen. We behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan jou zijn verleend. Waar we samenvattingen in deze Voorwaarden hebben opgenomen, zijn deze samenvattingen alleen voor jouw gemak opgenomen en moet je deze Voorwaarden volledig doornemen om inzicht te krijgen in jouw wettelijke rechten en verplichtingen.

24. Contact

Snap Group Limited verwelkomt opmerkingen, vragen, aanmerkingen en suggesties. Om contact met ons op te nemen of ondersteuning te krijgen kun je gebruik maken van dit online formulier.

Het bedrijf dat buiten de Verenigde Staten verantwoordelijk is voor de Diensten heet Snap Group Limited en is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk op 50 Cowcross Street, Level 2, London, EC1M 6AL, Verenigd Koninkrijk. Geregistreerd bedrijfsnummer: 09763672. Btw-nummer: GB 237218316.