Als je in de Verenigde Staten woont, stem je in met de Servicevoorwaarden van Snap Inc.

Als je buiten de Verenigde Staten woont, stem je in met de Servicevoorwaarden van Snap Group Limited.

Snap Inc Servicevoorwaarden

(Als je in de Verenigde Staten woont)

Ingangsdatum: 30 oktober 2019

Welkom!

We hebben deze Servicevoorwaarden (die we verder aanduiden als de “Voorwaarden”) opgesteld om je te laten weten welke regels van toepassing zijn op onze relatie met jou. Hoewel we ons best hebben gedaan geen juridische termen in deze Voorwaarden te gebruiken, klinken deze Voorwaarden hier en daar misschien nog steeds als een traditioneel contract. Dat heeft natuurlijk een goede reden: deze Voorwaarden zijn inderdaad een wettelijk bindend contract tussen jou en Snap Inc. Lees ze daarom zorgvuldig door.

Door gebruik te maken van Snapchat, Bitmoji of een van onze andere producten of diensten die een link naar deze Voorwaarden bevatten (we noemen deze in het vervolg samen de “Diensten”) stem je in met de Voorwaarden. Als je het niet met de Voorwaarden eens bent, moet je de Diensten natuurlijk niet gebruiken.

MEDEDELING OVER ARBITRAGE: DEZE VOORWAARDEN BEVATTEN VERDEROP EEN ARBITRAGECLAUSULE. MET UITZONDERING VAN BEPAALDE TYPEN GESCHILLEN DIE WORDEN GENOEMD IN DIE ARBITRAGECLAUSULE, KOMEN JIJ EN Snap Inc. OVEREEN DAT GESCHILLEN TUSSEN ONS WORDEN BESLECHT DOOR MIDDEL VAN VERPLICHTE BINDENDE ARBITRAGE EN JIJ EN Snap Inc. DOEN AFSTAND VAN HET RECHT TOT DEELNAME AAN COLLECTIEVE GERECHTELIJKE PROCESSEN (CLASS-ACTION) OF COLLECTIEVE ARBITRAGE (CLASS-WIDE ARBITRATION).

1. Wie mag de Diensten gebruiken?

Het is niet toegestaan om een account te maken of de Diensten te gebruiken als je nog geen 13 jaar oud bent. Het kan zijn dat wij aanvullende Diensten aanbieden waarvoor aanvullende voorwaarden gelden, die vereisen dat je zelfs nog ouder moet zijn om ze te mogen gebruiken. Lees alle voorwaarden daarom goed door.

Door de Diensten te gebruiken, verklaar je het volgende:

 • Je mag een bindend contract met Snap Inc. afsluiten.
 • Je bent niet iemand die op grond van de wet van de Verenigde Staten of een ander toepasselijk rechtsgebied is uitgesloten van gebruik van de Diensten. Dit betekent bijvoorbeeld dat je niet op de lijst van speciaal aangewezen personen (de zogeheten SDN-lijst) van het Amerikaanse Ministerie van Financiën staat en dat geen andere vergelijkbare beperking op jou van toepassing is.
 • Je bent geen veroordeelde zedendelinquent.
 • Je houdt je aan deze Voorwaarden en alle toepasselijke lokale, staats-, nationale en internationale wetten, regels en voorschriften.

Als je de Diensten gebruikt in naam van een bedrijf of andere organisatie, verklaar je dat je bevoegd bent om alle licenties die worden beschreven in deze Voorwaarden te verlenen en om in te stemmen met deze Voorwaarden uit naam van het bedrijf of de organisatie. Als je de Diensten namens een Amerikaanse overheidsinstantie gebruikt, stem je in met het Amendement van de Servicevoorwaarden van Snap Inc. voor gebruikers van de Amerikaanse overheid.

2. Rechten die wij jou verlenen

Snap Inc. verleent je een persoonlijke, wereldwijde, royaltyvrije, niet-toewijsbare, niet-exclusieve, herroepbare en niet-sublicentieerbare licentie voor toegang tot en gebruik van de Diensten. Deze licentie is uitsluitend bedoeld om je gebruik te laten maken van de voorzieningen van de Diensten op de wijze die in deze Voorwaarden en onze gebruiksrichtlijnen, zoals onze Communityrichtlijnen, wordt toegestaan.

Bitmoji is onderdeel van de Diensten, waardoor je een avatar kunt samenstellen met visuele elementen die wij aanbieden (een “Bitmoji-avatar”). Alle Bitmoji-avatars zijn exclusief eigendom van Snap Inc. en wij behouden ons het recht voor Bitmoji-avatars te gebruiken voor willekeurige doeleinden, waaronder om reclame te maken voor onze producten en diensten.

Eventuele software die we aan jou verstrekken kan mogelijk automatisch upgrades, updates en andere nieuwe voorzieningen downloaden en installeren. Het is mogelijk dat je de instellingen voor deze automatische downloads kunt wijzigen op je apparaat.

Het is niet toegestaan enig onderdeel van de Diensten te kopiëren, wijzigen, distribueren, verkopen of in lease te geven, of de software te onderwerpen aan reverse-engineering of te proberen de broncode van de software te achterhalen, tenzij wetgeving deze beperkingen verbiedt of je onze schriftelijke toestemming hebt om dit te doen.

3. Rechten die jij ons verleent

In veel van onze Diensten kun je inhoud genereren, uploaden, plaatsen, inzenden, ontvangen en opslaan. Wanneer je dat doet, blijven alle eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud die jou toebehoren van jou. Maar jij geeft ons toestemming om die inhoud te gebruiken. Hoe ruim die toestemming is, is afhankelijk van de Diensten die je gebruikt en de Instellingen die je hebt geselecteerd.

We noemen Verhaal-inzendingen die zo zijn ingesteld dat ze door Iedereen kunnen worden bekeken en inhoud die je op crowd-sourced Diensten, inclusief Ons Verhaal, plaatst “Publieke Inhoud.” Voor alle andere inhoud dan Publieke Inhoud die je binnen de Diensten plaatst, verleen je Snap Inc. en onze zusterbedrijven een wereldwijde, royaltyvrije, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om die inhoud te hosten, op te slaan, te gebruiken, weer te geven, te reproduceren, aan te passen, te wijzigen, te bewerken, te publiceren en te verspreiden. Deze licentie is bedoeld voor het beperkte doel om de Diensten te exploiteren, ontwikkelen, leveren, promoten en verbeteren en voor onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe Diensten.

Omdat Publieke Inhoud vanzelfsprekend openbaar en van algemeen belang is, is de licentie die je ons voor deze inhoud verleent ruimer. Voor Publieke Inhoud verleen jij Snap Inc., onze zusterbedrijven en onze zakelijke partners dezelfde rechten die in de vorige paragraaf verleent, evenals een eeuwigdurende licentie om afgeleiden te maken van Publieke Inhoud in elke vorm of deze te promoten, tentoon te stellen, uit te zenden, te syndiceren, openbaar uit te voeren en openbaar weer te geven in willekeurige media en met willekeurige distributiemethoden (die nu bekend zijn of later worden ontwikkeld). Voor zover nodig verleen jeSnap Inc., onze zusterbedrijven en onze zakelijke partners tevens het onbeperkte, wereldwijde en eeuwigdurende recht en een onbeperkte, wereldwijde en eeuwigdurende licentie om je naam, beeltenis en stem (ook in verband met commerciële of gesponsorde inhoud) te gebruiken als je voorkomt in Publieke Inhoud. Dit betekent, onder andere, dat je geen recht hebt op een vergoeding van Snap Inc., onze zusterbedrijven of onze zakelijke partners als je naam, beeltenis of stem wordt bekendgemaakt via de Diensten op de Snapchat-applicatie of een van de platforms van onze zakelijke partners.

Meer informatie over hoe je kunt instellen wie je inhoud kan bekijken, vind je in ons Privacybeleid en op onze Support Site.

Hoewel we dat niet verplicht zijn, kunnen we je inhoud op elk moment en om welke reden dan ook raadplegen, bekijken, screenen en verwijderen, bijvoorbeeld als we denken dat je inhoud in strijd is met deze Voorwaarden. Jij blijft echter zelf verantwoordelijk voor de inhoud die je maakt, uploadt, plaatst, verstuurt of opslaat via de Dienst.

De Diensten kunnen advertenties bevatten. Als tegenprestatie voor het feit dat Snap Inc. je toegang verleent en je gebruik laat maken van de Diensten stem je ermee in dat wij, onze dochterondernemingen en onze externe partners advertenties in de Diensten plaatsen. Omdat de Diensten inhoud bevatten die jij en andere gebruikers ons verstrekken, kunnen er soms advertenties bij jouw content verschijnen.

Met betrekking tot jouw gebruik van Bitmoji verleen je Snap Inc., onze zusterbedrijven en onze zakelijke partners een wereldwijde, eeuwigdurende, royaltyvrije, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om (a) om een echte of gesimuleerde beeltenis, afbeelding, stem, naam, pose of andere persoonlijke kenmerken (samen jouw “Beeltenis”) in een Bitmoji-avatar of de Bitmoji-diensten en (b) materialen die je maakt met behulp van de Bitmoji-diensten te hosten, te bewaren, te gebruiken, weer te geven, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te redigeren, te publiceren, te distribueren, te promoten, te tonen, uit te zenden, te syndiceren, openbaar uit te voeren en te verspreiden in alle media en via alle distributiemethoden (die nu bekend zijn of in de toekomst worden ontwikkeld), evenals het recht om afgeleide werken van deze materialen te maken. Deze licentie is bedoeld voor het beperkte doel van het exploiteren, ontwikkelen, leveren, promoten en verbeteren van de Diensten en onderzoek doen naar en ontwikkelen van nieuwe Diensten. Dit betekent onder andere dat je geen recht hebt op een vergoeding van Snap Inc., onze zusterbedrijven of onze zakelijke partners als jouw naam, beeltenis of stem wordt overgebracht via of in verband met Bitmoji, via de Bitmoji-toepassing of een van de platforms van onze zakelijke partners.

Als jij rechten op een Bitmoji-avatar ontwikkeld of wordt geacht rechten op een Bitmoji-avatar te hebben die niet worden verleend op grond van deze Voorwaarden, dan stem je ermee in al jouw aanvullende rechten, eigendom en belangen, inclusief alle auteursrechten binnen en op deze Bitmoji-avatar onherroepelijk en onvoorwaardelijk aan Snap Inc. over te dragen.

We vinden het altijd leuk om iets van onze gebruikers te vernemen. Maar als je feedback of suggesties geeft, houd er dan rekening mee dat we deze kunnen gebruiken zonder jou daarvoor te compenseren en zonder enige beperking of verplichting naar jou.

4. De inhoud van anderen

Veel van de inhoud van onze Diensten is gemaakt door gebruikers, uitgevers en andere derden. De volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud ligt bij de persoon of organisatie die deze heeft toegevoegd. Het maakt niet uit of deze inhoud is toegevoegd voor publicatie of privé is verzonden. Hoewel Snap Inc. zich het recht voorbehoudt alle inhoud die binnen de Diensten wordt geplaatst te bekijken of te verwijderen, betekent dit niet direct dat we alles bekijken. We kunnen dus geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor inhoud die door anderen wordt aangeboden via de Diensten, en doen dat dan ook niet.

Door middel van deze Voorwaarden en onze Communityrichtlijnen maken we duidelijk dat we niet willen dat onze Diensten worden misbruikt. Maar omdat we niet alle inhoud nakijken, kunnen we niet garanderen dat alle inhoud van de Diensten of het gebruik van de Diensten door onze gebruikers altijd voldoet aan onze Voorwaarden of Richtlijnen.

5. Privacy

Je privacy is belangrijk voor ons. Hoe we omgaan met je gegevens wanneer je onze Diensten gebruikt, kun je lezen in ons Privacybeleid. We raden je aan het Privacybeleid goed door te lezen, want door onze Diensten te gebruiken, ga je ermee akkoord dat Snap Inc. je gegevens kan verzamelen, gebruiken en delen in overeenstemming met dat beleid.

6. Respect voor de rechten van anderen

Snap Inc. respecteert de rechten van anderen. Dat verlangen we ook van jou. Daarom mag je de Diensten niet gebruiken (of anderen de mogelijkheid bieden de Diensten te gebruiken) op een manier die:

 • inbreuk maakt op het portretrecht, de privacy, het auteursrecht, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten van anderen;
 • treiterend, intimiderend of dreigend is;
 • lasterlijk is;
 • onze gebruikers ongevraagde berichten en verzoeken stuurt.

Jij moet de rechten van Snap Inc. ook respecteren en je houden aan de Merkrichtlijnen, Bitmoji Merkrichtlijnen, en alle andere door Snap Inc. gepubliceerde merkrichtlijnen. Daarnaast mag je de volgende dingen niet doen (of iemand anders toestaan deze dingen te doen):

 • naamsbekendheid, logo's, pictogrammen, elementen van de gebruikersinterface, ontwerpen, foto's, video's of andere in onze Diensten gebruikte materialen gebruiken, behalve wanneer dit expliciet is toegestaan volgens de Merkrichtlijnen, Bitmoji Merkrichtlijnen of andere door Snap Inc. gepubliceerde merkrichtlijnen;
 • inbreuk maken op auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten van Snap Inc..
 • delen van de Diensten of de inhoud binnen de Diensten kopiëren, archiveren, downloaden, uploaden, distribueren, verspreiden via een perssyndicaat, uitzenden, uitvoeren, weergeven, beschikbaar maken of gebruiken op andere manieren dan expliciet in deze Voorwaarden wordt vermeld;
 • het zonder onze toestemming gebruiken van de Diensten of binnen de Diensten aangeboden tools voor commerciële doeleinden.

Kortom: je mag de Diensten of de inhoud binnen de Diensten niet gebruiken op andere manieren dan door deze Voorwaarden wordt toegestaan. Je mag anderen ook niet helpen om dit te doen.

7. Respecteren van auteursrechten

Snap Inc. respecteert de auteurswetgeving, waaronder de Digital Millennium Copyright Act. We nemen dan ook alle redelijke stappen om materiaal dat inbreuk maakt op deze bepalingen, en waarvan we op de hoogte zijn, direct uit onze Diensten te verwijderen. Als Snap Inc. er achter komt dat een van de gebruikers bij herhaling inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht, nemen we in het kader van onze bevoegdheid redelijke stappen om het account van de gebruiker te beëindigen.

We maken het eenvoudig voor jou om verdenkingen van inbreuk op het auteursrecht te melden. Als je gelooft dat iets in de Diensten inbreuk maakt op jouw auteursrecht of een auteursrecht dat door jou wordt beheerd, kun je dit melden via het formulier dat via deze tool beschikbaar is. Je kunt ook een melding doen bij onze aangewezen vertegenwoordiger:

Snap Inc.
T.a.v.: Copyright Agent
2772 Donald Douglas Loop North
Santa Monica, CA 90405
e-mail: copyright@snap.com

Gebruik dit e-mailadres niet voor andere dingen dan het melden van inbreuk op auteursrechten. Dergelijke e-mails worden genegeerd. Gebruik de tool die je hier vindt om andere vormen van inbreuk te melden.

Als je een melding indient bij onze Copyright Agent, moet deze voldoen aan de vereisten van de Amerikaanse wetsbepaling 17 U.S.C. § 512(c)(3). Dit betekent dat de melding het volgende moet bevatten:

 • de fysieke of elektronische handtekening van een persoon die is gemachtigd om te handelen uit naam van de eigenaar van het auteursrecht;
 • een aanduiding van het auteursrechtelijke werk waarop inbreuk zou zijn gemaakt;
 • een aanduiding van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van de inbreukmakende activiteit en dat verwijderd moet worden, of de toegang waartoe geblokkeerd moet worden, en voldoende informatie om ons redelijkerwijs in staat te stellen het materiaal te vinden;
 • je contactgegevens, inclusief je adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • een persoonlijke verklaring dat je oprecht gelooft dat het gebruik van het materiaal waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de auteursrechtelijke eigenaar, zijn/haar vertegenwoordiger of de wet;
 • een verklaring dat de informatie in de melding accuraat is en, op straffe van meineed, dat je gemachtigd bent te handelen in naam van de eigenaar van het auteursrecht.

8. Veiligheid

We doen ons best om de Diensten een veilige plaats te maken voor alle gebruikers. Maar we kunnen het niet garanderen. Daar kun jij een belangrijke rol in spelen. Door de Diensten te gebruiken, verklaar je het volgende:

 • Je zult de Diensten niet gebruiken voor doeleinden die illegaal of in strijd met deze Voorwaarden zijn.
 • Je zult geen robot, spider, crawler, scraper of andere geautomatiseerde methode of interface gebruiken om toegang te verkrijgen tot de Diensten of gegevens van andere gebruikers te verzamelen.
 • Je zult geen externe toepassingen gebruiken of ontwikkelen die dingen doen met de inhoud van de Diensten of inhoud of gegevens van andere gebruikers zonder onze schriftelijke toestemming.
 • Je zult de Diensten niet gebruiken op een wijze die het volledige genot van de Diensten door andere gebruikers zou kunnen beïnvloeden, verstoren of belemmeren, of die de Diensten op welke manier dan ook zou kunnen schaden, uitschakelen, overbelasten of de werking van de Diensten zou kunnen hinderen.
 • Je zult het account, de gebruikersnaam of het wachtwoord van een andere gebruiker niet gebruiken of proberen te gebruiken zonder zijn/haar toestemming.
 • Je zult geen inloggegevens vragen aan een andere gebruiker.
 • Je zult geen inhoud plaatsen die links naar pornografie, grafisch geweld, bedreigingen, haatzaaiende uitlatingen of aansporingen tot geweld bevat.
 • Je zult geen virussen of andere kwaadaardige codes uploaden, of op andere manieren de beveiliging van de Diensten ondermijnen.
 • Je zult niet proberen door ons gebruikte mechanismen voor inhoudsfiltering te omzeilen, of proberen toegang te verkrijgen tot onderdelen of voorzieningen van de Diensten waarvoor je niet bent gemachtigd.
 • Je zult onze Diensten, systemen of netwerken niet onderzoeken, scannen of testen op zwakke plekken.
 • Je zult geen activiteiten aanmoedigen of stimuleren die in strijd zijn met deze Voorwaarden.

We vinden jouw veiligheid tijdens het gebruik van onze Diensten ook heel belangrijk. Gebruik de Diensten dus niet op zodanige wijze dat je aandacht wordt afgeleid van verkeers- of veiligheidsvoorschriften. Snap bijvoorbeeld nooit tijdens het rijden. En breng jezelf of anderen nooit in gevaar, alleen maar om een Snap te maken.

9. Je account

Jij bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder jouw Snapchataccount. Het is dus belangrijk je account te beschermen. Een manier om dat te doen is door een sterk wachtwoord te kiezen dat je niet gebruikt voor andere accounts.

Door de Diensten te gebruiken verklaar je, naast het feit dat je je gezonde verstand zult gebruiken, dat:

 • je niet meer dan één account voor jezelf aanmaakt;
 • je geen nieuw account aanmaakt als we je account hebben uitgeschakeld, tenzij je onze schriftelijke toestemming hebt verkregen om dat te doen;
 • je geen toegang tot je Snapchataccount, Snaps, een Snapchat-gebruikersnaam of vriendenkoppeling zult kopen, verkopen, verhuren of in lease zult geven zonder onze schriftelijke toestemming;
 • je je wachtwoord niet zult delen;
 • je je niet zult aanmelden of pogingen zult doen toegang te krijgen tot de Diensten door middel van onbevoegde toepassingen of clients van derden.

Neem onmiddellijk contact op met de ondersteuning van Snapchat als je denkt dat iemand anders toegang heeft tot je account.

10. Herinneringen

Herinneringen zijn onze opslagservice waarmee je je eenvoudiger altijd en overal dingen kunt herinneren. Door met deze Voorwaarden in te stemmen, schakel je automatisch Herinneringen in. Nadat Herinneringen ingeschakeld is, blijft het ingeschakeld zolang je je Snapchataccount houdt. Je kunt echter via Instellingen altijd bepaalde functies van Herinneringen uitschakelen.

Een van de opties die we voor Herinneringen bieden, is de mogelijkheid om een afgeschermd gedeelte te maken door een toegangscode in te stellen in de vorm van een pincode, een wachtwoordzin of op een andere manier. Dit lijkt op de vergrendelingsfunctie die je misschien op je mobiele apparaat gebruikt. Door een toegangscode in te stellen verklein je de kans dat iemand anders die jouw apparaat in handen krijgt, kan zien wat je in het afgeschermde gedeelte voor Herinneringen hebt opgeslagen. Maar hier volgt een heel belangrijke waarschuwing: ALS JE JE TOEGANGSCODE VOOR HERINNERINGEN VERGEET OF ALS JE TE VAAK DE VERKEERDE TOEGANGSCODE INVOERT, WORDT JE TOEGANG TOT DE INHOUD DIE JE IN HET AFGESCHERMDE GEDEELTE VOOR HERINNERINGEN HEBT OPGESLAGEN GEBLOKKEERD. We bieden voor dit afgeschermde gedeelte geen herstelfunctie voor deze toegangscode. Jij bent als enige verantwoordelijk voor het onthouden van je toegangscode. Ga naar onze ondersteuningssite voor meer informatie over toegangscodes.

Jouw inhoud binnen Herinneringen kan door verschillende oorzaken niet beschikbaar zijn, bijvoorbeeld als de werking hapert of als we besluiten je account op te heffen. Omdat we niet kunnen beloven dat jouw inhoud altijd beschikbaar is, raden we je aan een afzonderlijke kopie te bewaren van inhoud die je binnen Herinneringen opslaat.

We beloven niet dat Herinneringen aan jouw exacte opslagbehoeften kan voldoen. We behouden ons het recht voor opslaglimieten voor Herinneringen in te stellen en we kunnen deze limieten af en toe naar eigen goeddunken wijzigen. En zoals ook voor onze andere Diensten geldt, kan jouw gebruik van Herinneringen ruimte op jouw apparaat innemen en kunnen er kosten voor mobiele data in rekening worden gebracht.

Je mag geen functies van Herinneringen doorverkopen. Dit betekent dat je Herinneringen bijvoorbeeld niet mag gebruiken voor het exploiteren van je eigen bestandenopslag- of distributieservice voor andere mensen.

11. Kosten voor dataverkeer en mobiele telefoons

Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele mobiele telefoonkosten die zijn verbonden aan het gebruik van onze Diensten, inclusief kosten voor tekstberichten en dataverkeer. Als je niet zeker weet welke kosten dat zijn, raden we je aan contact op te nemen met je mobiele telefoonprovider voordat je de Diensten gebruikt.

Als je het mobiele telefoonnummer dat je hebt gebruikt voor het maken van een Snapchataccount niet meer gebruikt, moet je je accountgegevens binnen 72 uur bijwerken in Instellingen om te voorkomen dat we berichten die voor jou bestemd zijn naar iemand anders sturen.

12. Diensten van derden

Wanneer je een dienst, voorziening of functionaliteit gebruikt die wordt verzorgd door een derde partij en toegankelijk wordt gemaakt door middel van onze Diensten (met inbegrip van Diensten die we aanbieden in samenwerking met de betreffende derde partij), zijn de voorwaarden van elke partij van toepassing op je relatie met de betreffende partij. Snap Inc. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de voorwaarden van een derde partij of stappen die door de derde partij worden genomen op grond van de voorwaarden van de derde partij.

13. Wijziging en beëindiging van de Diensten

We werken voortdurend aan de verbetering van onze Diensten en het ontwikkelen van nieuwe Diensten. Dit betekent dat we soms functies, producten of functionaliteiten toevoegen of verwijderen, maar ook dat we de Diensten helemaal kunnen opschorten of beëindigen. We kunnen dit op elk moment doen, en in dat geval is het mogelijk dat we je daarvan niet vooraf op de hoogte stellen.

We hopen natuurlijk dat je je leven lang Snapchatter blijft, maar je kunt deze overeenkomst op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen door je account te verwijderen.

Snap Inc. kan deze overeenkomst met jou ook op elk moment beëindigen, om welke reden dan ook, en zonder kennisgeving vooraf. Dit betekent ook dat we de levering van onze Diensten aan jou kunnen stopzetten - of nieuwe of aanvullende beperkingen kunnen vaststellen voor het gebruik ervan. We kunnen je account bijvoorbeeld deactiveren bij langdurige inactiviteit en we kunnen je gebruikersnaam op elk moment intrekken, om welke reden dan ook.

Ongeacht wie deze overeenkomst beëindigt, blijven Snap Inc. en jij allebei gebonden aan Artikel 3, 6, 9, 10 en 13-22 van de Voorwaarden.

14. Vrijwaring

Je stemt er, voor zover wettelijk toegestaan, mee in Snap Inc., onze zusterbedrijven, directie, functionarissen, aandeelhouders, werknemers, licentiehouders en agenten te vrijwaren van, te verdedigen tegen en schadeloos te stellen voor alle klachten, aanklachten, vorderingen, schade, verliezen, kosten, aansprakelijkheden en onkosten (met inbegrip van advocaatkosten) als gevolg van, voortkomend uit of op enigerlei wijze in verband met (a) jouw toegang tot of gebruik van de Diensten; (b) jouw inhoud; en (c) jouw schending van deze Voorwaarden.

15. Vrijwaringen

We proberen de Diensten altijd in bedrijf en zonder hinderlijke storingen te houden. Maar we beloven niet dat we daarin zullen slagen.

DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD "ZOALS ZE ZIJN" ("AS IS") en "ZOALS ZE BESCHIKBAAR ZIJN" ("AS AVAILABLE") EN VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES INZAKE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUKMAKEND KARAKTER. BOVENDIEN, KUNNEN WE, ONDANKS DAT Snap Inc. PROBEERT EEN GOEDE GEBRUIKERSBELEVING TE BIEDEN, NIET GARANDEREN DAT (A) DE DIENSTEN ALTIJD VEILIG, FOUTVRIJ EN ACTUEEL ZULLEN ZIJN, (B) DE DIENSTEN ALTIJD WERKEN ZONDER VERTRAGINGEN, ONDERBREKINGEN OF TEKORTKOMINGEN OF (C) DAT INHOUD, GEBRUIKSINHOUD OF INFORMATIE DIE JE VERKRIJGT IN OF DOOR MIDDEL VAN DE DIENSTEN ACTUEEL OF ACCURAAT ZAL ZIJN.

Snap Inc. AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR INHOUD DIE JIJ, EEN ANDERE GEBRUIKER OF EEN DERDE PARTIJ MAAKT, UPLOADT, INZENDT, VERSTUURT, ONTVANGT OF OPSLAAT IN OF DOOR MIDDEL VAN ONZE DIENSTEN. JE BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT JE ZOU KUNNEN WORDEN BLOOTGESTELD AAN INHOUD DIE AANSTOOTGEVEND, ILLEGAAL, MISLEIDEND OF IN ANDER OPZICHT ONGEPAST IS. Snap Inc. IS HIERVOOR IN GEEN GEVAL VERANTWOORDELIJK.

16. Beperking van aansprakelijkheid

VOOR ZOVER MAXIMAAL DOOR DE WET WORDT TOEGESTAAN, ZIJN Snap Inc. EN ONZE MANAGERS, AANDEELHOUDERS, WERKNEMERS, GELIEERDE ENTITEITEN, LICENTIEGEVERS, AGENTEN EN TOELEVERANCIERS NIET AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, GEVOLGSCHADE, STRAFSCHADE, OF GECOMBINEERDE SCHADE OF VOOR VERLIES VAN WINST OF INKOMSTEN, DIRECT OF INDIRECT GELEDEN, OF VERLIES VAN GEGEVENS, GEBRUIK, GOODWILL OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN, ALS GEVOLG VAN: (A) JOUW TOEGANG TOT, GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID TOT HET GEBRUIKEN VAN DE DIENSTEN; (B) HET GEDRAG OF DE INHOUD VAN ANDERE GEBRUIKERS OF DERDEN BINNEN OF VIA DE DIENSTEN; OF (C) ONRECHTMATIGE TOEGANG TOT OF GEBRUIK OF WIJZIGING VAN JOUW INHOUD, ZELFS ALS Snap Inc. OP DE HOOGTE WAS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL BEDRAAGT DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN Snap Inc. VOOR ALLE VORDERINGEN MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN MEER DAN HET BEDRAG DAT JE OVER DE VOORGAANDE 12 MAANDEN AAN Snap Inc. HEBT BETAALD, INDIEN VAN TOEPASSING, MET EEN MAXIMUM VAN USD 100.

17. Arbitrage, afstand van het recht op collectieve gerechtelijke processen en afstand doen van het recht op een juryproces

LEES DE VOLGENDE PARAGRAFEN ZORGVULDIG DOOR, WANT ZE VEREISEN DAT JIJ EN Snap Inc. OVEREENKOMEN DAT ALLE GESCHILLEN TUSSEN ONS DOOR MIDDEL VAN BINDENDE ARBITRAGE OP INDIVIDUELE BASIS WORDEN BESLECHT.

 1. Toepasselijkheid van arbitrageovereenkomst. Jij en Snap Inc. komen overeen dat alle vorderingen en geschillen (voortkomend uit een overeenkomst, onrechtmatige daad of anderszins), waaronder alle wettelijke vorderingen en geschillen, voortkomend uit of gerelateerd aan deze Voorwaarden of het gebruik van de Diensten die niet in een kantonprocedure kunnen worden beslecht, worden beslecht door middel van bindende arbitrage op individuele basis. Jij en Snap Inc. zijn echter niet verplicht geschillen waarbij een van beide partijen compensatie eist voor vermeend onrechtmatig gebruik van auteursrechten, handelsmerken, handelsnamen, logo's, handelsgeheimen of octrooien door middel van arbitrage te laten beslechten. Voor de duidelijkheid: de zinsnede “alle vorderingen en geschillen” omvat ook vorderingen en geschillen die tussen ons zijn ontstaan voor de ingangsdatum van deze Voorwaarden.
 2. Regels voor arbitrage. De Amerikaanse Arbitragewet (Federal Arbitration Act) is van toepassing op de interpretatie en handhaving van deze bepaling voor geschillenbeslechting. De arbitrage wordt opgestart door de American Arbitration Association (“AAA”) en wordt beheerst door de Consumer Arbitration Rules van de AAA die hier te vinden zijn vanaf de ingangsdatum van deze Voorwaarden of door de AAA te bellen op 1-800-778-7879. Als de AAA niet beschikbaar is voor de arbitrage, selecteren de partijen een alternatief arbitrageforum. De regels van het arbitrageforum gelden voor alle aspecten van de arbitrage, behalve waar de regels in strijd zijn met deze Voorwaarden. De arbitrage wordt uitgevoerd door een enkele, neutrale arbiter. Vorderingen of geschillen waarbij het totale bedrag van de eis lager is dan USD 10.000 kunnen op verzoek van de eisende partij worden beslecht door middel van bindende arbitrage zonder aanwezigheid van de betrokken partijen. In het geval van vorderingen of geschillen waarbij het totale bedrag van de eis USD 10.000 of hoger is, wordt het recht om te worden gehoord bepaald op grond van de regels van het arbitrageforum. Een toewijzend arbitraal vonnis kan ten uitvoer worden gelegd na verlof van een rechtbank met toepasselijke rechtsbevoegdheid.
 3. Aanvullende regels voor arbitrage zonder aanwezigheid van de betrokkenen. Als wordt gekozen voor arbitrage zonder aanwezigheid van de betrokkenen, wordt de arbitrage uitgevoerd per telefoon, online, op basis van schriftelijk ingediende documenten of een combinatie van deze drie opties. De specifieke wijze zal worden gekozen door de initiatiefnemer van de arbitrage. De partijen hoeven niet persoonlijk te verschijnen voor de arbitrage, tenzij dit wederzijds wordt overeengekomen.
 4. Kosten. Als je ervoor kiest geschillen met Snap Inc. te laten beslechten door arbitrage, dan zijn hier geen kosten aan verbonden. Dat komt doordat Snap Inc. jouw indieningskosten vergoedt en in de Arbitrageregels voor consumenten van de AAA is bepaald dat wij verantwoordelijk zijn voor eventuele hoorzittingskosten en vergoedingen voor de arbiter. Indien een ander arbitrageforum wordt gekozen, betaalt Snap Inc. ook de kosten voor dat forum.
 5. Bevoegdheid van de arbiter. De arbiter beslist over de rechtsbevoegdheid van de arbiter en de rechten en aansprakelijkheden, indien van toepassing, van jou en Snap Inc. Het geschil wordt niet samengevoegd met andere kwesties of gekoppeld aan andere zaken of partijen. De arbiter heeft de bevoegdheid moties ontvankelijk te verklaren wat betreft de gehele of een deel van de vordering. De arbiter heeft de bevoegdheid geldelijke schadevergoedingen toe te kennen en niet-geldelijke voorzieningen en eindvoorzieningen toe te kennen waarop een persoon wettelijk recht heeft, de regels van het arbitrageforum en de Voorwaarden. De arbiter zal een schriftelijke uitspraak doen en een schriftelijke verklaring van de beslissing verstrekken waarin de essentiële bevindingen en conclusies worden beschreven waarop de uitspraak is gebaseerd, met inbegrip van de berekening van de toegekende schadevergoeding. De arbiter heeft dezelfde bevoegdheid om een schadevergoeding toe te kennen op individuele basis als een rechter van een rechtbank. De uitspraak van de arbiter is onherroepelijk en bindend voor jou en voor Snap Inc.
 6. Afstand van recht op juryproces.JIJ EN Snap Inc. DOEN HIERBIJ AFSTAND VAN ALLE CONSTITUTIONELE EN WETTELIJKE RECHTEN OM EEN ZAAK AANHANGIG TE MAKEN IN EEN RECHTBANK EN EEN PROCES AAN TE SPANNEN TEN OVERSTAAN VAN EEN RECHTER OF JURY. In plaats daarvan kiezen jij en Snap Inc. ervoor vorderingen en geschillen te beslechten door arbitrage. Arbitrageprocedures zijn doorgaans beperkter, efficiënter en minder kostbaar dan de regels die van toepassing zijn in een rechtbank en zijn onderworpen aan zeer beperkt toezicht door een rechtbank. Als een gerechtelijk proces wordt gestart tussen jou en Snap Inc. om de uitspraak van de arbitrage nietig te verklaren of af te dwingen, DOEN JIJ EN Snap Inc. AFSTAND VAN HET RECHT OP EEN JURYPROCES en kiezen in plaats daarvan voor beslechting van het geschil door een rechter.
 7. Afstand van recht op collectieve of gecombineerde processen. ALLE VORDERINGEN EN GESCHILLEN BINNEN DE REIKWIJDTE VAN DEZE ARBITRAGEOVEREENKOMST MOETEN WORDEN GEARBITREERD OF AAN DE RECHTBANK WORDEN VOORGELEGD OP INDIVIDUELE BASIS EN NIET OP EEN COLLECTIEVE BASIS. VORDERINGEN VAN MEER DAN ÉÉN KLANT OF GEBRUIKER KUNNEN NIET OF IN COMBINATIE MET DIE VAN ANDERE KLANTEN OF GEBRUIKERS GEZAMENLIJK WORDEN GEARBITREERD OF AAN DE RECHTBANK WORDEN VOORGELEGD. Mocht dit afstand doen van collectieve of gecombineerde processen ongeldig of onafdwingbaar worden bevonden, dan hebben jij en wij geen van beide recht op arbitrage en moeten alle vorderingen en geschillen in plaats daarvan worden beslecht in een rechtbank, zoals bepaald in Artikel 18.
 8. Recht om afstand te doen. De partij waartegen de vordering wordt ingediend, mag afstand doen van een deel van of alle rechten en beperkingen waarin deze arbitrageovereenkomst voorziet. Wanneer afstand wordt gedaan, houdt dat niet in dat afstand wordt gedaan van andere onderdelen van deze arbitrageovereenkomst. Ook heeft het geen gevolgen voor deze arbitrageovereenkomst.
 9. Afmelden. Je hebt het recht van deze arbitrageovereenkomst af te zien. Als je dat doet, kunnen jij en Snap Inc. elkaar niet dwingen gebruik te maken van arbitrage. Om ervan af te zien, moet je Snap Inc. hiervan uiterlijk 30 dagen nadat je voor het eerst aan deze arbitrageovereenkomst onderworpen bent, schriftelijk in kennis stellen. Je kennisgeving moet je naam en adres, je gebruikersnaam van Snapchat, het e-mailadres dat je hebt gebruikt om je Snapchat-account aan te maken (als je dat hebt) en een eenduidige verklaring dat je van deze arbitrageovereenkomst wilt afzien bevatten. Je moet deze kennisgeving naar het volgende adres sturen: Snap Inc., T.a.v.: Arbitration Opt-out, 2772 Donald Douglas Loop North, Santa Monica, CA 90405, Verenigde Staten of deze kennisgeving per e-mail sturen naar arbitration-opt-out@snap.com.
 10. Kantonprocedures. Ondanks het voorgaande, hebben jij en Snap Inc. het recht een individueel proces aan te spannen via een kantonprocedure.
 11. Geldigheid van arbitrageovereenkomst na beëindiging van de overeenkomst. Deze arbitrageovereenkomst blijft van kracht na de beëindiging van je relatie met Snap Inc.

18. Bevoegde rechtbank

Voor zover het jou en Snap Inc. op grond van deze Voorwaarden is toegestaan een rechtszaak te starten, komen jij en Snap Inc. overeen dat alle vorderingen en geschillen (voortkomend uit een overeenkomst, onrechtmatige daad of anderszins), waaronder wettelijke vorderingen en geschillen, voortvloeiend uit of in verband met de Voorwaarden of het gebruik van de Diensten uitsluitend worden voorgelegd aan de Centrale Rechtbank van Californië in de Verenigde Staten (United States District Court for the Central District of California). Als dat gerecht echter niet bevoegd is uitspraak te doen in het proces, worden alle dergelijke vorderingen en geschillen exclusief voorgelegd aan het Gerechtshof van Californië, Los Angeles in de Verenigde Staten (Superior Court of California, County of Los Angeles). Jij en Snap Inc. stemmen in met de persoonlijke rechtsbevoegdheid van beide instanties.

19. Rechtskeuze

Behalve voor zover anders bepaald door de federale wet van de Verenigde Staten, is het recht van Californië van toepassing op deze Voorwaarden en eventuele vorderingen en geschillen (voortkomend uit een overeenkomst, onrechtmatige daad of anderszins) die ontstaan door of met betrekking tot deze Voorwaarden of het onderwerp hiervan, met uitzondering van de bepalingen met betrekking tot conflicterende wetten.

20. Scheidbaarheid

Als een bepaling in deze Voorwaarden onafdwingbaar wordt bevonden, zal deze bepaling worden verwijderd uit deze Voorwaarden en zal dit geen gevolgen hebben voor de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

21. Aanvullende voorwaarden voor specifieke diensten

Vanwege de verscheidenheid van onze Diensten moeten we soms voor specifieke Diensten aanvullende voorwaarden opstellen. Deze aanvullende voorwaarden, die beschikbaar zijn bij de betreffende Diensten, worden vervolgens onderdeel van jouw overeenkomst met ons als je die Diensten gebruikt. Als een deel van deze aanvullende voorwaarden in strijd is met deze Voorwaarden, dan zijn de aanvullende voorwaarden leidend.

22. Afsluitende bepalingen

 • Deze Voorwaarden vormen (samen met eventuele aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke Diensten die je gebruikt) de volledige overeenkomst tussen jou en Snap Inc. en prevaleren over eventuele eerdere overeenkomsten.
 • Deze Voorwaarden scheppen geen rechten voor en dragen geen rechten over aan begunstigde derden.
 • Als we een bepaling in deze Voorwaarden niet afdwingen, betekent dat niet dat we afstand doen van deze bepaling.
 • We behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan jou zijn verleend.
 • Je mag je rechten of plichten onder deze Voorwaarden niet zonder onze toestemming overdragen.

Contact met ons opnemen

Snap Inc. waardeert opmerkingen, vragen, aanmerkingen en suggesties. Neem contact met ons op door naar https://support.snapchat.com/ te gaan.

Snap Inc. is gevestigd in de Verenigde Staten te 2772 Donald Douglas Loop North, Santa Monica, California 90405.


Servicevoorwaarden Snap Group Limited

(Als je buiten de Verenigde Staten woont)

Met ingang van: 27 mei 2020

Welkom!

We hebben deze Servicevoorwaarden (die we verder aanduiden als de “Voorwaarden”) opgesteld om je te laten weten welke regels van toepassing zijn op onze relatie met jou. Hoewel we ons best hebben gedaan geen juridische termen in deze Voorwaarden te gebruiken, klinken deze Voorwaarden hier en daar misschien nog steeds als een traditioneel contract. Dat heeft natuurlijk een reden: deze Voorwaarden zijn inderdaad een wettelijk bindend contract tussen jou en Snap Group Limited. Lees ze daarom zorgvuldig door.

Om gebruik te maken van Snapchat, Bitmoji of onze andere producten of diensten die een link naar deze Voorwaarden bevatten (we noemen deze samen de "Diensten"), moet je met onze Voorwaarden en ons Privacybeleid hebben ingestemd. Deze krijg je te zien (i) als je de app voor de eerste keer opent en (ii) als we belangrijke wijzigingen in de Voorwaarden of het Privacybeleid doorvoeren. Als je er niet mee instemt, moet je de Diensten natuurlijk niet gebruiken.

Deze Voorwaarden zijn op jou van toepassing als je buiten de Verenigde Staten woont of als je de Diensten gebruikt namens een bedrijf dat buiten de Verenigde Staten gevestigd is. Als je in de Verenigde Staten woont of de Diensten gebruikt namens een bedrijf dat daar gevestigd is, zijn de Servicevoorwaarden van Snap Inc. van toepassing.

MEDEDELING OVER ARBITRAGE: ALS JE DE DIENSTEN NAMENS EEN BEDRIJF GEBRUIKT, IS JOUW BEDRIJF GEBONDEN AAN DE ARBITRAGECLAUSULE VERDEROP IN DEZE VOORWAARDEN.

1. Wie mag de Diensten gebruiken?

Het is niet toegestaan om een account te maken of de Diensten te gebruiken als je nog geen 13 jaar oud bent. Het kan zijn dat wij aanvullende Diensten aanbieden waarvoor aanvullende voorwaarden gelden, die vereisen dat je zelfs nog ouder moet zijn om ze te mogen gebruiken. Lees alle voorwaarden daarom goed door.

Door de Diensten te gebruiken, verklaar je het volgende:

 • je mag een bindend contract met Snap Group Limited afsluiten;
 • je bent niet iemand die op grond van de wet van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk of een ander toepasselijk rechtsgebied is uitgesloten van gebruik van de Diensten. Dit betekent bijvoorbeeld dat je niet op de lijst van speciaal aangewezen personen (de zogeheten SDN-lijst) van het Amerikaanse Ministerie van Financiën staat en dat geen andere vergelijkbare beperking op jou van toepassing is;
 • je bent geen veroordeelde zedendelinquent;
 • je houdt je aan deze Voorwaarden en alle toepasselijke lokale, staats-, nationale en internationale wetten, regels en voorschriften.

Als je de Diensten gebruikt in naam van een bedrijf of een organisatie, verklaar je dat je bevoegd bent om alle licenties die worden beschreven in deze Voorwaarden te verlenen en om in te stemmen met deze Voorwaarden in naam van het bedrijf of de organisatie.

2. Rechten die wij jou verlenen

Snap Group Limited verleent je een persoonlijke, wereldwijde, royaltyvrije, niet-toewijsbare, niet-exclusieve, herroepbare en niet-sublicentieerbare licentie voor toegang tot en gebruik van de Diensten. Deze licentie is uitsluitend bedoeld om je gebruik te laten maken van de voorzieningen van de Diensten op de wijze die in deze Voorwaarden en onze gebruiksrichtlijnen, zoals onze Communityrichtlijnen, wordt toegestaan.

Bitmoji is onderdeel van de Diensten, waardoor je een avatar kunt samenstellen met visuele elementen die wij aanbieden (een “Bitmoji-avatar”). Alle Bitmoji-avatars zijn exclusief eigendom van Snap Group Limited (of zijn zusterbedrijven) en wij behouden ons het recht voor Bitmoji-avatars te gebruiken voor willekeurige doeleinden, waaronder om reclame te maken voor onze producten en diensten.

Eventuele software die we aan jou verstrekken kan mogelijk automatisch upgrades, updates en andere nieuwe voorzieningen downloaden en installeren. Het is mogelijk dat je de instellingen voor deze automatische downloads kunt wijzigen op je apparaat.

Je mag geen enkel onderdeel van onze Diensten kopiëren, wijzigen, distribueren, verkopen of in lease geven. Het is ook niet toegestaan de software te onderwerpen aan reverse-engineering of te proberen de broncode van de software te achterhalen, tenzij wetgeving deze beperkingen verbiedt of je onze schriftelijke toestemming hebt om dit te doen.

3. Rechten die jij ons verleent

In veel van onze Diensten kun je inhoud genereren, uploaden, plaatsen, inzenden, ontvangen en opslaan. Wanneer je dat doet, blijven alle eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud die jou toebehoren van jou. Maar jij geeft ons toestemming om die inhoud te gebruiken. Hoe ruim die toestemming is, is afhankelijk van de Diensten die je gebruikt en de instellingen die je hebt geselecteerd.

We noemen Verhaal-inzendingen die zo zijn ingesteld dat ze door Iedereen kunnen worden bekeken en inhoud die je op crowd-sourced Diensten, inclusief Ons Verhaal, plaatst “Publieke Inhoud”. Voor alle andere inhoud dan Publieke Inhoud die je binnen de Diensten plaatst, verleen je Snap Group Limited, Snap Inc. en onze zusterbedrijven een wereldwijde, royaltyvrije, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om die inhoud te hosten, op te slaan, te gebruiken, weer te geven, te reproduceren, aan te passen, te wijzigen, te bewerken, te publiceren en te verspreiden, zolang je gebruikmaakt van de Diensten. Deze licentie is bedoeld voor het beperkte doel om de Diensten te exploiteren, ontwikkelen, leveren, promoten en verbeteren en voor onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe Diensten.

Omdat Publieke inhoud van nature openbaar en van algemeen belang is, is de licentie die je ons voor deze inhoud verleent ruimer. Voor Publieke inhoud verleen je Snap Group Limited, Snap Inc., onze zusterbedrijven en onze zakelijke partners dezelfde rechten die je in de vorige paragraaf verleent, evenals een licentie om afgeleiden te maken van Publieke inhoud in elke vorm of deze te promoten, tentoon te stellen, uit te zenden, te syndiceren, openbaar uit te voeren en openbaar weer te geven in willekeurige media en met willekeurige distributiemethoden (die nu bekend zijn of later worden ontwikkeld). Voor zover nodig verleen je Snap Group Limited, Snap Inc., onze zusterbedrijven en onze zakelijke partners tevens het onbeperkte, wereldwijde en eeuwigdurende recht en een onbeperkte, wereldwijde licentie om je naam, beeltenis en stem te gebruiken als je onderdeel bent van Publieke inhoud, deze uploadt, plaatst, of stuurt. Dit betekent, onder andere, dat je geen recht hebt op een vergoeding van Snap Group Limited, Snap Inc., onze zusterbedrijven of onze zakelijke partners als je naam, beeltenis of stem wordt bekendgemaakt via de Diensten op de Snapchat-applicatie of een van de platforms van onze zakelijke partners.

Meer informatie over hoe je kunt instellen wie je inhoud kan bekijken, vind je in ons Privacybeleid en op onze Support Site.

We behouden ons het recht voor inhoud te verwijderen (i) waarvan we denken dat deze in strijd is met deze Voorwaarden of onze Community-richtlijnen of (ii) als dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke plichten. Jij blijft echter zelf verantwoordelijk voor de inhoud die je maakt, uploadt, plaatst, verstuurt of opslaat via de Diensten.

De Diensten kunnen advertenties bevatten. Als vergoeding voor het feit dat Snap Group Limited jou toegang verleent tot en je gebruik laat maken van de Diensten stem je ermee in dat wij, Snap Inc., advertenties van zusterbedrijven en derden in de Diensten plaatsen, waaronder gepersonaliseerde reclame op basis van informatie die je ons verstrekt of die wij over jou verzamelen of krijgen. Omdat de Diensten inhoud bevatten die jij en andere gebruikers ons verstrekken, kunnen er soms advertenties bij, tussen, over of in jouw inhoud verschijnen.

Met betrekking tot jouw gebruik van Bitmoji verleen je Snap Group Limited, Snap Inc. en onze zusterbedrijven en onze zakelijke partners een wereldwijde, eeuwigdurende, royaltyvrije, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om (a) om een echte of gesimuleerde beeltenis, afbeelding, stem, naam, pose of andere persoonlijke kenmerken (samen jouw “Beeltenis”) in een Bitmoji-avatar of de Bitmoji-diensten en (b) materialen die je maakt met behulp van de Bitmoji-diensten te hosten, te bewaren, te gebruiken, weer te geven, te reproduceren, te bewerken, aan te passen, te redigeren, te publiceren, te distribueren, te promoten, te tonen, uit te zenden, te syndiceren, openbaar uit te voeren en te verspreiden in alle media en via alle distributiemethoden (die nu bekend zijn of in de toekomst worden ontwikkeld), evenals het recht om afgeleide werken van deze materialen te maken. Deze licentie is bedoeld voor het beperkte doel van het exploiteren, ontwikkelen, leveren, promoten en verbeteren van de Diensten en onderzoek doen naar en ontwikkelen van nieuwe Diensten. Dit betekent onder andere dat je geen recht hebt op een vergoeding van Snap Group Limited, Snap Inc., onze zusterbedrijven of onze zakelijke partners als jouw naam, beeltenis of stem wordt overgebracht via of in verband met Bitmoji, via de Bitmoji-toepassing of een van de platforms van onze zakelijke partners.

Als je rechten op een Bitmoji-avatar ontwikkelt of wordt geacht deze te hebben, draag je al je rechten, eigendommen en belangen in en op deze Bitmoji-avatar onherroepelijk en onvoorwaardelijk over (en in het geval van auteursrechten door op dit moment toekomstige auteursrechten over te dragen) aan Snap Group Limited, met garantie van volledige eigendom en onbezwaard.

Voor zover wettelijk toegestaan, vrijwaar je Snap Group Limited of zijn zusterbedrijven hierbij onherroepelijk van vorderingen of stem je ermee in geen vordering in te stellen tegen Snap Inc. en zijn zusterbedrijven voor zover vrijwaring niet is toegestaan en doe je afstand van al jouw eventuele morele rechten of gelijksoortige rechten op de Bitmoji-avatar wereldwijd.

Hoewel we dat niet verplicht zijn, kunnen we Bitmoji-avatars op elk moment en om welke reden dan ook raadplegen, bekijken, screenen en verwijderen. Jij blijft echter volledig zelf verantwoordelijk voor jouw gebruik van de Bitmoji-avatar die je middels onze Diensten creëert.

We vinden het altijd leuk om iets van onze gebruikers te vernemen. Maar als je feedback of suggesties geeft, houd er dan rekening mee dat we deze kunnen gebruiken zonder jou daarvoor te compenseren en zonder enige beperking of verplichting naar jou.

4. De inhoud van anderen

Veel van de inhoud van onze Diensten is gemaakt door gebruikers, uitgevers en andere derden. De volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud ligt bij de persoon of organisatie die deze heeft gemaakt. Het maakt niet uit of deze inhoud openbaar is geplaatst privé is verzonden. Hoewel Snap Group Limited zich het recht voorbehoudt alle inhoud die wordt weergegeven binnen de Diensten na te kijken en inhoud die in strijd is met deze Voorwaarden, onze Community-richtlijnen of de wet te verwijderen, betekent dit niet direct dat we alles bekijken.

Door middel van deze Voorwaarden en onze Communityrichtlijnen maken we duidelijk dan we niet willen dat onze Diensten worden misbruikt. Maar omdat we niet alle inhoud nakijken, kunnen we niet garanderen dat alle inhoud van de Diensten of het gebruik van de Diensten door onze gebruikers altijd voldoet aan onze Voorwaarden of Richtlijnen.

5. Privacy

Je privacy is belangrijk voor ons. Hoe er met je gegevens wordt omgegaan wanneer je onze Diensten gebruikt, kun je lezen in het Privacybeleid.

6. Respect voor de rechten van anderen

Snap Group Limited respecteert de rechten van anderen. Dat verlangen we ook van jou. Daarom mag je de Diensten niet gebruiken (of anderen de mogelijkheid bieden de Diensten te gebruiken) op een manier die:

 • inbreuk maakt op het portretrecht, de privacy, het auteursrecht, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten van anderen;
 • treiterend, intimiderend of dreigend is;
 • lasterlijk is;
 • onze gebruikers ongevraagde berichten en verzoeken stuurt.

Jij moet de rechten van Snap Inc. ook respecteren en je houden aan de Merkrichtlijnen, Bitmoji Merkrichtlijnen, en alle andere door Snap Inc. gepubliceerde merkrichtlijnen. Daarnaast mag je de volgende dingen niet doen (of iemand anders toestaan deze dingen te doen):

 • naamsbekendheid, logo's, pictogrammen, de gebruikersinterface, ontwerpen, foto's, video's of andere in onze Diensten gebruikte materialen gebruiken, behalve wanneer dit expliciet is toegestaan volgens de Merkrichtlijnen, Bitmoji Merkrichtlijnen of andere door Snap Inc. gepubliceerde merkrichtlijnen;
 • inbreuk maken op auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten van Snap Inc..
 • delen van de Diensten of de inhoud binnen de Diensten kopiëren, archiveren, downloaden, uploaden, distribueren, verspreiden via een perssyndicaat, uitzenden, uitvoeren, weergeven, beschikbaar maken of gebruiken op andere manieren dan expliciet in deze Voorwaarden wordt vermeld;
 • het zonder onze toestemming gebruiken van de Diensten of binnen de Diensten aangeboden tools voor commerciële doeleinden.

Kortom: je mag de Diensten of de inhoud binnen de Diensten niet gebruiken op andere manieren dan door deze Voorwaarden wordt toegestaan. Je mag anderen ook niet helpen om dit te doen.

7. Respecteren van auteursrechten

Snap Group Limited respecteert de auteurswetgeving, waaronder de Digital Millennium Copyright Act. We nemen dan ook alle redelijke stappen om materiaal dat inbreuk maakt op deze bepalingen, en waarvan we op de hoogte zijn, direct uit onze Diensten te verwijderen. Als Snap Group Limited er achter komt dat een van de gebruikers bij herhaling inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht, nemen we in het kader van onze bevoegdheid redelijke stappen om het account van de gebruiker te beëindigen.

We maken het eenvoudig voor jou om verdenkingen van inbreuk op het auteursrecht te melden. Als je gelooft dat iets in de Diensten inbreuk maakt op jouw auteursrecht of een auteursrecht dat door jou wordt beheerd, kun je dit melden via het formulier dat via deze tool beschikbaar is. Je kunt ook een melding doen bij onze aangewezen vertegenwoordiger:

Snap Inc.
T.a.v.: Copyright Agent
2772 Donald Douglas Loop North
Santa Monica, CA 90405
e-mail: copyright@snap.com

Gebruik dit e-mailadres niet voor andere dingen dan het melden van inbreuk op auteursrechten. Dergelijke e-mails worden genegeerd. Gebruik de tool die je hier vindt om andere vormen van inbreuk te melden.

Als je een melding doet bij onze Copyright Agent moet deze de volgende informatie bevatten:

 • de fysieke of elektronische handtekening van een persoon die is gemachtigd om te handelen uit naam van de eigenaar van het auteursrecht;
 • een aanduiding van het auteursrechtelijke werk waarop inbreuk zou zijn gemaakt;
 • een aanduiding van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van de inbreukmakende activiteit en dat verwijderd moet worden, of de toegang waartoe geblokkeerd moet worden, en voldoende informatie om ons redelijkerwijs in staat te stellen het materiaal te vinden;
 • je contactgegevens, inclusief je adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • een persoonlijke verklaring dat je oprecht gelooft dat het gebruik van het materiaal waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de auteursrechtelijke eigenaar, zijn/haar vertegenwoordiger of de wet;
 • een verklaring dat de informatie in de melding accuraat is en, op straffe van meineed, dat je gemachtigd bent te handelen in naam van de eigenaar van het auteursrecht.

8. Veiligheid

We doen ons best om de Diensten een veilige plaats te maken voor alle gebruikers. Maar we kunnen het niet garanderen. Daar kun jij een belangrijke rol in spelen. Door de Diensten te gebruiken, verklaar je het volgende:

 • Je zult de Diensten niet gebruiken voor doeleinden die illegaal of in strijd met deze Voorwaarden zijn.
 • Je zult geen robot, spider, crawler, scraper of andere geautomatiseerde methode of interface gebruiken om toegang te verkrijgen tot de Diensten of gegevens van andere gebruikers te verzamelen.
 • Je zult geen externe toepassingen gebruiken of ontwikkelen die dingen doen met de inhoud van de Diensten of inhoud of gegevens van andere gebruikers zonder onze schriftelijke toestemming.
 • Je zult de Diensten niet gebruiken op een wijze die het volledige genot van de Diensten door andere gebruikers zou kunnen beïnvloeden, verstoren of belemmeren, of die de Diensten op welke manier dan ook zou kunnen schaden, uitschakelen, overbelasten of de werking van de Diensten zou kunnen hinderen.
 • Je zult het account, de gebruikersnaam of het wachtwoord van een andere gebruiker niet gebruiken of proberen te gebruiken zonder zijn/haar toestemming.
 • Je zult geen logingegevens vragen aan een andere gebruiker.
 • Je zult geen inhoud plaatsen die pornografie, openlijk geweld, dreigementen, haatdragende opmerkingen of aansporingen tot geweld bevat.
 • Je zult geen virussen of andere kwaadaardige codes uploaden, of op andere manieren de beveiliging van de Diensten ondermijnen.
 • Je zult niet proberen door ons gebruikte mechanismen voor inhoudsfiltering te omzeilen, of proberen toegang te verkrijgen tot onderdelen of voorzieningen van de Diensten waarvoor je niet bent gemachtigd.
 • Je zult onze Diensten, systemen of netwerken niet onderzoeken, scannen of testen op zwakke plekken.
 • Je zult geen activiteiten aanmoedigen of stimuleren die in strijd zijn met deze Voorwaarden.

We vinden jouw veiligheid tijdens het gebruik van onze Diensten ook heel belangrijk. Gebruik de Diensten dus niet op zodanige wijze dat je aandacht wordt afgeleid van verkeers- of veiligheidsvoorschriften. Snap bijvoorbeeld nooit tijdens het rijden. En breng jezelf of anderen nooit in gevaar, alleen maar om een Snap te maken.

9. Je account

Jij bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder jouw Snapchataccount. Het is dus belangrijk je account te beschermen. Een manier om dat te doen is door een sterk wachtwoord te kiezen dat je niet gebruikt voor andere accounts.

Door de Diensten te gebruiken, verklaar je, naast het feit dat je je gezonde verstand zult gebruiken, dat:

 • je niet meer dan 1 account voor jezelf aanmaakt;
 • je geen nieuw account aanmaakt als we je account hebben uitgeschakeld, tenzij je onze schriftelijke toestemming hebt verkregen om dat te doen;
 • je geen toegang tot je Snapchataccount, Snaps, een Snapchat-gebruikersnaam of vriendenkoppeling zult kopen, verkopen, verhuren of in lease zult geven zonder onze schriftelijke toestemming;
 • je je wachtwoord niet zult delen;
 • je je niet zult aanmelden of pogingen zult doen toegang te krijgen tot de Diensten door middel van onbevoegde toepassingen of clients van derden.

Neem onmiddellijk contact op met de ondersteuning van Snapchat als je denkt dat iemand anders toegang heeft tot je account.

10. Herinneringen

Herinneringen zijn onze opslagservice waarmee je je eenvoudiger altijd en overal dingen kunt herinneren. Door met deze Voorwaarden in te stemmen, schakel je automatisch Herinneringen in. Nadat Herinneringen ingeschakeld is, blijft het ingeschakeld zolang je je Snapchataccount houdt. Je kunt echter via Instellingen altijd bepaalde functies van Herinneringen uitschakelen.

Een van de opties die we voor Herinneringen bieden, is de mogelijkheid om een afgeschermd gedeelte te maken door een toegangscode in te stellen in de vorm van een pincode, een wachtwoordzin of op een andere manier. Dit lijkt op de vergrendelingsfunctie die je misschien op je mobiele apparaat gebruikt. Door een toegangscode in te stellen, verklein je de kans dat iemand anders die jouw apparaat in handen krijgt, kan zien wat je in het afgeschermde gedeelte voor Herinneringen hebt opgeslagen. Hier volgt een belangrijke waarschuwing: Als je je toegangscode voor Herinneringen kwijtraakt of vergeet of als je te vaak de verkeerde toegangscode invoert, heb je geen toegang meer tot inhoud die je in het afgeschermde gedeelte van Herinneringen hebt geplaatst. We bieden voor dit afgeschermde gedeelte geen herstelfunctie voor deze toegangscode. Jij bent als enige verantwoordelijk voor het onthouden van je toegangscode. Ga naar onze ondersteuningssite voor meer informatie over toegangscodes.

Jouw inhoud binnen Herinneringen kan door verschillende oorzaken niet beschikbaar zijn, bijvoorbeeld als de werking hapert of als we besluiten je account op te heffen. Omdat we niet kunnen beloven dat jouw inhoud altijd beschikbaar is, raden we je aan een afzonderlijke kopie te bewaren van de inhoud die je binnen Herinneringen opslaat.

We beloven niet dat Herinneringen aan jouw exacte opslagbehoeften kan voldoen. We behouden ons het recht voor opslaglimieten voor Herinneringen in te stellen en we kunnen deze limieten af en toe naar eigen goeddunken wijzigen. En zoals ook voor onze andere Diensten geldt, kan jouw gebruik van Herinneringen ruimte op jouw apparaat innemen en kunnen er kosten voor mobiele data in rekening worden gebracht.

Je mag geen functies van Herinneringen doorverkopen. Dit betekent dat je Herinneringen bijvoorbeeld niet mag gebruiken voor het exploiteren van je eigen bestandenopslag- of distributieservice voor andere mensen.

11. Kosten voor dataverkeer en mobiele telefoons

Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele mobiele telefoonkosten die zijn verbonden aan het gebruik van onze Diensten, inclusief kosten voor tekstberichten en dataverkeer. Als je niet zeker weet welke kosten dat zijn, raden we je aan contact op te nemen met je mobiele telefoonprovider voordat je de Diensten gebruikt.

Als je het mobiele telefoonnummer dat je hebt gebruikt voor het maken van een Snapchataccount niet meer gebruikt, moet je je accountgegevens binnen 72 uur bijwerken in Instellingen om te voorkomen dat we berichten die voor jou bestemd zijn naar iemand anders sturen.

12. Diensten van derden

Wanneer je een dienst, voorziening of functionaliteit gebruikt die wordt verzorgd door een derde partij en toegankelijk wordt gemaakt door middel van onze Diensten (met inbegrip van Diensten die we aanbieden in samenwerking met de betreffende derde partij), zijn de voorwaarden van elke partij van toepassing op je relatie met de betreffende partij. Snap Group Limited en Snap Inc. zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de voorwaarden van een derde partij of stappen die door de derde partij worden genomen op grond van de voorwaarden van de derde partij.

13. Wijziging en beëindiging van de Diensten

We werken voortdurend aan de verbetering van onze Diensten en het ontwikkelen van nieuwe Diensten. Dit betekent dat we soms functies, producten of functionaliteiten toevoegen of verwijderen, maar ook dat we de Diensten helemaal kunnen opschorten of beëindigen. We kunnen dit op elk moment doen, en in dat geval proberen we je daarvan vooraf op de hoogte te stellen, maar dat is niet altijd mogelijk.

Hoewel we hopen dat je je leven lang Snapchatter blijft, kun je deze overeenkomst op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen door je account te verwijderen.

Snap Group Limited kan deze overeenkomst met jou ook op elk moment beëindigen als je je niet aan deze Voorwaarden, onze Community-richtlijnen of de wet houdt of om welke reden dan ook waarop wij geen invloed hebben. En hoewel we proberen je hierover vooraf te informeren, kunnen we dat niet garanderen. Ons recht om deze overeenkomst te beëindigen, betekent dat we de levering van de Diensten aan jou kunnen stopzetten of nieuwe of aanvullende beperkingen kunnen vaststellen voor je gebruik van de Diensten. We kunnen je account bijvoorbeeld deactiveren bij langdurige inactiviteit en we kunnen je gebruikersnaam op elk moment intrekken, om welke reden dan ook.

Ongeacht wie deze overeenkomst beëindigt, blijven Snap Group Limited en jij allebei gebonden aan Artikel 3, 6, 9, 10 en 13-22 van de Voorwaarden.

14. Vrijwaring

Je stemt er, voor zover wettelijk toegestaan, mee in Snap Group Limited, Snap Inc. en onze zusterbedrijven, directie, functionarissen, aandeelhouders, werknemers, licentiehouders, leveranciers en agenten te vrijwaren van, te verdedigen tegen en schadeloos te stellen voor alle klachten, aanklachten, vorderingen, schade, verliezen, kosten, aansprakelijkheden en onkosten (met inbegrip van advocaatkosten) als gevolg van, voortkomend uit of op enigerlei wijze in verband met (a) jouw toegang tot of gebruik van de Diensten; (b) jouw inhoud; en (c) jouw schending van deze Voorwaarden.

15. Vrijwaringen

We proberen de Diensten altijd in bedrijf en zonder hinderlijke storingen te houden. Maar we kunnen niet beloven dat we daarin altijd zullen slagen.

De Diensten worden geleverd “zoals ze zijn” (“as is”) en “zoals ze beschikbaar zijn” (“as available”) en voor zover wettelijk toegestaan, zonder enige garantie, expliciet of impliciet, met inbegrip van in het bijzonder impliciete garanties of voorwaarden inzake (i) verkoopbaarheid, goede kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom, rustig genot en niet-inbreukmakend karakter of (ii) die voortvloeien uit bepaalde handelspraktijken. Bovendien kunnen we, ondanks dat Snap Group Limited probeert een goede gebruikersbeleving te bieden, niet garanderen dat: (a) de Diensten altijd veilig, foutvrij en actueel zullen zijn; (b) de Diensten altijd werken zonder vertragingen, onderbrekingen of tekortkomingen; of (c) dat inhoud of informatie die je verkrijgt via de Diensten actueel of accuraat zal zijn.

ALS DE IN DIT ARTIKEL GENOEMDE UITSLUITINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VOLGENS DE WET VAN HET LAND WAARIN JE WOONT NIET ZIJN TOEGESTAAN, ZIJN DEZE UITSLUITINGEN NIET VAN TOEPASSING.

Snap Group Limited, Snap Inc. en hun zusterbedrijven aanvaarden geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor inhoud die jij, een andere gebruiker of een derde maakt, uploadt, plaatst, verstuurt of bewaart op of via onze Diensten. Je begrijpt en stemt ermee in dat je inhoud te zien kunt krijgen die mogelijk beledigend, illegaal, misleidend of anderszins ongepast is. Snap Group Limited, Snap Inc. en hun zusterbedrijven zijn hier niet verantwoordelijk voor.

Niets in deze Voorwaarden beperkt of sluit onze mogelijke verantwoordelijkheid uit om inhoud te verwijderen als dit wettelijk verplicht is volgens het recht van het land waarin jij woont.

16. Beperking van aansprakelijkheid

Snap Group Limited, Snap Inc. en onze zusterbedrijven, bestuurders, functionarissen, aandeelhouders, werknemers, licentiegevers, leveranciers en agenten zijn niet verantwoordelijk voor enige indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade, punitieve schade of schades, of voor enig winst- of omzetverlies, zowel direct als indirect, of voor enig verlies van gegevens, gebruiksderving, verlies van goodwill of andere immateriële schade als gevolg van: (a) jouw gebruik van de Diensten of het niet kunnen gebruiken van de Diensten; (b) jouw toegang tot of het geen toegang kunnen krijgen tot de Diensten; (c) het gedrag of de inhoud van andere gebruikers of derden op of via de Diensten; of (d) ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik of het ongeoorloofd wijzigen van jouw inhoud. Snap Group Limited, Snap Inc. en hun zusterbedrijven aanvaarden in geen geval een totale aansprakelijkheid voor alle vorderingen met betrekking tot de Diensten met een waarde van meer dan € 100 EUR of het bedrag dat je de afgelopen 12 maanden aan Snap Group Limited voor betaalde diensten hebt betaald.

Niets in deze Voorwaarden (of voor het wegnemen van twijfel, enige andere voorwaarde die op jou van toepassing is met betrekking tot de Diensten die aan jou worden verleend door Snap Group, Snap Inc. of hun zusterbedrijven) zal de aansprakelijkheid van Snap Group Limited, Snap Inc, of hun zusterbedrijven uitsluiten of beperken met betrekking tot a) dood of persoonlijk letsel als gevolg van hun eigen eventuele opzettelijkheid of nalatigheid; b) fraude of bedrieglijke onjuiste weergave; of c) elke andere aansprakelijkheid voor zover dergelijke aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten of beperkt door de wet.

ALS DE IN DIT CLAUSULE GENOEMDE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VOLGENS DE WET VAN HET LAND WAARIN JE WOONT NIET ZIJN TOEGESTAAN, ZIJN DEZE BEPERKINGEN NIET VAN TOEPASSING.

17. Beslechting van geschillen, arbitrage

Praat met ons als je je zorgen maakt. Neem gerust eerst contact met ons op, dan doen wij ons best om het probleem op te lossen.

Voor sommige van onze Diensten kunnen aanvullende voorwaarden gelden die bepalingen over geschillenbeslechting bevatten die uniek zijn voor die Dienst of voor het land waarin je woont.

Als je de Diensten namens een bedrijf gebruikt (in plaats van voor persoonlijk gebruik), komen jij en Snap Group Limited overeen dat voor zover wettelijk toegestaan alle vorderingen en geschillen tussen ons die voortvloeien uit of betrekking hebben op deze Voorwaarden of het gebruik van de Diensten definitief beslecht worden volgens de Arbitrageregels van de LCIA, die door middel van verwijzing in deze clausule zijn opgenomen. Er wordt gebruikgemaakt van één arbiter (aan te wijzen door de LCIA), de arbitrage vindt plaats in Londen en wordt uitgevoerd in het Engels. Als je niet met deze clausule wilt instemmen, moet je de Diensten niet gebruiken.

18. Bevoegde rechtbank

Voor zover het de partijen op grond van deze Voorwaarden is toegestaan een gerechtelijk proces te starten, komen jij en Snap Group Limited overeen dat alle vorderingen en geschillen (op basis van een overeenkomst of anderszins) voortvloeiend uit of in verband met de Voorwaarden of het gebruik van de Diensten uitsluitend worden voorgelegd aan de Engelse rechtbanken in het Verenigd Koninkrijk, tenzij de wetgeving van het land waarin je woont dit verbiedt. Jij en Snap Group Limited stemmen in met de exclusieve rechtsbevoegdheid van deze gerechtshoven.

19. Rechtskeuze

Het recht van Engeland en Wales is van toepassing op deze Voorwaarden en eventuele vorderingen en geschillen (voortkomend uit een overeenkomst of anderszins) die ontstaan door of betrekking hebben op deze Voorwaarden of het onderwerp hiervan. De rechtbanken in sommige landen passen mogelijk niet het recht van Engeland en Wales toe op sommige geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden. Als jij in een van deze landen woont, is het recht van het land waarin jij woont mogelijk van toepassing op die geschillen.

20. Scheidbaarheid

Als een bepaling in deze Voorwaarden onafdwingbaar wordt bevonden, zal deze bepaling worden verwijderd uit deze Voorwaarden en zal dit geen gevolgen hebben voor de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

21. Aanvullende voorwaarden voor specifieke diensten

Vanwege de verscheidenheid van onze Diensten moeten we soms voor specifieke Diensten aanvullende voorwaarden opstellen. Deze aanvullende voorwaarden, die je te zien krijgt voordat je toegang krijgt tot de betreffende Diensten, worden vervolgens onderdeel van jouw overeenkomst met ons als je deze accepteert. Als een deel van deze aanvullende voorwaarden in strijd is met deze Voorwaarden, dan zijn de aanvullende voorwaarden leidend.

22. Afsluitende bepalingen

 • Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen jou en Snap Group Limited en prevaleren over eventuele eerdere overeenkomsten.
 • Deze Voorwaarden scheppen geen rechten voor en dragen geen rechten over aan begunstigde derden.
 • Als we een bepaling in deze Voorwaarden niet afdwingen, betekent dat niet dat we afstand doen van deze bepaling.
 • We behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan jou zijn verleend.
 • Je mag je rechten of plichten onder deze Voorwaarden niet zonder onze toestemming overdragen.

Contact met ons opnemen

Snap Group Limited verwelkomt opmerkingen, vragen, aanmerkingen en suggesties. Je kunt contact met ons opnemen of ondersteuning krijgen door dit online formulier te gebruiken.

Het bedrijf dat buiten de Verenigde Staten verantwoordelijk is voor de Diensten heet Snap Group Limited en is gevestigd op 77 Shaftesbury Avenue, Londen, W1D 5DU, Verenigd Koninkrijk. Geregistreerd bedrijfsnummer: 09763672. Btw-nummer: GB 237218316.